Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
61 - 90 von 1910 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300587

Reprint slavné knihy Kinetismus z roku 1941 s předmluvou teoretika umění Petera Weibela a s doslovem historika umění Tomáše Pospiszyla.

Zdeněk Pešánek (1896–1965) byl průkopníkem kinetického umění. Sochař, malíř, architekt a člen avantgardní umělecké skupiny Devětsil, byl v meziválečném období autorem unikátních multimediálních objektů a nástrojů, ale také originálním teoretikem umění. Text Kinetismu vznikal původně ve 20. letech 20. století. Kromě Pešánkovy originální koncepce kinetického umění, která předznamenává umění nových médií a počítačů, nabízí kniha schémata ohňostrojů a světelných fontán a podrobný popis řešení Pešánkovy kineticko-světelné plastiky pro Edisonovu transformační stanici a plastik oslavujících 100 let elektřiny.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5300568

Dějiny chebské galerie k jejímu 60. výročí, s desítkami fotografií expozic, výstav, reprodukcí uměleckých děl i plakátů, pozvánek nebo obálek katalogů.

24,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300408

Česká krajina je krajinou výrazně poznamenanou křesťanskými tradicemi. Dominantní místo v ní dosud patří kostelním věžím, ale mnohem početnější jsou malebná zákoutí s kapličkami, božími muky, sochami svatých a křížky, které shrnujeme pod obecným po­jmem drobná sakrální architektura nebo drobné sakrální památky. Před kapličkami, božími muky, sochami a křížky jako by se zastavil čas.

27,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300556

Monografie se věnuje teorii a dějinám umění, estetice a umělecké kritice Miroslava Tyrše (1832–1884), který je sice všeobecně znám jako zakladatel a vedoucí osobnost Sokola, ale byl také historikem umění a kultury, estetikem a prvním profesorem dějin umění na české části Karlovy univerzity v Praze. Monografie představuje a analyzuje jeho rozsáhlé dílo, které zůstalo ve stínu tělocvičného hnutí. I toto hnutí, společenství, bylo ovšem jeho chápáním kultury a umění silně ovlivněno – Tyrš do Sokola integroval i vzory antického Řecka a důsledně usiloval o renesanci ideálu kalokagathie. Díky tomu se věnoval nejen estetické teorii tělesných cvičení a gymnastiky, ale i teorii umění a stal se prvním českým kritikem zaměřeným výhradně na výtvarné umění. Kniha se proto pokouší jeho názory, rozptýlené v řadě teoretických textů i uměleckých kritik, představit uceleněji a také je zasadit do kontextu dobových názorů, z nichž čerpal.

25,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300553

Publikace přináší příspěvky 18. a 19. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Tyto mezinárodní vícedenní konference pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 2000. Jsou zaměřené na téma sepulkrálních památek jako hmotných artefaktů sepulkrální kultury a umění v tradičním slova smyslu, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropské problematice. Nevyhýbají se ovšem ani tématům, která šířeji osvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na charakter interdisciplinárního, inter regionálního a interinstitucionálního setkání. 18. zasedání bylo tematicky zaměřeno na památky do r. 1526,

24,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300539

Publikace Věci venku se soustřeďuje na dílo Čestmíra Sušky pro veřejný prostor – umění umístěné v exteriéru města či v krajině, které má šanci oslovit i ty, kteří výstavní síně nevyhledávají. Publikace mapuje jeho tvorbu od počátku osmdesátých let až do současnosti. Čestmír Suška patří k osobnostem, které zásadně formovaly podobu českého sochařství v krajině i městském kontextu.

39,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300514

nad Moravicí.

27,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300511

Dům U Zlatého prstenu je jedinečná goticko-renesanční stavba, v sousedství Týnského chrámu, se zachovanými fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb. Nejstarší záznamy o domě pocházejí ze 14. století. V domě U Zlatého prstenu se nachází stálá expozice Praha Karla IV. – středověké město, která představuje metropoli a její proměnu za vlády Karla IV. a dalších Lucemburků.

18,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300498

Sborník 21. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 2022. Soubor textů věnovaných křesťanské, židovské i islámské epigrafice a sepulkráliím od středověku až po 20. století od českých, slovenských, polských a maďarských autorů bude tentokrát věnován životnímu jubileu hlavního organizátora každoročních konferencí Epigraphica & Sepulcralia, klíčové osobnosti těchto oborů u nás, Jiřího Roháčka. Příspěvky jsou zaměřené na téma sepulkrálních památek jako hmotných artefaktů sepulkrální kultury a umění v tradičním slova smyslu, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropské problematice. Nevyhýbají se ovšem ani tématům, která šířeji osvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly.

26,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300191

Ján Zavarský byl nepřehlédnutelnou osobností českého, slovenského, evropského divadla posledních několika desetiletí. Kniha nahlíží jeho monumentální scénografické dílo. Čtenář se jej zde dotýká skrze odborné studie, svědectví samotného autora a faktografický přehled.

Koedice s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně.

41,90 *
Artikel-Nr.: 5300485

Výtvarné portfolio - obrazy, fotografie, grafika. Vhled do části kulturní scény od konce 90. let do roku 2022. Atmosféra soukromých galerií a klubů s uměleckým programem.

Fotoalbum - pestrý výběr obrazů a fotografií, dokumentace vernisáží, novinové výstřižky, tiskové zprávy Gesamkunstwerk - z německého Gesamt Kunst Werk - celkové umělecké dílo, přeneseně propracovanost díla do nejmenšího detailu. Ideál za kterým by každý autor měl směřovat, ovšem výsledek v reálném životě nemožný. Text in Tschechich und Engl.

139,90 *
Artikel-Nr.: 5300475

Katalog k výstavě Hany Purkrábkové v Museu Kampa představující její osobitou tvorbu, v níž se propojuje naivizující realismus zobrazení se smyslem pro ironii a absurditu banálních situací. „Sochařka a keramička Hana Purkrábková (1936–2019) patří do generace šedesátých let minulého století. Společně s tvorbou užité keramiky se věnovala keramické figurální plastice. Zprvu v komorním provedení, jež od osmdesátých let, kdy získala na práci větší prostor, proměnila v rozměrnější vyjádření. Ve středu jejího umění od počátku stál život člověka a jeho prostředí, do něhož zahrnovala život psů a koček, které měla ve své blízkosti. Z důvěrného poznávání a porozumění obou těchto světů také dokázala ve své tvorbě vytěžit výmluvné analogie. V citlivé, spontánní modelaci plastik, prováděné s nebývalou přirozeností v poddajném materiálu keramické hlíny, ji vedly pozorovatelský talent a výborná obrazová paměť. S laskavým humorem a šibalskou ironií dokázala ze zachycených postřehů lidského chování vytěžit trefné záznamy zaměřené na nestřežená gesta a banální situace. Text in Tschechisch und Engl.

23,90 *
Versandgewicht: 280 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300243

Socialistická reklama je často nahlížena jako nesmysl, protimluv, nebo přinejmenším paradox. V poválečném Československu, podobně jako v dalších zemích východní Evropy, se nicméně jednalo o etablovaný obor zaměstnávající desetitisíce kreativních pracovníků různých dílčích zaměření, jehož činnost byla minimálně od šedesátých let podložena výzkumy trhu, publika i účinnosti propagačních prostředků. Kolektivní monografie Spotřební imaginace státního socialismu přistupuje k poválečné reklamě jako k formě komunikace, v níž se specificky protínají zájmy státní hospodářské politiky v oblasti průmyslu a obchodu, spotřební kultura, umělecký svět a proměňující se podmínky mediálního provozu. Výpravná publikace představuje jak klíčové instituce, osobnosti a kanály reklamy, tak vhled do jazyka a obrazů socialistické spotřební kultury.

