Trnavské meštianské závety (1700-1871), zv. I a II.

Artikel-Nr.: 4402821

Nicht auf Lager

59,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 2.100 g
Preisvergünstigungen

Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej analýzy a syntézy, ktoré sú prezentované v monografickej časti.Edícia prameňov bude môcť byť využitá v ďalšom vedeckom výskume aj vo výuke dejín práva, event. vo všeobecno-historických disciplínach/pomocných vedách historických ect. Celá historická/právnohistorická obec na Slovensku tak bude mať pre budúcnosť k dispozícii obsiahlu edíciu právnych prameňov, hoci len rozsahu regionálneho, tzn.trnavského mestského právneho okruhu.Autorka obsiahla základné dedičskoprávne zásady a majetkoprávne a dedičskoprávne vzťahy uhorského meštianskeho práva, ktoré bolo  zdrojom príprav budúcich kodifikácií, a preto v predloženom diele ide de facto o jeden, ale nie jediný z predobrazov moderného dedičského práva na Slovensku.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Švecová, Adriana
Erscheinungsort Trnava
Verlag Trnavská univerzita
Erscheinungsjahr 2014
ISBN 978-80-8082-700-7/ 978-80-8082-778-6
Seitenzahl 1.386
Bindungsart
  • Broschiert
Register
  • Namenregister
  • Ortsnamenregister
Zusamenfassung
  • Deutsch/Englisch

Auch diese Kategorien durchsuchen: Geschichte, Recht