Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4500571

Miliony mrtvých na frontách i v zázemí, rozpad tří mocných říší, na jejichž troskách vznikly nové, politicky však nepříliš stabilní státy s výrazným multietnickým charakterem, ztráta starých jistot a konec staletími budovaného řádu věcí – to jsou jen ty nejpodstatnější důsledky světového konfliktu, jehož rozměry si v roce 1914 jen stěží kdo dokázal představit. V roce stého výročí vypuknutí Velké války sestavili odborníci z Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Katedry slavistiky Filologické fakulty Bělehradské univerzity v Srbsku kolektivní monografii, která přináší nový pohled na ozvěny této události v kultuře, literatuře a kulturní historii nejen Čechů a Srbů, ale i šířeji slovanských národů.

24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403564

Untertitel: srednjovjekovni utvrđeni gradovi kontinentalne Hrvatske.

Djelo o hrvatskom srednjovjekovnom, napose feudalnom fortifikacijskom i stambenom graditeljstvu.

Knjiga je jedinstvena po svom pristupu istraživanju ovih povijesnih spomenika, po rasčlanjivanju i sistematizaciji te raznovrsne i složene problematike, zbog njezine stilske i tipološke slojevitosti. Jedinstvena je i zbog bogatstva komparativne građe koju je, kroz više od četrdesetak godina sistematskog istraživanja materijalnih ostataka ovih spomenika na hrvatskim prostorima i u širim povijesnim okvirima, odradio autor.

Obrađeno je preko 300 burgova kontinentalne Hrvatske, a knjiga obiluje fotografijama, crtežima i nacrtima građevina i njihovih pojedinih detalja (466 ilustracija). Autor opisuje, ocrtava, tumači i ocjenjuje s povijesnog i građevinskog aspekta temeljna poglavlja, analizira mjesto i položaj spomenika, povijesne i topografske razloge njihovog nastajanja upravo na odabranim lokacijama. Donosi tlocrtne slike i prikaze građevinskog umijeća ostvarenog u monumentalnim cjelinama dominantnih srednjovjekovnih gradnji hrvatskih burgova i kastruma na tlu srednjovjekovne Slavonije i sjeverozapadne Hrvatske.

 

47,90 *
Artikel-Nr.: 4600699
69,90 *
Versandgewicht: 3.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500119

Untertitel: Prošlost, običaji, životna svakidašnjica.

Knjiga je rezultat terenskog istraživačkog tima povjesničara i etnologa iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Riječ je o knjizi koja kao takva predstavlja pionirsko djelo istraživanja života i prostora Hrvata brčanskog kraja.

 

33,90 *
Artikel-Nr.: 4403615

Untertitel: Franjo Josip I. u Zagrebu 1895. godine.

U knjizi se govori o važnom događaju novije hrvatske povijesti, posjetu vladara Franje Josipa I. Zagrebu prigodom otvorenja nove zgrade Hrvatskoga narodnog kazališta i protumađarskim demonstracijama studenata na Trgu bana Jelačića.

Autor je pronašao obilje nepoznatih izvora te ih vješto kombinirao sa starim spoznajama te dao jedan posve novi pogled na vladarev posjet i demonstracije u Zagrebu u jesen 1895. godine.  

 

22,90 *
Artikel-Nr.: 4403607

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj", Osijek, 23.-25. svibnja 2013.

