Philosophie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4403601

Untertitel: filozofska razmišljanja o arhitektonskom stvaraštvu.

Povijest filozofije pokazuje izrazito veliku raznolikost, kako u pristupu pojedinim filozofskim temama tako i u konačnom formuliranju stajališta o promatranoj problematici. Zbog te vidljive nedosljednosti u filozofskom učenju i skokovita povijesnog razvoja filozofske misli, teško se pravilno orijentirati unutar toliko raznorodne discipline, osobito ako se traži odjek ili poveznica prema nekoj drugoj disciplini (poput arhitekture), koja također iskazuje višeslojnost i heterogenost svoje unutarnje prirode. Djelo je koncipirano poput svojevrsnog proširenog priručnika, koji će biti na pomoći potencijalnom istraživaču u prilazu filozofsko-arhitektonskoj analizi kako on ne bi krenuo neartikuliranim putem, sve pod krinkom sveobuhvatne slobode filozofske misli. Knjiga je svojevrsni vodič koji pomaže da se dopre do same biti arhitektonskog stvaralačkog čina.

47,00 *
Artikel-Nr.: 4301182

Julije Makanec prvi je filozof politike u hrvatskoj kulturi, autor pregleda povijesti novovjeke filozofije politike ("O državi" iz 1939. godine) koji je pravi pladoyer za parlamentarnu demokraciju. Makanec suvereno problematizira fenomen masovne liberalne demokracije na način koji je uvelike validan i danas. U vrijeme Endehazije - iako kao propagandist uvelike zagovara nacionalizam i antisemitizam - kao filozofijski autor uspijeva zaobići te teme ("Razvoj državne misli" iz 1943). Upravo Makanec javno odgovara nadbiskupu Stepincu kada ovaj listopada 1943. godine naglasnije do tada proziva ustaški režim zbog rasizma i zločina, upozoravajući da će takvo postupanje ustaških vlasti doći glave ideji hrvatske države...  ujedno, Makanec je možda najcitiraniji autor u Tuđmanovim "Bespućima", knjizi koja je u manjoj ili većoj mjeri utjecala na živote svih građana Hrvatske.

29,34 *
Artikel-Nr.: 4300646

Imena u društvu funkcioniraju u onoj mjeri u kojoj funkcioniraju u jezičnim igrama: u njima ona djeluju kao već utemeljena, iako su kroz čin imenovanja ujedno neodlučivo opisana i proizvedena. Samo imenovanje predstavlja dio procesa prihvaćanja pojedinca u neku kulturnu, religijsku ili drugu zajednicu, ali također može predstavljati i dio procesa isključenja iz zajednice. Imenom se pojedinac ne može opisati ; ime je "prazni označitelj" lišen veze s ikakvim preciznim sadržajem, ali je ime važno jer njime subjekt biva konstituiran i ovjeren u pripadajućoj društvenoj zajednici.Jedan od središnjih smjerova istraživanja u različitim suvremenim humanističkim disciplinama, tako i u književnoj teoriji, tiče se tvorbe identiteta i s time povezanih problema identifikacije i prirode subjekta. Priključivši se toj struji, u ovoj knjizi autorica dovodi u vezu dva naslovna pojma - ime i identitet - te njihov suodnos pokušava pozicionirati u djelokrug suvremene književne teorije kao pluralnog znanstvenog polja.

24,29 *
Versandgewicht: 370 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4301193

 Tema kojom se bavi knjiga Eksperiment i filozofija izuzetno je važna s filozofskoga i prirodoslovnoga, ali isto tako i sa širega društvenog motrišta, budući da se eksperimentalna praksa uobičajeno shvaća kao bit i ishodište modernoga prirodoslovlja, koje je pak jedan od oslonaca suvremene materijalne i duhovne kulture.

25,51 *
Artikel-Nr.: 4300834

 "U knjizi Dražena Pavlića, ne slučajno znamenovanoj začudnim izrijekom O čemu mudraci govore i šute, autor se smjerno odriče zahtjeva takozvane discipline i akademskoga načina poučavanja filozofije. Njega ne zanima ništa drugo negoli put mišljenja i vjere kroz jezik samoga tkanja teksta i jeka smisla onih koji se u tekstu sabiru kao mudraci upućujući svoje misli drugima. ...ovo je knjiga hermeneutičkih komentara i tumačenja ponajprije za Pavlića presudnih mislilaca suvremenosti – Nietzschea, Kierkegaarda, Wittgensteina i Heideggera. Način kazivanja jest do kristalne jasnoće dovedeno tumačenje iz same strukture teksta koji je povod razmatranju.Valja dodati da je neporecivo kako Pavlić u suočenju s mišljenjem metafizike i njezinih najznačajnijih protagonista pristupa tako što implicitno polazi od božanskoga događaja utemeljenja vjere kao faktičnosti i važenja onoga što izmiče znamenovanju i imenovanju.