69,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300732

Publikace Tvůrci zázraků / Vojtěch a Anna Suchardovi je věnována převážně loutkářské tvorbě manželů Suchardových (, zakladatelů a vůdčích osobností Říše loutek.Dílo manželů Suchardových je svým rozpětím, kvalitou a významem zcela mimořádné. Zasáhlo celou řadu uměleckých oborů, zásadní význam má ovšem jejich soustavná práce loutkařská. Divadlo Říše loutek patřilo zejména v meziválečném období k souborům, které formovaly tvář českého moredního loutkařství.

52,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300457

Monografia významného sochára a reštaurátora vychádza v spolupráci autorky Dany Janáčkovej so Záhorským múzeom v Skalici. Vyšla k okrúhlemu jubileu umelca (60 rokov) a hĺbkovo spracúva jeho 35 ročné dielo – doterajšiu mnohorakú tvorbu, ktorá sa pohybuje v širšom tvorivom rozpätí voľnej výtvarnej tvorby (kresba, plastika, reliéfne obrazy). Publikácia tak predstavuje jeho svojské postavenie, keď svojim kumštom, citom k remeslu, vzťahom k materiálu, impulzami a poučeniami programovo spojil kreatívneho sochára s bohatými znalosťami a zručnosťami reštaurátora do autentickej formy. V jeho tvorbe tak pulzuje práca s tradičnými materiálmi, pričom využíva a zapája technické reštaurátorské postupy.

55,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300235

z metternichovského fondu.

Publikace představuje unikátní nástolní ozdoby, které kancléř a jeho syn Richard dostali od francouzského krále Ludvíka Filippa (1836), od měst Bruselu (1851) a Paříže (1870). Podobné nástolní ozdoby najdete například ve rakouském Hofburgu nebo anglickém Windsoru. Ve společenském sále zámku je instalována banketní tabule pro 24 osob s bronzovou zlacenou stolní soupravou, která symbolizuje zlatou tabuli olympské hostiny. 10. září 1835 se na Kynžvartu totiž konal honorární banket Jeho Veličenstva císaře Ferdinanda V., kterého hostil státní kancléř Metternich. Takové výpravné soupravy, unikátní díla evropského uměleckého řemesla 19. století, lze spatřit například jen ve vídeňské dvorní stříbrnici, nebo ve francouzských či britských královských fondech, či v ruských carských dvorních sbírkách.

27,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300442

Pavel Talich (1957-) umělecká fotografie - Česko - 21. století

43,90 *
Artikel-Nr.: 5300224

Výpravná publikace o 552 stranách poprvé zachycuje celých 1100 let dějin Pražského hradu a přináší řadu nových historických a uměleckohistorických interpretací. Editoři Jan Novák a Petr Kroupa soustředili odborné příspěvky 23 autorů do čtyř oddílů – Hrad knížecí, Hrad královský, Hrad císařský a Hrad republikánský. Reprezentativnost dodávají publikaci četné barevné fotografie a kresby, včetně rekonstrukcí podoby sv. Václava. Samostatnou přílohu tvoří kreslené rekonstrukce Hradu v průběhu dějin.

139,90 *
Versandgewicht: 4.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300441

Katalog k výstavě. Výstava k 150. výročí narození autora – plastiky, grafiky, kresby ze sbírky Husitského muzea.

20,90 *
Artikel-Nr.: 5300440

Monografie obsahující výběr z autorčina celoživotního díla (1952-).

51,90 *
Artikel-Nr.: 5300435

Publikace vychází z dizertační práce realizované pod vedením doc. Lady Hubatové-Vackové a obhájené na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM v roce 2019. Ústředním tématem projektu je proměna vizuálních motivů a symbolů masových tělovýchovných performancí od šedesátých let 19. století do roku 1989. Struktura textu vychází z předpokladu, že vizuální motivy a symboly migrují a že se jejich význam mění na základě konkrétního společenského a kulturního kontextu. Proměna vizuální reprezentace tělesné kultury je analyzována prostřednictvím konkrétních vizuálních a performativních znaků v reprezentaci Sokola, dělnických tělovýchovných jednot, federace proletářské tělovýchovy a československých celostátních spartakiád. Grafika Tereza Hejmová.

