Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku: Dejiny a pamiatková ochrana.

Artikel-Nr.: 5100566

Vergriffen/ Out of print

49,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 1.600 g
Preisvergünstigungen

Kolektívna vedecká monografia o architektúre historických kláštorov a rehoľných domov na Slovensku prezentuje výsledky práce viac ako troch desiatok slovenských odborníkov na bádateľskom poli, ktoré v posledných desaťročiach zaznamenáva dynamický rozvoj. Kniha sumarizuje súčasný stav poznania o vzniku a stavebnom vývoji konkrétnych rehoľných lokalít na území dnešného Slovenska. K téme rehoľnej architektúry prvýkrát sumárne prezentuje vedecké a akademické štúdie spolu s výsledkami archívnych, archeologických, stavebno-historických, umelecko-historických a reštaurátorských výskumov, iniciovaných z dôvodov pamiatkovej obnovy. Prvá časť knihy predkladá historické pohľady hodnotiace stredovekú a novovekú rehoľnú architektúru na našom území,doplnené o kultúrno-historickyorientované štúdie. Druhá časť knihy prezentuje stavebné dejiny vybraných kláštorných areálov a jednotlivých objektov na základe terénnych a materiálových výskumov. Tretia časť reflektuje problematiku využitia, údržby, ochrany a obnovy zachovaného pamiatkového fondu rehoľných stavieb.Časové ohraničenie štúdií je orientované prevažne na obdobie od počiatkov rehoľného života na našom území do jozefínskych reforiem, ktoré možno označiť za „klasické obdobie“ rehoľníctva a jeho prejavu v architektúre a súvisiacom umení. Súčasťou publikácie je slovník odbornej terminológie a zoznam relevantných rehoľných spoločností. Svojím zameraním a rozsahom ide o ojedinelé dielo v slovenskom prostredí.

 

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Kvasnicová, Magdaléna - Marek Šeregi (eds.)
Erscheinungsort Bratislava
Verlag Spektrum
Erscheinungsjahr 2018
ISBN 9788022748766
Seitenzahl 616
Auflage 2
Bindungsart
  • Gebunden
Abbildungen
  • Reproduktionen
Zusamenfassung
  • Deutsch/Englisch

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Architektur