Zeitgeschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 1897 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5200995

V knize Pavla Švandy jsou shrnuty fejetony a eseje napsané v posledních letech. Autorovy zájmy zahrnuly angažovanou politickou publicistiku, osobní komentáře, kulturně historická témata i fejetonistické vtipné rozmary. Pavel Švanda shromáždil svou tvorbu bezprostředně související se soukromým i veřejným děním a s dobovými obsahy médií a také s našimi reakcemi na běžné potíže a rozpory. Poslední komentovanou zkušeností jsou naše tísně a naděje, činy i prohry v covidové krizi a na počátku rusko-ukrajinské války. Fejetony byly psány pro Český rozhlas, ostatní texty byly publikovány převážně v časopise Kontexty.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5200997

The Life of a Private Collector Behind the Iron Curtain.

Specifické poměry v totalitním Československu zrodily kvalitativně novou střední třídu, lišící se od střední třídy první republiky, která pro nás zůstává symbolem prosperující moderní demokracie. Představitelé této nové střední třídy neměli finanční zázemí svých předchůdců z doby mezi válkami, disponovali však vysokou mírou vzdělanosti a kritickým postojem vůči stávajícím společenským poměrům. Vytvářeli různé neformální komunity a snažili se udržet kontakt s kulturním děním za železnou oponou. Jednou z takových komunit byli sběratelé současného umění, kteří v přímém kontaktu s výtvarnými umělci sestavovali unikátní umělecké sbírky a svými aktivitami psali příběhy, které nám dnes připomínají, jak ambivalentní byl svět druhé poloviny 20. století.

48,90 *
Artikel-Nr.: 5200985

O prvním globálním teroristovi Iljiči Ramírezovi Sánchezovi, řečeném Carlos, bylo známo, že se v 70. a 80. letech 20. století pohyboval po střední a východní Evropě. Praha, Berlín, Budapešť, Sofie a zřejmě i Bukurešť byly hlavními městy států sovětského bloku, kde bylo Carlosovi i jeho teroristické skupině umožněno podnikat útoky a udržovat rozsáhlou síť extremistů. Až dosud však nebyla – snad kromě východního Německa a částečně Maďarska – známa jeho konkrétní činnost v těchto zemích a opatření komunistických bezpečnostních složek. Edice přináší několik set dokumentů z provenience operativních správ československé Státní bezpečnosti o rozpracování Carlose a členů jeho skupiny, o schůzkách s členy dalších teroristických skupin, jejich sledování po pražských ulicích a odposlouchávání v hotelu InterContinental.

62,90 *
Artikel-Nr.: 5200975

Doprovodná publikace k výstavě  „Škola a válka. Branná výchova v české škole“ návštěvníkům ukazuje historii výuky předmětu „branná výchova“ v jeho komplexnosti: v povědomí široké veřejnosti dosud přetrvává vzpomínka na socialistické pojetí branné výchovy, poprvé se však tento předmět objevuje již za první republiky v souvislosti s ohrožením republiky ze strany nacistického Německa, kořeny můžeme nalézt již před rokem 1918 za monarchie.

35,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200964

Tématem knihy jsou české technické scénáře z období 1945 až 1962. Poválečné znárodnění filmového průmyslu ovlivnilo výrobu filmů několika způsoby. Ideologicky vyhovující filmy a ekonomicky efektivní produkce se staly společným cílem. Sovětský filmový průmysl se stal vzorem pro československé filmaře. Například rozlišení literárního a technického scénáře se uskutečnilo na základě sovětských příruček. Přenos sovětské zkušenosti se střetával s československou tradicí. To vyústilo v nevydařené pokusy o implementaci nových postupů. Ve třech kapitolách zkoumám technické scénáře jako 1) téma scenáristických příruček, 2) proměnu formátu technických scénářů, 3) proměny schvalovacích mechanismů. Kombinuji metodologický rámec production studies a screenwriting studies.

23,90 *
Versandgewicht: 460 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200965

Kniha plná fotografií a dokumentů obsahuje vzpomínky desítek lidí na P. Martina Františka Vícha z Dobrše a rozhovory s ním. Kněz sloužil 40 let na Dobrši v Pošumaví. Součástí jsou i rozhovory s faráři, skauty, politickými vězni nebo exulanty stejného ročníku 1921 - s P. Karlem Fořtem, který sloužil koncem 40. let na šumavské Kvildě, a P. Václavem Dvořákem, sloužícím na Folmavě.