27,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300143

V roce 1972 začal Jan Švankmajer pracovat na projektu svého imaginativního Bilderlexikonu. V té době to byl ovšem akt čirého zoufalství, neboť bylo zřejmé, že projekt v plném rozsahu nebude moci nikdy realizovat. Po roce usilovného střihání obrazových podkladů a lepení koláží si uvědomil, že vytvořit jakýsi adekvátní imaginativní odraz Brockhausu nebo Meyers Konversations-Lexikonu je úkol nejen nad jeho síly, ale i nad možnosti doby. Sestavit Bilderlexikon alternativního světa by byla práce na celý život a nejen pro jednoho člověka. V roce 2022 jsme se rozhodli vydat alespoň torzo této plánované knihy a pokusili se sehnat veškeré, mnohdy technicky zcela nekvalitní, většinou již dostupné podklady… Než ale stačila tato kniha vyjít, svět se převrátil. Ale možná, že se nepřevrátil, jen se jeho chod urychlil. Miliony běženců už jsou tady, jenže z jiného konce světa, než se čekalo. Všechny ekologické plány na záchranu planety jdou stranou. Zelený „Deal“ padl. Zelenou naopak znovu dostaly uhlí a atom. Místo záchrany planety tu máme opět závody ve zbrojení.

53,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300326

Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě realizované v rámci projektu "Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého umění". Monografie nabízí vhled "do hloubky a na povrch" vybrané skupiny přibližně desítky gotických a raně renesančních malířských a sochařských děl z galerijních sbírek. Na konkrétních případech poodhaluje, jak poznatky přírodovědeckých metod mohou obohatit naše poznání o díle a běžnou sbírkovou praxi.Autorsky se na publikaci podíleli specialisté z oboru uměnovědy, chemie, aplikované fyziky a restaurování.

30,90 *
Artikel-Nr.: 5300322

Kniha Mentis oculis se zabývá stěžejními tématy malířského a teoretického díla Františka Kupky (1871–1957), který jako jeden z prvých umělců na světě zavrhl napodobení vnější reality. Rozvinul vlastní pojmosloví, související s přechodem předmětného umění do nepředmětného a bezpředmětného. Pět kapitol sleduje strhující osudy jeho práce od příchodu do Paříže v polovině devadesátých let 19. století, kdy uskutečnil obraz Biblioman, jejž vždy kladl na počátek své tvorby, po závěrečná padesátá léta 20. století, kdy v pozdním věku namaloval významný obraz Samostatná bílá. Jednotlivé oddíly se věnují různým způsobům osvojení si jevové reality a znázornění lidské postavy, protikladu doslovného významu a sousloví cosa mentale, přibližují zvraty mezi základními a doplňkovými barvami, zaměřují se na sen a rozdvojení osobnosti, soustřeďují se na poměr myšlenkové stavbya soudobé architektury.

 

52,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300321

Katalog k výstavě Kateřiny Černé, Sny zaznamenané. Umělkyně, která v průběhu výstavy oslaví 86. narozeniny, na výtvarnou scénu vstoupila na začátku 60. let. Výstava v Museu Kampa se zaměřuje především právě na autorčinu ranou tvorbu.

„Kateřina Černá se narodila 17. února 1937 v Praze. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1957–1963 v malířském ateliéru Karla Součka. Ještě na akademii malbu nahradila asambláží. Místo štětce a olejových barev používá tempery, tuš, odstřižky látek, barevné papíry, krajky, stuhy, provázky, korálky, voskovaný povrch a také stříbrnou kovovou fólii, do jaké se balí třeba čokoláda. Nenápadný půvab snové skutečnosti, zároveň ryzí tajuplný ženský svět má v sobě cosi prvopočátečního a zároveň kosmického, kouzlo, které často naší přítomností chybí. Poklidné košaté zahrady patří k přeludně graciézním zemím amazonek a nymf, a líbezným krajinám nedělního dětství mezi promenádami s kolotoči, loukami a nádhernými výhledy. Text in Tschechisch und Engl.

