Film, Musik und Theater


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
61 - 90 von 109 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4901075

Písať príbeh života profesorky Evy Blahovej znamená písať nielen o hudbe, speve a opere, ale vnímať aj kultúrny kontext s presahom do mnohých európskych štátov, na iné kontinenty. Život Evy Blahovej beží neuveriteľným tempom. Aj dnes už žije táto šarmantná dáma životom s niekoľkoročným predstihom a v diári má výraznými verzálkami zabukované termíny. Väčšinou sú spojené so spevom a vokálnymi súťažami, pretože interpretačné umenie je dominantou nielen jej, ale aj jej žiakov, z ktorých niekoľkí dnes stoja na prominentných operných scénach. Jej úspešná, rozhodne však nie raketová, kariéra vokálnej pedagogičky a expertky, dala podnet k vzniku mnohých článkov, nahrávok, relácií, medailónov, našli ju fotografi, filmári aj novinári. Zahraničie ju pozná predovšetkým prostredníctvom pedagogických kvalít a dosiahnutých úspechov.

23,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900955

What is contemporary European theatre like? In recent years, it has been sceptically believed that big personalities or grand themes have vanished. There is too much mediocrity and there are no personalities of the 20th century calibre who would have the power to move the theatre forward, to expand its forms and styles and to establish ingenious schools that would create new space for experimenting. And, above all, to shape a theatre responsive to the needs of our time. Modern theatre should also take an active part in a value-based discourse, bring up current themes that reverberate in unison with Man of our time, which is particularly complex and full of conflicts. Society needs such kind of theatre and we have it. The proceedings focuses on the analysis of values represented by contemporary drama and theatre in recent decades and their connection with the newly-conceived values of a society of the late 20th and early 21st centuries. The authors of the papers are trying to define the state of theatre and its capacity to express, through artistic means, the theme of Man and his or her role in modern society, to explore to what extent theatre can fulfil its mission, from social, ethical or philosophical points of view, to be the stage of the world and to mirror Man’s soul.

21,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900630

Autorka monografie skúma premeny komornej opery v tvorbe slovenských skladateľov a osud inštitúcií, pre ktoré sa jej pestovanie stalo centrálnym programom. Ide o prvú odbornú publikáciu, upriamujúcu pozornosť čitateľa na túto hudobno-divadelnú oblasť.

17,90 *
Versandgewicht: 220 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900170

Publikácia teatrológa a odborného pracovníka Divadelného ústavu Martina Timka na základe dôkladného výskumu viacerých aj doteraz nevyužitých prameňov približuje Andreja Bagara – popredného herca, spoluzakladateľa Slovenského národného divadla, bojovníka proti fašizmu, kultúrneho dejateľa, ktorý sa zásadne zaslúžil o budovanie slovenského divadelníctva - bez ideologických nánosov ako celistvú osobnosť, umelca a človeka. Kniha je vhodná nielen pre odborníkov, ale aj pre širšie publikum.

 

19,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801983

Kniha Milana Cyroně je první polistopadovou českou monografií věnovanou čistě slovenskému filmu. Tato oblast zcela uniká zájmu české filmové vědy, byť dějiny českého a slovenského filmu mají mnoho společných kapitol. Milan Cyroň vychází ze své disertační práce, která se věnovala třem filmovým dílům slovenského scenáristy a režiséra Eduarda Grečnera, která natočil během 60. let (Každý týžden sedem dní, Nylonový mesiac, Drak sa vracia), a to zejména vývoji tzv. scenáristické představy, tedy od idey filmu po jeho hotovou verzi. Tyto případové analýzy zároveň odhalují obecné mechanismy práce se scénáři, schvalovací proces a zapojení jednotlivých osob, fungující v tomto období v rámci slovenského filmu. Pro knižní vydání autor text rozšířil o kontextové kapitoly zaobírající se, jak „filmovým“ životopisem zmíněného režiséra, tak přehledem vývoje slovenské kinematografie v 50. a 60. letech.

