Film, Musik und Theater


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 333 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5301436

Publikace přibližuje dějiny hudby v renesanci. Publikace přibližuje dějiny hudby v renesanci. V Brně, Znojmě, Jihlavě a v Olomouci, tedy ve čtyřech nejvýznamnějších moravských královských městech doby předbělohorské, se odehrávala řada politických, společenských a církevních událostí, jejichž nedílnou součástí byla také hudba. Právě města obecně patřila v období renesance k hlavním centrům hudební kultury. Nejbohatší hudební tendence lze spatřovat zejména v městských farních kostelích. Z těchto institucí se do dnešních dnů dochovalo bohaté spektrum archivních pramenů, díky kterým je možné čtenářům předložit odpovědi na stěžejní otázky: Kdo patřil v této době k hlavním hudebním osobnostem? Kde a při jakých příležitostech obvykle ve městech zaznívala hudba a jaký konkrétní repertoár se během těchto událostí prováděl?

28,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301331

Kolekce filmů světově uznávaného režiséra Jiřího Menzela v nově upravené digitalizované podobě: Postřižiny, Slavnosti sněženek, Vesničko má středisková, Konec starých časů, Skřivánci na niti. 5× DVD.

41,90 *
Artikel-Nr.: 5200270

Kniha Jana Vodňanského není pouhou reportáží z návštěvy u Jiřího Voskovce v New Yorku. Jiří Voskovec byl jen jedním z celé řady „viníků“, kteří byli příčinou cesty za oceán. Když v dubnu 1927 zahájili Voskovec a Werich studentskou legráckou Vest pocket revue – aniž by to plánovali! – dějiny moderního českého divadla, netušili mnohé. Ani ve snu je nenapadlo, že jejich Osvobozené divadlo bude senzací, později trnem v oku českým i německým fašistům, a deset let po likvidaci divadla se stane i komunisty se skřípáním zubů trpěnou látkou v učebnicích. Humor a poezie V&W se staly živou vodou pro hnutí malých divadelních forem v šedesátých letech nejen v Čechách, ale i na Slovensku. Naplno tehdy zářil Semafor a jistý Vodňanský potkal jistého Skoumala. Jejich první písně znali nejprve spolužáci z mejdanů a později návštěvníci Reduty, Ateliéru, Divadla hudby. Uprostřed bouřlivého jara roku 1969 pak ohromili publikum Činoherního klubu celovečerním pořadem S úsměvem idiota. Epilog knihy tvoří reportáž o výroční inscenaci Vest pocket revue k jejím sedmdesátinám.

22,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301250

Dlouho postrádaná monografie o největším a současně jakoby nejkontroverznějším českém divadelním režisérovi Karlu Hugo Hilarovi (1885–1935) vychází z nejžhavější problematiky jeho šéfování ve Vinohradském divadle a v činohře Národního divadla: Byl diktátor? Nebo své herce opravdu inspiroval a vybudoval nejlepší činoherní soubor, který tvořil základ činohry Národního divadla ještě v 60. letech minulého století? Příběh jeho života a díla, tvořících výjimečnou jednotu, dovoluje nahlédnout tam, kde se tvoří předpoklady pro to, co pak obecenstvo vidí na jevišti: do složitých vztahů divadelního zákulisí, divadla a kritiky a samozřejmě divadla a doby, která nebyla jednoduchá. Tak předkládaná kniha nabízí i důležitý pohled na kulturní poměry první Československé republiky, která za Hilarova života vznikla a skončila tři roky po jeho smrti.

26,90 *
Versandgewicht: 830 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301234

Kniha sleduje genezi dvou pozoruhodných Janáčkových oper. Po dokončení své nejslavnější opery Její pastorkyňa hledal Janáček nové způsoby, jak dále rozvíjet svou skladatelskou metodu vycházející z mluveného projevu. Osud i Výlety páně Broučkovy tak tvoří spojnici mezi Její pastorkyní a autorovými vrcholnými pozdními operami. Není divu, že toto období hledání patří k Janáčkovým nejzajímavějším tvůrčím, ale i osobním životním etapám. Kniha přináší mnoho informací o skladatelových inspiracích, zvažovaných námětech ke zhudebnění, jeho spolupráci s literáty, setkáních s hudebními díly, která mu otevřela oči, a otevírá také mnoho dalších témat.

46,90 *
Versandgewicht: 2.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301027

Obrazová publikace, vydaná u příležitosti zápisu archivu Antonína Dvořáka do Mezinárodního registru paměti světa UNESCO, představuje život a dílo světoznámého skladatele na základě předmětů a dokumentů soustředěných ve sbírce Muzea Antonína Dvořáka. To se nachází v letohrádku Amerika na pražském Novém Městě, Ke Karlovu 20 a je součástí Národního muzea. Na základě běhu skladatelova života koncipovaný text zavede čtenáře do Dvořákových působišť, v četných fotografiích pak kniha ukazuje osobní předměty, rukopisy i dílo. Kniha vychází česko-anglicky.

23,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300968

První odborná kniha věnovaná dějinám Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary před rokem 1989. Významnou kulturní socialistickou instituci zkoumá s důrazem na transnacionální perspektivu. Potkávají se v ní přístupy z institucionálních, (geo)politických, kulturních a ekonomických dějin, recepčních studií, star studies či dějin každodennosti. Sleduje význam festivalu pro československou filmovou kulturu i jeho roli v socialistickém internacionalismu, post-kolonialismu a alternativních modelech globalizace. Kriticky reviduje představu periferní, politicky zkorumpované akce. Představuje MFF KV jako součást festivalové scény druhé poloviny 20. století na obou stranách železné opony a přispívá i k pochopení kulturní dimenze globálního socialismu.

31,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301079

Kolektivní monografie autorů z Filozofické fakulty UK pojednává o Wagnerově nechvalně proslulém spisu Židovství v hudbě a obecněji o sociálně-politických aspektech provozování Wagnerových oper. Jednotlivé kapitoly představují různé kontextualizace Wagnerova spisu, skladatelovy osoby i otázky spojené s prováděním a přijímáním jeho oper. Stranou nezůstává zasazení do kontextu dobové filosofie a německé romantiky, souvislost s dalšími Wagnerovými spisy, problematika uvádění Wagnerových oper ve státě Izrael nebo revize obecně přijímaných představ o karikaturách Židů ve vrcholném Wagnerově hudebním díle, v Prstenu Nibelungově. Každá z těchto kapitol se pokouší o problematizaci některého z významných aspektů kauzy „Wagner a Židé“, aniž by usilovala o jednoznačné řešení. Editoři a autoři si kladli za cíl především korekci některých zažitých stereotypů a přesnější vymezení problému.

25,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300921

Kniha přibližuje tvůrčí vztah mezi skladatelem Bohuslavem Martinů a básníkem Miloslavem Burešem. Objasňuje jejich spolupráci ve druhé polovině 50. let, vznik kantát Otvírání studánek, Romance z Pampelišek, Legenda z dýmu bramborové nati a Mikeš z hor, ale také jejich nerealizované plány. Přináší nový pohled na dobový kontext. Publikace vychází v česko-anglické zrcadlové edici.

44,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301001

Třídílná publikace přibližuje osobnost Miroslava Plešáka (1943–2021), redaktora, divadelního dramaturga, vysokoškolského pedagoga a emeritního prorektora JAMU.

