Pohrebisko v Ždani v kontexte vývoja severného Potisia v dobe halštatskej.

Artikel-Nr.: 4501664

Nicht auf Lager

38,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 890 g
Preisvergünstigungen

Predložená práca sa skladá z dvoch častí. Prvá obsahuje základné informácie o nálezisku, etapách výskumu, typologickú analýzu a komparatívnu typológiu nálezov a nálezových situácií zistených počas výskumu v Ždani. Obsah ďalších kapitol vychádza z výsledkov analýzy a ich využitia na sledovanie špecifických znakov pohrebiska a vyhodnotenie jeho postavenia v kontexte osídlenia Košickej kotliny a kultúrno-historického vývoja severného Potisia.
V druhej časti je katalóg hrobov a súpis hrobových nálezov z východného Slovenska.
Cieľom publikácie je sprístupnenie výsledkov výskumu časti pohrebiska, v súčasnosti jediného v Košickej kotline.
Súčasťou práce sú príspevky s výsledkami meraní Mgr. Michala Chebena, RNDr. Jána Tirpáka, CSc. a paleobotanickej analýzy Ing. Jany Mihályovej.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Miroššayová, Elena
Erscheinungsort Bratislava
Verlag Veda
Erscheinungsjahr 2015
Reihe Archaeologica Slovaca Monographiae - studia, Tomus XXIV.
ISBN 978-80-224-1420-3
Seitenzahl 174
Bindungsart
  • Gebunden
Abbildungen
  • Reproduktionen

Auch diese Kategorien durchsuchen: Archäologie, Neuerscheinungen