Stredoveký kostel: Historické a funkčné premeny architektúry, zv. 1.

Artikel-Nr.: 4800147

Nicht auf Lager

79,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 3.100 g
Preisvergünstigungen

Kniha je prvou časťou trojzväzkovej monografie o stredovekej sakrálnej architektúre na území Slovenska. Pojednáva o stredovekých kostoloch ako o mnohovrstvovom kultúrno-historickom fenoméne.Zameriava sa nielen na architektonické premeny sakrálnych stavieb, ale aj ich mnohoraké funkcie v zložitom súkolí náboženských, sociálnych, politických a ekonomických vzťahov stredovekej spoločnosti. Prvý zväzok obsahuje prológ o počiatkoch kresťanskej sakrálnej architektúry a tri hlavné kapitoly. Prvá je tematicky zameraná na sakrálnu architektúru v období počiatkov kristianizácie na území Slovenska (najprv ako súčasti Veľkej Moravy, potom Uhorského kráľovstva). Druhá kapitola je venovaná stavbám s centrálnou dispozíciou rotundám. Tretia kapitola pojednáva o kláštoroch a kapitulách. Súčasťou každej z kapitol je výberový katalóg významných lokalít a stavieb. Publikácia je dielom tímu odborníkov z oblasti dejín umenia, archeológie, stavebno-historického výskumu, histórie a archívnictva. Rozsiahly text dopĺňa množstvo fotografií a plánov.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Autorenkoll.
Erscheinungsort Bratislava
Verlag Fo Art
Erscheinungsjahr 2018
ISBN 9788089664351
Seitenzahl 584
Bindungsart
  • Gebunden
Abbildungen
  • Reproduktionen

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Architektur