Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 243 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400642

Publikácia slúži ako katalóg k výstave v Galérii Nedbalka. Slovenská vizuálna balada predstavuje dielo Miloša Alexandra Bazovského a ponúka pohľad na vývoj jeho tvorby od dvadsiatych do päťdesiatych rokov 20. storočia. Pre Bazovského tvorbu je charakteristický neutíchajúci vývoj a túžba po nájdení jedinečného umeleckého výrazu. Verný svojmu presvedčeniu sa stal inšpiráciou aj pre nasledujúce generácie.

 

26,90 *
Artikel-Nr.: 5400395

Kniha prináša čitateľovi fakty o dejinách rímskokatolíckej cirkvi v Martine a to zhruba v dvoch dejových líniách. Prvá hovorí o cirkevných stavbách, ktoré predchádzali dnešnému kostolu a potom sa venuje vzniku a vývoju dnes existujúceho chrámu. Zároveň prináša doteraz neznáme fakty o architektonických vzťahoch a rozmerovú analýzu stavby, pričom popisuje aj historický vývoj interiéru. Druhá sa venuje dejinám cirkvi v meste i farnosti a informuje o cirkevnom školstve i kňazoch tu pôsobiacich. Zároveň sa čitateľ dozvie aj o farnostiach a cirkevných stavbách, ktoré kedysi patrili, alebo v priebehu rokov boli včlenené do dnešnej organizácie martinskej cirkvi.

65,90 *
Artikel-Nr.: 5400483

Katalóg k výstave sérii starej grafiky zo zbierok Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej. Je zameraný na vzťahy dvoch kultúrnych oblastí – francúzskej a nizozemskej – ako sa inšpirovali a zároveň si zachovali vlastnú identitu. Výber diel poskytol prehľad od biblických príbehov, videných očami protestantov v 17. storočí, k ničím nerušenej hravosti a roztopašnosti francúzskeho rokoka 18. storočia až do začiatkov revolučných premien v 19. storočí. Francúzi vtedy naplno využili novoobjavené grafické techniky a tlačiarenské postupy, vytvorili z nich účinný nástroj politickej satiry alebo propagandy hospodárskych či technologických úspechov. Na druhej strane holandskí grafici 19. storočia sa snažili o dokonalé ovládnutie nových grafických techník a obnoviť slávu flámskych majstrov 16. a 17. storočia.

34,90 *
Artikel-Nr.: 5400478

Monografia Stanislav Harangozó zachytáva celoživotné dielo výtvarníka a akademického maliara vo všetkých fázach jeho doterajšej umeleckej tvorby, a to kresby, grafiku, maľbu a monumentálne diela pre architektúru. Obsahuje súpis jeho individuálnych autorských výstav, účasti na kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí, súpis katalógov a sprievodných publikácií, zoznam monumentálnych dekoratívnych diel pre architektúru. V monografií je do 200 ilustrácií autorových umeleckých diel, popis obdobia štúdia na VŠVU v Bratislave, umelecká, pedagogická a vystavovateľská činnosť, spomenutý je osobný a rodinný život a hodnotenia jeho diela výtvarnými teoretikmi a historikmi.

39,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400248

Publikácia „Rómske umenie“, je už štvrtým výstupom z databázy ROMANO. Dielo vzniklo na základe dlhoročného priebežného bibliografického spracovávania – excerpcie primárnych dokumentov. Bibliografiu tvorí výber článkov, štúdií a monografií o rómskom umení v slovenskom, českom, rómskom a maďarskom jazyku. V knihe je použité tematické členenie podľa jednotlivých oblastí umenia. Má štyri kapitoly – hudba, divadlo-film, výtvarné umenie a umenie v remeslách.

