Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan.


Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan.

Artikel-Nr.: 4901355

Nicht auf Lager

18,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 890 g
Preisvergünstigungen

Kniha zpřístupňuje prostřednictvím moderní kritické edice memoáry představitelů tří generací nižšího šlechtického rodu Bukovanských Pintů z Bukovan. Jejich pamětní zápisy se dochovaly v barokním opisu augustiniánského řeholníka Vincenta od svatého Viléma a z časového hlediska pokrývají především podstatnou část předbělohorského období. Nejhodnotněji přitom vypovídají o prožitcích a způsobech uvažování i jednání svých dvou hlavních tvůrců, jimiž se stali bukovanští rytíři Přibík a Jan. Nedílnou součást práce proto tvoří rovněž úvodní, biograficky pojaté pojednání, které se s oporou v rozmanitých typech pramenů věnovalo životnímu směřování obou urozených mužů. Osobnosti těchto konkrétních zástupců nižší šlechty byly nahlíženy v průsečíku jejich každodenního počínání, veřejného uplatnění, sítí sociálních vztahů, válečných zážitků, úvěrových kontaktů, strategií sebeprezentace nebo rodových tradic. Vlastní edice vznikala v souladu se současnými vědeckými nároky a byla opatřena podrobným poznámkovým aparátem i jmenným a zeměpisným rejstříkem.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Koreš, Karel (ed.)
Erscheinungsort Pelhřimov
Verlag Nová tiskárna Pelhřimov
Erscheinungsjahr 2019
Reihe (=Ed.Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B, sv.IX)
ISBN 978-80-7394-748-4
Seitenzahl 342
Bindungsart
  • Gebunden
Register
  • Namenregister
  • Ortsnamenregister
Zusamenfassung
  • Deutsch

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Geschichte