Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 253 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300433

Erik Binder (1974, Hnúšťa-Likier) je jedným z najvýznamnejších umelcov strednej generácie na Slovensku. Študoval v ateliéroch grafiky a maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (pedagógovia Róbert Jančovič, Daniel Fischer) a na Akadémii výtvarných umení v Prahe (Vladimír Kokolia). Pracuje prakticky vo všetkých médiách od kresby, maľby, asambláže cez tvorbu objektov, inštalácií, environmentov až po prácu s nájdeným objektom, slovom, hudbou, videom a performanciou. Jeho tvorba sa pohybuje v intenciách neodadaizmu: čerpá z dedičstva avantgárd, ale aj súčasných mestských subkultúr či východných filozofických a duchovných tradícií. Je známy spoluprácami v umeleckých dvojiciach alebo skupinách. Svoju tvorbu prezentoval na množstve kolektívnych aj samostatných výstav doma a v zahraničí.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5300250

Publikácia ponúka milovníkom umenia príležitosť nazrieť do tajomného zákulisia náročnej reštaurátorskej práce prostredníctvom dokumentácie reštaurátorky Márie Bidelnicovej. Reprodukované diela pochádzajú od viacerých umelcov z rôznych období dejín umenia a ilustrujú typ prvotného poškodenia diela, jeho náročný prieskum a konečný reštaurátorský prístup. Kniha odkrýva postupné tvorivé záznamy a ich modifikácie v rozpätí viac ako štyridsiatich piatich rokov, pričom poskytuje príťažlivý pohľad premeny poškodených diel na esteticky a výtvarne finálne.

95,90 *
Artikel-Nr.: 5300207

Bohdan Hostiňák je výraznou maliarskou osobnosťou strednej generácie na Slovensku. Je pre neho typické zanietenie pre maľbu a kresbu, ktoré kontinuálne spracováva do tematických celkov. Žije a tvorí v Bratislave. Album autorského výberu kresieb Bohdana Hostiňáka (nar. 1968) z rokov 1991 ? 2020 je nielen pozoruhodným vydavateľským počinom, ale aj potrebným upozornením na stav a akosť nášho čítania dejín moderného a postmoderného umenia. Chvála vydania albumu Hostiňákových kresieb je chválou tvorby umelca, pre ktorého zobrazovanie skutočnosti je priznane zviazane so symbolikou povedzme vnútorných modelov tvorcu. Vnútorných modelov ako nositeľov výrazového gesta. A to sa zrejme nezaobíde ani bez chvály kresliarskej i maliarskej kultúry Bohdana Hostiňaka.

57,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Neu

Artikel-Nr.: 5300084

Akad. soch. Marián Polonský (1943, Hubina, okres Piešťany) je významný medailér a autor komornej plastiky uznávaný doma i vo svete, ktorého jedinečnú a nezameniteľnú tvorbu obdivujú odborníci na umenie i zberatelia. Jeho medaile sa pravidelne objavujú v numizmatických aukciách významných európskych aukčných domov, kde sa stretávajú s veľkým záujmom zberateľskej verejnosti. Hoci medaily majstra Polonského sa pre svoju vzácnosť žiaľ nedostanú do zbierky každého zberateľa, ktorý by po nich zatúžil, vďaka tomuto katalógu majú možnosť obdivovať jeho medailérsku tvorbu všetci. - kompletný prehľad 69 razených medailí z Mincovne Kremnica - výber vyše 90 liatych medailí - ukážka 39 ďalších diel (busta, komorné plastiky, pamätné tabule).

29,90 *
Versandgewicht: 330 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201588

Stretnutia s tvorbou Františka Studeného pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia preverujú hodnoty. Maliarska, kresliarska a grafická tvorba bola pre umelca zmyslom, cieľom i chlebom života. Mal nevšedný dar odhaliť a sprístupniť krásu jednoduchých vecí, ktoré nás v živote obklopujú, vecí prostých a každodenných. Pristupoval k nim ako k realite, bez zbytočnej sentimentálnosti. Pre maliara bolo príznačné, že sa vracal k tej istej téme, k tomu istému motívu, aby čo najplnšie vyjadril obsah myšlienky, aby dosiahol čo najrýdzejšiu rezonanciu v divákovom vedomí.

