Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
151 - 180 von 251 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4403459

Prezentovaná monografia po prvýkrát v slovenskej historiografii predstavuje ucelené syntetické dielo o dejinách výroby kameniny v meste Kremnica z obdobia rokov 1815 – 1956 a jej továrne, ktorá sa v polovici 19. storočia radila medzi jednu z najlepších v celom Uhorsku. Toto svedectvo autorka prináša na 208 stranách v troch kapitolách s chronologickým obrazom o vzostupe, sláve a nezvratnom zániku kameninovej továrne v Kremnici, ktorej úspechy sa šírili do Južnej i Severnej Ameriky, Austrálii, Egypta, Libanonu, Iránu, Indie, Turecka, Španielska, Anglicka, Belgicka, Bulharska, Holandska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Talianska ale i Francúzska. Záujemcovia o túto históriu sa dočítajú nielen o vývoji v továrni, majiteľoch, zamestnancoch, no upúta ich i problematika vyrábaného úžitkového a dekoratívneho sortimentu tak kameninového, fajansového, ako i podloženého kremnického porcelánu. Kniha prináša čitateľovi i pohľad na budovanie továrne a celého výrobného komplexu ako aj na priebeh a technológiu výroby kremnickej kameniny. Doplnená je množstvom obrazovej dokumentácie dobových listín, plánov továrne, ale aj fotografií vlastníkov či pracovníkov závodu. No najväčšie zastúpenie okrem textu má 190 fotografií zachovaných výrobkov kameninovej továrne s popisným katalógom zo všetkých období jej existencie.

59,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700067

Kniha venovaná barokovému klenotu Slovenska- kaštieľu vo Svätom Antone. Krása svätoantonských interiérov, čitatelia v nej nájdu všetkých 31 miestností podrobne predstavených slovom aj obrazom: Schodisko, Rodová galéria, Audienčný salón, Hlavný salón, Čínsky salón, Zlatý salón, Kabinet, Hudobný salón, Izba pre komornú, Bulharský salón, Fajčiarsky salón, Rodičovská spálňa, Knižnica, Jedáleň pre 24 osôb,Chodba, Chodba južného a západného krídla, Barokový salón, Zrkadlový salón, Cisársky salón, Veľká herňa, Dámsky čajový salón, Hosťovská izba, Biedermeierovský salón, Tirolská poľovnícka jedáleň, Červený salón, Spálňa s modrými vtáčikmi, Dámska prezliekáreň, Pracovňa Filipa Coburga, Lujzin salón, Kaplnka Nanebovzatie Panny Márie, Poľovnícka expozícia. Okrem tohto je v publikácii zahrnutý aj zámocký park s jazerom, kaskádami, vzácnymi drevinami, umelou jaskyňou.

24,90 *
Versandgewicht: 570 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700066

Maliar ticha, svetla, pokoja, krásy stvoreného sveta, či Boha samotného. Aj pod takými prívlastkami poznáme známeho akademického maliara Ladislava Záborského (* 22. január 1921, Tisovec – † 31. december 2016) bol súčasný slovenský maliar. Ladislav Záborský vytvoril okrem obrazov aj farebné a leptané vitráže pre 25 kostolov na Slovensku. Je tiež autorom 21 krížových ciest v rôznych technikách.

49,90 *
Versandgewicht: 2.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4602162

Bilingválna publikácia – monografia výtvarníka, sklára (1946 – 1997), ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského umeleckého skla. Univerzálny tvorca – sochár, dizajnér a šperkár v jednej osobe. Vizionár a praktik, ktorý objavoval nové technologické možnosti skla a aplikoval ich vo svojej tvorbe. Napriek tomu, že sa jeho životná cesta predčasne uzavrela, zanechal za sebou mimoriadny a ucelený odkaz. S jeho dielami sa možno dnes stretnúť v kultúrno-spoločenských interiéroch na Slovensku a vo verejných aj súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Dôležitou bola i jeho pedagogická činnosť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v 80. rokoch viedol oddelenie sklárskeho výtvarníctva.

