Archäologie

Archäologie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 177 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4800513
27,00 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700945
23,90 *
Versandgewicht: 660 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500519

Recenzovaný časopis.

28,00 *
Versandgewicht: 1.380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501032

... am ihren Rande: kommentierter Fundkatalog, Münzen.

34,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500630
26,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500522

Recenzovaný časopis.

28,00 *
Versandgewicht: 1.850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500521

Recenzovaný časopis.

28,00 *
Versandgewicht: 1.740 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500520

Recenzovaný časopis.

28,00 *
Versandgewicht: 1.460 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4301097

Svazek obsahuje příspěvky z mezinárodní konference “Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle” (Raně středověké kostely jako archeologický a historický pramen, Mikulčice, 3. – 5. 6. 2009). Primárně je zaměřen na předrománkou sakrální architekturu Moravy a Slovenska. Poté následují články věnované předrománským a románským kostelům v okolních regionech střední Evropy: Karantánsku, Bavorsku, Čechách, severovýchodním Německu, Polsku a Bulharsku. Další část knihy je věnována pohanským svatyním a jejich vztahu k raným kostelním stavbám. Z hlavních tématických okruhů sborníku lze uvést následující: “kostel v sídlištním kontextu”, “architektura a liturgie”, “architektura a politická moc”, “pohanství a křesťanství”, “rané kostelní stavby a národní dějepisectví”, “metodické aspekty studia raných kostelů”.

39,90 *
Versandgewicht: 1.230 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4201937

Podtutul: Dedicated to Professor Radomír Pleiner.

39,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900908

Publikace "The Early Iron Age in Central Europe" obsahuje vybrané příspěvky, přednesené jako referáty ve stejnojmenné sekci na konferenci v Hradci Králové 2.- 4. 7. 2015.

36,90 *
Versandgewicht: 1.650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000218
Milovice: Site of the mamoth people below the Pavlov hills.
29,00 *
Versandgewicht: 1.300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000219
Moravský Krumlov IV. Vícevrstvená lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě. Multilayer middle and early upper palaeolithic site in Moravia.
28,00 *
Versandgewicht: 700 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000241
Kniha přináší životopis předního světového egyptologa Jiřího Černého. Černý se stal věhlasným expertem na hieratické texty Nové říše. Vedle působení na univerzitě v Londýně a Oxfordu a vykopávek v Egyptě, učil i v USA a Německu. Svou soukromou egyptologickou knihovnu (patřila k největším na světě), odkázal Egyptologickému ústavu UK v Praze.
17,00 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4000363

Sborník vychází na počest zakladatele moderní české paleolitické školy Doc.PhDr.Jana Fridricha, DrSc. Podílí se na něm asi padesátka jeho přátel, kolegů a studentů. První část je věnována paleolitu, druhá přírodním vědám a třetí archeologii obecně. Čtvrtou část pak tvoří Fridrichova dosud neukončená bibliografie.

29,00 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000489

The Kelč hoard (discovered in 1938) is regarded as one of the most important groups of 10th century coins found in the territory of the Czech Lands regarding its composition, distribution of particular components and its placement in the central European area. Silver coin, their fragments of jewelery were discussed academically several times (1939-1996), but in 1989-1998 new material was found in Kelč using metal detectors. This study combines two methodological principles applied on one hoard consisting of different elements a(revision of older published material, b) typological comparison and verification of the newly discovered material in connestion with the original hoard.

26,00 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000702
23,00 *
Artikel-Nr.: 4100115
Erscheint 2 x jährlich.
28,00 *
Versandgewicht: 1.900 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100299
Podtitul: Věnováno stému výročí úmrtí Františka Xavera France. Z obsahu: Život a dílo F.X.France. F.X.Franc a problematika středověkých mohylovitých útvarů. F.X.Franc a zaniklé středověké vesnice. Lokality zkoumané F.X.Francem v památkové péči. Současný stav lokalit, úroveň jejich ochrany a evidence. F.X.Franc a jeho přínos pro poznání středověkého hradu Lopaty. Obličejový pohár z hradu Lopata u Plzně. F.X.Franc-objevitel nejstaršího plánu Plzně z roku 1658.
18,00 *
Versandgewicht: 420 g
Artikel-Nr.: 4100393
(Dissertationes Archaeologicae Brunenses Pragensesque). Publikace se zaměřuje na rozpoznání a definování klíčových konstrukčních prvků a definici konstrukčního typu hradby, systému výstavby, na důvody, které vedly k výstavbě opevnění na místech na nichž je registrována a řešení její chronologie.
38,00 *
Artikel-Nr.: 4100540
Medieval Landscape in the Middle Úslava-River Region I. Odborná publikace přináší výsledky výzkumu středověkého a časně novověkého osídlení na území jižního Plzeńska, konkrétně na oblast střední Úslavy.
29,00 *
Versandgewicht: 935 g
Artikel-Nr.: 4101374
99,00 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4300697

Kniha představuje vybrané aspekty odkazu, jenž zanechal starý Egypt v kultuře koptského, islámského a moderního Egypta. Starobylý původ lze vystopovat v mnoha rozličných pramenech, a příspěvky v tomto sborníku tedy k tématu přistupují z různých směrů. Dokládají starověké kořeny nejen u egyptských tradic obecně, ale také v praktikování určitých specifických zvyklostí. Vliv starověkého světa je silně cítit rovněž v literatuře a umění. Text in Engl. und Arabisch

29,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4301058

Das mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert : Materialen des IX. Internationalen Symposiums "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet" Kravsko 3.-4. December 1996.

28,90 *
Versandgewicht: 810 g

vergriffen/ Out of print.

Artikel-Nr.: 4500517

Recenzovaný časopis.

28,00 *
Versandgewicht: 1.870 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500518

Recenzovaný časopis.

28,00 *
Versandgewicht: 2.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4102088

Recenzovaný časopis.

28,00 *
Versandgewicht: 2.150 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4600782

Katalog výstavy. 27.11.2014-28.2.2015 - Palace of Noble Ladies, Moravian Museum, Brno, 17.4.2015-28.6.2015 - Imperial Stable, Prague Castle, Prague, 7.8.2015-1.11.2015 - Bratislava Castle, Bratislava.

Collective monographs devoted to the issue of Great Moravia based on archaeological findings presented at an exclusive exhibition Great Moravia and the beginnings of Christianity. Many of them are together with summarizing studies and characteristics of most relevant sites presented in this publication. Focusing mainly on the prime period of Great Moravia it does not avoid the preceding period and devotes adequate attention also to the final phases of its existence and the gradual emergence of the Czech state. In context of the 1150th anniversary of the Cyrillo-Methodian mission it also accentuates the theme of Christianization.

Exhibition took place in the Palace of the Noblewomen (Brno, 27. 11. 2014 – 28. 2. 2015), at the Prague Castle in the Imperial Stables (17. 4. 2015 – 28. 6. 2015) and at Bratislava Castle (7. 8. 2015 – 1. 11. 2015). The catalogue section of this publication presents a selection of artefacts which are currently on show. They were carefully chosen so as to feature in particular unpublished finds; we aimed to cover the widest possible scope regarding provenance and territory.

 

60,00 *
Versandgewicht: 2.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700946
23,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700947
23,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 177 Ergebnissen