49,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201468

Studie o vzniku a osudech sochy historika, muzikologa a komunistického politika Zdeňka Nejedlého, která byla v jeho rodné Litomyšli postavena v roce 1978 a v polistopadovém období se stala předmětem opakujících se vzrušených debat. V roce 1992 k ní rada města – zejména z iniciativy starosty Miroslava Brýdla – připojila dodatkovou desku s textem místního archiváře a historika Milana Skřivánka. Tento text se v průběhu let stal legendou. Obdivně se o něm vyjádřili např. Václav Havel, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, hudební publicista Jiří Černý či historik Jiří Křesťan, jenž ho označil za geniální zkratku. V kontextu odstraňování politicky zatížených monumentů si toto řešení vysloužilo uznání jako „asi nejpozoruhodnější a velice sympatický pokus, jak se vyrovnat se složitou minulostí“ (historikové Zdeněk Hojda a Jiří Pokorný). U mnoha lidí však vzbudil text rozpaky a posílil dlouhodobou diskusi, která prozatím vyvrcholila vydáním tiskového prohlášení městského zastupitelstva (2019). Problematika Nejedlého sochy vstoupila díky dlouhodobým a mnohdy velmi vyhroceným diskuzím, kterých se mj. zúčastnila i řada představitelů českého kulturního a intelektuálního života, do celonárodního povědomí. V tomto směru jde o fenomén, jaký nemá v našich dějinách obdobu. Kniha se podrobně zabývá také českým a světovým kontextem nakládání s podobně politicky zatíženými artefakty. V národním rámci nechybí např. pojednání o pomníku Antonína Zápotockého v jeho rodných Zákolanech či zpráva o kauze sochy maršála Koněva v Praze 6. Světový kontext zahrnuje především popis dění v USA a ve světě v letech 2015–2020.

25,90 *
Versandgewicht: 650 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4700810

Kniha je osobitým príspevkom k uvažovaniu o povahe a zmysle súčasného umenia, pričom zámerne nechce ponúknuť jednoznačnú odpoveď odbornej povahy sformovanú z pozície výtvarného kritika či kunsthistorika. Práve naopak. Tridsaťšesť súčasných slovenských výtvarníkov tu v inštruktívnych a zrozumiteľných úvahách nad konkrétnym vlastným dielom, ktoré je v knihe reprodukované, odkrýva svoju metódu vytvárania diela (prečo a ako vzniklo či muselo vzniknúť) a odhaľuje spôsob, ako by sa mohlo vnímať a interpretovať. Dominantný priestor je venovaný médiu maľby, zastúpené sú však aj fotografia, objekt, sklo či videoart. Kniha sa prostredníctvom textovej časti usiluje búrať obavu pred súčasným výtvarným umením, posmeľuje k jeho recepcii a podnecuje oň záujem, keďže je ako obrazová publikácia zároveň vzrušujúcou galériou súčasného slovenského umenia.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5201497

Czech-born Slovak sculptor Maria Bartuszová (1936 – 1996) studied at the Ceramics and Porcelain Studio at Prague’s Academy of Arts, Architecture and Design, and spent most of her life in Košice, Slovakia. This Catalogue Raisonné provides a comprehensive overview of her sculpture, her original techniques and methods, and themes and ideas she explored that have remained undiscovered for a long time. A distinctiveness of Maria Bartuszová's approach is her concentration on the intimate experience of art, perceiving the creativity of nature and being connected to the laws of the universe. She used her knowledge of natural sciences, combined with a holistic approach, and her skill of intuitive guidance and the imaginative activity of play, as a conceptual method while experimenting with materials and the technical potential of sculpture. Her morphological thinking sought ideal form and haptic attraction, which encourages the viewer to touching – forging a certain closeness and intimate experience based on physical and mental participation. Maria Bartuszová’s work exudes fascination with life, but also humility towards it, both of which are the driving force behind her creativity.

102,90 *
Artikel-Nr.: 5201442

Po absolvovaní Základnej školy v Domaniži a Ľudovej školy umenia v Považskej Bystrici bol prijatý na Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave. Po maturite bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, na ktorej študoval súčasne dva odbory – reštaurovanie umeleckých a historických pamiatok (profesor K. Veselý) a monumentálnu maľbu (profesor O. Dubay a F. Gajdoš). Štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ukončil v roku 1975. Žije a tvorí v Bratislave.

Monografia v prvej časti obsahuje 180 reprodukovaných výtvarných diel, ďalšie časti monografie obsahujú monumentálnu tvorbu, sakrálnu tvorbu, kópie starých majstrov a biografiu. Jozef Porubčin sa narodil v roku 1950 v Malých Ledniciach.

