Belletristik


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 2001 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5301108

Renomovaný psychiatr, pedagog, katolický kněz a esperantista se v rozhovoru s Janem Paulasem ohlíží za svou padesátiletou psychiatrickou praxí. Vzpomíná na dobu studií i začátky své profesní dráhy v dobách ateistického marasmu. Mluví o své konverzi, sleduje proměny naší společnosti po pádu komunismu a nabízí svůj neotřelý pohled i na věci budoucí. Kniha je protkána humornými i méně veselými příběhy z autorova života. Dvojí role psychiatra a duchovního zprostředkovává čtenářům jedinečný pohled na svět zdravých i nemocných, kněží i laiků, zpovědníků a psychoterapeutů, církve i společnosti. Max Kašparů s úlevou vzpomíná na primáře, který nové pacienty vítal slovy: „Blázinec je před branou. U nás je klid a pohoda.“ A v tom je i hlavní přínos této knížky: nejen otevřeně poukazovat na problémy naší roztříštěné společnosti, ale také nabídnout radu, jak dobře žít, abychom se nezbláznili.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5301106

Tři hořkosladké černé novely spojuje do jednoho tematického celku živý kontakt s osobami odešlými „na druhou stranu“. Reklamní textař v sobě objeví dar komunikace se zásvětím, který využívá k pomoci pozůstalým — truchlícímu otci zprostředkuje kontakt s dcerou usmrcenou při dopravní nehodě, zoufalé matce odhalí, kam zmizely její malé děti, až na něj emocionální síla jednoho nešťastného místa a nával lidí a duší začne být příliš. Unesený pracovník farmaceutického průmyslu je nucen trávit čas svázaný v kozelci v garáži, aby sloužil jako příslovečná vrba, na niž si vylévá svůj nesmírný vztek za uštědřená příkoří psychopatický gangster, kdysi hubený, bezmocný, zneužívaný chlapec. A v asi nejvýraznější a nejvíce zapamatování hodné třetí části pomáhá bývalý přítel duši mrtvé miss, zavražděné žárlivým manželem, pomstít daleko horší nepotrestané násilí z doby dospívání.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5301105

První souborné vydání básnických sbírek autorky (1946–2013; od roku 1969 žila ve Francii), jež si sama uspořádala a připravila k vydání. Shrnuje básnické sbírky Ryba k rybě mluví (1969), Ztráta řeči (1973), Extra Dry Silence (1988), Bez názvu (1991), Tělesná schránka (z let 1992–96) a Zimní derviš (2008).

 

Poetika Vladimíry Čerepkové, ve svých počátcích ovlivněná Allenem Ginsbergem a Janem Zábranou, se vyvinula ve zcela osobitý básnický hlas, pro nějž bychom v novodobé české poezii jen stěží hledali obdobu. Přes drásavé litanické básně plné konkrétních reálií, vypovídající o exilu jako novodobém lidském údělu (ve sbírce Ztráta řeči), došla Čerepková k jakémusi až téměř odhmotněnému básnickému minimalismu (ve sbírkách Bez názvu a Tělesná schránka). Soustředěné verše sbírky Zimní derviš, plné osobní naléhavosti, zachycují většinou přírodní rámec, skrze nějž je nahlížen lidský osud, uplývání času a míjení všeho uchopitelného. Poslední sbírka Vladimíry Čerepkové odkazuje ve svých nejlepších básních k výrazové úspornosti staré čínské či korejské poezie.

25,90 *

Neu

Artikel-Nr.: 5301096

Protagonistka prvního románu Niny Špitálníkové, autorky Svědectví o životě v KLDR, žije v Jižní Koreji, ačkoli se narodila v té Severní. Vyprávění líčí její strastiplnou cestu za svobodou, hříchy minulosti i pochyby, které ji po celou dobu provázejí.
V kaleidoskopickém příběhu poznáváme perspektivu a osudy prominentů severokorejského režimu i těch na dně společenského žebříčku. Díky tomu klade román Severka závažné otázky, které dalece přesahují hranice Korejského poloostrova. Ta základní zní: Co může jedinec obětovat pro vlastní svobodu?

 

24,90 *

Neu

Artikel-Nr.: 5301094

Tři generace, tři životní názory a postoje. Děda, otec, dcera.