74,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4602160

Rudolf Sikora (1946-)patrí od začiatku 70. rokov 20. storočia k najvýznamnejším postavám českého a slovenského výtvarného umenia, počas normalizácie bol aktívny na neoficiálnej umeleckej scéne; vo svojom ateliéri v Bratislave zorganizoval 1. otvorený ateliér (19. novembra 1970), ktorý predznamenal nástup silnej generácie konceptuálnych tvorcov. Vyšiel zo svojskej syntézy „novej citlivosti“ a konceptuálneho myslenia, neskôr ho obohatil aj o postmoderné podnety. Zasiahol do viacerých oblastí výtvarného umenia; venuje sa maľbe, kresbe, grafike, fotografii, akčnému umeniu, tvorbe objektov a inštalácií.

39,90 *
Versandgewicht: 2.120 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501123

Untertitel: Výber osobností česko-slovenského sochárstva.

Výstavný a publikačný projekt prezentuje výber ženských osobností československého sochárstva, ich prínos a špecifiká pre dejiny výtvarného umenia v tematických okruhoch, ktoré objasnia nástup žien do sochárskeho umenia, ich pozíciu a umelecké výsledky v sochárstve, považované za výrazne mužské teritórium. Ženské autorky však v ňom našli a mali priestor, ktorého dimenzie je potrebné pripomenúť a „oprášiť“. Výstava a katalóg sa zamerajú na sochárky, ktoré absolvovali klasické sochárske štúdium (ŠUP v Bratislave, AVU v Prahe, VŠUP v Prahe, VŠVU v Bratislave) a mnohé z nich sú neznáme, zabudnuté, stratené, opomenuté dejinami, teóriou umenia a múzejnými zbierkami, alebo predstavované v kontexte úžitkového a dekoratívneho umenia. Dôraz je postavený na autorky tvoriace na Slovensku s doplnením o výber diel sochárok z českého prostredia, niektorých z nich u nás doposiaľ nepredstavených a takmer neznámych (Hana Wichterlová, Vlasta Prachatická).

28,90 *
Versandgewicht: 670 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4602044

Nová publikácia Ireny Pišútovej Fajansa na Slovensku nadväzuje na jej úspešné dielo z edície Ľudové umenie na Slovensku, vydavateľstva Tatran z roku 1981. Novinka UĽUV-u v edícií Tradícia dnes prináša texty doplnené o nové informácie, ktoré autorka získala v priebehu svojho pôsobenia v odbore za posledných dvadsať rokov. Pribudla aj nová kapitola o habánskej keramike na strednom Slovensku, ale azda najväčším prínosom je úplne nový výber fotografií. Autorka okrem predmetov zo súkromných zbierok zberateľov prezentuje vo svojom diele fotografie zbierkových predmetov z Balneologického múzea v Piešťanoch, Múzea mesta Bratislavy, Podunajského múzea v Komárne, Slovenských národných múzeí v Bratislave a v Martine, Etnografického múzea, Múzea Červený Kameň v Častej,Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Záhorského múzea v Skalici a Západoslovenského múzea v Trnave. Unikátne fotografie dopĺňa aj zoznam značiek džbánkárov alebo dielní, v ktorých bola fajansa vyrobená. Publikácia vychádza v rovnocennej, dvojjazyčnej slovensko-anglickej mutácii.

89,90 *
Versandgewicht: 1.570 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4602043

