Kunst

Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 367 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4900849

Kniha Kresby z pantografu predstavuje výber nákresov Juraja Gábora k priestorovým realizáciám a výstavným projektom z rokov 2013 - 2016. Kresby boli vytvorené ručne. Charakter architektonických náčrtov sa strieda s prácami zdôrazňujúcimi abstraktné tvaroslovie, ktoré evokuje nemateriálne princípy (atmosféra, svetelnosť, rytmus, gradácia a i.). Vyznenie kresieb spoluvytvára druh papiera – jednotlivé priesvity odhaľujú pred nami nové vizuálne vzťahy. Kresba je pomalým médiom. Vyžaduje čas i sústredenie nielen na strane autora, ale aj diváka/diváčky. Podstatným prvkom tvorby Juraja Gábora je snaha upriamiť našu pozornosť na často zanedbávané detaily a v neposlednom rade porozumieť, ako a na čo sa dívame. Text in Slowakisch und Englisch.

32,90 *
Versandgewicht: 700 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4900834

Fotografický časopis IMAGO vydávalo v letech 1995 až 2010 sdružení FOTOFO v Bratislavě z iniciativy Václava Macka. Časopis vycházel v angličtině dvakrát za rok a jeho posláním byla propagace fotografické kultury zemí střední a východní Evropy.

Úvod vymezuje rámec časopisu IMAGO: historii vydávání fotografických časopisů na území České a Slovenské republiky a časopisu European Photography. Kniha se dále věnuje historii časopisu včetně finanční a distribuční stránky, jeho zastoupení v knihovnách a formální úpravě, mimo jiné z grafického a jazykového hlediska. Těžištěm práce je analýza obsahu všech čísel časopisu a jeho zpracování do řady tabelárních přehledů, které jsou uvedeny v přílohách a určeny také zahraničním čtenářům. Na závěr se kniha věnuje všem redaktorům časopisu, její součásti jsou rovněž autentické vzpomínky klíčových aktérů a čtenářské obce.

43,90 *
Artikel-Nr.: 4900827
28,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900826
28,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700810

Kniha je osobitým príspevkom k uvažovaniu o povahe a zmysle súčasného umenia, pričom zámerne nechce ponúknuť jednoznačnú odpoveď odbornej povahy sformovanú z pozície výtvarného kritika či kunsthistorika. Práve naopak. Tridsaťšesť súčasných slovenských výtvarníkov tu v inštruktívnych a zrozumiteľných úvahách nad konkrétnym vlastným dielom, ktoré je v knihe reprodukované, odkrýva svoju metódu vytvárania diela (prečo a ako vzniklo či muselo vzniknúť) a odhaľuje spôsob, ako by sa mohlo vnímať a interpretovať. Dominantný priestor je venovaný médiu maľby, zastúpené sú však aj fotografia, objekt, sklo či videoart. Kniha sa prostredníctvom textovej časti usiluje búrať obavu pred súčasným výtvarným umením, posmeľuje k jeho recepcii a podnecuje oň záujem, keďže je ako obrazová publikácia zároveň vzrušujúcou galériou súčasného slovenského umenia.

27,90 *
Artikel-Nr.: 4900436

 Vnútorný vesmír Jána Zoričáka je rovnako nekonečný ako ten vonkajší a svojím spôsobom sú nekonečné aj jeho diela. Dá sa na ne dívať a ustavične v nich objavovať niečo nové, neprestávajú  fascinovať svojou mnohotvárnosťou. Túžba ľudí poodhrnúť závoj oddeľujúci viditeľný svet pred neviditeľným sa oddávna objavuje u šamanov, umelcov, filozofov, serióznych vedcov, ale aj podivínov (netvrdím pritom, že umelec, filozof či seriózny vedec nemôže byť zároveň aj podivín), proste u nemnohých ľudí obdarených, a v niektorých prípadoch prekliatych, neustálym nepokojom z nepoznania nepoznaného. Z tejto túžby pramení aj dlhé desaťročia trvajúci záujem Jána Zoričáka o vesmír, ktorý pretavil v množstve svojich diel v rôznych cykloch, ako Priestory, Signály, Vesmírne signály, Poslovia vesmíru, Nebeské kvety, Nebeské záhrady, Konštelácie, Veľký tresk, Nebeské kytice, Hviezdy a ďalšie. V novších dielach vytvorených zo skla pochádzajúceho zo švajčiarskeho Cernu  dostal príležitosť transformovať materiál s odlišnými technickými vlastnosťami, materiál, ktorý už má v sebe zakódovanú históriu skúmania nových častíc, materiál nesúci v sebe odkaz prelomových fyzikálnych objavov v skúmaní počiatkov nášho vesmíru. 

