Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 264 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5301102

The Empire Style Gown is the first publication from the new series entitled Zamerané na predmet (Focused on Object) which strives to present the role of the museum by focusing on specific activities which the staff carries out when researching and preserving items of our cultural heritage. This book presents the oldest dress from the collections of the SNM – Museum of History. This Empire style gown from the historic textile and clothing collection is more than 200 years old and was owned by Maria Zay, a member of the Zay aristocratic family. According to family recollections, she wore this gown at one of the balls during the Congress of Vienna. This publication describes the gown itself, the materials used when making it as well the Empire style fashion. You will also learn about the magazines that Maria Zay bought in order to follow the latest fashion trends. In addition to information about the gown itself, readers will learn about its owner, who due to her education, literary ambitions and charitable activities, is one of the outstanding noblewomen in our history. She lived in Uhrovec, Bučany, Šopron and Vienna and attended and organized literary salons. Her portraits, books from the large family library and her gown which she wore during her stays in Vienna were later donated to different museums in Slovakia.

19,90 *
Artikel-Nr.: 5300884

Igor Ďurišin sa narodil 6. mája 1947 v Klenove, od roku 1983 odišiel žiť do Nemecka, kde pôsobí dodnes. Kniha obsahuje rozsiahly fotografický a textový materiál vrátane výberového súpisu diela.

44,90 *
Artikel-Nr.: 5300847

Štefan Bogota (1942 Šurany ). V rokoch 1956 – 1960 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, v rokoch 1960 – 1966 na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení v?oddelení monumentálnej maľby (prof. P. Matejka).

Venuje sa voľnej tvorbe v oblasti výtvarných disciplín – maľba, kresba, grafika, diela do architektúry, v rámci ktorej experimentoval popri klasických technikách (nástenná maľba, štukolustro, kamenná mozaika, sklenená vitráž  v oblasti nových technologických postupov. Vytvoril sériu obrazov a kresieb, v ktorých nadviazal na odkaz európskeho surrealizmu a prehodnotenie jeho vplyvu vo vlastnej tvorbe. Svoj záujem vo výtvarnej tvorbe sústredil na človeka a jeho stvárnenie spôsobom blízkym výrazovým tendenciám, opierajúcim sa o východiská realizmu v rozpätí tzv. Novej figurácie.

56,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300621

Kniha Empírové šaty vychádza ako prvý titul novej edície Slovenského národného múzea s názvom Zamerané na predmet. Cieľom tejto edície je prostredníctvom konkrétnych predmetov priblížiť čitateľovi funkciu múzea a činnosti, ktoré v ňom odborní múzejní pracovníci vykonávajú pri skúmaní a uchovávaní predmetov kultúrneho dedičstva. Kniha Empírové šaty predstavuje najstaršie šaty z fondu SNM – Historického múzea. Prezentované dámske empírové šaty sú staré viac ako 200 rokov a patrili príslušníčke šľachtického rodu Zay – Márii Zayovej. Tá ich podľa rodovej pamäte nosila počas Viedenského kongresu, ktorý sa konal v rokoch 1814 – 1815 vo Viedni. Čitateľ sa dozvie, z čoho sa samotné šaty skladajú, ako a z akých materiálov sú vyrobené, zistí viac o empírovej móde, v štýle ktorej sú ušité, ako aj o módnych časopisoch, prostredníctvom ktorých Mária Zayová sledovala módne novinky vo svete. Autorka Eva Hasalová sa zamerala aj na samotnú majiteľku šiat, ktorá svojím vzdelaním, literárnymi ambíciami, ale aj dobročinnými aktivitami patrí medzi výnimočné šľachtičné v našich dejinách. Zostali po nej portréty, knihy z veľkej rodovej knižnice a v SNM – Historickom múzeu jej šaty, ktoré mala oblečené počas svojich pobytov vo Viedni. Kniha prináša aj zaujímavosti o zbieraní módnych šiat v múzeu a odbornej starostlivosti o ne.