Táto encyklopédia predstavuje nesmierny zdroj informácií, týkajúcich sa fotografie v Európe. Predstavuje aj veľmi užitočný edukačný nástroj pre vedeckých a pedagogických pracovníkov, kurátorov, študentov, umelcov, fotografov a každého, kto má záujem o túto oblasť kultúry. Je to jedinečná publikácia aj preto, lebo zahŕňa aj informácie o menších krajinách. Kniha je unikátna aj tým, že o každej krajine písali text tamojší experti na fotografiu, ktorí boli starostlivo vyberaní. Predstavuje hlbší prierez vývoja fotografie a zároveň informácie o dôležitých historických či politických udalostiach. Publikácia pozostáva z troch dielov, každý o dvoch zväzkoch kníh. Z tejto rozsiahlej, trojdielnej encyklopédie, boli publikované zatiaľ prvé dva diely. Prvý diel vyšiel v roku 2010 (zaoberá sa fotografiou v rokoch 1900-1938). Pozostáva z dvoch kníh, rozdelených podľa abecedy od A-I a od I-U. Spolu ide približne o 800 strán a 400 ilustrácií, 36 kapitol, zahŕňajúcich historické fakty, životopisy a informácie o fotografoch, zoznamy a i. Druhý diel vyšiel v roku 2015, mapuje obdobie rokov 1939-1969 a obsahuje informácie o fotografii v 36-tich štátoch. Ide o encyklopédiu, ktorá svojou rozsiahosťou, úrovňou spracovania a objemom informácií o fotografii, nemá zatiaľ v Európe obdobu.  

159,90 *
Versandgewicht: 5.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4602035

Svätí – martýri, ktorí kedysi položili život za svoju vieru a presvedčenie, ale aj anjeli – dokonalí a všadeprítomní prostredníci medzi Bohom a človekom, boli zvyčajne stvárňovaní ako vznešené bytosti, trpiace (svätci) a bezpohlavné (anjeli). Sadovskej svätí a anjeli sú však napospol ľudia (v prípade anjelov len muži, i keď svoje mužstvo na obdiv nevystavujú). Sú nahí, nie vždy krásni a dokonalí, netrpia. Celkom všedne, gestom či posunkom, pohybom tela, len akoby mimochodom nám sprostredkovávajú svoju stigmu.

Ako svätcov a anjelov Dorota zobrazila svoje priateľky a priateľov, známych i neznámych ľudí zo svojho okolia, ktorí jej boli ochotní pózovať – niekedy pravdepodobne aj bez toho, aby videli výsledné dielo. Tak teda ako je to? Poľudštila svet svätých a anjelov, alebo premenila ľudí na anjelov a svätých? Isteže, táto ideová ambivalentnosť sa opiera aj o iný – materiálny základ. Vyplýva totiž z jej pracovnej metódy, kde spája fotografiu s maľbou. Práve paradox prenosu obrazu videného cez fotoaparát do rýdzo maliarskych prostriedkov tvorí základ živého a dynamického napätia, ktoré sprevádza jej maľbu.

49,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601822

Monografia venovaná tvorbe Daniela Fischera ponúka retrospektívny pohľad na dielo umelca, ktorý zasvätil svoj život predovšetkým skúmaniu vzťahov maľby ako diela človeka a prírody. A to dokonca tak, že svoje maľby necháva istý čas v prírodnom prostredí a fotografuje ich v kontakte s prírodou. Rozsiahle dielo tohto známeho slovenského výtvarníka a pedagóga predstavujú slovom kurátori Jana Geržová, Juraj Mojžiš, ale aj osobnosti slovenského kultúrneho života ako Ilja Zeljenka, Roman Berger, Oleg Tatarka či Martin Bútora. Výpravná publikácia obsahuje takmer 400 reprodukcií a vychádza v slovenskom aj anglickom jazyku.

99,00 *
Versandgewicht: 3.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601767

Peter Pollág sa narodil v Levoči 19.2.1958. Študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Akadémii di belle Arti v Perugii. Najvätší vplyv na jeho tvorbu majú majstri štetca ako Želibský, Hložník a Brunovský. Neskôr ako asistent na Vysokej škole absolvoval pracovné stáže v Paríži, v San Fernando a Madride. Autor patrí k profilovým postavám súčasného slovenského maliarstva. Škála jeho námetov siaha od mytologických metafor, cez novú interpretáciu biblických motívov a historických a literárnych príbehov. Často cestuje, aby svet jeho maľby vstrebal podnety nielen z domácich ale aj mimoeópskych kultúrnych tradícií najmä z Číny a Afriky. Okrem maľby zaoberá sa aj kresbou, knižnou ilustráciou, grafikou i plastikou. Peter Pollág je držiteľom viacerých domácich i zahraničných ocenení (naposled Krištáľové krídlo).Vystavoval prakticky na všetkých kontinentoch. Peter je konškolákom a generačným kolegom viacerých umelcov Spectrum ART.

