Film, Musik und Theater


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 114 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5300809

Čaro bábky je kniha pamätí zakladajúcej členky Štátneho bábkového divadla v Bratislave. Zahŕňa osobné spomienky autorky na jej umelecké aktivity, na osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj bábkového divadelníctva na Slovensku, ako aj na cesty s bábkami po svete. Autorka chce osloviť každého, kto sa zaujíma o divadlo. Predstavuje bábkové divadlo ako zvláštny druh divadelného umenia, kde ruka, hlas a srdce bábkoherca oživujú nehybnú tvár bábky a vytvárajú jej samostatný život na pozadí dramatického príbehu. Hovorí, že iba v divadle bábok môžu malí aj veľkí diváci vstúpiť do sveta fantázie, stať sa svedkami pretvorenia obyčajných predmetov na zázračné, vyvolávajúce nečakané emócie aj poetické pohladenie duše.

26,90 *
Versandgewicht: 630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400676

Štúdie v tomto zborníku reflektujú viac ako päťdesiat rokov divadelnej tvorby Blaha Uhlára. Režisér Blaho Uhlár v súčasnosti tvorí v nezávislom divadle Stoka a amatérskom súbore DISK z Trnavy. V trnavskom súbore začal v roku 1986 formovať špecifickú metódu autorského divadla, ktorou pracuje dodnes. Nezávislé divadlo Stoka založil v roku 1991, aby mohol realizovať nielen svoju predstavu o divadelnej tvorbe, ale aj o divadelnej inštitúcii a v neposlednom rade o divadelnom priestore.

17,90 *
Artikel-Nr.: 5400675

Divadelný ústav vydáva výnimočnú knihu Teátermacher – memoáre významného slovenského divadelného a televízneho režiséra, prekladateľa, divadelného teoretika a pedagóga Ľubomíra Vajdičku. Prostredníctvom svojich spomienok na detstvo, štúdiá na strednej a vysokej škole, na pôsobenie v amatérskom a profesionálnom divadle mapuje nielen vlastnú históriu, ale aj spoločenské, politické a kultúrne dejiny našej spoločnosti. Pútavo napísaná kniha je nielen pohľadom do zákulisia divadla, ale prináša aj režijno-dramaturgické analýzy hier a inscenácií a odkrýva zaujímavé súvislosti slovenského i svetového divadla a umenia vôbec. Ľubomír Vajdička nenápadne, ale presvedčivo dokazuje, aké potrebné je vzdelanie a vzdelávanie (sa), aké lákavé je dobrodružstvo myslenia, aké dôležité a strhujúce je poznávanie súvislostí.

55,90 *
Artikel-Nr.: 5400649

Publikácia Máme svoj film! Slovenská filmová kultúra a propaganda 1939-1945 je prvou samostatnou monografiou venovanou domácej filmovej kultúre v období Slovenského štátu. Film skúma v širšom kultúrnom i recepčnom rámci. Nevenuje sa len filmom a ich tvorcom, ale aj inštitucionálnemu zázemiu filmu, propagande a cenzúre, skladbe a podmienkam kinoprojekcie, diváctvu či marketingovým politikám. Aj vzhľadom na to, že konečným produktom tohto obdobia ešte nie je dlhometrážna produkcia – teda to, čo obyčajne tvorí „chrbtovú kosť“ národnej kinematografie, bolo treba záujmy i nástroje ich (s)poznávania rozšíriť do interdisciplinárnych polí. Práve preto by kniha mohla byť zaujímavá aj pre širšie čitateľstvo.

65,90 *
Artikel-Nr.: 5400616

„Festivaly patria medzi najefektívnejšie spoločenské centrá moderného života. Sú spojením medzi umelcami a publikom, integrátormi spoločenských skupín, v ktorých ľudia medzi sebou komunikujú a zdieľajú názory. Festivaly sú akcelerátormi procesov a javov v komunite,“ uvádza na svojej stránke renomovaná Asociácia európskych festivalov. Festival Nová dráma/New Drama sa od svojho založenia v roku 2005 snaží napĺňať tieto posolstvá a prinášať do slovenského divadelného priestoru nové impulzy, emancipujúce zážitky a zároveň poukázať na vnútornú silu divadla. Už dvadsať rokov prepája slovenskú divadelnú komunitu so zahraničnými umelcami, festivalovými riaditeľmi a dramaturgmi, promotérmi a šíri tak dobré meno slovenskej drámy a divadla. Zároveň pripravuje divákov prijať nové postupy aj v každodennej divadelnej praxi. Kniha mapuje rast festivalu Nová dráma/New Drama, jeho programové línie, pracovné podujatia, návštevy renomovaných dramatikov a expertov.

