Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
151 - 180 von 1910 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5201193

There are a total of 500 sculptural works in the holdings of the National Gallery Prague that were created in the territorry of Bohemia and Moravia from the Late Renaissance period to the end of the Baroque era. Far the most part, these are works of undetermined authorship; one quarter of the preserved artefacts have been attributed by modern research to specific names of master sculptors. The ensemble was expanded from the firs half of the 1920s thanks to a sizeable network of contacts among art dealers, antiquarians and collectors of old art, cultivated at the time by Vincenc Kramář, the then-director of the Picture Gallery of the Patriotic Friends of the Arts in Prague. The most valuable exhibits in today´s collection of Baroqu sculpture comprise the sculptural works of Matthias Bernard Braun. For the first time ever, the entire body of works are expertly researched and photographically documented in the form of a Illustrated summary catalogue.

149,90 *
Versandgewicht: 2.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201173

Výpravná publikace od renomovaných historiků středověkého umění a architektury podrobně seznamuje čtenáře se svatovítskou katedrálou a její historií. Doplněno množstvím barevných fotografií.

Katedrála sv. Víta vznikla na místě rotundy, jejímž zakladatelem byl kníže Václav, a baziliky, kterou na místě rotundy postavil kníže Spytihněv II. Obě tyto stavby už v počátcích české státnosti sloužily jako místa k uložení ostatků patronů české země (sv. Václav, sv. Vojtěch), k důležitým obřadům spojeným s českou státností, jakými byly korunovace a pohřby panovníků, a důležitých osobností církve a státu. Obě také byly centrálními svatyněmi pražského biskupství. Zřízením pražského arcibiskupství papežem Klementem VI. dne 5. května 1344 se bazilika sv. Víta stala metropolitním chrámem. 

84,90 *
Artikel-Nr.: 5201160

Velkoryse pojatá fotografická publikace vznikla spolu s výstavou Secesní móda, která probíhala v Prachatickém muzeu od 25. 7. do 30. 12. 2020. Výstava představila výhradně dámskou módu, běžnou v regionu jižních Čech od 90. let 19. století do roku 1918. Vystavené oděvy, obuv a módní doplňky pocházejí ze sbírek celkem šestnácti muzeí. Do katalogu byly zařazeny fotografie vystavených exponátů, ale i předmětů, které být vystaveny nemohly, nejčastěji z důvodu špatného fyzického stavu.
Textová část katalogu obsahuje statě o secesní módě jako takové, o secesní módě v jihočeských muzejních sbírkách a stať věnovanou postupu při konzervaci a restaurování, především textilních předmětů. Obrazová, nejobsáhlejší část katalogu zahrnuje fotografie dobových dámských šatů, živůtků, kabátů a pelerín, límců, spodniček, korzetů, nezbytných klobouků a rukaviček, kabelek, slunečníků a bot. V publikaci jsou zachyceny i jemné detaily opaskových spon, či jehlic do klobouků. Najdete zde hřebínky do vlasů, vějíře a okrajově i bižuterní šperky. Fotografie doprovází stručné popisky s datací. V popisné části katalogu jsou pak doplněny detailnější popisy jednotlivých exponátů a příp. i fotografie zajímavých detailů. V případě textilií nechybí popis střihu.

 

29,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200647

Pavel Vavroušek fotografoval v letech 1971–1981 Novou Sedlici na Slovensku,nejvýchodnější vesnici tehdejšího Československa. Snažil se zachytit jeden z posledních ostrovů venkovské pospolitosti, kde lidé žili tradičním stylem života jen minimálně se lišícím od života svých předků, a v neustálém vyjednávání s přírodou. Pracovali s hospodářskými zvířaty a jejich čas se odvíjel v rytmu střídajících se ročních dob a pravoslavných svátků. Fotografoval v prostředí ještě nezasaženém unifikující globalizací. Vybíral si to mizející, ohrožené, a zachytil je, dokud ještě bylo. Poslední vesnici. Další čtyři desetiletí tyto fotografie ležely v archivu.

55,90 *
Artikel-Nr.: 5200625

Hrdinové této knihy jsou uklízečky, policisté a prostitutky. Prezidenti, diktátoři i revolucionáři.

A samozřejmě také umělci. Setkávají se tu artefakty, které někdo spálil, rozřezal, utopil či snědl. Obrazy, které namaloval osel, bagr nebo motocykl. Výtvarný kritik Jan H. Vitvar zve čtenáře na zábavnou a dobrodružnou cestu po dějinách vizuální kultury, která ukazuje, že naše chápání umění mnohdy vede přes fatální nepochopení.