99,90 *
Versandgewicht: 4.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601695

Jozef Jankovič (1937-) je slovenský sochár, pedagóg a organizátor aktivít alternatívnej umeleckej scény v období socializmu, maliar a grafik.Je autorom mnohých najmä monumentálnych figurálnych reliéfov a plastík vo verejnom priestore. Patrí k predstaviteľom informelu, novej figurácie, a pop artu, niektorými teoretikmi je radený aj k postmoderným autorom. Jeho tvorba zásadným spôsobom formulovala scénu nášho výtvarného umenia a stal sa jedným z mála autorov, ktorý si získal a  aj udržal vysoký kredit na medzinárodnej výtvarnej scéne. Text in Slowakisch und Engl.

60,00 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601539

Mgr. art. Miroslav Knap (1973) patrí k predstaviteľom osobitého prúdu v slovenskom výtvarnom umení. Je to prúd poeticko imaginatívneho (fantazijného) umenia, ktorého osobitú podobu rozvíja vo svojej tvorbe už dve desiatky rokov. Po absolvovaní Strednej umelecko - priemyselnej škole v Kremnici (1988 - 1991), študoval v rokoch 1991 - 1997 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (odbor voľnej grafi ky a knižnej ilustrácie, prof. akad. maliar Dušan Kállay). V roku 1994 absolvoval odbornú stáž na Vysokej škole výtvarných umení v Poznani u prof. G. Marszalka. Usporiadal viacero samostatných výstav a zúčastnil sa na množstve kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Text in Slowakisch und Engl.

65,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601396

Výpravná a velmi pečlivě vypravená monografie jednoho z našich největších současných výtvarných umělců Ladislava Hodného (1943-). Monografii vydal trojjazyčně (slovensky, německy, anglicky) Top Management Holding EU pro slovenskou galerie Artisti&Co, která umělce již mnoho let výhradně zastupuje po celém světě.

74,90 *
Versandgewicht: 1.620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601232

Katalog výstavy. Výstava predstaví dvadsaťpäť rokov sústredeného vizuálneho výskumu v priestore nezobrazujúcej maľby, v podaní popredného slovenského maliara Marka Vrzgulu (1966-). Expozíciu tvoria práce autorových nosných cyklov (Prieniky, Mosty, Pohyby, Špirály, Pulzary), v ktorých, v kontexte prelomu storočí, prehodnocuje paradigmy avantgárd a esenciu modernity prezentuje v mnohorakosti maľby postmediálnej doby.  

16,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601231

Ľubomír Purdeš (1965-) patrí k výrazným postavám súčasného slovenského sochárstva. Venuje sa komornému a monumentálnemu sochárstvu, objektu, inštalácii, realizácii diel v architektúre, kresbe a krajinným konceptom v počítačovej animácii.

16,90 *
Versandgewicht: 340 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601230

Monografia predstavuje súborné umeleckohistorické spracovanie a zhodnotenie tvorby maliara Antona Schmidta (1713 Viedeň – 1773 Banská Štiavnica), ktorého život a dielo sú späté s oblasťou stredoslovenských banských miest, kde sa v polovici 18. storočia usadil a tvoril temer tri desaťročia. Jeho tvorbu reprezentujú dodnes charakteristické maliarske diela, ktoré tu zanechal, predovšetkým monumentálne freskové realizácie v cirkevných i profánnych pamiatkových objektoch (kostoly na banskoštiavnickej Kalvárii, v kaštieli vo Sv. Antone a i., zavŕšené freskami na klenbách farského kostola v Banskej Bystrici) a desiatky dosiaľ identifikovaných olejomalieb, najmä oltárnych obrazov zachovaných v kostoloch alebo v muzeálnych zbierkach.

Kniha sumarizuje a završuje výsledky dlhoročného štúdia a umeleckohistorického bádania v rámci autorovej špecializácie na problematiku umenia raného novoveku, najmä barokové maliarstvo. Výsledkom systematických materiálových a archívnych výskumov je spresnenie biografie a tvorivého profilu umelca a komplexné spracovanie Schmidtovej tvorby na Slovensku a v Rakúsku, vrátane tzv. catalogue raisonné.

Vydanie knižnej monografie je zároveň vhodným pripomenutím Antona Schmidta v jubilejnom roku 300. výročia narodenia a 240. výročia úmrtia tohto významného umelca.

59,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601227

Catalogue. This exhibition is designed to be the most comprehensive selection of the best paintings of the Italian artists of the 16th to 18th centuries, predominantly from domestic collections. Various artistic opinions formed in the most influential painting schools and in mutually competing art centers will be presented through individual works. Several unique situations from the history of the concurrence of talent, initiatives and means, in addition to the high level, collective workshop production, which affected the course of modern European painting, will be presented through more than one hundred works.

The idea to organize an exhibition of the old Italian painting was inspired by several acquisitions, identifications and interpretations. Text in Slowakisch und Engl.

35,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601140

Po knihe o výnimočnej keramickej kultúre s názvom „Keramické umenie habánov“ ponúka nám tento zväzok ako jej pokračovanie rovnako kvalitnú odbornú a obrázkovú pokladnicu ich potomkov a nasledovníkov. Máte výnimočnú príležitosť, že sa môžete kochať fotografickými snímkami keramických predmetov z rokov 1730-1860, ktoré spravuje dvadsaťpäť múzeí a sú majetkom dvadsaťjeden súkromných zberateľov z piatich krajín.

55,00 *
Versandgewicht: 1.630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403429

Untertitel: "Ženské umění a mezinárodní spolupráce meziválečného Československa".

V první dekádě první republiky se zásadně proměnily podmínky, za nichž mohly československé umělkyně vystavovat v zahraničí a začleňovat se tak nejen do širšího kontextu dobového „ženského umění“, ale rovněž do moderního umění jako celku. Političtí představitelé meziválečného Československa si byli dobře vědomi toho, že export umění a kulturních hodnot může posílit status mladé demokracie a přinést ekonomický profit, a „ženské umění“ pro ně bylo v rámci kulturních výměn a zahraniční kulturní politiky zajímavým artiklem. Výstavní katalog se soustředí na zmapování dosud málo studovaného fenoménu „ženského umění“ na české výtvarné scéně dvacátých a třicátých let 20. století, a to především skrze jeho úlohu v dobové státní reprezentaci.

Jeho hlavní součástí bude rekonstrukce nejvýznamnějších „vývozních“ expozic, jež se mezi válkami realizovaly pod kuratelou ženských spolků a jež umělkyním z prvorepublikového Československa poprvé ve větším měřítku umožnily vstup na mezinárodní umělecké kolbiště. Katalog akcentuje vynikající práce českých meziválečných umělkyň – ať již více známých představitelek užitého umění nebo malířek a sochařek, jejichž práce bývá neprávem opomíjena. Stranou však nenechává ani představitelky dobového „středního proudu“, který byl součástí exportních „ženských“ výstav mezi válkami. Ten totiž odrážel nejen doznívající diletantismus v práci řady umělkyň podporovaných mladým státem, ale rovněž konformismus a akademickou doktrínu ovládající v této době oficiální propagaci českého umění.

24,20 *
Versandgewicht: 660 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403313

Katalog výstavy 30.11.2000 - 28.01.2001. Austellungskatalog dreier slowakischen Künstler: Ivan Csudai (1959-), Stanislav Diviš (1953-) und Laco Teren (1960-).

15,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600897

Kniha obsahuje texty zamestnancov galérie o histórii Župného domu, jeho Koncertnej sále a o vzniku, minulosti a súčasnosti Nitrianskej galérie. Čitatelia sa tu dozvedia aj o jej kultúrno-výchovných a edukačných aktivitách. Kniha ďalej obsahuje výber 25 kľúčových diel zo zbierok Nitrianskej galérie s odbornými textami a bohatý obrazový materiál dopĺňajú zábery z vybraných výstav realizovaných za posledných 25 rokov.