22,90 *
Versandgewicht: 520 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700810

Kniha je osobitým príspevkom k uvažovaniu o povahe a zmysle súčasného umenia, pričom zámerne nechce ponúknuť jednoznačnú odpoveď odbornej povahy sformovanú z pozície výtvarného kritika či kunsthistorika. Práve naopak. Tridsaťšesť súčasných slovenských výtvarníkov tu v inštruktívnych a zrozumiteľných úvahách nad konkrétnym vlastným dielom, ktoré je v knihe reprodukované, odkrýva svoju metódu vytvárania diela (prečo a ako vzniklo či muselo vzniknúť) a odhaľuje spôsob, ako by sa mohlo vnímať a interpretovať. Dominantný priestor je venovaný médiu maľby, zastúpené sú však aj fotografia, objekt, sklo či videoart. Kniha sa prostredníctvom textovej časti usiluje búrať obavu pred súčasným výtvarným umením, posmeľuje k jeho recepcii a podnecuje oň záujem, keďže je ako obrazová publikácia zároveň vzrušujúcou galériou súčasného slovenského umenia.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5400220

Ľuba Sajkalová (1973 – 2019, Bratislava) je na vizuálnej scéne známa aj neznáma. Jej tvorba s východiskom v textilnom médiu priniesla na výtvarnú scénu ekologické témy, etnografickú citlivosť, fenomén pamäti a rodinnej histórie či materiálovú empatiu. Prvá monografia mapuje tvorbu autorky a stopu, ktorú zanechala na výtvarnej scéne a v pamäti jej blízkych, priateľov a kolegov. Ukazuje Ľubu Sajkalovú ako človeka spolupráce – v centre jej života a tvorby boli vzťahy, procesy a príbehy, viac ako konečný artefakt. Ambíciou publikácie nie je iba predstaviť umelkyňu, ktorej dielo sa predčasne uzavrelo. Chceme zároveň ukázať, akou originálnou a zápalnou osobnosťou bola, aj to, že v mnohých aspektoch svojho uvažovania bola vyslovene priekopnícka.

27,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400096

Jana Šturdíková viac ako desať rokov fotografovala život predmetov vo funkcionalistickom dome postavenom v Bratislave židovským architektom Alexandrom Skuteckým (1883 – 1944). Od kotolne až po hromozvod a v desiatich bytoch hľadala pôvodné prvky, ktoré prežili od postavenia domu v roku 1936. Pozorovala, ako sa pod vplyvom požívania menili, zachovali alebo odstránili. Detailne sleduje, ako domom pretiekli veľké dejiny 20. a 21. storočia typické pre krajiny strednej Európy – arizácie, druhá svetová vojna, znárodnenie, reštitúcie – a ako sa odrazili v zdanlivo bezvýznamných predmetoch, ktorých sme zvyknutí sa každodenne dotýkať. Práve táto samozrejmá obyčajnosť, s ktorou sa pravidelne stretávame, formuje náš prístup k veciam a náš vkus.

57,90 *
Artikel-Nr.: 5301484

Séria osemnástich rozhovorov s rôznymi výtvarnými umelcami/umelkyňami vytvára záber, ktorý je žánrovo pestrý, reprezentatívny a ktorý dáva aj potenciálnemu čitateľovi/čitateľke niečo, čo je schopný/schopná rozpoznať a s čím sa dokáže identifikovať. Každý rozhovor je doplnený interpretáciou tvorby umelca/ umelkyne z pohľadu jeho/jej „zberateľskej“ činnosti a bohatou obrazovou dokumentáciou, ilustrujúcou nielen tvorbu, ktorá zberateľský princíp uplatňuje, ale aj pohľad do zákulisia ateliérov a súkromných archívov na nazbieraný materiál ako „polotovar“ v surovom stave.

Zoznam autoriek a autorov v rozhovorovej časti knihy: Marcel Benčík, Erik Binder, Petra Feriancová, Mária Fulková, Jana Hojstričová, Gabriel Hošovský, Peter Kalmus, Marej Krén, Marek Kvetan, Otis Laubert, Svätopluk Mikyta, Roman Ondak, Karol Pichler, Peter Rónai, Júlia Sabová, Kristína Španihelová, Tibor Uhrín, Karol Weisslechner.