Sponzor londýnské Tate Britain se nevydržel dívat na rozházenou postel na přehlídce finalistů Turner Prize a raději ji ustlal. Ve skutečnosti šlo o konceptuální dílo Tracey Eminové. Když umělkyně své lože s odhozenými kalhotkami a použitým kondomem znovu rozestlala, soutěž vyhrála. Člen české skupiny Ztohoven Roman Týc šel zase na měsíc do vězení, protože trval na tom, že panáčci v nezvyklých pozicích na semaforech jsou umění. Historie zná nepočítaně případů, kdy se naše navyklé vnímání ostře střetlo s uměleckou výpovědí. Jenže kuriózní situace, k nimž v takových případech zpravidla dochází, mají obrovskou výpovědní hodnotu. Nabízejí trhlinu v oponě smyslu, jíž se lze nově podívat nejen na umění, ale i na nás samotné.

24,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201089

Publikace Zahrady mnicha Rabinoviče vznikla u příležitosti konání stejnojmenné výstavy Viktora Pivovarova v Domě umění města Brna. Autor na této výstavě představil především svá nejnovější díla, i když cyklus, který dal výstavě název, začal vznikat v letech 2012-2013. Zastřešujícím motivem výstavy se stalo téma zahrad, díky čemuž lze při cestě výstavou jednotlivé sály vnímat jako zvláštní zahrady - hudební, zpívající růže, červnovou, eidetickou, noční či zmizelou. A nechybí ani samotné Zahrady mnicha Rabinoviče. Každý sál-¬zahrada prezentuje zcela odlišné obrazové cykly a alba, jejichž spojovacím prvkem je velmi křehká osobitá poetika.

25,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201088

Vize prehistorických světů ve čtvrté monografii legendy českého malířství. Nejproslulejší část díla Zdeňka Buriana si nyní můžete vychutnat v úplnosti a výjimečné reprodukční kvalitě. Monografie přináší velké nástěnné malby, perokresebné ilustrace povídek Josefa Augusty i veřejnosti dosud neznámé skici. Doprovodné texty uvádějí Burianův paleoart do kontextu historie přírodních věd a zároveň je konfrontují se současným stavem poznání. Vydejte se na vzrušující cestu od vzniku života na Zemi až po události, jež vedly k vyhynutí dinosaurů!

125,90 *
Artikel-Nr.: 5201040

Kniha je věnovaná sepulkrálnímu sochařství českého středověku v rozmezí šesti staletí. Hlavní devíza spočívá v komplexnosti pohledu a v interdisciplinárním přístupu ke studovanému materiálu. Text knihy sestává ze dvou základních částí – z úvodních studií a podrobného katalogu. Úvodní části zaměřují pozornost zejména na význam sepulkrálního sochařství v životě středověké společnosti, na typy nekropolí (královské, církevní, šlechtické), zkoumají vliv husitství a utrakvismu na výtvarnou stránku náhrobků a analyzují kritické výhrady předních husitských a utrakvistických ideologů, které měly negativní vliv na rozvoj náhrobní skulptury, zkoumají typy náhrobků a ikonografickou stránku jejich výzdoby, umístění náhrobků v sakrálním prostoru a jejich sémantický vztah k ostatní chrámové výzdobě, proměny výtvarného ztvárnění i epigrafické stránky v průběhu staletí.

Druhou částí knihy je vědecký katalog prací. Katalogová část zahrnuje 260 katalogových hesel náhrobků s kompletní fotodokumentací, přepisem a analýzou náhrobních nápisů a s popisem různých druhů materiálů, z nichž jsou náhrobky vytvořeny. Téma má výrazný mezinárodní aspekt – kniha se zapojí do mezinárodního bádání o evropské sepulkrální skulptuře a seznamuje odbornou veřejnost s dosud neznámými díly této oblasti.