19,90 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4700810

Kniha je osobitým príspevkom k uvažovaniu o povahe a zmysle súčasného umenia, pričom zámerne nechce ponúknuť jednoznačnú odpoveď odbornej povahy sformovanú z pozície výtvarného kritika či kunsthistorika. Práve naopak. Tridsaťšesť súčasných slovenských výtvarníkov tu v inštruktívnych a zrozumiteľných úvahách nad konkrétnym vlastným dielom, ktoré je v knihe reprodukované, odkrýva svoju metódu vytvárania diela (prečo a ako vzniklo či muselo vzniknúť) a odhaľuje spôsob, ako by sa mohlo vnímať a interpretovať. Dominantný priestor je venovaný médiu maľby, zastúpené sú však aj fotografia, objekt, sklo či videoart. Kniha sa prostredníctvom textovej časti usiluje búrať obavu pred súčasným výtvarným umením, posmeľuje k jeho recepcii a podnecuje oň záujem, keďže je ako obrazová publikácia zároveň vzrušujúcou galériou súčasného slovenského umenia.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5300592

Jana Ilková (1978) je fotografkou v klasickom zmysle tohto slova. Jej snímky zo série Diary (od roku 2018 - ) sú rôznorodou zmesou motívov z každodenného života. Motívov, ktoré sú na prvý pohľad banálne a neatraktívne. Ilková pracuje so snapshotovou estetikou a často využíva priame bleskové svetlo, ktoré odhaľuje všetky chyby a nedostatky. Vo svojej tvorbe sa snaží o dokumentárnu, ba priam vedecky presnú reprodukciu videného. V kontraste jej autorského prístupu a výsledných veľkoformátových zväčšenín vzniká znepokojivý pocit zo všednosti.

36,90 *
Artikel-Nr.: 5300565

early modern period.

The title of the book may appear confused in content at first sight. The selected goldsmiths’ works always represent the starting point for wider considerations in the field of the art history of the specific micro-region. Although the four chapters are understood more as case studies and still cannot be regarded as synthesizing works, their titles already ask questions, which apply more comprehensively to the interpretation of early modern art in the central Slovak mining towns. Thus, specific goldsmiths’ works originated in various circumstances, and the texts of the case studies published here are an attempt to identify the different alternatives. Domestic works on one side and imports on the other are not vertically placed in hierarchical positions, but rather contextualized in the specific frameworks in which they originated or circulated after their completion. They represented inter-cultural contacts or active artistic communication of a specific micro-region in both inward and outward directions.

59,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300545

Svojou tvorbou sa presadil v medzinárodnom kontexte aj doma na Slovensku a získal viacero významných ocenení. Resumé je v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku. Kniha ukazuje veľkého autora v celej šírke námetov , techník a experimentov. Prezentuje i fascinujúcu maľbu a ilustrácie ktoré diváci poznajú z množstva krásnych kníh ktoré ilustroval. Figurálne kompozície obrazov ako „ Meranie Trójskeho koňa „ , „ Rekonštrukcia Odysea „ a ďaľšie striedajú Parižske inšpirácie a nádherná austrálska krajina , v Kellenbergerovom prevedení , unikátna na Slovensku i vo svete. Vitajte v monografii vzácneho výtvarníka , v jeho vinici osviežujúceho kumštu. Už roky tvorí diela vzácnej harmónie a syntézy. Spája v nich obrazové prvky, zrelú maliarsku kvalitu, rytmickú dekoratívnu skladbu i lyrický, poetický kolorit. To všetko ešte umocňujú jedinečné aspekty autorskej obrazovej reči , divadla, hudby a piesní ako svojských múzických hercov jeho obrazových kompozícií inscenovaných na javisku otvorenej obrazovej panorámy. Na tomto javisku dominuje intenzívny, ale citlivý a podmanivý kolorit. Hra farieb. Ich veselosť, vitalita, optimizmus a harmonický súlad aj v jemných kontrastoch. Spolu s koloritom je tu aj ilustrátorské rozprávačstvo kresby. Znaková štylizácia. Archetypy geometrie. Letristické prvky. Častý otáznik, ktorý odpovedá. Aj ornament je tu na moment a – večnosť....

