Belletristik


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
571 - 594 von 594 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4400876

Kam až zachádza túžba po absolútnej moci, síce ustanovenej podľa demokratických pravidiel, no bez dostatočnej kontroly? Premiér Róbert Ičo nepozná nijaké prekážky, aby získal neobmedzenú vládu v krajine, kde bujnie korupcia, rozkrádanie, a ani najväčšie prešľapy vysokých vládnych úradníkov nie sú potrestané. K tomu zneužíva poslaneckú väčšinu v parlamente a nedôstojným spôsobom aj prezidenta Gašpara Ivanoviča, ktorý verí planým sľubom. Darí sa mu to dovtedy, kým traja zamestnanci prezidentského paláca neodhalia a nezačnú sa zabávať na tajnej korešpondencii medzi premiérom a prezidentom. Z nevinnej zábavky sa vyvinie kauza, ktorá zatrasie celým mocenským systémom v krajine.

22,90 *
Artikel-Nr.: 4400633

V malomeste plynie život podľa svojich vlastnych pravidiel - čo sa však stane, keď naložíš tomu nesprávnemu náckovi? Vlado Valas, mladý skrachovaný filozof, uteká zo svojho rodného mesta a vydáva sa na podivuhodnú cestu do Bratislavy, plnú pochybných existencií a stroskotancov, kráčajúc po stopách svojej spackanej mladosti, aby zistil, že každé dno sa dá nakoniec preraziť. Rauš je temná paródia na motivačné romány o pozitívnom myslení, a zároveň psychedelický výlet do slovenského podzemia, kde aj náckovia môžu byť obete a pankáči pekní hajzli...

17,90 *
Artikel-Nr.: 4400632

Kniha Poviedka 2013 je súbor najlepších ocenených poviedok v súťaži POVIEDKA 2013 Asseco solutions. Do súťaže prišlo 214 príspevkovy zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Hodnotila porota v zložení: Radoslav MATEJOV, Veronika RÁCOVÁ a Karol CSIBA

11,90 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400628

... -mesto s neuveritel´nou históriou, pamiatkami a pamätihnostˇami. Dvadsať príbehov o pamiatkach a pamätihodnostiach Prešporka-Bratislavy. Sú medzi nimi zaujímavosti o kráľovskej pokladnici či o zasadaní uhorského snemu v budove Kráľovskej uhorskej komory na Michalskej ulici, o oslave víťazstva nad Turkami, o Kalvárii, o protinapoleonských valoch neďaleko nákupného centra v Petržalke, o kaplnke sv. Rozálie v Lamači, ktorou sa poďakovali obyvatelia mesta za ochranu pred morom, o Balassovom paláci bez krídel na Panskej ulici, o cintoríne v záhrade kláštora milosrdných bratov, o prepriahacích staniciach a zájazdných hostincoch, zaujímavosti z Podhradia – o ľadovni, prístave či Arsenáli, o kúpeľoch Grossling, o Dynamitke a pomníkoch na Kamzíku, príbeh hotela Carlton, o predmestí Blumentál v 18. storočí, kde sídlil gróf Sedlitz, o rozlúčkovej kaplnke a fabrike na súkno, niečo z histórie cintorína v Slávičom údolí, kde na počiatku boli drevené kríže... Autorka sa venuje pamiatkám a histórii Bratislavy. Jednotlivé príbehy dokumentuje množstvom unikátnych archívnych dokumentov, fotografií, plánov, ktoré sa jej podarilo nájsť pri bádaní v archívoch.

25,90 *
Versandgewicht: 640 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400626

Knižný debut mladého básnika, laureáta viacerých celoslovenských literárnych súťaží je poetickým vrstvením vnemov, metafor, sentencií, vrstvením s premyslenou kompozíciou, rúfusovsky presvedčivým jazykom a jasným, láskavým, lež zavše i krutým posolstvom: sviatočný otec / sa vpil do všednej krčmy / na osirelom dvore / si deti pokopávajú / jeho sklenené srdce / zo dna bezohľadne vytriasli / jedinú zaplatenú slzu / v hrudi zvýšil kúsok miesta / na sekeru...

13,90 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400360

Hra o svätej Dorote je inováciou motívov viacerých krajových variácií slovenského ľudového divadla i jeho poetiky. Hrávala sa do polovice minulého storočia pravidelným sezónnym cyklickým predvádzaním, vždy na konci januára do začiatku februára. (Sviatok má 6. 2.) Dnes ožíva vo folklórnych skupinách a v podaní divadelných súborov aj mimo tohto času. Ostáva i dokladom uchovania stôp európskeho stredovekého divadla. V slovenských podmienkach sa aktualizovala na „domáci spôsob“ kontaktného predstavenia. Nie iba na Horehroní, ako sa dlho tvrdilo, bez poznania rozsahu výskytu, ale takmer v celom priestore stredného a západného Slovenska, v istých lokalitách aj na východe. Jej nositelia sa usilovali o osobitný rozpútano-viazaný veršový prejav, lež i o vyjadrenie sociálnych duchovných zápasov. Preto ju komunistická totalita vytláčala z verejných vystúpení pokračovateľov pôvodnej ľudovej kultúry, uchovávajúcich nielen spev a tanec, ale aj divadlo.