63,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201034

Projekt seznamuje veřejnost s mnohovrstevnatou osobností malířky, ilustrátorky a designérky textilu Marie Fischerové-Kvěchové, která byla odvážnou a emancipovanou ženou, ale také milující matkou a duší vily Sakrabonie v Černošicích, kde se koncentrovalo společenství jedné z mnoha větví rodiny Fischerových. Ti vlastnili prosperující cihelnu v Libčicích nad Vltavou a byli v českých zemích prvními, kteří se na konci 19. století začali s velkým úspěchem věnovat výstavbě zděných továrních komínů a komínů s vodojemy. Masarykův citát Hlavu vzhůru! Furt se de! se stal nejen mottem této části projektu Průmysl a umění, ale zejména heslem rodiny v době, kdy po více než půlstoletí usilovné práce na poli stavebního průmyslu přišel únor 1948 a znárodnění podniků Fischerových. Vedle firem propadly státu i pozemky a mnohé obytné stavby a členové rozvětvené rodiny se museli s tímto převratem vypořádat, najít si jiné uplatnění a nové místo k životu. Marie Fischerová-Kvěchová se prosadila v prostředí do té doby převážně maskulinním jako aktivní žena a tvůrkyně národních hodnot. Multidisciplinární myšlení umělkyně propojovalo volné umění, ilustraci, knižní tvorbu a užité umění. Svoji tvorbu zasvětila třem hlavním tématům, k nimž se neustále vracela: přírodě, lidové kultuře a dětem. Její popularita jako ilustrátorky knih pro děti kulminovala na konci třicátých let a během druhé světové války. Po komunistickém puči v únoru 1948 nemohla veřejně prezentovat své dílo. Jako umělkyně spjatá s masarykovskou demokracií byla označena za vládní malířku z první republiky. Její knihy musely zmizet i z veřejných knihoven a antikvariátů. Přestože bylo vydávání knih s jejími ilustracemi s nástupem komunismu na dlouhá desetiletí přerušeno, její nesmírně bohatá ilustrátorská činnost měla velký ohlas a vliv na utváření estetického cítění dětí několika generací. V její osobnosti se zároveň zrcadlí principy otevřené Evropy a duchovní a demokratické hodnoty první republiky.

41,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201029

Kniha vychází u příležitosti výstavy Josef Achrer – The Quest for Tranquil Space pořádané v American University Museum at the Katzen Arts Center ve Washingtonu, DC, ve dnech 11. 6. – 7. 8. 2022. Předcházela jí Achrerova Výprava do ticha vesmíru uskutečněná v Galerii Zdeněk Sklenář v Praze ve dnech 29. 3. – 30. 4. 2022.

37,90 *
Artikel-Nr.: 5200493

Druhý díl sbírky básní doprovázející obrazy malíře a básníka Václava Maliny je ojedinělým vydavatelským počinem Galerie města Plzně.

15,90 *
Artikel-Nr.: 5200998

Malíř František Líbal je padesát let po své smrti obsáhle představen v monografii Oblaka něžného hněvu. Řada fotografii tlumočí v knize jeho rané začátky, odehrávající se ve Francii a Itálii. Bytostný krajinář je zastoupen v publikaci více než 150ti obrazy odrážejícími jihočeskou tvář přírody, rybníky, mokřady, bažiny, rašeliniště 

27,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200996

Outside the gallery. Art in Czech public space after 1989. Veřejný prostor a umění mají jedno společné – slouží komunikaci. Město poskytuje veřejný prostor fyzickému pohybu, chůzi, dopravě, ale i setkávání a navazování sociálních kontaktů, je místem vyslovené i mlčenlivé vzájemné komunikace lidí. Umělecká díla vystavená pod širým nebem hrají v utváření tohoto veřejného prostoru komunikace důležitou roli. Oslovují procházející diváky, připomínají cosi ze společné minulosti komunity a posilují tak identitu místa, nebo naopak probouzejí veřejnou debatu provokativně novými tématy. Komunikují však nejen s lidmi, ale i s okolními stavbami a fyzickým prostorem města, jemuž vtiskují důležité akcenty, povyšují jeho estetickou úroveň. Právě tyto dvě role uměleckých děl ve veřejném prostoru jsou osou našeho projektu. Zajímalo nás, jak umělecká díla vnášejí do veřejného prostoru témata veřejného zájmu a jak dotvářejí fyzickou tvář města, ať formou stálých objektů, dočasných uměleckých intervencí, venkovních galerií nebo sochařských festivalů. Ve čtyřech oddílech je představeno přes 60 uměleckých děl, jež byla vytvořena po roce 1989, krátký historický úvod připomíná i starší období od 60. let. Eseje pak reflektují toto téma z různých perspektiv – z hlediska smyslu a role uměleckých děl ve veřejném prostoru, jednotlivých forem uměleckých intervencí, historického vývoje i situace ve vybraných městech i v krajině.

