Zeitgeschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
91 - 120 von 2037 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5301300

Dvoudílná publikace obsahuje podrobný rozbor vývoje socialistického ústavního systému a navazuje tak na monografii vydanou před dvěma lety v obdobném autorském kolektivu s názvem Ústava a ústavní systém meziválečného Československa (Ostrava: KEY Publishing, 2020, 931 s.), která se zabývá meziválečným ústavním systémem a jejíž výklad končí vznikem Protektorátu Čechy a Morava. Z důvodu zamýšlené návaznosti začíná výklad předložené publikace již rokem 1939, a to kapitolou o vznikajícím systému zahraniční československé reprezentace.

Základ této monografie představují první čtyři kapitoly pojednávající o ústavním vývoji do roku 1989. Jejich členění odpovídá jednotlivým etapám československého ústavního vývoje. Na výklad o ústavním vývoji navazují specializované kapitoly obsahující podrobnou analýzu zastupitelské soustavy, volebního práva, vlády, občanských práv a svobod a postavení prezidenta republiky v daném období. Výklad je zakončen, stejně jako v předcházející publikaci, životopisnými medailony nejvýznamnějších konstitucionalistů dané doby.

Jednotlivé kapitoly jsou doplněny četnými ilustracemi z dobového tisku a vyobrazeními významných představitelů československého státu čtyřicátých až osmdesátých let a těch, kteří více či méně zasáhli do ústavně politického vývoje v daném období.

Druhá část publikace je tvořena přílohami s nejdůležitějšími ústavními dokumenty, ať již platnými, či jen nikdy nerealizovanými návrhy. Unikátní je především soubor dokumentů věnovaných vytvoření federace v roce 1968, který obsahuje téměř vše podstatné, co s procesem federalizace Československa souviselo. Dále jsme do příloh zahrnuli několik málo dokumentů z let 1988–1989, kdy si již i tehdejší politické špičky začaly uvědomovat neudržitelnost ústavní situace, jejíž základy byly vytvořeny v roce 1960, a zahájily přípravné práce na nové socialistické ústavě. Politický vývoj byl však rychlejší a práce na ní tedy nebyly dokončeny.

Lze shrnout, že tato kniha je první monografií předkládající veřejnosti podrobný a komplexní výklad socialistického ústavního systému v co nejširších politických souvislostech.

86,90 *
Versandgewicht: 2.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301297

Kniha je věnována problematice politického myšlení českého levicového exilu v letech 1968–1989. Jejími hlavními aktéry jsou členové Československé sociální demokracie, jejímž tiskovým orgánem byl v letech 1978–1989 čtvrtletník Právo lidu, reformně komunističtí prominenti vydávající v letech 1971–1989 v Římě dvouměsíčník Listy a emigranti z řad studentů kolem revolučně socialistického čtvrtletníku Informační materiály, který vycházel v letech 1971–1982 v Západním Berlíně.

Autoři prostřednictvím důkladného analytického výzkumu ukazují, že mezi těmito třemi směry panovaly zcela zásadní rozdíly, které znemožňovaly nalezení ideologické a programové shody, což činnost levicového exilu výrazně limitovalo. Stejně tak se jim podařilo prokázat, že výrazné ideologické napětí existovalo i mezi exulanty po roce 1948 a emigranty po roce 1968. Navzájem si konkurovali nejen politicky, ale i při soupeření o finanční podporu od západních vlád, díky níž mohli exulanté působit prostřednictvím svých tiskovin na československou veřejnost. Nejkomplikovanější situace panovala mezi členy sociální demokracie do roku 1948 a sociálními demokraty, kteří se snažili o obnovení strany v roce 1968.

28,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300961

Sborník spřízněných autorů vycházející u příležitosti životního jubilea přední osobnosti české iberoamerikanistiky, historie a etnologie – Oldřicha Kašpara. Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc., je významný český hispanista, iberoamerikanista, etnolog, historik a překladatel, ale také spisovatel a básník.