Hlavní část tvoří jeho vzpomínky, které s ním natočila Olga Jeřábková a byly odvysílány v roce 2010 v rámci rozhlasového pořadu stanice Vltava Osudy. Ty byly doplněny o poznámky pod čarou, v nichž jsou zejména mladší generaci přibližovány méně známější osobnosti, společensko-historické okolnosti, místa atp. Miroslav Plešák v nich vzpomíná na rodné město Bzenec, středoškolská studia v Kroměříži a na Moravskou Novou Ves, kam se posléze přestěhovali. Zamýšlí se nad svým vztahem k Brnu, vzpomíná na léta studia a na své učitele na Filosofické fakultě UJEP, ale také např. na začátky slavného literárního časopisu Host do domu a časopisu Index, který pomáhal založit. Další vyprávění je věnováno mj. tzv. normalizaci a tehdejšímu slavnému období zlínského divadla, v němž působil jako dramaturg, působení v Mahenově činohře a na JAMU; dozvídáme se také mnohé ze zákulisí vzniku divadelní fakulty JAMU.

22,90 *
Artikel-Nr.: 5300960

Kniha připomíná padesát let existence Činoherního studia v Ústí nad Labem. Scéna vznikla ve vypjaté normalizační době na troskách politickou mocí zrušeného Kladivadla. Činoherní studio se brzy prosadilo jako neobyčejně živé divadlo s osobitou dramaturgií a schopností přitahovat zejména mladé publikum. Originální dramaturgii, režijní a herecký styl si divadlo udrželo i po pádu komunistického režimu. Životní etapy „Činoheráku“ přibližují čtenářům nejen texty mapující vývoj, ale také rozhovory s tvůrci a pamětníky, nebo vzpomínkově laděné příspěvky a výpovědi.

32,90 *
Artikel-Nr.: 5300877

Publikace přináší ucelený pohled na dílo jednoho z našich nejvýznamnějších choreografů 20. století a jistě potěší každého milovníka tance a baletu. Pavel Šmok proslul jako inovátor baletního umění v Československu a jeho věhlas přesáhl daleko jeho hranice. Publikace sleduje Šmokovu kariéru od mládí, pojmenovává vlivy, které zformovaly jeho geniální mnohostranný talent, ukazuje charakteristické rysy jeho tvorby v jednotlivých obdobích, ale také to, co je všem jeho slavným choreografiím společné. Pavel Šmok byl výjimečně muzikální, své nejslavnější choreografie vytvořil v dialogu s hudbou takových velikánů, jako jsou Leoš Janáček, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák ad., měl velký talent vytvářet na jevišti humor, ale také vyprávět tancem beze slov příběhy a předávat celou škálu emocí. Kniha zachycuje jeho angažmá jako tanečníka i první choreografické práce v Ústí nad Labem a Ostravě, založení legendárního Baletu Praha, éru, v níž byl Pavel Šmok šéfem baletu v Basileji, i jeho houževnatou práci s druhým souborem, který založil, Pražským komorním baletem.

27,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300862

Sborník obsahuje referáty z šesté mezinárodní konference o italských operách v Čechách v 18. století, konané v září 2020 pod názvem L’opera italiana – tra l'originale e il pasticcio. Praxe tzv. pasticcií, tj. oper, které na divadelně lákavý námět sestavil obvykle místní divadelní impresário z úspěšných árií už prováděných oper, byla zvláštním fenoménem italské opery 18. století. V době, kdy ještě neexistovalo autorské právo, byla tato praxe běžnou. Dvanáct příspěvků evropských badatelů se věnuje provádění pasticcií napříč celou Evropou. Milada Jonášová popisuje praxi v Praze, Tomislav Volek porovnává tento žánr kdysi a nyní.

31,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701248

Die Studie widmet sich den Methoden der stilistischen Textanalyse. Die Textbasis für die Stilanalysen bilden 470 Filmrezensionen und filmbezogene Texte aus den renommierten deutschsprachigen Magazinen und Zeitungen (oder ihren online Versionen) Der Spiegel, Focus, Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung, suedeutsche.de etc. Zur vergleichenden Stilanalyse wurden auch tschechische Medien (.B. iDnes.cz) eingesetzt. Aktuelle Problembereiche der stilistischen Textanalyse werden reflektiert und in individuellen Analysen verwertet; der Film wird dabei als eines der populären Phänomene unseres Kulturkreises angesehen.