83,90 *
Versandgewicht: 2.800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300489

Koncepcia publikácie je prirodzene rozdelená do troch častí podľa jednotlivých autorov v chronologickej postupnosti ich tvorivých dráh. Kurátor výstavy Karol Maliňák jednotlivé diela a skupiny diel začleňuje do časových súvislostí na priestore temer sedemdesiatich rokov tvorby troch generácií umelcov, približuje dobu a podmienky či situácie, v ktorých jednotlivé diela či koncepcie vznikali a rozvinuli sa. Načrtáva základné inšpirácie, pohnútky k tvorbe či životné filozofie a postoje, pramene, z ktorých tvorba jednotlivých autorov vychádza. Výstava aj publikácia potešia predovšetkým záujemcov o ikonické šesťdesiate roky a hľadanie univerzálneho, archetypálneho, všeobsiahleho tvaru vo vzťahu k domácej tradícii, o umenie Skupiny Mikuláša Galandu, ktorá prestavovala najprogresívnejšie tendencie súdobého umenia na Slovensku a dnes patrí k zlatému fondu slovenského umenia; ale i záujemcov o hravé, čisté, príťažlivé diela, ktoré sa hlásia k estetickým hodnotám materiálu (dreva a kovu) s príznačným humorom, dávkou nostalgie, štipkou irónie, ale i lásky a úcty k človeku a životu. Text in Slowakisch und Engl.

28,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300488

Lucia Dovičáková (1981) patrí k neprehliadnuteľným umelkyniam na slovenskej výtvarnej scéne. V centre Dovičákovej záujmu je žena a jej obraz. Výstava Cítim sa ako… predstavuje diela Lucie Dovičákovej zo zbierky Galérie Nedbalka, ktoré odrážajú nosné témy objavujúce v autorkinej tvorbe od jej študentských čias po súčasnosť, rozdelené do tematických okruhov: Rozprávky o kráse, Žena a iné spotrebiče v domácnosti, Zvery v nás, Moja krv a mlieko a Cítim sa ako... Dovičákovej obrazy dokážu preklenúť priepasť medzi teóriou a každodennou realitou, medzi presvedčenými feministami*tkami a tými, ktorí*é pri pohľade na jej diela zažijú aha-moment napr. v podobe smiechu nad situáciou, ktorá je síce zveličením, ale zasahuje podstatu problému s milimetrovou presnosťou. Práve (seba)irónia a zveličenie sú zbraňou, ktorá sa v správnych rukách dokáže premeniť na emancipačný nástroj.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5300487

Do dejín slovenského umenia sa Čunderlík zapísal koncom štyridsiatych a v päťdesiatych rokoch svojou figuratívnou tvorbou, začiatkom šesťdesiatych rokov ako účastník Bratislavských konfrontácií a koncom šiestej dekády ako člen Klubu konkretistov. Od šesťdesiatych rokov vystavoval spoločne s výtvarníkmi a výtvarníčkami s podobným pohľadom na smerovanie vtedajšieho umenia, ktorý však bol v protiklade s predstavou socialistického štátneho aparátu o umení, jeho podobách a funkciách. Text in SLowakisch und Engl.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5300466

Prístup Kristíny Mésároš k maľbe charakterizuje sústredené ponáranie sa do matérie blízkeho a známeho, a pomalé vynáranie sa na neznámych, fluidných územiach. Tie umelkyňa postupne sonduje a reinterpretuje, akcentuje voľným okom neviditeľné a prchavé kvality kontrastnými farbami a vláčnym maliarskym gestom. Paralelne rozvíja viaceré série so spoločnými menovateľmi v podobe motívov, ktoré sú zakotvené v tušenej symbolike, o ktorej nám viac povie vlastná intuícia ako ikonografické slovníky. Jednotlivé série, kapitoly a výstavy nazýva spravidla s istou poetickou licenciou. Názov Niet rieky bez kameňov môže byť interpretovaný rôzne, v prvom rade ako výrok o hermetickej príčinnosti. Živel vody umelkyňa však umelkyňa používa kontinuálne vo viacerých rovinách. Jednak ako materiál pre vlastnú maľbu, ako popisné zobrazenie vodnej hladiny či ako metaforu istej kvality vody, ktorá konotuje životodarnú energiu, životnú silu. Mésároš komentuje a zrkadlí jej narážanie na hrany kameňov, ktoré rozčerujú jej hladinu, a ktoré, naopak, zároveň obrusuje. A tak sa napríklad na obraze s hornatou krajinou objavuje megaboard s námetom tej istej krajiny ako akási ironická fatamorgána.