28,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301295

Objevná, výpravná a v naší literatuře výjimečná monografie provází čtenáře dobou, kdy se nerozhodovalo na hřištích, nýbrž v sekretariátech, prohry se přičítaly nešvarům minulosti a výhry třídnímu uvědomění. Přibližuje osudy fotbalistů v soukolí politických procesů, represí a perzekucí, pátrá v myšlení politruků. Rozebírá hru v područí studené války a ideologie.

Autor zpřístupňuje neznámá fakta z vyšetřovacích spisů, soudních přelíčení a kádrových posudků hráčů, trenérů a činovníků obviňovaných z vlastizrady, špionáže či spolupráce s cizími rozvědkami. Podrobně se věnuje příběhům emigrace, popisuje dramatické útěky, úspěchy i peripetie známých fotbalistů, kteří opustili republiku.

Nepřehlíží však ani pokroky, ke kterým v období 1948–1956 postupně, s řadou nezdarů a slepých uliček ve státní podpoře sportu, v metodice a v sociálním zajištění sportovců došlo. V polovině roku 1956 se v zahraničí shodovali, že nejlepším mužstvem světa je – Československo! Autor vysvětluje, jak ze stalinistického temna, které svedlo kopanou na scestí, ba hranu propasti, vzešla dekáda, která bude v historii našeho fotbalu vůbec nejúspěšnější.

Dílo volně navazuje na autorovu knihu Bican proti Hitlerovi. Fotbal v Protektorátu Čechy a Morava a umožňuje tak srovnání postupu obou totalit, nacismu a stalinismu, při zneužití, politizaci a ideologizaci nejpopulárnějšího odvětví sportu.

52,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300921

Kniha přibližuje tvůrčí vztah mezi skladatelem Bohuslavem Martinů a básníkem Miloslavem Burešem. Objasňuje jejich spolupráci ve druhé polovině 50. let, vznik kantát Otvírání studánek, Romance z Pampelišek, Legenda z dýmu bramborové nati a Mikeš z hor, ale také jejich nerealizované plány. Přináší nový pohled na dobový kontext. Publikace vychází v česko-anglické zrcadlové edici.

44,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301294

Třetí přímá volba prezidenta České republiky v roce 2023 se konala v atmosféře plné napětí a očekávání. Tu způsobilo hned několik souběžných faktorů. Jedním z nich byl výkon funkce dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana, dalším napětí ve společnosti vyvolané válkou na Ukrajině a s tím související energetickou krizí. Situaci ovlivňoval i příchod mnoha válečných uprchlíků a hlasité protesty a demonstrace antisystémových aktérů. Ačkoliv se nejedná o dění mající přímý vliv na volbu hlavy státu či problémy, které by prezident měl ve své kompetenci (vy)řešit, všechny tyto faktory se na podobě předvolebního klání i voleb samotných podepsaly.

23,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301292

Kniha zachycuje organizační vývoj a personální strukturu české diplomacie v průběhu tří desetiletí, tedy od vzniku samostatné České republiky až do současnosti. První část mapuje naši zahraniční politiku v období jednotlivých vlád, druhá se detailně zabývá osobnostmi ministrů zahraničí a třetí přináší biografická hesla dalších aktérů české diplomacie – velvyslanců, náměstků ministrů, vrchních ředitelů sekcí Ministerstva zahraničních věcí. V přílohách najdeme přehledné tabulky s vývojem personálního obsazení důležitých postů.

32,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301291

České zločiny z 90. let. Populární podcast Josefa Klímy se vrací v knižní podobě!