27,90 *
Versandgewicht: 370 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701238

Musicologica Brunensia je mezinárodní recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní výsledky bádání v oblasti hudební vědy a příbuzných disciplín. Zaměření časopisu pokrývá širokou oblast zahrnující jak historickou, tak systematickou oblast muzikologie. 

39,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300709

Monografie věnovaná recepci Leoše Janáčka a jeho hudby, v tomto případě zaměřená na prvních šestnáct let Janáčkovy umělecké kariéry, je svým tématem publikace muzikologická, způsob řešení daného tématu ji však spíše řadí do oblasti kulturní historie. Kniha je vyústěním Zapletalova dlouhodobého badatelského zájmu o dějiny hudební kultury na Moravě. Autor klade důraz na uvádění a kritickou recepci Janáčkovy rané umělecké činnosti, a to nejen skladatelské, ale i dirigentské a sbormistrovské, klavíristické aj. Vzhledem k tomu, že zmíněnou problematiku sleduje především s ohledem na kulturní a sociálně-emancipační snahy českého národa v Brně a na Moravě, je tato kniha rovněž důležitým příspěvkem k poznání vývoje českého a německého národního vědomí, specifičtěji pak národního obrození na Moravě.

29,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300806

Publikace je tuzemským příspěvkem k tematice reprezentace holokaustu v narativní kinematografii, disciplíně rozvíjené v rámci tzv. „holocaust studies“. Na příkladu československých a českých filmů o holokaustu natočených mezi lety 1948–2019 se zaobírá funkcí tzv. „historického estetismu“, který jako filmová reprezentace uplynulého času představuje reduktivní historickou syntézu, jejímž určujícím rysem jsou opakující se obsahové a stylové stereotypy označené jako „stereotypy iterace“ a „stereotypy prominence“. Práce je rozvržena do čtyř tematických kapitol. První kapitola nastiňuje obecný pohled na problémy s estetickou reprezentací holokaustu ve vztahu k paměti a minulosti. Ve druhé kapitole je tato problematika teoreticky nahlédnuta v konstrukční rovině narativních příbuzností psané historiografie a fikční kinematografie. Třetí kapitola vymezuje „stereotypy iterace“ vzhledem k ideologickému pozadí doby, ve které byly jednotlivé filmy natočeny, a plní funkci stručné přehledové kapitoly z dějin domácí narativní kinematografie s tematikou holokaustu. Poslední, analytická část práce pojednává v rámci případové studie „stereotypy prominence“ jako povýtce nenarativní metaforické a symbolické postupy při stylizaci filmového obrazu, která svou odlišností od tradiční stavby narace činí historický smysl reprezentovaného koncentrovanějším a působivějším.

26,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300793

Po léta existující dohady o nemoci Bedřicha Smetany, jež ke konci jeho života vyústily do dramatického závěru, osvětluje kniha specialisty v čelistní a obličejové chirurgii se zaměřením na dětský věk. Na základě svých bohatých klinických zkušeností klade autor vznik onemocnění mezi 7. a 12. rok Smetanova života, které se kryje s jeho pobytem v Jindřichově Hradci. Během dlouhých let klinického bádání, pátrání v archivech, podrobného studia autentických pramenů zvláště v osobních denících, rozsáhlé korespondenci a vzpomínkách současníků se autorovi podařilo získat množství údajů, které chronologicky tvoří podrobný zdravotní záznam, Smetanův chorobopis.