77,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200983

Z obsahu: Ohrozené kostoly Gemera. Evanjelický kostol v Štítniku-niekolkov poznámok k stavebnému typu kostola s trojchórovým východným záverom. Kostol Všetkých svätých v Henckovciach –a výsledky architektonicko-historického a umeleckohistorického výskumu. Starý kláštor minoritov v Levoči-najnovšie poznatky o jeho stavebnom vývoji. Gemerské a malohontské nástenné malby z pohl´adu textilných a odevných realit. Mobiliár gemerských kostolov v kontexte historických a kultúrnych súvislostí. Hrad Muráň z pohl´adu najnovšieho archívno-historického a architektornicko-historického výskumu. Kaštiel´ v Jelšave z pohl´adu stavebného vývoja a problémy jeho obnovy.

39,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201295

Publikácia Gisela Weyde. Od Atény k Hére predstavuje život, umeleckú tvorbu a kunsthistorickú prácu Gisely Weyde (1894 Košice – 1984 Halle, Nemecko), pričom sa sústreďuje predovšetkým na dvadsiate roky 20. storočia. Autorkina tvorba bola doposiaľ spracovaná veľmi sporadicky a jej práci v oblasti histórie umenia a pamiatkovej starostlivosti bola venovaná len okrajová pozornosť. Väčšie množstvo materiálov sa zachovalo v archívoch v Bratislave, Drážďanoch a v Budapešti. Gisela Leweke-Weyde bola kunsthistorička, maliarka, grafička, archeologička, publicistka a reštaurátorka. Má obrovské zásluhy v oblasti medzivojnového výtvarného umenia a viaceré prvenstvá jej patria aj v iných oblastiach. Bola prvou ženou, ktorá v roku 1921 získala doktorát v odbore klasickej archeológie na univerzite vo Viedni. Ako prvá žena od roku 1953 pracovala ako (pomocná) kustódka v Mestskom múzeu v Bratislave. Práve pri kustódskej práci si uvedomila veľký význam sprostredkovania znalostí o umení mládeži. Wyede publikovala vyše 150 článkov a vedeckých štúdií v oblasti histórie umenia a ochrany pamiatok.

25,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201205

Fotografie z pozostalosti Karola Divalda sú dnes v majetku viacerých galérií a múzeí vo Francúzsku, Maďarsku, na Slovensku i v Poľsku. Fotografie publikované v tejto knihe boli vydané v roku 1887.

Originálne fotografie s rozmerom 15,6 x 11,8 cm boli nalepené na kartónoch o veľkosti 30,6 x 23,7 cm. Pod každým obrázkom je opis fotografie uvedený v dvoch jazykoch maďarčine a nemčine a vyhradené právo na rozmnožovanie a meno fotografa. Fotografie boli umiestnené v ozdobnom kufríku z hrubých lepenkových dosiek potiahnutých červeným knihárskym plátnom, na ktorom je zlatým písmom plastickou razbou uvedený titul v maďarčine a nemčine: A Magas Tátrából / Die Hohe Tatra, Ung. Karpathenverein (Maďarský karpatský spolok). Kufrík obsahoval 30 fotografií. Mal rozmery: výška 26,0 cm, šírka 33,2 cm, hĺbka 4,5 cm Titulná stránka v dvoch jazykoch obsahuje názov albumu a meno autora fotografií. Publikácia je teda v pevnej väzbe, pričom na obálke je obrázok pôvodného balenia fotografií. Originálna veľkosť fotografií je zachovaná s popisky fotografií v slovenskom a anglickom jazyku. Zároveň obsahuje aj niekoľko životopisných dát o autorovi, Karolovi Divaldovi.

44,90 *
Artikel-Nr.: 4100472

Publikácia k výstave mapuje roznorodé prístupy v tvorbe slovenských predstavitelov neoficiálnej výtvarnej scény z obdobia konca 60. až 80. rokov 20. storočia, s presahom do súčasnosti.predstavuje ich v kontextoch medzinárodnej výtvarnej scény, ktorú zastupujú vybraní predstavitelia svetového landartu a umelci, ktorí so slovenskou výtvarnou scénou komunikovali. Text in Slowakisch und Engl.

24,90 *
Versandgewicht: 980 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4401145

Kniha kunsthistorika uvádza odbornú i laickú verejnosť do sveta legiend o sv. Alžbete prostredníctvom hĺbkovej umenovednej analýzy obrazových posolstiev.

