Literary science

Literary science


Display per page
Sort by
91 - 120 of 832 results
Product no.: 4300330
32.90 *
Delivery weight: 1,340 g

Not in stock

Product no.: 4300114
36.90 *
Delivery weight: 700 g

Not in stock

Product no.: 4801849
26.90 *
Delivery weight: 1,100 g

Not in stock

Product no.: 4801824
48.90 *
Delivery weight: 1,800 g

Not in stock

Product no.: 4801792
18.90 *
Delivery weight: 350 g

Not in stock

Product no.: 4800836
19.90 *
Delivery weight: 520 g

Not in stock

Product no.: 4201359
24.00 *
Delivery weight: 500 g
Product no.: 4801684
26.90 *

Not in stock

Product no.: 4801680
18.90 *
Delivery weight: 450 g

Not in stock

Product no.: 4801669
39.90 *
Delivery weight: 1,170 g

Not in stock

Product no.: 4801594
49.90 *
Delivery weight: 2,300 g

Not in stock

Product no.: 4202074
45.00 *
Delivery weight: 990 g

Not in stock

Product no.: 4801547
16.90 *
Delivery weight: 310 g

Not in stock

Product no.: 4801536
23.90 *
Delivery weight: 480 g

Not in stock

Product no.: 4101527
12.00 *
Delivery weight: 345 g

In stock

Product no.: 4801473
23.90 *
Delivery weight: 450 g

Not in stock

Product no.: 4100942
5.10 *
Delivery weight: 50 g

Not in stock

Product no.: 4800781
29.90 *
Delivery weight: 1,110 g

Not in stock

Product no.: 4801381
36.90 *
Delivery weight: 1,320 g

Not in stock

Product no.: 4800714
20.90 *
Delivery weight: 400 g

Not in stock

Product no.: 4801373
18.90 *
Delivery weight: 360 g

Not in stock

Product no.: 4000016
(Acta Universitatis Purkynianae, 139, Studia germanica 3).
26.00 *
Delivery weight: 420 g

In stock

Product no.: 4801372
20.90 *
Product no.: 4000028
Kniha věnovaná životním osudům a dílu spisovatele Pasternaka.
15.00 *
Delivery weight: 150 g

In stock

Product no.: 4000106
(Dokumenta Pragensia Monographia, Bd.17). Šumanská tiskárna patří mezi výkonné tiskárny předbělohorského období. Kniha seznamuje s historií tiskárny, jejími majiteli, přináší rozbor nejvýznamnějších tisků a tematických okruhů, soupisy českých a cizojazyčných Šumanian a soupis přetisků šumanských tisků.
20.00 *
Delivery weight: 750 g

In stock

Product no.: 4000226
(=Ed.Literární řada). Kniha je sestavena ze studií publikovaných během let 1967-1996 v literárních a odborných časopisech nebo sbornících, ale přitom představuje soudružné a soustředěné pojednání, které vychází v knižní podobě vůbec poprvé. Jednotlivé studie se sice věnují jen některým Máchovým dílům (Márinka, Křivoklad, Máj, Zápisník a Deník na cestě do Itálie), dojem komplexnosti však vzniká z autorčina způsobu podrobné četby s napínavým průběhem, ze schopnosti nápaditě se zabývat krátkým úryvkem, třeba jen jednou větou Máchova textu. Výklad básníkova díla je nečítankovým podáním. Kniha je koncipována jako celostná monografie o básníkových textech a svým edičním vyprávěním současně usiluje o to, aby ji čtenář mohl užívat i jako komentář k Máchovu dílu.
34.00 *
Delivery weight: 1,350 g

In stock

Product no.: 4000233
Soubor statí, které jsou výsledkem literárněhistorického výzkumu české literatury a literatury polské národnostní menšiny v dané oblasti a ve výsledku vytvářejí konzistentní strukturu spisu. Text práce nenahrazuje literární dějiny české a polské literatury českého Těšínska, ale usiluje přispět k jejich poznání, dotýká se i literárního života v regionu i jeho různých aspeků, zejména v komparaci s literárním životem polského a českého Slezska a podoby prózy a poezie českých a polských autorů. Literárněhistorický pohled je doplněn průhledy do tvorby významnějších autorů a jejich poetik, prostor je věnován i jejich kritické recepci.
13.90 *
Delivery weight: 300 g

In stock

Product no.: 4801358
21.90 *
Delivery weight: 400 g

Not in stock

Product no.: 4000235
B.Malamud started to publish his stories in the 1940s, a time which rerquired Jews to take a standpoint, including even those had not grown up in Jewish communities or were not interested in their roots. B.Malamud was one of them. In his stories he tried to picture postwar America and show what it takes to be a Mensch and an outsider in America. The read his books, no deep knowledge of Judaism or jewish culture is required. But the characters are marked by their cultural history, which Malamud uses symbolically as a drama of all mankind.
14.00 *

In stock

Product no.: 4000567

(Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, sv. 214). Z obsahu: Máchovské studie. K Šaldovu odkazu. Charles Morice a mladý Šalda. Nezvalova "Pantomima". Seifertovo "Na vlnách TSF". Holanův spor "duše s tělem". Jiří Wolker fiktivní a autentický. František Halas mezi vírou a skepsí. Kafkova první volba. "Hoře z rozumu" Karla Kosíka. Apollinairův "příběh" v Čechách-česká reflexe.

13.60 *
Delivery weight: 240 g

In stock

* Prices include VAT, plus delivery
91 - 120 of 832 results