Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
61 - 90 von 1866 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400281

Malíř a grafik Ferdinand Staeger se narodil roku 1880 v Třebíči. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Jakuba Schikanedera. Byl členem Spolku německých výtvarných umělců v Čechách. Živil se jako kreslíř pro časopisy Švanda dudák a Zlatá Praha. V širší známost vešel svojí spoluprací s mnichovským časopisem časopis Jugend, představujícím nejvýznamnější platformu tehdejších uměleckých snah, jehož jméno inspirovalo dodnes užívaný termín Jugendstil, obdobu u nás užívaného názvu secese. Od roku 1908 žil s přestávkami ve Vídni, v Třebíči a Mnichově. Přestože byl vynikající malíř, prosadil se zejména jako grafik. Ilustroval řadu literárních děl, mimo jiné od Adalberta Stiftera, Josepha von Eichendorffa, Hanse Fraungrubera, Eduarda Mörikeho nebo Gerharta Hauptmanna. Staegerovy práce vynikají delikátní, jemně traktovanou kresbou s až minuciózními prvky, upomínajícími spíše na atmosféru biedermeieru. Druhá polovina dvacátých let minulého století představuje pozvolný útlum grafické tvorby a výraznější návrat k malbě. Postupně se u něj projevovaly vlivy symbolismu a propracoval se k exaltovanému projevu kladoucímu důraz na dokonalost formy a malebnost mystických, tajemných, vizí. Během druhé světové války byla velká část jeho díla zničena. Zemřel v roce 1976 v německém Waldkraiburgu.

49,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400157

in Northwest and West Bohemia. Typologie-technologie-chemie=Typology-Technology-Chemistry.

Publikace předkládá výsledky dlouhodobého archeologického a archeometrického výzkumu středověkého skla z prostředí severozápadních a západních Čech. Do historického kontextu jsou zde zasazeny nálezy skla z Mostu, Ústí n.Labem, Litoměřic, Chomutova Chebu a Plzně. Z výrobního prostředí jsou to především nálezy získané výzkumy vrcholně středověkých skláren ve východním Krušnohoří a z Lužických hor. Z analytických metod aplikovaných při studiu skel se pozornost soustředila na data získaná především metodou LA-ICP-MS, která vzhledem k nízkým detekčním limitům umožňují lépe charakterizovat složení skla, a tak i interpretovat celý soubor. Výsledky ostatních metod byly využity jen doplňkově. Skla z jednotlivých sídlištních i výrobních lokalit byla analyzována s hlavním cílem definovat základní chemický typ vrcholně středověkých skel vyráběných na našem území a ten, s přihlédnutím k produkci v širším evropském prostoru. Odlišit od importů z okolních oblastí ve středoevropském prostoru. Dalším záměrem autorů bylo rozpoznání případných lokálních odchylek skel draselného typu a tyto pak ztotožnit s jednotlivými sklářskými výrobními okruhy na severozápadě a severu Čech. Tato zjištění jsou cenná pro poznání hospodářských dějin a obchodních vztahů v období vrcholného a pozdního středověku.

37,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400276

z let 2018- 2019.

Kniha je výsledkem několikaleté práce týmu odborníků, kteří se průzkumu fresek v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Karlštejně.  

Publikace je věnována nástěnné výzdobě kostela Panny Marie a kaple sv. Kateřiny v Menší věži hradu Karlštejna, na kterou se v odborné literatuře trochu zapomíná ve prospěch jedinečné výzdoby ve Větší věže a v tamní kaple sv. Kříže. V obou sakrálních prostorách došlo v letech 2018 a 2019 k realizaci hloubkového restaurátorského průzkumu za pomocí vesměs zcela nedestruktivních recentních metod. Kniha seznamuje čtenáře s řadou nových zjištění, která nás jednak zpravují o ne zcela dobrém stavu výzdoby a zároveň nese potenciál korigovat některé zažité interpretační rámce, které máme často tendenci chápat jako neměnné.