34,90 *
Versandgewicht: 700 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4900555

Robo Kočan (1968-) patrí k výrazným predstaviteľom slovenskej fotografie posledných dvoch desaťročí. Jeho tvorba je rozkošatená do viacerých strán, podobne ako maliar s použitím šablón a kreslením svetlami vytvára imaginárne svety obrazov. Kočanove práce majú neuveriteľnú jednotu vývoja, každý nový projekt je rozvinutím a posunutím predošlého. Je málo výtvarníkov, čo dokážu takto budovať svoje programy.

51,90 *
Versandgewicht: 1.480 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900540

Fotografická publikácia prináša poetický pohľad na reálne situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť každý deň. 71 čiernobielych fotografií, vyhotovených digitálnou technikou, je rozdelených do šiestich kapitol. Pri pozeraní fotografií sa môžete v pokoji zamyslieť nad témami ako človek v kulisách mesta, príroda zrastená s architektúrou, zvláštne obrazy vytvorené svetlom a tieňom a podobne. Kniha zachytáva okamihy dnešného sveta.

17,90 *
Versandgewicht: 240 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900419

Dvojzväzková knižná edícia sa zameriava na výtvarno-teoretické myslenie Oskára Čepana, významného teoretika a historika literatúry a výtvarného teoretika i kritika. Prvý zväzok je súborným vydaním jeho pôvodných prác o výtvarnom umení vrátane výberu z doposiaľ nepublikovanej korešpondencie.

Druhý zväzok obsahuje všetky edičné súbory pripravené O. Čepanom a preložené Nadeždou Čepanovou, okrem iného aj doteraz nevydanú, počas normalizácie zošrotovanú edíciu „Tatlinova iniciatíva“. Druhý zväzok knižnej edície, ktorá vychádza v spolupráci s VŠVU, dopĺňajú historicko-teoretické štúdie zhodnocujúce neodškriepiteľný prínos Oskára Čepana do slovenskej výtvarnej kultúry a jej reflexie.

42,90 *
Artikel-Nr.: 4900376

Kniha, ktorá mapuje výstavné aktivity v Synagóge – Centre súčasného umenia v rokoch 1995 až 2000. Texty interpretujúce inštalácie konkrétnych autoriek a autorov boli napísané v rovnakom čase ako vznikali diela. Odzneli na vernisážach a boli publikované v skladačkách vydaných pri príležitosti jednotlivých výstav. Autorka Jana Geržová je historička, kritička a kurátorka. Špecializuje sa na rôzne aspekty umenia druhej polovice 20. storočia a súčasného umenia. Kurátorkou Synagógy – Centra súčasného umenia bola v rokoch 1994 – 2001.

36,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401963

Podtitul: Za bozk zradila krajinu, za krajinu obetovala svoju hlavu.