29,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200176

České a slovenské sklo společně tvoří symfonickou báseň o dvou větách dvě výrazné kapitoly evropského sklářství, na které můžeme být právem hrdí. Jeho historie i současnost je nejen zajímavým kulturně-historickým tématem, ale i badatelskou výzvou. Jde o příběhy, které se sice prolínají, ale nikdy zcela nepropojí. Každý z nich má svou vlastní podstatu, a to i v období existence Československa. Název “Dva v jednom” proto odkazuje nejen na blízké sousedství Česka a Slovenska v srdci Evropy, ale i na společný stát právě při vědomí souvztažností a odlišností, jež zůstaly zachovány nehledě na společensko-politické poměry. Přestože text se zabývá českým a slovenským designem skla obecně, pro obrazovou část  jsme zvolili výhradně nápojové sklo, protože právě v této oblasti se obě země historicky nejvýrazněji doplňovaly a ovlivňovaly.

46,90 *

OUT OF PRINT

Artikel-Nr.: 5200466

Memoáry významného olomouckého výtvarníka a pedagoga – malíře, grafika a sochaře Zdeňka Kučery. V letech 1952– 1957 vystudoval výtvarnou výchovu a matematiku na UP v Olomouci, od konce 50. do začátku 90. let působil na Ostravsku a poté se vrátil jako profesor na katedru výtvarné výchovy UP. Byl jedním z předních představitelů české geometrické abstrakce. Ve svých otevřených vzpomínkách se ohlíží za stěžejními i zdánlivě nevýznamnými momenty svého osobního i profesního života.

29,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200973

Metodika přímo navazuje na předchozí metodiku s názvem Liturgické textilie a jejich památková ochrana, přičemž se zaměřuje na specifika prezentace textilií v památkově chráněných objektech (např. zámeckých kaplích) včetně zdůraznění jejich liturgické funkce (druhová skladba, církevní slavnosti). U parament s druhotně využitými světskými textiliemi jde o identifikaci jejich původní funkce a zařazení do širších kulturních souvislostí a doplnění o obrazovou dokumentaci (např. analogické vzory na šlechtických portrétech) a o zdůraznění didaktické funkce prezentace vůči návštěvníkům. Součástí metodiky jsou také shrnující kapitoly o dějinách muzejní prezentace. Další kapitoly se věnují praktickým otázkám (světelná intenzita, vlhkost, různé způsoby prezentace a jejich specifika, výhody a nevýhody, včetně přímé konfrontace se zahraničními přístupy).

36,90 *
Versandgewicht: 730 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200972

Kniha je přepisem, interpretací Schwanterovy schopnosti sdělovat těžké osudy druhých a vyprávěním o jeho neméně pohnutém životě. Bohatý obrazový doprovod ilustruje nejen osudy Schwantnerových hrdinů, ať už vojáků, horníků, sedláků a nebo muzikantů, ale také jeho vlastní osud, pokračující v nesmrtelnosti jeho díla, kdy každá jeho socha žije svým osudem, mnohdy zasahujícím až do naší současnosti a stále rezonujícím v kulturním, společenském, vlivem ideologií též politickém a mnohdy také osobním životě. Součástí knihy je také zmínka o jeho volné tvorbě, která byla rovněž figurální, věnoval se portrétním bustám a reliéfům, Schwantnerova busta J. W. Goetha dodnes připomíná v Adršpašských skalách spisovatelovou návštěvu skal v roce 1790. Značnou část tvorby věnoval Schwantner zvířatům, od modelu pro keramické figurky štěnat z teplické keramické školy, přes sochu Slepého hornického koně, za kterou získal cenu za nejlepší studentskou ročníkovou práci na pražské Akademii, až po bronzové, dřevěné a nebo porcelánové sochy šelem, které jezdil studovat do vratislavské zoologické zahrady. Publikace poprvé představuje českému publiku v takto ucelené formě Schwantnerův životní příběh a uměleckou cestu (Žacléř - Teplice - Praha - Vídeň - Lipsko - Berlín – Vratislav - Trutnov –Schönebeck) a jeho dílo, zejména jeho tvorbu určenou do veřejného prostoru.

36,90 *
Versandgewicht: 820 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101256

K hudebně historickým fenoménům donedávna opomíjené severozápadní oblasti českého příhraničí 19. století patří mimo jiné také působnost dvou generací varhanářské dílny Fellerů z Libouchce (Königswaldu), jejichž díla v různém stavu zachování dosud najdeme na kůrech řady severočeských kostelů. Publikace zahrnuje vedle životopisných medailonů otce a synů Fellrových také charakteristiku konstrukčního řešení nástrojů a jejich chronologicky řazený popis.

