Zeitgeschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
61 - 90 von 611 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5001350

Čo očakávame od poznania minulosti vlastnej krajiny? Poučenie? Knižka Všetko malo byť inak nie je len chronologickým vyrozprávaním našich dejín po roku 1945. Prináša osobný príbeh Martina M. Šimečku, novinára, spisovateľa a jedného z mnohých obyvateľov tejto krajiny. Jeho spomienky sa prelínajú s informáciami historika Martina Poscha. Pretože to, čo sa v politike a v spoločnosti deje, priamo ovplyvňuje životy ľudí. Veľké dejiny sa premietajú do životov ľudí. A dôsledky mnohých udalostí a rozhodnutia našich rodičov a starých rodičov v hraničných situáciách nás ovplyvňujú dodnes. Výklad dejín v knihe je popísaný jednoducho, stručne a napísaný jazykom mladých ľudí. Texty sú doplnené bohatým obrazovým materiálom a odkazmi na dobové záznamy, filmy, piesne, videá a knižky.

25,90 *
Versandgewicht: 480 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001349

Diplomat Štefan Osuský patrí k takým osobnostiam našich dejín ako boli Vavro Šrobár či Imrich Karvaš. Po zákroku Uhorského ministra školstva Apponyiho odišiel študovať do Spojených štátov. V Amerike získal vysokoškolské vzdelanie a pohyboval sa prevažne medzi slovenskými krajanmi. Aktívne podporoval vznik Československej republiky. Jeho pôsobenie ako vyslanca Slovenskej ligy v Paríži a v Ženeve bolo mimoriadne úspešné. Už tu, na rokovaniach, mal prvé nedorozumenia s Edvardom Benešom, ktoré potom pretrvávali počas jeho celej diplomatickej kariéry. Benešov výrazný čechoslovakizmus Osuský musel často zmierňovať. Pôsobenie Osuského počas jeho parížskeho obdobia bolo náročné. Ako mimoriadny minister a vyslanec podpísal Versailleskú zmluvu. Po obsadení pomníchovskej republiky odmietol vydať našu ambasádu Nemcom. Po rozpade republiky sa v roku 1939 postavil na čelo druhého československého odboja. Ako jeden z prvých organizoval odpor proti Hitlerovskému Nemecku.

26,90 *
Versandgewicht: 400 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5001338

Unikátny sprievodca Slovenskom.Pôvodná encyklopédia Slovensko obsahuje viac než 5 000 abecedne zoradených hesiel zahŕňajúcich portréty vyše 1 000 výnimočných osobností spätých so Slovenskom, profily približne 1 200 slovenských miest a obcí, takmer 200 významných pamiatok a turisticky atraktívnych objektov, množstvo udalostí, dokumentov a umeleckých diel, ktoré utvárali naše dejiny a kultúru. V knihe nájdete takmer 2 000 fotografií, máp a obrázkov ilustrujúcich minulú aj súčasnú tvár krajiny a jej ľudí. Väčší priestor dostalo takmer 60 nosných hesiel vypovedajúcich o geografii Slovenska, jeho regiónov a významných miest, ako aj o slovenskej kultúre, histórii, umení a športe.

82,90 *
Artikel-Nr.: 5001334

Pokračovanie strhujúceho príbehu zo zákulisia Smeru, doplnené o výpovede ľudí z prostredia bezpečnostných zložiek aj blízkeho okolia Roberta Fica. Kľúčové kauzy jeho tretej vlády v súvislostiach. Ikonické fotografie mapujúce jedno z najtemnejších období v novodobých dejinách Slovenska. Druhá samostatná kniha Mareka Vagoviča nemá ambíciu chronologicky zmapovať roky 2016 až 2020. Cieľom autora bestselleru Vlastnou hlavou je ponúknuť osobný pohľad na udalosti, ktoré umožnili bielym golierom mafie a oligarchom ukradnúť štát. Pokračování knihy: Vlastnou hlavou: Ako predal Fico krajinu oligarchom (2016).

