Mezi normou a každodenní praxí: Správa komorních panství Pardubice, Poděbrady a Kolín v letech

Artikel-Nr.: 5301077
32,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preisvergünstigungen

1614-1702.

Publikace se věnuje hierarchii správy komorních panství v letech 1614–1702 se zvláštním zaměřením na vrchnostenské úřednictvo komorních panství Pardubice, Poděbrady a Kolín. Přibližuje dynamiku úřadování jednotlivých stupňů správy, od centrální dvorské komory přes českou komoru, rentmistrovský úřad a účtárnu po vrchnostenské aparáty a jejich komunikaci s městskými i venkovskými samosprávami a obyvateli daných panství. U vrchnostenských aparátů se zaměřuje nejen na proměnu organizační struktury úřadů, povinností a kompetencí jeho zástupců, ale snaží se přiblížit též sociální složení, platové ohodnocení či otázku kvalifikace potřebné k výkonu úřadu. Představen je dále samotný proces přijetí do služby, otázka motivace i sankcí a pojetí „úřední kariéry“ jako takové. Opomenuty nezůstávají některá neuralgická místa odrážející se v pramenech po celé sledované období (klientelismus, nedoplatky a defraudace apod.). Stěžejním cílem je zachytit, komparovat a analyzovat nejen proměny (či konstanty) v úřední praxi, ale poukázat též na disproporce mezi úřední „teorií“ a každodenní realitou a zasadit je do kontextu „doby a místa“, v nichž jsou sledovány.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Vlasáková, Zuzana
Erscheinungsort Červený Kostelec
Verlag P. Mervart
Erscheinungsjahr 2023
ISBN 978-80-7465-605-7
Seitenzahl 432
Bindungsart
  • Gebunden

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Zeitgeschichte