24,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000424
Špecializovaný katalóg 2009 poštových známok, celín a filatelistických materiálov.
25,00 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201119

Monografická publikácia venovaná tvorbe slovenského výtvarníka, ilustrátora, maliara, grafika a tvorcu poštových známok Igora Piačku. Výpravná, bohato ilustrovaná publikácia mapuje tvorbu a život slovenského výtvarníka Igora Piačku (1962), pričom dôraz je na poslednej dekáde.

Knižná ilustrácia, maľba, grafika, kresba, známková tvorba – to všetko sú záujmové oblasti autora, ktorý sa svojou tvorbou presadil aj v medzinárodnom kontexte a získal viacero ocenení. A monograph devoted to the creative work of Slovak artist, illustrator, painter, printmaker and postage stamp designer Igor Piačka. This narrative and richly illustrated book maps the art and life of Igor Piačka (born 1962), with the stress on what he has done in the last decade. Illustrating books, painting, graphic prints, drawing, and designing stamps all interest a man whose work has brought him an international reputation and several major awards.

99,90 *
Artikel-Nr.: 5201049

Skrytý príbeh“ prezentuje nástennú maľbu Bratislavy v talianskej Florencii. Ide nielen o jedno z mála známych vyobrazení Bratislavy za hranicami Slovenska, ale i o jednu z najstarších zachovaných vedút tohto mesta vôbec. Maľba vznikla pri príležitosti sobáša Františka de Medici s Janou Rakúskou, sestrou Maximiliána II. prvého uhorského kráľa korunovaného v Bratislave (Possonii) v roku 1565. Maľba Bratislavy sa ukrytá pod nápisom Possonia alebo Posonium zdobí spolu s ďalšími vyobrazeniami miest habsburskej monarchie steny prvého tzv. Michelozzovho nádvoria florentskej radnice Palazzo Vecchio. Publikácia čitateľovi objasní okolnosti, za ktorých sa maľba ocitla práve na tomto exkluzívnom mieste, zasvätí ho do príprav, zabezpečenia podkladov ku maľbám, prostredníctvom historických dokumentov pomáha zrekonštruovať priebeh prác až po ich samotnú prezentáciu Jane Rakúskej a svadobným hosťom. Autorky sledujú osudy malieb, vrátane veduty Bratislavy od ich vzniku až po súčasnosť.

49,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401963

Podtitul: Za bozk zradila krajinu, za krajinu obetovala svoju hlavu.

Zradcom mala byť pôvabná Juliana Géczyová-Korponayová, ktorej manžel stál na strane cisára. Zaľúbila sa do príťažlivého kuruckého kapitána Štefana Andrássyho. Jednej noci mu ukradla kľúče od mestskej brány a vpustila do Levoče cisárske vojská. Dodnes je na levočskej radnici obraz, ktorý zvečnil tento okamih. Obvinili ju zo zrady a v roku 1712 popravili. Mala len dvadsaťpäť rokov.Kto vlastne bola Levočská biela pani? Ako žila a kde je pochovaná? Odpovede na tieto otázky ponúka výstava s názvom Levočská biela pani – Za bozk zradila krajinu, za krajinu obetovala svoju hlavu.Projekt je výsledkom trojročného bádania v archívoch a depozitároch.Skutočný príbeh skutočnej historickej postavy tvorí jednu časť expozície. Druhá približuje legendu, ktorú rozvíjala literatúra, výtvarné umenie či film.

 

44,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200587

Publikácia vo vizuálne atraktívnej forme približuje jednu z najdôležitejších kapitol moderných kultúrnych dejín Slovenska spojenú s počiatkami výučby dizajnu na našom území. Prvá časť sa venuje jednotlivým oddeleniam ŠUR a tvorbe tu pôsobiacich osobností, druhá časť školu predstavuje v širšom dobovom domácom a medzinárodnom kontexte. Autorky a autori jednotlivých textov nadväzujú na fundamentálny výskum Ivy Mojžišovej a dopĺňajú ho o nové poznatky a súvislosti. Čitatelia sa tak môžu zoznámiť aj s viacerými doteraz neznámymi dokumentmi a artefaktmi, ktoré len potvrdzujú mimoriadnu úroveň a nadregionálny význam bratislavskej ŠUR. Publikácia vychádza v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu.

99,90 *
Artikel-Nr.: 5200984

3/ 2018.

Predložený zborník prináša publikovanú formu príspevkov, ktoré odzneli na III. ročníku konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, konanej v Rožňave 30. – 31. augusta 2018.

