Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
211 - 240 von 243 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4501766

Imrich Vanek (20.3.1931 – 5.10. 2015) vyštudoval keramiku na VŠUP v Prahe. Od 60. rokov používal inovatívne postupy vo voľnej aj monumentálnej tvorbe. Hlinu chápal ako sochárske médium a využíval všetky jej možnosti, okrem modelácie aj výraznú farebnosť keramických glazúr. Integroval sochu, maľbu a kresbu. Imrich Vanek sa do roku 1989 venoval predovšetkým monumentálnej tvorbe do architektúry, mnohé diela boli v nasledujúcich desaťročiach zničené.

V keramickej tvorbe do architektúry sa Vanek sústredí predovšetkým na monumentálny reliéf, celoplošne pokrývajúci stenu, Jeho monumentálne reliéfy sebavedome vstupujú do architektonického priestoru. Vanek v priebehu desaťročí dosahuje výnimočnú kvalitu pôsobenia svojích diel v architektonickom priestore.  Monografia mapuje celoživotnú tvorbu autora. 

69,90 *
Versandgewicht: 1.580 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501592

Katalog výstavy. Sochár Štefan Hudzík (1954-) brilantne pracuje s drevom a kameňom. Akoby bol predurčený na to svojim štúdiom na Strednej škole umeleckého priemyslu, kde študoval rezbárstvo u profesora Korkoša a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave figurálne sochárstvo.

13,90 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4501247

Untertitel: Objekt, mal´ba, kresba a fotografia/ Object, painting, drawin and photography.

Katalog výstavy. Výstava predstavuje aktuálne tendencie v médiu skla. Kolekcia diel zo skla je malou sondou do aktuálnej tvorby autorov roznach generácií i názorov. Autori prezentovaní na výstave sú predstavitel´mi roznach výtvatných stratégií. Je tu zastúpený minimalizmus, konštruktivistické tendencie, geometrická abstrakcia, malba aj sochárský prístup založený na modelácii hmoty. Text in Slowakisch und Engl.

23,90 *
Versandgewicht: 310 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501228

Maliarka (1920-2012) – hľadačka najmä v 60-tych rokoch objavovala pre slovenské maliarstvo nové a formujúce cesty abstrakcie. Takúto reprezentačnú knihu si už dávno zaslúžila. Autorka textov a výberu obrazov v publikácii Katarína Bajcurová, dlhodobo s Vierou Kraicovou spolupracovala, často jej obrazy vystavovala a nich písala. Kraicovú považovala a stále považuje za výnimočnú a formujúcu nielen na Slovensku, ale i v európskom a najmä stredoeurópskom priestore.

86,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501145

Príbeh svojrázneho maliara samouka, ktorý ignorujúc zákony architektúry "zrekonštruoval" staviteľské skvosty planéty a postavil ich mimo priestoru a času. Jeho imaginácia a výnimočný výtvarný prednes urobili z neho básnika, mestského génia loci.

Encyklopédie zaraďujú Emerika Feješa (1904–1969) medzi legendy svetového naivného umenia. Svoje zastúpenie mal aj v súkromnej zbierke Pabla Picassa. Narodil sa v Chorvátsku v srbsko-maďarskej rodine, živil sa manuálnou prácou a jeho jediným cestovaním po svetových stavebných pamiatkach boli čiernobiele pohľadnice.

Knihu pripravil a vydal zberateľ umenia Ivan Melicherčík (1944), všetky diela v nej publikované sú z jeho zbierky.

35,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501126

Július Koller (1939 – 2007) sa stal jedným z mála domácich umelcov, ktorých kvality oceňuje i západný umelecký svet. Po individuálnych výstavách v Kolíne nad Rýnom, Paríži, Viedni a po nákupoch jeho diela do prestížnych zbierok parížskeho Centre Georges Pompidou alebo londýnskej Tate Gallery sa SNG po rokoch vracia k tvorbe etablovaného autora a pripravuje jeho prvú monumentálnu retrospektívu a reprezentatívny katalóg. Výstava sústredí najdôležitejšie diela z domácich a zo zahraničných verejných aj súkromných zbierok, a po premiére v Bratislave by mala mať reprízy v niekoľkých zahraničných múzeách umenia.