34,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200265

Katalog rukopisů Kroměřížské zámecké knihovny je třetím svazkem v edici věnované této knihovně, která patří k významným historickým fondům Evropy. Publikace zahrnuje středověké a raně novověké rukopisy 9. – 16. století a její součástí je nejen podrobný kodikologický a uměleckohistorický popis jednotlivých svazků, ale také množství barevných ilustrací. Mezi rukopisy převládají knihy liturgické a teologické, objevují se však i svazky věnované přírodním vědám či lékařství. Mnoho rukopisů je zdobeno iluminacemi.

 

46,90 *
Versandgewicht: 1.350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200456

Detailní průvodce historií pernštejnského parku, je uvedený zasvěcenou studií věnovanou problematice osvícenských krajinných parků na Moravě. Studie osvětluje ideová východiska  vzniku anglo - čínských zahrad a nejdůležitější příklady parkových realizací, z nichž čerpala i moravská aristokracie. Druhá část knihy se koncentruje na pernštejnský park, provází historií a detailně seznamuje s jeho stavbami. Příběh parku, představený čtenáři až do současnosti, bohatě ilustrují historická vyobrazení a aktuální fotografie.

18,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200454

malířů v době baroka.

Publikace se věnuje životním osudům a uměleckému dílu pražských malířů barokního období. Mimo jiné analyzuje vývoj samotných uměleckých forem a reflektuje bohatě dochované archivní dokumenty.

24,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200954

Kniha se zaměřuje na odhalení symboliky květin a rostlin na liturgických textiliích a dalších předmětech. Publikace vychází ve Vydavatelství Univerzity Palackého a doprovází stejnojmennou výstavu kryptě olomoucké katedrály sv. Václava, kterou vznikla pod taktovkou Muzea umění Olomouc.

Čtenáři se v knize dozví o významu, symbolice i účelu uměleckého ztvárnění květin, jako jsou růže, lilie, tulipány, kosatce, slunečnice, mák a mnoho dalších. „Jako mocné duchovní symboly se motivy z rostlinné říše objevují již v biblických textech a posléze i v duchovní literatuře. Od středověku se však s jejich zobrazením můžeme setkat také v umění a uměleckém řemesle, kde byly často používány jako nositelé a zprostředkovatelé abstraktních myšlenek, transcendentních obsahů a významů. Krása přírody, její pestrost a variabilita byly od raného středověku vnímány jako důkaz Božího stvoření,“ vysvětluje umělecké užití přírodních motivů Jitka Jonová z CMTF, která je jednou z kurátorek výstavy.

34,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200938

Kniha vychází u příležitosti výstavy Milan Grygar 2021 – Obrazy pořádané v Galerii Zdeněk Sklenář v Praze ve dnech 24. 10. – 27. 11. 2021. Vydána byla spolu s Pastely, které autor vystavil v Galerii Zdeněk Sklenář v Praze ve dnech 15. 6. – 4. 9. 2021 pod názvem Milan Grygar 2020 – Pastely. K ní vyšel také katalog Milan Grygar – Prostorové partitury, který fotograficky zdokumentoval Prostorové partitury, Antifony a Vertikální partitury realizované v letech 2012 až 2020 podle modelů z let 1968, 1974 a 1999.

33,90 *
Artikel-Nr.: 5200937

Kniha představuje osm současných a osm již nežijících autorů. Ateliér je pro umělce nejen místem pracovním, ale zároveň intimním prostorem pro přemýšlení a úvahy o tom, co chce a „musí“ sdělit svým konkrétním dílem. Ocitáme se v soukromém prostoru člověka, který má dar předat ostatním krásu a kus svého pohledu na svět, ve kterém žije, prostřednictvím svého talentu, znalostí a řemesla.  Malířský či sochařský ateliér (dílna) byl od nepaměti posvátným místem – duchovním chrámem umění. Nikdy nebylo dovoleno vstupovat bez pozvání, tím se ateliér lišil od řemeslnické dílny.

33,90 *
Artikel-Nr.: 5200936

Publikace František Jiroudek - Malíř skryté krásy je katalogem stejnojmenné výstavy. Kniha i výstava vznikly ve spolupráci Kultury Jablonec, P. O. a  S. V. U. Mánes. Jedná se o průřez tématicky pestrým Jiroudkovým dílem od studentských let až po tvorbu na sklonku jeho života.