Podstatnú časť knihy tvorí dokumentácia a kurátorský text k výstave „Čože je to 50-ka!“, ktorú pri príležitosti výročia v termíne od 14. 10. 2015 do 24. 1. 2016 kurátorsky pripravili Barbora Geržová a Omar Mirza. Výstava ponúkla nový pohľad na zbierkový fond Nitrianskej galérie, pričom diela rôznych slovenských autorov z druhej polovice 20. storočia a súčasnosti boli prepojené s dielami z 18. a 19. storočia a hlavne z prvej polovice 20. storočia. Výstava bola dramaturgicky rozčlenená do niekoľkých tematických okruhov, a to nielen na základe médií, umeleckých žánrov a tém, ale i na základe vizuálnych a obsahových príbuzností a analógií minulého a súčasného. Nachádzala sa vo všetkých výstavných priestoroch, ktorými Nitrianska galéria disponuje. V Bunkri, našom netradičnom, podzemnom výstavnom priestore, prebiehala paralelná výstava „Bunker Specific“, v rámci ktorej sme oslovili mladú generáciu umelcov (Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Mira Podmanická, Nina Šošková), aby využili potenciál priestoru a vytvorili diela špeciálne pri príležitosti nášho výročia.

32,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600896

Story of Bib: Half a century of Biennial of Illustrations Bratislava in memoirs.

Autori publikácie Príbeh BIB – Polstoročie BIB v spomienkach oslovili množstvo zahraničných spolupracovníkov, ktorí si pamätajú bienále od jeho začiatkov a boli jeho pravidelnými návštevníkmi, ocenených ilustrátorov a ďalších pamätníkov. Je doplnená množstvom archívnych fotografií. Text in Slowakisch und Engl.

24,00 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600894

Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Dravciach po celé stáročia ukrýval významný článok skladačky dejín výtvarného umenia na našom území. V interiéri presbytéria sa pod mladšími premaľbami až do náhodného objavenia v roku 1928 nachádzal ukrytý súbor jedinečných nástenných malieb. Možné je v ňom rozlíšiť staršiu ranogotickú maliarsku výzdobu a zvyšky mladšieho pašiového cyklu, pochádzajúceho pravdepodobne zo záveru 14. storočia. Staršie nástenné maľby tvorí skupina výnimočných diel.

Dva kristologické výjavy Zvestovanie Panne Márii a Ukrižovanie sa nachádzajú na východnej stene a obrazový cyklus sv. Antona Pustovníka na severnej stene presbytéria. Už takmer deväťdesiat rokov sú predmetom vedeckého záujmu a bádania, v rámci ktorého na seba bez výslednej zhody naráža niekoľko protichodných hypotéz.

21,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600860

Karol Plicka (1894 - 1987) bol etnograf, folklorista, zberateľ ľudových piesní, fotograf, scenárista, režisér, kameraman. Táto monografia podrobne mapuje život a tvorbu tejto pomaly zabudnutej osobnosti slovenskej fotografie. Pripomenie jeho najznámejšie fotografie, filmy i zozbierané piesne a poodhalí jeho súkromie. Obsahuje bohatý obrazový materiál a oživuje Slovensko také, ako ho na fotografiách a filmoch pred desaťročiami zachytil Karol Plicka. Autorom knihy je spisovateľ a teoretik fotografie Marian Pauer. Profesora Plicku poznal osobne a práve táto skúsenosť dodáva knihe čaro. V knihe sa nachádza bohatý obrazový materiál - fotografie Karola Plicku, zábery z jeho filmov, ale aj fotografie umelca pri práci, faksimile dobovej korešpondencie, rukopisy notových zápisov, spomienky jeho blízkych či fotografie z rodinného albumu Plickovcov.

