Neu

Rok 1918 a potom... Slovenská spoločnosť na prahu novej éry.

Artikel-Nr.: 5200922
26,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preisvergünstigungen

Vznik Československej republiky a s ním spojený zánik Rakúsko-Uhorska nepochybne patrí medzi zlomové momenty našich dejín. Zásadne ovplyvnil vývoj v celej strednej Európe a taktiež aj spoločnosť v slovenskej časti krajiny. Z ostrakizovanej časti populácie, ktorej jednotlivé elity často narážali na nemožnosť napr. pracovného postupu, sa stali súčasťou jednotného štátotvorného národa. Význam tejto udalosti si primárne uvedomujeme pri okrúhlych výročiach vzniku republiky, avšak často si neuvedomujeme rozsah zmien, ktoré sú spojené s touto udalosťou. Tie boli totiž, pri porovnaní s ostatnými udalosťami našich moderných dejín, bezpredmetné a zasiahli všetky časti spoločnosti. Rok 1918 patrí medzi tzv. osmičkové roky, pričom na rozdiel od väčšiny z nich predstavuje nielen prelomovú, ale aj pozitívnu udalosť. Napriek úspechu, ktorý vytvorenie republiky bezpochyby predstavovalo, sa jej podarilo v nezmenenej podobe vydržať necelých 20 rokov. Vývoj spätý s obdobím tzv. prvej republiky sa na trvalo zapísal do spoločenskej pamäti ako pozitívne obdobie. Toto spomínanie má často nekritickú podobu a do značnej miery ignoruje problematické témy týkajúce sa medzivojnového vývoja v spoločnosti. Publikácia, ktorú práve držíte v rukách, sa pokúša predstaviť celospoločenský vývoj po októbri 1918 a to, aký dosah pozitívny či negatívny, mali jednotlivé udalosti na celú slovenskú spoločnosť.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Posch, Martin (ed.)
Erscheinungsort Bratislava
Verlag Veda
Erscheinungsjahr 2022
ISBN 9788022419321
Seitenzahl 200
Bindungsart
  • Broschiert

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Zeitgeschichte