Zeitgeschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 575 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400532

Exkluzivní knižní rozhovor se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Dialog mezi prezidentkou Zuzanou Čaputovou a šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym trval více než dva roky. Jaké to je být ženou ve vrcholné politice a matkou dcer, na které útočí politici? Co musí hlava státu zvládat v zemi zmítané pandemií covidu, v době, kdy na Ukrajině vypukla válka, nebo v situaci, kdy je společnost extrémně polarizovaná? Jaké to je ocitnout se v čele země?

Erik Tabery chtěl poznat a pochopit člověka, který z této role nemohl vystoupit celých pět let ani na vteřinu. Ženu, do níž si lidé promítají své frustrace, ale i nenaplněné naděje.A Zuzana Čaputová mu to umožnila s otevřeností, která nemá mezi politiky obdoby.

 

29,90 *
Artikel-Nr.: 5400476

Milí priatelia, je veľa kníh o hrdinoch, ktorí bojovali s totalitou, väznením alebo zachránili životy prenasledovaných. No táto kniha je venovaná kňazovi Braňovi Bukovskému, ktorý už svoju kňazskú službu prežíval v slobode a venoval sa „len svojim povinnostiam“. Zanechal po sebe neustále sa obnovujúce, živé a fungujúce spoločenstvá. A práve toto nás, ktorí sme Braňovu pastoráciu zažili, stále priťahuje. O jeho inšpirujúcom živote sú svedectvá a príbehy v tejto knihe. Potrebujeme čoraz viac svätých mužov každodennej rutiny, ktorí deň čo deň opakujú Bohu svoje „áno“. omáš Horváth (Člen farského spoločenstva na Teplickej, priateľ Braňa Bukovského) * 13. február 1968 † 23. marec 2014.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5400407

Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie konanej v Nadlaku 16.-19. marca 2023.

24,90 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400362

Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko, 1780 – 1918).

Z obsahu: GAUČÍK, Štefan: Redefinície a nové impulzy. Staré meštianstvo v Uhorsku v historickom diskurze MANNOVÁ, Elena: Spolky – meštianskosť – občianskosť. Na príklade dobročinnosti a svojpomoci v Uhorsku v 19. storočí MICHÁLEKOVÁ, Jana Magdaléna: Rodinné väzby členov municipálneho výboru mesta Prešporok v období dualizmu DEMMEL, József: Slováci a Maďari v nohaviciach a gatiach. Formovanie meštianstva v dolnozemských slovenských mestách na prípade Sarvaša MACHO, Peter: Rudolf Markovič, Elo Šándor a ich vzájomná reflexia začiatkom 20. rokov 20. storočia.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5400360

Medzi najvýznamnejších slovenských politikov pred vznikom Česko-Slovenska patrí nesporne Matúš Dula. Dlhodobo pôsobil vo vedení Slovenskej národnej strany. Jeho činnosť mala však aj podstatne širší záber, keď sa v prospech slovenského národa angažoval i v hospodárskej a kultúrnej sfére. Ako advokát v politických procesoch zastupoval slovenských aj rumunských politikov. Matúš Dula svojím politickým myslením a konaním predstavuje viac ako polstoročie slovenskej politiky. Rozhodujúce obdobie jeho pôsobenia sa viaže k existencii Slovákov v habsburskej monarchii.

Po skončení volebnej pasivity (1884 – 1901) sa výrazným spôsobom podieľal na účasti Slovenskej národnej strany v uhorských parlamentných voľbách v roku 1901. Aj jeho zásluhou dosiahla slovenská politika neskôr, v roku 1906, svoje najlepšie volebné výsledky v Uhorsku. Pod jeho vedením sa v máji 1918 konala rozhodujúca neverejná štátoprávna porada slovenských politikov v Martine, v septembri 1918 v Budapešti stretnutie o utvorení Slovenskej národnej rady a 30. októbra 1918 v Martine zhromaždenie, ktoré prijalo Deklaráciu slovenského národa. Vznik Česko-Slovenska sa stal vyvrcholením aktivít slovenskej politiky v Uhorsku a súčasne predstavuje aj vrchol politickej kariéry Matúša Dulu.