29,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400602

Na doskách našej prvej profesionálnej scény sa počas sto rokov jej existencie striedali témy aj účinkujúci, ideológie i nadčasové umenie. Tridsaťpäť odborníkov rôznych zameraní i generácií spojilo svoje sily, aby na pozadí spoločensko-politického kontextu predstavili dejiny národného divadla inak, ako býva zvykom. Z tritisíc premiér vybrali sto emblematických inscenácií činohry, opery i baletu a v troch zväzkoch zdokumentovali vývoj divadelného umenia, ale i dejiny našej spoločnosti.

199,90 *
Versandgewicht: 4.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400050

Martin Porubjak písal veľa, veľmi dobre a o širokom okruhu tém. Z jeho textov by sa dala zostaviť kniha politických komentárov a glos, kniha osobných spomienok na zaujímavých ľudí, s ktorými sa priatelil a spolupracoval, kniha cestopisných čŕt – a samozrejme kniha, a nie jedna, o divadle. Tomu sa, azda okrem relatívne krátkeho obdobia, keď ho naplno pohltil svet praktickej politiky, venoval neprestajne po celý svoj neobyčajne produktívny profesijný život – ako dramaturg, režisér, prekladateľ, pedagóg, ale aj ako teoretik a divadelný kritik.

Divadelné predstavenie vnímal najmä ako fenomén, ktorý odzrkadľuje, komentuje, kritizuje stav spoločnosti, ktorá ho zrodila, stav konkrétnej doby a sveta, ktorý ho obklopuje. Jednoducho, aj vo vzťahu k divadlu bol plnokrvný homo politicus.

Štruktúra knihy vyrastá z tém, ktoré sa prirodzene vynárali, keď sme sa preberali mimoriadne rozsiahlym archívom autorových textov (pripojený bibliografický zoznam obsahuje viac ako 1500 položiek a napriek úsiliu zostavovateľky aj bibliografky pravdepodobne stále nie je úplný). Pritom sme dávali prednosť takým štúdiám a článkom, ktoré divadlo vnímajú v spojitosti so spoločenským a politickým dianím. V knihe sa tak vedľa seba objavujú rôzne žánre, od anekdotickej glosy cez fejtón, reportáž až po obsiahlu teatrologickú analýzu.

38,90 *
Versandgewicht: 1.450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100098
Kniha sa zaoberá tvorivým prínosom F.J.Haydna a W.A.Mozarta.
7,00 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5400005

svetom v slovenskom divadle.

Zborník vznikol ako výstup z rovnomenného kolokvia, ktoré sa udialo v júni 2022 a je súčasťou výskumného projektu Antropo(s)céna. Okrem teatrologického bádania tento výskum reflektuje v samostatnej časti aj materiálnu podstatu divadla, ktorú dnes rámcujú pojmy ako uhlíková stopa, environmentálna udržateľnosť, cirkulárna ekonomika. Vo vzniknutej publikácii je však fokus zamerania nasledovný: dramatika – staršia aj súčasná, súčasné autorské inscenácie, súčasný tanec i performancie, diela performatívneho charakteru výtvarných umelcov, divadlo pre deti a mládež a premeny v estetike divadelného média. Miešajú sa v ňom rôzne formy analýz. Obsahuje metodologicky voľnejšie príspevky, ktoré hľadajú spojitosti skôr v téme, obsahu a výpovedi diel; teoretické štúdie; kapitoly, ktoré majú výrazne subjektivizujúce parametre. Striedajú sa príspevky, ktoré sa pridŕžajú dichotomických delení s tými, ktoré ich odmietajú a aplikujú kritický jazyk. Aj preto niekedy pomenovania ako organizmy, zvieratá, príroda, ktoré redukujú význam a komplexnosť týchto „javov“, označuje zborník odlišnými termínmi – mimoľudské bytosti/mimoľudský svet –, ktoré vychádzajú z anglického prekladu pojmu non-human.

 

39,90 *
Artikel-Nr.: 5301460

Divadelný ústav vydal knihu o slovenských divadlách počas pandémie vírusu covid-19. Hrali sme bez divákov v hľadisku – a slovenské divadlo počas pandémie covidu-19 žilo aj napriek lockdownu a herci boli dobrovoľníkmi pri testovaní či zachraňovaní kovidových pacientov. Kniha Zrušené! Pre pandémiu nehráme dokumentuje vynútenú pandemickú prestávku v slovenských divadlách. Zachytáva spôsoby, akými sa divadlá v čase lockdownu dostávali k divákovi a prináša aj svedectvá divadelníkov a divadelníčok z prvej protikovidovej línie, ktorí ako dobrovoľníci pomáhali v nemocniciach či testovacích strediskách.

38,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301402

Päť úvah o súčasnej dokumentárnej tvorbe z pera piatich absolventov Ateliéru réžie dokumentárneho filmu Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Výber textov reprezentuje rôznorodé uvažovanie mladých dokumentaristov o angažovanosti, vnútornej slobode, hraniciach manipulácie a autorskej jedinečnosti. Prvý sa zamýšľa nad mantinelmi manipulácie a autentickosti, ktoré sú zásadné pri realizácii filmového dokumentu (Eduard Cicha). Druhý sa pýta sám seba a analyzuje podstatu angažovanosti v autorskom dokumentárnom filme (Daniel Svoreň). Tretie zamyslenie je osobným pohľadom na opakujúcu sa tému (filmové zobrazenie Rómov), ku ktorej sa vracajú slovenskí dokumentaristi (Štefan Straka). A napokon sú tu dva biografické texty – jeden o svojskej českej režisérke dokumentárnych filmov Jane Ševčíkovej (Katarína Jonisová) a druhý o už nežijúcom autorovi Dežovi Ursinym (Denisa Parobeková).

24,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300686

Zborník zo seminára venovaného vedeckej práci Jeleny Paštékovej, laureátky Ceny Petra Mihálika za rok 2021, sa zameriava predovšetkým na vybrané témy a črty jej bádania v oblasti literatúry a kinematografie. Dialogické kontakty slovenského filmu a literatúry v 20. storočí sleduje vždy na pozadí detailne načrtnutej panorámy dejín spoločnosti, zlomov a turbulencií v politike, premien vo vývoji kultúry a umenia. Publikácia zahŕňa texty kolegov Jeleny Paštékovej, ktorí reprezentujú obidva jej domovské inštitúcie, Ústav slovenskej literatúry SAV a Katedru audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.

17,90 *
Artikel-Nr.: 5300849

Rodinné filmové striebro predstavuje súbor 60 esejí o vybraných 60 dielach z dejín i súčasnosti slovenskej kinematografie, ktoré napísali 60 autori zo Slovenska, Čiech i ďalších krajín pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Slovenského filmového ústavu (1963 – 2023), jedinej štátnej inštitúcie u nás, ktorá sústreďuje, uchováva, skúma a sprístupňuje kinematografické dedičstvo. Súčasťou SFÚ je samozrejme aj Národný filmový archív, ktorého bohatstvo – množstvo známych i zabudnutých filmových pokladov – stále volá aj po takejto forme strieborného docenenia, pripomenutia. Pri výbere autorov editori zohľadňovali generačnú i rodovú vyváženosť, rôznosť sfér ich akademického či iného spoločenskovedného pôsobenia. Preto sú medzi nimi okrem filmológov aj filozofi, estetici, teoretici a historici literatúry, vizuálneho umenia, prekladatelia, hudobníci alebo publicisti.

Pri výbere editori u jednotlivých diel predpokladali už časom potvrdené kvality, nevyhýbali sme sa ani viacerým dielam od našich najznámejších filmových tvorcov.