Zbornik donosi radove o opusu Emerika Pavića i drugih franjevaca koji su obilježili kulturno stvaralaštvo prvenstveno kontinentalne Hrvatske u razdoblju od srednjega vijeka do 19. stoljeća. Pavićeva knjižica Flos medicinae zaintrigirala je više sudionika nego sva ostala njegova djela. Likarije su na skupu promatrane i omjerane s veoma različitih aspekata i u kojima znatno prevladavaju pohvale Pavićeva truda jer je novost i u našoj tada oskudnoj medicinskoj i farmaceutskoj literaturi kao i u rubnom poučno-zabavnom žanru „ljekaruša“. Slijede radovi o Paviću kao povjesničaru, propovjedniku, pjesniku i kateheti. Drugu „cjelinu“ tvore radovi o nekom franjevcu ili pak kojem djelu nekog franjevca iz kontinentalne Hrvatske, odnosno franjevca Bosne Srebrene. U toj drugoj „cjelini“ čitatelj se susreće i doznaje o nekolicini pravcatih tihih pregalaca i pravim obiljem podataka koji su do dana današnjega gotovo sasvim bili nepoznati i široj znanstvenoj javnosti (Franjo Frankopan Cetinski, Nikola Ogramić, Mihajlo Radnić). Nakon toga se u radovima prezentiraju dogmatske teme, društvena učinkovitost propovijedi, prirodoslovlje i prirodoslovna gledišta, utjecaj članova franjevačkog reda na nastanak hrvatskih pučkih kalendara. Slijede radovi koji se bave jezičnom problematikom - o leksikografiji i terminologiji te jedan koji nudi nove jezikoslovne spoznaje o hrvatskom književnom jeziku u 18. stoljeću. Svojevrsni završni dio zbornika tvori rad o školovanju franjevačkih klerika Bosne Srebrene u učilištima kapistranske provincije te dva priloga iz Ramus viridantis olivae fra Emerika Pavića.

25,90 *
Artikel-Nr.: 4403575

Untertitel: Grof Josip Rabatta (1661.-1731.) o Hrvatskoj i sebi.

U knjizi je dana podrobna analiza života i djelovanja zapovijedajućeg generala u Vojnoj krajini grofa Josipa Rabatte. Autorica je minucioznom analizom prikazala kako je na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće jedan plemić podrijetlom iz Goričke grofovije, visoki časnik u habsburškoj službi, vidio tadašnju Hrvatsku, odnosno što se na temelju njegovih zapisa i dopisa može zaključiti o njemu samome.

"Moj je zadatak skromniji i usmjereniji: na temelju interpretacije izvora rasvijetliti utjecaj konkretne povijesne osobe u konkretnoj društvenoj ulozi - vojnog zapovjednika i upravitelja prostranog graničnog područja - na različite aspekte života u jednom dijelu hrvatskih zemalja na kraju epohe baroka. Budući da je utjecaj te osobe neminovno posredovan slikom koju je ona stvorila o Drugima - zajedno sa slikom o Sebi i vlastitoj ulozi — istraživanje je ujedno rekonstrukcija stereotipnih stavova o danom prostoru i njegovim stanovnicima."   Sanja Lazanin

36,90 *
Artikel-Nr.: 4403571

od 1856. do 1918. godine (Pomorskopovijesni i kulturnopovijesni prilozi). / Die K.u.K. Marine in Pola und an der Adria : von 1856 bis 1918 : Marine und kulturhistorische Beitraege.

Aus dem Inhalt: Pola als Hauptkriegshafen der Monarchie. Das Hydrographische Amt in Pola.Aus der Adria in die weite Welt. Zur Schlacht von Lissa lief die österreichische Flotte 1866 aus der Umgebung Polas aus Kriegsschiffe, die im k. u. k. Seearsenal in Pola erbaut wurden. Das österreichisch-ungarische FortifikationssystemPolas.Das Marine-Kasino – ein Labyrinth voller kaiserlich-königlicher Erinnerungen.Die Marinekirche aus dem Viertel S. Policarpo.Frühlingsspaziergang auf dem Marinefriedhof, dem geheimnisvollsten Ort in Pula. K.u.k Marinekommandant Admiral Maximilian Freiherr von Sterneck in Pola.Korvettenkapitän Georg Ritter von Trapp, U-Boot-Kommandant.In Pola gebaute k.u.k. Unterseeboote.Die k.u.k. Marineluftwaffe. Notizen aus dem I. Weltkrieg in Pola und auf der Adria.Die Versenkung des Schlachtschiffes “Viribus Unitis” im Hafen von Pola am 1. November 1918.