Kdo jiný by měl vyprávět o zločinech 90. let než Josef Klíma? Legenda investigativní novinařiny se vrací k podcastu České podsvětí a popisuje zásadní kauzy z 90. let: navštívíte s ním Discoland Ivana Jonáka, nahlédnete pod pokličku ruskojazyčných mafií, připomenete si řádění Ivana Roubala či Orlických vrahů a posvítíte si na Radovana Krejčíře i Františka Mrázka. Josef Klíma původní materiál podcastů prohloubil, rozšířil o výpovědi vyšetřovatelů a doplnil obrazovou přílohou.

25,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300859

Kniha představuje výsledky badatelské sondy do vztahu křesťanských církví – Českobratrské církve evangelické, Církve římskokatolické a Církve československé husitské – k tělu a tělesnosti. Základní otázkou, kterou si autorka knihy klade, je, jaký byl vztah křesťanských církví k tělu a tělesnosti v době tak bohaté na společensko-kulturně-politické dění, jako bylo dvacáté století. Proto se zaměřuje na období mezi lety 1917 a 1970, konkrétně pak na to, jak byl v českých zemích pohled na tělo a tělesnost prezentován uvedenými církvemi prostřednictvím jimi vydaných církevních dokumentů a dobových komentářů.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301285

Život českého historika Martina Kučery (*1958) významně ovlivnilo několik skutečností – celoživotní boj s cukrovkou, intenzivní zájem o historii a umění a setkání s celou řadou osobností českého vědeckého, uměleckého i politického  světa. Kniha jeho pamětí je tak protkána vzpomínkami na osudy lidí blízkých i vzdálenějších, s nimiž se během svého života potkal či potkával a jejichž osobnosti se snaží přiblížit a připomenout, protože často patří mezi ony neprávem pozapomenuté. Kromě jeho rozvětvené rodiny tak v těchto vzpomínkách defilují někdejší českoslovenští legionáři, pracovníci knihovnických institucí, kde se pohyboval od mala, historici, které poznal během studií na Filozofické fakultě UK a později jako už jejich etablovaný kolega, ale i spisovatelé a výtvarníci, k jejichž dílu vnitřně tíhl. Jeho memoáry tak často nepřinášejí jenom svědectví o autorových osudech, ale především o jeho vztahu, empatii i obdivu k lidem, kteří se tak či onak zapsali do jeho života.

36,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301280

Padesát profilů předních českých intelektuálů a intelektuálek minulého století. Pavel Kosatík představuje padesát osobností, které na sebe vzaly zodpovědnost a měnily věci veřejné v naší zemi.

Medailony jsou věnovány následujícím osobám (výběr): Jaroslav Seifert, Olga Scheinpflugová, Jiřina Popelová, Bohdan Chudoba, Josef Zvěřina, Otto Wichterle, Ferdinand Knobloch, Jiří Hájek, Luděk Pachman, Radim Palouš, Irena Dubská, Rio Preisner, Ladislav Hejdánek, Jan Šimsa, Dagmar Burešová aj.

36,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301279

a jáchymovským peklem.

Neuvěřitelný příběh statečné ženy Blanky Čílové (93 let), která se v mládí zapojila do protikomunistického odboje, založený na autentických rozhovorech a archivních materiálech. S manželem Zdeňkem patřila k novopacké odbojové skupině. Roku 1949 byla celá skupina zatčena, manžel uvězněn a Blanka se stává samoživitelkou. Zdeňka po propuštění sužovaly vleklé zdravotní problémy a Blanka se o něj starala až do roku 1969, kdy zemřel na rakovinu jícnu způsobenou ozářením v uranových dolech. Strhující příběh zasazený do společensko-politického kontextu rozšiřuje čtenáři povědomí o historických souvislostech druhého a třetího odboje.

