Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči.

Artikel-Nr.: 4600352

Nicht auf Lager

15,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 300 g
Preisvergünstigungen

Publikace Zvuková báze řečové komunikace představuje české veřejnosti nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na zvukové systémy jazyků se věnuje segmentálním i prozodickým jevům z několika vzájemně se doplňujících hledisek. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu. Popis segmentální úrovně se kromě vokalických a konsonantických systémů zabývá též interakcemi, k nimž dochází v souvislé řeči. Důkladně je pojat systémový (fonologický) přístup k segmentálním jednotkám a k systematickým procesům. Popis suprasegmentální úrovně vychází ze slabiky jakožto klíčové jednotky řečové produkce i percepce. Důraz je kladen na prozodickou strukturu řeči, na lexikální přízvuk a na melodické a rytmické vlastnosti řeči. Jedním z cílů knihy je rovněž sjednotit rozkolísanou terminologii řečových věd.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Skarnitzl, Radek - Pavel Šturm - Jan Volín
Erscheinungsort Praha
Verlag Karolinum
Erscheinungsjahr 2016
ISBN 978-80-246-3272-8
Seitenzahl 172
Bindungsart
  • Broschiert
Register
  • Sachregister

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch diese Produkte gekauft

Versandgewicht: 400 g
Versandgewicht: 210 g
Versandgewicht: 1.800 g
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Auch diese Kategorien durchsuchen: Sprachwissenschaft, Neuerscheinungen