39,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200918

Publikácia Kde sú ženy? vznikla pri príležitosti rovnomennej výstavy, ktorá bola uskutočnená na prelome rokov 21/22 v GMB. Autorka Patrícia Ballx, kurátorka GMB, v nej mapuje ženskú tvorbu zo zbierok grafik slovenských galérií od pol. 17. st. do pol 19. st. a poukazuje na postavenie žien v dejinách umenia, možnosti ich umeleckého školenia a okolnosti tvorby. Prvýkrát spracováva a predstavuje verejnosti uvedenú tému s prezentáciou unikátnych diel zo zbierky starej kresby a grafiky GMB. Publikácia je v bilingválnom prevedení.

24,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200839

Autorská publikácia Kataríny Poliačikovej DEŇ vznikla ako súčasť projektu Krehký archív, ktorým si GMB pripomína 60. výročie svojho vzniku. Kurátorka projektu Zuzana Jakalová usilovala o zachovanie princípu nehierarchickej pozornosti voči galérii. Cieľom autorky publikácie Kataríny Poliačikovej bolo nasledovať tento princíp a vnímať všetky vrstvy a príbehy spojené s galériou ako rovnocenné. Zachytáva paralelné, nenápadné až intímne histórie umeleckej inštitúcie a prostredníctvom umeleckého prístupu dopĺňa oficiálny príbeh Galérie mesta Bratislavy z prístupnej, doposiaľ nevidenej perspektívy. Fotografická esej zobrazuje každodennosť v galérii, ktorej súčasťou sú umelci a umelkyne, zamestnankyne a zamestnanci, návštevníci.

 

38,90 *
Artikel-Nr.: 5200830

Zámerom projektu Maľba SK je priblížiť významové kontexty súčasnej slovenskej maľby a predstaviť jej vývoj po roku 2000, ktorý editorka publikácie Zora Rusinová vníma ako „určitý predel po prechodnom období nasledujúcom po roku 1989, keď sme maľbu ešte ,pyšne‘ viac-menej vytláčali na okraj, ako čosi prežité, a teda mimo nových trendov, aktuálnych technologických možností, ale aj živého spoločenského a kultúrneho diania."

89,90 *
Artikel-Nr.: 5200729

Kniha ponúka komplexný pohľad na vianočný motív Klaňania troch kráľov a jeho obraz v rôznych umeleckých médiách v širokom zábere od biblických čias po súčasnosť. Pri tvorbe diela sa stretli renomovaní odborníci z rôznych umenovedných disciplín, čo viedlo k vytvoreniu pozoruhodnej mozaiky plnej nečakaných náhľadov, ale aj plodných napätí a protikladov medzi rôznymi interpretačnými stratégiami. Čitatelia môžu získať prehľad o dejinách témy, o jej vzniku a premenách, jej rôznych významoch a funkciách. Okrem toho kniha ponúka záznam výsledkov dlhodobej vedeckej diskusie, zohľadňujúcej rôzne situované pohľady na minulosť aj aktuálnosť témy. Táto kolektívna monografia sa tak môže stať užitočnou príručkou o dejinách jej vizuálneho, hudobného a divadelného kánonu témy, vrátane prehľadu o jej dopade na spoločnosť v rôznych historických situáciách.

58,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200722

Koncepcia výstavy i publikácie, kde je zbierka spracovaná celá, je rozdelená do piatich častí – fragmentov: 1. Portréty a akty, 2. Maľba, 3. Kresba a ilustrácia, 4. Grafika, 5. Návrhy pre architektúru. Kurátorka výstavy Katarína Bajcurová, autorka poslednej veľkej monografie o Ľudovítovi Fullovi (Bratislava: Slovart a Petrus, 2009), jednotlivé diela a skupiny diel interpretuje a pri interpretácii jednotlivých „fragmentov“ prináša nové poznatky, ktoré sa objavili za ostatných desať rokov. Kniha (katalóg) s komentármi ku konkrétnym dielam je koncipovaná ako svojho druhu „rukoväť“ pre zberateľov.

43,90 *
Artikel-Nr.: 5200176

České a slovenské sklo společně tvoří symfonickou báseň o dvou větách dvě výrazné kapitoly evropského sklářství, na které můžeme být právem hrdí. Jeho historie i současnost je nejen zajímavým kulturně-historickým tématem, ale i badatelskou výzvou. Jde o příběhy, které se sice prolínají, ale nikdy zcela nepropojí. Každý z nich má svou vlastní podstatu, a to i v období existence Československa. Název “Dva v jednom” proto odkazuje nejen na blízké sousedství Česka a Slovenska v srdci Evropy, ale i na společný stát právě při vědomí souvztažností a odlišností, jež zůstaly zachovány nehledě na společensko-politické poměry. Přestože text se zabývá českým a slovenským designem skla obecně, pro obrazovou část  jsme zvolili výhradně nápojové sklo, protože právě v této oblasti se obě země historicky nejvýrazněji doplňovaly a ovlivňovaly.