 

27,90 *
Versandgewicht: 400 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5001217

Zúfalí ľudia píšu prezidentovi Tisovi. Žiadajú ho o pomoc. O záchranu života. A čo na to on? Američanka Madeline Vadkerty vypátrala v slovenských archívoch stovky osobných listov adresovaných prezidentovi, ktoré nám ponúkajú neznámy obraz holokaustu na Slovensku. Holokaust sa neodohral len v dobytčích vagónoch a plynových komorách táborov smrti. Prvé dejstvá prebiehali v tichej beznádeji za zatvorenými dverami bytov, tam, kde nešťastní a ponížení ľudia písali svoje zúfalé prosby prezidentovi Tisovi. Očakávali od neho záchranu, milosť a pomoc v ťažkých chvíľach, do ktorých sa dostali po vydaní rozsiahlych protižidovských zákonov. Madeline Vadkerty pátrala aj po ďalších osudoch pisateľov týchto listov. A boli to zväčša tragické osudy. V knihe Slovutný pán prezident nám ponúka trinásť silných dokumentárnych poviedok, ktoré otvárajú málo známe kapitoly holokaustu na Slovensku. Ukazuje nám, ako protižidovská politika vojnového Slovenského štátu ničila životy obyčajných ľudí, z ktorých spravila občanov druhej kategórie len preto, že boli Židia. Všetky kroky, ktoré štát podnikal totiž mali jediný cieľ – raz a navždy sa ich zbaviť. Madeline Vadkerty nás sprevádza aj svojím výskumom, a tak sa celkom prirodzene stávame svedkami otvárania nezahojených bolestivých rán našej nedávnej histórie.

28,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000397

Autor o svojej najnovšej knihe hovorí: S rôznymi aspektami židovskej problematiky sa stretávam prakticky od narodenia. Napriek tomu sa táto kniha nezakladá na spomienkach a tradíciách našej rodiny, hoci miestami určite preblesnú na povrch. Na základe dlhodobých výskumov židovskej komunity sa pokúsim priblížiť , ako sa vyvíjal individuálny a inštitucionálny vzťah k judaizmu od príchodu slávneho rabína Chatama Sofera do Bratislavy začiatkom 19. storočia až do súčasnosti. Dôraz pritom kladiem na situáciu po holokauste, pretože táto tragédia zásadne ovplyvnila ľudí, ktorí ju prežili. Zaujíma ma ich postoj k viere, čo zo svojej minulosti (ne)odovzdali potomkom, ale aj zmeny, ktoré priniesol november 1989.

25,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000394

Autoři hledají odpovědi na otázku, jak se v době samostatné existence obou zemí měnily hodnotové orientace jejich obyvatel. Do jisté míry zpochybňují platnost modernizační teorie R. Ingleharta, že ekonomický růst povede k růstu sociálního bezpečí a odpovídajícím hodnotovým strukturám. Ukazují, že obě společnosti charakterizuje nelineární vývoj hodnot. Češi a Slováci se v části hodnotového spektra od sebe vzdalují ale v řadě hodnotových otázek mají k sobě stejně blízko jako na počátku 90. let.

27,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001168

Príjem a príjmové nerovnosti, ktoré sú objektom skúmania monografie, sa sústreďujú na jeden z ich významných aspektov, a tým je priestor. Priestorový kontext a aspekty nerovnomerného rozloženia príjmu a dôsledky spôsobené nízkou úrovňou príjmov obyvateľstva v niektorých regiónoch sú vážnymi problémami, ktoré je potrebné skúmať a riešiť. Pri hľadaní riešenia problémov spojených s nízkym príjmom sú potrebné analýzy zvlášť zamerané na skúmanie kauzality a závislostí, ktoré nám dokážu odkryť ich širšie pozadie, rôzne súvislosti a prepojenia. Práve takýto pohľad ponúka predložená monografia, ktorá sa snaží z viacerých uhlov a strán pozerať na vybrané, najzávažnejšie problémy obyvateľov s nízkym príjmom koncentrujúcich sa v určitých regiónoch. V kontexte stredoeurópskeho výskumu monografia predstavu­je prvé komplexnejšie dielo zamerané na problematiku priestorovej dimenzie príjmov a príjmových nerovností a s nimi súvisiacimi problémami obyvateľstva skúmaných regiónov.

34,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5001166

Dialóg dlhoročných kolegov a priateľov. Monika Vrzgulová kladie zvedavé otázky Petrovi Salnerovi, aby si vzápätí úlohy vymenili. Spektrum otázok a odpovedí smeruje k tomu, čo vedia alebo si pamätajú o svojich predkoch, cez spomienky na bratislavské, resp. trenčianske prostredie v období detstva a dospievania, študentských rokov, no nechýbajú ani informácie o osobných záujmoch či názoroch, ktoré vyplývajú z ich dlhoročnej vedeckej práce. V dialógu sa postupne vynárajú asociácie, udalosti a súvislosti, ktoré si zdanlivo nepamätali alebo neuvedomovali a v rozhovore vyústia do prekvapivého poznania.

