Neu

Regesty textů dochovaných v rukopisných svazcích Acta Unitatis Fratrum I-IV. Acta Unitatis Fratrum.

Artikel-Nr.: 5200913

Auf Lager

49,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 1.000 g
Preisvergünstigungen

Prameny k dějinám jednoty bratrské v 15. a 16. století. Svazek 1.Prameny k dějinám jednoty bratrské v 15. a 16. století. Svazek 1.

Acta Unitatis Fratrum jsou nejvýznamnější sbírkou pramenů k dějinám a teologii českých bratří a zároveň výrazným monumentem konfesní kultury paměti pozdně středověké a raně novověké Střední Evropy. Sbírka byla založena v polovině 16. století pro účely vedení jednoty bratrské a dnes sestává ze čtrnácti dochovaných rukopisných svazků, které obsahují více než 10 000 hustě popsaných stran, převážně v českém jazyce. Tento rozsáhlý korpus obsahuje opisy textů a dopisů bratří od jejich počátků do roku 1589. Dále jsou zde zaznamenány polemické spisy, akta a zprávy o náboženských sporech, pronásledováních a událostech v Čechách a na Moravě od vyvrcholení husitského hnutí do konsolidace evropské reformace.
Z pověření Historického ústavu Akademie věd České republiky a direkce kontinentální provincie světové Unitatis Fratrum jsou nyní tyto prameny poprvé zprostředkovány v podobě regestů a úvodních textů vědcům z oblasti historických, teologických, filologických a dalších společenskovědních disciplín.

 

 

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Bahlcke, Joachim - Jindřich Halama - Martin Holý (eds.)
Erscheinungsort Praha
Verlag Historický ústav AVČR
Erscheinungsjahr 2021
Reihe (=Ed. Editiones = Opera Instituti Historici Pragae. Serie Editiones)
ISBN 978-80-7286-390-7
Seitenzahl 447
Bindungsart
  • Gebunden
Abbildungen
  • Reproduktionen
Register
  • Namenregister
  • Ortsnamenregister
  • Sachregister
Zusamenfassung
  • Englisch

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Geschichte