Religion

Religion


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 331 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4901351

Kongregace Nejsvětějšího vykupitele, redemptoristé, mají v našich zemích to štěstí, že jsou relativně mladou řeholí, v zaalpském prostoru se etablovali až v 19. století. Takže se nestali jako jezuité symbolem „temných časů“ protireformace. V 19. století s nimi sice úspěšně soutěžili v prvenství negativních obrazů ultramontanismu, pro liberály vrcholu katolického tmářství, nicméně historická paměť společnosti byla v jejich případě milosrdná, dnes jsou skoro zapomenuti. Zmíněni bývají tak maximálně v kontextu dějin jednoho z největších poutních míst naší země, Svaté Hory u Příbrami. Ale právě proto, že v 19. století byla jejich role v katolickém prostředí výrazná a také velmi specifická, zároveň však pro prostředí českých zemí minimálně zpracovaná, mohla by tato knížka přispět k jejich bližšímu poznání.

21,90 *
Artikel-Nr.: 4701093

„Žít s tajemstvím“ je kniha bilanční. Autor vybral klíčové myšlenky z publikací posledních patnácti let své tvorby a utřídil je do dvou svazků podle nejzávažnějších témat, kterým se věnoval. V tomto prvním díle jsou to především centrální otázky víry, zrající v neustálém rozhovoru s pochybnostmi a nevírou. Tento soubor nabízí rozsáhlý materiál pro všechny, kteří se chtějí lépe orientovat v myšlenkovém světě Tomáše Halíka; tomu slouží též připojená studie Martina Kočího o Halíkově přínosu k soudobé filozofii náboženství. Kniha však může být rovněž užitečná k „duchovní četbě“ - jako bohatý zdroj podnětů k osobní meditaci a k hlubšímu promýšlení místa víry v životě člověka.

19,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901018

Kniha usiluje o kritický výklad životního díla biskupa české pravoslavné církve Matěje Pavlíka-Gorazda (*26. 5. 1879 Hrubá Vrbka, †4. 9. 1942 Praha-Kobylisy), jedné z nejvýznamnějších postav mezi duchovenstvem usilujícím v českých zemích na počátku 20. století o provedení církevních reforem. Výklad je soustředěn na postižení jeho úsilí na půdě třech církví - katolické, československé a pravoslavné - a na zhodnocení misijní práce ve prospěch českého pravoslaví. Autor knihy zasazuje problematiku do širšího kontextu československých dějin první poloviny 20. století s důrazem na jejich náboženský, církevní a kulturní rozměr. Biskupa připomíná jako oběť heydrichiády a novomučedníka sv. Gorazda II., kanonizovaného srbskou a českou pravoslavnou církví.

39,90 *
Versandgewicht: 1.540 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900836

Kniha projevů, promluv, kázání, úvah a homilií významného česko-římského teologa Karla Skalického (nar. 1934) míří k těm čtenářům, pro které je v životě důležité hledání smyslu, pravdy, krásy a duchovního přesahu.

Profesor Papežské Lateránské univerzity a někdejší sekretář kardinála Josefa Berana, jenž žil čtyřicet let v římském exilu, se tu představuje nikoliv jako akademický pracovník, nýbrž jako katolický kněz, který se vydal svým dílem sloužit potřebným.

22,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900619

Kniha líčí historický a teologický vliv a přínos jihočeského pastorálního teologa Antonína Skočdopole (1828–1919), který představuje či zastupuje všechny dobré služebníky římskokatolické církve: je autorem mnoha odborných článků a statí, několika knih a polemických pojednání, je editorem, vydavatelem a nakladatelem populárních kalendářů a časopisů, jako Anežka, Ludmila a Václav. Katolická církev se před světem často uzavírala do jakéhosi ghetta – Skočdopole svým dílem i osobností reprezentuje postoje církve vůči probíhajícímu procesu modernizace v západní společnosti. Poznání těchto věcí se však pojí s reflexí historického a regionálního kontextu. Proto se práce zaměřuje na Skočdopolovy předchůdce, jihočeské teology z českobudějovického kněžského semináře a institutu, ale sleduje také osudy a dílo jeho nástupců a pokračovatelů. Osudy i díla těchto lidí mají často nadregionální charakter a svým významem hranice regionu překračují.

16,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900553

This publication has several modest goals:

We shall describe how we conceptualised religious memory for the purposes of qualitative and quantitative survey research, and we shall explain how we operationalised religious communicative and cultural memory and why we believe that the questionnaire we designed and present here can also be applied in other contexts outside Czech society.

Given the volume of data we obtained, we want to present at least a portion of our results and show what types of findings were achieved through our conceptualisation and operationalisation of religious memory.

Finally, we want to present non-Czech-speaking readers with a comprehensive work describing changes in religiosity in Czech society, in this case from the perspective of memory studies. In other words, we want to offer an international audience a piece of work broader than just a journal article focusing on the study of religion in the Czech Republic.