27,48 *
Artikel-Nr.: 4300838

Knjiga je u nas novum i u tematskom i u književno-teorijskom smislu. Korespondira s recentnim rapravama u suvremenoj književnoj teoriji, posebno francuskoj, u čijem je središtu razgradnja subjekta kao središnje kategorije zapadnjačke metafizike odnosno problem smrti. Metafizičku ideju smrti kao univerzalne kobi svih ljudi, s Hegelom je zamijenilo ontološko shvaćanje smrti kao pojedinačnog, osobnog iskustva čovjeka. Ontološka individualizacija smrti svoj je vrhunac dosegnula upravo u Heideggerovoj analizi bitka ka smrti. Autorica u uvodu objašnjava zašto su ove rasprave važne i za hrvatsku književnu teoriju.

27,48 *
Artikel-Nr.: 4300837

Zbornik filozofskih radova dvadeset i jednog autora iz Hrvatske, Njemačke, Italije, Švicarske i Slovenije posvećen je šezdesetoj obljetnici života hrvatskoga filozofa Damira Barbarića. Tematski se zbornik oslanja na problematiziranje određenih filozofskih pitanja u klasičnim djelima filozofa kojima je i Damir Barbarić posvetio brojne stranice vlastita filozofskog opusa.
O Platonu, Aristotelu, Heraklitu, Parmenidu, sv. Justinu, Kantu, Hegelu, Nietzscheu, Renéu Charu i dr. pišu Barbarićevi duhovni suputnici, prijatelji i učenici Donatella Di Cesare, Günter Figal, Volker Gerhardt, Karen Gloy, Dietmar Koch, Dean Komel, Mario Kopić, Ivan Kordić, Stjepan Kušar, Stipe Kutleša, Annamaria Lossi, Davor Ljubimir, Igor Mikecin, Cathrin Nielsen, Žarko Paić, Birgit Recki, Petar Šegedin, Rainer Thurnher, Helmuth Vetter, Franci Zore, Ozren Žunec. 

27,48 *
Artikel-Nr.: 4300836

Tematikom i metodologijom izvedbe rijetko i u okvirima suvremene svjetske filozofske literature, izvorno i poticajno filozofsko djelo Petra Šegedina problematizira pojmove i koncepcije uma i mišljenja u Platonovoj filozofiji kao temeljaca filozofije općenito. Na temelju filologijske analize i filozofijske interpretacije svih važnijih Platonovih dijaloga, autor Platonovo poimanje pojmova uma i mišljenja osvjetljava u kontekstu njihova ontologijskog, spoznajno-teorijskog, etičkog i psihologijskog značenja.

37,29 *
Artikel-Nr.: 4300832

U ovoj knjizi sabrano je trinaest ogleda napisanih u spomen Maji Hudoletnjak Grgić (1964-2010), znanstvenoj suradnici Instituta za filozofiju. U njima je uglavnom riječ o nekim središnjim temama antičke filozofije, kao i o pristupima suvremenim problemima inspiriranima okvirom što su ga postavili antički filozofi. “Oni zacijelo najbolje govore sami za sebe, svjedočeći tematskim okvirom i primjerenom kvalitativnom razinom ne samo o horizontu, metodici i dubini Majinih filozofijskih interesa, nego, čak ponajprije, o tomu da i kad ga nema filozof jest na način na koji mu je jedino i moguće istinski biti, naime tako da potiče, okuplja i privlači u kolegijalni i prijateljski krug mišljenja.

19,63 *
Artikel-Nr.: 4300649
Što nas čini ljudima ili o procesu proizvodnje značenja i njegovim granicama. Knjiga Kultura i civilizacija po svom je užem disciplinarnom značaju filozofsko djelo, ali po svom širem naddisciplinarnom i interdisciplinarnom rasponu, to djelo obuhvaća kulturno-antropološka, sociološka, povijesna, estetička, književno-povijesna i književno-teorijska znanja nužna za filozofsko razmijevanje i tumačenje tako složenog tematskog sklopa kao što je 'kultura i civilizacija'.
32,29 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand