Belletristik


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 1875 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5200987

Václav Junek syn, zavedený spisovatel a scénárista, napsal knihu o svém otci Václavu Junkovi, grafikovi, malíři a ilustrátorovi, takříkajíc už ve zralém věku, což mu především umožnilo vrátit se zpět do otcova světa se skutečným nadhledem a bez zdržujících detailních emocí.

Líčí tedy tohoto námořníka, cestovatele, lva společnosti a trampa se zřejmým porozuměním, avšak opravdu takového, jakým to všechno skutečně byl. Jistě včetně přiblížení otcových názorů na jemu vlastní čas, život i dobu. Zejména se však čtenář konečně dozví, jak to kdysi bylo doopravdy s jeho spoluautorstvím Foglarových Rychlých šípů, anebo s tvorbou dosud platného Slabikáře, na jehož stránkách oslovoval tak dlouho celé generace malých žáčků. Ani u toho ovšem nezůstane, takže budou mít titíž zájemci dosud nebývalou možnost poznat skutečnou tvář Hrabalova Kerska v éře Sněženek a stejně tak například vůni intelektuálního života Prahy 50. a 70. let minulého století. Proto je Dobrodruh nejen čtivým memoárem, především však jedinečným literárním dokumentem svého druhu. Kniha je doplněna fotografiemi z rodinného alba a řadou ukázek tvorby grafika, malíře a ilustrátora Václava Junka.

21,90 *
Artikel-Nr.: 5200978

Weilovy novinové reportáže a články od července 1933 – tehdy autor odjel na dlouhodobější pobyt do SSSR, kde pracoval jako překladatel a lektor překladů základních děl tzv. klasiků marxismu-leninismu do češtiny, a s českými novinami spolupracoval na dálku z Moskvy – do konce roku 1937, kdy vychází autorův román Moskva-hranice a Weilova roztržka s komunistickou stranou, k níž došlo během jeho pobytu v SSSR v roce 1934, je dokonána.

35,90 *
Artikel-Nr.: 5200919

Čo nám napovedá minulosť, ktorú už nezmeníme? Pre Jána Púčeka je téma pamäti a historického dedičstva kľúčová. voju novú knihu s názvom Med pamäti venoval osudom, ktoré (ne)stihol poznačiť masaker s názvom 20. storočie. Cez príbehy nenarodených a hmlisté rodinné spomienky oživuje traumatizujúce udalosti dejín starého kontinentu, pričom v intímnom monológu formuluje otázky, na ktoré môže byť už zajtra neskoro. Iboja Wandall-Holm napísala o knihe Med pamäti: Pýta sa prečo a počuje ohlas minulých dejín vlievať sa do prítomnosti. Zrkadlia sa v ňom životy tých, čo už nie sú, toho, čo bolo a byť nemalo, citlivo zaregistrované vnemy z detstva, dospievania, stopy, zastávky a stanice na ceste za poznaním skutočnosti. Med pamäti Jána Púčeka, to je mozaika ľudských životov v objatí vrtošivého času.

22,90 *
Versandgewicht: 180 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200901

Mnohovýznamovost poezie, vrstevnatost významů zachycených v imaginativní zkratce – v onom pověstném krátkém spojení protilehlých představ či skutečností, prolnutí „vysokého a nízkého“ (například aspektů posvátna a provokativního plebejství) či různoběžných „hladin úvah“, je pro poetiku Jana Kohouta nadále charakteristické, ba určující – rozvíjí a mnohdy až k hranici paradoxu obohacuje a nově strukturuje tradiční metaforická vyjádření. Přitom nás ovšem zaráží plynulost, ona nehledaná samozřejmost a celistvost projevu – autor svou básnickou mnohohlasost a mnohovýznamovost nekonstruuje, ale spíše aktivně zaznamenává, všechny složky básně, řetězce slov, obrazů a skrytých korespondencí jako by mu samovolně, ale vždy přinejmenším podprahově kriticky vyrůstaly pod rukama.