24,90 *
Artikel-Nr.: 4201616
24,50 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4201615
24,50 *
Versandgewicht: 190 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4201614
24,50 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4201613
19,90 *
Versandgewicht: 160 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900185

Nynější léta s sebou jedno za druhým přinášejí okrouhlá výročí, významná pro česká, ale zčásti také ostatní evropská, ano světová evangelická společenství. V souvislosti s nimi vznikly též historické studie, shromážděné v této knize.

Navazujíce jedna na druhou i svým obsahem, klenou oblouk od doby, kdy se reformátor Martin Luther přihlásil k odkazu Jana Husa, až po současnost, do níž se dědictví reformace navzdory všem zvratům a nebezpečím dochovalo živé.

Značný prostor je vedle vlastní reformační epochy věnován také spojení sborů Augsburského a Helvetského vyznání na konci první světové války a vývoji českobratrské církve evangelické v uplynulém století.

22,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000086
Soubor deseti textů, původně českých i přeložených, představuje deset zajímavých pohledů na Františka Xaveria, prvního z význačných jezuitských světců a misionářů. Na jeho příkladu kniha ukazuje, jakou podobu měla v českých zemích raného novověku úcta ke svatým, do jaké míry se proměnovala v průběhu času a jak se přizpůsobovala vzdělanému i lidovému publiku.
22,50 *
Versandgewicht: 900 g
Artikel-Nr.: 4000102

(Colloguia mediaevalia Pragensia, Bd.11). Aus dem Inhalt: Der Name Hroznata im spätmittelalterlichen Böhmen. Der Kult des seligen Hroznata bis zum Jahre 1634. Das Kanonisationsverfahren in der Gegenwart. Der heilige Gerlach, Eremit. Die Gräber der böhmischen Heiligen auf der Prager Burg. Zisterzienserliturgie und-heilige in Böhmen im 13. und 14.Jahrhundert. Bemerkungen zur Ikonographie und zum Kult der böhmischen Landespatrone im 17. und 18.Jahrhundert in Böhmen.

27,00 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000103
Kniha k poctě "první dámy české medievistiky" Anežky Merhautové. Příspěvky českých i zahraničních mediavelistů jsou věnovány raně středověkým památkám na území střední Evropy, českým zemím do konce 13.století i lucemburskému období, ve kterém se řada z nich zabývá pražským chrámem sv.Víta, kterému A.Merhautová věnovala značnou badatelskou pozornost.
34,00 *
Versandgewicht: 1.000 g
Artikel-Nr.: 4000154
(=Ed.deus et gentes, Bd.13). První vatikánský koncil, vznik starokatolické církve a vztah katolické církve k sekularizaci a s ní souvisejícímu nacionalismu v letech 1870-1885 v českých zemích habsburské monarchie.
17,00 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000685
(=Ed.Societas). Z obsahu: V.Richter - český jezuita a dlouholetý profesor na innsbrucké univerzitě. L.Wittgenstein a víra. Filosof přemosťování mezi Kantem a idealismem-K.L.Reinhold. Postmoderní věda a křestanství. Hegel a hledání Boha. Přehled českých osobností spirituální teologie před rokem 1990.
14,50 *
Artikel-Nr.: 4000354

Náboženství je důležitým a trvalým fenoménem, jímž se zabývala řada významných osobností české vědy. Tato práce sleduje nejen jejich badatelský přínos v této oblasti, ale také ideologické pozadí, které je ovlivnovalo. Kniha představuje první systematickou národní "archeologii" vědeckého studia náboženství, poodkrývá jeho podmíněnost osobním přesvědčením a také realitu vědeckého života, jenž často podléhal politickým a celospolečenským zájmům.

23,00 *
Versandgewicht: 650 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000358
Sborník příspěvků by měl poskytnout nejen základní informace nutné pro orientaci v islámské kultuře a náboženských strukturách a stručné shrnutí dějinných mezníků islámu s ohledem na evropský dějinně-kulturní vývoj, ale také reflexi některých poměrně problematických témat, mezi něž patří otázka fundamentalismu a násilí v islámu, hledání a případné redefinice jádra vlastní identity islámu ve srovnání s křestanstvím, vytváření možnosti dialogu se současnou evropskou kulturou a pojetí lidských práv v islámu v konfrontaci s Všeobecnou deklarací lidských práv.
12,50 *
Versandgewicht: 240 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000370
Vzpomínky Jana Konzala, teologa a biskupa skryté církve a po roce 1989 přední autority pražské obce, reprezentují jedno z vynikajících svědectví o době komunistického režimu v Československu i o době následného postkomunistického hledání křestanské identity,
14,00 *
Versandgewicht: 400 g
Artikel-Nr.: 4000386
Život a dílo významného olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana (1788-1831).
12,00 *
Versandgewicht: 220 g
Artikel-Nr.: 4000415

Z obsahu: Ignác z loyoly a jeho spiritualita. Historie jesuitů v Čechách. Jesuitské školství. Duchovní správa a misie jesuitů. Jesuitská filosofie. Jesuité v přírodních vědách a matematice. Literatura a rétorika jezuitů. Jesuitské divadlo v Čechách. Výtvarné umění a architektura jesuitského řádu.

