Zeitgeschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1831 - 1860 von 2056 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4501236

První díl zamýšlené tetralogie s názvem Obřezaná republika, který je věnován osobě prvního československého prezidenta, jeho vztahu k Židům, stejně jako specifické otázce jeho možného židovského původu. Tetralogie si klade za cíl mapování židovských / izraelských stop v moderní československé historii.

23,90 *
Versandgewicht: 220 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501223

Adolf Eichmann: životní dráha masového vraha.

Je to fascinující příběh. Vysoký důstojník SS Adolf Eichmann, pověřený uskutečněním obludného plánu vyhlazení židovského obyvatelstva na všech územích ovládaných nacistickým Německem, patří k nejbizarnějším osobnostem 20. století.

Pilný úředník smrti, vzorný otec rodiny, poslušný, vlastního myšlení neschopný vykonavatel zrůdných rozkazů, skutečný „génius nicotnosti“. Zorganizoval trýznivou smrt milionů lidí, dospělých i dětí, byl na to patologicky hrdý. Chvástal se, že i do pekla půjde spokojen. Přestože se mu po válce podařilo uprchnout až do daleké Argentiny, zaslouženému trestu nakonec neunikl. Kráčíme-li krok za krokem stopami dramatického, ale současně i absurditou přeplněného života tohoto muže, užasneme nad tím, jak rozporuplné malosti může být člověk schopen.

12,90 *
Versandgewicht: 280 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501197

Jméno Leonid Brežněv zná v České republice skoro každý, včetně těch, kteří se narodili nebo vyrůstali po listopadu 1989. Muž, spojený s likvidací reformního procesu v Československu v roce 1968, ovlivnil životy Čechů a Slováků tak jako málokterý jiný zahraniční politik. A s ním i ti, kteří od poloviny šedesátých do poloviny osmdesátých let v Kremlu rozhodovali o tom, co velmoc jménem SSSR udělá. Alexej Kosygin, Jurij Andropov, Michail Suslov, Andrej Gromyko, Konstantin Černěnko a další. Reportér a publicista Martin Novák poprvé přehledně a z různých pohledů mapuje brežněvovské období, jež nazývá érou “katů pražského jara”. Řadu míst spojených s Brežněvovým životem a jeho režimem autor navštívil a dlouho shromažďoval dokumenty i svědectví. Popisuje Brežněvovo složité dětství a dospívání na Ukrajině, Stalinův dlouhý posmrtný stín na veškeré dění v Sovětském svazu, dramatické detaily spiknutí proti Chruščovovi, tvrdý boj o pozice v Kremlu, pronásledování a týrání disidentů, marné pokusy o reformování nemocné sovětské ekonomiky. Vedle toho se zabývá také podrobnostmi dialogu mezi Washingtonem a Moskvou v první polovině sedmdesátých let, vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa, konfliktem s Čínou, invazí do Afghánistánu či krizí v Polsku v roce 1981.

17,90 *
Versandgewicht: 460 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501194

Odkazy na „Mnichov 1938“ a na „studenou válku“ jsou světoznámými metaforami, ale historii jejich vzniku zná jen málokdo. V obou případech v nich hrály velkou roli obrazy Československa včetně předsudků a stereotypů o Češích, které osvětluje tato kniha. Seznamuje totiž vůbec poprvé systematicky s tím, jak vnímali český národ ve 20. století politici, diplomaté, publicisté a historici německy a anglicky mluvících prostředí. Exemplárně tak dovoluje nahlédnout do mentálního pozadí klíčových událostí moderních evropských dějin, ale i manipulací jejich pozdějších výkladů. Srovnání německých a anglických textů objasňuje podobnosti a rozdíly dvou imperiálních perspektiv v konfrontaci s otázkami státoprávního uspořádání na cestě Evropy k dnešnímu všeobecně akceptovanému demokratickému pořádku. Zohledňuje ale i rozmanitost obou jazykových prostředí a zasazuje obrazy Čechů do kontextu předsudků a stereotypů o ostatních národech středo- a východoevropského regionu.