23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700476

Kniha sa zaoberá analýzou ideologického pôsobenia kinematografie v obdobiach slovenského štátu, 50tych rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Nevyhýba sa však ani 60. rokom. Dôležité je, že kniha nie je čisto filmovo teoretický a akademicky uzavretá. Výskum tu postupuje v intenciách tzv. novej histórie, teda v širších politických a sociálnych kontextoch. Slovenská kinematografia, či už krátky, publicistický film či jednotlivé kinožurnály ale i analyzované hrané filmy sú pevne usúvzťažnené s referenčným pozadím svojho vzniku. Výsledkom je dôležitý a zaujímavý pohľad na našu minulosť, na minulosť rôznych totalitných období cez prizmu filmu, ktorý bol politikou neustále ovplyvňovaný.

19,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801955

Ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka sú dlho očakávané Dejiny slovenského divadla Divadelného ústavu. Prvý zväzok (2018) poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach. Ani do objemných dvoch kníh dejín slovenského divadelníctva nebolo možné vtesnať všetky udalosti, osoby a osobnosti či divadlá rovnakým dielom, všetky premiéry, festivaly. Ide však o výber toho najpodstatnejšieho v ére slovenského profesionálneho divadla.

45,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801945

Pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych piatych narodenín zorganizoval Divadelný ústav na jar roku 2017 kolokvium venované teatrologickej činnosti Jána Jaborníka, popredného slovenského teatrológa. Odznelo na ňom aj dvanásť odborných príspevkov, ktoré sa stali východiskom pre vydanie publikácie Ján Jaborník – historik, teoretik a kritik divadla. Okrem príspevkov z kolokvia v nej nájdete aj prierez širokého vedeckého záberu Jána Jaborníka – portréty osobností a novinové recenzie, analytické štúdie o herectve a o vývinových tendenciách v réžii a dramaturgii, syntetizujúce texty venované dejinám slovenského divadla a iné.

29,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801471

=Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre.

Zmyslový zážitok i význam konkrétnej produkcie je pre každého diváka iný, zakaždým bezprostredný a vždy výsostne intímny. Zborník z konference, ktorá sa konala v dňoch 11. a 12. mája 2017 počas festivalu Nová dráma/New Drama, organizovalo ju Slovenské centrum AICT a Divadelný ústav. Na konferencii odzneli podnetné príspevky významných odborníkov a umelcov z Grécka, Izraela, Poľska, Kanady, Hongkongu, Číny, Japonska, Rumunska a Slovenska. Zborník prináša výber príspevkov tých autorov, ktorí sa na danú tému zamerali najintenzívnejšie: Savas Patsalidis, Manabu Noda, Dagmar Čiripová, Joshua Sobol, Benny Lim, Michel Vais a je doplnený o zamyslenie významného britského teatrológa, pedagóga a divadelného režiséra Garetha Whita z Royal Central School of Speech and Drama University of London, ktorý sa problematike imerzného divadla venuje dlhodobo, i úvodným slovom moderátora konferencie Octaviana Saiu a zostavovateľky Vladislavy Fekete.

26,90 *
Artikel-Nr.: 4801246

Zborník Iluzívne a antiiluzívne vo filme tvorí súbor príspevkov z 18. ročníka česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. až 15. októbra 2017 v Krpáčove. Hlavná téma filmologickej konferencie reaguje na tradičnú problematiku realizmu, zobrazovania reality vo filme. Na jednej strane ide o iluzívne, mimetické chápanie filmu a umenia, pri ktorom prevažuje tendencia generovať a recipovať umelecké dielo ako svet. Na strane druhej môžeme hovoriť o antiiluzívnom, antimimetickom prístupe, v tomto prípade prevažuje tendencia chápať umelecké dielo ako hru. Príspevky v zborníku sa venujú rôznym historickým a teoreticko-estetickým témam fikčnosti, realistickosti, parametrom rôznych iluzívnych a antiiluzívnych tendencií v dejinách kinematografie. Do zborníka sú zaradené aj texty z osobitného panelu Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV na konferencii, ktorého hlavnou témou sa stali premeny cenzúry v československej kinematografii.

14,90 *
Artikel-Nr.: 4801214

Publikace pojednává o životním příběhu a uměleckém odkazu jednoho z nejvýznamnějších českých dirigentů – Zdeňku Košlerovi. Analyzuje charakteristiky jeho osobnosti a uměleckého projevu. Zabývá se všemi etapami Košlerova života od narození po předčasný odchod. Speciálně se zaměřuje na každé Košlerovo působiště, jeho nahrávky, filozofii tvorby, interpretační názory a také soukromý život, přičemž vychází z exkluzivních, dosud neprobádaných pramenů.

