Belletristik


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
571 - 582 von 582 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4201170
Kniha je totiž o životě v této totalitní době, byť v jejím závěrečném tažení. Publikace je napsaná rukou a viděna očima současného kněze a je odmítnutí všech druhů totalit, o hledání svobody, o touze po výšinách a hlubinách, o lásce a pravdě a hlavně o nacházení cesty.
23,90 *
Versandgewicht: 460 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201136
Básnická kniha Eduarda Gombalu je dokazem toho, ako sa virtuozita umelca a rozsiehle vedomosti literárného vedca snúbia s hlbokou vierou v Boha.
12,00 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201129
Román o národnom buditeľovi, jazykovedcovi, vydavateľovi, redaktorovi a zakladateľovi Spolku Andrejovi Radlinskom. Publikácia osvetľuje život a dielo Andreja Radlinského a historické súvislosti okolo vzniku Spolku sv. Vojtecha.
14,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200850
Po rebríku do neba je jedenásta zbierka poézie Stanislava Hábera, ktorý je známy hlbokým prienikom vo svojej tvorbe do vzťahov muža a ženy nielen medzi čitateľmi na Slovensku, ale aj v Českej republike, kde získal viacero významných literárnych ocenení. V roku 2009 sa stal laureátom 7. ročníku českého festivalu Literárna Vysočina, keď získal hlavnú cenu pohár Quo vadis. Rovnako na Slovensku bola jeho tvorba ocenená prvou cenou Braneckého Trenčína (2004), či denníka Pravda. Po rebríku do neba je mystickou poéziou a obsahuje aj ocenenú tvorbu z viacerých súťaží.
8,77 *
Versandgewicht: 120 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200657
V roku 2012 si naša kultúrna a školská verejnosť pripomenie 150. výročie založenia Prvého slovenského ev. a. v. gymnázia v Revúcej, významnej strednej školy s vyučovacím jazykom slovenským druhej polovice 19. storočia.K hlavným iniciátorom jej založenia, prvým jej správcom bol August Horislav Škultéty (1819 – 1892), národný buditeľ, básnik, kňaz, učiteľ. Predkladaná publikácia po prvý raz podáva ucelený portrét Škultétyho so zameraním na jeho učiteľskú činnosť, pedagogické dielo a organizačné aktivity pri zakladaní a rozvoji revúckeho gymnázia v kontexte všetkých jeho kultúrnych a národných úsilí. Obsahuje aj bibliografiu prác A. H. Škultétyho.
13,90 *
Versandgewicht: 210 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101683

Knižná novela z obdobia dvadsiatych rokov 20. storočia. Príbeh dvoch chlapcov: židovského Johana a kresťanského Paula, ktorí vplyvom miestnych i vtedajších pomerov doby, rovnako tak i nekalou výchovou Paula k nevraživosti a nenávisti nedokážu prekonať rozdiely vyplývajúce z rozdielnosti svojho pôvodu. Márnym sa ukáže dokonca i snaženie mamele (mamička – v jazyku jidiš) a kresťanského kňaza Michala Stanka, ktorí sa všemožne snažia predísť fatálnym následkom správania dospievajúcich chlapcov.

22,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4101615
Zápisky a spomienky vedca, fyzika a predsedu SAV, muža s nesmierne širokým záberom záujmov od literatúry, cez vedu až po klasickú hudbu.
21,90 *
Versandgewicht: 260 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101491
Humorne ladené príbehy z Gemera, zväčša z rodiska autora-Gočova.
12,90 *
Versandgewicht: 420 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101460
Florentina T. Lojeková požiadala Vydavateľstvo RAK o vydanie pamätí jej otca JUDr. Barnabáša Lojeka pod názvom Kým nie je neskoro.B. Lojek bol známym bratislavským advokátom, zažil dve svetové vojny, februárový prevrat, vysídlenie, politické prenasledovanie a emigráciu do Kanady, kde v Toronte v roku 1993 vo veku osemdesiatosem rokov zomrel. Aj jeho dcéra je známa, svojho času – ako sólistka baletu Slovenského národného divadla – dokonca veľmi známa: napriek nedobrému kádrovému pôvodu získala pred odchodom do emigrácie titul zaslúžilej umelkyne.Mnohožánrová monografia B. Lojeka opisuje a analyzuje niektoré obdobia histórie Slovenska do skončenia druhej svetovej vojny a pokračuje biografiou vlastnej rodiny. Zaoberá sa inváziou sovietskych vojsk do Československa a odchodom Lojekovcov na Západ.
17,00 *
Versandgewicht: 410 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101284
Knižka autora staršej generácie (1943), ktorá zachytáva jeho literárnokritickú tvorbu z aktuálneho desaťročia. Redakčný posudok napísal Michal Harpáň.
19,90 *
Versandgewicht: 230 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101285
Literárny kritik a literárny vedec Adam Svetlik sa narodil 1. apríla 1961 v Zreňanine. Základnú školu vychodil v Aradáči a gymnázium v Zreňanine (1979). Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade (1988), kde od roku 1990 pracoval ako asistent a od roku 2006 ako docent (rok predtým obhájil doktorskú dizertáciu Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia).
18,90 *
Versandgewicht: 210 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100001
Krátka novela, rozprávanie o zlatých časoch dedinského futbalu, keď sa chlapi naháňali po ihrisku za loptou, a nie za peniazmi. Mystifikačný príbeh opierajúci sa o chlapčenské autorove zážitky, napísaný hravo, vtipne, groteskne rozvíjajúci obrazný jazyk futbalu do epických situácií.
14,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
571 - 582 von 582 Ergebnissen