26,00 *
Versandgewicht: 600 g

Vergriffen/ Out of print,

Artikel-Nr.: 4501193

V rámci širšího projektu přináší tato kolektivní monografie analýzy styků T. G. Masaryka s Poláky a prvních etap vývoje jeho vztahů s Rusy a Ukrajinci (do roku 1917), doplněné o kompletní dostupnou korespondenci s politickými, odbornými i kulturními kruhy těchto národů. V současnosti jsou připravovány další svazky, věnované Masarykovým kontaktům s ruským a ukrajinským exilem po roce 1917 a jeho stykům s jižními Slovany.

 

21,00 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501192

Autor knihy více než tři roky sledovat pozadí největšího korupčního případu novodobé české historie. Shromáždil dokumenty z vyšetřování, zpovídal státní zástupce, detektivy i svědky. Výsledkem je téměř dokumentární rekonstrukce kauzy, která nahlíží notoricky známý příběh z dosud neznámých úhlů. I když se kniha opírá o soudní a policejní protokoly, nejde o mechanický přepis odposlechů. Operace Rath zprostředkovává unikátní pohled do prostředí elitních policejních kriminalistů a hledá odpovědi na dosud otevřené otázky: Jak se podařilo policistům nasadit odposlechy přímo do kuchyně korupčního spolku? Kdo policejní operaci předčasně vyzradil? Kdo na lavici obžalovaných chyběl?

17,90 *
Versandgewicht: 410 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501191

Jedním z nejpříznačnějších projevů represe nacistického režimu byly mezi lety 1933 a 1945 koncentrační tábory, zvláštní vězeňská zařízení sloužící k internaci, perzekuci a fyzické likvidaci politické opozice, různých sociálních skupin obyvatelstva a rasově perzekuovaných lidí. Čtyři desítky takových pobočných zařízení se nacházely i na území dnešní České republiky, především v tzv. Říšské župě Sudety, v pohraničním pásu od Karlovarska přes severní Čechy, Liberecko, Krkonoše a pomezí Čech a Moravy až po Jeseníky, jednotlivě pak v českém a moravském vnitrozemí. Pobočky na dnešním území ČR patřily pod správu koncentračních táborů Groß-Rosen, Auschwitz (Osvětim), Flossenbürg a Ravensbrück.

Publikace Severočeského muzea „Za ostnatým drátem“ představuje dějiny i současné pozůstatky těchto zařízení na českém a moravském území.

15,00 *
Versandgewicht: 370 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501190

Die blutige Nacht des 18. und 19. Juni 1945 auf den Schwedenschanzen unweit der Stadt Přerov.

Okolnosti vraždy dvě stě šedesáti sedmi karpatských Němců, ke které došlo v noci z 18. na 19. června 1945 v lesíku za Přerovem. Z vlaku, který zastavil 18. června na přerovském nádraží, byli vyvlečeni příslušníky 17. pěšího pluku z Petržalky muži, ženy a malé děti. Šest týdnů po skončení války dal pokyn k jejich vraždě tehdy pětadvacetiletý poručík Karol Pazúr, kterému pomáhali četař aspirant Bedřich Smetana a další vojáci. Na Švédských šancích, dvě stě metrů jižním směrem od lesíku za Přerovem, bylo zastřeleno 71 mužů, 120 žen – a co je nejhorší – i 74 dětí. V publikaci Krvavá noc na Švédských šancích jsou i fakta o Benešových dekretech a zhruba pětina knihy je věnována zvěrstvům, která napáchali Němci za druhé světové války nejen v Přerově, ale i na okrese a v Olomouckém kraji. Text in Tschechisch und Deutsch.

Zdroj: http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/krvava-noc-na-svedskych-sancich-od-tragedie-uplyne-70-let-20150604.html

Zdroj: http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/krvava-noc-na-svedskych-sancich-od-tragedie-uplyne-70-let-20150604.html

Zdroj: http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/krvava-noc-na-svedskych-sancich-od-tragedie-uplyne-70-let-20150604.html

32,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501189

Časově krátké období čtyř let znamenalo pro československou společnost převratné změny - vyvrcholení odboje, osvobození, budování nové lidově demokratické republiky. Nebyly to vůbec snadné roky. Konečná porážka fašismu, odstraňování válečných škod, obnova hospodářství, materiální nedostatek, přídělové zásobování, rozsáhlá migrace obyvatelstva, politické zápasy… Ale i čas těžce vybojované svobody, plný nadějí, optimismu, obětavosti, bezplatných brigád, radosti ze společné práce… Tak ho prožívala značná část poválečné generace. Dnešní „historici“ nad ní s nepochopením kroutí hlavou a nazývá ji „zblázněnou“. Ne však autoři této publikace. Přečtěte si jejich svědectví o veliké době.

21,90 *
Versandgewicht: 580 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501177

Kniha se tématice sovětské okupace věnuje v širším pojetí. V úvodních kapitolách je popsán například právní rámec „pobytu“ Střední skupiny vojsk v Československu či metodika jednání o škodách. Další kapitoly však přinášejí také informace o počtech, struktuře nebo úkolech okupačních jednotek, a snaží se nastínit každodenní život uzavřených prostorů. Konečně se kniha věnuje také otázkám odsunu Sovětských vojsk z Československa po pádu komunistického režimu, odstranění ekologických škod a zejména hledání spravedlnosti pro oběti tragických událostí.

Černá kniha sovětské okupace zcela poprvé nabízí analýzu zločinů a násilného chování, skutečný počet obětí zločinů, ignorantství, bezohlednosti i lhostejnosti příslušníků okupačních jednotek. Ukazuje také způsoby, jakými se československé státní orgány a sovětská vojenská justice s pachateli vypořádaly, či lépe řečeno v řadě případů bohužel nevypořádaly. Fakta o jednotlivých událostech byla vyhledána v původních a zatím nevyužitých archivních pramenech. Kniha je doplněna množstvím unikátních, dosud nezveřejněných fotografií.

 

26,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501176

Tato knížka navazuje na publikaci o smolkovské tvrzi (3. část Opevnění IV. sboru – Smolkov), která byla první stavbou tohoto druhu u nás. Je především zaměřena na popis poslední rozestavěné tvrze „Šibenice“ západně od Opavy, kde se do konce září 1938 podařilo uskutečnit jen menší část plánovaných prací. Vzhledem k tomu, že u tvrze „Smolkov“ již byla podrobně popsána konstrukce staveb, technických zařízení a jednotlivé druhy výzbroje, omezíme se v této oblasti na rozdíly, které vyplynuly z různých zlepšení a konstrukčních úprav vzniklých v průběhu dvouleté výstavby pohraničního opevnění. Kromě popisu základních plánů tvrze je také rozebrán postup stavebních prací, o kterých se v archivech nachází dostatek dokumentů. Popis „Šibenice“ zahrnuje i dva samostatné pěchotní sruby na levém křídle tvrze, které stavitelská firma budovala v rámci výstavby tvrze. Tyto sruby jsou dnes jen jednou z mála připomínek tehdejší výstavby, protože po stavbě vlastní tvrze se v terénu zachovaly jen drobné detaily. Místo obsáhlého textu je větší část popisu věnována plánům a výkresům jednotlivých objektů, doplněných o několik vzácných dobových fotografií.

19,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501152

Sborník příspěvků z konference o výzkumu starých komunikací Prachatice 9.- 11. 6. 2010.

27,90 *
Versandgewicht: 960 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501086

Untertitel: Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940–1945.

Kniha pojednává o historii Kounicových kolejí v Brně, které byly slavnostně otevřeny 24. května 1925 a poté sloužily jako ubytovací prostory vysokoškolských studentů. Při zásahu proti českým vysokým školám 17. listopadu 1939 přepadly koleje úderné oddíly gestapa a zbraní SS a z komplexu budov se od ledna 1940 stala obávaná věznice, kterou do dubna 1945 prošlo více než 30 000 vězňů. V Kounicových kolejích probíhaly také popravy v období prvního i druhého stanného práva v letech 1941–1942 a pak v posledních měsících okupace. Celkem nejméně 740 osob zde zahynulo násilnou smrtí (popravy, sebevraždy, ubití při výslechu, zastřelení strážnými v oknech cel atd.). Jedním z vězňů byl i František Vašek, jehož práci o historii kolejí do této knižní podoby upravili a doplnili dva profesionální historikové. Kniha obsahuje přes 150 dokumentárních fotografií a seznamy vězňů popravených nacisty.     

44,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501085

Untertitel: Z historie poboček koncentračního tábora Flossenburg na Karlovarsku a Sokolovsku (Svatava, Kraslice, Nová Role, Ostrov a Korunní) a pochod smrti.     

Publikace Ve stínu Krušných hor vychází z velkého množství pramenů a velmi podrobně popisuje historii českých poboček koncentračního tábora Flossenbürg. Dosud málo známé příběhy vězňů, dozorců a velitelů doprovází perfektní obrazová dokumentace - téměř 300 fotografií.

22,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501077

Untertitel: Vojenští duchovní československé zahraniční armády u Tobruku a Dunkerque.

Publikace přibližuje neznámé osudy dvou z celkem čtrnácti důstojníků vojenské duchovní služby, kteří sloužili v čs. zahraničních jednotkách za druhé světové války. Je založena na autentických denících, které si vedli František Petružela (přezdívkou Padre) a Hanuš Rezek (Rebe) přímo na frontě.

Oba příběhy vypovídají o prosté, důsledné a věrné službě nejbližším nejen v duchovní, ale především v obecně lidské rovině. Text ukazuje každodenní syrovou tvář války, seznamuje čtenáře s problematikou organizace a působení vojenské duchovní služby v naší zahraniční armádě a kromě obou hlavních aktérů představuje řadu dalších osobností odboje. V publikaci, zpracované na základě dosud nevyužitých pramenů, bude vedle příloh, poznámkového aparátu a rejstříku zařazeno také několik desítek unikátních fotografií, které doplní obraz našeho zahraničního odboje o nový významný rozměr.

20,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501076

Z obsahu čísla: Josef Mlejnek, Běsi, nebo piroh socialismu? Proměnlivá role ideologie v komunistickém totalitarismu.Petr Kaňák - Jan Vajskebr, Trestné právo a soudnictví v rámci SS a německé policie v letech 1939-1945.Jiří Pernes, Případ Karla Löbla. Ministr vlády České socialistické republiky tajným spolupracovníkem StB. Martin Nekola, Kramářovy opuštěné děti. Československá strana národně demokratická v exilu.Jerguš Sivoš, Rok 1989 na oddelení boja proti pravicovému oportunizmu. Správy kontrarozviedky v Bratislave.Peter Jašek, Pád komunistického režimu na Slovensku (1989-1990).

10,00 *
Versandgewicht: 440 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501058

Obsah: Podmínky a předpoklady pražské květnové revoluce v roce 1945 v oblasti dnešní Prahy 6. Vývoj pražského povstání před 5. květnem 1945 a ve dnech 5. -9. května 1945. Pražské květnové povstání v roce 1945 v jednotlivých čtvrtích (obcích) dnešní Prahy 6. Zdravotnické i jiné služby. 

24,90 *
Versandgewicht: 610 g
Artikel-Nr.: 4501056

 Publikace byla sepsána k 70. výročí osvobození Československa a ukončení 2. světové války.

9,90 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501055

Untertitel: Průběh osvobozovacích bojů na brněnském směru v dubnu-květnu 1945/ Verlauf der Befreiungskämpfe in Richtung Brünn im April -Mai 1945.

Před sedmdesáti lety se území Moravy a Slezska proměnilo v bojiště, na němž se střetávala Rudá armáda a jednotky československých a rumunských spojenců s německým wehrmachtem. Jaro roku 1945 přinášelo po dlouhých šesti letech nacistické okupace toužebně očekávané osvobození všem obyvatelům Čech a Moravy, ale zároveň stále rozsévalo smrt, někdy doslova v posledních dnech či hodinách války. Následující řádky jsou věnovány všem, kteří v té době bojovali, trpěli a umírali. Text in Tschechisch und Deutsch.

9,80 *
Versandgewicht: 170 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501054

V Krkonoších bylo v roce 1938 během pěti měsíců vybudováno 53 km dlouhé pevnostní pásmo, zahrnující důmyslný překážkový systém doplněný množstvím polních i permanentních bojových objektů, a že k obraně kronošských hřebenů i průsmyků bylo v září 1938 soustředěno přes 11 tisíc mužů. Dvousvazková publikace „Krkonoše v roce 1938 – armáda a opevnění“ podrobně dokumentuje budování tohoto obranného pásma i jeho následné obsazení. V plnobarevné přílohové části formátu A4 je reprodukováno množství cenných dobových pohlednic, zachycujících detailně čs. pevnostní objekty i celkovou konfiguraci terénu, určeného pro výstavbu horské fortifikační linie. Historické záběry jsou doplněny současnými snímky pořízenými často v místech, které jsou dnes z důvodu ochrany přírody běžně turisticky nedostupné. Na souboru deseti velkoformátových leteckých snímků z roku 1953, zachycujících celé pohoří i přilehlá sedla, je vyznačeno rozmístění všech vybudovaných i plánovaných krkonošských pevnostních objektů.

24,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501051

Untertitel: Revoluční události května 1945 ve Velkém Meziříčí.

Kniha pojednává o revolučních událostech v květnu 1945 ve Velkém Meziříčí, o tzv. Velkomeziříčském masakru. Velkomeziříčský masakr je událost, ke které došlo 6. května 1945 ve Velkém Meziříčí. Bylo zavražděno 58 lidí v čele s Jindrou Nováčkem, který vedl revoluční národní výbor. Celá událost se stala dva dny před příchodem osvobozeneckých vojsk – 8. května přišli do města vojáci Rudé armády.

26,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501043

Untertitel: Znepokojující pravda o tom, co Spojenci věděli o vyhlazování Židů a koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim.

Znepokojující pravda o tom, co Spojenci věděli o vyhlazování Židů a koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim. Autor, který je historik, se ve své nové knize zabývá mapováním faktů počátku vzniku myšlenky vyhlazení Židů v Evropě a její uskutečňování během druhé světové války nacistickým režimem a současně se zabývá tehdejší politikou spojenců. Ve společném prostorů těchto poznatků, nám autor odkrývá mnoho otázek tvořící tkanivo historického fenoménu Holocaustu, což má potenciál nás vést k hlubšímu pochopení této historické lidské zkušenosti a zejména v jejím vztahu k současnému politicko-společenského klimatu. Pokud chceme skutečně zkoumat a poznat co byl a je Holokaust, a to je zásadní pro jeho neopakování, musíme si uvědomit, že prvně nebyl člověk v koncentračním táboře, ale nejprve "koncentrační tábor" byl v člověku jako potenciál pro jeho zkušenost. Nejhlubší tóny otázek, které autor svou knihou nastoluje, se dotýkají bytí každého člověka a současně nám pomáhají lépe chápat historii druhé světové války a zejména její příčiny.

18,99 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501042

Untertitel: Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii.

Život Karla Weiricha (1906–1981) zůstal donedávna neznámý jak české, tak italské veřejnosti. Karel Weirich pracoval jako novinář, stenograf a účetní. Od roku 1935 působil jako vatikánský korespondent ČTK. Během druhé světové války se mu z Říma podařilo jedinečným způsobem organizovat pomoc pro pronásledované Židy pocházející z Československa. Ohniskem jeho aktivit byl koncentrační tábor Ferramonti di Tarsia v Kalábrii, kde bylo zadržováno několik set československých Židů, pasažérů ztroskotané lodi Pentcho, jež mířila do Palestiny. Sám Karel Weirich kvůli tomu skončil v koncentračním táboře, ale před smrtí ho zachránilo osvobození tábora Američany a konec války.

Kniha Alberta Tronchina popisuje, jak konkrétně Weirich své aktivity ve prospěch Židů rozvíjel, a dává do kontextu lokální události s dějinami holocaustu a protifašistického odboje. V knížce najdeme i cenné archivní materiály (fotografie, tajné zprávy o situaci v Protektorátu Čechy a Morava, seznamy zachráněných aj.) a podrobnosti o tom, jakými kanály pomoc proudila a kdo se na ní podílel. Překlad z italského originálu.

15,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501025

Untertitel: Chtěli jsme se bránit.

Vůbec první ucelené knižní zpracování mobilizace československé armády proti nacistickému Německu v září 1938. Textově, graficky i knižně nadstandardně připravená publikace od uznávaného a oceňovaného českého autora literatury faktu.

Je určena nejen pro odborníky, ale pro co nejširší čtenářskou obec a všechny zájemce o české moderní dějiny. Přehledně strukturovaný, čtivě napsaný a odborně fundovaný text je vkusně prokládán množstvím tabulek, poznámek, zajímavostí či mapek. Kniha obsahuje asi 180 velkých kvalitních fotografií, ve velké většině dosud nepublikovaných, které živě ilustrují tehdejší události. Publikace nabízí rozsáhlou faktografii spojenou s nezaujatým a vyváženým výkladem historických událostí ve vzájemných souvislostech, přináší nová fakta, stejně tak i zajímavé srovnání armád a vojenských prostředků obou stran a přehled názorů a úvah politického i vojenského vedení na možnosti obrany Československa v září 1938. Je současně poutavým svědectvím o obrovské vůli našich předků republiku před Hitlerem bránit.

22,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501014

Untertitel: Česká politika a její transformace v kontextu civilizační krize.

Politické systémy postkomunistických zemí (či jejich společnosti) nabývají nejen pozitivní rysy západních demokracií, ale jsou čím dál tím víc zasahovány i typicky západními krizovými jevy – například oslabováním tradičních stran, rostoucí nedůvěrou veřejnosti v politickou scénu, korupcí spojenou s veřejnými zakázkami, stárnutím populace nebo bobtnajícím veřejným zadlužením. Rozšířené vysvětlení problémů české politiky spočívá v tvrzení, že jsme se ještě plně nevyrovnali s dědictvím minulosti a od vyspělého Západu se stále máme co učit. To je sice pravda, ale jen zčásti. Kniha se snaží doložit, že hlavní potíže české společnosti již nesouvisejí s dědictvím komunismu a nedostatečnou adaptací na západní poměry, neboť jde o zásadní problémy západní civilizace jako takové. Civilizace až příliš zaměřené na „kuře v hrnci“ a uvězněné v pasti vlastního úspěchu, která jedince uvrhuje do postavení, jež se podobá křečkovi běhajícímu v kole.

21,90 *
Versandgewicht: 330 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501793

Untertitel: Národní shromáždění na cestě k reformě (1964- duben 1968).

Kniha je věnována tématu, které se zatím nestalo předmětem nijak horlivé pozornosti české historiografie. Zabývá se totiž činností zákonodárného sboru v komunistickém Československu, a to v časové fázi vymezené tzv. liberalizačním obdobím poloviny šedesátých let a na ně navazujícím pokusem o reformu sovětského byrokratického socialismu v roce 1968.

 

26,90 *
Versandgewicht: 720 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501004

Publikace Ženy a děti ve dvorské společnosti se věnuje opomíjenému tématu domácí historiografie. Doposud byla věnována pozornost spíše jen ženám a rodina jako základ společnosti včetně postavení dětí zůstávala poněkud v ústraní.

Cílem této kolektivní monografie je proto představit pestrost tématu i jeho rozsah v maximální možné šíři, a tím nastínit možnosti dalšího výzkumu. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol, které na jednotlivých příkladech ilustrují postavení žen a dětí v rámci rodiny a dvorské společnosti. Konkrétně v rovině názorů na výchovu, vzdělání, sňatkové aliance, manželský či vdovský stav, přičemž kniha místy záměrně překračuje dvorské prostředí a hledá paralely či kontinuitu v raném novověku.

24,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501003

Monografie je výsledkem spolupráce pedagogů studentů magisterského a doktorského studia Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty a všech dalších fakult Vysoké školy ekonomické v Praze se záměrem představit historický vývoj vysokého ekonomického školství na příkladu založení Vysoké školy ekonomické v Praze a jejího fungování. Monografie sdružuje témata pracovníků a studentů jednotlivých fakult a metodologicky vychází z klasických politických a hospodářských dějin. Jednotlivé kapitoly pouze okrajově využívají tzv. nové hospodářské dějiny, naopak se opírají zejména o metodu narativního popisu, induktivní, deduktivní, historicko-kritickou, historicko-pojmovou a komparativní metodu.

14,90 *
Versandgewicht: 220 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501000

Untertitel: Muslimové v Česku a západních společnostech.

Kniha pro laiky srozumitelnou formou a přístupným jazykem prezentuje výsledky mnohaletých systematických empirických výzkumů českých sociologů, religionistů, antropologů a sociálních geografů. Naznačuje odpovědi na aktuální otázky, aniž by se uchylovala k nepodloženým spekulacím a dojmům, jichž lze nabýt při sledování vždy nutně selektivních médií či dokonce otevřeně islamofobních internetových diskusí. Čeští muslimové jsou v drtivé většině velmi dobře integrovaní a někteří dokonce (semi)asimilovaní do většinové společnosti. Mají kvalitní vzdělání, práci a přátele i partnery z majoritní společnosti. Akceptují české zákony a nevidí nepřekonatelné překážky mezi životem v moderní sekulární společnosti a praktikováním islámu. Naopak jen velmi obtížně u nás lze nalézt muslimy separované či marginalizované. Postavení českých muslimů se tak podstatně liší od muslimů západoevropských, v mnohém spíše připomíná velmi úspěšné americké muslimy, žijící svůj „americký sen“.

22,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500996

Untertitel: Tváře československé armády - 15 generálů - legionářů.

Kniha mapuje životní osudy dalších patnácti bývalých legionářských velitelů (arm. gen. Ludvík SVOBODA, arm. gen. Jan SATORIE, gen. šéf tech. zbroj. Jaroslav HRBEK, brig. gen. Prokop KUMPOŠT, brig. gen. Petr NOVÁK, brig. gen. Vladimír HOBZA, brig. gen. Mojmír SOUKUP, brig. gen. Jaroslav MALEC, genpor. Václav ŠOLÍN, div. gen. Čeněk RŮŽIČKA, brig. gen. František FANTA, genmjr. František ČECHMAR, brig. gen. Jiří JAROŠ, brig. gen. Václav LYSÁK, gen. tech. zbroj. Karel MAREŠ).

Najdete mezi nimi velitele bojových jednotek, zpravodajce, techniky i vojenské pedagogy. Bojovali v československých legiích a většina z nich se významným způsobem zapojila do protinacistického odboje, a to jak na domácí frontě, tak i v zahraničí. Generálskou hodnost všichni získali až po 15. březnu 1939. Někteří z nich bohužel in memoriam, poté co za svobodu vlasti zaplatili vlastními životy.

Vedle popisu jejich osudů v knize naleznete více než 170 fotografií a seznámíte se i s klíčovými okamžiky vzniku našich legií v Rusku, Francii a Itálii, stejně jako s významnými boji, jimiž jejich příslušníci prošli.

V tuto chvíli autoři dokončují knihu „Legionáři s lipovou ratolestí III.“ s osudy dalších generálů-legionářů.

 

22,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1831 - 1860 von 2056 Ergebnissen