Belletristik


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 588 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400755

Nová kniha jedného z najvýraznejších domácich autorov Petra Macsovszkého voľne nadväzuje – najmä pokiaľ ide o určité štylistické postupy a experimentálne riešenia – na jeho poviedkové knihy Čínske kino (2020) a Oceán trpezlivosti zaspieval (2022). Názov je hravý, pripomína vlastne nezmyselnú detskú či dadaistickú riekanku, ktorá naznačuje, že autor sa naďalej nevzdáva východísk klasickej medzivojnovej avantgardy a usiluje sa jej triky aplikovať po novom, v zmenenej spoločenskej i technologickej situácii.

Macsovszky sa rád inšpiruje mimoliterárnymi zdrojmi, ako napríklad technickou spisbou či písomnými výtvormi hudobníkov, výtvarných umelcov i choromyseľných jedincov. Kniha nie je len zbierkou poviedok, ale skôr noviel, či malorozmerných románov, v ktorých sa prihliada aj na nekompromisnú kritiku súčasných spoločenských pomerov nielen na Slovensku, ale i vo svete. Autor sa opäť vracia k premenám Bratislavy, ale i Slovenska za posledné uplynulé dekády.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5400753

Michal Bodický (1852-1935) na 446-tich stranách prináša pestrý obraz svojho života od narodenia až do roku 1932. Obraz evanjelického farára, vzdelanca, prvého dekana Slovenskej teologickej vysokej školy v Bratislave. Jeho spomínanie je veľmi zaujímavé   (1.vydání: Michal Bodický: Rozpomienky a pamäti /1933/, Matica slovenská, Turčiansky Sv. Martin 1933). Aj keď uvádza, že mnoho vecí nespomenul, lebo nemal pri písaní poruke svoj archív. Napriek tomu bola jeho pamäť výborná. Z hlbín vekov tu vystupuje nielen on ale aj mnohé postavy známe i neznáme, ktoré zasiahli do našich národných i cirkevných dejín. Bodický prežil veľké zmeny v slovenskej spoločnosti. Vyrastal v období po meruôsmych rokoch. Videl snahy evanjelických vzdelancov o samostatnosť, tvrdý nástup maďarizácie, 1. svetovú vojnu i budovanie novovzniknutej republiky. Pri tom všetkom neostal len nečinným pozorovateľom ale s nasadením sebe vlastným sa zapojil naplno do života kultúrneho i cirkevného. Patril medzi tých, ktorí tvorili naše dejiny. Preto sú jeho rozpomienky aj dnes aktuálne. Ponúkajú vzor konania človeka, jeho myšlienok a jeho snažení. A preto je potrebné vydávať takéto diela. Veľká vďaka patrí i editorovi knihy, evanjelickému farárovi Martinovi Rieckemu, že tieto memoáre pripravil k vydaniu a doplnil mnohými poznámkami. Spoločnosť Tranoscius vydaním tejto publikácie zapĺňa ďalšiu citeľnú medzeru v našej historickej pamäti.                                       Miloslav Gdovin, šéfredaktor Tranoscia

39,90 *
Artikel-Nr.: 5400740

Prvý zväzok edície diela Kristíny Royovej zahŕňa tematicky rôznorodé kratšie prózy zameraním blízke mladším čitateľom. Sú medzi nimi viaceré rozprávky, skutočné príbehy aj poviedky. Rozprávky sú vhodné pre detských čitateľov, a aby sa stali pre nich prístupnejšie, mierne sme ich jazykovo prispôsobili dnešnej reči. Zároveň však prinášajú duchovné obohatenie aj tým skôr narodeným.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5400645

Reflexia sveta vyrozprávaná v drobných úlomkoch reality: vážnych, smiešnych, absurdných. Rok života toho sveta – od zimy do zimy, od stvorenia po smrť. V štyroch desiatkach krátkych poviedok knihy Kristus a iné miniatúry sa zrkadlí súčasnosť – plytká, ale aj hlboká, povrchná, ale aj zvnútornená. Autorka Zuzana Mojžišová na malom priestore a neveľa vetami glosuje súčasnosť.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5400601

15. zväzok Súborného diela Milana Rúfusa obsahuje rozhovory, ktoré básnik poskytol v rokoch 1965 – 1999 viac než 40 novinárom, literárnym vedcom a jeho kolegom.