Obsahem kniha míří primárně na širokou odbornou veřejnost různých profesí památkové péče. Pro bohatou a doposud v této šíři nepublikovanou fotografickou dokumentaci malířské výzdoby je ovšem určena též laickým zájemcům o hrad Karlštejn a jeho výzdobu.

45,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400274

Umělecná díla z loechtensteinských sbérek ve správě Národního památkového ústavu.

Edice Ad unicum nabízí netradiční pohled na umělecká díla od gotiky k manýrismu z mobiliárních fondů státních hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Aktuální svazek je věnován malířským a sochařským dílům od středověku k manýrismu z původem liechtensteinských sbírek na Moravě. Úvodní studie přibližuje historii sběratelské činnosti knížat z Liechtensteinu. Osudy těchto uměleckých kolekcí v poválečné době ilustrují publikované archivní dokumenty, které čtenáři mohou zprostředkovat dramatické momenty snah o záchranu devastovaných sídel a jejich mobiliáře. Umělecká díla, která se dochovala v zámcích Bučovice, Lednice, Valtice a na hradě Šternberk, jsou představena v šedesáti monografických studiích katalogové části. Jednotlivá díla přibližují kromě komplexní fotografické dokumentace archivní snímky, historické fotografie z nabídek starožitníků, dokumentace z historických i aktuálních restaurátorských průzkumů. 

69,90 *
Versandgewicht: 2.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400218

Kniha fotografií Vladislava Galgonka vychází jako šestý díl edice Olomoučtí fotografové, na které spolupracuje Vydavatelství Univerzity Palackého s Muzeem umění Olomouc. Vladislav Galgonek (*1946 v Českém Těšíně) absolvoval lidovou konzervatoř (1967–1969), obor reportážní fotografie (1981–1985). Fotografuje od dětství, systematicky od roku 1967, profesionálně od roku 1971 jako fotograf-výtvarník na dole Odra v Ostravě. Od roku 1973 působí jako redaktor-fotoreportér ČTK v oblastní redakci v Olomouci. Zúčastnil se řady výstav v ČR i zahraničí, zejména se skupinou H 70 (Ostrava, Havířov), a uspořádal autorské výstavy: Hukvaldy 1976, Uničov 1984, Jeseník 1985, Havířov, Uničov 1987, Olomouc 1990, Šternberk 1992, Olomouc 1996, 1999. Zúčastnil se celostátních a mezinárodních fotografických výstav a soutěží, publikuje své snímky v ČR i zahraničí.

26,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400216

Umělecká monografie předního českého představitele tzv. konkrétního umění a strukturální malby Pavla Hayeka (nar. 1959). Autor se dlouhodobě inspiruje přírodními tvary, které přenáší do vizuálně a esteticky působivých černobílých struktur grafického charakteru, jež po léta představují jeho osobitý a nezaměnitelný výtvarný jazyk. V novějších dílech pak vychází z optiky a dynamiky textilních struktur, geometrických tvarů a linií či hudebních partitur.

Publikace v působivé knižní a grafické úpravě Pavla Coufalíka přináší průřez jeho tvorbou za poslední tři dekády, kterou provázejí texty teoretiků umění Martina Dostála, Zbyňka Fišera, Edith Jeřábkové, Terezie Petiškové, Jiřího Valocha, Jiřího Zahrádky a rozhovor s Radkou Kaclerovou.

44,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400215

Josef Werner narozen v Kraslicích (1945) a od roku 1968 žijící v německu je významným výtvarníkem na poli grafiky, malby a sochařství. Vystudoval na Akademii výtvarných umění v Mnichově u prof. K. F. Dahmena. Tato monografie Vám přináší výběr tohoto významného výtvarníka z jeho celoživotní tvorby v oblasti malby, kresby, grafiky a soch. Žije a tvoří v německém Prienu u Chiemského jezera.

59,90 *
Versandgewicht: 2.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400211

Publikace je první monografií svého typu, která se věnuje zámku Hrádek u Nechanic. Přibližuje nejen stavebně-historický vývoj objektu, ale také osudy čtyř majitelů z hraběcího rodu Harrachů. Kniha má 207 stran, rozdělených do 16 kapitol, s předmluvou dr. Filipa Bindera a doslovem dr. Jana Luštince.

Pozornost je věnována zámeckým interiérům a historickému vybavení, zámeckému parku a okolí, popsána je i doba poválečná a současná. Kniha obsahuje bohatou obrazovou přílohu s dosud nepublikovanými plány či akvarely.

19,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400210

Publikace historicky poprvé uceleně představuje čtenářům antické předměty, které jsou uchovávány v mobiliárních fondech státních hradů a zámků. Publikaci uvozuje kapitola věnovaná fenoménu sběratelství řeckých a římských památek od středověku do 19. století. Pozornost je věnována také slavným římským sbírkám, kolekci kardinála Antoina Perrenota de Granvelle či pražské císařské kunstkomoře Rudolfa II. Představeny jsou rovněž klíčové osobnosti, díky kterým se na naše území antické importy dostaly. V dalších kapitolách jsou na základě materiálů, ze kterých byly předměty vyrobeny, popsány dobové technologie i stručná historie jednotlivých uměleckých a řemeslných oborů. Za každou kapitolou jsou katalogovou formou představeny konkrétní předměty – různé typy keramických nádob a jejich zdobení, keramické lampy, stavební antická keramika, bronzové prvky výzdoby oděvů či zařízení domácnosti, jako je vzácná lampa se stínidlem ve tvaru netopýra, skleněné nádobky, kamenosochařská díla, vzácné gemy i kostěné předměty. Sledovány jsou také příběhy děl, jako je socha/herma bohyně Hekaté, jejíž cesta na české území je doložena kardinálskými sbírkami z Říma přes Besancon do rudolfínské Prahy a dále na černínský Jindřichův Hradec.

69,90 *
Versandgewicht: 2.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400209

Soubor rozhovorů se sedmi významnými osobnostmi české památkové péče nabízí svědectví o ochraně památek v dobách tzv. normalizace, reflexi proměn oboru po roce 1989 i blízký pohled na konkrétní, často napínavé profesní osudy. Rozhovory s Josefem Bláhou, Janem Frídlem, Janem Kozdasem, Alešem Krejčů, Václavem Paukrtem, Dagmar Sedlákovou a Josefem Štulcem pokrývají období od sedmdesátých let 20. století do začátku nového tisíciletí a zachycují proměny památkové péče v různých regionech a různých součástech oboru. Výsledkem je plastický obraz toho, jak složité, víceznačné a nečernobílé byly osudy památkové péče v posledních padesáti letech. Pamětnická svědectví doplňuje odborná studie, která přibližuje kontext vzniku rozhovorů a zamýšlí se nad významem svědectví pamětníků pro poznání dějin památkové péče.

39,90 *
Artikel-Nr.: 5400167

Katalog výstavy. Výstava přináší několik sond do fenoménu lidské chůze, od procházky a výletu přes stěhování se a dobrodružné výpravy až po nucený exil. Soustřeďuje se na zpodobení chůze jednotlivce, ale sleduje i kolektivní pohyb. Ke zhlédnutí jsou malby, grafiky, fotografie, koláže, deníky i předměty spojené s chůzí městem či krajinou od předních představitelů české umělecké scény od 19. století až po současnost. Výtvarná díla doprovázejí texty soudobých básníků, jež umocňují zážitek z výstavy, která svou dynamikou podněcuje touhu k osobnímu prožitku putování.

Na výstavě jsou zastoupeni přední umělci od 19. století po současnost, mimo jiné Eugen Brikcius, Václav Brožík, Josef Čapek, František Hudeček, Viktor Karlík, Jiří Kolář, Adolf Kosárek, Václav, Josef a Quido Mánesovi, Josef Navrátil, Emil Orlik, August Piepenhagen, František X. Procházka, Jakub Schikaneder, František Skála, Josef Sudek, Adriena Šimotová a František Tkadlík.