34,90 *
Versandgewicht: 720 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400357

Prvý zväzok knižného projektu Andrej Hlinka : prejavy a články prináša plné znenia všetkých publikovaných textov Andreja Hlinku do roku 1918, čo predstavuje 294 položiek reprezentujúcich Hlinkovu verejnú a publicistickú činnosť v uhorskom období našich dejín. Vďaka dôslednej heuristickej príprave editorského tímu kniha zachytáva množstvo doteraz málo známych textov, napríklad takých, čo vyšli v inojazyčných novinách a časopisoch. Ku každému dokumentu je pripojená krátka hodnotiaca charakteristiku a vysvetľujúce poznámky. Projekt bude pokračovať spracovaním nadväzujúceho obdobia po rok 1938.

Andrej Hlinka (1864 – 1938) patrí k najvýznamnejším osobnostiam moderných slovenských dejín. Preto vydanie vedeckej kritickej pramennej edície obsahujúcej jeho prejavy a články umožní lepšie a precíznejšie zhodnotiť jeho miesto a význam v slovenských dejinách, ale aj uvedomiť si jeho odkaz aj pre dnešnú dobu.

42,90 *
Versandgewicht: 1.480 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5400287

Ján Kuciak odhaľoval prešľapy a podozrivé obchody mocných. Upozorňoval na klientelizmus a korupciu za bývalých vlád Smeru. Rozkrýval pavučinu vzťahov smerujúcich na najvyššie poschodia politiky a biznisu. Napokon zomrel rukou vraha, ktorý popravil i jeho snúbenicu. Sledujte krok za krokom vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorá otriasla spoločnosťou, vyvolala najväčšie občianske protesty od novembra ’89 a spôsobila búrku na politickej scéne.

Kniha VRAŽDA JÁNA A MARTINY – VYŠETROVANIE vychádza na šieste výročie spomienky na novinára a archeologičku. Autorka Laura Kellö Kalinská sleduje kauzu od konca februára 2018, keď sa dostali na svetlo sveta oficiálne informácie o ich smrti. Odvtedy absolvovala stovky stretnutí, rozhovorov a konzultácií a naštudovala tisícky strán dostupných dokumentov. Výsledkom je kniha, ktorá prináša zhrnutie všetkých faktov na jednom mieste, vyvracia špekulácie a vysvetľuje verejnosti, prečo pred súdom napokon skončili, respektíve boli medzičasom právoplatne odsúdení konkrétni obžalovaní.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5400285

František Paňák bol jezuitský kňaz, kritik komunistického režimu a politický väzeň aj publicista. Pracoval s mládežou v Bratislave a býva označovaný aj ako apoštol Košíc a východného Slovenska.

31,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400247

Bibliografiu tvorí výber článkov, štúdií a monografií o Rudolfovi Schusterovi v slovenskom, českom, maďarskom, nemeckom, poľskom a ukrajinskom jazyku publikované za uvedené obdobie. Zachytáva predovšetkým slovenskú a českú tlačovú produkciu, ktorá sa nachádza v knižničnom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, menej vo fondoch iných knižníc. Záznamy sú spracované z vlastnej databázy knižnice, doplnené aj o pramene z databázy kis3g.sk, zo súborného katalógu Českej republiky, z databázy svetovej digitálnej knižnice a zo súborného katalógu InfoGate. Touto publikáciou vzdávame hold Rudolfovi Schusterovi k jeho 85. životnému jubileu.

24,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400082

Bibliografia komplexne zachytáva publikované autorské výpovede Andreja Hlinku. Najväčšiu časť z celkovo 2022 záznamov predstavujú jeho vlastné články a tlačové referáty o jeho verejných vystúpeniach. Okrem toho tu nachádzame záznamy o 21 samostatných publikáciách, 22 príspevkoch v samostatných publikáciách, 8 prekladoch, 111 interview a 20 dielach, v ktorých sú publikované Hlinkove články, prejavy a listy. Súpis zahŕňa celé obdobie Hlinkovej spoločenskej a politickej angažovanosti, od r. 1893, keď pôsobil ako farár v Troch Sliačoch až po skon v r. 1938.

Dielo predstavuje významnú referenčnú príručku pre historické spracúvanie osobnosti A. Hlinku a pre vedecký výskum slovenských dejín v danom období. Nadväzne autori pripravujú knižné vydanie plných textov Hlinkových prejavov a článkov.

25,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301417

Koldům v Litvínově je unikátní stavbou, která učila nájemníky v 50. letech minulého století kolektivně žít. Záměrem bylo ušetřit čas a nabídnout pod jednou střechou vše, co člověk potřebuje. Koldům měl ženu osvobodit od domácích činností, aby se mohla věnovat práci v továrně nebo na úřadě. Jak experiment dopadl a jak na život v Koldomu vzpomínají první nájemníci?