39,90 *
Versandgewicht: 2.350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500925

Akademická sochárka Anna Horváthová (*1953, Praha) študovala keramiku na SPŠK v Bechyni (1968-1972). Na VŠVU v Bratislave absolvovala na oddelení tvarovania (1973-1980). Sochársky prístup ku keramike s citom pre materiál, jeho tvárnosť, krehkosť i expresivitu spája s formami asambláže a komorných inštalácií. V metaforách prostých obrazov sa dotýka hlbinných pocitov i poézie bytia. Venuje sa aj kresbe a maľbe.

25,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500741

Ivan Pavle (1955-) je jednou z najvýraznejších osobností strednej maliarskej generácie na Slovensku. Jeho maliarsky výraz nesmeroval k hľadaniu módneho prejavu, ale k podstate umeleckej tvorby. Maľovanie mu splývalo so životom - vždy bol maliarom so silnou sebadisciplínou. Od začiatku bol ukážkovým figuralistom, študoval hmotu, analyzoval možnosti rozkladu tejto hmoty, pohybu či jeho sekvencií. Zobrazoval ľudské emócie v uvoľnených psychických stavoch. Nebolo podstatné, či figúry mali výrazne expresívny alebo meditatívny charakter, vždy mali silný výraz s dôslednou znalosťou anatómie. Monografia od uznávaného výtvarného teoretika Ivana Jančára zachytáva doterajšiu tvorbu tohto výnimočného solitéra, ktorý vďaka svojim maliarskym kvalitám patrí medzi najvýznamnejšie zjavy súčasnej slovenskej maliarskej tvorby. Text in Slowakisch und Engl.

65,00 *
Artikel-Nr.: 4500687

V zbierke bratislavskej Galérie Nedbalka je kvalitne zastúpená tvorba maliarov a sochárov Nástupu 1957 vrátane jeho špičky v podobe členov niekdajšej Skupiny Mikuláša Galandu – maliari A. Barčík, R. Krivoš, M. Laluha, M. Paštéka, sochári V. Kompánek, A. Rudavský, P. Tóth, grafik I. Štubňa. Galéria už v minulosti prezentovala tvorbu Milana Paštéku (2013) a manželského páru Viery Žilinčanovej a Michala Jakabčica (2014). V roku 2015 (apríl) to bude Rudolf Krivoš. Kurátorom výstavy a autorom monografie je PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

Galéria Nedbalka prezentuje dva súbory obrazov, jeden z vlastnej expozície a depozitára (34 diel), druhý z umelcovho ateliéru (29 obrazov). Komorné obrazy pochádzajú z rokov 1958 – 1994. Sú to predovšetkým figurálne kompozície zobrazujúce veľkú a večnú krivošovskú tému života a človečenstva človeka, jeho podôb, úzkosti, bolesti. Tlakov jeho formovania a deformácií. Jeho sily a vzdoru. Vedomia bremena osudu i života. Je to človek v rôznych psychických situáciách a rozporoch, istotách i tichu svojej osamelosti biologických a živých stĺpov. Nájdeme tu aj niektoré žánrové vidiecke i civilistické motívy, baladické stredoslovenské krajiny – lazy, znepokojujúce obrazy – odkazy zrkadiel... Nie je to komplexná, ale výberová, sugestívna kolekcia maľby umelca, ktorý patrí k pilierom našej maliarskej moderny a v Bratislave nevystavoval už dlhé roky. Text in Slowakisch und Engl.

43,90 *
Versandgewicht: 930 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500686

Medvecká bola svojou tvorbou, životom i kultúrno-spoločenskou prácou pevne spätá s rodnou Oravou. Vyštudovaná učiteľka pôvodne pôsobila na viacerých oravských školách. Už vtedy spoznala krásu prírody a ľudí Oravy. V zložitých rokoch 1942 – 1947 študovala maľbu v Bratislave, vo Viedni a v Prahe. V tom čase tiež spoznala časť európskej maliarskej moderny. Blízke jej bolo aj dielo prof. Jána Mudrocha a niektorých našich starších klasikov a maliarov Generácie 1909. Po ukončení štúdia sa v roku 1947 vrátila domov na Oravu. Spolu s manželom, maliarom Ctiborom Belanom, synom a dcérou žila v Medvedzí, kde v roku 1979 otvorili Galériu Márie Medveckej.