36,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400166

V severních Čechách jako vyhlášené sklářské oblasti se nalézala četná střediska výroby podmaleb na skle - nejvýznamnější z nich byla na Novoborsku, Českolipsku a Jablonecku. Ve sbírkách českých muzeí je zastoupena vedle lidové produkce určitá vrstva řemeslných podmaleb, jež dosahují středoevropské úrovně a mají nápadné charakteristické prvky. Teprve studium českých a německých badatelů odhalilo jejich tvůrce - malíře Vincenze Jankeho, narozeného roku 1769 v rodině malíře skla Johanna Georga Jankeho ve Skalici u České Lípy. Malíř byl v Německu až do roku 2005 pokládán za jednoho z augsburských malířů. Zjištění jeho původu a místa (Nového Boru), kde v poslední třetině svého života pracoval a roku 1838 zemřel, bylo senzací. Zároveň se tím otevřela řada otázek a ukázala se bílá místa v jeho životopise. Hlubší odborný zájem o umění s náboženskou tematikou a navázané českoněmecké kontakty zabránily, aby malíř zůstal mezi bezejmennou většinou tvůrců tzv. lidového umění.

47,90 *
Versandgewicht: 1.650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301416

Monumenty těžkého průmyslu, které v Kladně a jeho okolí zůstaly napospas zubu času, přírodě nebo sběračům kovů. Fotograf Šimon Vejvančický zachytil jejich proměny prostřednictvím unikátních analogových fotografií, u kterých experimentuje s formáty, materiály i fotografickými postupy. Vzniká tak jedinečná umělecká výpověď, která nemůže chybět v knihovnách milovníků fotografie, urbexu nebo českého průmyslového dědictví. Text in Tschechisch und Engl.

 

69,90 *
Artikel-Nr.: 5400142
78,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400134

Kniha Lucie Svoboda Mičíková PLAYLIST mapuje posledních deset let tvorby této autorky. Ve své práci využívá medium malby, koláže, ale i prostorové instalace. Díla vznikají dlouhodobou soustředěnou prací, často jsou inspirována literární předlohou v kombinaci s konkrétními prožitými zkušenostmi. Lucie Svoboda Mičíková je finalistkou Ceny kritiky pro mladou malbu v roce 2016, Ceny Oskára Čepana v roce 2018 (cena pro mladé umělce na Slovensku) a laureátkou obdobné ceny v Čechách, a to Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2021 jako členka skupiny björnsonova. Publikace je rozdělena do tří celků.V první části knihy jsou reprodukovány pohledy do instalací z výstav v Čechách a zahraničí, v druhé části je prezentována sochařská práce a v poslední části knihy jsou reprodukce obrazů. Kniha vyšla koncem roku 2023, jako druhá kniha vydavatelství Final idea, zaměřeného na umělecké publikace.

41,90 *
Artikel-Nr.: 5300304

Uměleckohistorická studie se zabývá deskovým malířstvím, které bylo nejvíce reprezentativním výtvarným oborem pozdního středověku. Věnuje se malířství tzv. husitské doby a dochází k nové interpretaci vztahu českých husitů k výtvarnému umění. Jednotlivé kapitoly seznamují nejprve s různými historickými, kulturními, společenskými, náboženskými i technologickými okolnostmi vzniku těchto maleb, takže čtenář může zasadit památky 15. století alespoň v náznaku do původního dobového kontextu, a tak je lépe pochopit. Druhá část knihy se zaostřuje postupně na více než šedesát dochovaných obrazů a obrazových souborů. Každým z nich se tak autorka zabývá zvlášť jak ze stylové, tak z ikonografické a historické stránky. Poprvé v posledních desetiletích obsahuje publikace i teoretické úvahy o metodologii dějepisu středověkého umění.