25,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400485

Nevýraznému účtovníkovi, tridsiatnikovi Ludwigovi, odhalí starý otec rodinnú históriu a židovský pôvod. Jeho prastarý otec s priateľom založili pred vojnou pohrebníctvo, vlastnili budovu a pozemky. Tie sa teraz vrátili do rúk potomkom. Keď Ludwiga po zinscenovanom spore vyhodia zo zamestnania, prijme ponuku starého otca a stáva sa spoločníkom novozaloženého pohrebníctva. Udalosti naberajú rýchly spád. Počas rozbiehania firmy a rekonštrukcie priestorov prichádza ku konfliktom. Korupcia, hádky a vydieranie vyústia do vraždy. Pribudnú ďalšie obete a podozrenia vedú do najvyšších poschodí politiky...

26,90 *
Artikel-Nr.: 5400474

Anton Baláž sa rozhodol obzrieť za doterajším životom. Opisuje svoje životné univerzity, prvé literárne pokusy, štúdium novinárstva, zošrotovanie knižného debutu, viacročný zákaz publikovania a návrat k historickým príbehom. Novinárska činnosť mu prinášala podnety, ktoré spracoval románoch. Ich filmové a televízne spracovanie mu umožnili nazrieť za kulisy ateliérov na Kolibe a v Mlynskej Doline. Osobné a tvorivé kontakty s generačnými príslušníkmi opisuje v portrétoch (Mitana, Ballek, Buzássy, Strážay, Števček, Turčány, Petrík, Veigl, Blažková). Solženicynov román Súostrovie Gulag ho inšpiroval k napísaniu románu Tábor padlých žien. Stretnutie s Arnoštom Lustigom na festivale Kafkove Matliare bolo podnetom pokračovať v tvorbe – napriek tomu, že si kladie rovnakú otázku ako iný slovenský prozaik Pavel Vilikovský: „Ale koho to zaujíma?“ Literatúra pre neho zostáva cestou, ako túto autorskú skepsu prekonať.

26,90 *
Versandgewicht: 530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400408

Sbírka poezie.

9,90 *
Versandgewicht: 150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400394

Monografia predstavuje históriu prvých kukučínovských pamätníkov na svete, ktoré boli vytvorené v zahraničí ešte skôr ako pomníky spisovateľa v jeho domovine. Dokumentuje predovšetkým okolnosti vytvorenia najvýznamnejšej sochy M. Kukučína, ako aj záchrany a komplikovaného presunu jeho odliatkov naprieč dvoma oceánmi a tromi kontinentmi. Autorka sa osobitne venuje životným osudom a kultúrnym aktivitám Slovákov usadených v rôznych štátoch Európy i mimo nej.

38,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400364

Súbor fejtónov a glos, ktorými autor nadväzuje na svoju knihu Sviatočne obyčajné dni. Texty tematizujúce každodenné veci, situácie a udalosti, sú publicistickými aktualitami i literárnym žánrom, pričom azda najbližšie majú ku krátkej poviedke. Nechýba im hra so slovom, nečakaná pointa, mierna irónia, sebairónia a najmä literárne remeslo, vďaka ktorému predstavujú zbierku vzácnych čitateľsko-zberateľských okamihov.

19,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400358

Táto kniha je dalším zväzkom z úplne novej edície literárnej tvorby Kristíny Royovej (1860 – 1936).