19,90 *
Artikel-Nr.: 5200850

Michaela Janíka známe především jako písničkáře z folkového dua Paleček & Janík, jehož písně Hele lidi, Kukátko, Hruška a další nezastárly ani po půl století. Michael je rovněž autorem textů řady hitů Věry Martinové či Pavla Bobka. Písničku Lásko, mě ubývá sil zná u nás snad každý, její autory málokdo. Ke svým sedmasedmdesátinám si Michael Janík nadělil knižní debut s názvem Poezie starého písničkáře, do nějž zařadil sto padesát svých básní a básniček, protože, jak sám říká, „… básničky jsou dobrej recept na dobrou náladu.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5200848

Proč zrovna Betty MacDonaldová, autorka knihy Vejce a já, dosáhla u českých čtenářů (dominantně čtenářek) takové popularity? Co ji způsobilo? A proč se tak děje zrovna u nás, a ne jinde? Autor nejdříve sleduje americké osudy života a díla Betty MacDonaldové v kulturních i společenských souvislostech a poté hledá české paralely, kódy a předpoklady. V další části dostávají slovo samy české čtenářky a jejich názory. Knihu zakončuje shrnující pohled na daný fenomén v širokém kontextu (čtenářské) kultury. Ba ne, není to jen osobitý humor, jímž se tato americká autorka vepsala do našich srdcí; do značné míry je to i její protofeminismus. Její kulturní mise v českém prostředí je jak čtenářská, tak emancipační.

24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200829

Publikace přináší folkloristický pohled na politický vtip v České republice a na Slovensku v období od druhé poloviny 20. století do současnosti. V první části knihy fenomén zasazuje do širší problematiky současné prozaické slovesnosti a přináší podněty z mezioborové subdisciplíny humorologie. Stěžejní část publikace se věnuje politickému vtipu jako součásti kolektivní / sociální paměti, jako jednomu ze způsobů vzpomínání, interpretace, reinterpretace a upevňování mentálního obrazu komunistického režimu. Navazující část je zaměřena na analýzu materiálu z období po roce 1989 a na identifikaci stabilních a proměnných prvků politického vtipu žijícího na pozadí velkých dějin. Poslední kapitola na příkladu politických vtipů upozorňuje na vliv internetu na prozaický folklór a ústní slovesnost. Publikace vychází z dlouhodobého folkloristického výzkumu a sběru politického vtipu a prozaické slovesnosti.

25,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200762

Čtivý filozofický román Karolíny Fílové se zabývá tématem možností proměny lidské identity na pozadí myšlenkového experimentu známého jako Theseova loď. Barvitý příběh plný atmosfér a prožitků klade otázky po možnostech morální dokonalosti ve světě, kde je všechno včetně člověka jen relativní.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5200760

Nová básnická sbírka významné české autorky. Marie Šťastná (1981) získala roku 2004 prestižní Cenu Jiřího Ortena za sbírku Krajina s Ofélií a v roce 2010 obdržela Drážďanskou cenu lyriky.

16,90 *
Artikel-Nr.: 5200759

Ve svém čtyřiadevadesátém roce se autor několika desítek divadelních her, románů, memoárománů a filmových scénářů Pavel Kohout rozhodne pod „anonymním pseudonymem“ Pako naskočit znovu do nekončícího štafetového závodu – už se čtvrtou generací literátů a čtenářů doma i ve světě. Zvolí k tomu náročnou „svěrací kazajku“ dramatických i anekdotických monologů, které se vážou ke každému z roků jeho života, a esemeskově stručných poznámek, které doplňují každý text a současně mapují lidský, občanský, umělecký i osobní stav autora Letorostů samomluv v dané době.

25,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200753

Věčně budoucí ministr kultury Tutanchamon, řečený Tutáč, ten, který prosadil 75 % státního rozpočtu pro svůj rezort, tato lhostejná triumfující šelma inspirovaná hegemonií egyptských faraonů a pojímající svůj úřad jako (nad)vládu nevyzpytatelného absolutistického sarkastika, tento původce nesmrtelné Knihy Tutáč, pokračuje s podporou sekretáře Slávka Jandáka v díle totální kulturní obnovy další etapou. Její průběh zaznamenává a glosuje v zápisech, jejichž přepis předkládáme jeho milovníkům přesně s tou pokorou a důvěrou, za jakých vznikaly.

