Neu

České a polské hledání identity: Myšlení Tomáše Garriqua Masaryka a Romana Dmowského v komparativní

Artikel-Nr.: 5100041
29,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preisvergünstigungen

perspektivě.

Odkud přicházíme? Kam patříme? Kdo jsme? V co máme věřit? Jaké jsou vyhlídky do budoucna? Co je třeba změnit a jak k takovéto změně dospět? O zodpovězení těchto základních otázek lidské existence a národní identity se pokoušeli Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) na české (československé) a Roman Dmowski (1864-1939) na polské straně. Masaryk a Dmowski náleželi k předním aktérům veřejného a politického dění svých zemí. Před rokem 1914 ovlivnili českou a polskou politiku a politické myšlení. Během první světové války se postavili do čela československé a polské exilové politiky (Masaryk jako předseda Československé národní rady, Dmowski jako předseda Polského národního výboru). V poválečném období se však jejich životní dráha výrazně rozcházela. Masaryk se stal prezidentem Československa a symbolem československé identity, Dmowski reprezentoval spíše opozici vůči hlavnímu proudu na polské politické scéně. Kniha je výsledkem komparativního výzkumu, mapuje život a dílo obou dějinných aktérů a srovnává jejich uvažování o identitách a společnosti.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Scholz, Milan
Erscheinungsort Praha
Verlag Masarykův ústav AVČR
Erscheinungsjahr 2020
ISBN 978-80-86142-61-6
Seitenzahl 653
Bindungsart
  • Gebunden

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Geschichte