Kapitoly z dejín vedy na vysokých školách na Slovensku v období 1918-1968.

Artikel-Nr.: 5400182

Nicht auf Lager

27,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 400 g
Preisvergünstigungen

V období rokov 1918 – 1968 nastal na pozadí vývoja niekoľkých politických režimov zásadný obrat v dejinách vysokého školstva na území Slovenska. Naliehavou úlohou slovenskej historiografie bolo zmapovať rozvoj vedy na vysokých školách v sledovanom období búrlivého inštitucionálneho vývoja vysokého školstva. Kolektív pracovníkov Oddelenia dejín vied a techniky Historického ústavu SAV, v. v. i. sa podujal aspoň čiastočne prispieť k realizácii tejto náročnej úlohy. Zvolil formu osobitných sond do vývoja vedy vo vybraných oblastiach vysokého školstva, ako aj v niektorých ďalších oblastiach, ktoré z rôznych uhlov pohľadu súvisia s vývojom vedy na vysokých školách v sledovanom období. Jednotlivé sondy do dejín vedy na vysokých školách boli spracované v podobe čiastkových štúdií spoločnej publikácie pod názvom Kapitoly z dejín vedy na vysokých školách na Slovensku v období 1918 – 1968. Publikácia pozostáva zo šiestich kapitol.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Hallon, Ľudovít (ed.)
Erscheinungsort Bratislava
Verlag Veda
Erscheinungsjahr 2023
ISBN 9788022420426
Seitenzahl 216
Bindungsart
  • Gebunden

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Zeitgeschichte