26,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000576
Autorove texty zachytávajú klúčové udalosti uplynulých dvadsiatich rokov: profily osobností, ktoré formovali dobu, tváre aktívnych občanov, politikov a umelcov.
29,00 *
Versandgewicht: 820 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000575
(=Ed.Bratislava-Pressburg). Volné pokračovanie knihy " Budúci rok v Bratislave" o aktivitách a korešpondencii v rámci židovského fóra Stretnutie, ktoré sa neskor transformovalo na fórum Svetlo.
23,00 *
Versandgewicht: 510 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000585
Zborník dokumentov Spoločnosti Krestanské Slovensko o otázkach štátnosti, demokracie, zahraničnej politiky, kultúry a náboženstva.
25,00 *
Versandgewicht: 800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000584
Súbor štúdií a analýz novej generácie odborníkov o zahraničnej a bezpečnostnej politike pre Slovensko.
23,00 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100168
Das "Dritte Reich" und die Entstehung des Slowakischen Staates - Dokumente II. Druhý diel edície dokumentov, ktorá zaplńa medzeru v historickom skúmaní vzniku slovenského štátu. Venuje sa obdobiu od konca októbra 1938 do 9.marca 1939 a popri uvedených dokumentoch sú tu zaradené aj pramene mimo oficiálneho nemeckého politického aparátu. Okrem toho tu čitatel nájde aj novinové články, dokumenty z pozostalosti, a takisto pramene slovenskej porveniencie. Kým v prvom zväzku tažisko tvorila mníchovská dohoda a jej dosledky, v druhom sa do popredia dostávajú otázky vývinu autonómneho slovenského štátu.
22,00 *
Versandgewicht: 1.160 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100174
(=Ed.Slovenská historiografia). Jednotlivé kapitoly knihy predstavujú samostatné štúdie, ktoré vznikly v roznych situáciách a v roznych časových intervaloch po roku 1989. Je to vlastne pojednanie o dejinách, historiografii, myslení o dejinách ako aj o témach a úlohách, ktoré stáli a vo velkej väčšine prípadov ešte stále stoja pred slovenskou historickou vedou. (Z doslovu autora).
23,00 *
Versandgewicht: 480 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100175

Z obsahu: Proces vytvárania národného príbehu do roku 1948. Marxismus v historickej vede socialistických diktatúr. Organizačný a personálny vývoj najvýznamnejších pracovísk slovenskej historickej vedy v rokoch 1948-1968. Vývoj slovenskej historiografie v rokoch 1948-1955. Vývoj slovenskej historiografie v rokoch 1956-1963. Zmena pohladu na klúčové udalosti národného príbehu po roku 1963.

17,90 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5001099

Štvrťročník Príbehy 20. storočia prináša témy bývalých totalitných režimov, odrážajúcich sa v konkrétnych príbehoch ľudí a prepája ich so súčasným kultúrnym a spoločenským dianím. Časopis má ambície stať sa nadčasovou súčasťou knižníc. Z obsahu: - Interview s Ivanom Kamencom: Mnohé udalosti nemajú jasných víťazov ani porazených - Názor Olivera Zajaca: Históriu píšu víťazi. A kto píše učebnice dejepisu? - Skúsenosť Štefana Markuša: O strate a objave národnej identity - Štúdia Jakuba Drábika: O nebezpečenstve historického revizionizmu - komentáre napríklad od Maríny Závackej, Fedora Blaščáka, recenzie na filmové, divadelné, literárne diela, príbehy pamätníkov, metodické listy pre pedagógov a rodičov, výtvarné diela vybrané kurátorkou Luciou Gregor Stach.

14,90 *
Artikel-Nr.: 4100178

Obdobie rokov 1944-1948 patrí medzi najdynamickejšie a najrozporuhodnejšie obdobia slovenských dejín 20. storočia. Táto kniha analyzujúca organizáciu, program a konkrétnu politiku slovenských demokratov vzdáva hold všetkým, ktorí boli ochotni v radoch DS bojovat´proti komunistickej i lúdáckej neslobode a násiliu.