27,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200933

Vyrůstala v centru stalinské Prahy. Jako malá rozsvěcovala s maminkou na Karlově mostě plynové lampy, prala ve Vltavě, chodila s bandaskou pro mléko. V osadě u babičky na Slovensku poznala staré romské tradice a rodovou pospolitost a zažila nezapomenutelnou atmosféru vypravěčských a hudebních sešlostí. Naučila se, že život má naplňovat hudba a tanec stejně jako pomoc druhým, ochota dělit se, pracovitost a hrdost na romské kořeny. Tento recept předávala neúnavně desítky let dál.

Ikona romské kultury, bezmála osmdesátiletá Olga Fečová, žena s nezdolnou energií, představuje svůj život v knize, která na půdorysu individuálního osudu vypráví příběh Romů v československém prostoru. Postupně před čtenářem krystalizuje portrét silné osobnosti, jež je stálou a magnetizující autoritou pro celé generace Romů.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5200930

Válečný veterán RAF Tomáš Löwenstein Lom vypráví svůj životní příběh ženě, kterou potkal ve svých pětadevadesáti letech, když právě chtěl, jak říkal, „jet tramvají do krematoria a už tam zůstat“. O historických událostech minulého století, které protínaly jeho život, vypráví s nadhledem, humorem a poetikou, ale také zcela bez sentimentu muž, jenž vyrůstal v první republice a dospíval za války, kdy sloužil u britského královského letectva. Vztah s autorkou knihy vystihl slovy: „britský bombardér a jeho doprovodná stíhačka“.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5200915

Osada Háj u Mohelnice Dnes je proslulá především díky dvěma kulturním památkám, vodní elektrárně a vile. Podle návrhu architektů Bohuslava Fuchse (1895–1972) a Josefa Štěpánka (1889–1964) si je nechali v letech 1920-1924 postavit Ellen, Karel a Radomír Plhákovi. Jak u elektrárny, tak u vily se oba umělci - každý přitom jinak - pokusili ztvárnit architektonickými prostředky ovidiovské motivy transformace, proměny. V prvním případě proměnu vodní energie v elektrickou, u vily zase proces předávání životadárné energie čerpané z matky země, která napájí a spíná celou stavbu včetně jejích obyvatel. U obou budov architekti zcela osobitě reagovali na podněty českého kubismu s jeho snahou rozhýbat hmotu, rondokubismu s dekorativními sklony, stejně jako německého expresionismu s jeho dynamickými, skulpturálními či přímo organickými tendencemi. Kniha o vile a elektrárně však také připomíná dramatické osudy členů Plhákovy rodiny ve 20. století.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5200929

Souborné vydání dvou memoárových textů zachycuje téměř čtvrt století Ondokova života. Ve Vzpomínkách na studijní léta autor popisuje život v budějovickém petrinském internátu od roku 1939, středoškolská studia přerušená za druhé světové války, vysokoškolská studia v Brně ukončená nástupem komunistického režimu a vyprávění končí zatčením agenty StB na podzim roku 1951. V Muklovském Vatikánu pak Ondok líčí svůj pobyt v komunistických vězeních v letech 1951–1963, kam se dostal za tajně udělené kněžské svěcení a organizování filozoficko-náboženských vzdělávacích kroužků pro studenty. Oba vzpomínkové texty jsou psány podobným stylem, v němž se vyprávění střídá s úvahami a ve kterém autor nezapřel svůj jedinečný smysl pro humor.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5200921