33,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5400133

Publikace Vesmír v hlavě předkládá obraz umělecké tvorby slovenské sochařky Pavly Scerankové v posledním desetiletí. Prostřednictvím textů britské kritičky Chloe Stead a českého kurátora Jana Zálešáka je rozvrstvena do tematických kapitol, které přináší vhled do autorčina bohatého sochařského a vizuálního jazyka. Pavla Sceranková (*1980) přináší do oblasti sochařské a objektové tvorby nový autorský jazyk a výraz; novou koncepci, navazující na silný odkaz postmoderního, ale zároveň i neokonceptuálního prostorového umění. Vytváří sochařské objekty a instalace vyznačující se minimalistickou čistotou a citlivým vztahem k danému místu. Jinou polohou její tvorby je vytváření objektů, v nichž je zakomponován prvek akce, které vyzývají diváka k interakci. Někdy nabývají podoby videa, či spíše videosochy, která stojí na pomezí performance, animované sochy a autonomního videa. Vyjadřují existenciální vztah člověka k prostředí, ve kterém žije a se kterým se konfrontuje. V obsahové rovině se Pavla Sceranková intenzivně zabývá reflexí lidského vnímání, pamětí a individuálním prožíváním okolního světa. Vychází z osobního prožitku a zkoumá způsob, jak se tento prožitek uchoval v paměti, respektive jaký tvar nabyl. Autorka tematizuje fenomén vnímání, prožívání aktu vnímání, vztah vnímání ke vnímanému světu a vědomí aktu vnímání. Studovala v letech 2000–2006 na Akademii výtvarných umění v Praze, kde v roce 2011 úspěšně ukončila doktorské studium.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5400129

Čtvrtý díl ediční řady o pomnících první světové války „Tatíčku, vrať se k nám!“ je věnován Děčínsku a Ústecku, oblasti s dřívější převahou německy hovořícího obyvatelstva. Toto území bylo po roce 1945 výrazně postiženo likvidací nebo radikální adaptací pomníkové architektury, přesto nebyly tyto zmizelé památky zcela zapomenuty. Podobně jako předchozí díly kniha v abecedním pořádku mapuje pomníky v jednotlivých obcích, přibližuje okolnosti jejich vzniku, symboliku i pozdější osudy, které odrážejí komplikované politické poměry zdejšího regionu.

34,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400122

Katalog významné části sbírek českých, moravských a slezských hradů a zámků, která zahrnuje architektonické plány, skici, akvarely, návrhy a kresby. Katalog, navazující na knihu Obrazy. Mistrovská díla ze sbírek Národního památkového ústavu je důležitý zejména proto, že většina představených děl není návštěvníkům památek běžně zpřístupněná a mnohé z nich se tak k veřejnosti dostávají poprvé. Publikace je tvořená rozsáhlou úvodní studií, vysvětlující význam kreseb v umění a jejich vztah ke sběratelství středoevropské aristokracie, na kterou navazuje výběrový katalog s odbornými hesly, obsahující více než šedesát nejpozoruhodnějších a umělecky nejvýznamnějších kreseb. Patří mezi ně například díla Tommasa Lauretiho, Giovanni Battisty Naldiniho, Pietra Stevense, Antonia Beduzziho, Johanna Adama Delsenbacha, Cornelise Troosta, Johanna Eliase Ridingera, Francesca Casanovy, Jakoba Matthiase Schmutzera či Moritze von Schwinda. Kniha je doplněna kvalitními fotografiemi,  nejlépe dokládajícími mimořádný význam představovaných uměleckých děl pro památkový fond naší země. 

37,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301404

Jako 5. díl ediční řady Kryptadia vydává nakladatelství Lege artis soubor všech dostupných pornografických kreseb Františka Bidla, především faksimile parodické Svatební košile z roku 1931 — jednoho z nejhezčích meziválečných erotických tisků.

V ediční poznámce je navíc doplněn zcela nedostupný a dosud nikdy znovu nevydaný text i výzdoba 1. Hruškova vydání. Dále pak rovněž věrné reprodukce cyklu barevných kreseb Exegese obecných rčení, vytvořeného v roce 1940 jako dárek pro Františka Halase, k čemuž je pro srovnání doplněna jiná, pravděpodobně starší verze téhož cyklu. Následují obrázkové marginálie básnické sbírky Erotické zrcadlo a pro úplnost i všechny Bidlovy obrázky pro Štyrského edice.

Kniha tak představuje ideální doplněk k rozsáhlé Bidlově čítance, vydané v roce 1959.

25,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400072

Publikace formou fotografické dokumentace a podrobného komentáře zpřístupňuje nejvýznamnější ukázky funkcionalistické typografie ze soukromé sbírky pedagoga UMPRUM Karla Císaře. Autor tím navazuje na podobně koncipované předešlé monografie Zdeňka Primuse či Johna Vloemanse. Oproti nim se však soustřeďuje výhradně na funkcionalistickou typografii přelomu dvacátých a třicátých let 20. století, od slavného Rossmannova sborníku Fronta přes Teigovy architektonické publikace, Sutnarovy výstavní katalogy a Tschinkelovy didaktické příručky, až po méně známé soukromé tisky Antonína Jera. V katalogu pak zohledňuje především jejich – pro funkcionalismus charakteristické – spojení abstraktních forem s fotografiemi nové věcnosti, které měly vést k vytvoření „nového druhu obrazového písma“. Záměrem publikace není pouze prezentovat izolované knižní obálky, ale také srovnat grafické řešení souborů a sledovat užívání prázdného prostoru, redukci geometrických prvků, použití obrazové statistiky a fotomontážních postupů na obálkách. Kniha není určena jen odborníkům z oblasti dějin grafického designu či dějin moderního umění, ale i ostatním zájemcům o tuto problematiku. Grafika Petr Bosák, Robert Jansa.

31,90 *
Versandgewicht: 740 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301363

Kniha volně navazuje na dnes již legendární vydání ABECEDY od Vítězslava Nezvala a kol. z roku 1926 u Ottova Nakladatelství. Namísto básníka, typografa, tanečnice a fotografa se tématu nově ujala sochařka, malířka a básnířka v jedné osobě – ELLEN JILEMNICKÁ.

Abeceda Ellen Jilemnické je pozoruhodným počinem umělkyně, v jejíž osobnosti se snoubí několik talentů: výsostná schopnost nakládat s tvarem, hmotou, obrazem, ale také se slovem. V knize najdeme jednatřicet písmen doprovázených autorskými kresbami a texty básní složených ze slov uvozených daným písmenem. Třicátá druhá báseň, úvodní, sehrává roli vstupní poetické brány: navozuje atmosféru a ladí naše vnímání. Texty doprovázející litery abecedy jsou psány asociativně, tak jak měli v oblibě dadaisté a surrealisté. Z rukopisu zároveň tušíme spontánnost a jistotu, vtip, grotesknost i ironickou nadsázku.

Ilustrace a rukou psané texty básní jsou navzájem propojené. Autorka kombinuje kresbu perem s akvarelovými barvami a používá dobře uleželé, dávno již zažloutlé kladívkové čtvrtky, jejichž archivní odstín dodává kresbám na autentičnosti a zároveň působí nadčasově.

28,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301352

Malířka, sochařka a ilustrátorka Věra Nováková (* 1928) v knize vypráví svůj životní příběh, který se odehrává na půdorysu zásadních historických zvratů 20. a části 21. století. Začíná prvorepublikovou rodinnou idylou, pokračuje přes válečné roky až k přijetí na AVU, odkud byla v roce 1949 na základě politického rozhodnutí studentské prověrkové komise vyloučena. Se svým mužem, malířem Pavlem Brázdou, zůstala prakticky až do roku 1989 bez možnosti vystavit či s veřejností konfrontovat svoje práce. „Malovala jsem, co jsem žila,“ říká v jednom z rozhovorů – a dokumentuje to nejen na svých „klíčových“ obrazech Tak končí sláva světa a Po konci, ale i třeba na své cestě ke křesťanství. Páteří vyprávění dnes pětadevadesátileté umělkyně jsou zveřejněné i dosud nepublikované texty včetně mnoha archivních dokumentů, zápisky z deníků a záznamy osobních rozhovorů, které jsou doplněné fotografiemi a reprodukcemi jejích výtvarných děl. Název odkazuje k Nietzscheho provazochodci, který se stal jedním z inspiračních motivů tvorby Věry Novákové.