22,90 *
Versandgewicht: 110 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200742

Třetí svazek edice deníkových zápisků české spisovatelky a libretistky Marie Červinkové-Riegrové (1854–1895), dcery českého politika Františka Ladislava Riegra. Zápisky z let 1887-1889 opět nabízejí unikátní a velmi plastický vhled do "kuchyně" české politiky v období dlouhé vlády Eduarda Taaffeho, která se mj. opírala i o hlasy českých poslanců. Autorka byla v častých kontaktech i s předními osobnostmi české hudby, divadla a literatury (Dvořák, Stroupežnický, Vrchlický, Hlávka).

37,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200738

Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Jaroslava Durycha z let 1906 až 1959 (s těžištěm v letech 1906–1909 a 1916–1930) zachycuje dlouhodobý vztah dvou spisovatelů naplněný intenzivní kooperací i ostrými konflikty. Deml sehrál pro Jaroslava Durycha několikrát iniciační roli – při prvních publikacích jeho básní a překladů (část triptychu Svatý Jiří, 1908; Výkřiky svaté Terezie, 1909), nepřímo i pro prvotní inspiraci románu Bloudění (1929). Vzájemná komunikace odráží řadu nedorozumění a zkratů a zejména Durychovu snahu se s těmito podněty otevřeně vyrovnávat. Jejich obapolný sklon k provokaci i bojovnost vyvrcholily v Demlově knize Mé svědectví o Otokaru Březinovi (1931) a v Durychových reakcích na ni. Navzdory řadě invektiv, které si pak veřejně vyměnili, se jejich přátelská komunikace koncem čtyřicátých let obnovila.
První kniha dvojdílné edice obsahuje veškeré známé vzájemné dopisy a pohlednice Jaroslava Durycha a Jakuba Demla.
Druhou knihu otevírá soubor Durychovy publicistiky věnované Demlovi od recenzí a příležitostných článků přes polemické reakce a útoky na Mé svědectví o Otokaru Březinovi až po Durychovo vyznání Demlovi z roku 1948.

 

31,90 *
Versandgewicht: 980 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200735

První Čech, který spatřil pyramidy a výbuch Etny. Reprezentativní výběr z poezie a dochované korespondence Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (1461? —1510) v překladech Marty Vaculínové a Heleny Businské zpřístupňuje současnému čtenáři kontext společenského a kulturního dění v našich zemích na přelomu 15. a 16. století, v epoše doznívajícího středověku a nastupujícího humanismu. Soukromé dopisy s kritickými a nadčasově vtipnými epigramy podávají unikátní svědectví o náboženských roztržkách a politické situaci za vlády Vladislava Jagellonského, o Hasištejnského cestě do Středomoří i o jeho světonázoru, nenaplněných ambicích či lásce ke knihám.

24,90 *
Versandgewicht: 370 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200728

Marek Hudec vo svojom dokumentárnom románe Uzol skúma rany, ktoré na Nových Zámkoch zanechali tony padajúcich bômb. Tri zničujúce americké bombardovania medzi októbrom 1944 a marcom 1945 navždy zmenili tvár mesta Nové Zámky. Tisíce zabitých ľudí, veľká väčšina budov v troskách. Po druhej svetovej vojne boli Nové Zámky najviac zničeným mestom na území dnešného Slovenska a dobové zápisy prirovnávajú deštrukciu mesta, ktoré pokryla vrstva prachu a popola, k Sodome a Gomore. Slovenský novinár a spisovateľ Marek Hudec sa ponoril hlboko do minulosti Nových Zámkov, aby nám vo svojej knihe Uzol ponúkol podrobný príbeh týchto hrozivých dní, o ktorých sa málo píše aj v historických knihách. Je to dokumentárna próza, ktorá zaznamenáva desiatky rôznych ľudských osudov – každý z nich je iný, no každý z nich osudovo poznačila trieštivá smrť, ktorá prišla z neba. 

25,90 *

Neu

Artikel-Nr.: 5200727

Dvojitý nelson doby tvou duši vejpůl zlomí… je úvodní motto dokumentárního románu, věnovaného autorově otci – zde Jaromíru Komínovi.