Portréty, akty, scény z divadelního prostředí, krajiny, zátiší či válečná témata — to vše nabízí ke shlédnutí tato jedinečná výstava společně s novým katalogem.

33,90 *
Artikel-Nr.: 5200935

Velká reprezentativní monografie malíře Zdeňka Jandy zachycuje na 344 stranách tvorbu autora se zvláštním osobitým stylem, určitým druhem alegorického surrealismu.

V jeho obrazech malovaných technikou starých mistrů nalézáme mnoho významů, symbolů a fantazie. V knize uvidíte obrazy včetně jedinečných a originálních rámů s doprovodnými texty autora, které dotvářejí příběh.

119,90 *
Artikel-Nr.: 5200423

1942–1943=Zum Schweigen gebrachte Stimmen. Requisitionsdokumentation der Glocken der böhmischen, mährischen und schlesischen Grenzgebiete aus den Jahren 1942–1943.

Třísvazková publikace je upraveným a rozšířeným vydáním elektronické publikace (Praha: Artefactum 2020), která zpřístupnila unikátní rekviziční dokumentaci zvonů ze sudetské župy (1940–1943) z fondů oddělení dokumentace Ústavu dějin umění a ze soukromého majetku. Spojená digitalizovaná dokumentace, obsahující, kromě vlastních evidenčních karet s bohatou fotodokumentací a frotážemi (obtahy), také metodické a další prováděcí materiály a dobovou korespondenci, je mimořádným a v mnohém ohledu díky své komplexnosti a rozsáhlosti obrazové dokumentace i v evropském měřítku ojedinělým pramenem. Výpovědní hodnota se týká jak z velké části zničených zvonařských památek, tak i fenoménu válečných rekvizicí a jejich konkrétního průběhu. Použitá metoda obrazové edice s doprovodným aparátem (shrnující záznamy / karta ke každému zvonu, rejstříky) a úvodními statěmi (česky a německy) je kompromisem mezi potřebou rychlého zpřístupnění velmi rozsáhlého konvolutu materiálu na straně jedné a zachováním „přidané hodnoty" vědeckého kritického a kontextuálního přístupu.

51,90 *
Versandgewicht: 4.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200223

Sbírku Kniha 20. století tvoří kolekce knih, časopisů a sborníků, na jejichž úpravě se podíleli významní čeští umělci. Jejím těžištěm je česká knižní avantgarda v období mezi dvěma světovými válkami, kdy byly hlavními proudy funkcionalisticky orientované knižní úpravy, konstruktivistická typografie a fotomontáž (Karel Teige, Zdeněk Rossmann, Ladislav Sutnar), jedinečná tvorba Josefa Čapka i knižní úpravy v duchu poetismu a surrealismu (Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Šíma). Časové rozpětí sbírky se postupně rozšířilo i na jejich předchůdce z počátku 20. století, kteří tvořili ve stylu secese, symbolismu, dekadence (Vojtěch Preissig, František Kobliha, Josef Váchal) a později expresionismu a kubismu (Vlastislav Hofman, Jaroslav Benda, Method Kaláb).

27,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200916

Doprovodný katalog k výstavě.

9,90 *
Artikel-Nr.: 5200910

Kniha představuje klíčové práce patnácti protagonistů generace „zlatých devadesátých“ (K. Kintera, M. Pěchouček, V. Bromová, M. Othová, J. Černický, F. Díaz, M. Dopitová…). Jde o umělce, kteří vystavovali v Galerii hlavního města Prahy na samém počátku své umělecké dráhy, a stalo se až jakýmsi nepsaným pravidlem, že dosáhli výrazných úspěchů na domácí i zahraniční umělecké scéně. Aktivity Galerie spjaté s umělci této generace v hektických letech 1994–2002 autorsky a kurátorsky připravovala dvojice mladých historiků umění Olga Malá a Karel Srp. Kniha zahrnuje obsáhlou obrazovou část doprovázenou texty Michala Kolečka, Terezie Nekvindové, Jakuba Krále, Miroslava Petříčka a Olgy Malé. Samostatná závěrečná kapitola je věnována Archivu, který se v chronologickém sledu zabývá jednotlivými dvaceti dvěma výstavami a poskytuje vizuály dokumentárních materiálů jako jsou pozvánky, katalogy a fotografie z výstav a vernisáží i reakcí tisku. Text in Tschechisch und Engl.

96,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
151 - 180 von 1910 Ergebnissen