Kniha představuje výsledky široce koncipovaného vědeckého výzkumu, který byl v souvislosti s výročím začátku 1. světové války realizován nejen ve střední Evropě, ale i v Gruzii, Skandinávii nebo pobaltských zemích. Ukazuje proměny nacionalistické rétoriky v politických a estetických diskurzech v souvislostech se změnou mapy Evropy v roce 1918 a vznikem nových států. Z různých pohledů kniha sleduje, jakými způsoby byl poválečný moderní vizuální jazyk šířen mimo tradiční centra a jakou roli přitom sehrála mezinárodní avantgardní síť, cirkulace moderních časopisů a další aspekty. Zásadním vědeckým přínosem je narušení tradiční představy, vytvořené v západním diskursu dějin umění a založené na černobílém rozdělení na národní, oficiální ideologii mladých států a mezinárodní utopické programy světa „bez hranic“. Autoři knihy na různých příkladech přesvědčivě ukazují, že umělci, poháněni vlasteneckým étosem, často následovali obě myšlenky paralelně nebo v různých fázích jejich života. Návraty k národně koncipovaným programům v zemích, které vyvstaly na troskách Rakousko-Uherské monarchie, jsou inovativně interpretovány jako efektivní strategie preferující nejednoznačné umělecké projevy, usilující uplatnit se v každodenním životě a odpovídající specifickým sociálně-ekonomickým potřebám dotyčných států. Představením „neznámého“ umění a uměleckých manifestů ze sousedních zemí publikace otevírá nové obzory a vybízí další badatele k rekonstruování vlastní i globální kulturní historie v horizontální perspektivě, bez nacionalistických přístupů.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5200927

Publikácia predstavuje život Židov na Slovensku po období holokaustu.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5200922

Vznik Československej republiky a s ním spojený zánik Rakúsko-Uhorska nepochybne patrí medzi zlomové momenty našich dejín. Zásadne ovplyvnil vývoj v celej strednej Európe a taktiež aj spoločnosť v slovenskej časti krajiny. Z ostrakizovanej časti populácie, ktorej jednotlivé elity často narážali na nemožnosť napr. pracovného postupu, sa stali súčasťou jednotného štátotvorného národa. Význam tejto udalosti si primárne uvedomujeme pri okrúhlych výročiach vzniku republiky, avšak často si neuvedomujeme rozsah zmien, ktoré sú spojené s touto udalosťou. Tie boli totiž, pri porovnaní s ostatnými udalosťami našich moderných dejín, bezpredmetné a zasiahli všetky časti spoločnosti. Rok 1918 patrí medzi tzv. osmičkové roky, pričom na rozdiel od väčšiny z nich predstavuje nielen prelomovú, ale aj pozitívnu udalosť. Napriek úspechu, ktorý vytvorenie republiky bezpochyby predstavovalo, sa jej podarilo v nezmenenej podobe vydržať necelých 20 rokov. Vývoj spätý s obdobím tzv. prvej republiky sa na trvalo zapísal do spoločenskej pamäti ako pozitívne obdobie. Toto spomínanie má často nekritickú podobu a do značnej miery ignoruje problematické témy týkajúce sa medzivojnového vývoja v spoločnosti. Publikácia, ktorú práve držíte v rukách, sa pokúša predstaviť celospoločenský vývoj po októbri 1918 a to, aký dosah pozitívny či negatívny, mali jednotlivé udalosti na celú slovenskú spoločnosť.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5200914

Edice vzpomínek novináře Jiřího Goldschmída (1925–2004). Autor pocházející z českožidovské rodiny vzpomíná na dětství, prožitek holocaustu (Terezín, Osvětim), který přežil jako jediný z rodiny, poválečnou dráhu novináře v ČTK, vedení mezinárodní žurnalistické školy pro školení agenturních novinářů v rozvojových zemích (1959–1969), cesty po Africe a Asii v 60. letech (Mali, Keňa, Alžírsko, Indie, Pákistán, Japonsko atd.), pražské jaro 1968 a jeho konec, perzekuci za normalizace (vyhození z ČTK, dělnické zaměstnání na stavbě pražského metra), rok 1989 a dění 90. let až po 11. září 2001.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5200912

Rozsáhlá kolektivní monografie, společný projekt předních českých a slovenských historiků, se v roce 100. výročí vzniku Československa zabývá politickým, hospodářským a sociokulturním vývojem v prvorepublikovém Československu, Evropě a zámořském světě (Severní a Jižní Amerika, Asie) mezi dvěma světovými válkami. Opomenuty nejsou významné meziválečné fenomény – v první řadě komunismus, fašismus a nacismus, jež se na konci třicátých let podílely na zkáze evropského kontinentu a na zavlečení světa do zničující války.