V jej tvorbe – maľbe a kresbe – dominovala krajina, príroda. Boli to aj figurálne kompozície a pracovné motívy, po roku 1950 poznamenané doktrínou socialistického realizmu. Maľovala aj kvetinové zátišia a obľúbené, civilistické i emotívne, detské portréty. Popisný realizmus vystriedala jej vrúcna a rýdza realistická maľba – maľba vnútornej sily, expresie, dynamického rukopisu i pôsobnosti farebných nálad a vôní oravskej krajiny v premenách ročných období. Mária Medvecká sa tak stala jedinečnou maliarkou „jej" Oravy.

Texty katalógu pripomínajú aj doteraz málo publikované širšie ľudské i maliarske kontexty v našej výtvarnej kultúre druhej polovice 20. storočia.Text in Slowakisch und Engl.

26,00 *
Versandgewicht: 310 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500667

Žalostne málo vieme o architektonických a umeleckých skvostoch okolo nás! A ani tí, ktorí v nádherne zdobených kostoloch žasnú nad vzácnou freskovou výzdobou, netušia, kto je jej autorom. V našej publikácii vystupuje z anonymity jeden z najvýraznejších sakrálnych umelcov 19. storočia, františkánsky maliar, sochár a reštaurátor Konrád Švestka (Schwestka). Objavná práca význačných bádateliek, opretá o rozsiahly archívny výskum, skladá pôsobivú mozaiku života tohto nevšedného umelca a prezentuje jeho dochované diela, roztrúsené v kostoloch, kláštoroch a galériách na Slovensku aj v zahraničí.

27,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500316

Podľa Bachratého je Čepec( 1954-) jeden z posledných slovenských žijúcich surrealistov, ktorý sa hlási k Salvatorovi Dalimu, českému poetizmu i k domácim tendenciám. Jedinečné sú jeho ironické kompozície, ktorými umelecky reaguje na spoločenské a politické dianie. Potvrdzujú to obrazy Umlčaný, Ideme do Európy, Posledná schôdza ROH, Prílet vládnej delegácie, Prechádzka s Veľkým Vodcom, Komouš, Krajina červených (pieskov), Súdruhovia, prečo? a ďalšie.

34,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500287

Unikátna fotokniha mapujúca 30 rokov politických, spoločenských a vizuálnych zmien vo výkladoch na Obchodnej ulici v Bratislave. Ľubo Stacho od roku 1984 nafotil vyše 5 000 záberov výkladov na Obchodnej ulici v Bratislave. Päťsto tých najcharakteristickejších v chronologickom zoradení umožňuje nahliadnuť do minulosti našej krajiny cez príbeh jednej z najzaujímavejších bratislavských ulíc. Koniec normalizácie, rady na pomaranče, nástup perestrojky, November ‘89, ranný kapitalizmus, rekonštrukcie.

49,90 *
Artikel-Nr.: 4500286

Bohdan Hostiňák (1968-) je výraznou maliarskou osobnosťou strednej generácie na Slovensku. Nástup jeho maliarskej tvorby sa datuje do 90-tych rokov 20. storočia. Je preňho typické zanietenie pre maľbu, tematicky kontinuálne spracováva antické témy do súčasného jazyka. Nová, exkluzívna monografia jeho diela na 176 stranách obsahuje úvodnú štúdiu Juraja Mojžiša v slovenčine a angličtine, ako aj 80 kvalitných farebných reprodukcií Hostiňákových malieb.

89,90 *
Versandgewicht: 2.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500248

Výber diel výtvarníčky Jany Farmanovej (1970-), rozdelených podľa maliarskej techniky na akvarely a kresby, nasledujú maľby, prezentuje diela z rokov 2013 - 2014. Do pozornosti je daná doteraz nie až tak samostatne vystavovaná časť tvorby, venovaná technike akvarelu. Akvarel ako technika vyžadujúca si sústredenosť maliarky, jej koncentráciu a rýchlosť je esenciou pre jej ďalšiu maliarsku tvorbu.Vydáno u príležitosti samostatnej výstavy v Galérii mesta Bratislavy 05.02.2015. Text in Slowakisch und Engl.