39,90 *
Artikel-Nr.: 5301480

Kniha známej slovenskej teoretičky vizuálneho umenia, ktorá sa dlhodobo venuje modernému a súčasnému umeniu prináša pohľad na špecifickú oblasť umeleckej tvorby, ktorá využíva seriálnosť a repetíciu ako dôležitú tvorivú metódu. Publikácia, ktorej príťažlivý grafický dizajn vytvoril Paľo Bálik, približuje úvahy o rozvoji a základnej typológii série a repetície v od neo-avantgárd 60. rokov až po súčasnosť s prihliadnutím na dobové historické a spoločenské kontexty v súvislostiach teoretických reflexií umenia euro-amerického kontextu. Zákonitosti seriálnej metódy sú demonštrované na analýze tvorby vybraných umeleckých osobností zo Slovenska.

67,90 *
Artikel-Nr.: 4100472

Publikácia k výstave mapuje roznorodé prístupy v tvorbe slovenských predstavitelov neoficiálnej výtvarnej scény z obdobia konca 60. až 80. rokov 20. storočia, s presahom do súčasnosti.predstavuje ich v kontextoch medzinárodnej výtvarnej scény, ktorú zastupujú vybraní predstavitelia svetového landartu a umelci, ktorí so slovenskou výtvarnou scénou komunikovali. Text in Slowakisch und Engl.

24,90 *
Versandgewicht: 980 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301473

Publikácia prezentuje spoločnú tvorbu dvoch výtvarníkov – fotografky a sklára, ktorí spolupracujú od roku 2010 a svoje spoločné projekty viackrát úspešne vystavovali doma aj v zahraničí. Jana Hojstričová (1972) a Palo Macho (1965) a absolvovali VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobia ako pedagógovia. Zámerom publikácie je obrazom a slovom zmapovať ich spoločné projekty in situ (2010 – 2021), ich novátorskú pozíciu na súčasnej scéne, keďže sa im v priebehu rokov podarilo cez viaceré technologické experimenty spojiť fotografiu a sklo (nielen na ploche, 2D), ale aj v priestore (3D) – v poslednom čase umeleckým uvažovaním vykročili ku komplexnému stvárneniu priestoru formou spoločných inštalácií. Publikácia okrem obrazovej časti obsahuje nové interpretačné texty historičky umenia Bohunky Koklesovej, spoločný text Mariana Zervana a Moniky Mitášovej a to nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Novátorsky dizajn publikácie Marcel Benčík.

44,90 *
Artikel-Nr.: 4000424
Špecializovaný katalóg 2009 poštových známok, celín a filatelistických materiálov.
25,00 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301102

The Empire Style Gown is the first publication from the new series entitled Zamerané na predmet (Focused on Object) which strives to present the role of the museum by focusing on specific activities which the staff carries out when researching and preserving items of our cultural heritage. This book presents the oldest dress from the collections of the SNM – Museum of History. This Empire style gown from the historic textile and clothing collection is more than 200 years old and was owned by Maria Zay, a member of the Zay aristocratic family. According to family recollections, she wore this gown at one of the balls during the Congress of Vienna. This publication describes the gown itself, the materials used when making it as well the Empire style fashion. You will also learn about the magazines that Maria Zay bought in order to follow the latest fashion trends. In addition to information about the gown itself, readers will learn about its owner, who due to her education, literary ambitions and charitable activities, is one of the outstanding noblewomen in our history. She lived in Uhrovec, Bučany, Šopron and Vienna and attended and organized literary salons. Her portraits, books from the large family library and her gown which she wore during her stays in Vienna were later donated to different museums in Slovakia.

19,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301307

Maľované príbehy z Kovačice obdivujú ľudia po celom svete. Na pestrej mape svetového naivného umenia má toto malebné mestečko postavenie ozajstnej metropoly. Insitné umenie z Kovačice je výnimočné najmä svojou výraznou lokálnou identitou. U umelcov prevláda silný pocit spolupatričnosti k mestu, v ktorom žijú. Pre oblasť sú typickými zdrojmi príjmu poľnohospodárstvo a dobytkárstvo, ktoré sú aj dominantnými motívmi na obrazoch. Často zachytávajú tradičné práce v domácnosti ako oračka či žatva, ale aj staré remeslá. Samotnú dedinu neznázorňujú tak, ako vyzerá dnes, ale ako si ju maliari pamätajú, alebo ako im o nej rozprávali predkovia. Príbehy z každodenného života zachytené na plátne do posledného detailu v sebe nesú i nemalú etnografickú hodnotu, pretože znázorňujú prvky materiálnej a nemateriálnej kultúry (slovenské kroje, zvyky a tradície späté s ročným obdobím, životným cyklom a pod.).