Obrazová publikace populární formou a prostřednictvím unikátních fotografií popisuje vznik této monumentální stavby a přibližuje čtenáři život v ní.

42,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400098

Monografia završuje trilógiu filozofických reflexií akademického sveta, jeho tradícií a súčasných problémov (Akademický svet a jeho tradície, Veda, 2021; Akademický svet a jeho súčasné problémy, Veda, 2022). V tejto časti sa autor venuje analýze akademických inštitúcií, ich dizajnu a spôsobom riadenia. Charakterizuje akademickú identitu, kultúru a hodnoty. Samostatnú pozornosť venuje akademickej profesii, jej špecifikám a podmienkam. Zavŕšením celej trilógie je kapitola o peripetiách nášho domáceho akademického sveta (akadémie vied a vysokých škôl) po roku 1945. Autor sleduje kľúčové premeny s cieľom objasniť súčasný stav, nevyhýba sa „horúcim“ problémom akreditácie, akontability, evaluácie, „rebríčkom“ atď., ktoré vidí kritickou optikou. Práca má postdisciplinárny charakter. Autorove analýzy sú založené na štúdiu bohatej zahraničnej literatúry a dlhoročnej akademickej skúsenosti. Kniha je ojedinelým príspevkom k poznaniu našich akademických inštitúcií a akademického života v súčasných zložitých podmienkach. Je určená predovšetkým akademickým funkcionárom a manažérom, ako aj širokej kultúrnej verejnosti a takisto akademickým pracovníkom, ktorí majú záujem o pochopenie toho, čo sa deje s naším akademickým svetom.

33,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400091

Spomienky Dušana Viesta ml. (1923 – 2000) na prenasledovanie a väznenie v rokoch 1948 a 1950 – 1953 približujú perzekúciu príbuzných veliteľa povstaleckej armády generála Rudolfa Viesta zo strany komunistického režimu. Synovec jedného z najvýznamnejších osobností boja proti fašizmu a zároveň syn zakladateľky rozsiahlej občianskej odbojovej skupiny Flóra Kvetoslavy Viestovej už ako študent gymnázia naplno vstúpil do zápasu s nedemokratickým režimom Slovenského štátu.

34,90 *
Versandgewicht: 990 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400007

Sociologička Oľga Gyárfášová sa rozprávala s desiatimi ženami, ktoré boli súčasťou alternatívneho opozičného spoločenstva v rokoch normalizácie v Bratislave. Prostredníctvom svojich príbehov nám umožňujú nazrieť do sveta, v ktorom sa Štátna bezpečnosť usilovala získať kontrolu nad ich životmi. Približujú, ako politickému režimu vzdorovali, akú rolu pre ne zohrávala sieť rodinných, kamarátskych aj vzdialenejších vzťahov, ale aj priestor pre seba. V spomienkach otvárajú témy emigrácie, rodiny, prípravy samizdatov, väznenia, vypočúvania, spoločenstva blízkych ľudí, osobnej slobody a i.

28,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400006

Československé období v letech 1919 - 1939 zanechalo nepřehlédnutelnou stopu na Podkarpatské Rusi, dnešní Zakarpatské Ukrajině. Předválečné dvacetiletí přineslo pro Rusíny národní obrození nejen ve smyslu politickém, ale i v oblastech vzdělanosti a kultury. Ústava ČSR zaručovala možnosti rozvoje národního života a zachování vlastní identity i příslušníkům jiných národností, žijících v zemi. Významným faktorem při obnově Podkarpatska byla vyspělost západních častí republiky v hospodářské a vzdělanostní oblasti a v neposlední řadě účast českých a slovenských odborníků na rozvoji země. Bez vysoké úrovně českého průmyslu a vědy by se těžko mohly zabezpečit dodávky na Podkarpatskou Rus pro potřeby dopravy, zemědělské mechanizace nebo i rozhlasového vysílání. Podávají o tom svědectví kapitoly 3. dílu Československého světa v Karpatech (ČSSK 3) o rozvoji zemědělství, automobilizmu, o hasičích, o českých a slovenských podnikatelích v Užhorodě a v Chustu, o vysílání čs. rozhlasu pro Podkarpatskou Rus. V průběhu předválečného období je v zemi zaznamenán rozvoj i v oblastech společenského života a kultury. Pojednávají o tom také kapitoly ČSSK 3 (Činnost okrašlovacích spolků, Astronomická společnost v Užhorodě, Kina na Podkarpatské Rusi, Město Užhorod v české literatuře, Podkarpatsko očima slovenských spisovatelů, Tělovýchova a sport, Hvězdy nad Poloninami, Vojenský život v Užhorodě a další). Svědectví a vzpomínky nám připomínají Podkarpatskou Rus - sousední zemi, s kterou jsme žili ve společném státě a která je součástí společného kulturního a historického dědictví.

