Geschichte

Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 2618 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4000136

Publikace přináší přehled a informace o dochovaných, ale i dnes již zapomenutých památkách židovské kultury na území Zlínského kraje.

Publikace zahrnuje celkem 19 lokalit na území kraje: Brumov, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Koryčany, Kroměříž, Luhačovice, Napajedla, Nový Hrozenkov, Rožnov pod Radhoštěm, Slavičín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Velké Karlovice, Vizovice, Vsetín, Zlín. Každé místo je představeno krátkou historií i připomínkou významných rodáků.

Text knihy doprovází velké množství názorných ilustrací, archivních plánků židovských ulic a čtvrtí, architektonických nákresů synagog a dalších historických budov, situačních plánků hřbitovů. Historické fotografie a kresby dokumentují někdejší stav památek, současný stav pak dokládají nově pořízení snímky.

21,90 *
Versandgewicht: 500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5000401

Předkládaná kniha mapuje historii pivovaru, který svou velikostí jistě nenáležel k nejvýznamnějším podnikům v mocnářství. Nepatřil ani k největším ve sledovaném regionu. Přesto je jeho historie výjimečná a zasluhuje pozornost. Byl vybudován jako posila české věci. Jako podnik, který svou existencí umožní další zesílení českého obyvatelstva na jazykové hranici a stane se konkurentem „národních nepřátel“. Potřeba sloužit této myšlence se táhla dějinami pivovaru jako červená nit. I když nešlo o jediný pivovar, který byl zbudován českým národním impulzem, byl bohušovický podnik svým způsobem výjimečný…

16,90 *
Artikel-Nr.: 5000392

Prešporskí pekári patrili k významným mešťanom od stredoveku až po koniec „dlhého“ 19. storočia. Ich mená a adresy boli všeobecne známe, keďže mešťania si od nich denne kupovali čerstvý chlieb a voňavé pečivo. Niektorí pekári išli ešte ďalej a svoje remeslo povýšili na umenie. Ich výtvory – sladké sucháre a makové a orechové bajgle – preslávili Prešporok na európskych panovníckych dvoroch i za oceánom a stali sa symbolom mesta. Kniha nás prevedie po stopách prešporských pekárskych majstrov a ich špecialít. Osudy pekárov ilustrujú obrázky, úryvky z dobovej tlače i príbehy konkrétnych ľudí. Mgr. Jana Magdaléna Májeková (1996, Bratislava), vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor História. Je internou doktorandkou na Historickom ústave SAV. Zaoberá sa dejinami 19. storočia, špecializuje sa na dejiny Bratislavy.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5000385

 Kniha je věnovaná jihočeskému židovskému hřbitovu v Milevsku, založenému na počátku 18. století. Seznamuje s historií tamního židovského osídlení a zveřejňuje výsledky podrobné dokumentace hřbitova, kterou provedla společnost Matana a.s. ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Publikace slouží jako průvodce hřbitovem a seznamuje s životními příběhy pohřbených osobností. Kromě fotografií náhrobků obsahuje dobové dokumenty, přehledný plán hřbitova a rodokmen zakladatele hřbitova.

12,90 *
Artikel-Nr.: 5000383

Interdisciplinárně pojatá monografie zkoumá vztah člověka a (kulturní) krajiny na příkladu barokního šlechtice Františka Josefa Šlika (1656-1740) a jeho aktivit v krajině jeho východočeských panství v okolí Jičína - konkrétně panství Kopidlno, Staré Hrady, Jičíněves, Veliš a Vokšice. Po představení osobnosti F. J. Šlika následuje uvedení do náboženské a hospodářské situace jeho dominií, jakož i do sociálního světa poddaných. Nejrozsáhlejší část se věnuje Šlikovým stavebním aktivitám a směřuje k rekonstrukci podoby krajiny v jeho době. Závěrečný exkurz do Šlikovy knihy na zámku v Jičíněvsi poodhalí, nakolik mohla mít četba spisů vliv na stavební a krajinotvornou činnost aristokrata. Kniha je bohatě ilustrována a vybavena rejstříky. 

26,90 *
Artikel-Nr.: 5000380

Kniha historických a současných fotografií Křenovice, obce na jižní Moravě. Nové fotografie byly pořízeny ze stejného místa jako historické, aby bylo srovnání co nejpřesnější.

