Lokalni izbori 2013. i usklađivanje statuta i poslovnika JLS-a.

Artikel-Nr.: 4400473

Nicht auf Lager

45,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 560 g
Preisvergünstigungen

Glavom VI. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10 i 85/10 – proč. tekst), odnosno čl. 133. – 139., a i drugim odredbama Ustava te temeljnim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) regulirana je mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava. Kako je upravo Novelom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 144/12) i Zakonom o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12), koji su stupili na snagu 29. prosinca 2012., uređen i rok za usklađivanje statuta i općih akata (tri mjeseca od dana stupanja na snagu tih Zakona), tako su i teme u ovom priručniku aktualne i vezane uz na lokalne izbore koji će se održati u svibnju 2013., i usklađivanje statuta i općih akata koje je u tijeku.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Autorenkoll.
Erscheinungsort Zagreb
Verlag Novi informator
Erscheinungsjahr 2013
ISBN 9789537812362
Bindungsart
  • Broschiert

Auch diese Kategorien durchsuchen: Recht, Neuerscheinungen