Zeitgeschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
2041 - 2056 von 2056 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4101654
Monografie asi dvou desítek českých, slovenských i zahraničních historiků poskytuje první moderní komplexní rozbor mírových smluv po „Velké“ (první světové) válce z let 1919-20 v české a slovenské historiografii. Všímá si jak jejich výrazného podílu na dotvoření „nové“, meziválečné Evropy v rámci tzv. post-versailleského systému, tak jejich vlivu dlouhodobého včetně aspektů ekonomických a sociálně modernizačních. Druhá část pak připomíná faktory, které usilovaly o destrukci tohoto systému. Součástí knihy je i nástin dalšího osudu post-versailleského uspořádání po roce 1945 a bohatá bibliografie k relevantním tématům.
34,90 *
Versandgewicht: 790 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101639
Kniha zachycuje unikátní vzpomínky publicisty, spisovatele Františka R. Krause. Zápisky a vzpomínky jsou převyprávěny, doplněny a upraveny uznávaným spisovatelem literatury faktu Romanem Cílkem. Text se soustřeďuje na období 1933-45, tedy na dobu nástupu nacismu k moci a jeho expanzi, jejíž obětí se stal i F. Kraus a jeho rodina. Na předkládaném textu je výjimečná celistvost vzpomínek svědka, kterému bylo souzeno být u "počátku" i "konce" tragédie šoa
15,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101598

Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1942. Základem edice jsou zápisy ze zasedání vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení. Součástí edice jsou také přílohy k jednáním vlády. Všechny publikované dokumenty byly podle pravidel vědecké ediční práce podrobeny vnitřní i vnější kritice, edičně zpracovány a odborně komentovány. Celou edici doprovází úvodní historická studie, ediční úvod včetně příloh, dále zeměpisný a jmenný rejstřík a anglické resumé. Edice zpřístupňuje veřejnosti jeden ze základních pramenů k československým dějinám v období druhé světové války.

27,90 *
Versandgewicht: 1.420 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101561
O atentátu na Heydricha už bylo napsáno a vydáno mnohé. Všechna literární zpracování byla víceméně poplatná buď době, ve kterých vznikala nebo byla ovlivněna snahou o takové zpracování, které by zajistilo maximální čtenářský zájem.Heinz Pannwitz, za války šéf oddělení pražského Gestapa, byl krátce po 27. květnu 1942 jmenován šéfem zvláštní komise pro vyšetřování atentátu. Jeho zpráva je tedy historicky nejcennějším dokumentem o všech okolnostech atentátu na Heydricha, ale i o chování jeho vykonavatelů a spolupracovníků v kritických dnech po atentátu. Současně také dává nahlédnout do myšlení těch, kteří rozhodovali o odvetných opatřeních proti českému lidu a v jistém slova smyslu i o stavu české společnosti před atentátem a po něm. Pannwitz byl zvláštní postavou. Byl špičkovým vyšetřovatelem, ale pro neshody s nadřízenými sám požádal v září 1942 o přeložení na Východní frontu. Po svém zatčení francouzskou vojenskou policií počátkem května 1945 v Rakousku byl na vlastní žádost vydán nikoliv západním spojencům, ale do Sovětského svazu. Kupodivu nebyl Sověty popraven a po odpykání trestu se vrátil do Německa, kde v roce 1959 na základě svých vzpomínek a dochovaných dokumentů, napsal zprávu v podobě, ve které ji předkládáme českému čtenáři.Text byl podroben analýze a editaci významného historika Stanislava Bertona, který už řadu let žije v Austrálii a který tento text získal z rukou Pannwitzovy manželky po jeho smrti.
16,90 *
Versandgewicht: 240 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101532
Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939-1945). Edice dokumentů.Kniha mapuje vývoj nucené práce českého obyvatelstva od vzniku protektorátu až do konce druhé světové války. Hlavní pozornost je zaměřena na budování systému nuceného pracovního nasazení, jeho vývoj a fungování, na proměnu postoje kompetentních říšských institucí i okupačních orgánů v protektorátu k této problematice a na represivní opatření, jež měla zajištovat úspěch odvodů pracovních sil a dosahování jejich maximálního pracovního výkonu. Text in Tschechisch und Deutsch.
25,90 *
Versandgewicht: 840 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101530
Paměti Jiřího Paroubka zachycují nejvýznamnější události, momenty a osobnosti, se kterými přišel do styku během svého politického působení od roku 1989 až do současnosti. Těžiště jeho knihy přirozeně spočívá v období od dubna roku 2005, kdy se ujal funkce předsedy české vlády a o rok později i předsedy ČSSD, a to v situaci, kdy tato strana a její vláda byly v nejhlubší krizi s nejnižší podporou veřejnosti. Pod jeho vedením se sociální demokracie stala postupně nejsilnější stranou v zemi, což potvrdily i poslední volby do sněmovny v květnu 2010, i když po nich ČSSD nemohla sestavit vládu.
18,99 *
Versandgewicht: 580 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101506
(Sources on the life and work of the founder of the Prague School of Sinology).Kniha přináší katalog a podrobný rozbor osobního archivního fondu jednoho z našich nejvýznamnějších orientalistů a zakladatele pražské sinologické školy Jaroslava Průška, který je uložen v Archivu AV ČR Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Vedle rejstříků je součástí publikace také obsáhlá biografie v českém a anglickém jazyce.
14,30 *
Versandgewicht: 370 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101254

Z obsahu: Opavští Němci v úloze "druhé zemské vlády" - kauza českého matičního gymnázia. Případ Bartel (kapitola ze stavební kultury Opavy na počátku 20. století. Slavkovský rodák, opavský středoškolský profesor Josef Stypa. K činnosti katolické tělovýchovné a vzdělávací organizace Československý Orel v Opavě a okolí do roku 1948. Situace německé armády na Opavsku a Krnovsku k 1.4.1945. Organizace sociální demokracie na Opavsku v letech 1945-48. Vojenské gymnázium Jana Žižky v Opavě.

12,90 *
Versandgewicht: 245 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101039

Publikace o olomoucké historii. Inspirována je nedávno objevenými leteckými fotografiemi města z 20. let minulého století. S ohledem na jednotlivé lidské osudy, ale i kontext evropských dějin se věnuje zejména urbanistickému vývoji města v 19. a 20. století - nové mosty, nové ulice, ulice zaniklé, významná stromořadí, první vodovod, plynárna, veřejné osvětlení aj.

13,90 *
Versandgewicht: 350 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101036

(=Ed.V živé paměti, sv. 9). Druhý díl vzpomínek evangelického faráře, chartisty a profesora teologie (* 1927). Kniha začíná ztrátou státního souhlasu k duchovenské činnosti v roce 1974 a končí převratem v roce 1989.

16,90 *
Versandgewicht: 385 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100061

Kniha je další historickou sondou do jedné z nejtíživějších epoch českých novodobých dějin, volně navazující a doplnující autorovo předchozí dílo "Velké záhady protektorátu" (Fontána 2002). Obsah je tentokrát zaměřen na některé stěžejní rozporuhodné otázky a otazníky protektorátní éry, a to i v širších souvislostech s tehdejším mezinárodně-politickým vývojem Evropy, jenž měl na osudy českého národa osudový vliv.

17,90 *
Versandgewicht: 270 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100945
12,90 *
Versandgewicht: 420 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100724

Publikace vznikla u příležitosti 60, výročí zahájení československého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Shrnuje informace o dějinách této legendární rozhlasové stanice od samých počátků až do devadesátých let minulého století. Připomíná známá jména české kultury spjatá se Svobodnou Evropou jako Ferdinand Peroutka, Julius Firt či Karel Kryl, v nezbytných společenských souvislostech podrobně mapuje proměny programu. Nevyhýbá se ani negativním stránkám života redakce, jako byl například poměr Čechů a Slováků, "osmačtyřicátníků" a "osmašedesátníků" či tzv. kostrbiáda z počátku šedesátých let. Důležité místo je věnováno i reakcím komunistického režimu na vysílání RSE, pokusům diskreditovat stanici (viz aféra s kapitánem Minaříkem) a znemožnit její příjem v Československu. Vůbec poprvé je zde zveřejněn rozhovor Václava Havla, který poskytl RSE v červenci 1989. V přiloženém CD jsou ukázky z vysílání Svobodné Evropy.

22,90 *
Versandgewicht: 470 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000735

Kniha rozhovorů o pozadí vzniku dokumentárního filmu o poválečných etnických čistkách páchaných na civilním starousedlém německém obyvatelstvu, který po svém uvedení v České televizi vyvolal rozporuplné reakce a kterému se už dostalo i mezinárodního ocenění. Součástní knihy je DVD s unikátním filmovým záznamem masakru v Praze na Bořislavce v roce 1945.

18,90 *
Versandgewicht: 380 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000716

Současná věda ve vší své oborové pestrosti a metodologické spletitosti zaujímá ve společenském dění dneška pozici plnou paradoxů a zvratů. Dobový vývoj nejlépe ilustruje přímé svědectví osobností, které byly konfrontovány s dosavadním dvacetiletým vývojem vědy a univerzitního školství u nás po roce 1989. Jejich výpovědi tvoří tuto knihu. Všichni byli přírodovědci, i když každý z jiného oboru, tři z nich byli děkany Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze V.Kořínek, P.Čepek, K.Štulík), tři další předsedy Akademie věd ČR (R.Zahradník, H.Illnerová, V.Pačes).

14,90 *
Versandgewicht: 180 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100555

(=Ed.Knihy, dokumenty). Osudy sociální demokracie a jejích členů po únoru 1948 a po sloučení s KSČ mapuje nová kniha uznávaného historika Karla Kaplana. Zachycuje naděje na obnovu strany i pokusy o pokračování její činnosti v ilegalitě, přičemž samozřejmě neopomíjí ani roli exilu. Stěžejním se v poúnorovém období stává úsilí Státní bezpečnosti proniknout do domnělých ilegálních struktur sociální demokracie a připravit monstrproces s jejími aktéry. Sociální demokracie je totiž pro vládnoucí stranu v této době nepřítelem číslo jedna. Autor ve své publikaci uvádí jména desítek známých i už pozapomenutých obětí represí estébáckého tažení proti sociáldemokratismu. Kniha je vybavena obsáhlým poznámkovým aparátem a cituje množství autentických dokumentů.

25,90 *
Versandgewicht: 530 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
2041 - 2056 von 2056 Ergebnissen