Zborník Slovenského národného múzea - Archeológia 26/ Jg.110/ 2016.

Artikel-Nr.: 4701285

Auf Lager

34,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 1.350 g
Preisvergünstigungen

Aus dem Inhalt: Sídliskový areál Lužickej kultúry a zo stredoveku v Púchove - Horných Kočkovciach, Settlement site of lusatian culture and from the middle ages in Púchov-Horné Kočkovce. Nálezy z Vršatského Podhradia v kontexte osídlenia stredného Považia v neskorej dobe bronzovej a v dobe halštatskej, Die Funde aus Vršatské Podhradie im Kontext der Besiedlung des mittleren Waagtals in der Spätbronze- und Hallstattzeit. Neolitický dom na sídlisku kultúry s lineárnou keramikou v Blatnom, The neolithic house on settlement of the linear pottery culture in Blatné.K terminológii počiatku strednej doby bronzovej na južnom Slovensku vo svetle nálezov v hrobu 3/62 maďarovskej kultúry z Nových Zámkov, Zur Terminologie der Beginnenden mittleren Bronzezeit in der Südwestslowakei im Lichte der Funde aus dem Grab 3/62 von Nové Zámky. 

Weitere Produktinformationen

Erscheinungsort Bratislava
Verlag SNM
Erscheinungsjahr 2016
ISBN 978-80-8060-390-8
Seitenzahl 284
Bindungsart
  • Broschiert

Auch diese Kategorien durchsuchen: Archäologie, Neuerscheinungen