24,90 *
Versandgewicht: 540 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400359

Príbeh dvoch mladíkov, ktorí sa pokúšajú každý po svojom odpútať od rodného kraja, kde ich nečaká žiadna perspektíva. Fedy študuje v hlavnom meste a neskôr pracuje v medzinárodnej firme. Stáva sa výkonným kolieskom vo svete moderného „civilizovaného“ otroctva. Jeho kamarát Vaxo sa krúti v bludných kruhoch striedavých výjazdov do Nemecka, Ameriky či na Ukrajinu. Vykúpením zo života, ktorý ich oberá o ilúzie, je putovanie za mágiou Florinskej monarchie (fiktívny názov územia s tradičným rusínskym osídlením na rozhraní Slovenska, Poľska a Ukrajiny, voľne odkazujúci na neúspešný historický pokus Rusínov-Lemkov o vyhlásenie tzv. Florinskej republiky). Navyše záhada karpatorusínskeho pokladu ich zavedie až na vzdialené roviny Ukrajiny a predznamená prekvapivé vyústenie. 

15,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4030409
Spomienky autora a jeho generačných druhov (priateľov a rovesníkov) na časy detstva a dospievania v 2. polovici 20. storočia v meste pod Sitnom. Príbehy dopĺňajú čiernobiele dokumentárne fotografie.
36,90 *
Versandgewicht: 960 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4300362
Sbírka poezie.
8,90 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4300002
Krása a Bolesť je čtvrtou básnickou zbierkou autora (nar. 1958). Obsahuje poéziu sýtenú modernou obraznosťou, tematicky ukotvenú v priestore existenciálnych a duchovných otázok. Básnik vo veršoch mapuje údel tvorivého človeka s vlastným pohľadom na svet, vypovedá o hľadaní a nachádzaní, tematizuje krásu a bolesť ako atribúty života.
8,79 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4201259
Zajímavým rozprávačským štýlom je napísaná kniha Kúzelník spod Kahlenbergu. Kniha, ktorá tentoraz vyzdvihuje osobnosť významného muža, pochádzajúceho zo Spišskej Belej, svetovo uznávaného vynálezu Jozefa Maximiliána Petzvala (1807-1891), ktorý poznamenal dejiny vo vývoji fotoaparátu. Kniha opisuje život a dielo tejto výnimočnej osobnosti v oblasti aplikovanej matematiky 19. storočia od jeho študentských čias, kedy bola matematika pre neho "najhlúpejšou vedou na svete", až k objaveniu jej krás, spoznávania až natoľko, že ju študoval na rôznych školách a neskôr ju začal vyučovať na univerzite vo Viedni. Na vrchu Kahlenberg nad Viedňou realizoval množstvo svojich výpočtov a pokusov, z ktorých vznikli objavy svetového charakteru. Jeho vynálezy portrétneho a krajinárskych objektívu viedli k zostrojeniu fotoaparátu s kratším expozičným časom, čo bolo výnimočným celoeurópskym objavom.
14,00 *
Versandgewicht: 340 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201234
Básnický cyklus Laca Novomeského Dom, kde žijem vychádzal na pokračovanie v časopise Kultúrny život počas roka 1966. Zárodok budúcej básnickej zbierky však Novomeský do samostaného vydania nedotiahol, v Československu začal kulminovať reformný proces demokratizácie politického usporiadania, ktorý aktívneho Novomeského naplno pohltil. Neskoršie k cyklu pribudli už iba dve samostatné básne Rekviem (1969) a Rozdvojenie (1971) a nimi sa básnické dielo jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov zavŕšilo.
15,90 *
Versandgewicht: 350 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201170
Kniha je totiž o životě v této totalitní době, byť v jejím závěrečném tažení. Publikace je napsaná rukou a viděna očima současného kněze a je odmítnutí všech druhů totalit, o hledání svobody, o touze po výšinách a hlubinách, o lásce a pravdě a hlavně o nacházení cesty.
23,90 *
Versandgewicht: 460 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201136
Básnická kniha Eduarda Gombalu je dokazem toho, ako sa virtuozita umelca a rozsiehle vedomosti literárného vedca snúbia s hlbokou vierou v Boha.
12,00 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201129
Román o národnom buditeľovi, jazykovedcovi, vydavateľovi, redaktorovi a zakladateľovi Spolku Andrejovi Radlinskom. Publikácia osvetľuje život a dielo Andreja Radlinského a historické súvislosti okolo vzniku Spolku sv. Vojtecha.
14,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200850
Po rebríku do neba je jedenásta zbierka poézie Stanislava Hábera, ktorý je známy hlbokým prienikom vo svojej tvorbe do vzťahov muža a ženy nielen medzi čitateľmi na Slovensku, ale aj v Českej republike, kde získal viacero významných literárnych ocenení. V roku 2009 sa stal laureátom 7. ročníku českého festivalu Literárna Vysočina, keď získal hlavnú cenu pohár Quo vadis. Rovnako na Slovensku bola jeho tvorba ocenená prvou cenou Braneckého Trenčína (2004), či denníka Pravda. Po rebríku do neba je mystickou poéziou a obsahuje aj ocenenú tvorbu z viacerých súťaží.
8,77 *
Versandgewicht: 120 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200657
V roku 2012 si naša kultúrna a školská verejnosť pripomenie 150. výročie založenia Prvého slovenského ev. a. v. gymnázia v Revúcej, významnej strednej školy s vyučovacím jazykom slovenským druhej polovice 19. storočia.K hlavným iniciátorom jej založenia, prvým jej správcom bol August Horislav Škultéty (1819 – 1892), národný buditeľ, básnik, kňaz, učiteľ. Predkladaná publikácia po prvý raz podáva ucelený portrét Škultétyho so zameraním na jeho učiteľskú činnosť, pedagogické dielo a organizačné aktivity pri zakladaní a rozvoji revúckeho gymnázia v kontexte všetkých jeho kultúrnych a národných úsilí. Obsahuje aj bibliografiu prác A. H. Škultétyho.
13,90 *
Versandgewicht: 210 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101683

