Enzyklopädien und Wörterbücher


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4800478

Slovak-English Terminology of Public Health II.

Publikácia dopĺňa rovnomennú prvý diel vydaný v roku 2016. Je určená odborníkom zaoberajúcim sa problematikou zdravia obyvateľstva a svojim záberom vypĺňa veľkú medzeru v domácej odbornej literatúre.

28,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400420
27,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400419

Predkladaný prekladový Cirkevnoslovansko-slovenský slovník obsahuje najpoužívanejšiu slovnú zásobu cirkevnej slovančiny a jej slovenské ekvivalenty (v rozsahu 8187 slov). Slovník má slúžiť slavistom, študentom bohosloveckých fakúlt východného obradu a všetkým používateľom cirkevnej slovančiny (pri čítaní a preklade sv. Písma, Žaltára, a iných bohoslužobných kníh).

23,90 *
Versandgewicht: 410 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600248

Slovak-English terminology of public health 1.

Slovník pomáha správne interpretovať a používať vybrané definície v oblasti verejného zdravotníctva, epidemiológie, hygieny životného prostredia a výživy, hygieny detí a mládeže, vakcinológie, virológie, preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, ochrany zdravia pred žiarením, civilnej obrany a krízového manažmentu, ale aj súvisiacich laboratórnych disciplín, chemických analýz, molekulárnej biológie a mikrobiológie. Komplexnosť publikácie umocňujú heslá z oblasti štatistiky, ekonómie, práva či informačných technológií, ktoré súvisia s verejným zdravotníctvom a jeho medzinárodným charakterom.

Unikátne je tiež uvedenie slovensko-anglických terminologických ekvivalentov. Anglická terminológia poskytuje základ slovníka pre mnohých pracovníkov verejného zdravotníctva, ktorí prichádzajú do kontaktu s medzinárodnými organizáciami.

Viac ako 2400 hesiel prvej časti projektu spracoval kolektív odborníkov stručnou, ale výstižnou formou, so zameraním na modernú odbornú terminológiu.

34,90 *
Artikel-Nr.: 4403252

Prvý Anglicko-slovenský frazeologický slovník vyšiel pred tridsiatimi rokmi (Kvetko, 1984). Keďže anglická slovná zásoba a frazeológia ako jej súčasť sa mení a v posledných rokoch sa začalo používať veľa nových, najmä amerických frazém, bolo potrebné spracovať nový slovník. Nový Anglicko-slovenský frazeologický slovník Pavla Kvetka sa zameriava najmä na frazeológiu, s ktorou sa stretneme v každodennej praxi, v časopisoch, rozhlase, televízii i v modernej literatúre. Zachytáva aj niektoré nespisovné (slangové i vulgárne) i zriedkavejšie staršie výrazy, pokiaľ sa tieto používajú v modernej (najnovšej, ale i staršej) anglickej a americkej literatúre a tlači.

Slovník obsahuje cca 8 000 anglických výrazov (približne 16 000 slovenských ekvivalentov a asi 13 000 príkladov – citátov, väčšinou z beletrie a tlače), čím sa vyrovná z hľadiska rozsahu a obsahu výkladovým slovníkom vydaným poprednými anglickými a americkými vydavateľstvami. Určený je predovšetkým študentom a učiteľom anglického jazyka ako praktická pomôcka pri práci s textom, resp. pri rozširovaní slovnej zásoby. Poslúži aj širšej verejnosti, prekladateľom, publicistom a všetkým, ktorí prichádzajú do styku s angličtinou.

34,90 *
Versandgewicht: 1.190 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand