Panství pánů z Holštejna z pohledu archeologie: Svědectví zaniklých středověkých vesnic.

Artikel-Nr.: 5200580

Nicht auf Lager

21,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 1.050 g
Preisvergünstigungen

Vesnice založené ve 13. století na vytýčeném půdorysu s ucelenou zástavbou vtiskly krajině nový ráz. Rozvíjelo se zemědělství a řemesla, němečtí osadníci přinesli do země své právní normy. Procesy vnitřní a vnější kolonizace na sebe plynule navazovaly a v mnohém se prolínaly, aby na sklonku 14. století bylo osídlení až na obtížně přístupné polohy dokončeno.

Kniha nabízí komplexní pohled na středověké osídlení v prostoru bývalého panství pánů z Holštejna. Opírá se převážně o klasickou archeologickou metodiku a aplikaci tradičních archeologicko-geografických postupů. Těžištěm práce jsou dvě lokality – sídelní komplex hradu Holštejna s jeho hospodářským zázemím a zaniklá středověká ves Husí, kterou lze na základě shromážděných poznatků charakterizovat jako ekonomické, sídelní, církevní a snad i správní centrum severní části původního holštejnského dominia 13. a 14. století.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Kolomazníček, Václav
Erscheinungsort Olomouc
Verlag UP
Erscheinungsjahr 2022
Reihe (=Ed. Archaeologica Olomucensia, Tomus VI)
ISBN 978-80-88278-66-5
Seitenzahl 199
Bindungsart
  • Gebunden
Abbildungen
  • schw./w. Fotos
  • Reproduktionen
Zusamenfassung
  • Englisch

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Geschichte, Archäologie