Ilava, poloha Porubská dolina / Pohrebisko lužickej kultúry na strednom Považí.

Artikel-Nr.: 4701215

Nicht auf Lager

58,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 2.000 g
Preisvergünstigungen

Monografia je dielom troch autorov – Jany Katkinovej, Vojtecha Budinského-Kričku (pôvodným menom Vojtech Budaváry, v texte sa uvádza posledná podoba mena používaná za jeho života, ktorou signoval aj poslednú nálezovú správu k Ilave z roku 1986) a L. Benedikovej, ku konečnej podobe diela prispel staťou i Milan Horňák. V jednotlivých kapitolách bolo nevyhnutné uviesť autorské podiely konkrétnych bádateľov – so zreteľom na dlhý čas, ktorý na jednej strane uplynul od samotného výskumu pohrebiska do začatia jeho vedeckého spracovania (1930/1932 – 2000), a na druhej strane od rozpracovania témy po jej ukončenie (2000/2004-2016). Pri finalizácii práce v podobe, ako je predkladaná verejnosti, bolo rovnako potrebné zohľadniť skutočnosť, že osoby, ktoré sa na realizácii publikácie podieľali, nemohli navzájom vôbec alebo dostatočne a cielene komunikovať. Cieľom práce je spracovanie materiálov zo staršieho výskumu pohrebiska v Ilave, Porubskej doline, ktorý v rokoch 1929 – 1930 a 1932 realizoval V. Budaváry.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Benediková, Lucia – Jana Katkinová
Erscheinungsort Nitra/ Bratislava
Verlag VEDA, Archeologický ústav SAV
Erscheinungsjahr 2016
Reihe Archaeologica Slovaca monographia, Studia, Tomus XXVII
ISBN 978-80-224-1562-0
Seitenzahl 512
Datenträger
  • CD-ROM
Bindungsart
  • Gebunden
Abbildungen
  • Reproduktionen

Auch diese Kategorien durchsuchen: Archäologie, Neuerscheinungen