27,90 *
Versandgewicht: 540 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301278

Divoká? Kriminální? Plná naděje? Devadesátá léta byla mnohem víc

Co se v první porevoluční dekádě stalo s českou společností a jak nás to ovlivňuje dnes? Jaké překvapivé kontinuity s dobou před rokem 1989 „devadesátky“ vykazují? V jedenácti tematických kapitolách se autoři a autorky zaměřují na příběhy podnikání, bydlení, sportu, médií ad. O své postřehy se v rozhovorech dělí odborníci i pamětníci. Společně ukazují, že 90. léta nebyla jen dobou bezvýhradné svobody, nepadnoucích sak či kriminálního temna. Byla i mnohým dalším — ostatně proto jsou věčná.

29,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301277

Na židovském hřbitově v Drmoulu je dochováno 304 náhrobků, ten nejstarší je z 12. února 1646. Kompletní rozsáhlá dokumentace židovského hřbitova je na CD, které je součástí knihy. V knize jsou kapitoly věnující se epitafům, jménům, povoláním a symbolům na náhrobcích. S bývalou drmoulskou židovskou komunitou nás seznámí text Lukáše Svobody, historika Karlovarského muzea a dokumentátora židovského osídlení našeho regionu. Součástí knihy je několik rejstříků a plán hřbitova.

29,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301272

Katalog k výstavě. Katalog obsahuje celkem 43 osobností a jejich medailonky.

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301257

Kolektivní monografie se věnuje otázce skupinového aktérství v období první republiky, především jejích počátečních let. Ve společnosti, která byla poměrně silně zájmově, národnostně a politicky stratifikována, hráli skupinoví aktéři velmi výraznou úlohu ujasňování a formulace skupinových zájmů a snah o jejich prosazování na různých úrovních společenského systému. Kapitoly této monografie přibližují okruhy jednotlivých významnějších skupin aktérů od politických stran přes církve i bezvěrecká hnutí, legionářská sdružení, družstva či tělovýchovné a jiné spolky až po některé společenské skupiny.

34,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301251

Kniha je první ucelenou biografií, která objektivně zkoumá mimořádný životní příběh armádního generála Jana Syrového. Uceleně je zdokumentována jeho cesta 1. světovou válkou v řadách československých legií v Rusku. V roce 1926 se stal prvním československým náčelníkem Hlavního štábu. V letech 1933‒1939 působil jako generální inspektor branné moci. Byl též členem několika vlád a ministerským předsedou.

Cílem této knihy je podstatně přispět k celospolečenské a morální rehabilitaci Jana Syrového, na němž byla po 2. světové válce spáchána mimořádně těžká křivda, a jenž se stal obětí jednoho z prvních zpolitizovaných soudních procesů v Československu. Na základě absurdního a extrémně nespravedlivého obvinění jej Národní soud v Praze odsoudil v dubnu 1947 ke dvaceti letům vězení. Jako záminka posloužilo především setkání armádního generála Jana Syrového s Adolfem Hitlerem z 16. března 1939. Při něm došlo k podání rukou, které inicioval nacistický diktátor. Z výkonu trestu byl Jan Syrový propuštěn na amnestii v roce 1960. Vrchní soud v Praze zrušil v dubnu 2022 zmíněný rozsudek Národního soudu. Jméno a památka armádního generála Jana Syrového byly konečně očištěny.

38,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301249

V dubnu 2021 se ve vinohradském studiu poprvé sešli dva staří známí: předseda Kolegia Paměti národa Jan Dobrovský a novinář Jindřich Šídlo. Jejich společný podcast neměl zpočátku větší ambice než překlenout covidové období do chvíle, než se Paměť národa bude moci vrátit ke svým pravidelným besedám a přednáškám po celé zemi.