Kromě úvodních kapitol z dětství malého JK v povodí Labe ocitáme se posléze v bujaře rozvíjejícím se Zlíně, kde se malý Komín setkává v internátních podmínkách s dalšími protagonisty této knihy Mladými muži, skautíky Veldou, Stromkem, Achem, Tatyčkem, Lolkem a jejich rádcem Karlem Šustkem, a hlavně s neklidnou dobou; jak je, skautíky, následně pak tvaruje k obrazu svému. Jak mění charaktery Komínových přátel, jak se z jednoho stává protektorátní novinář-aktivista, z jiného partyzán, z dalšího komunista či dokonce pod obojí způsobou lavírující udavač.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5200641

Před dvaceti lety zaujaly čtenáře vzpomínky M. Macháčka Zápisky z blázince. Nyní vychází druhý svazek z pozůstalosti významného českého herce a režiséra, který vypovídá svou autenticitou o zážitcích a postojích autora z doby normalizace, která dramaticky poznamenala život a tvorbu českých umělců.

18,90 *
Versandgewicht: 220 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200710

Putování pražskou čtvrtí Košiře napříč staletími a v doprovodu osobností, které spoluutvářeli jeji (nejen literární) paměť: Jakuba Arbese, Karla Čapka, věštkyně Dojky, Alberta Vojtěcha Friče, Václava Hájka z Libočan, Jaroslava Haška, Jiřího Hejdy, Ignáta Hermanna, Josefa Hory, Jana Hřebejka, Jiřího Karáska ze Lvovic, Stanislava Mráze, Vítězslava Nezvala, Jiřího Ortena, Karla Poláčka, Lenky Reinerové, Jindřišky Smetanové, knížete biskupa Thun-Hohensteina, Jáchyma Topola, Jiřího Trnky a Jiřího Weila. Kniha obsahuje bezmála tři desítky fotografií současných Košíř, míst známých i dosud ne zcela objevených.

18,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200632

V roce 1978 napsal Václav Havel esej pojednávající o moci bezmocných. Havlova analýza moci, ideologie, svobody, odpovědnosti, technologické civilizace a pojmu „disidenta“ zůstává dodnes inspirativní, a to jak pro pochopení povahy východního bloku ovládaného SSSR, tak pro porozumění politickému útlaku vůbec. V mimořádném čísle Filosofického časopisu promýšlíme klíčová témata Moci bezmocných v kontextu současné kultury a aktuálních etických a politických debat. Text in Engl.

12,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200698

Další básnická sbírka Ivana Wernische. Za sklem příborníku se kroutí údolí Dněpru – za Smolenskem stojí slánka, za Vitebskem cukřenka – v zatemněné kuchyni hoří větrný mlýn.

Rozesmátí kamarádi se opírají o kávový mlýnek, z rozsvícené skříňky se ozývá praskání. – Hilversum, Klajpeda, Riga, Livorno... Slyšíte? – to jsou ty tajemné sféry – říše mrtvých už dávno zvítězila na všech frontách, ale tam jako by pořád ještě někdo mluvil.

20,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200689

Genius loci Aše. Život několika německých rodin od první republiky až do traumatizujícího odsunu. Znepokojivé svědectví o době a lidech, na které bychom nejraději zapomněli. Aš. Město na samém západě republiky, kdysi blyštivý drahokam Sudet, kde kvetl textilní průmysl a obchod. Bývalo plné krámků, restaurací a kaváren. Příběh doby, kdy se vše začalo tříštit, začíná v roce 1915 a končí odsunem. Politické pozadí však v této knize nehraje hlavní roli.

Hlavní hrdinkou je Hedvika. Dívka, která se odmalička potýká s jistým pocitem nedostatečnosti, s puzením, jež ji některé věci nutí dělat, v jiném jí naopak zabraňuje. Vehementně se snaží od Wernersreuthu, dnešního Vernéřova, odpoutat, ačkoli je s ním z různých důvodů trvale svázána. Prožívání Hedviky je odtržené i přitahované, lhostejné i zaujaté, vzpurné i pokorné. Hedvika se potýká s pocity odcizení i lásky, takové, jakou ji známe z milostných románů, ale podávané bez příkras.

23,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200688

K románové kronice ze Sudet inspirovala autorku vlastní rozpůlená rodina: po roce 1945 byla část jejích příbuzných odsunuta a část zůstala. Horáčková se ve své čtvrté knize vrací do malebné česko-německé vesnice první poloviny 20. století a z odposlouchaných historek, vzpomínek i archivních záznamů splétá velký “famílienromán”. Mezi její předky patřili pytláci a pašeráci, svobodomyslné ženy i úspěšní kšeftmani s textilem. Je to příběh o tajných láskách, změnách identit, útěcích, křivdách a žabomyších válkách, které nakonec stály životy.

Češi a Němci tu žijí ve smíšených manželstvích, ale taky se handrkují o to, kdo komu zamordoval psa, kdo dřív vystaví novou školu a k jaké národnosti se kdo přihlásí ve sčítání lidu. Z jedné strany je přitom diriguje Jednota severočeská a z druhé Deutscher Kulturverband. Rozpůlený dům vznikal více než čtyři roky a autorka v něm střídá perspektivy, mužské a ženské hlasy, fantazii s citacemi. Při rešerších se dozvěděla víc, než by jí bylo milé: mimo jiné i to, že jeden z jejích předků se stal arizátorem židovské fabriky a přítelem Reynharda Heydricha.

29,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200687

Tyto autorčiny prózy mají nejblíže k její předchozí povídkové knize Ostrovy. Oproti ní zde ale ubylo berlínsko-brněnských témat a přibylo ztišených či naopak burleskních příběhů, ve kterých se ocitáme v mezních situacích: mezi životem a smrtí, zrozením a odchodem. Ačkoliv do vážných poloh prosakuje lehký humor, nostalgie či lyrično, autorka i zde představuje současnost sice jako žánrově pestré, ale také jako neklidné místo. Tvůrčí hravost, překvapivé příběhy i vypravěčský švih jsou skvělou protiváhou pocitu, že zachycený svět je vlastně poněkud pochmurný a že z něj místy i mrazí.

22,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200677

Čtvrtá prozaická kniha historičky umění Mileny Slavické navazuje na její první dvě knížky (Povídky jamrtálské a Hagibor) a tvoří s nimi trilogii. Jde o knihy vzájemně propojené, které mají téměř stejné literární hrdiny (ve smyslu jejich základního charakteru) a hlavní postavy mají stejná jména. Všechny tři knihy vypovídají o přibližně stejné době. A všechny tři jsou neseny „lokální imaginací“, každá z nich je inspirována určitým místem. Slavická je zkušená, precizní vypravěčka, její styl je vyzrálý, přesný a sytý.

 

18,90 *
Artikel-Nr.: 5200656

Povídky vymodelované citlivýma rukama sochaře. Muž, který jednou večer v pantoflích otevře dveře a zjistí, že za nimi je milenec jeho manželky a s ním vše, co se snaží sám před sebou skrýt. Zapřisáhlý starý mládenec, který se honosí svou vyrovnaností, a přitom v kapse ohmatává lahvičku se sebevražedným prostředkem. Čtyřicetiletá účetní s domovem jako klícka — nebo je to vlastně klec? Přestože Viktor Špaček umí napsat živé postavy, jaké známe z vlastního života, v těchto povídkách-portrétech nejde pouze o podobizny. Jejich ambicí je zároveň ztvárnit určitý postoj, jaký lidé zaujímají v té které životní situaci. Postavy jsou zachycovány většinou zevnitř, z okruhu jejich myšlenek, v nichž problémy a traumata úspěšně či neúspěšně zpracovávají. To, že si přitom často nevidí dál než na špičku nosu, jim přirozeně vůbec nebrání v přesvědčení o své pravdě.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5200649

Novinář, spisovatel, textař, pasák krav, filozof-samouk, ředitel prezidentské ochranky, protidrogový specialista, ředitel a spolumajitel firmy, noční vrátný, entomolog, geolog, vášnivý rybář, úspěšný podnikatel, věčný pesimista, který paradoxně dodává všem klid a optimismus. To je Jiří Ruml.

„17. listopad 1990. Toho dne jsem viděl šéfa americké ochranky, jak jde spáchat sebevraždu. Havel měl s Bushem projev na Václavském náměstí, skončili a normálně nám utekli. Byla tam taková malá ohrádka mezi nimi a davem. Najednou koukám, jak Havel udělal cvak, otevřel si ohrádku a byli fuč. Oba dva,“ vzpomínal na krušné chvíle první polistopadový ředitel prezidentské kanceláře Jiří Ruml.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5200643

Tři literární scénáře Lenky Procházkové pojednávají o hořko-sladkých aspektech naší současnosti. Smutná komedie o bezdomovci, hra ze sportovního prostředí, ale především drama o lásce, sexu, strachu a umírání. Texty jsou psány tak, aby se hladce četly. Lenka Procházková tak znovu oživuje pozapomenutý klasický žánr - hry určené ke čtení.

19,90 *

Neu

Artikel-Nr.: 5200638

Po téměř sto dvaceti letech vychází Šlejharův novátorský román Peklo, odehrávající se během jediné noční směny v městském cukrovaru. Tovární prostor, jímž dané noci prochází hlavní hrdina, mladý inženýr kontrolující chod všech pracovišť, autorovo bezejmenné alter ego, je vybudován jako pekelný, bezcitně surový obraz moderního světa, ve kterém se člověk stává otrokem hmoty. Lidé pracující v útrobách mohutného průmyslového kolosu neznamenají o mnoho víc než součástky, které mají svou vyčerpávající činností přispívat k ustavičné, nikdy se nezastavující produkci. Od malých dětí, sirotků bez domova, až po vetché stařeny, jež jsou svým potomkům doma na obtíž, všichni dřou v mnohahodinových směnách zapřaženi do téže práce, mnozí tak i umírají, nejednou tragicky, a jsou okamžitě nahrazováni dalšími ze zástupů čekajících před tovární branou. Součástí svazku je manifest České moderny, mezi jehož signatáře patřil i J. K. Šlejhar.

 

28,90 *
Artikel-Nr.: 5200635

Výpravně provedená sbírka písňových textů a ilustrací Jaromíra Švejdíka.

Jaromír 99 je jedna z nejvýraznějších osobností domácí umělecké scény. V devadesátých letech se prosadil jako zpěvák, skladatel a textař kultovní jesenické kapely Priessnitz, která přišla s estetikou temných hor v pohraničí. Neprostupné mlhy plné fantaskních stvoření později ustoupily civilnějšímu pojetí, přesto skladby neztratily nic ze své působivosti. Švejdíkův záběr však hudbou zdaleka nekončí, v posledních dvou desetiletích se stal vyhledávaným ilustrátorem a kreslířem komiksů v čele s trilogií o výpravčím Aloisu Nebelovi. Právě tyto dva světy spojuje kniha Mimosezóna, kde výběr nejlepších textů skupin Priessnitz, Umakart, Jaromír 99 & The Bombers, Letní kapela a písně pro Václava Neckáře doplňují charakteristické ilustrace inspirované krajinou a náladou rodného Jesenicka. Součástí knihy je také zasvěcená předmluva Jaroslava Rudiše a velký profilový rozhovor Michala Pařízka, šéfredaktora hudebního časopisu Full Moon, s autorem.

33,90 *
Artikel-Nr.: 5200611

Paměti z mého života mapují život autora od útlého dětství, zachycují charakter doby, do které se narodil, a rodinného a rodového prostředí v Lipince ve zlomových časech po roce 1848, až do let posledního učitelského působení ve Zvoli u Zabřeha. Jakub Lolek klade důraz na vylíčení školských poměrů, nejprve s dopadem na svou osobu jako žáka a studujícího na Uničovsku a v Olomouci, posléze jako pomocného učitele v prvních letech výkonu povoláni na několika školách na Konicku; později podává svědectví o době v nových podmínkách, která obsáhne plodná léta učitelského působení v Paloníně a která vyvrcholí v posledním působišti Zvoli. Vylíčeni boje o tamní českou školu tvoří závěrečnou část Pamětí, jež nejsou autorem dovedeny do konce jeho života. Jejich závěr dopsal pisatel svou činorodou práci na roli školské, kulturní a občanské.

23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 1875 Ergebnissen