Děda, bývalý učitel tělocviku, vnímá, že svět není v pořádku. Píše o tom knihu, přitom je zcela v zajetí konspiračních teorií. Otec Vladimír, počítačový expert a velký obdivovatel vědeckého pokroku, se samostatně vypracoval a zastává lukrativní pozici v technologické firmě. Rád si vypočítává, co všechno udělal pro blaho rodiny i lidstva, a vždycky mu vyjde, že na sebe může být právem pyšný. Až do chvíle, kdy zjistí, že z jeho dcery Julie se stala radikální ekologická aktivistka, která nekompromisně bojuje právě proti tomu, v co sám věří.

Kousavý román Michala Kašpárka se čte jako katalog mezigeneračních nedorozumění. V ostře načrtnutých situacích a vtipně podaných dialozích se střetávají tří rozličné pohledy na svět.

24,90 *

Neu

Artikel-Nr.: 5301085

Nikdy si nemůžeme být jistí, kde přistaneme.

Velké evropské letiště, masa cestujících a každý z nich si v příručním zavazadle nese svůj osobní příběh. Občas o sebe zavadí ramenem a jejich cesty se na okamžik protnou. Žena žijící ve stínu svého partnera, programový smolař se slabostí pro Kerouaca, dcera na cestě z karu. Bianca Bellová ve své nové knize umně propojuje čtyři obyčejné a zároveň pozoruhodné příběhy a ukazuje, že život je jako tranzitní zóna, kde náhodné setkání s cizím osudem může ten náš přesměrovat jinam. Anebo taky ne.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5301080

Román o pátrání po včerejších kořenech dnešních událostí, jež určily osudy řady Čechů i Finů.

Ne každá láska musí mít romantickou podobu, zvlášť ne ta, kterou určují dramatické dějinné zvraty. Spletitým klubkem česko-finských vztahů se osudově táhne nit životního příběhu česko-německé spisovatelky Dorothey Illingové a jednoho ze zakladatelů samostatného Finska, Carla Gustava Emila Mannerheima.

Když se nenápadná rozhodnutí prolnou s velkými dějinami, mohou určit osudy celých generací. V centru zásadních událostí přitom vždy zůstává ukrytý člověk a jeho nejobyčejnější touhy a přání. Především po bezpečí, domově a porozumění. Navzdory tomu musí hrdinové často volit mezi odvahou a zbabělostí, odhodláním a rezignací, obětí a sobectvím. A důsledky těchto rozhodnutí budou doznívat dávno poté, co životy hlavních hrdinů zmizely ve vlnách času.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5301078

Pro skauty, trampy a toulavý lid s batohem na zádech všeobecně je Miloslav Nevrlý (1933) určující osobností. Jeho osamělé toulky po Jizerských horách a Karpatech, které podnikal od padesátých let, inspirovaly zástupy následovníků – někteří z nich jsou populární cestovatelé, jiní skromní tuláci, kteří o svých prožitcích mlčí, ale svůj život jimi naplňují neméně intenzivně.

Miloslav Nevrlý, skautskou přezdívkou Náčelník, jim byl příkladem, že se neznámými končinami dá chodit bez map, nenosit s sebou v batohu v podstatě nic, vydat se nejistotám a nalézt tak radost a smysl. Byl to právě on, kdo po odsunu německého obyvatelstva v podstatě znovu objevil zapadlá místa nejsevernějších českých hor a napsal o tom ceněnou Knihu o Jizerských horách. Byl to on, kdo naučil čtenáře Karpatských her hrát hry na poutníka s lehkým srdcem či na jitřní radost; mnoho lidí tvrdí, že tato útlá kniha jim doslova změnila život.

Miloslav Nevrlý završuje devadesát let svého života v obdivuhodné fyzické i mentální kondici. V knižním rozhovoru rekapituluje své cesty a prožitky nad rámec toho, co o nich dosud napsal. Hovoří také o víře, o práci (lépe řečeno o zaměstnání) v libereckém muzeu, o své rodině a přátelích. Zejména pak vzpomíná na výpravy do osamělých hor, jakých je dnes už tak málo.