52,90 *
Artikel-Nr.: 4403567

Knjiga 'Vinkovci i okolica - ratne devedesete' govori o nekim vremenima prije više od dvadeset godina u razdoblju 1991.-1996. godine. To je zapravo ono što je grupa autora tada fotografa okupljena oko promotivnog odbora 'Vinkovci u ratu' snimala u tijeku najžešćeg napada na Vinkovce. Priča je to o jednom razrušenom gradu tih devedesetih godina, a uz Vinkovce u ovoj knjizi imamo fotografije iz Cerića i Nuštra, te poslije Otoka, Privlake i Lipovca. Ovo je bio pokušaj da se sačuva to sjećanje na ratne Vinkovce jer imam osjećaj da su malo zaboravljeni i imao sam potrebu kao čovjek koji sam bio direktno tada upleten kroz tekst i fotografiju da sačuvam i povežem to u jednu priču zajedno s Antom Nazorom iz Zagreba. Ono što je zanimljivo, ova knjiga je dvojezična, tj. prvi dio knjige je na hrvatskom, a drugi dio na engleskom.  Martin Grgurovac.

33,99 *
Artikel-Nr.: 4403037

Autor u dvadeset članaka obrađuje široki dijapazon tema i to preko društvenih, političkih i nacionalno-integracijskih problema do omiljenog rada na lokalnoj povijesti. Od društvenih tema tu su članci povezani sa školstvom u Dalmaciji, položaju dalmatinskog sela tijekom moderne povijesti, kao i o dalmatinskim čitaonicama.

32,90 *
Artikel-Nr.: 4403036

Sadržaj: I. Vojno i političko stanje do 1914. II. Osnovna organizacija austrougarske vojske do 1914.III. Vojne odore i činovi kopnene vojske. IV. Pješačke postrojbe kopnene vojske (Infanterie).V. Organizacija mobilizacije. VI. Organizacija pojedinih pješačkih postrojbi. VII. Posebne pješačke postrojbe.VIII. Konjaništvo . IX. Austrougarsko topništvo. X. Utvrde. XI. Opkoparske i pionirske postrojbe. XII. Prijevozne i komunikacijske postrojbe. 1. Željezničke i telegrafske postrojbe. 2. Austrougarske telegrafske postrojbe 1918. 3. „Motorizirane postrojbe“. 4. Logističke transportne postrojbe. XIII. Austrougarske zračne snage. 1. Djelovanje c. i kr. zrakoplovstva tijekom Prvoga svjetskog rata. 2. Neki tipovi zrakoplova carskih i kraljevskih zračnih snaga. XIV. Posljednja predratna zbivanja. XV. Mobilizacija i prvi pokreti trupa. XVI. Prve operacije protiv Srbije. XVIII. Djelovanja na istočnim bojišnicama od ljeta do zime 1915. XIX. Istočne bojišnice od početka 1916. do kraja rata. XX. Zbivanja na balkanskoj bojišnici od poraza Crne Gore do kraja rata. XXI. Austrougarska carska i kraljevska ratna mornarica.

38,90 *
Artikel-Nr.: 4403035

Slavonija u 13. stoljeću nije obuhvaćala isto područje kao današnja. Usprkos tome što se pitanju opsega i granica srednjovjekovne Slavonije i ranije posvećivalo dosta pažnje, ono se nipošto ne može smatrati riješenim. Tome je djelomice kriva nedovoljna sačuvanost povijesnih vrela, djelomice međusobno nepoznavanje radova hrvatskih i mađarskih povjesničara, kao i neprikladna metodologija kojom se problemu granica ranije pristupalo.

Knjiga se sastoji od nekoliko poglavlja u kojima autor predstavlja kako se o pojmu Slavonije raspravljalo u dosadašnjoj historiografiji, kao i s kakvim vrelima raspolažu današnji autori. Opisao je što je sve sadržavao pojam Sclauonia u 13. stoljeću, kao i institucije hercega i bana te područje na kojima se njihova vlast rasprostirala, a pozabavio se i odnosom bana i plemstva u Slavoniji nakon tatarske provale.

22,90 *
Artikel-Nr.: 4402911

Časopis izlazi na hrvatskom jeziku, a povremeno se objavljuju i članci domaćih ili inozemnih autora na stranim jezicima. Povijesni prilozi su znanstveni časopis koji objavljuje rezultate istraživanja s područja povijesne znanosti te pomoćnih povijesnih disciplina od antike do sredine 19. stoljeća. U časopisu se objavljuju rezultati znanstvenih projekata Hrvatskog instituta za povijest te članci znanstvenog sadržaja drugih autora iz Hrvatske i inozemstva. U Povijesnim prilozima objavljuju se sljedeće kategorije članaka: izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregledni članci, izlaganja sa znanstvenih skupova i stručni članci. Osim tih radova tiskaju se ocjene i prikazi knjiga i periodike, obavijesti, bilješke i slično.

29,90 *
Artikel-Nr.: 4402910

U izdanju Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku izašao je peti svezak knjige Nenada Vekarića, Vlastela grada Dubrovnika koji sadrži odabrane biografije pripadnika vlasteoskog kruga od slova E do Pe. Svaka biografija sastoji od detaljnog opisa rodbinskog kruga, podataka o školovanju i karijeri, djelima i recepciji, s vrlo bogatom starijom i recentnom literaturom, iscrpnim arhivskim i bibliografskim podacima, te s priloženim fotografijama i faksimilima arhivskih dokumenata. U ovom svesku nalazi se ukupno 171 biografija. Najviše je obrađeno članova rodova Pecorario, poznatijeg pod prezimenom Gozze (Gučetić) – 45, Gundula (Gundulić) – 33, Menze (Menčetić) – 18. U knjizi su i biografije članova iz roda Gradi (Gradić), Luccari (Lukarević), Natali, Pauli, Juda, Klašić, Martinussio (Martinušić) kao i manje poznatih izumrlih rodova Kalić, Naimeri i Pezane (Peženić). U knjizi su obrađene biografije poznatih ličnosti: pjesnika i povjesničara Ignacija Đurđevića, opata Stjepana Gradića, pjesnika Ivana Gundulića, povjesničara Jakova Lukarevića, pjesnika Šiška Menčetića, filozofa Nikole Gučetića i mnogih drugih. Ono po čemu je ova knjiga još važnija jest da su u njoj donesene biografije mnogih značajnih, ali nedovoljno istraženih, ponekad i gotovo ‘zaboravljenih’ dubrovačkih plemića, čija je uloga u razvoju Dubrovačke Republike bila vrlo velika, a nisu dobili adekvatan historiografski tretman iz raznih razloga – ili zato jer su pripadali razdoblju za koje nema dovoljno arhivskih vrela ili su jednostavno promicali istraživačkoj pažnji.

39,90 *
Artikel-Nr.: 4402908

Popis stanovništva, proveden desetak godina nakon pada Dubrovačke Republike, najstariji je pojedinačni popis stanovništva, popis koji je imenom i prezimenom, razvrstane prema kućanstvima, obuhvatio sve žitelje Dubrovnika. U tom je popisu Ivana Lazarević utvrdila mrežu vlasteoskih kuća i ubicirala ih na terenu. Da bi u tome uspjela, istražila je više arhivskih fondova, oporuke dubrovačke vlastele, ostavinske rasprave, i posebno katastar Franje I. iz 1837. godine i sve kasnije katastarske dopune do polovice 20. stoljeća. Knjiga Ivane Lazarević izvrsno je strukturirana i popraćena vrlo slikovitim i indikatvnim kartama, te fotografijama koje je izradio dubrovački fotograf Boris Jović. Riječ je o izvrsnom znanstvenom djelu s obiljem informacija koje će biti zanimljive ne samo sadašnjim i budućim stanovnicima stare dubrovačke gradske jezgre nego i vrlo korisne svima koji se budu bavili istraživanjem i obnovom dubrovačkih kuća i palača, te povjesničarima koji će uz pomoć ove knjige, iako se odnosi na razdoblje poslije pada Dubrovačke Republike, lakše moći razumjeti i dubrovačku najstariju prošlost i način formiranja i funkcionranja vlasteoskog kruga - zapisao je o knjizi akademik Nenad Vekarić.

39,90 *
Artikel-Nr.: 4402789
42,90 *
Artikel-Nr.: 4402786

Untertitel: Gradivo za povijest Vukovarsko-srijemske županije.

Srijemska županija - zapisnici sjednica 1745. - 1759.’ naziv je knjige povijesnih izvora prvih i sačuvanih zapisnika županijskih sjednica. U zapisnicima je sadržan sav život, od obnove županije, sjedinjenja s Hrvatskim saborom i banom, uspostave civilne uprave, sudstva i na taj je način ta županija bila dio s maticom zemljom u upravnom pogledu od 1745. godine. Zapisnici Srijemske županije od njezine ponovne uspostave 1745. godine aktualni su i danas jer pokazuju sliku kasnijih pa i današnjih prilika te stanja na tom području.