22,90 *
Versandgewicht: 780 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5001098

Počas pandémie koronavírusu bol profesor Vladimír Krčméry jednou z mediálne najviditeľnejších tvárí, stal sa možno až lekárskou celebritou. Ako odborník má osobnú skúsenosť s epidémiami z rôznych kútov sveta, preto sme sa rozprávali o AIDS, tuberkulóze, malárii či ebole. Profesor Krčméry v rozhovore otvorene hovorí o fungovaní v krízovom štábe i čo radil premiérovi. Časť knihy približuje jeho duchovný život a to, ako mu viera pomáha v ťažkých situáciách. Ak sa chcete dozvedieť viac o ničivých epidémiách, nahliadnuť do zákulisia slovenského zápasu s pandémiou covid-19 a tiež spoznať prežívanie viery Vladimíra Krčméryho, držíte v rukách správnu knihu.

24,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4301059

Übersetzung aus dem slowak.Original: Translation of: Antisemitizmus v politickom vyvoji Slovenska.This work projects a sense of urgency and a need for a definite stand and call for action against all manifestations of anti-Semitism, xenophobia and racism.  Dr.Raphael Vago

11,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401263

  This book is a history of the Holocaust in Slovakia and the manner in which it impacted the Jews of the Medzilaborce region of that country. Although the work has a regional character, it reaches beyond the boundaries placing what occurred in this specific region as the solution to the “Jewish question” in the entire Slovak Republic. Regional and national aspects are built on footnoted facts by which Hlavinka constructs his interpretation of the historic events he researched.

The chapter headings show the depth of the coverage:

  • The Onset of a Tragedy
  • Aryanization, Liquidation and Further Measures on the Property Issues
  • Exclusion from Public Life
  • Deportation of Jews and The Consequences
  • A Search for Shelter
33,00 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402800

Nová kniha ÚPN autorov Róberta Letza a Pavla Matulu prostredníctvom úradných záznamov, hlásení bezpečnostných orgánov, zápisníc z výsluchov, výpovedí pred súdom a ďalších dobových dokumentov približuje jeden z najväčších vykonštruovaných politických procesov na Slovensku i v celej ČSR, ktorý sa konal v dňoch 18. – 21. októbra 1950 v Bratislave. Viliam Žingor, popredný partizánsky veliteľ z obdobia druhej svetovej vojny, bol na základe falošného obvinenia, že je vodcom „reakčných živlov“ na Slovensku, odsúdený na trest smrti. Proces súčasne zapadal do politickej línie boja proti „slovenskému buržoáznemu nacionalizmu“, „separatizmu“ a „titoizmu“. Súčasťou publikácie sú aj dokumenty o rehabilitačnom súdnom konaní z roku 1968. 

15,50 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403077

Kniha rozpletá osudy židovskej komunity v okrese Medzilaborce, takmer zničenej nacizmom. 

13,90 *
Versandgewicht: 370 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001077

Kniha slovenského historika Ivana Kamenca popisuje deštrukciu židovskej komunity na Slovensku počas holokaustu. Zaoberá sa vznikom a vývinom protižidovských rasových zákonov v období rokov 1939 až 1945, getoizáciou a deportáciami. Táto dôkladná a komplexná historická štúdia je otvoreným protestom proti násilníckemu pošliapaniu občianskych a ľudských práv. Na svoje prvé vydanie si musela počkať celých dvadsať rokov. Na začiatku normalizácie ju totiž odmietli preto, lebo údajne nebolo žiaduce zaoberať sa tzv. negatívnymi témami zo štátnym a národných dejín, prípadne prácu onálepkovali ako nemarxistickú. Priekopnícka historická kniha o holokauste na Slovensku vychádza v novom rozšírenom vydaní po tridsiatich rokoch od prvého vydania, je doplnená o nový úvod a kapitolu o formách židovského odboja.

28,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403078

Kniha o skutočných osudoch troch pirateľov - obžalovaných a odsúdených na smrť vo vykonštruovanom procese z päťdesiatych rokov na Slovensku. 

