Mariánské a trojičné stĺpy v premenách času. Trnavský kraj.

Artikel-Nr.: 4601203

Nicht auf Lager

55,89
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 1.760 g
Preisvergünstigungen

V prvej časti sa kniha problematike venuje všeobecne, druhá časť je zameraná na skúmanie týchto pamiatok v Trnavskom kraji. Publikácia vznikala počas uplynulých troch rokov, pracovalo na nej viacero odborníkov z oblasti umenia, pamiatkovej ochrany, reštaurovania a pod. Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času je prvou monografiou venovanou votívnym exteriérovým sochárskym pamiatkam nachadzajúcim sa na území Slovenska. Približuje historické okolnosti ich vzniku a výskytu, použité architektonické formy a ikonografiu sochárskej výzdoby. Venuje sa pôvodu a typu hornín, z ktorých boli pamiatky vyhotovené, lokalizuje miesta ich historickej ťažby. V druhej časti mapuje pamiatky sledovaného typu v Trnavskom samosprávnom kraji. Vybrané mariánske a trojičné stĺpy predstavuje katalógovou formou s bohatým obrazovým materiálom. Obsahuje aj ucelený register pamiatok v kraji, prehľadne graficky vyhodnotený podľa obdobia vzniku, typologického a ikonografického zaradenia. Kniha dopĺňa neveľké množstvo monografií venovaných výtvarnému umeniu na Slovensku. Ide o jedinečný príspevok k téme mariánskych a trojičných stĺpov Slovenska.       

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Šimon, Peter
Erscheinungsort Nitra
Verlag Castellum
Erscheinungsjahr 2014
ISBN 9788097186524
Seitenzahl 260
Bindungsart
  • Gebunden
Abbildungen
  • schw./w. Fotos
Zusamenfassung
  • Englisch

Auch diese Kategorien durchsuchen: Kunst, Architektur, Neuerscheinungen