17,90 *
Artikel-Nr.: 4801030

Untertitel: Zborník príspevkov z teatrologického kolokvia.

Aká je umelecká spolupráca a nadväznosť po definitívnom rozdelení Československej republiky? Akým spôsobom sa udržiavajú vzájomné väzby a do akej miery nachádzajú dnes umelci uplatnenie v krajine, ktorá bola kedysi ich spoločnou vlasťou? Tieto a mnohé iné otázky boli nosnými témami medzinárodného odborného kolokvia venovaného česko-slovenským divadelným vzťahom, ktoré bratislavský Divadelný ústav zorganizoval ako prvé zo série stretnutí v rámci blížiacich sa osláv storočnice vzniku prvej Československej republiky.

 

22,90 *
Artikel-Nr.: 4800600

Kniha je zborníkom textov o významnom filmológovi, ktorý zostavili Eva Filová a Václav Macek. Publikácia pripomína, komentuje i hodnotí všetky aspekty činorodej práce autora stoviek recenzií, desiatok štúdií, mnohých kníh i filmov. Spolu so štúdiami, ktoré reflektujú dielo, zborník obsahuje aj texty priateľov, kolegov i študentov, prvých absolventov filmovej vedy, ktorí študovali na VŠMU. O Mihálikovom pôsobení v krátkom filme píše Eva Filová, jeho teóriu filmu skúma Katarína Mišíková, obsiahlu kritickú syntézu publicistiky prináša Peter Ulman. Dve štúdie sa venujú jeho chápaniu dokumentaristiky - od Martina Ciela a Martina Palúcha. Špecifický text reprezentuje štúdia Jeleny Paštékovej - existenčné hiáty a dejinná synergia. Prelínanie života a diela v ranných 60-tych rokoch tvorí jadro práce od Václav Maceka. Spomienkové eseje zahŕňajú Mihálikove pôsobenie v Žiline - Andrej Turčan, na VŠMU - Dušan Trančík, Vladimír Mlčoušek, Jana Wild, Viera Langerová, Martin Šulík. Na jeho cestu za doktorátom na univerzite v Brne spomína Zdeněk Smejkal, o vzťahu k SFU rozpráva črta Ladisla Volka.

17,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800360

Miloš Mistrík a Andrej Maťašík v úvodnej kapitole zachytávajú vývin súčasného slovenského divadla cez optiku kontinuitných a diskontinuitných procesov, ktoré v ňom prebiehali od konca 70. rokov 20. storočia. Elena Knopová nadviazala kapitolou venovanou činohernej dramaturgii a inscenáciám v kamenných divadlách po roku 2000. Charakterizuje zmenené funkcie divadelnej dramaturgie, vzťah dramaturgie k prekladu, slovenskej dráme, divákom. Podobne Michaela Mojžišová zachytáva v tretej kapitole vývin operného divadla na Slovensku po roku 2000. Nadežda Lindovská sa vo svojej kapitole venuje viacerým prejavom v súčasnom slovenskom divadle, ktoré smerujú k uplatňovaniu plurality a následne divadlu rôznych identít či diskurzov. Kapitola Miroslava Ballaya dopĺňa pohľad na nové tendencie uplatňujúce sa v slovenskom divadle, o činnosti kultúrnych centier ako platforiem pre nezávislé divadlo a tvorbu. Jednotlivé kapitoly monografie vznikali na základe niekoľkoročného výskumu ich autorov.

28,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800149

Kniha sa venuje formám a prejavom cenzúrnych zásahov, ktoré na Slovensku po roku 1989 objavili v súvislosti s autorským dokumentárnym filmom. Za najviac dotknutý žáner - nielen u nás, ale napríklad aj v Spojených štátoch - pritom môžeme považovať investigatívny typ dokumentu. Autor najpr v krátkom historickom prehľade rekapituluje mechanizmy fungovania cenzúry riadenej štátom, ktoré sa v prípade filmovej tvorby uplatňovali v období prvej Československej republiky (1918-1938), za vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) a v bývalom Československu (1948-1989). Rezíduá týchto foriem sa neskôr plynule objavili aj v demokratickej Slovenskej republike (od roku 1993), a to najmä vo forme politicky, nábožensky alebo osobne motivovaného tlaku na pôvodnú tvorbu a jej autorov zo strany predstaviteľov vládnych strán, ich nominantov, záujmových skupín alebo sociálnych hercov vystupujúcich vo filme.