42,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200902

Kniha zpřístupňuje život, práci a myšlení Františka Uhlíře (1900–1980), předního politika Československé strany národně socialistické, místopředsedy exilové Státní rady za druhé světové války, v kanadském exilu po únoru 1948 pak profesora sociologie, kněze anglikánské církve a zakladatele misie pro křesťanské vzdělávání dospělých Temple Pastures u Ottawy. Čtenáři se do rukou dostává komentovaná edice dosud neznámých Uhlířových deníků a pamětí z doby druhé světové války a vydání překladu jeho pamětí publikovaných anglicky v Kanadě. Jak druhoválečné paměti a deníky, tak kanadské paměti doplňují odborné studie z per editorů.

54,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200895

Tato publikace byla vydána jako katalog k výstavě Králové majáles. Studentské slavnosti v Československu 1945-1990. Jejím hlavním tématem je majálesová tradice a její proměny se zaměřením na období po druhé světové válce, kdy dostala výrazně politické konotace. Studentské slavnosti odrážely povahu a programy politických režimů, nálady ve společnosti a míru emancipace studenstkého hnutí, které sehrálo důležitou roli v mnoha historických zlomech.

This publication has been conceived as a catalogue for the exhibition The Kings of Majáles. Student Festivities in Czechoslovakia 1945-1990. Its main topic is the tradition of Majáles and its transformations, with a special focus on the period after the Second World War, when it took on distinctly political conotations. Student festivals refelcted the nature and changes of political regimes, the atmosphere in society and the degree of emancipation of the student movement, which played an imortant role in many historical breaking points.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5200894

Informace o posledních bojích v oblasti Šumavy jsou přehledně utříděné z chronologického i geografického hlediska. Zcela podle zásad korektní badatelské práce jsou ověřeny z více původních zdrojů včetně cizojazyčných tak, aby ve svém souhrnu utvořily hodnotnou publikaci literatury faktu, vyhovující nejenom všeobecnému zájmu čtenářů, ale i studijním účelům jako nový pramen studia při zpracovávání diplomových i jiných absolventských prací atp.

15,90 *
Artikel-Nr.: 5200835

Kniha se věnuje fenoménu bezdomovectví v Olomouci z několika pohledů. Prvním je pohled majoritní olomoucké společnosti na bezdomovectví a její bezdomoveckou komunitu. Jeho základem je analýza dat z dříve realizovaných sociologických šetření. Druhým je pohled akademické komunity Univerzity Palackého na olomoucké bezdomovectví, který vychází z reprezentativního šetření uvnitř univerzity. Třetím a hlavním je pohled dovnitř samotné bezdomovecké komunity. Na základě kvalitativních rozhovorů kniha představuje vnitřní fungování olomoucké bezdomovecké komunity, snaží se porozumět jejím vnitřním sociálním vztahům i postojům vůči majoritě. Cílem knihy je představit a porozumět, jak majorita smýšlí o bezdomovcích, jak bezdomovecká komunita reálně funguje a jak ona vnímá své okolí. Bez takového hlubšího porozumění je řešení bezdomovecké problematiky ve městě Olomouci jen těžko možné.

14,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200893

Publikace přibližuje pomocí dobových dokumentů a fotografií vykonstruovaný politický proces s JUDr. Miladou Horákovou a dalšími osobnostmi, který se na pokyn vedení Komunistické strany Československa uskutečnil na jaře 1950. Na jeho přípravě se podíleli sovětští poradci vyslaní do Československa na podzim 1949. Doprovázela ho masivní dehonestační a propagandistická kampaň. Katalog vychází ze stejnojmenné výstavy, která byla v červnu 2020 připravena při příležitosti sedmdesátého výročí těchto tragických událostí.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5200863

Katalog Boje o hranice 1918–1919 ke stejnojmenné výstavě (30. 10. 2019 – 27. 9. 2020) přináší náhled na události, které nastaly bezprostředně po vzniku samostatného Československa. Vojáci vracející se z bojišť první světové války byli znovu nasazeni do bojů o nový demokratický stát, který musel uhájit svoji suverenitu a především státní hranice vojenskou silou.

Tato významná etapa československých dějin, která měla zásadní význam pro formování hranic a ozbrojených sil nového státu, zůstávala zastíněna tragickými následky první a později i druhé světové války. Za vlády komunistického režimu byla zcela potlačena a záměrně tabuizována. Důvodem se staly boje československého vojska proti rudé armádě Maďarské republiky rad, které probíhaly v roce 1919.

Prostřednictvím více než dvou set unikátních historických fotografií, které dosud nebyly publikovány, a artefaktů z muzejních i soukromých sbírek a rodinných archivů je prezentována nejen výstroj a výzbroj vznikající československé armády, ale také konkrétní příběhy a osudy přímých účastníků těchto bojů.

38,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200812

Josef Adamec byl prvním českým knězem před sto lety založené Obce křesťanů, jež začala krátce poté působit i na území Československé republiky, zprvu však v jazyce německém. Teprve vysvěcením Josefa Adamce v roce 1933 v ní začal vykonávat kněžské povolání rodilý mluvčí. Adamec nakonec působil jako pastýř pražského sboru Obce křesťanů přes šedesát let, ale z toho veřejně jen dvaadvacet. Obec křesťanů byla v Čechách třikrát zakázána a on se mohl starat o její příslušníky jen v utajení. Po celou dobu jim byl světlem v temnotách. Když po sametové revoluci začal pracovat veřejně po čtvrté, bylo mu 88 let, ale ve své vůli byl naprosto nezlomený. Po pěti letech – na Velký pátek roku 1995 – zemřel za pozoruhodných okolností v novém domě Obce křesťanů Na Špejcharu 3 v Praze.

24,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200857
49,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200845

Reinhard Heydrich nastoupil do funkce zastupujícího říšského protektora 27. září 1941 a setrval v ní do 4. června 1942, kdy zemřel na následky atentátu spáchaného na něj parašutisty Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem o osm dní dříve. Během svého působení na Pražském hradě se Heydrich věnoval nejen krvavé represi proti odbojným Čechům a „konečnému řešení židovské otázky“, ale také problematice přestavby správního aparátu a zajištění fungování protektorátu jako „zbrojnice třetí říše“. Toho všeho, ale i jiných problémů a plánů, se týkaly jeho známé, méně známé i zcela neznámé projevy a stati, jež vznikly v Praze a které nyní poprvé vycházejí v souborném vydání v češtině. Vedle toho kniha přináší pohledy na Heydricha – formulované po jeho smrti – ze strany jiných vysoce postavených členů SS. Samostatnou kapitolu pak představuje pojednání o Nadaci Reinharda Heydricha, která až do posledních válečných dnů působila v Praze.

17,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200832

Kniha je symbolickým poděkováním autorům, kteří se v naději, že jejich záznamy mohou posloužit nejen rodinným příslušníkům, ale i dalším čtenářům, pustili v polovině 90. let do sepisování vzpomínek na své dětství ve Vídni.

Publikace není vyčerpávající syntetickou rekonstrukcí života české vídeňské komunity. Spíše je třeba ji pojímat jako jakýsi symbolický výlet zpět v čase, ve vzpomínkách do míst, která již dávno v hmatatelném světě neexistují, nebo alespoň ne v podobě, jaká je zde předestřena. Nechceme popisovat Vídeň tak, jak ji zná běžný turista. Vídeň plnou památek, nádherných kostelů, paláců a muzeí. Budeme ji popisovat tak, jak v ní žili prostí lidé, naši pamětníci, jejich rodiče, příbuzní a známí. Bude se tak jednat o pomyslný imaginativní výlet – provoněný vídeňskou kávou a pečenými kaštany, důvěrně známou chutí gugelhupfu a leberkäsu, se zvuky cinkající tramvaje č. 48, která se na horním konci Panikengasse stáčela na Herbstrasse. Za průvodce nám poslouží třiadvacet pamětníků zmizelého světa specifické „české Vídně“, zvláštního mikrosvěta uprostřed velkoměsta. A právě do takovéhoto prostředí relativně uzavřené komunity se postupně rodily ony „děti křtěné Dunajem”, jež prožily v meziválečné Vídni své dětství, případně časy dospívání.

32,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200827

Kniha věnovaná identitě strukturované židovské menšiny v českých zemích v první Československé republice vytváří celek s monografií Židé v českých zemích po šoa – Identita poraněné paměti (Marenčin PT 2016).

Jejími hlavními tématy jsou společensko-politická východiska minority po vzniku státu, v jeho „zlatém“ období a v době sílícího ohrožení československé demokracie ve třicátých letech minulého století. Syntetické zpracování se však věnuje také reakcím českožidovského a národněžidovského (sionistického) hnutí na dobovou situaci v závislosti na předchozích směrováních českého Židovstva. Jeho cílem je zasazení domácího vývoje do (středo)evropského kontextu.

25,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200826

Klatovech v letech 1945-1947.

Kniha popisuje část retribučního soudnictví, jímž domácí poválečná spravedlnost reagovala na zločiny spáchané v temném období našich dějin, vymezeném dekrety prezidenta Edvarda Beneše mezi 21. květnem 1938 a 31. prosincem 1945. Nosnou částí díla je analýza spisů všech zločinců, jimž Mimořádné lidové soudy v Plzni a v Klatovech uložily trest smrti, zpracovaná do zhuštěných kazuistik a syntetizovaná v závěrečných kapitolách knihy.Hrdelních trestů bylo navrženo 60, avšak tři zločinci, všichni u MLS v Plzni, trestu právem či neprávem unikli. V českých zemích šlo celkem o 713 hrdelních ortelů.

V průběhu psaní díla vyvstala otázka, do jaké míry se československé retribuční spravedlnosti podařilo vyrovnat s tragickým obdobím našich dějin, jaké měla kladné a jaké záporné rysy a zda snese srovnání s výsledky československé a české spravedlnosti pozdějších období. V závěru knihy autor hypoteticky uvádí, že retribuční soudnictví, reprezentované lidovými soudy v Plzni a Klatovech, může při všech svých chybách a nedostatcích být inspirativním příkladem pro moderní justici, která se nevyrovnala se zločiny naší minulosti tak, jak by to potřeba mravní obrody národa po těžkých obdobích obou totalitních režimů zasluhovala.

29,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200824

Příspěvky ke studiu české, slovenské a československé krajanské přítomnosti v bulharských zemích.

Jednotlivé kapitoly knihy se kromě svých autorů liší jak svými metodologickými východisky, tak i širším paradigmatickým zázemím. Úvodní kapitola, věnovaná „české invazi“ do osvobozeného Bulharska, je dominantně rekapitulačním historickým příspěvkem, který čtenáře seznamuje s hlavními konturami české přítomnosti v zemi po Osvobození. Druhá kapitola přináší komentovanou edici textu neznámého krajana, zabývajícího se ve značném detailu přehledem působení Čechů v Bulharsku z perspektivy přímého účastníka. Kapitola třetí, hledající odpověď na otázku po charakteru slovenské krajanské komunity v Bulharsku, kombinuje historické přístupy s metodami etnologickými a předkládá typologizaci slovenské komunity v zemi v různých etapách její existence od Osvobození až do současnosti. Čtvrtou kapitolu tvoří edice textu z roku 1932, jehož jednotlivé sekce ukazují situaci v pobočkách klíčové krajanské organizace v zemi, Československého národního domu „T. G. Masaryka“, potažmo v krajanských komunitách v Sofii, Brašljanici, Gorné Mitropoli, Mrtvici (Podemu), Vojvodovu a Ruse. Kapitola pátá se zabývá fenoménem (vděčné) paměti na bulharské Čechy, kteří byli „zosobněni“ v názvech ulic, škol či hor, a představuje neotřelý exkurz do oblasti vzpomínkové oikonymie.

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200811

Osudy židovských obyvatel, kteří zde žili na počátku druhé světové války a které odvlekl a ve většině případů zlikvidoval nacistický režim. Vzhledem k důsledně vymáhaným protižidovským nařízením se zachovalo jen velmi málo dokumentů, které by je dnes připomínaly. Podařilo se shromáždit množství fotografií, skenů, ústních svědectví i odkazů na archivní dokumenty, na jejichž základě bylo možné znovu do jisté míry poskládat příběhy, které měly být zapomenuty. Muzeum je připomíná u příležitosti 80. výročí židovských transportů jako memento a varování před důsledky válečných konfliktů.

15,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200808

Na pozadí historických událostí se v této knize rozvíjejí osudy dvou významných brněnských rodin – česko-německých Uxů, zakladatelů Slévárny bratří Uxů na Plotní a české rodiny Tachovských, někdejších majitelů největší brněnské drogerie na České. Autorka, potomek obou těchto rodin, líčí autenticky, jak do jejich života zasáhly dramatické dějinné události od dob mocnářství po vznik republiky, přes obě světové války až do dnešních dnů.

24,90 *
Versandgewicht: 430 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 1897 Ergebnissen