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla vydána žádná kniha srovnávající historické a současné fotografie Křenovic, pokusili se to autoři touto publikací napravit. Kniha by mohla být poutavá nejen pro občany obce, ale i pro její návštěvníky nebo pro ty, kteří se zajímají o historii jako takovou. Současnost zachycená v této knize by se mohla stát důležitým dokumentem o Křenovicích v letech a desetiletích, která přijdou.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5000378

z balkánského bojiště Velké války.

Kniha je originálním fotografickým svědectvím o dnes málo známém a přehlíženém balkánském bojišti Velké války. Je výběrem z více než 300 fotografií válečného deníku, který během tažení rakousko-uherské armády západním Balkánem sestavil poručík, od roku 1915 pak nadporučík Hynek Doležal (1880–1938). Autor deníku však nepořizoval pouze fotografie s vojenskou tematikou, zachycoval i život prostých srbských, černohorských, albánských a makedonských rolníků. Deník je tak nejen cenným dokumentárním materiálem k válečným operacím na Balkáně, ale také důležitým etnografickým pramenem a též autentickým dokladem myšlení českého profesionálního důstojníka v rakousko-uherské armádě. Fotografie jsou doplněny rozsáhlou úvodní studií o autorovi deníku a cestě jeho jednotky balkánským bojištěm.

19,90 *
Artikel-Nr.: 5000377

Publikace představuje vývoj třicetileté války v méně probádané oblasti českého Krušnohoří v období čtyřicátých let 17. století, tedy v době, kdy se tato hranice stala pro časté vpády nestabilní a nebezpečnou. Na několika sondách je vysvětlena role horského pásu ve vedení raně novověkého konfliktu. Zvláštní pozornost je věnována fenoménu tzv. militární revoluce, postupnému zapojení Švédska do válečného konfliktu, životu a působení švédského vojevůdce Jana Banéra v severozápadních Čechách a jeho poslední svedené bitvě, která se odehrála v březnu 1641 u Přísečnice.

17,90 *
Artikel-Nr.: 5000374

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918 obsahuje více než tisícovku biografických hesel vedoucích státních činitelů v Čechách působících v tzv. politických úřadech. Vedle detailního zachycení služebních kariér místodržitelů, vedoucích úředníků místodržitelství, zemské školní rady a policejního ředitelství stejně jako okresních hejtmanů či okresních představených poskytuje slovník základní informace k jejich rodinným poměrům a vazbám, případně i k další veřejné činnosti. Hesla jsou primárně zpracována na základě archivních pramenů a doplněna dobovými fotografiemi. Celkově slovník představuje unikátní sondu do struktury klíčového odvětví veřejné zprávy habsburské monarchie včetně výrazného přesahu do prvního desetiletí existence Československé republiky.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5000373

Monografie přibližuje osudy prvního československého vyslance v Persii (Íránu) Miroslava Schuberta (a navazuje tak na monografii o prvním čs. vyslanci v Egyptě Cyrilu Duškovi, vydanou před 5 lety). Těžištěm knihy jsou vzpomínky M. Schuberta „Pět let u Pávího trůnu“ na jeho působení v Persii, a to jak na jeho práci hospodářskou a politickou, tak na každodennost, která je jedinečným příkladem života evropské kolonie v orientální zemi. Edici doprovází úvodní studie a rozsáhlý obrazový doprovod, který ilustruje nejen perskou misi M. Schuberta, ale i další diplomatické pobyty (Brazílie, Německo), rodinný život, i život v americkém exilu po 2. světové válce.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5000370

Kniha komplexně pojednává o problematice uranu od historie jeho těžby v Krušnohoří přes vznik atomové bomby až po sovětský monopol na československý a východoněmecký uran po druhé světové válce. Zvláštní pozornost autoři věnují organizaci těžby této suroviny v komunistickém Československu po roce 1948, na které se zásadním způsobem podílely tisíce politických vězňů v pracovních táborech. Pro českého čtenáře zcela neznámou kapitolou jsou okolnosti těžby uranu na saské straně Krušných hor, kde vznikl největší uranový podnik v sovětském táboře – Wismut AG. Mezi jeho zaměstnanci bylo kromě politických vězňů nemalé množství žen pracujících i pod zemí.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5000369