28,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400059

Čtvrtý svazek ediční řady Česká divadelní fotografie, který představuje tvorbu divadelního fotografa a pedagoga Josefa Ptáčka. Edici vydává Institut umění – Divadelní ústav. Dvojjazyčná publikace JOSEF PTÁČEK prezentuje tvorbu výrazné osobnosti, jejíž svobodomyslnost se projevila nejen v osobním životě, ale je přítomná a zřetelná i v jeho tvorbě. Z ní vyzařuje odpor k podbízivosti a touha zachytit i to, co je pod povrchem.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5400058

Vilém Sochůrek (1944–1976) je významnou osobností české divadelní fotografie. Navzdory krátkosti svého života za sebou zanechal rozsáhlý soubor unikátních fotografií. Divadlu se věnoval od svých 17 let, kdy fotografoval v Divadle Rokoko. Od roku 1965 až do své smrti pracoval v Divadelním ústavu, kde vytvořil fond fotografické a scénografické dokumentace (jednalo se o více než 10 tisíc položek, a to v době před digitalizací). Vedle fotografování inscenací se věnoval dokumentaci scénografických artefaktů – především v rámci mezinárodní scénografické přehlídky Pražské Quadriennale. Mezi jeho nejvýznamnější snímky patří fotografie z inscenací Národního divadla, Činoherního klubu, Divadla Na zábradlí, Vinohradského divadla, Divadla E. F. Buriana a mnohých dalších. Sochůrek se vedle divadla věnoval úspěšně také hudbě. Publikace je doplněna portréty osobností jak z divadelního, tak hudebního prostředí (Zdeněk Štěpánek, Jiří Suchý, Ivan Vyskočil, Ctibor Turba, Marta Kubišová, Waldemar Matuška ad.). V roce 1974 na IV. Mezinárodním trienále divadelní fotografie v Novém sadu získal Vilém Sochůrek zlatou medaili.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5400056

Fotografická kniha Bohdana Holomíčka Album 1958–1977, přináší na 176 stranách 238 snímků z prvního dvacetiletí jeho tvorby. Jedná se o druhou z řady knih s jednotícím názvem Album, která mapuje jeho fotografické dílo. První z nich, Album Václav, vyšla v roce 2016 a zachycuje Václava Havla od roku 1974 až do smrti v kruhu nejbližších přátel, se spisovateli, divadelníky, s manželkou Olgou, ale i s českými a světovými politiky. Fotografie Bohdana Holomíčka jsou již po více než šedesát let intimní kronikou životů mnoha lidí, které potkal. Vyprávějí o tom, že každý člověk je jedinečný a že lidský život má smysl. Jeho snímky přinášejí do života lidí radost, touhu prožívat každý okamžik naplno, vidět krásu a inspiraci ve všední každodennosti.

53,90 *
Versandgewicht: 860 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400054

Publikace je hlavně soustředěna na nejvýznamnější památku této kategorie, Trojiční sloup v Olomouci, který byl zařazen mezi národní kulturní památky. Druhá část knihy je jen pokusem o celkový přehled památek této kategorie, na který je nahlíženo ne tolik s ohledem na sochařskou práci, ikonografický a ideový program, nýbrž přednostně na jejich architektonickou podobu. Pozornost se tak zaměřuje více na architekturu, která sice nebyla vždy invenční, ale mnohdy se na vzhledu těchto víceméně sochařských děl podíleli i architekti, někdy dokonce ti nejvýznamnější.

27,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301290

knihovny v Praze.

Rukupisná i tištěná kniha jakožto vysoce kulturní objekt se během 16. století postupně infiltrovala do sociálně různorodého prostředí. Její působení bylo spjato s metropolí, s bohatými městy, městečky či vzdálenými kouty českého království, s představiteli nižší a vyšší aristokracie i duchovenstva, s měšťany nebo jednotlivci z lidových vrstev, ovšem ke čtení kvalifikovanými.