36,90 *
Versandgewicht: 540 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403321

Untertitel: Dynamický konštruktivizmus. Svetelno-kinetické objekty, opticko-reflexné objekty, grafika.

Katalog výstavy, Milan Dobeš (1929-) v Přerove. V rokoch 1951 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Ladislava Čemického, Bedricha Hoffstädtera a na oddelení krajinárskeho maliarstva u prof. Dezidera Millyho. Od roku 1960 sa venuje tvorbe vizuálno-kinetických a svetelno-kinetických objektov. Napísal manifesty o Svetle a pohybe a o Dynamickom konštruktivizme.Zúčastnil sa na významných výstavách opticko-kinetického umenia doma a v zahraničí.

14,90 *
Versandgewicht: 400 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4403312

Katalog výstavy, november 1992-apríl 1993. Socharské diela majstra Donnera patria k najvýznamnejším výtvarným pamiatkam stredoeurópskeho baroka.

26,90 *
Versandgewicht: 530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403249

Obsahuje informácie o tvorbe umelcov, ich biografické údaje v chronológii, popisky k dielam. Vývarné dielo Mariána Čunderlíka (1926 - 1983), Anastázie Miertušovej (1927 - 2002) a Marianny Arvay Čunderlíkovej (1971) predstavuje výnimočný pohľad na osudy slovenskej kultúry po roku 1945. 

57,90 *
Artikel-Nr.: 4403213

Fine art of the 1920s in Košice, also referred to as Košice modernism, represents an important chapter in the history of art not only in Slovakia but also in Central Europe. After the establishment of the Czechoslovak Republic, many Slovak and foreign artists found appropriate conditions for their work in Košice, which were a melting pot with a rich mixture of different nationalities and cultures. Košice became a temporary home for artists from Hungary, Romania, Bohemia and other countries, who studied in Budapest, Munich or Paris. In the 1920s, Košice represented a regional, yet very important alternative to avant-garde centres like Paris or Weimar. Art and culture in the town were systematically supported by the East Slovak Museum and in particular by its director, a Czech lawyer Josef Polák, who organised a number of art exhibitions and initiated the establishment of drawing classes (1921–1928) in the Museum under the guidance of Eugen Krón, a prominent graphic artist from Budapest. The protagonists of Košice modernism include artists like Anton Jaszusch, Konštantín Bauer (both from Košice), Gejza Schiller, František Foltýn and Alexander Bortnyik. Among the Hungarian artists displaying their works in Košice were Károly Kernstok, János Kmetty, Béla Uitz and many others.

29,90 *
Versandgewicht: 700 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4403002

Jedinečná a veľkolepá kniha fotografií predstavuje tvorbu renomovaného slovenského fotografa Karola Kállaya od päťdesiatych rokov 20. storočia až do posledných chvíľ tohto umelca. Publikácia obsahuje pôsobivé fotografické reportáže z jeho ciest po svete i exotických krajinách ako Kórea, Jemen, Mexiko, Kuba a Austrália, ale aj zo Slovenska. Reportáže dopĺňajú krátke úvodné komentáre autora v slovenčine, angličtine, nemčine, francúzštine a španielčine.

64,90 *
Versandgewicht: 3.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403000

Publikácia Ernest Zmeták je obsiahla monografia významného slovenského maliara, grafika, ilustrátora a zberateľa umenia. Kompletizuje najmä jeho maliarske dielo. Bohatý obrazový materiál dopĺňajú Zmetákove pamäti, ktoré písal v osemdesiatych rokoch minulého storočia, a ktoré v kompletnej podobe ešte nevyšli. Zmetákovu tvorbu v knihe hodnotí výtvarný teoretik Ján Abelovský a čitateľ má k dispozícii aj citáty z iných textov, ktoré vznikli počas umelcovho života a boli publikované v dobovej tlači či vo výstavných katalógoch.

69,90 *
Versandgewicht: 2.350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402728

Rozsiahle dielo Vincenta Hložníka (1919 — 1997) sa stalo základom slovenského moderného výtvarného prejavu. Maliar, grafik, ilustrátor, vysokoškolský profesor, národný umelec Vincent Hložník je jednou z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Súčasťou vrcholného moderného umenia na Slovensku je najmä fenomén známy pod názvom Hložníkova grafická škola. Jeho nové smerovanie vo výtvarnom umení inšpiratívne ovplyvnilo generáciu jeho súčasníkov i nasledovníkov a patrí k trvalým hodnotám slovenskej výtvarnej kultúry.

