Sprachwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
31 - 40 von 40 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4401787

XXVII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, pod nazivom Standardni jezici i sociolekti 21. stoljeća, održao se u svibnju 2013. godine u Dubrovniku, u suorganizaciji Društva, POslijediplomskoga središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišta u Dubrovniku. Na njemu je sudjelovalo devedeset izlagača, a dio radova s tog skupa objavljuje se u ovom zborniku. Tema je odabrana s namjerom da se otvori rasprava o statusu i korpusu suvremenih standardnih jezika i sociolekata, prije svega u Europi, a posebno o njihovom odnosu prema urbanim i tradicionalnim dijalektima. Baveći se odnosom stalnosti i promjena, statusom i korpusom urbanih dijalekata i odnosom hrvatskoga jezika prema drugim jezicima u Europi i svijetu, autori pokazuju raznolikost primijenjeno-lingvističkih i lingvističkih pogleda na standard, dijalekte i njihove mijene, kao i empirijsku utemeljenost i deskriptivnost suvremenih pristupa.

25,90 *
Artikel-Nr.: 4401785

Više od jedne trećine prostora Istre pokrivaju govori jugozapadnoga istarskog dijalekta (približno sjeverna i istočna granica zahvaća Tar, Kaštelir i Karojbu, Kringu, Sveti Petar u Šumi i Kanfanar te ide na istok do Raše i Raškoga zaljeva, s tim da tomu dijalektu pripadaju i govori nekoliko sela na sjeveru Istre, npr. Vodica, Jelovica, Raspora i dr.), unutar kojega se izdvajaju govori dvadesetak seoskih naselja Roverije (južno od Svetvinčenta, sjever/oistoč/no od Vodnjana, istočno od Bala) te njima vrlo bliski govori nekoliko sela na sjever od toga prostora (Čabrunići, Boškari, Štokovci, Režanci) i na zapad od njega (naselje Gajana). To je prostor roverskih i srodnih govora koji posjeduju niz zajedničkih značajki u fonetici, morfologiji i rječniku. Na zamisao o izradbi rječnika roverskoga (svojega govora) došao je još tijekom 1980-ih Slavko Kalčić, pjesnik, prozaik, novinar i prevoditelj, kojega su jezična pitanja posebno zanimala. Budući da sam nije bio (profesionalni) jezikoslovac, Kalčić se za pomoć obratio profesoru Filipiju i predao mu disketu s popisom oko 2500 riječi roverskoga s naznakom osnovnih njihovih značenja.

38,90 *
Artikel-Nr.: 4400950

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Glagoljica na biogradskom području održanoga 17. studenoga 2012. u Biogradu

27,90 *
Artikel-Nr.: 4400931

Jezikoslovni ciklus predavanja, koji je osmislio prof. dr. Ivo Pranjković, svojom se temom Vrijeme u jeziku nadovezao na temat iz 2008. godine posvećen prostoru u jeziku. Nakon osvrta na osnovne pristupe kategoriji vremena u suvremenoj lingvistici i pregleda najčešćih metafora kojima se konceptualizira vrijeme u jeziku izražavanje se vremenskih od-nosa u hrvatskome jeziku istraživalo na morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini. Književnoznanstvenim ciklusom predavanja Nulti stupanj pisma, koji je koncipirao prof. dr. Krešimir Bagić, završila je šestogodišnja priča desetljetnoga prikazivanja hrvatske književnosti u okviru seminara Zagrebačke slavističke škole. Započela je na 36. seminaru temom Hrvatska književnost i kultura pedesetih, a završila na 41. seminaru opisom i interpretacijom poetičkih uporišta književnosti u prvom desetljeću 21. stoljeća obuhvaćajući pritom prozne, lirske i medijske žanrove. U treći je dio zbornika uvršten portret velikoga hrvatskog filologa Stjepana Ivšića čija se 50. godišnjica smrti obilježavala 2012. godine.

26,00 *
Artikel-Nr.: 4400471

Već sam naslov knjige kazuje da je autor odlučio svoje višegodišnje iskustvo staviti na raspolaganje stručnjacima i znanstvenicima u obliku publikacije i poučiti ih kako da svoje radove napišu na što kvalitetniji način. Redom su obrađena znanja o zamišljanju i ostvarivanju publikacije i o njenom uređivanju, oblikovanju izrijeka, o slovima, brojkama i o tekstu, o prilozima članku. Prikazani su i nosači teksta i ilustracija, tisak i tiskanje. Pišući na lagan i čitljiv način u tome je autor i uspio, pa štoviše svoje vrijedno stručno djelo obogatio i duhom stvaralačke kulture, s kojim je djelo prožeto u cjelini. Ovo opažanje lako je ilustrirati s primjerima već od prvog poglavlja, no tek ću kao primjer istaknuti 3. poglavlje Oblikovanje izrijeka, u kojem na poučan način piše o oblikovanju ljudske misli i njenom izricanju.

42,90 *
Artikel-Nr.: 4400469

Knjigu "Rječnik bibinjskoga govora" Božidara Šimunića u kojoj su obrađeni kratka povijest Bibinja, glasovi, naglasak, oblici, pridjevi, zamjenice, brojevi, glagoli, prijedlozi, veznici i uzvici, tvorba riječi i sintaksa te pjesme i zapisi na bibinjskom govoru, objavio je Ogranak Matice hrvatske u Zadru. U "Rječniku bibinjskoga govora" (865 str.) ima oko deset tisuća natuknica, leksema te više stotina frazema, a svaka je riječ oprimjerena živim pučkim govorom. "Bibinjski govor pripada južnočakavskom ili ikavsko-čakavskom dijalektu čakavskoga narječja i to obalnim govorima toga dijalekta", kaže Šimunić i dodaje kako bibinjski mjesni govor, unatoč procesu štokavizacije zadnjih desetljeća, još uvijek čuva dovoljno čakavske starine u svom vokalnom, konsonantskom, morfološkom, leksičkom, a poglavito akcenatskom inventaru. Šimunić napominje kako kao posljedica tuđinskih vlasti brojni mletacizmi, talijanizmi, turcizmi, ponešto germanizama, pa čak i pokoji galicizam u rječniku puka, imaju svoj kroatizirani, odnosno čakavizirani ostvaraj. Prema Šimunićevim riječima, život na granici u razdoblju između dvaju ratova te višegodišnja nazočnost jugoslavenskih, odnosno srbijanskih graničara i financa u selu nisu mogli proći bez utjecaja na govor Bibinjaca.

31,90 *
Artikel-Nr.: 4400442

Autori su teme obradili s različitih gledišta, obuhvaćaju pri tome i teme o kojima se u lingvističkoj literaturi vrlo malo piše, a ukoliko se i piše nisu zahvaćane kroz istraživanja i proučavanje dostupne povijesne i suvremene građe. To je i najznačajnija karakteristika ovoga djela budući da su sadržaji korisni ne samo lingvistima i politički angažiranim osobama već i studentima različitih društvenih i humanističkih usmjerenja. Višejezičnost je toliko prisutna i važna u globaliziranome svijetu općenito, a posebno u Europskoj uniji, da je društvena potreba i opravdanost znanstvenih istraživanja ovoga područja sama po sebi razumljiva. Ta je tema danas osobito aktualna i za hrvatske jezikoslovce i pravnike upućene na prevođenje i jezičnu i višejezičnu problematiku.

29,90 *
Artikel-Nr.: 4400441

Jezik na pozornici Ane Kodrić se sastoji od sljedećih poglavlja: 1. Uvod; 2. Poučavanje i učenje stranih jezika u 20. stoljeću; 3. Metode i pristup učenju stranog jezika; 4. Dramsko - kazališni oblici i učenje stranog jezika; 5. Pretpostavke istraživanja dramsko-kazališnih oblika u učenju stranog jezika; 6. Analiza kazališnih radionica; 7. Prednosti; 8. Nedostaci; 9. Zaključak; 10. Literatura. Posebitost ove knjige je u jedinstvenoj i prvi put u Hrvatskoj predstavljenoj metodi učenja stranog jezika na samostalnim kazališnim radionicama. Autorica nas upoznaje s iznimno čvrstom vezom između različitih dramsko-kazališnih pristupa i glotodidaktike, te psiholingvistike, ali i svih lingvističkih područja važnih za ovakav pristup. U knjizi je pokazano kako neizvorne govornike jezika pripremiti za reprodukciju teksta, a da se pritom potpuna pažnja usmjeri na scensku izvedbu, a ne na gramatički sadržaj teksta i time se spontano isključuje uobičajeni strah od jezika i nastupa. Dr. Kodrić zorno na predlošcima pokazuje tijek učenja jezika na kazališnim radionicama.

34,90 *
Artikel-Nr.: 4400038

Nakon zapaženoga i uspješnog prvog i drugog izdanja šatrovačkoga govora, odnosno hrvatskoga žargona, dr. sc. Tomislav Sabljak nastavlja upućivati na nezaustavljivu i snažnu ekspanziju ovoga idioma priređujući novu knjigu. Prošireno i izmijenjeno izdanje Rječnika hrvatskoga žargona proizlazi iz autorova višedesetljetnoga bilježenja raznovrsnih jezičnih promjena te prikupljanja novih riječi uličnoga i svakodnevnog govora različitih društvenih slojeva i skupina, koji uključuju i najaktualnije primjere. Na temelju stručnoga odabira i detaljne analize građe prikupljene u posljednjih deset godina usustavljeno je tako dodatnih pet tisuća natuknica kojima je Rječnik obogaćen.

 

48,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400037

Iako nas je već prvo izdanje Rječnika varaždinskoga kajkavskog govora Tomislava Lipljina iz 2002. godine impresioniralo svojom pojavom, a posebice činjenicom da je u njemu, primjerenim visokim znanstvenim pristupom leksičkoj građi, obrađeno 33.400 riječi, i to od strane "neprofesionalnog" dijalektologa i leksikografa, posebno nas mora radovati činjenica, ne samo što se pojavljuje novo izdanje kao najbolja potvrda odjeka i potrebe za Rječnikom, nego posebice stoga što se novo izdanje pojavljuje u proširenom opsegu što ga čini čak oko 20.000 novih jezičnih natuknica. Naime, neumorni autor nije, izlaskom svoga prvoga izdanja i pored svih brojnih i zasluženih stručnih i čitateljskih pohvala i priznanja, to izdanje smatrao dovršenim već se smatrao obaveznim da svoje nesumnjivo životno leksikografsko djelo nastavi i proširi, kako na temelju stečenog lingvističkog iskustva što ga je stekao dotadašnjim radom, tako i na temelju obrade i unošenja novih riječi koje nisu bile uključene u prvotnu impresivnu brojku.Prošireno, drugo izdanje Lipljinova Rječnika u potpunosti potvrđuje ocjenu akademika Miroslava Šicela o tom kako je to "doista izvanredan doprinos dosad rijetkim pokušajima ostvarivanja dijalektološkog rječnika posvećenog urbanom, u ovom slučaju varaždinskom kajkavskom govoru".

 

87,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
31 - 40 von 40 Ergebnissen