36,90 *
Versandgewicht: 960 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301461

Tri dekády modernej slovenskej samostatnosti boli nezriedka jazdou ohrozujúcou samotné základy demokracie a voliči si často vyberali medzi veľkým a ešte väčším zlom. Napriek tomu boli v príbehu Slovenska aj viaceré pozitívne momenty. Vydajte sa s nami na cestu po trinástich vybraných fenoménoch slovenskej politiky, na ktoré sa pozreli komentátori, analytici a spolupracovníci redakcie Aktuality.sk vrátane autora bestselleru Fico Petra Bárdyho, šéfa politického oddelenia Martina Sliza, experta na slovenský extrémizmus Tomáša Kyseľa či autora bestselleru Slovenská mafia Jána Petroviča.

26,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301448

tlači a v miestnych informačných zdrojoch Ľubietová 1940 – 1943.Napriek tomu, že ide o výsledok viacročného výskumu, monografia nesie zámerne aj príbehovú stopu, pomocou ktorej poľudšťuje život židovskej komunity v Ľubietovej, v obci banskobystrického okresu. Primárnym cieľom, ktorý sa podarilo naplniť, je priblíženie spôsobu komunikácie o Židoch v úradnej korešpondencii, ich zobrazenie v regionálnej tlači, ako i charakter informácií o ich žití zachytený miestnymi kronikami. Snáď výstižne približuje prínos monografie jeden z jej recenzentov, Ľubomír Bajaník z Katedry žurnalistiky, Filozofickej fakulty UK: „... monografia P. Polievkovej je hodnotný vedecký text, ktorý radi privítajú záujemcovia o dejiny židovskej komunity na Slovensku, ale aj tí, ktorí pátrajú po príčinách vyhroteného vzťahu slovenskej spoločnosti k Židom.[...]Mimoriadne prínosné je hľadanie vzťahu medzi propagandistickými antisemitskými tézami v regionálnej tlači a v konaní úradných zložiek na jednej strane a na strane druhej reálnym životom v obci...“

17,90 *
Versandgewicht: 160 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301401

(Erschien in deutscher Sprache im Verlag Peter Lang in Bern unter dem Titel Die Schweiz und der Slowakische Staat 1939-1945-politisch-wirtschaftliche Beziehungen zweier Kleinstaaten)

Práca, ktorá vznikla na základe dlhodobého poctivého výskumu v švajčiarskych archívoch, prináša objektívnu analýzu vzťahov a záujmov, ktoré politicky a hospodársky spájali Švajčiarsko a Slovensko v predmetnom období. Po stručnom prehľade dejín Slovenska v rokoch 1918 – 1945 autor opisuje nadviazanie a prerušenie diplomatických vzťahov medzi oboma štátmi, sleduje humanitárnu intervenciu Švajčiarska v prospech perzekvovaných Židov a rozoberá dôležitosť obchodných kontaktov v štruktúre politických a diplomatických vzťahov. Napokon odpovedá, či sa obom štátom podarilo uskutočniť vlastné záujmy, a ak áno, v akej miere. Jeho závery potvrdzujú životaschopnosť samostatného Slovenska nielen ako subjektu medzinárodného práva, ale aj hodnoverného a schopného hospodárskeho partnera strategickej dôležitosti v ťažkých rokoch druhej svetovej vojny.

27,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801840

Bolesť v kameni ukrytá: Autor na príklade vyše štyristo zmapovanýchpamätníkov na Slovensku ukazuje na rôznych úrovniach dobové prístupy k téme, pričom výpovednú hodnotumá nielen ich vzhľad a symbolika, nápisy, umiestneniači autori, financovanie a materiál, ale aj rituály okolonich a ich osudy. Rovnako dôležitý je detailnejší prístup k piatimvybraným a azda najzaujímavejším pamätníkom naSlovensku, čo obohacuje naše poznanie, veď takáto práca s celoslovenským záberom vznikla po prvýkrátod čias dnes už klasického textu Ľubomíra Liptáka.Zaujímavé sú aj slovensko-maďarské, česko-slovenské,ale i legionársko-vojenské vnímania pamätníkov.Obrázková príloha je nevyhnutnou a organickou súčasťou knihy.Prácu vnímam a považujem za dobre napísanýa atraktívny text s nezanedbateľným vedeckýmprínosom na pomedzí viacerých vedeckých disciplín.

