Bukovohorská kultúra na Slovensku vo svetle výskumov v Šarišských Michal´anoch a Zemplínskych ....

Artikel-Nr.: 4501730

Nicht auf Lager

33,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 1.570 g
Preisvergünstigungen

..Kopčanoch.

Ťažisko predkladanej práce pozostáva z vyhodnotenia nespracovaného, resp. čiastočne spracovaného archeologického materiálu z výskumu v Šarišských Michaľanoch, polohy Fedelemka, ktorý po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke patrí k najlepšie preskúmaným lokalitám bukovohorskej kultúry vôbec. Podrobná analýza archeologického materiálu zo Šarišských Michalian a zohľadnenie výsledkov výskumu zo Zemplínskych Kopčian, s odvolaním sa najmä na keramické nálezy, naznačujú viaceré smery kultúrnych vplyvov z centrálnej a severnej oblasti Karpatskej kotliny i mimo nej. Oblasť východného Slovenska (okrem regiónu Spiša), ktorá predstavuje aj veľkú časť materského územia bukovohorskej kultúry v našej krajine, je v dobe stredného neolitu ponímaná ako súčasť sféry kultúrneho vplyvu severného Potisia.

Kniha je rozložená na úvodné kapitoly (1.-3.), analyticko - syntetickú časť, ktorá sa zaoberá rozborom sídlisk, pohrebísk a materiálnou kultúrou (kapitoly 4.-9.). Druhú časť tvorí relatívna chronológia a záver (kapitoly 10. a 11.). Súčasťou práce je aj katalógový súpis lokalít bukovohorskej kultúry na Slovensku a prílohy.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Hreha, Rastislav – Stanislav Šiška
Erscheinungsort Nitra
Verlag Archeologický ústava SAV
Erscheinungsjahr 2015
Reihe (=Ed.Archaeologica Slovaca Monographiae - studia, Tomus XX).
ISBN 978-80-224-1444-9
Seitenzahl 376
Bindungsart
  • Gebunden
Abbildungen
  • schw./w. Fotos
Zusamenfassung
  • Englisch

Auch diese Kategorien durchsuchen: Archäologie, Neuerscheinungen