První svazek čtyřdílné kolektivní publikace věnované dějinám Československé akademie věd (ČSAV) zpracovává první dekádu její existence, kdy v jejím čele stál Zdeněk Nejedlý. Zároveň líčí okolnosti založení této klíčové instituce vědy druhé poloviny 20. století. Publikace zkoumá vývoj celé instituce, stejně jako proměny sboru členů a vedení ČSAV v širokém politickém a společenském kontextu. Reflektuje i vývoj vybraných důležitých vědeckých pracovišť a některých společných pracovišť a zařízení. Velká pozornost je věnována otázce mezinárodních kontaktů, která je pro vědu vždy mimořádně důležitá, a nechybí ani medailony nejvýznamnějších osobností ve vedení tehdejší ČSAV. Knihu doprovází množství ilustrací a rozsáhlé přílohy, především seznam všech členů a vědeckých pracovišť ČSAV v letech 1952–1962.

56,90 *
Artikel-Nr.: 5000363

Publikace přibližuje slovem i obrazem období 1. světové války na současném území okresu Domažlice. Text je členěn do tematických kapitol. Například se dotýká podoby každodenního života v městech i na vsích, školství, zdravotnictví, zásobování, rekvizicí zvonů nebo národností česko-německé otázky v uvedeném období. Další kapitoly jsou věnovány válečným zkušenostem vojáků z Domažlicka v rakousko-uherské armádě a českým legionářům. Plnobarevná publikace obsahuje mnoho dobových fotografií a reprodukcí archiválií.

24,90 *
Versandgewicht: 770 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000362

Edice dosud nepublikovaných pamětí  historika, archiváře, kronikáře, etnografa, kartografa, genealoga a demografa Václava Davídka z let 1913–1973, jejichž rukopis je uložen v Národním archivu.

34,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000361

Kniha obsahuje komplexní zpracování disperzních pohřebních areálů zkoumaných na jižním předhradí velkomoravské centrální sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko. Na předhradí bylo objeveno 205 hrobů. Tyto vytvářely buď malá pohřebiště, skupiny dvou až čtyř hrobů nebo byly situovány solitérně. Skupiny hrobů nevytvářely v rámci areálu sídlištních aktivit jasně vydělenou funerální strukturu, proto již od počátku objevu existence tzv. sídlištních hrobů na centrálních lokalitách byla řešena otázka sociální kompetence lidí pohřbených mimo regulérní pohřebiště. Na tuto otázku jsme se snažili hledat odpověď také v předkládaném díle. Kniha obsahuje kompletní archeologicko-antropologický katalog hrobů z předhradí. Nedílnou součástí textu je i zevrubná analýza pohřebního ritu, prostorová analýza jednotlivých pohřebních areálů, komplexní antropologické vyhodnocení lidských pozůstatků s důrazem na zjištění celkové kondice a životních podmínek pohřbené populace. Na základě syntézy všech dostupných výsledků byl v závěru dotvořen obraz komunity, která ve druhé polovině 9. stol. žila a umírala na jižním předhradí hradiska Pohansko.

59,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000360

Paměti důstojníka Františka Pokorného z let 1912–1920 nám umožňují vidět tehdejší bouři v Evropě a Rusku očima vnímaného současníka. Světová válka jej odvedla ze školního kabinetu na východní frontu a do československých legií v Rusku. V jejich řadách si musel probojovat cestu domů – a to téměř doslova kolem světa. V zápiscích a na fotografiích nenajdeme jen odraz války a politiky. Legionář si všímal vzdálených krajů i každodenního života spolubojovníků.

24,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000307

Ústavní listina z 29. února 1920 je základním ústavním dokumentem samostatného československého státu. Jan Kuklík sleduje příběh jejího vzniku i její osudy až do roku 1948, kdy byla nahrazena tzv. ústavou 9. května. První československá ústava je spojena se vznikem samostatného státu, ale i s osudovými okamžiky ohrožujícími samostatnou československou státnost v letech 1938/1939 a s nadějí na její obnovu v letech druhé světové války a po jejím skončení. Ústavní listina z roku 1920 posloužila i jako jeden z inspiračních zdrojů při přípravě nové české ústavy v roce 1992.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000314

Kniha  zavede do prostředí severní Evropy 17. a 18. století. V té době putovala do vzdálené „půlnoční země“ více než desítka diplomatických zástupců rakouských Habsburků, často v doprovodu početného služebnictva, šlechtických společníků, duchovních, agentů i rodinných příslušníků. Ke Švédskému království měli Středoevropané v mnoha ohledech specifický vztah – tradičně patřilo mezi nepřátele ve zbrani, vzájemný antagonismus pramenil rovněž z odlišného vyznání a mentální jinakosti. Stejně specifický proto musel být i přístup, který diplomaté k úspěchu své mise zvolili. Strategie a jednání členů císařské ambasády v zahraničí se v průběhu času měnily a zkušenosti různých generací se často diametrálně odlišovaly. Před čtenáři tak vystupuje ucelený obraz Švédského království z pohledu značně kriticky naladěných zahraničních návštěvníků.