60,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301247

Prvá publikácia o tvorbe maliara Jozefa Srnu (1930-1992) prináša pohľad na ucelený súbor diel z prvej polovice 80. rokov minulého storočia, ktorý je najintímnejšou časťou umelcovej tvorby. Aj napriek tomu (alebo práve preto) k nám dnes silno prehovára. Srna nám ukazuje vlastné zázemie – zobrazuje svojich najbližších, manželku Evu a syna Jozefa. Ponúka osobný príbeh – vlastnú rodinu, jej spôsob žitia. Ich „obyčajný“ a pokojný život, existenciu... Prečo nás jeho súkromie aj po rokoch tak dojíma? Okrem remeselnej zdatnosti a technickej vyspelosti nám Srna zanechal prostredníctvom svojich malieb aj vážny komentár – výpoveď očitého (a mimoriadne pozorného) svedka.

 

32,90 *
Artikel-Nr.: 5300621

Kniha Empírové šaty vychádza ako prvý titul novej edície Slovenského národného múzea s názvom Zamerané na predmet. Cieľom tejto edície je prostredníctvom konkrétnych predmetov priblížiť čitateľovi funkciu múzea a činnosti, ktoré v ňom odborní múzejní pracovníci vykonávajú pri skúmaní a uchovávaní predmetov kultúrneho dedičstva. Kniha Empírové šaty predstavuje najstaršie šaty z fondu SNM – Historického múzea. Prezentované dámske empírové šaty sú staré viac ako 200 rokov a patrili príslušníčke šľachtického rodu Zay – Márii Zayovej. Tá ich podľa rodovej pamäte nosila počas Viedenského kongresu, ktorý sa konal v rokoch 1814 – 1815 vo Viedni. Čitateľ sa dozvie, z čoho sa samotné šaty skladajú, ako a z akých materiálov sú vyrobené, zistí viac o empírovej móde, v štýle ktorej sú ušité, ako aj o módnych časopisoch, prostredníctvom ktorých Mária Zayová sledovala módne novinky vo svete. Autorka Eva Hasalová sa zamerala aj na samotnú majiteľku šiat, ktorá svojím vzdelaním, literárnymi ambíciami, ale aj dobročinnými aktivitami patrí medzi výnimočné šľachtičné v našich dejinách. Zostali po nej portréty, knihy z veľkej rodovej knižnice a v SNM – Historickom múzeu jej šaty, ktoré mala oblečené počas svojich pobytov vo Viedni. Kniha prináša aj zaujímavosti o zbieraní módnych šiat v múzeu a odbornej starostlivosti o ne.

19,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300884

Igor Ďurišin sa narodil 6. mája 1947 v Klenove, od roku 1983 odišiel žiť do Nemecka, kde pôsobí dodnes. Kniha obsahuje rozsiahly fotografický a textový materiál vrátane výberového súpisu diela.

44,90 *
Artikel-Nr.: 5300847

Štefan Bogota (1942 Šurany ). V rokoch 1956 – 1960 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, v rokoch 1960 – 1966 na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení v?oddelení monumentálnej maľby (prof. P. Matejka).

Venuje sa voľnej tvorbe v oblasti výtvarných disciplín – maľba, kresba, grafika, diela do architektúry, v rámci ktorej experimentoval popri klasických technikách (nástenná maľba, štukolustro, kamenná mozaika, sklenená vitráž  v oblasti nových technologických postupov. Vytvoril sériu obrazov a kresieb, v ktorých nadviazal na odkaz európskeho surrealizmu a prehodnotenie jeho vplyvu vo vlastnej tvorbe. Svoj záujem vo výtvarnej tvorbe sústredil na človeka a jeho stvárnenie spôsobom blízkym výrazovým tendenciám, opierajúcim sa o východiská realizmu v rozpätí tzv. Novej figurácie.