Rukopisná kniha měla privátní charakter, zatímco tištěné vydání se stalo široce obchodovatelným zbožím. Obě podoby textu chránila knižní vazba, jejíž exteriér mohl být povýšen individuálně pojatým slepotiskem, anebo naopak paušalizován sériovou výrobou.

Boj o volnou plochu průběžně obrací čtenářovu pozornost k celospolečenské mentalitě a osobnímu vkusu, a to proto, že slepotisk není totéž co ilustrace, která vždy závisela na textu. Slepotisk měl šanci odrážet způsob myšlení koncového zákazníka, soukromou preferenci i konfekční (masový) vkus, a to mnohem nápadněji než unifikovaná typografie.

Publikace stojí na pomezí knižní kultury a dějin umění. Zkoumá výzdobné koncepty slepotisku na knižních vazbách českého původu 16. století. Ukazuje se, že přístup knihvazačské dílny i přístup zákazníka k výzdobě byl ovlivněn skladbou nářadí (kolek, váleček, plotna), mentalitou nebo sociálním, finančním i vzdělanostním zázemím. Poněvadž se česká, převahou utrakvistická společnost nemohla dlouho zbavit závislosti na pozdně středověkém způsobu života, průvodní jev výzdobných konceptů tvořilo napětí mezi strachem z prázdnoty a volnou plochou. Od tohoto nového zjištění se odvíjejí otázky, do jaké míry byl český slepotisk 16. století proněmecký a zda je vůbec vhodné při jeho hodnocení paušálně uplatňovat renesanční kritéria.

135,90 *
Versandgewicht: 3.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400047

Galerie hlavního města Prahy pečuje o nejvýznamnější pomníky, sochy a sousoší v Praze. Většina historických soch či pomníků jsou kulturní nemovité památky a k jejich údržbě, konzervaci či restaurování se musí přistupovat citlivě s ohledem na jejich památkovou hodnotu. Pro různé materiály je třeba používat specifické techniky nebo technologie, s citem a rozmyslem využívat i ty nejmodernější postupy nebo prostředky. Protichůdné názory veřejnosti na rychlost, kvalitu nebo míru restaurování veřejných plastik vycházejí z představy, že po restaurování by umělecké dílo mělo být „čisté“. Chtěli bychom ukázat, že Galerie hlavního města Prahy využívá nejnovější technologické postupy nejen při restaurování veřejných plastik, ale i při jejich konzervaci a běžné údržbě. Vždy ale musíme pečlivě přemýšlet, kdy a jak můžeme zkoušet časem ještě neprověřené novinky, a kdy nemůžeme riskovat poškození materiálu, které se neprojeví hned, ale může být původcem degradace v budoucích desetiletích nebo staletích. Ostatně právě o tom nám sochy samy podávají svědectví, která odhalujeme pomocí nejmodernějších nedestruktivních metod při restaurátorských průzkumech. V kapitolách věnovaných jednotlivým případům záchrany, rekonstrukce, obnovy a rehabilitace vybraných veřejných plastik a památek ve správě Galerie hlavního města Prahy se alespoň letmo dotkneme šíře škály materiálů a uměleckých technik, na jejichž úplný výčet naše publikace nestačí.

34,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400041

Barokní památky shromážděné na výstavě a popsané v katalogu společně vyprávějí příběh o velké kulturní epoše, která se nedala spoutat ani zemskými hranicemi, ani mocenskými konflikty. Baroko nepředstavovalo jen výtvarný či architektonický sloh, ale celkový životní styl, který po traumatech třicetileté války přetvořil střední Evropu na křižovatku duchovních proudů a uměleckých idejí. Čechy a Bavorsko se staly kolem roku 1700 velkým staveništěm a uměleckou dílnou. Nové, dynamické a tvarově bohaté umění zformovalo svět našeho domova, neboť střední Evropa zůstává i přes propast čtvrtiny tisíciletí barokní krajinou.

54,90 *
Versandgewicht: 1.550 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
61 - 90 von 1866 Ergebnissen