79,90 *
Artikel-Nr.: 5300433

Erik Binder (1974, Hnúšťa-Likier) je jedným z najvýznamnejších umelcov strednej generácie na Slovensku. Študoval v ateliéroch grafiky a maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (pedagógovia Róbert Jančovič, Daniel Fischer) a na Akadémii výtvarných umení v Prahe (Vladimír Kokolia). Pracuje prakticky vo všetkých médiách od kresby, maľby, asambláže cez tvorbu objektov, inštalácií, environmentov až po prácu s nájdeným objektom, slovom, hudbou, videom a performanciou. Jeho tvorba sa pohybuje v intenciách neodadaizmu: čerpá z dedičstva avantgárd, ale aj súčasných mestských subkultúr či východných filozofických a duchovných tradícií. Je známy spoluprácami v umeleckých dvojiciach alebo skupinách. Svoju tvorbu prezentoval na množstve kolektívnych aj samostatných výstav doma a v zahraničí.

49,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300250

Publikácia ponúka milovníkom umenia príležitosť nazrieť do tajomného zákulisia náročnej reštaurátorskej práce prostredníctvom dokumentácie reštaurátorky Márie Bidelnicovej. Reprodukované diela pochádzajú od viacerých umelcov z rôznych období dejín umenia a ilustrujú typ prvotného poškodenia diela, jeho náročný prieskum a konečný reštaurátorský prístup. Kniha odkrýva postupné tvorivé záznamy a ich modifikácie v rozpätí viac ako štyridsiatich piatich rokov, pričom poskytuje príťažlivý pohľad premeny poškodených diel na esteticky a výtvarne finálne.

95,90 *
Versandgewicht: 3.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100472

Publikácia k výstave mapuje roznorodé prístupy v tvorbe slovenských predstavitelov neoficiálnej výtvarnej scény z obdobia konca 60. až 80. rokov 20. storočia, s presahom do súčasnosti.predstavuje ich v kontextoch medzinárodnej výtvarnej scény, ktorú zastupujú vybraní predstavitelia svetového landartu a umelci, ktorí so slovenskou výtvarnou scénou komunikovali. Text in Slowakisch und Engl.

24,90 *
Versandgewicht: 980 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4401145

Kniha kunsthistorika uvádza odbornú i laickú verejnosť do sveta legiend o sv. Alžbete prostredníctvom hĺbkovej umenovednej analýzy obrazových posolstiev.

24,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000424
Špecializovaný katalóg 2009 poštových známok, celín a filatelistických materiálov.
25,00 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300207

Bohdan Hostiňák je výraznou maliarskou osobnosťou strednej generácie na Slovensku. Je pre neho typické zanietenie pre maľbu a kresbu, ktoré kontinuálne spracováva do tematických celkov. Žije a tvorí v Bratislave. Album autorského výberu kresieb Bohdana Hostiňáka (nar. 1968) z rokov 1991 ? 2020 je nielen pozoruhodným vydavateľským počinom, ale aj potrebným upozornením na stav a akosť nášho čítania dejín moderného a postmoderného umenia. Chvála vydania albumu Hostiňákových kresieb je chválou tvorby umelca, pre ktorého zobrazovanie skutočnosti je priznane zviazane so symbolikou povedzme vnútorných modelov tvorcu. Vnútorných modelov ako nositeľov výrazového gesta. A to sa zrejme nezaobíde ani bez chvály kresliarskej i maliarskej kultúry Bohdana Hostiňaka.