56,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300592

Jana Ilková (1978) je fotografkou v klasickom zmysle tohto slova. Jej snímky zo série Diary (od roku 2018 - ) sú rôznorodou zmesou motívov z každodenného života. Motívov, ktoré sú na prvý pohľad banálne a neatraktívne. Ilková pracuje so snapshotovou estetikou a často využíva priame bleskové svetlo, ktoré odhaľuje všetky chyby a nedostatky. Vo svojej tvorbe sa snaží o dokumentárnu, ba priam vedecky presnú reprodukciu videného. V kontraste jej autorského prístupu a výsledných veľkoformátových zväčšenín vzniká znepokojivý pocit zo všednosti.

36,90 *
Artikel-Nr.: 5300565

early modern period.

The title of the book may appear confused in content at first sight. The selected goldsmiths’ works always represent the starting point for wider considerations in the field of the art history of the specific micro-region. Although the four chapters are understood more as case studies and still cannot be regarded as synthesizing works, their titles already ask questions, which apply more comprehensively to the interpretation of early modern art in the central Slovak mining towns. Thus, specific goldsmiths’ works originated in various circumstances, and the texts of the case studies published here are an attempt to identify the different alternatives. Domestic works on one side and imports on the other are not vertically placed in hierarchical positions, but rather contextualized in the specific frameworks in which they originated or circulated after their completion. They represented inter-cultural contacts or active artistic communication of a specific micro-region in both inward and outward directions.

59,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300545

Svojou tvorbou sa presadil v medzinárodnom kontexte aj doma na Slovensku a získal viacero významných ocenení. Resumé je v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku. Kniha ukazuje veľkého autora v celej šírke námetov , techník a experimentov. Prezentuje i fascinujúcu maľbu a ilustrácie ktoré diváci poznajú z množstva krásnych kníh ktoré ilustroval. Figurálne kompozície obrazov ako „ Meranie Trójskeho koňa „ , „ Rekonštrukcia Odysea „ a ďaľšie striedajú Parižske inšpirácie a nádherná austrálska krajina , v Kellenbergerovom prevedení , unikátna na Slovensku i vo svete. Vitajte v monografii vzácneho výtvarníka , v jeho vinici osviežujúceho kumštu. Už roky tvorí diela vzácnej harmónie a syntézy. Spája v nich obrazové prvky, zrelú maliarsku kvalitu, rytmickú dekoratívnu skladbu i lyrický, poetický kolorit. To všetko ešte umocňujú jedinečné aspekty autorskej obrazovej reči , divadla, hudby a piesní ako svojských múzických hercov jeho obrazových kompozícií inscenovaných na javisku otvorenej obrazovej panorámy. Na tomto javisku dominuje intenzívny, ale citlivý a podmanivý kolorit. Hra farieb. Ich veselosť, vitalita, optimizmus a harmonický súlad aj v jemných kontrastoch. Spolu s koloritom je tu aj ilustrátorské rozprávačstvo kresby. Znaková štylizácia. Archetypy geometrie. Letristické prvky. Častý otáznik, ktorý odpovedá. Aj ornament je tu na moment a – večnosť....

83,90 *
Versandgewicht: 2.800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300489

Koncepcia publikácie je prirodzene rozdelená do troch častí podľa jednotlivých autorov v chronologickej postupnosti ich tvorivých dráh. Kurátor výstavy Karol Maliňák jednotlivé diela a skupiny diel začleňuje do časových súvislostí na priestore temer sedemdesiatich rokov tvorby troch generácií umelcov, približuje dobu a podmienky či situácie, v ktorých jednotlivé diela či koncepcie vznikali a rozvinuli sa. Načrtáva základné inšpirácie, pohnútky k tvorbe či životné filozofie a postoje, pramene, z ktorých tvorba jednotlivých autorov vychádza. Výstava aj publikácia potešia predovšetkým záujemcov o ikonické šesťdesiate roky a hľadanie univerzálneho, archetypálneho, všeobsiahleho tvaru vo vzťahu k domácej tradícii, o umenie Skupiny Mikuláša Galandu, ktorá prestavovala najprogresívnejšie tendencie súdobého umenia na Slovensku a dnes patrí k zlatému fondu slovenského umenia; ale i záujemcov o hravé, čisté, príťažlivé diela, ktoré sa hlásia k estetickým hodnotám materiálu (dreva a kovu) s príznačným humorom, dávkou nostalgie, štipkou irónie, ale i lásky a úcty k človeku a životu. Text in Slowakisch und Engl.