28,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300779

Kniha není vyprávěním pouze muzikologickým, ale plnokrevným svědectvím moudrého muže neomylného citu, mimořádně vnímavého, jenž užívá života a k okolnímu světu přistupuje se snahou porozumět všem zdánlivým či skutečným paradoxům uplynulého století. Na otázky Jiřího Hanuše o Leoši Janáčkovi, o české hudbě a o rodící se české identitě odpovídá Miloš Štědroň poutavě a stěží napodobitelným způsobem. Jeho myšlenky mají spád, jsou řazeny v rychlém sledu za sebou, jako by byly zachyceny bezděčně při soukromém rozhovoru. Tím je překlenut prostor mezi odborným jazykem a jazykem běžného života.

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100098
Kniha sa zaoberá tvorivým prínosom F.J.Haydna a W.A.Mozarta.
7,00 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4600655

Páté číslo časopisu pro studium hudby a tance Živá hudba, které právě vychází, navazuje svým obsahem, formálním i výtvarným pojetím na dosavadní čtyři čísla obnoveného časopisu. V oddílu recenzovaných statí a studií se vedle čistě hudebně-teoretického článku Vojtěcha Esterleho (Basová funkce jako projev periodicity v hudbě) a reflexi české odezvy Asafjevovy teorie (Miloš Hons: Intonační teorie a česká hudební věda 50. a 60. let minulého století) opět projevuje zájem o aktuální témata zasahující i mimo pole hudební teorie - jde o interdisciplinární studie Michala Nejtka (Synestezie jako metafora) a Jiřího Mareše (Hudební představy, hudební představivost a mentální reprezentace hudby). Tento oddíl uzavírá choreologicky zaměřená studie Doroty Gremlicové o spisu Bernarda Spechta (Tanec jako předmět literární debaty v Čechách na konci 18. století.)

16,00 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600381
75,00 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300654

Ständertheaters in Prag 1800-1850.

Correspondenz Stiepanek je název konvolutu zhruba stovky dopisů a dokumentů, který leží ve sbírce Národního muzea – Českého muzea hudby. Obsahuje písemnosti, jež prošly rukama Jana Nepomuka Štěpánka (v letech 1824–34 jednoho ze tří spoluředitelů Stavovského divadla) nebo divadelní kanceláří, v níž působili jeho partneři Ferdinand Polawsky a Joseph Kainz. Sám soubor Correspondenz Stiepanek měl bohatý osud; od Štěpánkovy rodiny doputoval přes řadu aukcí a změn majitelů na své dnešní místo až v tomto století.

Dvojjazyčná edice uvádí čtenáře do Prahy první poloviny 19. století, která byla i díky divadlu středoevropskou metropolí. Dopisy dávají nahlédnout do každodenního provozu divadla, tehdy zcela přirozeně provázaného čilými kontakty se zahraničím. O Prahu byl zájem, měla renomé umění-milovného města. Autoři tu chtěli být hráni, přední herci, jimž jejich domovské německé scény poskytovaly v letních měsících přiležitost k cestování, tu chtěli vystoupit. S předkládaným konvolutem lze nahlédnout do příprav těchto hostování, sledovat, kdy a odkud herci přijížděli, ve kterém hotelu se ubytovali a kdy, kam a za jakých okolností odjeli, co nabízeli za role a co nakonec hráli…

Dokumenty vypovídají také o J. N. Štěpánkovi a dávají příležitost k novému pohledu na jeho osobu, která v tomto středoevropském kulturním milieu byla významným a obětavým prostředníkem.

Kniha obsahuje vedle samotné komentované edice pramene tři kontextualizující studie; první, věnovaná J. N. Štěpánkovi, konfrontuje svědectví pramenů se zkreslujícími a marginalizujícími nánosy historiografie, druhá abstrahuje k metodologii vydávání korespondence, třetí sleduje spletitou historii předmětné sbírky.

31,90 *
Versandgewicht: 1.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300573

Edice rukopisu lidových písní z Chebska od Antona Kohla. Herausgabe der Egerländer Volksliederhandschrift von Anton Kohl.

Edice rukopisu lidových písní z Chebska od Antona Kohla. Unikátní dvojjazyčná publikace o lidové hudbě na Chebsku s přiloženým CD. Kniha obsahuje originály notových záznamů A. Kohla, jejich rekonstrukci pro krátkokrké housle a dudy in D, transkripci pro normální housle. V knize je obsažena také studie o soudobé muzikantské praxi. Písňové texty jsou zapsány v chebském nářečí, soudobé němčině a v češtině. Nechybí ani vyobrazení muzikantů a hudebních nástrojů.

Tzv. Kohlův rukopis Altbäurische Stücke oder Umadum byl upraven a napsán pro dudáckou lidovou muziku pro housle, patrně v roce 1865. Celý rukopis je jedinečným pramenem, který se řadí k nejstarším notovým pramenům lidové hudby v Čechách. CD nahrávka dokumentuje, jak tato hudba zní. Text in Tschechisch und Deutsch.

23,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5300191

Ján Zavarský byl nepřehlédnutelnou osobností českého, slovenského, evropského divadla posledních několika desetiletí. Kniha nahlíží jeho monumentální scénografické dílo. Čtenář se jej zde dotýká skrze odborné studie, svědectví samotného autora a faktografický přehled.

Koedice s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně.

41,90 *
Artikel-Nr.: 5300480

 Kniha popisuje metodologii a hlavní výsledky projektu ASSET, který mezi lety 2019 a 2021 s podporou programu Kreativní Evropa zkoumal publikum v divadlech v Česku, Rakousku, Finsku, Chorvatsku a Bulharsku. Představen je také zcela nový model segmentace publika dle obsahových preferencí, který v rámci projektu vznikl. Každá ze zemí zapojených v projektu má navíc v knize svou kapitolu, která přibližuje specifika tamního publika a také průběh šetření z pohledu samotných zapojených divadel. Samostatná kapitola je pak věnována Evropské noci divadel jako klíčovému nástroji rozvoje publika na evropské úrovni. Text in Engl.

23,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300469

Publikace Divadlo a svoboda – První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989 představuje bouřlivou energii a pluralitu estetik, témat i aktivit českého nezávislého divadla prvního porevolučního desetiletí. Jedná se o kritický katalog, který rozšiřuje o odborné studie a úryvky z rozhovorů, které byly v rámci výzkumu vedeny s téměř sedmdesátkou osobností české divadelní scény 90. let, původní materiál ze stejnojmenné výstavy, již IDU uspořádal k 30. výročí sametové revoluce. Jednotlivé oddíly publikace se soustředí na vývoj podmínek a infrastruktury pro provozování nezávislého divadla a na činoherní, loutkové a pohybové divadlo 90. let, přičemž pro potřeby popisu divadelního dění během přechodu české společnosti ze socialistické na tržní je časové vymezení mírně, zřídka i více, vychýleno rovněž do období před rokem 1989.

31,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300732

Publikace Tvůrci zázraků / Vojtěch a Anna Suchardovi je věnována převážně loutkářské tvorbě manželů Suchardových (, zakladatelů a vůdčích osobností Říše loutek.Dílo manželů Suchardových je svým rozpětím, kvalitou a významem zcela mimořádné. Zasáhlo celou řadu uměleckých oborů, zásadní význam má ovšem jejich soustavná práce loutkařská. Divadlo Říše loutek patřilo zejména v meziválečném období k souborům, které formovaly tvář českého moredního loutkařství.

52,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000121
Historie ochotnického souboru založeného v roce 1910.
9,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000248
Tvorba, umění a realizační postupy režiséra Jána Roháče patří k významným pokladům české popkultury a jeho dílo tvoří pevný základ i současné audiovizuální tvorby. Kniha vypráví nejen o jednotlivých etapách Roháčova uměleckého a rovněž tak značně hektického společenského života, ale i o peripetiích televizní a divadelní tvorby v 50.-70.letech tehdejšího Československa.
23,00 *
Versandgewicht: 650 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 333 Ergebnissen