Fragmenty a úvahy + CD.


Fragmenty a úvahy + CD.

Artikel-Nr.: 4800119

Nicht auf Lager

23,27
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 400 g
Preisvergünstigungen

Predkladaná práca sa pozostáva z dvoch druhov textov. Prvú skupinu predstavujú "texty z kufríka"; tieto texty majú spomienkový charakter. Sú to vlastne autorove poznámky k zamýšľaným pamätiam, ktoré ostali torzom. Poznámky vznikali na starom písacom stroji a neprešli nijakou, ani autorskou apretáciou. Druhú skupinu textov tvoria úvahy, písané pri najrozmanitejších spoločenských príležitostiach. Tieto úvahy boli zväčša následne publikované v domácich periodikách, kde prešli lokálnou redakčnou prácou. Úlohou editora bolo preštruktúrovať celok z rozmanitých hľadísk (predložená verzia je len jedným z možných variantov), ako aj pokúsiť sa texty vyčistiť od problémov, spôsobených najmä nedokonalosťou ľudskej pamäti. Zamýšľaným výsledkom tejto práce je svedectvo o dobe, o vývoji slovenskej hudobnej kultúry, o ideáloch i o prekážkach, s ktorými bola jej výstavba spojená. Tento celok sme doplnili biografickými informáciami, ktoré dokumentujú zástoj Ivana Paríka vo vývoji slovenskej hudby, ako aj vzácnymi kompozíciami z produkcie bratislavského elektroakustického štúdia.

 

 

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Parík, Ivan
Erscheinungsort Bratislava
Verlag Hudobné centrum
Erscheinungsjahr 2017
ISBN 9788089427291
Seitenzahl 222
Datenträger
  • CD-ROM

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Film, Musik und Theater, Zeitgeschichte