Zradcom mala byť pôvabná Juliana Géczyová-Korponayová, ktorej manžel stál na strane cisára. Zaľúbila sa do príťažlivého kuruckého kapitána Štefana Andrássyho. Jednej noci mu ukradla kľúče od mestskej brány a vpustila do Levoče cisárske vojská. Dodnes je na levočskej radnici obraz, ktorý zvečnil tento okamih. Obvinili ju zo zrady a v roku 1712 popravili. Mala len dvadsaťpäť rokov.Kto vlastne bola Levočská biela pani? Ako žila a kde je pochovaná? Odpovede na tieto otázky ponúka výstava s názvom Levočská biela pani – Za bozk zradila krajinu, za krajinu obetovala svoju hlavu.Projekt je výsledkom trojročného bádania v archívoch a depozitároch.Skutočný príbeh skutočnej historickej postavy tvorí jednu časť expozície. Druhá približuje legendu, ktorú rozvíjala literatúra, výtvarné umenie či film.

 

44,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900195

Kniha o maliarovi a grafikovi Karlovi Frechovi (1883-1945) predstavuje jeho zaujímavý životný príbeh. Na jeho dielach môže čitateľ obdivovať neopakovateľnú atmosféru, rozprávkový charakter dnes už neexistujúcich zákutí a uličiek starej Bratislavy – romantického a pokojného mesta medzi dvoma svetovými vojnami. Text in Slowakisch, Deutsch, Engl., Ungarisch.

27,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900168

Vladimír Gažovič je dnes v slovenskej grafickej tvorbe najvýznamnejšou osobnosťou. V rokoch 1961 - 1967 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Vincenta Hložníka. V roku 1969 - 1970 bol štipendistom Herderovej ceny na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u prof. Maximiliana Melchera. V rokoch 1967 - 1982 pôsobil ako pedagóg na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a sochárstvu. Jeho tvorba čerpá z umeleckého odkazu symbolizmu, secesie, expresionizmu, surrealizmu i najnovších výtvarných prúdov. Stavia na vnútornom rozkrývaní morárlnych a etických hodnôt súčasného človeka opantaného vidinou hmotných pôžitkov. Pre európsku i svetovú grafiku rozvinul nové možnosti v technike farebnej litografie tlačenej z kameňa. Rozpracoval techniku nanášania a vrstvenia farebných tušových lazúr, striekania, vykrývania a nových postupov v práci s litografickými kriedami. Umeleckú i technickú originalitu jeho prác ocenili na najvýznamnejších svetových prehliadkach umeleckej grafiky. Jeho tvorba sa stala súčasťou zbierok významných svetových múzeíi súkromných zberateľov. Text in Slowakisch und Engl.

49,90 *
Versandgewicht: 1.450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000478
Historia kostola a jeho umelecké památky.
26,00 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4801897

Bohunka Koklesová, autorka publikácie V tieni tretej ríše – Oficiálne fotografie Slovenského štátu, sa tentoraz venuje problematike agentúrnej fotografie na Slovensku v období rokov 1945 až 1956. Nezameriava sa však na analýzu propagandistických cieľov stalinskej éry, ale na aktívne premýšľanie o histórii, pamäti a dobovej fotografii, ktorá zaznamenávala všetky podstatné dobové skutočnosti. Kniha, ktorá vychádza v spolupráci s VŠVU, tak aj prostredníctvom takmer 300 snímok mapuje prvé mierové dni po druhej svetovej vojne, presuny a odsuny obyvateľstva, nástup komunistov k moci, ako aj špecifické podoby socialistickej skutočnosti.

46,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200915
Andrej Reiser wurde 1949 in Zilina geboren. 1968 ging er nach Deutschland, um in Essen Fotografie zu studieren. Seit den achtziger Jahren gibt es Veröffentlichungen von Reisers Werken in sämtlichen Magazinen, wofür er zahlreiche Preise erhielt. 1983 gründete der Slowake die Fotoagentur "Bilderberg" in Hamburg, berühmt für seine Sammlung der besten Arbeiten deutscher und internationaler Fotojournalisten.Die Ausstellung im Palais Palffy von Bratislava umfasst zwei seiner Fotozyklen. In "Die letzten Tage von Leningrad" werden Bilder aus der russischen Metropole gezeigt, ehe diese in Petrograd umbenannt wurde. Die Serie "Porträt" enthält Fotografien berühmter Persönlichkeiten.
36,90 *
Versandgewicht: 1.220 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801972

Textové časti obsahujú analýzu a oboznámenie sa s dielom Rudofa Filu a biografické a bibliografické údaje o významnom slovenskom pedagógovi a autorovi diel v rozsiahlej obrazovej časti knihy.

49,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801967

Táto reprezentačná kniha mapuje vyše dvadsať rokov grafickej tvorby Milana Stana. Na 208 stranách veľkého formátu A4 kvalitného papieru nájdeme jeho grafiky z výtvarných potuliek po Slovensku a po svete. Na Stanových drevorezoch nájdete slovenskú prírodu, krajinné zátišia, staré Slovensko, ľudovú architektúru, drevenice, chalupy, sedliacke dvory (mnohé už nejestvujú, sú zbúrané, zničené), mestské veduty, hrady, mlyny, priemyselné krajiny, horské zátišia... V knihe sú aj drevorezy a linoryty z jeho výtvarných a cestovateľských potuliek po svete: z Vietnamu, Kórei, Japonska, Talianska, Kuby, Turecka, Grécka, Egypta, Nórska, Chorvátska, Česka, Ruska. V knihe nájdete esej o tvorbe Milana Stanu od výtvarného teoretika Ľubomíra Podušela a na konci knihy autorovu biografiu, bibliografiu a zoznam autových samostatných a kolektívnych výstav.

39,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100859
Katalog výstavy k 90. výročiu narodenia umelca (1919-2004).
10,00 *
Versandgewicht: 365 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000296
Reprezentativna publikácia výtvarných prác nášho popredného výtvarníka spolu s hudobnym CD Purgatory s hudbou Oskara Rózsu, Marcela Buntaja, Vladislava Šarišského.
39,00 *
Versandgewicht: 700 g
Artikel-Nr.: 4000499
Kniha o grafickom dizajnérovi, výtvarníkovi, kurátorovi viacerých výstav o topografii, skúmatelovi histórie grafického dizajnu na Slovensku. Knižka predstavuje L.Longauera na pozadí jeho rodiny, štúdia, jeho spoločenských a politických aktivít, pedagogických skúseností a samozrejme ako skúseného grafického dizajnéra a výtvarníka. Text ve slovenštině a angličtině.
28,00 *
Artikel-Nr.: 4000604
Publikácia predstavuje dielo jednej z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia. Výber reprodukcí jednotlivých diel zohladnuje chronológiu a logiku vývoja maliarskeho rukopisu Ivana Csudaia. Jednotlivé obrazy (takmer 200 reprodukcií) sú zoskupené do sérií, ktoré spájajú spoločné prvky, príznačné pre jednotlivé fázy vývoja. Autor textu sleduje umelecký vývoj Ivana csudaia od jeho začiatkov až do dnešných dní. Súčastou publikácie je bibliografia, súpis výstav, podrobné kalendárium, umelcova bibliofilia.
69,00 *
Artikel-Nr.: 4000610
Kniha přibližuje fotografické dílo slovenského umělce P.Župníka (1961-).
24,00 *
Artikel-Nr.: 4000613
Kniha fotografií odhaluje z Richarda Müllera viac, ako si uvedomuje. Svet neživých vecí, predmetov a budov tepe jeho vnútorným svetom. Vytvára dualitu živého a zmrazeného. Kniha zaujme aj úpravou rozkládacích stran. Predslov ku knihe napísal Jan Saudek.
60,00 *
Artikel-Nr.: 4000650
Reprezentačná obrazová publikácia po prvý raz ucelene prezentuje súbor sakrálnych stavieb, ktoré sú z viacerých hladísk unikátne, a to nielen v slovenskom, ale i v celoeurópskom meradle. Zdobia ich gotické nástenné malby nevyčíslitelnej hodnoty, ktoré zretelne nadväzujú na tradíciu talianskeho výtvarného umenia. Vytvárali ich talianski stredovekí majstri a ich tunajší žiaci, ktorí túto výtvarnú tradíciu originálnym sposobom rozvíjali. Gemerská stredoveká nástenná malba je pojmom v dejinách európskeho umenia a súbor kostolov na území Slovenska sa prípravuje na zápis do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Text v slovenčine a angličtine.
46,00 *
Artikel-Nr.: 4100218
Plnofarebná kunsthistorická publikácia o zvláštnom fenoméne slovenského výtvarného umenia zvanom Bratislavské Konfrontácie.
99,00 *
Artikel-Nr.: 4100219
Katalog výstavy. J.Jankovič sa už v šestdesiatych rokoch 20. storočia zaradil do čela avantgardného pohybu vo vtedajšom Československu. Za uplynulé polstoročie charakterom i významom svojej tvorby zaujal najvýznamnejšie miesto nielen na slovenskej výtvarnej scéne, ale pronikol aj do medzinárodného kontextu. Svojou tvorbou intenčne zasiahol do rozvoja takmer všetkých médií výtvarného umenia, od socy a reliéfu cez kresbu, koláž, grafiku až po monumentnú tvorbu aj grafický dizajn, a ako pedagóg aj do výchovy mladdejn umeleckej generácie.
29,00 *
Artikel-Nr.: 4100429