26,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300675

Zborník je výstupom z rovnomenného seminára realizovaného v roku 2022 v rámci Týždňa slovenského filmu. Jeho editormi sú Václav Macek a Zuzana Goleinová a jednotlivé štúdie ponúkajú rôzne uhly pohľadov na filmové diela tejto výraznej osobnosti slovenskej literatúry. Vďaka nim dnes môžeme sumarizovať Pišťánkov prínos pre slovenskú kinematografiu. V zborníku sú publikované príspevky autorov a autoriek: Marian Jaslovský, Peter Darovec, Peter Karpinský, Matej Ambroš, Peter Michalovič, Adam Gazdič, Martin Šmatlák, Zuzana Goleinová, Václav Macek a Peter Ulman.

23,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300595

Bartók ako skladateľ, klavirista, pedagóg, etnograf a etnomuzikológ, ale predovšetkým chudučký, útly, vzrastom maličký a chorľavý Bartók ako humanista sa svojou prácou, aktivitou a osobnostným vyžarovaním stal „budetľanom“. Človekom budúcnosti, vzorom, ktorý ovplyvnil nielen podobu novodobej maďarskej kultúry, ale oveľa širšie kultúrne priestory, keďže patril k najuniverzálnejším osobnostiam kultúry 20. storočia. Bartók mal veľmi blízky vzťah k Slovensku. Bartók bol vlastne aj tvorcom prvej slovenskej klavírnej školy, založenej na ľudovej piesni (Deťom) a predovšetkým tvorcom monumentálnej zbierky záznamov ľudových piesní. Pohľad na Bartókovu osobnosť preto nemôže byť úplný bez svedectiev zo Slovenska – svedectiev jeho osobných priateľov či žiakov (Alexander Albrecht, Ján Albrecht, Helena Gáfforová), skladateľov, ktorým „posvietil na cestu“ (Otto Ferenczy, Ladislav Burlas) či etnomuzikológov, s ktorými spolupracoval (Anton Baník) a ktorých remeslo vlastne formoval (Alica a Oskár Elschekovci, Jozef Kresánek, Alexander Móži). Ambíciou pripravovanej práce je zozbieranie dokumentov, ktoré prispejú k prehĺbeniu pohľadu na Bélu Bartóka – skladateľa, klaviristu, pedagóga, etnomuzikológa i vedca – humanistu a štrukturalistu.

37,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300594

Mikuláš Moyzes sa narodil 6. decembra 1872 vo Zvolenskej Slatine. V tom čase Moyzes externe navštevoval prednášky na Hudobnej akadémii v Budapešti, aby zložil štátnu skúšku z hudby a spevu.vynikol ako tvorivý umelec, organizátor, účinkoval na koncertoch i so svojou manželkou, koncertnou speváčkou.

Rozvinul bohatú pedagogickú činnosť. Roku 1909 sa zúčastnil na založení maďarského hudobného spolku, z ktorého sa zrodila aj prešovská hudobná škola. Intenzita Moyzesovej skladateľskej, organizátorskej a pedagogickej činnosti neobyčajne vzrástla po roku 1918, keď sa do verejného života, do služieb československého štátu zapojil ako uvedomelý Slovák. Žil plným slovenským národným životom a svoju lásku k slovenskému ľudu najmarkantnejšie prejavil cez svoju pedagogickú činnosť. Vznik slobodného štátu Čechov a Slovákov mu bol impulzom i nádejou pre plné uplatnenie umeleckých cieľov, ktoré vo svojej tvorbe dosiahol na základe hlbokého poznania života východoslovenského ľudu a jeho piesní. Spoluzakladateľ slovenskej národnej hudby – skladateľ, organista a pedagóg Mikuláš Moyzes zomrel 2. apríla 1944 v Prešove. Zapísal sa do dejín slovenskej národnej kultúry svojím významným podielom na formovaní národného realistického smeru v slovenskej hudbe. Pričinil sa o to svojou tvorbou, ktorá síce nadväzovala na snahy národoobrodeneckej generácie staroromantikov a folkloristov, ale vymaniac sa spod týchto vplyvov stala sa vývojovým článkom pre nástup mladej skladateľskej generácie v období medzi dvoma vojnami.

46,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300331

Zborník vedeckých príspevkov z teatrologického sympózia.