20,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300283

Cesta předurčena osudem / Květa a Jitka Válovy vznikla jako doprovodná publikace k stejnojmenné výstavě konané v GASK – Galerii Středočeského kraje u příležitosti 100. výročí narození autorek.

Přibližuje život a tvorbu sester Válových na stejném koncepčním základě jako výstava, tedy jako „pouť“ rozčleněnou do dvanácti okruhů (skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta, rozmluva, dotyk, smíření, souznění, proměna), z nichž každý představuje klíčové téma v kontextu životního díla obou sester.

Významnou součástí koncepce publikace je výběr z pozůstalosti sester Válových (kresby, skici, skicáky, grafiky, grafické matrice), která byla v roce 2021 velkoryse darována do sbírek GASK.

53,90 *
Versandgewicht: 1.350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201531

Publikace je doprovodným materiálem k novému výstavnímu projektu.Unikátní dioráma Svatba u Broučků od Jiřího Trnky se vrátilo do Plzně a po restaurování je dlouhodobě vystaveno v Muzeu loutek v Plzni. Jiří Trnka dioráma vytvořil v roce 1939 pro Světovou výstavu v New Yorku. Jde o unikátní Trnkovo komplexní zpracování tématu Broučků, které jej provázelo celý život. Po zrušení československé účasti na světové výstavě v New Yorku bylo dioráma vystaveno v roce 1940 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze na výstavě „Malíř naděluje dětem“.  V současné době je dioráma majetkem Českobratrské církve evangelické, která jej nyní dlouhodobě zapůjčila do Plzně. Západočeské muzeum v Plzni ve svých dílnách dioráma po deseti letech znova restaurovalo a od roku 2021 je součástí expozice Muzea loutek v Plzni (pobočky Západočeského muzea v Plzni).

27,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201528

Kniha obsahuje výsledek interního grantového programu zpracovávající málo prezentovaný dokument - knižní soubory exlibris. V rámci projektu byla zpracována metodika popisu, terminologie a způsob prezentace. Soupis pak obsahuje popis sbírky Západočeského muzea, v němž jsou uplatněny předchozí závěry projektu. Soupis je doprovázen bohatým pomocným aparátem a obrazovou přílohou.

25,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300278

V publikaci jsou prezentovány specializované studie zaměřené převážně na problematiku související s historickým interiérem. Autoři se věnují např. otázkám autenticity historických interiérů a její uchování, umění vitráže, restaurování jednotlivých prvků jako jsou třeba dřevěné podlahy a dřevem vykládané interiéry, kachlová kamna, tapiserie či mobiliář. Příspěvky sledují stavební prvky jako nedílnou součást historického interiéru a rekonstrukce historických interiérů či jejich částí s využitím znalostí původních technologií a materiálů. Studie vystihují autentické tradiční technologie a materiály, jejich kvalitativní výzkum s cílem identifikovat příčiny a faktory, které jsou zdrojem transmise, modifikace nebo zániku tradičních řemeslných technologií. Neopomíjí ani dopad detailních znalostí tradičních materiálů a technologií na rehabilitaci historických objektů. Jednotlivé texty mohou proto přispět k ochraně, restaurování, prezentaci a edukaci v oblasti tradičních řemesel spojených se stavební činností a interiérovou tvorbou v měšťanském a aristokratickém prostředí.

Sborník Řeč materiálu představuje závěry z odborné konference Historický interiér a řeč materiálů konané v roce 2022 a přispěli do něho odborníci a specialisté domácí i zahraniční.

25,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300257

Příloha časopisu Umění/ Art doprovozená úvodní studií o Janu Štencovi.

20,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
61 - 90 von 1910 Ergebnissen