28,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300488

Lucia Dovičáková (1981) patrí k neprehliadnuteľným umelkyniam na slovenskej výtvarnej scéne. V centre Dovičákovej záujmu je žena a jej obraz. Výstava Cítim sa ako… predstavuje diela Lucie Dovičákovej zo zbierky Galérie Nedbalka, ktoré odrážajú nosné témy objavujúce v autorkinej tvorbe od jej študentských čias po súčasnosť, rozdelené do tematických okruhov: Rozprávky o kráse, Žena a iné spotrebiče v domácnosti, Zvery v nás, Moja krv a mlieko a Cítim sa ako... Dovičákovej obrazy dokážu preklenúť priepasť medzi teóriou a každodennou realitou, medzi presvedčenými feministami*tkami a tými, ktorí*é pri pohľade na jej diela zažijú aha-moment napr. v podobe smiechu nad situáciou, ktorá je síce zveličením, ale zasahuje podstatu problému s milimetrovou presnosťou. Práve (seba)irónia a zveličenie sú zbraňou, ktorá sa v správnych rukách dokáže premeniť na emancipačný nástroj.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5300487

Do dejín slovenského umenia sa Čunderlík zapísal koncom štyridsiatych a v päťdesiatych rokoch svojou figuratívnou tvorbou, začiatkom šesťdesiatych rokov ako účastník Bratislavských konfrontácií a koncom šiestej dekády ako člen Klubu konkretistov. Od šesťdesiatych rokov vystavoval spoločne s výtvarníkmi a výtvarníčkami s podobným pohľadom na smerovanie vtedajšieho umenia, ktorý však bol v protiklade s predstavou socialistického štátneho aparátu o umení, jeho podobách a funkciách. Text in SLowakisch und Engl.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5300466

Prístup Kristíny Mésároš k maľbe charakterizuje sústredené ponáranie sa do matérie blízkeho a známeho, a pomalé vynáranie sa na neznámych, fluidných územiach. Tie umelkyňa postupne sonduje a reinterpretuje, akcentuje voľným okom neviditeľné a prchavé kvality kontrastnými farbami a vláčnym maliarskym gestom. Paralelne rozvíja viaceré série so spoločnými menovateľmi v podobe motívov, ktoré sú zakotvené v tušenej symbolike, o ktorej nám viac povie vlastná intuícia ako ikonografické slovníky. Jednotlivé série, kapitoly a výstavy nazýva spravidla s istou poetickou licenciou. Názov Niet rieky bez kameňov môže byť interpretovaný rôzne, v prvom rade ako výrok o hermetickej príčinnosti. Živel vody umelkyňa však umelkyňa používa kontinuálne vo viacerých rovinách. Jednak ako materiál pre vlastnú maľbu, ako popisné zobrazenie vodnej hladiny či ako metaforu istej kvality vody, ktorá konotuje životodarnú energiu, životnú silu. Mésároš komentuje a zrkadlí jej narážanie na hrany kameňov, ktoré rozčerujú jej hladinu, a ktoré, naopak, zároveň obrusuje. A tak sa napríklad na obraze s hornatou krajinou objavuje megaboard s námetom tej istej krajiny ako akási ironická fatamorgána.

79,90 *
Artikel-Nr.: 5201468

Studie o vzniku a osudech sochy historika, muzikologa a komunistického politika Zdeňka Nejedlého, která byla v jeho rodné Litomyšli postavena v roce 1978 a v polistopadovém období se stala předmětem opakujících se vzrušených debat. V roce 1992 k ní rada města – zejména z iniciativy starosty Miroslava Brýdla – připojila dodatkovou desku s textem místního archiváře a historika Milana Skřivánka. Tento text se v průběhu let stal legendou. Obdivně se o něm vyjádřili např. Václav Havel, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, hudební publicista Jiří Černý či historik Jiří Křesťan, jenž ho označil za geniální zkratku. V kontextu odstraňování politicky zatížených monumentů si toto řešení vysloužilo uznání jako „asi nejpozoruhodnější a velice sympatický pokus, jak se vyrovnat se složitou minulostí“ (historikové Zdeněk Hojda a Jiří Pokorný). U mnoha lidí však vzbudil text rozpaky a posílil dlouhodobou diskusi, která prozatím vyvrcholila vydáním tiskového prohlášení městského zastupitelstva (2019). Problematika Nejedlého sochy vstoupila díky dlouhodobým a mnohdy velmi vyhroceným diskuzím, kterých se mj. zúčastnila i řada představitelů českého kulturního a intelektuálního života, do celonárodního povědomí. V tomto směru jde o fenomén, jaký nemá v našich dějinách obdobu. Kniha se podrobně zabývá také českým a světovým kontextem nakládání s podobně politicky zatíženými artefakty. V národním rámci nechybí např. pojednání o pomníku Antonína Zápotockého v jeho rodných Zákolanech či zpráva o kauze sochy maršála Koněva v Praze 6. Světový kontext zahrnuje především popis dění v USA a ve světě v letech 2015–2020.

25,90 *
Versandgewicht: 650 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300433

Erik Binder (1974, Hnúšťa-Likier) je jedným z najvýznamnejších umelcov strednej generácie na Slovensku. Študoval v ateliéroch grafiky a maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (pedagógovia Róbert Jančovič, Daniel Fischer) a na Akadémii výtvarných umení v Prahe (Vladimír Kokolia). Pracuje prakticky vo všetkých médiách od kresby, maľby, asambláže cez tvorbu objektov, inštalácií, environmentov až po prácu s nájdeným objektom, slovom, hudbou, videom a performanciou. Jeho tvorba sa pohybuje v intenciách neodadaizmu: čerpá z dedičstva avantgárd, ale aj súčasných mestských subkultúr či východných filozofických a duchovných tradícií. Je známy spoluprácami v umeleckých dvojiciach alebo skupinách. Svoju tvorbu prezentoval na množstve kolektívnych aj samostatných výstav doma a v zahraničí.

49,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200983

Z obsahu: Ohrozené kostoly Gemera. Evanjelický kostol v Štítniku-niekolkov poznámok k stavebnému typu kostola s trojchórovým východným záverom. Kostol Všetkých svätých v Henckovciach –a výsledky architektonicko-historického a umeleckohistorického výskumu. Starý kláštor minoritov v Levoči-najnovšie poznatky o jeho stavebnom vývoji. Gemerské a malohontské nástenné malby z pohl´adu textilných a odevných realit. Mobiliár gemerských kostolov v kontexte historických a kultúrnych súvislostí. Hrad Muráň z pohl´adu najnovšieho archívno-historického a architektornicko-historického výskumu. Kaštiel´ v Jelšave z pohl´adu stavebného vývoja a problémy jeho obnovy.

39,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300250

Publikácia ponúka milovníkom umenia príležitosť nazrieť do tajomného zákulisia náročnej reštaurátorskej práce prostredníctvom dokumentácie reštaurátorky Márie Bidelnicovej. Reprodukované diela pochádzajú od viacerých umelcov z rôznych období dejín umenia a ilustrujú typ prvotného poškodenia diela, jeho náročný prieskum a konečný reštaurátorský prístup. Kniha odkrýva postupné tvorivé záznamy a ich modifikácie v rozpätí viac ako štyridsiatich piatich rokov, pričom poskytuje príťažlivý pohľad premeny poškodených diel na esteticky a výtvarne finálne.

95,90 *
Versandgewicht: 3.000 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 243 Ergebnissen