Transformace venkova.

Artikel-Nr.: 4500218

Nicht auf Lager

24,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 520 g
Preisvergünstigungen

Untertitel: Turismus jako forma rozvoje.

Tato kniha je výsledkem několikaletého zkoumání postsocialistické transformace venkovského prostoru perspektivou sociální antropologie a sociální geografi e, který je od konce 90. let spoluutvářen specifi ckou formou mezinárodního turismu pod názvem „holandské vesničky“. Komplexní srovnávací analýza transformace a strategie rozvoje, založená na datech z terénních výzkumů ve čtyřech venkovských obcích (Čistá, Stárkov, Stupná, Lipno nad Vltavou), odhaluje dilemata, napětí a konfl ikty, které s sebou proces komodifi kace venkovských zdrojů vlivem turismu přináší. Ukazuje se, že migrace Nizozemců do dotčených obcí výrazně ovlivnila tamní sociální realitu. Zejména prohloubila kulturní polarizaci místních společenství. Výzkumná data naznačují, že rivalitu mezi frakcemi v místní komunitě způsobuje především rozmanitost v chápání pojmů rozvoje a modernity.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Horáková, Hana - Dana Fialová
Erscheinungsort Plzeń
Verlag A.Čeněk
Erscheinungsjahr 2014
ISBN 978-80-7380-537-1
Seitenzahl 400
Bindungsart
  • Broschiert
Register
  • Sachregister
Zusamenfassung
  • Englisch

Auch diese Kategorien durchsuchen: Soziologie, Zeitgeschichte, Neuerscheinungen