20,90 *
Versandgewicht: 260 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500990

Katalóg k priestorovej inštalácii Borisa Kudličku Milan Čorba. Odraz obrazu v rámci Pražského Quadriennale scénografie a divadelného umenia 2015.

Osobnosť Milana Čorbu – kostýmového výtvarníka, ale aj scénografa a pedagóga – stelesňuje obraz výnimočného človeka so schopnosťou otvorene, ale s kritickým nadhľadom prijímať impulzy života. Zhodou okolností a životných náhod sa vydal cestou kostýmového výtvarníka. Tejto profesii zostal verný celý svoj život.

Katalóg predstavujúci niekoľko vybraných výtvarných návrhov a myšlienok, ako aj priestorová inštalácia scénografa Borisa Kudličku s názvom Odraz obrazu v rámci Pražského Quadriennale scénografie a divadelného priestoru 2015 je poctou tvorivej osobnosti Milana Čorbu.

22,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501226

Džezáky, ako podujatiu familiárne hovoria návštevníci, nie sú len tri večery hudby ročne, ale aj neodmysliteľná súčasť života najmä Bratislavčanov.

V čase totality tvorili ostrovček, kde sa aj v dusnej atmosfére tých čias dalo relatívne normálne dýchať.

Tento rok - rok 2014 - sa Bratislavské jazzové dni v plnej sile dožívajú jubilejného štyridsiateho ročníka. Z pôvodného podujatia vysokoškolákov a nadšencov sa rozrástli na festival medzinárodnej úrovne, o ktorý prejavujú záujem agenti najväčších jazzových hviezd. Takéto výročie si zaslúži špeciálnu publikáciu – výpravnú knihu, ktorá mapuje všetky ročníky festivalu a zároveň predstavuje akýsi katalóg fotografií a zborník textov, ktoré s podujatím tesne súvisia.

42,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701313

Cieľom publikácie Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku je sprístupnenie najnovších vedeckých výskumov stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska. Monografia autorského kolektívu Eva Veselovská - Rastislav Adamko - Janka Bednáriková predkladá najdôležitejšie poznatky a vyhodnotenia vzácnych stredovekých rukopisov z časového obdobia od druhej polovice 9. storočia do začiatku 16. storočia. Ide o prvú reprezentatívnu publikáciu prameňov stredovekej hudobnej kultúry Slovenska.

Kniha je vedeckým výstupom dlhoročných pramenných výskumov v slovenských knižničných, archívnych a muzeálnych inštitúciách v kontexte staršej literatúry a najnovších poznatkov. Spracované stredoveké pramene prezentujú fascinujúci obraz stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska, ktorý bol napriek veľkým materiálnym stratám bohatý a jedinečný.

34,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701167

Historical Pipe  Organs of Central Gemer.

Na území stredného Gemera je v súčasnosti 39 organov v kostoloch rôznych konfesií v 42 obciach a mestách. Medzi historické nástroje možno zaradiť 18 organov, ktoré si autor Andrej Štafura vybral aj do svojej knižnej tematickej monografie. V publikácii dopĺňa doterajšie poznanie o historických organoch na území stredného Gemera. V širších kultúrno-spoločenských a historických súvislostiach podrobne popisuje 18 nástrojov z katolíckych a evanjelických chrámov z okresu Revúca. Z chronologického hľadiska ide o organy postavené v období baroka, klasicizmu, romantizmu a začiatkom 20. storočia. Nejde tu len o popis dispozícií a zvláštností, ale autor sa zaoberá aj štýlovými zmenami vo vývoji organov v uvedenom regióne, ich porovnaním so staviteľskou praxou v iných lokalitách, poškodením nástroja a uvádza informácie aj o vykonaných opravách, ktoré sú zaznamenané priamo v nástroji alebo v archívnych prameňoch. Text in Slowakisch und Engl.

28,90 *
Artikel-Nr.: 4701063

Kniha mapuje a archivuje niekoľko tvorivých desaťročí autora, ktorý žil a pôsobil nielen v rámci košickej umeleckej scény a ktorý sa svojím nezameniteľným štýlom podpísal pod množstvo scénografických riešení rôznych divadelných či televíznych formátov.