57,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201468

Studie o vzniku a osudech sochy historika, muzikologa a komunistického politika Zdeňka Nejedlého, která byla v jeho rodné Litomyšli postavena v roce 1978 a v polistopadovém období se stala předmětem opakujících se vzrušených debat. V roce 1992 k ní rada města – zejména z iniciativy starosty Miroslava Brýdla – připojila dodatkovou desku s textem místního archiváře a historika Milana Skřivánka. Tento text se v průběhu let stal legendou. Obdivně se o něm vyjádřili např. Václav Havel, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, hudební publicista Jiří Černý či historik Jiří Křesťan, jenž ho označil za geniální zkratku. V kontextu odstraňování politicky zatížených monumentů si toto řešení vysloužilo uznání jako „asi nejpozoruhodnější a velice sympatický pokus, jak se vyrovnat se složitou minulostí“ (historikové Zdeněk Hojda a Jiří Pokorný). U mnoha lidí však vzbudil text rozpaky a posílil dlouhodobou diskusi, která prozatím vyvrcholila vydáním tiskového prohlášení městského zastupitelstva (2019). Problematika Nejedlého sochy vstoupila díky dlouhodobým a mnohdy velmi vyhroceným diskuzím, kterých se mj. zúčastnila i řada představitelů českého kulturního a intelektuálního života, do celonárodního povědomí. V tomto směru jde o fenomén, jaký nemá v našich dějinách obdobu. Kniha se podrobně zabývá také českým a světovým kontextem nakládání s podobně politicky zatíženými artefakty. V národním rámci nechybí např. pojednání o pomníku Antonína Zápotockého v jeho rodných Zákolanech či zpráva o kauze sochy maršála Koněva v Praze 6. Světový kontext zahrnuje především popis dění v USA a ve světě v letech 2015–2020.

25,90 *
Versandgewicht: 650 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4401963

Podtitul: Za bozk zradila krajinu, za krajinu obetovala svoju hlavu.

Zradcom mala byť pôvabná Juliana Géczyová-Korponayová, ktorej manžel stál na strane cisára. Zaľúbila sa do príťažlivého kuruckého kapitána Štefana Andrássyho. Jednej noci mu ukradla kľúče od mestskej brány a vpustila do Levoče cisárske vojská. Dodnes je na levočskej radnici obraz, ktorý zvečnil tento okamih. Obvinili ju zo zrady a v roku 1712 popravili. Mala len dvadsaťpäť rokov.Kto vlastne bola Levočská biela pani? Ako žila a kde je pochovaná? Odpovede na tieto otázky ponúka výstava s názvom Levočská biela pani – Za bozk zradila krajinu, za krajinu obetovala svoju hlavu.Projekt je výsledkom trojročného bádania v archívoch a depozitároch.Skutočný príbeh skutočnej historickej postavy tvorí jednu časť expozície. Druhá približuje legendu, ktorú rozvíjala literatúra, výtvarné umenie či film.

 

44,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300084

Akad. soch. Marián Polonský (1943, Hubina, okres Piešťany) je významný medailér a autor komornej plastiky uznávaný doma i vo svete, ktorého jedinečnú a nezameniteľnú tvorbu obdivujú odborníci na umenie i zberatelia. Jeho medaile sa pravidelne objavujú v numizmatických aukciách významných európskych aukčných domov, kde sa stretávajú s veľkým záujmom zberateľskej verejnosti. Hoci medaily majstra Polonského sa pre svoju vzácnosť žiaľ nedostanú do zbierky každého zberateľa, ktorý by po nich zatúžil, vďaka tomuto katalógu majú možnosť obdivovať jeho medailérsku tvorbu všetci. - kompletný prehľad 69 razených medailí z Mincovne Kremnica - výber vyše 90 liatych medailí - ukážka 39 ďalších diel (busta, komorné plastiky, pamätné tabule).

29,90 *
Versandgewicht: 330 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201588

Stretnutia s tvorbou Františka Studeného pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia preverujú hodnoty. Maliarska, kresliarska a grafická tvorba bola pre umelca zmyslom, cieľom i chlebom života. Mal nevšedný dar odhaliť a sprístupniť krásu jednoduchých vecí, ktoré nás v živote obklopujú, vecí prostých a každodenných. Pristupoval k nim ako k realite, bez zbytočnej sentimentálnosti. Pre maliara bolo príznačné, že sa vracal k tej istej téme, k tomu istému motívu, aby čo najplnšie vyjadril obsah myšlienky, aby dosiahol čo najrýdzejšiu rezonanciu v divákovom vedomí.