Ohlas posluchačů ale překvapil. Od dubna 2021 vzniklo již více než 70 epizod, v nichž autoři na základě zkušeností z moderní politické historie popisují a hodnotí aktuální dění. Kniha nabízí upravený přepis třinácti epizod první sezony podcastu. Od „operace Vrbětice“, přes sněmovní volby v říjnu 2021 až po ruský útok na Ukrajinu v únoru 2022. Texty doplňují dobové fotografie a na závěr každé kapitoly se čtenář také dozví, „jak to všechno nakonec dopadlo“. Tedy nakolik se předpovědi a hodnocení autorů nakonec protnuly s pozdější realitou a jaký byl další osud hlavních i vedlejších postav našich rozmluv.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5301239

Proč se neustále vracíme k Mnichovu 1938 jako k traumatu a hýčkáme si pocit, že jsme byli zrazeni? Jak vnímáme historické osobnosti a proč nám například z paměti vypadl F. L. Rieger, který stál u většiny kroků české politiky 19. století? Kdo byli skuteční vítězové února 1948 a jaké byly další osudy těch, kteří se ocitli na vrcholu moci? A jaké dopady mělo krátké období vlády Michaila Gorbačova na život v Československu? Autoři Přepište dějiny potřetí se tentokrát podívají na zoubek zapomenutým či „přepsaným“ osobnostem našich dějin, jako jsou Alois Rašín nebo Antonín Švehla, a událostem Mnichova 1938 a února 1948, kterým budou věnovány samostatné bloky. V knize nebude chybět ani pohled na Východ a česko-ruské vztahy, stejně jako téma hranic a našich sousedů. A protože kniha vychází v roce výměny na Pražském hradě, závěr bude věnován všem našim dosavadním prezidentům. Spíše než na jejich zevrubné životopisy se však autoři zaměří na výkon jejich prezidentského úřadu, a to pěkně od T. G. Masaryka až po Miloše Zemana. To všechno ve více než třiceti kapitolách.

30,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301236

Kniha zavede do mrazivých devadesátek, je sedmnáctou knihou novináře a spisovatele Jaroslava Kmenty. Autor mapuje vývoj organizovaného zločinu v Česku od devadesátých let. Zatímco v předcházející publikaci Ruská mafie to bylo o organizovaném zločinu, který k nám přišel ze zemí bývalého Sovětského svazu, tentokráte je obsahem knihy detailní rozbor mafie z prostředí romské komunity a tzv. světských. Ti byli v devadesátých letech úzce spojeni s ruskojazyčným organizovaným zločinem. Podstatná linka příběhu se odehrává kolem světského krále Antonína Běly, který patřil k nejbližším spolupracovníkům zavražděného kmotra Františka Mrázka. I proto autor říká, že Světská mafie je do jistý míry prequelem trilogie Kmotr Mrázek. Pokud vám tedy chyběly nějaké střípky do mozaiky příběhu někdejšího vládce podsvětí, v knize Světská mafie je bezpochyby najdete.

26,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301233

Práce shrnuje stávající poznatky týkající se plánování a provádění nacistické „eutanázie“ osob s duševním a mentálním postižením, která byla první masovou vraždou nacistického režimu na území českých zemí v letech okupace a druhé světové války (1939–1945). Na základě podrobné heuristiky rekonstruuje její rozdílný průběh v tzv. Říšské župě Sudety a v protektorátu.

34,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300940

Publikace Hvězdné nebe / Sochorovi a František Kysela se snaží čtenáři přiblížit profesní a přátelské vazby rodiny textilního průmyslníka Josefa Sochora (1866–1931) ze Dvora Králové nad Labem s vůdčími osobnostmi tehdejší umělecké scény, zejména pak s blízkým přítelem rodiny Františkem Kyselou. Spolupráci průmyslu a umění, usilující o esteticky kvalitní produkci, můžeme považovat za jeden z typických rysů období rozkvětu hospodářství prvorepublikového Československa, v němž se někteří majetní a vlivní podnikatelé stávali novodobými mecenáši a přímo ovlivnili rozvoj kultury a vizuální identity mladé republiky. Titul knihy byl inspirován názvem monumentální textilie „Hvězdné nebe v první hodině naší svobody 28. 10. 1918“, zobrazující postavení nebeských těles v den a hodině vzniku samostatného československého státu, která byla podle návrhu Františka Kysely vyrobena v Sochorově továrně v roce 1937. V přeneseném významu název odkazuje na „hvězdy“ české umělecké scény, kterými se zakladatel úspěšné textilní továrny a jeho synové obklopovali.