31,90 *
Artikel-Nr.: 4402782

Untertitel:Prilozi za povijest političke ideologije Josipa Jelačića.

Istraživanje o političkom djelovanju i pogledima Josipa Jelačića do 1848. godine, kada postaje hrvatskim banom, izazvat će posvemašnji interes naše političke i kulturne javnosti. Naime, brojna bibliografija, nastala kao rezultat velikog interesa za Jelačića kao povijesnu osobu, a koja je pritom stvorila o njemu i svojevrsni mit, usmjerena je na 1848. i 1849. godinu, vrijeme njegova banovanja. Stoga ovo djelo predstavlja značajan doprinos nacionalnoj historiografiji već zbog činjenice da je njezin interes usmjeren na dosad još gotovo neistraženo razdoblje djelovanja. Okosnicu rada čini gotovo nepoznato izvješće Josipa Jelačića iz 1846. godine, koje se čuva u Arhivu HAZU u fondu ostavštine Josipa Jelačića i koje opisuje tadašnje stanje u Prvoj banskoj pukovniji. Iz izvješća autorica iščitava Jelačićeve političke poglede i stavove prema uređenju i budućnosti Vojne krajine kao dijela Hrvatske. Dr. sc. Kristina Milković Šarić doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4402747

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku znanstveni je časopis koji objavljuje radove o različitim temama iz povijesti Dubrovnika i Dubrovačke Republike, a uz njih i radove koji se odnose na povijest susjednih područja (Dalmacija, Boka kotorska, Bosna i Hercegovina), a imaju poveznicu s dubrovačkom povijesti. U časopisu se objavljuju izvorni znanstveni radovi i prikazi objavljenih knjiga i drugih publikacija, a samo izuzetno stručni i pregledni radovi.

36,90 *
Artikel-Nr.: 4402608

Knjiga Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada Carigrada do Svištovskog mira autora prof. dr. sc. Milorada Pavića opsežno je djelo koje po svojem sadržaju te koncepcijskom i metodološkom pristupu ima sve značajke sveučilišnog udžbenika namijenjenog studentima povijesti. Knjiga objedinjava sve glavne značajke djela potrebnog za razumijevanje osmanskog društva ne samo na globalnoj razini već i unutar njegovih sastavnica, zemalja jugoistočne Europe. Knjiga se sastoji od dva dijela. Prvi te ujedno i glavni dio knjige ne zadržava se samo na opisu puke događajnice, već ulazi u raščlambu društveno-gospodarsko-kulturnih prilika kako Carstva u cjelini tako i svake od zemalja, uvažavajući specifičnosti njihovog razvoja. Drugi dio sadrži brojne dodatke koji čitatelju u velikoj mjeri olakšavaju korištenje ovog djela, a to su kronološki pregledi, rječnik stručnih termina vezanih uz osmansku povijest, popis sandžaka europskog dijela Osmanskog Carstva, popis geografskog nazivlja s europsko-osmanskim oblicima imena i drugo. Knjiga se temelji na suvremenom pristupu problemima i najnovijim saznanjima vezanim uz razvoj Osmanskog Carstva u promatranom razdoblju, pri čemu su konzultirani najvažniji radovi istaknutih svjetskih istraživača osmanske povijesti i kulture.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4402602

Untertitel: Operacije za atlanske, arktičke i sredozemne komunikacije 1939.-1945.

Kada se Buckley pramcem zabio između njezina tornja i palubnog topa, tisuće se tona čelika sudarilo, uvinulo i zaparalo palubu podmornice. Od siline udara oba su se plovila zaustavila čvrsto priljubljena jedno uz drugo. Onda se dogodio jedan od najneobičnijih slučajeva u ratu na Atlantiku. Skupina njemačkih podmorničara naoružana raznim alatom uz urlike, bojne pokliče i psovke počela se penjati na američki brod da na njemu izvede diverziju, Buckleyeva se posada brzo oporavila od početnog iznenađenja te prihvatila borbu "prsa u prsa" s neprijateljem.