89,90 *
Artikel-Nr.: 4300285
Zborník odborných prác pedagógov fakúlt (Fakulta dramatických umení, Fakulta múzických umení a Fakulta výtvarných umení) vychádza u príležitosti 15. výročia založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici.
12,90 *
Versandgewicht: 140 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4600750

Milan Čorba (26. července 1940 – 12. května 2013) byl slovenský scénograf, filmový a divadelní kostýmní výtvarník, vysokoškolský pedagog.

Monografia Milan Čorba je snahou o vytvorenie portrétu mimoriadnej osobnosti slovenskej scénografie. Obsahuje množstvo kostýmových návrhov Milana Čorbu, fotografií z divadelných inscenácií, televíznej a filmovej tvorby, sprevádzané jeho myšlienkami, ktoré odzneli v rozhovoroch, článkoch, knihách alebo, a to je pre nás to najvzácnejšie, uchované na návrhoch vo forme vlastnoručných poznámok k pripravovanej práci. Tvorbu Milana Čorbu a spoluprácu s ním predstavuje plejáda významných divadelných a filmových umelcov, teoretičiek a teoretikov: Nadežda Lindovská, Eugénia Sikorová, Jozef Ciller, Martin Huba, Ľubomír Vajdička, Vladimír Mlčoušek, Martin Šulík, Petr Weigl a Boris Kudlička.  

49,90 *
Versandgewicht: 1.920 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600749

Untertitel: Historia moru a vzniku jednej z najkrajších barokových pamiatok na Slovensku.

Kniha podáva sumárny prehľad historických udalostí a faktov, ktoré mali vplyv na vznik morového stĺpa v Kremnici. Kapitola - Kremnica, morový rok 1710 ozrejmuje udalosti a život obyvateľov mesta počas morových dní a opatreniam, ktoré mali viesť k likvidácii moru.Kapitola - Morové epidémie a umenie baroka sa venuje obdobiu umenia baroka, prostredníctvom ktorého sa cirkev snaží znovu získať stratených veriacich. Neznalosť pravej príčiny šírenia epidémií moru viedla k zosilneniu kresťanského učenia. Náboženská podstata barokového umenia sa prejavila aj pri vzniku jedinečných votívnych barokových pamiatok - morových stĺpov. Kapitola - Morový stĺp v Kremnici podáva kompletné informácie o vzniku jednej z najvýznamnejších barokových pamiatok svojho druhu na Slovensku, morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici. Rovnako tak približuje autorov - sochárov nového diela a ich pôvod. Kapitola - Ikonografia stĺpa vysvetľuje ikonografický rozbor diela, poslanie stĺpa zobrazené v ikonografii pamiatky. Kapitola - Reštaurovanie morového stĺpa zaznamenáva reštaurátorské zásahy a spôsoby reštaurovania barokového diela, ktoré boli na ňom nutné uskutočniť presne v časových súvislostiach a postupnosti. Najväčšiu pozornosť venuje poslednému reštaurátorskému zásahu, ktorý bol jedným z najnáročnejších, nakoľko bola prvoradá úloha zachovať barokové originály, ako aj kópie z 19. storočia. Zaoberá sa osudom barokových originálov a vytvorením lapidária, kde súprezentované na patričnej úrovni, ktorá im prislúcha a prináleží.         

      

24,90 *
Versandgewicht: 280 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200515

Proceedings of the International Conference The Phenomena of cultural borders and bordes cultures across the passage of time. (From the Bronze Age to Late Antiquity).

55,89 *
Versandgewicht: 1.240 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4400424

Podtitul: Mohyla na Bradle, pamätníky doma i vo svete.

Publikácia prináša slovný aj obrazový súpis pamätníkov M. R. Štefánika na Slovensku a vo svete. Ide o starostlivo spracovaný materiál, ktorý sa člení na súpis pamätníkov spojených so životom hrdinu a na súpis pomníkov postavených na rôznych miestach z iniciatívy rôznych spolkov, obcí a organizácií, len s malým príspevkom od štátu. Mohylu na Bradle osvetľuje štúdia Dušana Jurkoviča v reedícii.

 

27,90 *
Versandgewicht: 1.080 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
151 - 180 von 251 Ergebnissen