Spisovateľka, poetka, zakladateľka viacerých charitatívnych projektov Kristína Royová (Stará Turá, 1860–1936) vo svojich novelách majstrovsky vykresľuje charaktery ľudí v pohnutých, hraničných chvíľach ich života, zachytáva ich hľadanie a zmenu, ktoré smerujú ich cesty od neviery, beznádeje, samoty a smútku k radosti a plnosti života. Sú to dospelí i deti, ktorých osudy môžeme sledovať – Ilenka Mrázová a jej muž Martin so synom Paľkom a celou širšou rodinou v novele Druhá žena, Anna Somorová, mlynár Kozima, jeho pomocník Ondrej, Dorka Zemanová v ďalšom diele Vo vyhnanstve alebo Oľga a jej manžel Michal Hodolič, ústredné postavy novely V pevnej ruke. Príbehom nechýba zaujímavá zápletka, napätie, konflikt vo vzťahoch postáv, ale aj príklady čistoty krásnych duší, sebaobetovanie, prerodenie ich protagonistov. To všetko sa odohráva na pozadí nádhernej slovenskej prírody, dedín, vidieckych sídiel, ktoré autorka pútavo opisuje. Tento zväzok edície diel Kristíny Royovej obsahuje tri novely: Vo vyhnanstve (1906), Druhá žena (1920) a V pevnej ruke (1921).

28,90 *
Versandgewicht: 480 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400139

Tak vám teda poviem, čo môžete od tejto knižky očakávať: Sex, holokaust a starnutie. Lebo to som ja a témy, ktoré naozaj ľúbim. Možno sa vám zdá divné, keď poviem, že milujem starnutie. Vysvetlím. Starnutie je niečo, v čom som fakt dobrý, zažívam ho denne na vlastnej koži. Čo o holokauste povedať nemôžem. Je možné, že pri niektorých príbehoch sa zastavíte a poviete si: Toto sa určite nestalo, prípadne sa to nemohlo udiať tak, ako autor píše. A preto upozorňujem, že všetko, čo si v knižke prečítate, je pravda. Stand-up komici totiž vždy hovoria pravdu, len majú niekoľko úrovní pravdy.

Michael Szatmary (1974, Bratislava). Typický bratislavský Staromešťan barového a kaviarenského typu, nedocenený muzikant, bývalý hovorca Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, otec a profesionálny Žid, no v prvom rade stand-up komik.

 

27,90 *
Versandgewicht: 340 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400008

Nebol by to Štefánik, keby cez minulosť nepriniesol prenikavý a detailný pohľad na súčasnosť.

Slovenskú minulosť približuje čitateľovi cez prizmu profesora na gymnáziu, dejepisára, ktorý s neskutočnou precíznosťou glosuje nielen slovenské dejiny, ale aj malicherný svet gymnaziálnych profesorov. Učiteľ dejepisu na bratislavskom gymnáziu, ktorý prišiel v detstve o rodičov, sa ocitá v bizarnom svete novodobých sirôt, z ktorých každá vyjadruje svoju osamelosť osobitým spôsobom. Doposiaľ prednášal študentom udalosti uplynulých dejín a zrazu na prahu štyridsiatky zatúži vniesť do svojho života čosi výnimočné, čo by ho posunulo vpred. Uväznený v histórii ľudstva a spútaný vlastnou minulosťou baží po zmysluplných medziľudských vzťahoch, po blízkosti druhého človeka. Naráža pritom na ďalšie siroty vo svojom okolí, či už skutočné, alebo v prenesenom zmysle slova, ktoré takisto pátrajú nielen po svojej identite, ale aj po identite súčasného Slovenska.

24,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301479

Nedeľa radosti je pravdepodobne najintímnejším textom zo všetkých doterajších próz Rastislava Puchalu. Na relatívne subtílnom príbehu, ktorého veľká časť sa odohráva v psychiatrickej klinike niekde v nemenovanom slovenskom meste, sa vysporadúva s témou utrpenia, jeho zmyslu a jeho miesta v živote človeka.

Hlavný hrdina sa postupne stretáva so skutočnými, ale aj fantazmagorickými postavami, ktoré skrížili jeho životné cesty, alebo sa mu iba zazdali v ťaživých psychotických stavoch, a teraz ho vyzývajú na prehodnotenie jeho doterajšieho pohľadu na túto tému, ale aj na celý vlastný život a nastoľujú otázky viny a trestu, vyššej spravodlivosti a schopnosti človeka pochopiť zmysel toho všetkého v širokom kontexte presahujúcom jeho vlastnú životnú skúsenosť.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5301472

Čo nám píše krajina? Na niektorých miestach v blízkosti mesta vidíme stopy šípok, v skromnejších formách. Aj na udržiavaných miestach sa držia späť. No na vzdialených vŕškoch a vŕštekoch, kam až oko dovidí, hocikde poschovávané za stromy a vrastené do vinohradov, sa rozrástli…

Kniha je vernisážou fotografií, ktoré spolu vyvoláva Veronika Šikulová s Marekom Mihalkovičom. Fotografie sa stávajú východiskom k jej hlbším úvahám o tom, čo vidí ona, čo objektív, tvoria predohru alebo rozvíjajú sieť záchytných bodov, do ktorých to, čo je na fotografiách, zapadá, texty a obrázky vytvárajú mozaiku - kontrast medzi napísaným a odfotografovaným, videným a vedeným, svetlým a temným..

23,90 *
Artikel-Nr.: 5301471

Pohyb v uzavretom kruhu je knihou rozhovorov dcéry, spisovateľky Denisy Fulmekovej, s otcom. Ponúka privátny pohľad na obdobie normalizácie, ale aj za pracovný stôl spisovateľa a predkladateľa Jozefa Kota. Svojimi prekladmi z anglickej a americkej literatúry obohatil slovenskú literatúru i divadelnú scénu o diela Williama Shakespeara, Saula Bellowa, Jeroma Davida Salingera, Nicka Cavea, Williama Faulknera, Grahama Greena, Ernesta Hemingwaya, Jamesa Joycea, Johna Updikea a ďalších. Patril k priekopníkom teórie prekladu a výuky. Štvrťstoročie pôsobil ako pedagóg na Štátnej jazykovej škole v Bratislave.

24,90 *
Versandgewicht: 350 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301369

Zbierka  vybraných a nových básní.

 

16,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301303

Knihu O čase i nečase začal autor zostavovať krátko pred smrťou. Obsahuje fejtóny, komentáre a stĺpčeky, ktoré publikoval v denníkoch SME a Pravda v rokoch 2005 až 2014. „Humor, ešte aj ten najdrsnejší, je plachý. Prichádza ticho a zaiskrí až oveľa hlbšie – keď sa dotkne našich predstáv. Ak máte kohosi rozosmiať, dávkujte svoje úsilie striebornou lyžičkou, a nie lopatou.“ (Kornel Földvári)

Počasie v našich zemepisných dĺžkach a šírkach nemalo a nemá lepšieho literárneho meteorológa, ako bol a je Kornel Földvári. My zase máme šťastie, že sa stále znovu môžeme tešiť z jeho presných komentárov. A ešte presnejších predpovedí. (Dušan Dušek)

25,90 *
Artikel-Nr.: 4701381
23,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301245

Michal Kahn vo voľnom čase tancuje argentínske tango, predáva na Červenom Kameni starožitnosti a píše debutový román v podobe denníkových zápiskov. Hoci proti tomu bojuje, v hĺbke duše je latentným rasistom. Jeho život sa však celkom zmení, keď ubytuje v garáži svojho domu manželský utečenecký pár s dvomi malými deťmi... V próze Garážové Libertango sa autor vracia do roku 2015, keď sa v Európe na železničných staniciach objavili státisíce novodobých nomádov. Príbeh vykresľuje tragikomickým štýlom dramatické osudy afganskej rodiny Hosseiniovcov, ktorá sa snaží zrealizovať svoj sen o slobode a harmonickom živote. Román zachytáva v paralelnej línii aj komunitu tanečníkov argentínskeho tanga a ich túžbu nájsť v rozpadajúcom sa svete objatie blízkeho človeka.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5301219

Hotra, Peter: Druhá zbierka poézie vo forme haiku Petra Hotru nadväzujúca na predchádzajúcu knihu Haiku ocenenú ako Najkrajšia kniha Slovenska. Skorá jeseň je o putovaní básnika miestami, mestami a krajinami počas ročných období v každom počasí zachytávajúc krásne okamihy v prírode a v živote rovnako ako aj tie smutnejšie, melancholickejšie. Kniha obsahuje 191 básní haiku na 109 stranách.