Knižná novela z obdobia dvadsiatych rokov 20. storočia. Príbeh dvoch chlapcov: židovského Johana a kresťanského Paula, ktorí vplyvom miestnych i vtedajších pomerov doby, rovnako tak i nekalou výchovou Paula k nevraživosti a nenávisti nedokážu prekonať rozdiely vyplývajúce z rozdielnosti svojho pôvodu. Márnym sa ukáže dokonca i snaženie mamele (mamička – v jazyku jidiš) a kresťanského kňaza Michala Stanka, ktorí sa všemožne snažia predísť fatálnym následkom správania dospievajúcich chlapcov.

22,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4101615
Zápisky a spomienky vedca, fyzika a predsedu SAV, muža s nesmierne širokým záberom záujmov od literatúry, cez vedu až po klasickú hudbu.
21,90 *
Versandgewicht: 260 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101491
Humorne ladené príbehy z Gemera, zväčša z rodiska autora-Gočova.
12,90 *
Versandgewicht: 420 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101460
Florentina T. Lojeková požiadala Vydavateľstvo RAK o vydanie pamätí jej otca JUDr. Barnabáša Lojeka pod názvom Kým nie je neskoro.B. Lojek bol známym bratislavským advokátom, zažil dve svetové vojny, februárový prevrat, vysídlenie, politické prenasledovanie a emigráciu do Kanady, kde v Toronte v roku 1993 vo veku osemdesiatosem rokov zomrel. Aj jeho dcéra je známa, svojho času – ako sólistka baletu Slovenského národného divadla – dokonca veľmi známa: napriek nedobrému kádrovému pôvodu získala pred odchodom do emigrácie titul zaslúžilej umelkyne.Mnohožánrová monografia B. Lojeka opisuje a analyzuje niektoré obdobia histórie Slovenska do skončenia druhej svetovej vojny a pokračuje biografiou vlastnej rodiny. Zaoberá sa inváziou sovietskych vojsk do Československa a odchodom Lojekovcov na Západ.
17,00 *
Versandgewicht: 410 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101284
Knižka autora staršej generácie (1943), ktorá zachytáva jeho literárnokritickú tvorbu z aktuálneho desaťročia. Redakčný posudok napísal Michal Harpáň.
19,90 *
Versandgewicht: 230 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101285
Literárny kritik a literárny vedec Adam Svetlik sa narodil 1. apríla 1961 v Zreňanine. Základnú školu vychodil v Aradáči a gymnázium v Zreňanine (1979). Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade (1988), kde od roku 1990 pracoval ako asistent a od roku 2006 ako docent (rok predtým obhájil doktorskú dizertáciu Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia).
18,90 *
Versandgewicht: 210 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100001
Krátka novela, rozprávanie o zlatých časoch dedinského futbalu, keď sa chlapi naháňali po ihrisku za loptou, a nie za peniazmi. Mystifikačný príbeh opierajúci sa o chlapčenské autorove zážitky, napísaný hravo, vtipne, groteskne rozvíjajúci obrazný jazyk futbalu do epických situácií.
14,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
571 - 594 von 594 Ergebnissen