32,90 *
Artikel-Nr.: 4402593
38,90 *
Artikel-Nr.: 4402106

.. skupa držanog u Podstrani 30. ožujka do 2. travnja 2012/ Lucius Artorius Castus and the king Arthur legend: proceedings of the International Scholarly Conference from 30th of march to 2th of April 2012.

21,90 *

OUT OF PRINT/ Vergriffen.

Artikel-Nr.: 4402104
26,90 *
Artikel-Nr.: 4401990

Autorica je vrlo vješto koncipirala svoj rad koristeći katastar 1836. godine kao polazište u analizi raznih gospodarskih, društvenih, demografskih i inih procesa. Pridodavajući svakom analiziranom elementu vremensku dimenziju i prateći razvoj neke pojave i prije (od vremena Dubrovačke Republike) i poslije 1836. godine, te izborom dviju katastarskih općina koje su imale različit razvoj - priobalnu katastarsku općinu Orebić i brdsku katastarsku općinu Podgorje - uspjela je rekonstruirati i izvrsno interpretirati godspodarski i društveni razvoj najvećeg naselja poluotoka Pelješca.

27,90 *
Artikel-Nr.: 4401981
Sažetak:
Istraživanju napuštene djece u Dubrovniku pristupilo se u dva smjera: opisan je nastanak i razvoj institucionalnog okvira i rekonstruirani su pojedinačni i skupni životopisi nahoda. Tko su bili štićenici Hospitala milosrđa, na koji su način ulazili u sustav skrbi i što se s njima događalo, pitanja su na koja se nastojalo odgovoriti. Na temelju ostavina, matica i drugih izvora istražen je također i društveni položaj nahoda odrasle dobi i propitana višestruka uloga javnih karitativnih ustanova. U knjizi se izmjenjuju pogled izbliza, kojemu je u žarištu pojedinac odabran zbog neobičnosti slučaja bogata pojedinostima i pogled iz daljine kada se primjerice istražuje broj i kretanje smrtnosti napuštene djece kao društvene skupine. Dubrovački nahodi svojim često prekratkim životima svjedoče o nasilju i milosrđu, o ulozi države u karitativnoj skrbi, o vezama između sela i grada, o dojiljama i seoskim župnicima, o soldatima i obrtnicima, o vlasteli, i nude mnoštvo priča koje, ponekad bogate detaljima a ponekad šture, otkrivaju zaboravljene epizode iz povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice.
27,90 *
Artikel-Nr.: 4401943

(Posebna izdanja). Godine 1752. mletačka uprava naredila je da se uredi katastar sela Zlosela (današnji Pirovac) u Dalmaciji, u šibenskom okrugu. Selo je bilo feudalni posjed obitelji Draganić. Razlog zbog kojeg je mletačka vlast investirala u stvaranje tako važnog dokumenta ležali su u dugotrajnim nesuglasicama između seljaka i vlasnika sela. Nesuglasice su bile vezane na optužbe grofa Jeronima Draganića, gospodara sela, da su njegovi seljaci napustili njegovu zemlju još 1736. godine. To se dogodilo zbog toga što su seljaci Zlosela počeli obrađivati zemlju u javnom – državnom vlasništvu za koju su imali manja podavanja. Nesuglasice su trajale desetljećima i Jeronimovi sinovi Miho i Frane započeli su sudski proces protiv svojih seljaka iz Zlosela 1749. godine. To je bila godina kad je mletačka vlast poslala u Dalmaciju tri specijalna inkvizitora (sindici inquisitori) koji su trebali srediti slične nesuglasice u Dalmaciji. Inkvizitori su dali određene naputke i odredbe za izradu novog katastra Zlosela. Prijepisi tih dokumenta su u prilogu knjige. Oni su u izvorniku sačuvani u Državnom arhivu u Rijeci, a u istom arhivu sačuvani su i brojni dokumenti koji su vezani uz feudalni posjed obitelji Draganić-Vrančić u Zloselu i oni su korišteni za rekonstrukciju procesa koji je opisan u ovoj knjizi. Iz tih dokumenta može se zaključiti da su nesuglasice između feudalnog gospodara i njegovih kmetova u Zloselima trajali i nakon što je završen katastar 1752. godine.  Milana Černelic´

39,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand