Neu

Odpadlíci, noví křesťané a obyvatelé zpapeženělí: Náboženská proměna v pobělohorském období očima so

Artikel-Nr.: 5400205

Nicht auf Lager

18,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 200 g
Preisvergünstigungen

současníků.

Česká multikonfesní společnost se musela ve dvacátých letech 17. století, po porážce českého stavovského povstání v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620, během několika málo let proměnit v oficiálně jednotně katolickou zemi. Většinově nekatolická společnost volila mezi rychlým a často vnějším přestupem ke katolictví, nebo odchodem do exilu. Otázka konfesní příslušnosti a konverze se dostala na několik málo let do centra pozornosti celé společnosti. Jak lidé, kteří zažili první léta násilné rekatolizace, popisují ve svých pamětních zápiscích svou vlastní zkušenost s náboženskou proměnou a konverzemi? A jakou roli měla religiozita a konkrétní konfesní příslušnost v životě lidí v období konfesionalizace?

Z první poloviny 17. století se zachovalo několik desítek více či méně rozsáhlých pamětních zápisků mužů různé sociální příslušnosti pocházejících z různých míst Čech a Moravy. Některé byly dříve zpřístupněné v edicích, jiné jsou dochovány rukopisně. Vedle stručných glosátorů aktuálních událostí, například formou přípisků do Veleslavínových Historických kalendářů, je mezi nimi i několik, dá se říci, grafomanů, kteří tvořili své texty souvisle několik desítek let, psaní pro ně bylo rutinní každodenní činností a patrně v zachycování pamětihodných událostí nacházeli zalíbení a uspokojení.

 

V

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Prchal Pavlíčková, Radmila
Erscheinungsort Praha
Verlag NLN
Erscheinungsjahr 2024
Reihe (=Ed.Knižnice Dějin a současnosti, sv.74)
ISBN 978-80-7422-946-6
Seitenzahl 184
Bindungsart
  • Broschiert
Register
  • Namenregister
  • Ortsnamenregister
Zusamenfassung
  • Englisch

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Geschichte