13,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800674
75,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001073

Florián Tománek (1877 – 1946) poslanec Revolučného Národného zhromaždenia (1920), poslanec Národného zhromaždenia (1920 – 1929) a katolícky kňaz je relatívne prebádanou postavou. Svojim príbehom však patrí ku kľúčovým osobnostiam, ktoré šírili myšlienky politického katolicizmu na Slovensku. Patril k zakladateľom Slovenskej ľudovej strany (napokon sa stal kritikom jej vedenia a členom opozičnej frakcie), s ktorou sa po Tukovej afére rozišiel (s tým sa spája jedno z najdramatickejších období jeho života). Významne sa angažoval ako redaktor, bol duchovným zahraničných Slovákov (Rakúsko), zakladateľom Kresťanského roľníckeho združenia, členom Rodobrany, Jurigovej slovenskej ľudovej strany a po vojne bol v Strane slobody. Jeho úsilie je rámcované širšími súvislosťami doby. Okrem iného významné miesto mu patrí v dejinách slovenského Katolíckeho modernizmu – reformného prúdu (čakajúceho na preskúmanie), ktorý začiatkom 20. stor. vystúpil s požiadavkou modernizácie a demokratizácie cirkvi na Slovensku.

20,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000136

Vojnová Bratislava rozpráva príbeh o architektúre a meste, budovanom v zložitých časoch vojnovej a povojnovej konjunktúry. Cieľom knihy Vojnová Bratislava, však nie je súdiť neprávosti či osobné tragédie, ktoré prežili obyvatelia Bratislavy počas druhej svetovej vojny. Ako voľné pokračovanie knihy Moderná Bratislava chce táto publikácia pokračovať v opisovaní histórie mesta a jeho architektúry. Cez príbehy domov, námestí či celých štvrtí sa usiluje predostrieť meniacu sa mapu histórie mesta počas najničivejšej vojny akú naša civilizácia zažila. N. Bartošová. M. Bogár, K. Haberlandová, L. Pastoreková, P. Szalay.

25,90 *
Versandgewicht: 660 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001041

Róbert Cvi Bornstein v knihe opisuje prvých 23 rokov svojho života, ktoré prežil na niekoľkých miestach na Slovensku, v Maďarsku až kým po vojne emigroval do Izraela. Opisuje neustále sa meniace politické režimy, nebezpečné situácie, odchod do ilegality, účasť v SNP až po skončenie vojny. Je to strhujúci životný príbeh, akých boli tisíce, ale nie každému sa podarilo prežiť a podať svedectvo o zvrátenej dobe a o tom ako ľahko sa môže šťastný život zmeniť na tragédiu, aká krehká je demokracia, ako rýchlo sa môže zlo a nenávisť obrátiť proti komukoľvek z nás. Róbert Cvi Bornstein (1926, Prešov). Detstvo prežil v nábožensky založenej, ale moderne zmýšľajúcej židovskej rodine. Ako dvanásťročný sa zapojil do skautského sionisticko-socialistického hnutia HaŠomer HaCair. V roku 1940 bol z gymnázia ako Žid vylúčený. Od roku 1942 žil v ilegalite. Po vypuknutí SNP sa pridal k povstaniu. Jeho rodičia boli deportovaní a zahynuli v koncentračných táboroch. Po vojne v Prešove zmaturoval. Stal sa generálnym tajomníkom HaŠomer HaCair v Československu.

24,90 *
Versandgewicht: 260 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001039

Rómovia 30 rokov po revolúcii je kniha esejí, úvah a kritických reflexií z pera 34 autorov a autoriek, ktorí v oblasti ochrany ľudských práv a zlepšovania postavenia Rómov na Slovensku počas uplynulých troch dekád odviedli obrovské množstvo neoceniteľnej práce. Knihe najskôr predchádzala verejná diskusia, ktorú v apríli 2019 realizovalo občianske združenie eduRoma v bratislavskom klube Pod lampou, ktorý vedie prestížny týždenník .týždeň. Kniha Rómovia 30 rokov po revolúcii tvorí kapitoly malých dejín jej autorov, ktorí od ponovembrových udalostí s touto témou so cťou zápasia až do dnešných dní. Medzi autorov a autorky pripravovanej knihy patria okrem iných osobností aj bývalí splnomocnenci vlády pre rómske komunity Miroslav Pollák a Anina Botošová, publicistka a aktivistka Jarmila Vaňová, šéfredaktor Romano Nevo Ľil Roman Čonka, sociológ Michal Vašečka, etnologička a publicistka Zuzka Kumanová, antropológ Alexander Mušinka, Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová alebo spisovateľ a bývalý predseda Verejnosti proti násiliu Fedor Gál. Vlado Rafael

25,90 *
Versandgewicht: 270 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
61 - 90 von 611 Ergebnissen