55,89 *
Artikel-Nr.: 4701060

 V tejto knihe autorka Zuzana Bakošová Hlavenková zhrnula svoje eseje, články a úvahy za ostatné takmer štvrťstoročie do celistvého súboru teatrologických vyjadrení k stavu divadelného diania na slovenských a sčasti aj svetových javiskách. Autorka sa usiluje o prienik a analýzu vnútorných vrstiev divadelnej tvorby a darí sa jej to predovšetkým tam, kde veľmi citlivo pomenúva divadlo ako živý organizmus, ktorý reaguje na všetko, čo sa v ňom a okolo neho odohráva.

21,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700975

Autor v netradičných profiloch predstavuje Vlada Kubenku, Pavla Sýkoru, Pavla Branka, Ilju Zeljenku, Jozefa Jablonického, Alexandra Strelingera, Marcelu Plítkovú-Jurovskú, Otakara Krivánka a Štefana Kamenického. Z úvodu autora: V tejto chvíli som jeden z mála priamych svedkov diania v slovenskom dokumente na konci päťdesiatych a v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Počas dramaturgického pôsobenia v spravodajskom (1959 - 1961) a v dokumentárnom (1963 - 1971) filme som spolupracoval s mnohými dramaturgmi, režisérmi, kameramanmi a strihačmi na celom rade scenárov, šotov, filmov. Okrajovo sa dotýkam aj neskorších rokov, v ktorých sa príbehy mojich protagonistov rozvíjali, komplikovali alebo uzatvárali. Neraz sa k tým spomienkam vraciam a vnímam ich v kontexte celkovej situácie v spoločnosti. Vybavujú sa mi mnohé spojenia s časom, v ktorom sme žili, so spoločenskou a politickou klímou, ktorej sme boli účastníkmi a priamymi aktérmi. V popredí budú moje najosobnejšie zážitky a poznatky zo spolupráce s majstrami slovenskej dokumentárnej tvorby, slovom, rekapitulácia stretnutí s predstaviteľmi živej a nasledovaniahodnej vetvy domáceho kinematografického snaženia.  

20,90 *
Versandgewicht: 540 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700923

Obsiahla publikácia mapuje vývoj slovenskej kinematografie vo všetkých jej etapách a častiach a zastavuje sa najmä pri zlomových rokoch 1918, 1938, 1948 a 1969. Kniha sa delí nielen podľa filmových žánrov, zmien štýlu, ale vyzdvihuje v samostatných kapitolách aj najvýraznejšie osobnosti slovenskej kinematografie ako sú Paľo Bielik, Štefan Uher, Dušan Hanák, či Dušan Trančík. Kinematografia sa člení na : tvorbu, výrobu, distribúciu, techniku, školstvo, filmovú reflexiu Predložené národné dejiny starostlivo sledujú dialóg s českou, poľskou, maďarskou, rakúskou produkciou, národné je tu v pevnej symbióze s medzinárodným. Autori sa pokúšajú o kompaktné línie vývoja od amatérskych začiatkov až po takmer priemyselnú výrobu filmových diel.

69,90 *
Versandgewicht: 2.550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700335

Slovensko-anglické vydanie. Ambíciou publikácie je zmapovať miesta, osobnosti, súbory a udalosti, ktoré v Bratislave – nazývanej aj „mestom hudby“ – súvisia s klasickou hudbou, ako aj s ďalšími hudobnými žánrami. Prechádzky“ a „Miesta posledného odpočinku hudobníkov“ sa vracajú do minulosti, pričom záujemca sa môže vydať po stopách slávnych i menej známych osobností, ktoré v našom meste pôsobili a pozdvihli jeho hudobnú úroveň alebo ho len krátko navštívili, ale dodali tým mestu nezmazateľný punc svojej prítomnosti. Minulosť sa prepája so súčasnosťou v kapitole „Koncertné miesta Bratislavy“ – siene, paláce, galérie, kostoly, divadlá, presiaknuté ozvenou hudby dôb minulých, lákajú návštevníkov načerpať zo studnice hudby dneška. Kapitola „Orchestre, súbory a zbory“ predstavuje dvadsiatku vybraných hudobných telies so stručným popisom ich minulého i súčasného pôsobenia. Publikácia mapuje aj dnešné hudobné dianie v meste, festivaly a koncertné cykly, bratislavské kluby, predajne hudobnín a iné hudobné inštitúcie.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4300285
Zborník odborných prác pedagógov fakúlt (Fakulta dramatických umení, Fakulta múzických umení a Fakulta výtvarných umení) vychádza u príležitosti 15. výročia založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici.
12,90 *
Versandgewicht: 140 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4602183