21,90 *
Artikel-Nr.: 5301177

Zborník najlepších poviedok 27. ročníka literárnej súťaže. Hlavnú cenu získala Lucia Pálinkáš, 2. miesto Jana Wernerová, 3. miesto Anna Valentová. Prémiami boli ocenení: Tomáš Pažitný, Zuzana Gabrižová, Patrícia Grachová, Karin Kissová, Babu Pribišová, Anita Minárik Schwartzová a A. P. Zacharová. V knihe je okrem všetkých ocenených poviedok publikovaný aj predslov predsedníčky poroty Nicol Hochholczerovej, štatistické údaje a zoznam všetkých súťažných prác, ktoré postúpili do druhého a tretieho kola.

14,90 *
Artikel-Nr.: 5301101

Zostavovateľ knihy Miloš Jesenský, sám lovec záhad a paranormálnych javov, vyspovedal šesticu významných postáv fantasy žánru na Slovensku. Juraj Červenák, Lívia Hlavačková, Alexandra Pavelková, Katarína Soyka, Daniel Šmihula a Ondrej Trepáč vás zavedú do najtajnejších zákutí svojej tvorby, ako aj slovenského a českého fandomu. Všetci respondenti i zostavovateľ sú totiž jeho živou históriou. Kniha je jedinečná aj svojím poznámkovým aparátom a zhrnutím histórie slovenského i svetového fandomu. Je určená nielen „pamätníkom“, ktorí kedysi príbeh vzniku slovenskej fantastiky priamo zažívali, ale aj tým, ktorí ešte len začínajú navštevovať Rokfortskú akadémiu či legendárne cony.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5301100

Román napísaný na základe skutočných udalostí sa odohráva v rokoch 1860 až 1944 v Poluvsí, ktoré je dnes časťou Rajeckých Teplíc. Rozpráva príbeh rodiny naprieč generáciami tak, ako sa skutočne stal: bez prikrášlenia, bez zjemnenia, s drsnosťou dedinského prostredia, ale aj s vľúdnosťou obyčajného človeka. Život bol voči hlavným protagonistom neraz neúprosný, no napriek tomu nás silným príbehom sprevádza odpustenie, odvaha a pokora

Autorka Júlia Marcinová sa profesionálne venuje etnológii a tradičnému odievaniu. Táto výnimočná kniha s výnimočným príbehom mapuje históriu jej rodiny. V románe vystupujú osoby, ktoré svoj život v obci Poluvsie - Rajecké Teplice naozaj prežili a viacerí ho žijú doteraz.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5301072

Kniha, v ktorej sa (fanúšikom dobre známy) hlavný hrdina Vincent vracia naspäť z ciest. Voľné a záverečné pokračovanie trilógie Lukáša Cabalu však funguje výborne aj ako samostatné dielo.

Vincent, svojský majiteľ antikvariátu; Laura, jeho verná súputníčka; Oliver, jej syn; Tamara, novinárka zďaleka; a maliar Albert. Stretávajú sa v uliciach Trenčína, objavujú jeho zákutia, ocitajú sa v rôznych časových a myšlienkových dimenziách. Lukáš Cabala stiera hranice medzi včera – dnes – zajtra, či medzi tu a tam. Z drobných príbehových úlomkov, smiešnych aj vážnych, vytvára mapu priestoru i ucelenú mozaiku životných osudov postáv.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5301071

Vincent prichádza na sibírsku výskumnú stanicu Belyj krot. Jeho úlohou je priblížiť vedu bežným ľuďom. V izbe hlboko pod zemou nachádza čas a pokoj na písanie novej knihy, do ktorej sa mu postupne vlievajú miestni vedci, ich objavy z permafrostu, sprievodkyňa Jelena i krajanka, ktorá uviazla na svojich cestách a nedokáže sa vrátiť domov. A kto vie, čo ukrýva starosta neďaleko za mestom...