23,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301348

Krátke zamyslenia nad zlomovými dejinnými okamihmi uplynulých desaťročí zaľudnené osobnosťami, ktoré ovplyvňovali domáce i svetové dianie. Figurujú v nich rodáci z Bratislavy – legendárny rakúsky novinár Hugo Portisch či rabín Romi Cohn, ktorý ako chlapec bojoval v SNP a zaslúžil sa o vybudovanie memoriálu Chatama Sofera –, i postavy vyčnievajúce z Prahy – Václav Havel, Petr Pithart, Jan Sokol. A tiež ľudia, ktorých slová a činy menili náš svet – Zbigniew Brzeziński a Madeleine Albrightová, diplomat George Kennan, žurnalista Adam Michnik, historik Timothy Snyder, disident Milan Šimečka. Texty, ktoré nám umožňujú lepšie pochopiť to, čo sa odohrávalo v rokoch 1918, 1939, 1968, 2004, 2022. A uvažovať o budúcnosti.

28,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301340

Don Titus Zeman (1913-1969) bol sileziánský kňaz, který podstúpil križovú cestu mučesníka, ked´ponúkl svoj život na záchranu kńažských povolání.

35,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100186

Zborník z vedeckej konferencie Bratislava, 11.-12.11.2009.

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú Ústav pamäti národa v spolupráci s HNClubom zorganizoval v dňoch 11. – 12. novembra 2009 v Bratislave pri príležitosti 20. výročia pádu komunizmu v bývalom Československu. Na konferencii odzneli príspevky bádateľov zo 7 krajín, v ktorých títo poukázali nielen na udalosti odohrávajúce sa vo vtedajšom Československu, ale aj na ich širší medzinárodný kontext. Osobitnú pozornosť si zaslúžia referáty venujúce sa aktivitách tajných spravodajských služieb počas Nežnej revolúcie na Slovensku. Do piatich blokov zoradené príspevky analyzujú okrem vyššie uvedených aj problematiku dostupných prameňov k Nežnej revolúcii, vnútropolitickú situáciu so zameraním na Slovensko a neobchádzajú ani problematiku ponovembrového vývoja vrátane rôznych konšpiračných teórií viažucich sa k Nežnej revolúcii.

16,90 *
Versandgewicht: 340 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301305

Vybrakovaná štátna kasa plus tunely na doprave dlhšie ako Branisko. Eurofondy len pre vyvoleny´ch a provízie ako podmienka úspechu na všetky´ch úrovniach spoločnosti. Kradli ako po nebohom, vypaľovali podnikateľov, vyrábali kompromateriály. Manipulovali s nahrávkami a kupčili so spravodlivosťou, aby sa vyhli base. Polícia začala odvážne vyšetrovať aj kriminalitu bielych golierov, ktorá bola zlatou horúčkou v neslávnej histórii Zderu. Hotovy´ Klondike. Padreho klan mal dlho imunitu, lebo sa mohol spoľahnúť na politické krytie Šéfa s Fúkačom. Po výpovediach kajúcnikov však stratila policajná mafia pôdu pod nohami. Ohrozovali predovšetkým jej peniaze, ale aj moc a beztrestnosť. Padre, Tibor a ďalší členovia klanu sedeli bezmocne v chladných celách a čakali na zázrak. Ich jedinou nádejou bolo volebné víťazstvo Zderu a odstavenie nepohodlných vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov. Šéf nakoniec vyhral a vrátil sa silnejší než kedykoľvek predtým. Deň zúčtovania sa blížil…

29,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301304

Cieľom publikácie je otvoriť na Slovensku diskusiu o témach dôvery, patriotizmu a spoločenskej súdržnosti v našej krajine. Kniha chce slúžiť všetkým, ktorí vnímajú tému súdržnosti v našej spoločnosti ako dôležitú: rôznym útvarom štátnej správy, policymakerom, akadémii, médiám aj širšej občianskej spoločnosti. V publikácii nájdete 16 príspevkov od 20 autorov na 367 stranách pútavého textu. Sú medzi nimi 13 vedci zo slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, Univerzity Karlovej v Prahe, University of Cambridge v UK a University of Agder v Nórsku a 7 takzvaných „experts by experience“, teda odborníkov, ktorí z povahy svojho praktického zamestnania – napríklad integrácia cudzincov, dizajnovanie estónskeho plánu kolektívnej identity, decentralizácia štátu alebo velenie Ozbrojeným silám SR – majú vhľad do problematiky týkajúcej sa spoločenskej kohézie a dôvery.