Zuzana Mojžišova (1965) vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Kniha v troch kapitolách (O slovenských filmoch, O českých filmoch, O zahraničných filmoch) - predstavuje chronologicky zoradený výber z autorkiných filmových recenzií z rokov 2009 až 2016, ktoré boli uverejňované najmä v časopise .týždeň a mesačníku film.sk. „Odvtedy sa všeličo zmenilo a tvoja kniha je toho dôkazom. Vlastne sú to stručné súkromné dejiny kinematografie posledného desaťročia. Tvoje recenzie dokumentujú, že s oživením pôvodnej tvorby došlo aj k obnoveniu základných funkcií filmovej kritiky. Slovenské kriticky a kritici prelomili mlčanie ako František Nebojsa z Werichovej poviedky, ktorý na otázku, prečo celé roky neprehovoril, odpovedal: 'Nebolo o čom.'"(z úvodu Martina Šulíka)                       

19,90 *
Artikel-Nr.: 4602040

Božena Čahojová-Bernátová (*1949) absolvovala Divadelnú fakultu VŠMU v Bratislave. Pracovala v Československej televízii v Košiciach ako dramaturgická, v Slovenskej literárnej agentúre ako redaktorka a dramaturgická a v Národnom divadelnom centre v Bratislave ako teatrologička.

Štúdie a odborné práce zameriane na oblasť drámy a divadla v období moderny a postmoderny.

19,90 *
Versandgewicht: 160 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601979

Každoročne zavŕši ODDID a OEČ dôležitú dokumentačnú prácu Divadelného ústavu vydaním divadelnej ročenky Divadlá na Slovensku v sezóne 2013/2014. Základná faktografická publikácia, jedinečná svojho druhu aj v európskom kontexte, dokumentuje činnosť štátnych i neštátnych divadiel, nezávislých súborov a jednotlivých slovenských umelcov v danej sezóne. Ročenka obsahuje údaje o premiérach, stavoch súborov v danej sezóne, autorský register, časť In memoriam, údaje o zájazdoch a hosťovaniach, prehliadkach a festivaloch, divadelných výstavách, literatúre, časopisoch a oceneniach.   

14,90 *
Artikel-Nr.: 4601657

Hlavná téma 16. ročníka čs. filmologickej konferencie prirodzene vyplynula z projektu rovnomennej celoročnej filmovej prehliadky, ktorú Slovenský filmový ústav pripravil v Kine Lumiere a ktorá si minulý rok pripomínala 120. výročie zrodu kinematografie, legendy o príchode prvých filmových vlakov, ako aj ich emblematické putovanie celými dejinami filmu. Zámerom vydania Zborníka príspevkov je predstavenie historických i estetických paralel modernity, kinematografie a vlakovej dopravy. Predstavuje priestor pre jednotlivé interpretácie, resp. prípadové štúdie obrazov vlakov vo filme.

16,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601652

Prednášky pedagógov Divadelnej fakulty prinášajú čitateľom ojedinelé osobné reflexie praktickej divadelnej tvorby, ale i teoretické a teatrologické pohľady na problematiku divadelného umenia. Zoradenie prednášok sleduje uvažovanie výrazných osobností slovenskej divadelnej kultúry a súčasne i umeleckej akademickej obce v jednotlivých divadelných profesiách – od réžie až po výskum dejín. Príspevky ponúkajú pohľad na činohernú a bábkarskú réžiu (Juraj Nvota, Ján Uličiansky, Roman Polák), herectvo (Ingrid Timková), dramatickú a dramaturgickú tvorbu (P. Pavlac), scénografiu – či už v divadle (A. Grusková), alebo v pedagogickom procese (J. Kocman). V závere príspevkami z dejín bábkového, ale i činoherného divadla (I. Hledíková) uzatvárame pomyselný kruh a oblúkom sa vraciame k slovenskej divadelnej réžii. Kniha navazuje na 1. a 2. díl, vydaný v roce 2004 a 2009 v Divadelním ústavu v Bratislave.                   

19,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
61 - 90 von 109 Ergebnissen