Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458-1622).

Artikel-Nr.: 5200860

Nicht auf Lager

43,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 1.150 g
Preisvergünstigungen

Předkládaná kniha se zaměřuje na dosud málo probádanou problematiku profesorů pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku, konkrétně v období od definitivního prosazení kališnického charakteru Karlova učení v 50. letech 15. století po jeho převzetí jezuity v roce 1622. Na základě analýzy typově různých pramenů, v souladu s nejnovějšími metodologickými proudy a v komparaci s podobnými zahraničními projekty zkoumá terminologii spojenou s danou profesí, předpoklady jejího výkonu, sociální, geografickou, národnostní či konfesijní skladbu vyučujících pražské univerzity, jejich vzdělanostní curricula, samotné pedagogické i další působení na univerzitě, každodennost profesorů včetně jejich hmotného zázemí a jejich paralelní či následné kariéry po opuštění Karolina. Dále se soustředí na jejich knihovny, literární činnost, různé formy mecenátu či kontakty s evropskou obcí učenců. Rovněž zkoumá okolnosti úmrtí profesorů a místa jejich pohřbů. Nedílnou součást monografie tvoří přílohy, z nichž nejrozsáhlejší obsahuje biogramy takřka dvou set zkoumaných osobností.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Holá, Mlada - Martin Holý (eds.)
Erscheinungsort Praha
Verlag Academia/ Hist. ústav AVČR
Erscheinungsjahr 2022
Reihe (=Ed.Historie)
ISBN 978-80-7286-375-4
Seitenzahl 655
Bindungsart
  • Gebunden
Register
  • Namenregister
  • Ortsnamenregister
Zusamenfassung
  • Deutsch/Englisch

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Geschichte