46,90 *
Artikel-Nr.: 5200531

Diela Petra Meluzina reagujú na súčasné socio-kultúrne fenomény sprítomňované optikou každodenného života jednotlivca. Tvorba vizuálneho umelca, či už ide o príspevky do akčného umenia z osemdesiatych rokov alebo o oblasť nových médií ako objekty, inštalácie a videodiela, ktoré začal vytvárať v deväťdesiatych rokoch, odráža vplyv sociálnej reality na jedinca a jej následky, komunikované typickou dikciou umelca s prídychom humoru, irónie, sarkazmu a jedinečným talentom pre vytáranie vizuálnych i obsahových paradoxov. Obsiahla monografická publikácia sumarizuje a analyzuje jeho tvorbu v ťažiskových kategóriách: nazerá na P. Meluzina nielen ako na dôležitého priekopníka videoumenia, ale aj významného organizátora a autora akcií. Približuje tiež jeho akčno-konceptuálne realizácie a zasväcuje čitateľa aj do umelcovho obsiahleho portfólia nerealizovaných projektov. Ponúka tak pohľad na viac než tri desaťročia tvorby tohto popredného predstaviteľa slovenského súčasného umenia. Text in Slowakisch und Engl.

72,90 *
Versandgewicht: 2.500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200530

Vydaním publikácie o tvorbe autora a výstavou Ako čítať skutočnosť? realizovanou na prelome 2021 a 2022 Považská galéria umenia v Žiline finalizovala dôležitý odborný projekt. Uskutočnil sa v línii jej výskumných aktivít, od 90. rokov zameraných na súčasné umenie - predovšetkým intermédiá a mediálne umenie. Výstava a publikácia vytvorili ojedinelý obrazovo-textový komplex informácií o dielach autora. Trvanie výstavy, ktorá sprístupnila umelcovo dielo bezprostrednou a interaktívnou formou, bolo časovo vymedzené, no publikácia informácie o jeho tvorbe sprostredkúva naďalej, a predovšetkým, dlhodobo. Je prvou rozsiahlejšieho formátu a očakávane prichádza po niekoľkých katalógoch vydávaných k výstavám a projektom autora v priebehu posledných pôtnástich rokoch, a to vo veľkorysom rozsahu 250 strán.

59,90 *
Artikel-Nr.: 5200525

-1948.

Z hľadiska vývoja a histórie slovenskej fotografie opisuje publikácia dôležité obdobie konštituovania organizačnej štruktúry hnutia fotoamatérov – zakladanie prvých fotoklubov v rámci Československa, kryštalizáciu hnutia v rámci Slovenska, realizáciu výstav, mapových okruhov, kurzov, tvorivých výletov, participácií na medzinárodných súťažiach, výstavách a iných aktivitách súvisiacich s organizovanou činnosťou fotoamatérov. Knižná publikácia dokumentuje cez príbeh inštitúcií aj príbehy jednotlivcov – osobností, ktoré vychovalo prostredie amatérskej fotografie. Mená ako Miloš Dohnány, Viliam Malík, Ladislav Kožehuba, František Král, Jaroslav Horák, sú fenoménom Československej amatérskej fotografie 30. rokov, zároveň svojimi progresívnymi názormi v rámci fotografickej tvorby prekročili hranice amatérskej fotografie. Súčasná história slovenskej fotografie ich zaradila medzi významných autorov dejín slovenskej fotografie.

77,90 *
Artikel-Nr.: 5101175

Štiavnické betlehemy sú fenomén, ktorý je súčasťou starobylého baníckeho mesta už niekoľko storočí. Autorka v tejto jedinečnej publikácii popisuje genézu vzniku a tvorby tradičných štiavnických baníckych betlehemov v 19. a 20. storočí a prináša aj príbehy tých betlehemov, ktoré sú súčasťou najväčšej zbierky Slovenského banského múzea (SBM) v B. Štiavnici. Kniha je vizuálne príťažlivá, pričom obsahuje viac ako 100 fotografií najkrajších betlehemov zo zbierok SBM.

26,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 253 Ergebnissen