Vincent Hložník bol maliarom európskeho rozmeru a patril k prvým zásadným slovenským ilustrátorom — ilustroval približne tristo kníh. Neodmysliteľnou súčasťou tvorby tohto veľkého umelca sú monumentálne práce — mozaiky a vitráže v kostoloch po celom Slovensku. Vystavoval doma, ale aj v Taliansku, Maďarsku, bývalom Sovietskom zväze, Mexiku, Veľkej Británii, Egypte a v iných štátoch. Táto monografia o živote a diele Vincenta Hložníka je výsledkom dlhoročnej práce. Jej cieľom je prispieť k poznaniu tvorby, ktorej veľkosť charakterizuje prelínanie intelektu a fantázie na ceste pod povrch javov nášho sveta.

45,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500051

Monografia slovenského výtvarníka Petra Rollera (1948-).

Peter Roller je známy nielen na domácej umeleckej scéne ale aj v zahraničí. Na stránke môžete nájsť výber z jeho sochárskej tvorby, maľby, kresby. Ťažiskom jeho tvorby je práca s kameňom. V súčasnosti však využíva oceľ, nerez a venuje sa tvorbe modelov monumentálnych objektov.

Venuje sa monumentálnej i komornej plastike, kresbe a grafike. Od roku 1976 vystavuje na významných výstavách slovenského umenia doma i v zahraničí. Zúčastnil sa vyše 40 medzinárodných sochárskych sympózií po celom svete. Monumentálne diela Petra Rollera sú na viacerých miestach na Slovensku i v zahraničí. Komornou tvorbou a kresbami je zastúpený v zbierkových fondoch v galériách a v súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Text in Slowakisch und Engl.

57,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402710

Majerníkov (1909 Veľké Kostoľany — 1945 Praha) groteskný, občas až krutý pohľad na realitu slovenskej dediny a následne na parížske a pražské veľkomesto bol v jeho ponímaní a podaní v slovenskom výtvarnom umení tohto obdobia ojedinelý jav. V jeho neskoršej tvorbe sa objavili autorovi duševne i duchovne príbuzné postavy bezútešných a utrápených ľudí, ktorí nedokázali uniknúť večnej tragike pozemského údelu človeka: jazdec, toreador, tulák, cirkusant, krasojazdec, vandrovník, Don Quijote, utečenec, klaun, pútnik, vojak a opäť jazdec – množstvo variantov človeka na cestách, na večnej pozemskej púti odniekadiaľ niekam. Maliarove osobné životné pocity z prežívania nevyliečiteľnej choroby splývali s úzkosťou jeho spolupútnikov, ktorá bola v dobovej atmosfére konca tridsiatych rokov 20. storočia čoraz citeľnejšia. V jeho zrelej tvorbe zotrvala postava tragického hrdinu Dona Quijota. Spôsob, akým rytier prechádzal životom a svetom, v ktorom vymizla česť a šľachetnosť, mu poslúžil ako príklad povznesenia sa nad každodenné ponižovanie, bezmocnosť a útrapy života. Umelec sa v jeho postave našiel, požičiaval si jeho tvár a tieto zobrazenia môžeme interpretovať ako skrytý autoportrét. Odveká cesta hľadania nehynúcich ideálov a napĺňania skutočných i domnelých ušľachtilých cieľov s vážnym zámerom a tragickým záverom sa stala údelom aj maliara Cypriána Majerníka. Text in Slowakisch und Engl.

44,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402709

Katalog výstavy.

Výstava Slovenskej národnej galérie s názvom DVE KRAJINY. Obraz Slovenska: 19. storočie x súčasnosť predstavuje na jednej strane premeny žánru slovenskej krajiny v umení 19. storočia, na strane druhej ukazuje ako sa tejto témy zhostilo súčasné umenie (cca od 70. rokov 20. storočia po dnešok). Multižánrový a transhistorický projekt na bohatom materiáli (kresby, grafiky, fotografie, maľby, sochy a objekty, inštalácie, videa, akcie a performancie) ukazuje šírku a rozmanitosť zobrazenia slovenskej krajiny ako topograficky definovaného miesta, spracovanej a interpretovanej tak autormi 19. storočia, ako aj súčasnými tvorcami.