51,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301227

Dva životy, dvě jména, dva pohledy na sovětský komunismus a jeho poválečnou expanzi do východní Evropy. Zdají se úhledně oddělené, a přesto je spojuje zkušenost jednoho člověka a jeho snaha pochopit naděje a tragédie 20. století.

Levicový intelektuál Josef Guttmann se na počátku třicátých let 20. století stal členem vedení Komunistické strany Československa. Se stranou se rozešel kvůli strategii Kominterny, která v roce 1933 pomohla Hitlerovi k moci. Z ostrého kritika Stalinovy diktatury i jeho zahraniční politiky se stal význačný levicový oponent. Československo opustil koncem roku 1938 a o tři roky později se usadil v New Yorku, kde pod pseudonymem působil jako přední znalec dění v sovětském bloku a kritik totalitarismu. Byl také autorem prvních článků o antisemitském charakteru procesu s Rudolfem Slánským.

29,90 *
Versandgewicht: 1.060 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301226

Korespondence profesorů Františka Michálka Bartoše a Amedea Molnára začíná dopisem jednadvacetiletého Molnára v roce 1944 a uzavírá ji Molnárův dopis napsaný devět dní před Bartošovým úmrtím v roce 1972. Ve svých dopisech historici komentují své bádání, rozepisují se o svém zdraví, o rodinách, o poměrech na evangelické teologické fakultě a občas i suchým humorem glosují politickou situaci. V korespondenci se mihne řada kolegů i známých osobností, včetně Jana Patočky, často v listech obou pisatelů vystupují jejich fakultní kolegové, zejména Rudolf Říčan a Luděk Brož nebo obdobně zaměření badatelé, k nimž patřil zejména Bohuslav Souček a Jan Blahoslav Čapek. Tu a tam se v listech vynoří i mladší historici, zejména Pavel Spunar, Anežka Schmidtová-Vidmanová, Jana Nechutová, Jiří Kejř, Jaroslav Eršil či Josef Tříska a další. Řádky obou pisatelů svědčí o vzájemné úctě, badatelské vášni a rostoucím, hlubokém přátelství.

26,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300749

Kde se bere český "něcismus"? O naší historii, víře a nevíře.Rozhovor salesiána Zdeňka Jančaříka s historiky Stanislavem Balíkem a Jaroslavem Šebkem poodhaluje skrytá zákoutí českých dějin. Jak je to s vírou v národě svatého Václava a Josefa Švejka?

25,90 *
Artikel-Nr.: 5301183

-1945.

An original study of radio propaganda in Czechoslovakia.

Between 1939 and 1945, Czechoslovakia disappeared from the maps, existing only as an imagined ‘free republic’ on the radio waves. Following the German invasion and annexation of Bohemia and Moravia and the declaration of independence by Slovakia on 15 March 1939, the Czechoslovak Republic was gone. From their position in exile in wartime London, former Czechoslovak President Edvard Beneš and the government that formed around him depended on radio to communicate with the public they strove to represent. The broadcasts made by government figures in London enabled a performance of authority to impress their hosts, allies, occupying enemies, and claimed constituents.