31,90 *

Neu

Artikel-Nr.: 5301074

Básník, textař, skladatel, kytarista a písničkář Jiří Smrž v této knize předkládá čtenářům všechny své písňové texty, řazené abecedně, a též vzpomíná na vše, co utvářelo jeho život – od dětství až dosud. Je přesný a vážný, ručí za každé své slovo. V textech písní i ve vzpomínkách. Vstupujeme spolu s ním mezi folkové muzikanty, čteme o jejich hraní i vzájemných vztazích. Poznáváme autorovy vzory a učitele, procházíme nahrávacími studii, dotýkáme se práce v lese a života na Šumavě.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5301066

Dlouholetý editor, nakladatel a spolubesedník Miloně Čepelky Josef Pepson Snětivý říká o této publikaci, která vychází k sedmaosmdesátým narozeninám všestranného umělce a spoluzakladatele Divadla Járy Cimrmana:

„Nebudu nijak originální, řeknu-li o Miloni Čepelkovi, že je ,malý velký muž‘. A hned mě napadá zdánlivý protiklad: navzdory své fyzické lehkosti nepluje po povrchu a nespokojí se s pěnou dní, ale se zvídavostí takřka dětskou a s neuhasitelnou chutí se noří do hloubky, do pomyslné vody pod zmiňovanou pěnou. Ta voda je někdy kalná, jindy naopak překvapivě průzračná a čistá, pak zase ,obyčejná‘ – ale vždy živá. Sám je takový pokaždé: jako herec, textař, dramatik, básník, prozaik i glosátor.

V posledně jmenované roli stvořil už dvě publikace a po titulu Skok sem, skok tam přichází s knihou Letí to pamětí. Jsem rád, že navzdory slovesu ,letí‘ je onen pohyb vzpomínek, úvah a postřehů dostatečně klidný na to, aby jej zachytil, a my se do nich můžeme ponořit.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5301027

Obrazová publikace, vydaná u příležitosti zápisu archivu Antonína Dvořáka do Mezinárodního registru paměti světa UNESCO, představuje život a dílo světoznámého skladatele na základě předmětů a dokumentů soustředěných ve sbírce Muzea Antonína Dvořáka. To se nachází v letohrádku Amerika na pražském Novém Městě, Ke Karlovu 20 a je součástí Národního muzea. Na základě běhu skladatelova života koncipovaný text zavede čtenáře do Dvořákových působišť, v četných fotografiích pak kniha ukazuje osobní předměty, rukopisy i dílo. Kniha vychází česko-anglicky.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5301031

Ve třetím svazku souborného díla pražského rodáka, česky píšícího židovského novináře a spisovatele Františka R. Krause, souputníka Franze Kafky, Egona E. Kische, Johannese Urzidila a dalších členů tzv. Pražského kruhu, čtenář nalezne jedenáct povídek tematicky spojených s holokaustem. Autor, sám vězeň v Terezíně, Osvětimi, Gliwicích a Blechhammeru, vykreslil příběh lidí různého věku i sociálního postavení, které spojil tragický osud, ať již šlo o „obyčejnou ženu“ v terezínském ghettu nebo slavnou vídeňskou operní zpěvačku a další osobnosti.

Některé povídky tematicky i časově překračují dobu druhé světové války. Stín budoucího holokaustu ovlivňoval osudy lidí již před válkou, stejně jako setrval po ní, když se oběti holokaustu stávaly oběťmi dalšího vydírání, nedokázaly zprostředkovat svou zkušenost těm, kteří ji nezažili, nebo si „jen“ nesly hrůzu prožitých let.

Kniha je stejně jako obě předchozí ilustrována synem autorova dlouholetého přítele a spoluvězně v Terezíně, akademickým malířem Ivanem Bukovským.

24,90 *
Versandgewicht: 480 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301029

Autor popisuje svoji esperantskou kariéru jako funkcionář několika esperantských organizací (Světový esperantský svaz, Český esperantský svaz, Mezinárodní železničářská esperantská federace, Mezinárodní akademie věd v San Marinu, kde je esperanto jedním z oficiálních jazyků), ale také jak se mu podařilo esperanta využít profesionálně ve své Kongresové a vzdělávací agentuře a stejnojmenném nakladatelství. Představuje jak seriózní, tak i veselé momenty svého života s esperantem, které mohou být často poučné.

Součástí jsou vybrané úryvky z publikací autora a časopisecké články na různá témata, které považuje za důležité. Dále také ukázky z nakladatelské tvorby podle témat.

Na konci jsou připojeny přílohy: 1. Úplná mluvnice esperanta. 2. Akademie esperanta. 3. Doporučené internetové portály

23,90 *
Artikel-Nr.: 5301026

Stárnoucí novinář Petr Kříž, jehož posedlostí jsou výtvarná díla ztvárňující zimní výjevy, přiletí do Izraele, kam jej pozval jistý Hanuš Weigl, český Žid, o kterém ale Petr neví zhola nic. Hanuš Petra požádá, aby se vydal po stopách pokladu olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna. Také mu sdělí, že Petr po jeho smrti zdědí jisté indicie, jimiž se má při pátrání řídit. Tím odstartuje Petrova cesta labyrintem domněnek, odkazů, literárních a dějinných odboček, útržků ze životů více či méně známých postav a historických anekdot s více či méně zjevnou spojitostí.

Jiří Kamen vede vyprávění ve dvou dějových liniích: historické události jsou líčené v kapitolách Hráči, v kapitolách Pátrači pak sledujeme pátrání po arcibiskupově minulosti i penězích, jež měl odkázat na založení olomoucké univerzity. Autor postupně odhaluje dosud neznámá Kohnova tajemství. Problém ale je, že jsou ve hře síly, které chtějí zveřejnění některých tajemství zabránit.

26,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301000

Byl jednou jeden dům… na rohu Mánesovy a Třebízského ulice na pražských Vinohradech. Poutavý příběh nejen tohoto domu a jeho obyvatel, ale i celé pražské čtvrti, zajímavých Vinohraďáků, známých i méně známých a také historii několika divadelních souborů s touto čtvrtí spjatých vypráví spisovatelka a „první dáma černého divadla“, která prožila v tomto domě celý svůj život. Překotná doba více než uplynulé stovky let dala vzniknout v této pozoruhodné pražské čtvrti příběhům přímo strhujícím.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5300213

Rozsáhlý soubor vzájemné korespondence významného českého psychiatra, psychoanalytika a surrealistického básníka Zbyňka Havlíčka (1922-1969), syna prozaika Jaroslava Havlíčka, s Evou Prusíkovou, je strhujícím milostným románem v dopisech, mimořádným kulturně-historickým příspěvkem k poznání českého kulturního a politického života 60. let 20. století, sondou do dějin české psychiatrie i jedinečným svědectvím o dějinách poválečného českého surrealismu.

36,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300139

Jako druhý díl čtyřsvazkových Spisů významného surrealistického básníka, esejisty, překladatele a klinického psychologa Zbyňka Havlíčka (1922-1969) vychází po svazku Dopisy Evě soubor jeho esejů, přednášek a teoretických prací. Dlouho očekávanou knihu s pohnutou ediční historií uspořádal Stanislav Dvorský, který ji též opatřil rozsáhlým edičním komentářem a doslovem. Havlíček ve svých statích reflektuje vlastní básnickou tvorbu, obšírně se zabývá sny a v řadu studií se věnuje surrealismu. K nejpodnětnějším textům patří studie, v nichž se uplatňuje jeho odborné zaměření, například stať o psychopatologii v díle Franze Kafky či studie o románu Neviditelný jeho otce, prozaika Jaroslava Havlíčka. Kniha je opatřena jmenným rejstříkem a doplněna rozsáhlým oddílem dokumentů.

28,90 *
Versandgewicht: 900 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300958

Psaním rozhlasových her se Milan Nápravník začal intenzivně zabývat po roce 1968, poté co emigroval do Západního Německa. Texty pro rozhlas představují v rámci jeho tvorby zcela zapomenutou oblast, a nutno podotknout, že zcela neprávem. Tyto textové kompozice, byť se nikdy nedočkaly žádné výraznější odezvy, rozhodně nepředstavují žádné marginálie, nýbrž hodnotná literární díla, která dobře zapadají do celkového kontextu autorovy tvorby.

Je mnoho způsobů, jak Nápravníkovy rozhlasové kompozice vnímat a interpretovat: můžeme je uchopit jako díla jazykově filozofická, můžeme zkoumat jejich vazbu k surrealistickým postupům, lze se soustředit i na jejich jazykovou hudebnost a variační bohatost, v neposlední řadě můžeme tyto texty vnímat i jako intimní zprávu o osamění básníka v exilu. Ať zvolíme jakoukoli perspektivu, dojdeme k závěru, že ve své tvůrčí mimoběžnosti byl Nápravník dokonale nekompromisní a důsledný – a s odstupem řady desetiletí se jeho texty jeví jako nadčasová a zneklidňující díla.

18,90 *
Versandgewicht: 160 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300957

Milan Nápravník (1931–2017) byl český surrealistický básník, esejista, dramaturg, autor rozhlasových her, malíř, fotograf a sochař. V roce 1968 odchází do emigrace, kde po přechodném pobytu v Západním Berlíně a Paříži působí jako rozhlasový redaktor v německém Kolíně nad Rýnem. Autor několika knižních titulů – básnických sbírek, próz a souborů esejistických textů. Se svými asamblážemi, malbami, skulpturami a fotografiemi se zúčastňuje řady výstav ve Francii, Velké Británii a Spolkové republice Německo. V roce 1996 vystavuje také v Praze ve výstavní síni Mladé Fronty a po jeho smrti uspořádá retrospektivní výstavu Nápravníkova výtvarného díla pražská Galerie Maldoror (2018). Jako člen Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) se hlavně v sedmdesátých a osmdesátých létech podílí aktivním způsobem na tamním politickém dění.

20,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300954

Jak vznikly Mahlerovy sady? K čemu toto místo sloužilo kdysi dávno a k čemu v padesátých letech minulého století? A jak se tu ocitla Žižkovská televizní věž? Po přečtení tohoto komiksu se budete chtít těmito místy projít. Nebo si jej přečíst znovu třeba přímo v parku pod věží. Příběh, v kterém se potkává legenda, historie a přítomnost, se točí okolo Žižkovské věže. V její blízkosti se autor pohybuje vlastně celý svůj život, tak měl dost času si vzpomenout, co všechno se na tom místě odehrálo. Nebo možná ještě odehrává? Radek Doskočil ve své prvotině zúročil letité zkušenosti tvůrce animovaných filmů. Kresba je suverénní, úderná, animátorsky živá a skvěle zachycuje částečně autobiografické vyprávění, které je neotřelým způsobem prolnuté s mystickým příběhem o Golemovi. Vhodné nejen pro milovníky pražského Žižkova a skrytých tajemstvích.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5300952

Poslední román významného českého a evropského autora Jiřího Kratochvila nazvaný Klošár aneb Co si mamlasové povídali. Příběh člověka, který zázračně rychle získá pohádkový majetek a vzápětí o něj stejně rychle přijde, se odehrává v devadesátých letech minulého století a jako všechny Kratochvilovy romány je zasazen do Brna, do přesně popsaných konkrétních domů, ulic a míst, ale přitom čtenáře zve i do kouzelných světů svébytné fantazie. Zároveň je obrazem střetávání dobra a zla v současném světě. Nový román Klošár je doplněn sedmi povídkami. Některé z nich (Modlitba carovy chůvy, O Markytánce, Případ dobře uzamčeného pokoje) jsou nové, jiné jsou již téměř zapomenuté a v této knize vycházejí v přepracované podobě po mnoha letech (Vrah holubů, Předvečer seance, Případ nevhodně umístěné šance). Poslední povídka Čertovo kopýtko je o spisovatelských osudech za normalizace i po pádu železné opony.

28,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300881

Otevřely se dveře je básnická sbírka Jiřího Staňka (1957), jehož Ludvík Kundera dlouhodobě považoval za jednoho z nejosobitějších českých básníků. Jiří Staněk, člen českého centra PEN klubu, debutoval roku 1979 sbírkou Hrací automat, od té doby vydal řadu básnických sbírek a bibliofilií. Výbor z jeho knih vyšel v roce 2009 v nakladatelství Druhé město pod názvem Pornofilie. Poezie Jiřího Staňka byla přeložena do němčiny, polštiny, slovenštiny a maďarštiny, jeho básně jsou zastoupeny v řadě almanachů. Občas píše i recenze či písňové texty. Od roku 1976 se datovalo jeho přátelství s Mirkem Kováříkem a jeho účast na klubových pořadech Zelené peří. Příležitostně spolupracoval s režisérem Petrem Poledňákem na přípravě divadelních inscenací.

12,90 *
Artikel-Nr.: 5300864

Román o životě učence, literáta, kněze a pedagoga Bohuslava Balbína (1621–1688) propojuje realitu a fikci pokud možno tak, aby na sebe co nejtěsněji nasedaly, zároveň se snahou vylíčit dobové mravy a atmosféru tak věrně, jak jen s odstupem let lze. Sedmnácté století, dominované třicetiletou válkou, patřilo v našich zemích a přilehlé střední Evropě k nejhorším vůbec, srovnatelné snad jen s tím dvacátým. I Balbín v dobovém bludišti prospěchu a hrůzy kličkoval, jak se dalo. Dříve, než se stal idealizovanou, leč zaprášenu vycpaninou v obrozenecké almaře zasloužilých dědků, to byl člověk z masa a krve, také nadšený lovec a rybář, první český „skautský vůdce“ i jazykový národovec.

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300811

Portréty ze života Marie Čermínové alias Toyen. Ilustrovaná biografie sleduje jednoduchou formou výjimečný život a dílo této světoznámé malířky.

Marie Čermínová alias Toyen byla světově proslulou umělkyní. Zažila zlatá léta v období první republiky i strasti druhé světové války. Věhlasu se dočkala zejména ve Francii, kde většinu svého života pobývala. Biografie ilustrátorky Lenky Jachanové představuje jednoduchou formou neobyčejný život této výstřední a na svou dobu pokrokové malířky. Nejdůležitější momenty jejího života jsou doplněny originálními ilustracemi, kterými můžete kdykoliv s chutí zalistovat.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5300855

Příběh Jany, narozené v Praze, která kvůli pronásledování komunistickým režimem opouští s manželem a dvěma dětmi svou zemi a začíná nový život ve Spojených státech. Monika Zgustová v novém bilančním románu literárně skvěle přetavuje těžká témata rodiny a emigrace na pozadí dějin dvacátého století. Ohlíží se jemným, nostalgickým jazykem, krystalicky čistým. Jako by vypravěčka se čtenářem zvolna upíjela čaj provoněný jasmínem, vedla ho zákrutami svého života a sdílela údiv nad světem. Sáhla do osobních dramat, popsala onu tragédii, kterou lidem škodolibě nachystala příroda a jmenuje se rodina.

Příroda sváže vlákna citlivého srdce a napojí ho na lidi, kteří si jdou bytostně na nervy. Usadí lidi s rozdílným citem a smýšlením v rodinných hnízdech, kde se mísí intimní blízkost a nepřekonatelný odpor. Především vzorec vztahů matek a dcer je zrcadlo. Stojí si v cestě, vzduchem jiskří konkurenční boj; bojují o přízeň patriarchy rodinného krbu. Osud, který s námahou sotva unesou, ale unést musejí.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5300853

Literární deník, v němž historik literatury, kritik a publicista zachycuje formou filosofických rozjímání, vzpomínání a impresivních reflexí postřehy ze svého každodenního nazírání věcí světských i duchovních. Tyto záznamy zahrnují období od srpna 2021 do srpna 2022.

Autor, který je v podtitulu nazývá rokem života s literaturou, se je snažil na rozdíl od předchozích svazků svých deníků více přiblížit žánru literárních miniatur.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5300852

Mnoho povyku pro něco, chtělo by se volat. Po dvou prozaických textech přichází Božena Správcová opět s básnickou sbírkou. Lyrický zápisník, ozvěna snů, vzpomínek a reality, jejichž smysl a promyšlená vrstvenost vyniknou na řezu každého jednotlivého čtení. Knihu provázejí ilustrace Ladislava Sýkory.

13,90 *
Artikel-Nr.: 5300850

Plzeňská rodačka, básnířka, překladatelka a mecenáška PhDr. Hana Gerzanicová v r.1949 emigrovala do Austrálie, v 90. letech se vrátila do Plzně a s obdivuhodným elánem se zapojila do kulturního dění. Mimo jiné je členkou Obce spisovatelů, Svazu australských spisovatelů a básníků, Mez.společnosti básníků (USA) a Společnosti pro vědy a umění (USA). Za svoji práci byla mnohokrát oceněna např. jako Významná česká žena ve světě. Obsahem knihy jsou vzpomínky třiapadesáti osobností, spolupracovníků a přátel paní Hany z mnoha oblastí společenského a kulturního života - spisovatelé, novináři, politici, umělci, charitativní a kulturní pracovníci atd. Každý text doplňují barevné fotografie (celkem více než 200 snímků), kde je p. Hana nejen s pisateli textů, ale při různých příležitostech a s mnoha dalšími osobnostmi. Snímky tak spolu s texty dokumentují události a akce v průběhu téměř třiceti let, které uplynuly od návratu p. Hany z emigrace. Kniha byla vydána k jejím 95. narozeninám, které oslavila v květnu 2023.

21,90 *
Artikel-Nr.: 5201282

Druhý svazek pokračuje v ediční řadě Korespondence Jakuba Demla (1878 - 1961), která chce zpřístupnit některé dosud nevydané soubory básníkových dopisů. Dochovaly se jich tisíce desítkám adresátů. Potvrzují těsné spojení Demlova díla a života, ale také vyvracejí představu, že vše, co zažil, vepsal do svého díla nebo že vše, co sepsal, také publikoval. Tento soubor má také zásadní význam pro poznání Demlova díla, jeho literárních i duchovních zdrojů, a pro pochopení jeho životních podmínek v době, kdy začal zveřejňovat vlastní knihy (mj. v roce 1907 Homilie a básnickou prvotinu Notantur Lumina) a zároveň se pro svou spisovatelskou i vydavatelskou práci dostával do stále ostřejších sporů s církevními nadřízenými. Spolu s básníkovými dopisy Josefu Ševčíkovi a s dosud nezveřejněnými dopisy Josefu Florianovi a Vladimíru Evermodu Balcárkovi a dalšími, méně početnými soubory listů tvoří korespondence s Fenclem dokumentární doprovod k Demlovým textům, jako jsou deníkové knihy Rosnička a Domů (1912 a 1913) či kniha dopisů Do lepších dob (1927). Dochovaný soubor Demlových dopisů Matěji Fenclovi patří - navzdory zjevné neúplnosti - v básníkově životní korespondenci k nejpočetnějším a nejsouvislejším: obsahuje 96 listů z let 1905 - 1912, Fenclových dopisů se dochovalo 12 - šest z roku 1906, další z let 1912 - 1938 (podrobnější údaje viz přiložený soupis dopisů).

29,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300844

Výbor z básnické tvorby Jaroslava Kovandy. Kniha je koncipována tak, aby odrážela Kovandovu básnickou mnohovrstevnatost. Sestává proto z tematických celků, jež jsou napájeny nejenom z tzv. velké i malé historie (intimní, rodinná, kolektivní, areálová paměť), ale představují také autorovy básnické překlady, poezii pro děti či jeho práci pro časopis Psí víno, jenž v 90. letech založil. Všechny tyto žánrové proměny vytváří organické a autentické prožívání člověka našeho věku. Kovandův básnický svět velmi specificky vyrůstá ze spojení vážného a humorného, z poetiky každodennosti, ale rovněž z jedinečné práce s dědictvím surrealismu, z neustálého experimentování imaginativního, slovního i formálního – nejde jen o reflexivní básně s bohatou obrazností, ale také o básně citlivě odposlechnuté či o tvůrčí práci s (rodinnými) deníky. Kniha je doprovozena Kovandovými malbami, jež dotváří celek autorova svérázného (zlínského a archlebovského) světa, na nějž se dívá se svou typickou nadsázkou. Jedním z cílů stávajícího výboru je zařadit tohoto básníka, prozaika a malíře do kánonu české poezie, kde je jeho právoplatné místo.

41,90 *
Versandgewicht: 1.070 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 2001 Ergebnissen