40,90 *
Artikel-Nr.: 5301261

Romengero pale chudlipen ko holokaust.

Publikácia približuje osudy rómskych komunít v európskom a slovenskom historickom kontexte. Predstavuje prehľad dejinných udalostí, ktoré sa odohrali v nacistickom Nemecku, nacistami okupovanej Európe a na území slovenského štátu medzi rokmi 1933 – 1945. Tieto udalosti súviseli so systematickou diskrimináciou rómskeho obyvateľstva v rôznych krajinách, ktorá prerástla počas druhej svetovej vojny do genocídy. Kniha vyšla v troch jazykoch (slovenský, anglický a rómsky).

Obsah: Rasová ideológia nacistického Nemecka. Genocída rómskych komunít počas druhej svetovej vojny. Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu. Pripomienka genocídy Rómov.

45,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301243

of Socialism.

The publication Two Sides of the Same Coin presents outcomes of research carried out by a team of authors who have been interested in the field of education under socialism in Slovakia, and at the same time, it is an outcome of the project VEGA No. 1/0106/20 Freedom versus Unfreedom in Education in Slovakia in 1948–1989, supported by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. On one hand, the publication analyses official education, which is always subject to the ruling power in totalitarian regimes and it is one of the most important tools of dissemination of its ideology and a space for education of a “new man”, “new generation”. The publication, however, reflects also “the other side of the coin” - various forms of unofficial education and educational activities that were initiated by anti-regime groups. We have roofed these groups under the term dissent, which, however, was not homogeneous but had several segments (Christian, civic, creative, literary dissent, etc.). Dissent began to be more active especially after suppression of the Prague Spring, in the period of so-called normalization, i. e. from the 1970s.

 

33,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301242

Kniha približuje najzložitejšie obdobie v živote Gustáva Husáka, ktoré začalo jeho zatknutím vo februári 1951 a skončilo sa až po vyše deväťročnej „Kalvárii“ prepustením na slobodu. Husákovo zatknutie a odsúdenie malo širšie príčiny. Išlo o súbeh viacerých faktorov, o ktorých sa čitateľ dozvie práve v tejto knihe. Rovnako sa dozvie, kedy a za akých okolnosti bol prepustený na slobodu. Ani potom však nemal kľudný život, keďže žil v postavení amnestovaného zločinca a musel zápasiť s rôznymi prekážkami ako človek druhej kategórie. Konečnú bodku za celou kauzou tzv. slovenského buržoázneho nacionalizmu, ktorá ho dostala do väzenia, dala až súdna a stranícka rehabilitácia v roku 1963. Gustáv Husák stál po svojom zatknutí doslova na krok od šibenice a rozhodovalo sa o jeho bytí a nebytí. V roku 1951 sa stal najhorším zločincom v republike a pre neho i celú jeho rodinu sa začalo obdobie obrovského utrpenia, ktoré im navždy poznačilo životy. Manželka s dvomi malými synmi musela zápasiť o holú existenciu, zatiaľ čo on vo vyšetrovacej väzbe prechádzal peklom. Kruté vyšetrovanie, fyzické a psychické mučenie, pobyt na samotke. Ako jeden z mála sa na súde nepriznal k vymysleným obvineniam a bránil sa. Konečný verdikt znel doživotie.

29,90 *
Versandgewicht: 530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100173
V najnovšej publikácii, na pozadí snáh o ekonomické reformy, s ktorými sa komunistický režim v Československu prichádzal v 50. a 60. rokoch 20. storočia, autor prináša príbeh slovenskej ekonomiky, ktorý nebol ani zdaléka taký optimálny, za aký ho reži s oblúbou vyhlasoval.
23,00 *
Versandgewicht: 520 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4800245
79,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000583
(=Ed.Memoáre, zv.2).Spomienky evanjelickeho farára na SPN a represálie po ňom.
15,00 *
Versandgewicht: 230 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 575 Ergebnissen