35,90 *
Versandgewicht: 1.090 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401968

Zuzana Bobovská - Bošková sa narodila 8.marca 1957 v Považskej Bystrici.Publikácia  Zuzana Bobovská - Bošková, maliarka, je už šiestou časťou z cyklu  najlepších maliarov Považskej Bystrice, ktorých autorom a vydavateľom je historik a zberateľ Milan Belás.  V tejto kolekcii doteraz vyšli nasledovní umelci: Alojz Viliam Fábry, Zuzana Vaňousová - Krónerová, Imrich Weiner Kráľ, Ján Rojko a Milan Sládek

17,90 *
Versandgewicht: 320 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4400435

Katalog výstavy. Maliarka I.Krošláková (1943-) patrí k najvýznamnejším a celoživotným predstaviteľom Informelu na Slovensku. V rámci jeho programovo zúženej škály vyjadrovacích foriem, si vytvorila vlastnú výtvarnú cestu, autentické interpretačné zdroje, spôsob výtvarnej výpovede, technických postupov a materiálových východísk. A to sa spolu podpísalo pod nezameniteľnú vizuálnu totožnosť a charakteristickú obrazovú poetiku jej diel .

24,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4300361

Publikácia sa venuje problému vzťahu slova a obrazu v slovenskom vizuálnom umení s dôrazom na umenie 60. a 70. rokov 20. storočia, pričom uhol pohľadu na danú problematiku je rozšírený aj o filozoficko-estetický aspekt, vďaka ktorému text nadobúda širšie kontexty. Text je rozdelený do nasledovných okruhov: Ut pictura poesis, Kaligrafia - ručne maľované písmená, Experimentálna poézia a jej podoby vo vizuálnom umení, Intertextovosť - nový spôsob výstavby umeleckého textu, Mapa - spojenie vizuálnej reprezentácie a jazykovej referencie.

34,90 *
Versandgewicht: 540 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201245
Katalog výstavy Katedry fotografie a nových médií Vysoké školy výtvarných umení v Bratislave. Text in Slowakisch und Engl.
29,90 *
Versandgewicht: 980 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200937

Slovenské akčné umenie 60. rokov, ktoré vzniklo v kontexte komunistického režimu, nadobudlo v špecifickej spoločensko-politickej situácií určité charakteristické črty. Ťažiskom predpokladaného výskumu je obdobie rokov 1965-1972, ktoré je možné označiť za prvú fázu akčného umenia. Bolo poznačené pluralitou umeleckých smerov, čulými medzinárodnými kontaktami a slobodnými tvorivými experimentami. Táto etapa bola ovplyvnená prvými akciami po roku 1965 a od roku 1972 návratom k oficiálnej doktríne socialistického realizmu.Výskum akčného umenia s predstaviteľmi ako Peter Bartoš, Július Koller, Vladimír Popovič, Jana Želibská, Milan Adamčiak a Róbert Cyprich a.i., tvorí rámec druhej časti knihy venovanej akciám Alexa Mlynárčika, ktorý v období rokov 1965-1972 zorganizoval viaceré významné akcie. Prvotným cieľom bolo zozbierať ich podrobnú dokumentáciu, pretože boli z dôvodu ich efemérneho charakteru ťažko zrekoštruovateľné. Mlynárčikov umelecký prínos získal výnimočnú pozíciu aj vďaka dlhoročnej spolupráci s francúzskym kritikom Pierrom Restanym, preto sa pozornosť zameriava na inšpiráciu filozofiou nového realizmu a odzrkadlenie tohoto smeru v jeho diele, ako aj na komparáciu kreatívnych prístupov L. Schwittersa, M. Duchampa či P. Manzoniho. Nové skutočnosti prinieslo priame porovnanie s inými akčnými umelcami a ich postupmi, na príklad s happeningami Allana Koprowa či Wofa Vostella.

27,90 *
Versandgewicht: 550 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
211 - 240 von 243 Ergebnissen