25,90 *
Versandgewicht: 280 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300153

Ladislav Čavojský (1932 – 2014) patril ku generácii prvých vysokoškolsky vyštudovaných slovenských divadelných vedcov. Jednou z konštantne prítomných línií v jeho výskume boli analýzy uvádzania inonárodnej drámy do nášho kultúrneho kontextu.

Čavojského pohľad na túto oblasť bol literárny aj divadelný, teda komplexný a poučný nielen pre historikov, dejiny literatúry a divadla, ale aj pre prax, pre režisérov, hercov i dramaturgov. Kniha prináša výber štúdií týkajúcich sa udomácňovania dramatickej spisby Shakespeara, Moliera, Goldoniho, Goetheho, Gogoľa, Ostrovského a Ibsena na Slovensku a rozbory jej súdobého inscenovania. Túto obsahovú os určil sám autor. Aktualizovať, dopísať po súčasnosť svoje staršie texty, žiaľ, už nestihol. Napriek tomu sú cennými zdrojmi pre štúdium dejín slovenského divadla.

29,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201591

The Alphabet of Slovak Cinema 1921–2021 is a collection of 25 short essays that deal with alphabetically named phenomena of Slovak film culture. It attempts to capture the most salient themes when thinking about Slovak cinema, phenomena and features of working with film, narrative and visual motifs. The Alphabet is an attempt at a more playful exploration and a less binding insight into the more or less known history of Slovak cinema.

25,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201569

Abecedár tvorí súbor 25 krátkych esejí, ktoré sa venujú abecedne pomenovaným fenoménom našej filmovej kultúry. Pokúša sa zachytiť najvýraznejšie témy nášho myslenia o filme, fenomény a črty filmovej práce, naratívne a vizuálne motívy. Abecedár je najmä pokusom o hravejší prieskum a menej zaväzujúce nahliadnutie do viac či menej známych dejín slovenskej kinematografie.

24,90 *
Versandgewicht: 305 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5201396

Monografia Ivety Škripkovej Feministické divadlo a jeho slovenská cesta je vôbec prvou odbornou publikáciou, ktorá sa venuje prieniku feministického umenia a filozofie do slovenskej divadelnej praxe. Vzácnym prínosom textu významnej slovenskej divadelníčky – autorky, režisérky, divadelnej manažérky a v neposlednom rade teoretičky – Ivety Škripkovej je práve zameranie sa na dokumentáciu a hĺbkovú analýzu feministického divadla na Slovensku od deväťdesiatych rokov.

37,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201206

Skladateľ Giuseppe Verdi bol celoživotnou láskou teatrológa Ladislava Čavojského (1932 – 2014), ale úctu mal aj k tvorbe Richarda Wagnera. Z jeho vzťahu k týmto dvom velikánom sa zrodila kniha o ich tak odlišnom opuse, a zároveň aj kniha o ich operách na slovenských javiskách. Autor v nej porovnáva život i dielo talianskeho a nemeckého skladateľa a vychádzajúc z cudzích i vlastných kritík inscenácií ich diel načrtáva obraz vývoja operného umenia na Slovensku v uplynulom storočí.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5201108

Zborník Stopy začiatkov tvorí súbor príspevkov z jubilejného 20. ročníka výročnej česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21. až 24. októbra 2021 v Krpáčove. Hlavná téma sa v kontexte pripomínania 100. výročia zrodu slovenskej kinematografie dotýkala jedného z jej kľúčových fenoménov: vymedzovania počiatkov, pôvodnosti, prvosti, bodov pripojení i zlomov, reštartov, období progresu, kríz, normalizácií. Zdanlivo jednoduché pomenovanie otvára možnosti reflexie najrôznejších aspektov storočného vývoja filmovej kultúry na Slovensku, jej inštitúcií, tvorby, reflexie.

15,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101185

Syn známeho folkloristu Jozefa Tatierskeho, ktorý sa spolu s Jánom Gerykom a ďalšími bádateľmi zaslúžil o zdokumentovanie a uchovanie tradičnej slovesnosti z oblasti Púchovskej doliny, pokračuje v sprístupňovaní a zviditeľňovaní duchovných pokladov tejto časti Slovenska. Po publikácii Zlaté piesne Púchovskej doliny (2018) prichádza doteraz najrozsiahlejší spevník obsahujúci až 545 piesní a ich dochovaných verzií. Všetky s textami, notovými zápismi a akordovými značkami. Spevník dopĺňa množstvo užitočných informácií o povahe jednotlivých piesní, variantoch, zdrojoch, z ktorých boli zapísané. Súčasťou knihy je aj podrobný nárečový slovník Púchovskej doliny a CD-disk s digitálnymi audiozáznamami jednotlivých melódií, znotovanými zápismi piesní, informáciami o piesňach a nárečovým slovníkom. Túto praktickú pomôcku ocenia všetci záujemcovia o tradičnú duchovnú kultúru a samozrejme folklórne súbory nielen z regiónu, ale z celého Slovenska, ktoré v nej nájdu cenný materiál na obohatenie svojho repertoára.

 

29,90 *
Versandgewicht: 710 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101248

Kniha je prvou publikáciou, ktorá sa systematicky venuje vývoju ponovembrovej televíznej tvorby na Slovensku. Doterajšie výskumy slovenského filmu sa skoro výlučne venovali výskumu kinematografie, televíznej tvorbe sa venoval napríklad Ivan Stadtrucker, avšak len do roku 1989 kedy sa podľa neho oslabuje kultúrotvorná funkcia televízie. Monografia Zmena bez zmeny dokazuje opak a vyvracia mýty o zániku či úpadku televíznej tvorby po roku 1989, prítomné napríklad i v Dejinách slovenskej kinematografie od Václava Maceka a Jeleny Paštékovej. Robí tak na príklade výskumu až 270 hraných diel, ktoré vznikli v období 1990 – 1993 a to so špeciálnym fokusom na obraz spoločenskej zmeny a reflexiu (Nežnej) revolúcie. Poukazuje na traumy i nádeje latentne prítomné u televíznych pracovníkov no predovšetkým prináša na svetlo takmer zabudnutú, v oblasti filmovej vedy priam neviditeľnú oblasť slovenskej audiovízie.

18,90 *
Versandgewicht: 230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200994

Štvrtý zväzok obsahuje doteraz neuverejnené texty piesní, registre, zoznamy, sprievodné texty a ďalšie doplnkové materiály. Prílohou štvrtého zväzku je zvukové DVD s reštaurovanými fonografickými záznamami z Literárneho archívu SNK, dostupné aj v elektronickom formáte.

48,90 *
Artikel-Nr.: 5200756

 Po prvý krát vychádza text Juraja Pospíšila Formovanie hudobnej skladby, zaoberajúci sa otázkou výstavby hudobného diela a substanciálnych zložiek hudobnej syntaxe. Pospíšil všetky svoje tézy, artikulované v jeho texte, verifikoval dlhoročnou praxou nielen pedagogickou, ale aj skladateľskou. Text predstavuje bohaté dedičstvo slovenskej hudobno-teoretickej spisby a je inšpiratívnym čítaním pre skladateľov, teoretikov či interpretov.

33,90 *
Artikel-Nr.: 5200675

Leopold Wegenstein on Slovakia.

V roku 2021 vydal Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. v spolupráci s občianským združením Quirinus, o. z. monografiu, ktorá reflektuje najprv základné životopisné informácie o organárovi C. L. Wegensteinovi v dobovom uhorskom kontexte. V knihe sa však autori venujú hlavne hĺbkovej analýze a prezentácii dispozície jednotlivých Wegensteinových organov, použitému materiálu na stavbu organov a dôkladnému poznaniu nástrojov po stránke zvukovo-akustickej k čomu prispel aj výskum priestorovej akustiky jednotlivých chrámov, v ktorých sa nástroje nachádzajú. Z pohľadu využitia kovov v organoch Wegensteina na našom území sa autori venovali všetkým dostupným registrom organov, pričom identifikovali aj defekty organového kovu alebo sekundárne osadené píšťaly či celé registre.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5200629
42,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200628

=Music for the Feast of Three kings in Slovakia from the middle Ages to the 20th Century. Studies and Anthology.

45,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 114 Ergebnissen