49,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201497

Czech-born Slovak sculptor Maria Bartuszová (1936 – 1996) studied at the Ceramics and Porcelain Studio at Prague’s Academy of Arts, Architecture and Design, and spent most of her life in Košice, Slovakia. This Catalogue Raisonné provides a comprehensive overview of her sculpture, her original techniques and methods, and themes and ideas she explored that have remained undiscovered for a long time. A distinctiveness of Maria Bartuszová's approach is her concentration on the intimate experience of art, perceiving the creativity of nature and being connected to the laws of the universe. She used her knowledge of natural sciences, combined with a holistic approach, and her skill of intuitive guidance and the imaginative activity of play, as a conceptual method while experimenting with materials and the technical potential of sculpture. Her morphological thinking sought ideal form and haptic attraction, which encourages the viewer to touching – forging a certain closeness and intimate experience based on physical and mental participation. Maria Bartuszová’s work exudes fascination with life, but also humility towards it, both of which are the driving force behind her creativity.

102,90 *
Artikel-Nr.: 5200983

Z obsahu: Ohrozené kostoly Gemera. Evanjelický kostol v Štítniku-niekolkov poznámok k stavebnému typu kostola s trojchórovým východným záverom. Kostol Všetkých svätých v Henckovciach –a výsledky architektonicko-historického a umeleckohistorického výskumu. Starý kláštor minoritov v Levoči-najnovšie poznatky o jeho stavebnom vývoji. Gemerské a malohontské nástenné malby z pohl´adu textilných a odevných realit. Mobiliár gemerských kostolov v kontexte historických a kultúrnych súvislostí. Hrad Muráň z pohl´adu najnovšieho archívno-historického a architektornicko-historického výskumu. Kaštiel´ v Jelšave z pohl´adu stavebného vývoja a problémy jeho obnovy.

39,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201442

Po absolvovaní Základnej školy v Domaniži a Ľudovej školy umenia v Považskej Bystrici bol prijatý na Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave. Po maturite bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, na ktorej študoval súčasne dva odbory – reštaurovanie umeleckých a historických pamiatok (profesor K. Veselý) a monumentálnu maľbu (profesor O. Dubay a F. Gajdoš). Štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ukončil v roku 1975. Žije a tvorí v Bratislave.

Monografia v prvej časti obsahuje 180 reprodukovaných výtvarných diel, ďalšie časti monografie obsahujú monumentálnu tvorbu, sakrálnu tvorbu, kópie starých majstrov a biografiu. Jozef Porubčin sa narodil v roku 1950 v Malých Ledniciach.

77,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201295

Publikácia Gisela Weyde. Od Atény k Hére predstavuje život, umeleckú tvorbu a kunsthistorickú prácu Gisely Weyde (1894 Košice – 1984 Halle, Nemecko), pričom sa sústreďuje predovšetkým na dvadsiate roky 20. storočia. Autorkina tvorba bola doposiaľ spracovaná veľmi sporadicky a jej práci v oblasti histórie umenia a pamiatkovej starostlivosti bola venovaná len okrajová pozornosť. Väčšie množstvo materiálov sa zachovalo v archívoch v Bratislave, Drážďanoch a v Budapešti. Gisela Leweke-Weyde bola kunsthistorička, maliarka, grafička, archeologička, publicistka a reštaurátorka. Má obrovské zásluhy v oblasti medzivojnového výtvarného umenia a viaceré prvenstvá jej patria aj v iných oblastiach. Bola prvou ženou, ktorá v roku 1921 získala doktorát v odbore klasickej archeológie na univerzite vo Viedni. Ako prvá žena od roku 1953 pracovala ako (pomocná) kustódka v Mestskom múzeu v Bratislave. Práve pri kustódskej práci si uvedomila veľký význam sprostredkovania znalostí o umení mládeži. Wyede publikovala vyše 150 článkov a vedeckých štúdií v oblasti histórie umenia a ochrany pamiatok.

25,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200587

Publikácia vo vizuálne atraktívnej forme približuje jednu z najdôležitejších kapitol moderných kultúrnych dejín Slovenska spojenú s počiatkami výučby dizajnu na našom území. Prvá časť sa venuje jednotlivým oddeleniam ŠUR a tvorbe tu pôsobiacich osobností, druhá časť školu predstavuje v širšom dobovom domácom a medzinárodnom kontexte. Autorky a autori jednotlivých textov nadväzujú na fundamentálny výskum Ivy Mojžišovej a dopĺňajú ho o nové poznatky a súvislosti. Čitatelia sa tak môžu zoznámiť aj s viacerými doteraz neznámymi dokumentmi a artefaktmi, ktoré len potvrdzujú mimoriadnu úroveň a nadregionálny význam bratislavskej ŠUR. Publikácia vychádza v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu.

99,90 *
Artikel-Nr.: 5201205

Fotografie z pozostalosti Karola Divalda sú dnes v majetku viacerých galérií a múzeí vo Francúzsku, Maďarsku, na Slovensku i v Poľsku. Fotografie publikované v tejto knihe boli vydané v roku 1887.

Originálne fotografie s rozmerom 15,6 x 11,8 cm boli nalepené na kartónoch o veľkosti 30,6 x 23,7 cm. Pod každým obrázkom je opis fotografie uvedený v dvoch jazykoch maďarčine a nemčine a vyhradené právo na rozmnožovanie a meno fotografa. Fotografie boli umiestnené v ozdobnom kufríku z hrubých lepenkových dosiek potiahnutých červeným knihárskym plátnom, na ktorom je zlatým písmom plastickou razbou uvedený titul v maďarčine a nemčine: A Magas Tátrából / Die Hohe Tatra, Ung. Karpathenverein (Maďarský karpatský spolok). Kufrík obsahoval 30 fotografií. Mal rozmery: výška 26,0 cm, šírka 33,2 cm, hĺbka 4,5 cm Titulná stránka v dvoch jazykoch obsahuje názov albumu a meno autora fotografií. Publikácia je teda v pevnej väzbe, pričom na obálke je obrázok pôvodného balenia fotografií. Originálna veľkosť fotografií je zachovaná s popisky fotografií v slovenskom a anglickom jazyku. Zároveň obsahuje aj niekoľko životopisných dát o autorovi, Karolovi Divaldovi.

44,90 *
Artikel-Nr.: 5201119

Monografická publikácia venovaná tvorbe slovenského výtvarníka, ilustrátora, maliara, grafika a tvorcu poštových známok Igora Piačku. Výpravná, bohato ilustrovaná publikácia mapuje tvorbu a život slovenského výtvarníka Igora Piačku (1962), pričom dôraz je na poslednej dekáde.

Knižná ilustrácia, maľba, grafika, kresba, známková tvorba – to všetko sú záujmové oblasti autora, ktorý sa svojou tvorbou presadil aj v medzinárodnom kontexte a získal viacero ocenení. A monograph devoted to the creative work of Slovak artist, illustrator, painter, printmaker and postage stamp designer Igor Piačka. This narrative and richly illustrated book maps the art and life of Igor Piačka (born 1962), with the stress on what he has done in the last decade. Illustrating books, painting, graphic prints, drawing, and designing stamps all interest a man whose work has brought him an international reputation and several major awards.

99,90 *
Artikel-Nr.: 5201049

Skrytý príbeh“ prezentuje nástennú maľbu Bratislavy v talianskej Florencii. Ide nielen o jedno z mála známych vyobrazení Bratislavy za hranicami Slovenska, ale i o jednu z najstarších zachovaných vedút tohto mesta vôbec. Maľba vznikla pri príležitosti sobáša Františka de Medici s Janou Rakúskou, sestrou Maximiliána II. prvého uhorského kráľa korunovaného v Bratislave (Possonii) v roku 1565. Maľba Bratislavy sa ukrytá pod nápisom Possonia alebo Posonium zdobí spolu s ďalšími vyobrazeniami miest habsburskej monarchie steny prvého tzv. Michelozzovho nádvoria florentskej radnice Palazzo Vecchio. Publikácia čitateľovi objasní okolnosti, za ktorých sa maľba ocitla práve na tomto exkluzívnom mieste, zasvätí ho do príprav, zabezpečenia podkladov ku maľbám, prostredníctvom historických dokumentov pomáha zrekonštruovať priebeh prác až po ich samotnú prezentáciu Jane Rakúskej a svadobným hosťom. Autorky sledujú osudy malieb, vrátane veduty Bratislavy od ich vzniku až po súčasnosť.

49,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 264 Ergebnissen