45,00 *
Versandgewicht: 2.650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000447
Historie-pobožnosti-modlitby-svědectví. Historie kostela Panny Marie Vítězné a sošky Pražského jezulátka a jeho uctívání.
9,00 *
Versandgewicht: 160 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000555
Sborník k poctě kardinála Tomáše Špidlíka při příležitosti jeho 90. narozenin.Z obsahu: Byzantské typy Madon v historických zemích Koruny české ve středověku a Arnoštův zázrak. První stoupenci a odpůrci masarykova realismu. Slavní byzantské a ruské církve. Křestanský východ v patristice a spiritualita. Rusko v období synodálního období. Pravoslavná spiritualita. Teofan Zatvornik, ruský biskup a mnich. Kardinál Špidlík in memoriam. Přehled života kardinála Tomáše Špidlíka (1919-2010).
31,00 *
Versandgewicht: 1.200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4801963

Známý katolický kněz ve své knize otevírá a přibližuje základní témata člověka, jako je bytí, poznávání, rozhodování, láska, ale i hřích a utrpení, a vykládá je z křesťanského úhlu pohledu. Provází tak člověka na jeho cestě od základního vědomí sebe samého až k touze po životě navzdory nevyhnutelné smrti a předkládá to, co v těchto existenciálních momentech nabízí křesťanství.

Jan Houkal je kněz a teolog, v současné době působí u Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech a přednáší na KTF UK. V Portále vydal knihy Co se děje v kostele, První svaté přijímání a Biřmování.

19,90 *
Versandgewicht: 260 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000668
(=Ed.Moderní česká teologie). Autor představuje devět autorek s různými inovativními přístupy, od modifikací klasického teologického realismu v podmínkách postmoderny až po přístupy poetické, narativní, dramatické, postkriticko-personalistické a ekumenicko-liturgické, tyto přístupy vidí jako slučitelné s klasickou křestanskou ortodoxií a současně schopné sdělovat evangelium v naší době. Kniha je uvedena studií Petry Kriegelové o teologii Dorothy Leigh Sayersové jako předchůrkyni dnešních teoložek.
14,90 *
Artikel-Nr.: 4000684
15,90 *
Versandgewicht: 340 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900015

Publikace, na níž se podíleli odborníci aktuálně působící v Evropě, Americe i Asii, je rozčleněna do čtyř tematických bloků. První se věnuje Janu Husovi („The Person and Work of Jan Hus“), druhý se zabývá problematikou násilí a inkvizicí („Hussite Revolution and Inquisition“), třetí obsahuje texty o utrakvistické liturgii („Liturgy“) a poslední rozebírá interakci české reformace s reformacemi evropskými („Utraquism and Reformation“). Celkem dvanáct studií reflektuje fenomén české reformace v pozdním středověku a raném novověku, přičemž tak v intencích Collegia Europaea rozvíjí úsilí o internacionalizaci bádání k českým náboženským dějinám a jejich filosofickému, teologickému, církevně-politickému a kulturnímu kontextu.

19,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100252
Kolektivní monografie z konference pořádané Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Muzeem města Duchcova jako součást grantového projektu "Intelektuální a lidová zbožnost v českých zemích v 19. století mezi nacionalismem a novou konfesionalizací. Obsahem knihy jsou pohledy na širokou škálu forem a problémů konfesní problematiky 19. století. Z obsahu: České národní hnutí a katolická církev před březnem 1848. Pokus o zřízení samostatné německé diecéze se sídlem v Chebu z pohledu zpráv vídeńské nunciatury. Rektoři-teologové na české Karlo-Ferdinandově univerzitě. Proměny formace a vzdělávání kněží rakouské monarchie v průběhu 19.století. Svědectví roku 1848 o náboženské a konfesní situaci v Čechách.
24,00 *
Versandgewicht: 670 g
Artikel-Nr.: 4100247
Původní monografie, vycházející z autorčiny disertační práce, která sleduje osudy řádu servitů na území habsburského středoevropského soustátí z hlediska prostředků utváření komunity jakožto kulturního konstruktu (imagined cummunity). Kniha bude bohatě doprovozena barevným obrazovým materiálem, který slouží jako významný pramen pro vědeckou analýzu.
24,00 *
Versandgewicht: 670 g
Artikel-Nr.: 4102070
19,00 *
Versandgewicht: 240 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 331 Ergebnissen