43,90 *
Artikel-Nr.: 5000291

from the 18 th Century.

Untertitel: Translokační plány židovských obydlé v zemích Koruny české v letech 1727-1728=Translocations plans of Jewish Settlements in the Lands of the Bohemian Crown from the period of 1727-1728.

 Interdisciplinární monografie prezentuje dochované plány židovského osídlení z let 1727-1728.  Budovy a objekty zobrazené na plánech vytvářely a dodnes sehrávají výraznou roli při představě obrazu kulturní krajiny v 18. století. Monografie a všechny výstupy by měly posloužit široké odborné veřejnosti i studentům primárního a sekundárního vzdělávání k pochopení minulosti jednotlivých českých regionů.

85,90 *
Versandgewicht: 2.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000290

Do rukou čtenáře se dostává třetí, závěrečný svazek knihy, kterou Národní památkový ústav vydává z praktických důvodů postupně v letech 2019–2021 (3. díl – katalog pro území Moravy a Slezska 2019, 2. díl – katalog pro území Čech 2020, 1. díl – výklad (systematický souhrn) 2021. Kromě přehledu dějin, popisu a nástinu stavebně-historického vývoje hradeb v jednotlivých městech se hesla katalogu skládají z historických a současných plánových, obrazových a fotografických příloh, které z velké části dosud nikdy nebyly publikovány. Poprvé lze v katalogu nalézt také plánky s vyznačením k dnešku dochovaných, různě rozsáhlých zbytků opevnění každého města. Katalog tak poskytuje zejména komplexní představu o celkovém charakteru a stavebních proměnách uvedených městských fortifikací ve středověku (asi do poloviny 16. století) a zároveň ulehčuje dnešnímu zájemci nalézt jejich pozůstatky v často složitém a nepřehledném organismu městské zástavby. Mezi celkem 88 lokalitami katalogu Moravy a Slezska však najdeme také města, v nichž se z hradeb nad dnešní úrovní terénu nic nedochovalo, ale jejich existence je doložena prameny. Další poznatky z výzkumu jednotlivých opevnění budou využity v prvním, souhrnném dílu v rámci srovnávacího studia. Kniha se pokouší splatit dlouhodobý badatelský dluh, který vynikal zvláště při srovnání s bohatou historií výzkumu a prezentace středověkých hradů. Je určena především zájemcům o historická města a středověkou fortifikační architekturu, může však být přitažlivá i pro další milovníky historie a jejích hmotných odkazů.

105,90 *
Versandgewicht: 3.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000283

Sborník k 25. ústeckému kolokviu. Sborník k 25. ústeckému kolokviu. Z obsahu: Martin Luther a Karel V.: Reforma středověké společnosti, anebo koncept modernizace? Historický kontext umění lutérské reformace v Čechách na počátku raného novověku. Církevní řády a jejich význam pro studium  reformace a konfesionalizace-příklad města Jihlavy. Luteránská hudba v Praze v letech 1600-1620. Luterská víra a český obrozenecký nacionalismus. Němečtí evangelíci severovýchodních Čech optikou dobové žurnalistiky. Konfesní pohřebiště německých protestantů v Čechách jako kulturní památky i místa historické paměti.

20,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000286

 v New Yorku v roce 1939.

Na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939 chtěla mladá Československá republika demonstrovat své úspěchy na obchodním i kulturním poli. Počátek nacistické okupace v březnu 1939 tento záměr fatálně překazil. Díky úsilí nového amerického výstavního výboru se ale přesto podařilo československý pavilon otevřít a po celou dobu prodloužené výstavy jej provozovat jako memento okupovaného Československa. Jedním z exponátů, který měl ukázat výtvarnou úroveň československých umělců a zaujmout nejen dětské návštěvníky, bylo obrovské dioráma s námětem „Inaugurace George Washingtona 30. dubna 1789“. Původcem myšlenky byl generální komisař Československého výstavního výboru Hugo Vavrečka, financování zajistil továrník Jindřich Waldes a autory dioramatu byli Václav Fiala, Minka Podhájská, Václav Nejtek a Evžen Březinský. Téměř 9 metrů široké dioráma obsahovalo mimo realistického nábřeží v New Yorku i více než 200 loutek vytvořených podle dobových rytin. Dioráma mělo být po skončení výstavy věnováno městskému muzeu v New Yorku, ale v současné době netušíme, kam bylo skutečně umístěno. Předmětem našeho bádání bylo popsat příběh ojedinělého exponátu a zasadit jej do širšího rámce okolností československé účasti na Světové výstavě v New Yorku. Text in Tschechisch und Engl.

24,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000303

Autoři zvou na místa, kde se odehrávaly příběhy prvních Přemyslovců – a kde se rodila česká státnost. Pokud si je vyznačíme na mapě, získáme (až na několik vzdálenějších výjimek) nepravidelný ovál, který obkružuje Prahu do vzdálenosti zhruba 30 kilometrů. Tato dávná ohniska moci a dějiště historických okamžiků jsou dnes skrytá ve stínu metropole a většinou nepatří k turistickým atrakcím. Jako by se mnohá z nich uzavírala do sebe…

Touto nevšední knihou Vám autoři naopak zpřístupní a otevřou tajemnou „krajinu prvních Přemyslovců“. Zatímco Otomar shledával stopy dávných příběhů a mytologické souvislosti, Pepson navštívil a prozkoumal stavby, památníky a jiné zajímavosti, které se v průběhu věků na oněch místech nakupily. Tyto pohledy ze dvou různých úhlů se navzájem doplňují – a společně vytvářejí plastický obraz, jaký Vám neposkytne žádná jiná publikace věnovaná Přemyslovcům. Na stránkách této knihy – a pak i na vlastní oči, vydáte-li se na cestu – se seznámíte s desítkami pozoruhodných lokalit, kam Vás turistické průvodce obvykle nelákají a kde nebudete obtěžováni davy návštěvníků. O to silnější zážitek tato tichá a zamyšlená místa nabízejí. Není divu; již více než tisíc let tudy kráčejí dějiny, a tak na Vás čeká nejen opomíjená krása, ale také silný genius loci.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000301

Dějiny města Šumperka (Geschichte der Stadt Mährisch- -Schönberg) napsal šumperský rodák, německý regionální vlastivědný badatel Franz Harrer (1869–1951). Harrer byl členem místního muzejního spolku a rovněž inicioval vznik městského archivu. Studiem archivního materiálu i muzejních sbírek načerpal rozsáhlé znalosti z městské historie, jež zúročil v bohaté a cenné publicistické činnosti (1917–1944). Zapojil se také do výzkumu moravských a slezských rodů a zpracoval osudy téměř dvaceti šumperských rodin včetně své vlastní. Jako naprostou většinu šumperských Němců postihl i jeho v roce 1945 poválečný odsun. Poté, co se usadil v bavorském Weissenburgu, publikoval čas od času v místním časopise Mein Heimatbote články o rodném kraji. I když líčení počátků města Šumperka interpretoval v duchu Bretholzovy teorie o kontinuitě germánského osídlení v našich zemích, lze jeho knihu označit za pečlivé dílo regionální historiografie, zejména co se novověkých událostí týká.

29,90 *
Artikel-Nr.: 5000282

Čtvrtý díl edice Vzdělanec v provincii vycházející z cyklu mezinárodních konferencí českých a polských historiků. Publikace zahrnuje 17 příspěvků s prologem a zaměřuje se na téma pozice a role umělce či recepce umění v periferním prostředí Horního Slezska a severovýchodní Moravy. Autoři sledují proměnlivost vztahů periferie a center, okolnosti, jež mohly vést k vytvoření hodnotných uměleckých děl či kulturních středisek i v okrajových oblastech regionů. Upozorňují do jaké míry se dařilo místním autorům prosadit v rámci širších regionálních a nadregionálních vazeb, případně jak jsou nahlížena a hodnocena jejich díla optikou center. Jednotlivé studie se týkají oblastí literatury, tisku, filmu, divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000267

Publikace podává ucelený přehled o vývoji odívání ve 14. a 15. století. V tomto období proběhla největší změna ve způsobu konstruování oděvu, vznikl totiž střih kopírující tvary lidské postavy. Díky tomu začal oděv zdůrazňovat krásu lidského těla i jeho individualitu. Začalo se rozvíjet krejčovské umění, jež umožnilo rychlejší proměny oděvu i vznik zcela nových oděvních součástí. Byly tak položeny základy módy v její hravosti a frivolnosti, změnilo se vnímání lidského těla i jeho krásy. Na základě podrobného studia písemných i obrazových pramenů sleduje autorka nejen vývoj módy, ale i vztah středověkých lidí k oděvu a tělesné kráse. V centru pozornosti je prostředí šlechty a královského dvora, kde se vytvářely jak módní a estetické vzory, tak dobová etiketa. Nahlédneme však i do prostředí měšťanů, venkovanů a seznámíme se i s odíváním lidí na okraji společnosti. Bohatý obrazový doprovod čerpá ze všech oblastí dobového výtvarného umění, není však pouhou ilustrací. Autorka jej používá jako pramen k poznání vzhledu a střihu oděvu, ale i ke zkoumání dobového vkusu a estetiky.

59,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5000284

Karel Hlubuček (1905–1968) byl mužem mnoha profesí – působil jako dentista, psal romány i básně, maloval, kreslil, rozuměl psychologii a grafologii. Ze všeho nejvíc byl ale památkář. Objevitel zanikajícího světa, Doudlebska poloviny 20. století, a jeho pilný dokumentátor. Hlubučkův život přibližuje knižní titul Oči Doudlebska (Jan Štifter 2018), jeho odkaz je ukrytý v desítkách drobných publikací, článků a statí. Kniha Ruce Doudlebska představuje jen zlomek jeho práce: šest pozoruhodných studií, které sepsal v padesátých letech a kde zachytil příběhy a um posledních hamerníků, hrnčířů nebo koželuhů. Je to čtení o životě na jihočeské periferii od konce 19. století po Hlubučkovu přítomnost, vyprávění o cestách za chlebem i technologických postupech. Karel Hlubuček tyto práce rozšiřoval jako cyklostyly."

25,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000279

Vydání další publikace z volné řady věnované významným osobnostem české agrární historiografie. Publikace přináší celkem 14 studií Josefa Nožičky (1906-1972), významného odborníka na dějiny lesnictví. Součástí publikace je rovněž Nožičkova bibliografie, jeho dosud nepublikované autobiografie a úvodní biografická studie.

36,90 *
Versandgewicht: 630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000278

Z obsahu: Revoluce 1848 mezi naučením vladaři a sofistikovanou fraškou:Leopold Ranke a Benedikt Schauberk. „Cᴨaceния вижу лучъ золотой." Prsten od samotného gosudara a František Jan Jezbera. Sáva Chilandarec - filantrop a pravoslavný mnich. Novinář Tomáš Josef Jiroušek a jeho pohled na českou minulost . Dobrodružné mládí Leopolda Hofmana(*15.11.1913 v Českých Budějovicích - † 18.1.1990 v Českých Budějovicích). „Pelhřimovský Šimák" Josef Dobiáš . Panslavista Jan Vaclík (1830-1917), šumavský německý spisovatel. Hans Watzlik (1879-1948), jejich společní příbuzní a rodové kořeny v jihočeské obci Plav . Bedřich a Margarete Feiglovi. Příběh jednoho manželského páru v soukolí dějin první poloviny 20. století. Lidový řezbář Josef Chvala.

23,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000271

Druhý a zároveň závěrečný svazek Biografického slovníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za roky 1945–2008 završuje sérii slovníků, které zmapovaly dějiny pražské lékařské fakulty od jejího založení až po současnost. Ve srovnání s prvním dílem najde čtenář na konci tohoto svazku navíc také abecední seznam asistentů působících na 1. LF UK v uvažovaných letech a rovněž seznam variant názvů pracovišť a jejich součástí.

Způsob, jakým jsme zpracovali poslední část biografického slovníku, má jistě své nedostatky; potýkali jsme se především s problémy způsobenými zpřísněnou legislativou v souvislosti s ochranou osobních údajů. Přesto doufáme, že jsme tímto projektem poskytli veřejnosti pomůcku, která bude sloužit zájemcům o české dějiny lékařství ještě po mnoho desetiletí.

23,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 2618 Ergebnissen