Publikácia Medzi zemou a nebom. Majstri barokovej fresky na Slovensku reflektuje súčasný stav poznania barokovej fresky a bádateľské záujmy oboch spoluautorov, ktorí sa priestor venovaný jednotlivým dielam pokúsili využiť na prezentovanie rôznych stratégií prístupu pri skúmaní diel tohto druhu. Okrem základných informácií o jednotlivých dielach a tvorcoch i známych faktov o okolnostiach ich vzniku sústreďujú pozornosť čitateľa na niektoré špecifické aspekty konkrétnych diel. Brilantné zábery Dušana Slivku zachytávajú funkciu nástenných a klenbových malieb v barokovej výzdobe interiérov v prepojení s architektúrou, obrazovo prezentujú jednotlivé kompozície a celé cykly naratívnych figurálnych výjavov i pôsobivé detaily jednotlivých fresiek. Freska, priestor, svetlo a atmosféra je však neopakovateľný zážitok a kniha chce predovšetkým motivovať čitateľa, aby sa vybral na Slovensko, do väčších centier, no i malých dedín, kde nájde skutočné výtvarné poklady. Sám by si tak mal vychutnať vizuálny zážitok, ktorý mu nadčasové hodnoty barokových maliarskych diel i po stáročiach poskytujú.

54,00 *
Versandgewicht: 1.110 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100435
Všestranne orientovaný intelektuál a vedec prof. Július Pašteka (1924-), predkláda v tejto knihe svoje publikované i nepublikované výtvarné štúdie a články. Ony však neboli témou jeho celoživotného vedeckého bádania. Okolnosti ich vzniku opisuje v sprievodnom rozprávaní, ktoré zároveň poodkrýva aj zákulisie doby, v ktorej vznikali. Obohatením sú zvlášt´nepublikované výtvarné štúdie o Augustinu Rodinovi, Kolomanovi Sokolovi, bratoch Čapkovcoch, F.X.Šaldovi a Maxovi Dvořákovi. Autor spláca tým tiež dlh výnimočnej generácie slovenských intelektuálov, ktorí prežili všetky búrlivé premeny 20. storočia a obstáli v nich.
21,00 *
Versandgewicht: 470 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100441
Giacomettiho smiech? pokrýva základný výskum a historickú interpretáciu a kritiku slovenskej a zahraničnej umeleckej avantgardy 20. storočia. Zaoberá sa výtvarným umením, výtvarnou pedagogikou, javiskovým výtvarníctvom, fotografiou, umením objektu a kinetickým umením a dejinami kritiky. Zahŕňa autorkine texty od 60. rokov minulého storočia po dnešné dni.
19,00 *
Versandgewicht: 580 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 367 Ergebnissen