Druhá kniha Lukáša Cabalu, ktorý bol so svojím debutom Satori v Trenčíne (Artforum, 2020) nominovaný do desiatky ceny Anasoft litera.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5301021

Žitava, básnický debut Filipa Németha, viacnásobného finalistu súťaže Básne SK/CZ, je viac než len pôsobivou literárnou topografiou konkrétneho územia. Vo svojom krajinnom zameraní je rovnako intímnym pohľadom dovnútra, ako aj prechádzkou po miestach, ktoré na prvý pohľad môžu pôsobiť všedne, ale optikou autora nadobúdajú nezameniteľný charakter. Némethova sebavedomá a zrelá poetika sa nevyhýba ani subtílnemu humoru, v premyslene koncipovanej básnickej knihe sa zároveň dotýka viacerých bolestivých problémov súčasného sveta a spoločnosti. Žitava tak svoj zdanlivý regionalizmus priamo presahuje a jeho prostredníctvom dokáže byť presvedčivo univerzálna a súčasná.

18,90 *
Versandgewicht: 110 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300885

Vlado vymyslel Triangel, pesničkovú reláciu, ktorá v osemdesiatom druhom bola ako zjavenie a Ďuro, režisér, ktorý vyrobil všetky tie skvelé pesničkové klipy pre Luciu, Tublatanku, Všechno na Mars od Dalibora Jandu alebo Mullerovu pecku Prečo vy, ľudia dvadsiateho storočia, máte vždy zachmúrené obočia... – Do piče, – nadával opitý režisér Ďuro Takáč nad decákom borovičky – si ma zavolajú tí kokoti komunistickí na koberec a hovoria, súdruh režisér, prečo nepoviete súdruhovi Mullerovi, že ľudia u nás v Československej socialistickej republike nie sú vždy zachmurení. Nech zaspieva, že občas majú zachmurené obočia – to je oveľa lepšie, nie? Takáč, jedovitý chlapec z Gemera, s veľmi zlými opicami, tresol do stola, chytil ma pod krk namiesto súdruha, a zreval: – Tak im hovorím, súdruzi, kokot téš neni občas kokot, ale furt kokot! Je tak? – Je, – povedal som uškrteným hlasom. – Tak vidíš, – povedal Ďuro a zahodil ma do prepraviek s vínom, kde som pre istotu zostal ležať. – Nehaj Čecha, do piči, – zastal sa ma vysokánsky chalan v kabáte z medvedej kože, menom Titus. Bol krmič v ZOO, čundrák, a po pätnástich rumoch skvelý spevák českej country. V ten deň, kedy sa riešil Mullerov klip, sa vzadu vo výčape varili medvedie laby, fakt nekecám. Za všetko, čo som nevidel z civilizovaného sveta, ďakujem komunistickej strane a jej úžasnému vynálezu železná opona. 

27,90 *
Artikel-Nr.: 5300883

Básnikovo vyrovnávanie sa so stratou matky tu neprebieha priamočiaro psychologicky, v zmysle freudovského termínu "Trauerarbeit" – "práce trúchlenia", "smútenia", respektíve ani nie tak postupmi a prostriedkami poeticky navodzovanej detenzie, lyrickým "vyrozprávaním", "vyspovedaním sa", ale v konečnom dôsledku skôr takpovediac "semioticky". Do existenciálneho kontextu, respektíve do individuálneho ľudského životného príbehu a času sa tu premieta univerzálne historické, svetodejinné i celkové prírodné i kozmologické dianie a naopak, a to prostredníctvom obrazových či motivických archetypov a symbolov.   Zoltán Rédey

21,90 *
Artikel-Nr.: 5300856

Výtvarník Vladimír Kordoš a jeho brat Boris Kordoš spomínajú na svojich rodičov - Mimi Vasilevu, známu primabalerínu Slovenského národného divadla a kriminalistu Ernesta Kordoša, ktorému sa počas vojny podarilo zachrániť viacero rodín pred zatknutím alebo deportáciou. Kniha je pútavým rozprávaním aj o rokoch detstva a mladosti, plná spomienok na povojnovú Bratislavu a letné pobyty na horárni v Tatranských Matliaroch. Obsahuje rodinné fotografie, rané práce Vladimíra Kordoša a biografické medailóny.

 

30,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 588 Ergebnissen