39,90 *
Versandgewicht: 380 g

Vergriffen/ Out of print

Artikel-Nr.: 5301176

Na rozbahněných polích u cesty, na zrezlé vlečné lodi na Dunaji nebo v polorozpadlých továrních budovách živořily na konci třicátých let skupiny židovských uprchlíků vyhnaných ze svých domovů. Tito lidé uvázli v „zemi nikoho“, na území mezi státními hranicemi. Kniha se zabývá vznikem země nikoho ve středovýchodní Evropě v době od anšlusu Rakouska v březnu 1938 do začátku druhé světové války v září 1939. Transnacionálně přibližuje vyhánění lidí z Rakouska, Německa a Československa, politiku zavřených hranic a její důsledky. Zemi nikoho zkoumá zároveň s masovým zbavováním občanství v Polsku a Československu, jež se týkalo zejména židovských uprchlíků, kteří se chtěli vrátit do své vlastní země. Vyhánění z území těchto států a odebírání pasů spolu úzce souviselo a vyústilo v nucený pobyt v bezstátním prostoru. Kniha popisuje nejen hrůzné bloudění a beznadějné čekání vyhnanců v zemi nikoho, ale také analyzuje roli státu a humanitárních organizací v jejich zoufalé situaci. Z ojedinělých svědectví rekonstruuje prožívání a možnosti samostatného jednání uprchlíků, stejně jako významy, jež zemi nikoho připisovali současníci i pozdější badatelé.

25,90 *
Versandgewicht: 550 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301164

Slovenska, Německa a Belgie.

Publikace zkoumá integraci migrantů z lokální perspektivy čtyř zemí, z nichž každá nabízí jinou zkušenost. Cílem je pochopit specifický kontext jednotlivých zemí a najít příležitosti ke vzájemnému učení a sdílení osvědčených postupů. Zda a jak rychle migranti přijmou novou zemi za svou, totiž nezáleží pouze na nich. Proces začleňování do velké míry ovlivňuje i situace, ve které se nacházejí, tedy například to, jaký je jejich pobytový status, pracovní uplatnění atd. Stejně tak ho ovšem ovlivňuje i jejich bezprostřední okolí, pochopení integračních procesů místními úřady a otevřenost či uzavřenost přijímající společnosti. I přes velké množství strukturálních rozdílů mezi jednotlivými členskými zeměmi EU však místní úřady (i migranti) často čelí podobným výzvám. To otevírá prostor pro spolupráci v rámci jednotlivých států i mezi nimi. Samozřejmě ne všechny dobré podněty a slibné praxe jsou přenositelné, ale pochopení přístupu a zkušeností jiných aktérů může být inspirativní a často pomůže dosáhnout potřebné změny.

22,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301153

Katalog k výstavě. Výstava První dámy – móda a styl v Nové budově Národního muzea představuje oděvní etiketu manželek českých a československých prezidentů. Provede vás obdobím sta let a přiblíží měnící se dobu a společenské klima, ale také odlišný přístup k módě dvanácti prvních dam, počínaje Charlottou Masarykovou, až po současnou první dámu.

28,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301148

v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku.

Kam zmizeli v době totality z veřejného života v Československu řeholníci a proč bylo možné je i nadále potkávat např. na ulicích polských měst? Jak se stali z dříve respektovaných teologů, filozofů a učitelů špioni Vatikánu a velezrádci? Proč komunistickému režimu tito nenápadní muži v hábitech tolik vadili? Jak naložil komunistický stát s budovami klášterů a jejich vybavením? Na tyto a podobné otázky odpovídá předkládaná publikace. Autor se zaměřuje především na perzekuci řeholních řádů (internační tábory, politické procesy, akce K, věznění, oběti represí), ale nevynechává ani ty řeholníky, kteří s komunistickým režimem spolupracovali. Práce vykresluje také plastický obraz řeholníků v dobové proticírkevní propagandě v literatuře i výtvarném umění. Autor na základě archivních pramenů i odborné literatury srovnává osudy katolické církve a řeholních řádů v jednotlivých zemích komunistického bloku a věnuje se i jednotlivým řádům v českých zemích. Kniha představuje syntézu dějin řeholních řádů a kongregací v 50. a 60. letech 20. století a jasně ukazuje represivní charakter komunistického režimu vůči katolické církvi a náboženství.

37,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
91 - 120 von 2037 Ergebnissen