Film, Musik und Theater


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 347 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400724

I když skladatel Bohuslav Martinů v Brně nikdy nežil ani pracovně nepůsobil, patřilo mezi místa, kde bylo jeho dílo – často vůbec poprvé – pravidelně uváděno. Publikace se zabývá především fenoménem Martinů scénických děl, která byla v Brně uvedena ve světové nebo československé premiéře – jak za života skladatele, tak po jeho smrti. V tomto smyslu se Brno jednoznačně stalo místem s nejčetnějším uvedením nových martinůovských inscenací v celosvětovém měřítku. Cílem práce je seznámit čtenáře s okolnostmi vzniku děl a okolnostmi jejich brněnských nastudování a také s reakcemi odborné veřejnosti v dobových recenzích. Podrobně jsou představeni dva velcí brněnští propagátoři Martinů tvorby Václav Nosek a Zdeněk Zouhar, jimž jsou věnovány samostatné kapitoly. Ostatní aktivity spojené s brněnským prostředím jsou zmíněny jen okrajově pro doplnění souvislostí a získání celkového přehledu.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5400631

Třetí fáze projektu (2020-2022) souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany zpřístupní ve třetím knižním svazku v chronologickém sledu veškerou jeho korespondenci (odeslanou i přijatou) z let 1875-1879 v originálních jazycích. Korespondence bude vydána podle současných mezinárodně uznávaných edičních zásad s podrobnými komentáři včetně kritického aparátu, bibliografie a rejstříku osob, uměleckých děl, institucí, periodik a míst. Obsáhne nejen korespondenci dochovanou v autografech, fotokopiích, opisech a tiscích, ale také informace o dopisech dnes nezvěstných, získané rešeršemi dalších pramenů, dochované korespondence a literatury. Edici budou doprovázet úvodní studie (paralelně v češtině, angličtině a němčině) k příslušné etapě Smetanova života a tvorby, ediční zásady, seznam zkratek a obrazové přílohy. Projekt bude dokončen v dalších letech vydáním dalších dvou svazků obsahujících zbytek Smetanovy korespondence. Cílem projektu je v knižním svazku zpřístupnit v souladu s mezinárodně uznávanými standardy veškerou známou korespondenci Bedřicha Smetany z let 1875-1879 formou kritické edice, opatřené vstupními studiemi, regesty, komentáři, vysvětlivkami a rejstříky (srov. sv. I-II, Praha 2016, 2019).

72,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400556

Výtvarník, fotograf, prozaik a teoretik Václav Zykmund (1914-1984) byl významnou osobností českého i moravského kulturního života. Letos to bude 110 let od jeho narození a 40 let od úmrtí. Studie o jeho neznámé animované i privátní tvorbě vychází z novějšího původního výzkumu materiálů k historii a činnosti brněnského studia loutkového filmu z let 1949-1953 z archivu NFA. Kniha je přínosem nejen k poznání jeho filmové tvorby pro odborníky i studenty filmové vědy, ale i doplňkem k poznání komplexu jeho tvorby, kterou v oblasti fotografie a výtvarného umění přinesly zejména katalogové studie Marie Mžykové, Antonína Dufka či Josefa Mouchy.

Exkluzivní číslovaná edice, v níž každý ze stovky ručně číslovaných výtisků obsahuje tisk jedné ze dvou koláží (Dostaveníčko; Na lovu) Aleny Zykmundové, k této příležitosti autorkou podepsaný.

25,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400551

Nonverbální divadlo se stává stále přitažlivějším druhem dramatického umění. Kniha chce zachytit, kde se tu vzalo, jak se rozvíjí a jakých forem nabývá od roku 1989 do současnosti. Autorský tým složený ze tří generací tvůrců, pedagogů a teoretiků se pokusil vyznačit inspirace a východiska současné nonverbální tvorby. Vedle Adama Halaše do knihy přispěli Jan Hyvnar, Jana Návratová, Ladislava Petišková, Jana Pilátová, Marie Reslová, Jana Soprová, Hana Strejčková, Jaroslava Šiktancová a Eliška Vavříková. Mapují kořeny české pantomimy a pohybového divadla, reflektují současné nonverbální divadlo, jeho klíčové osobnosti a pedagogické trendy v oboru. Publikace je koncipována tak, aby byla srozumitelná odborné veřejnosti i zájemcům o nonverbální divadlo a zároveň sloužila jako opora pro studenty.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5200270

Kniha Jana Vodňanského není pouhou reportáží z návštěvy u Jiřího Voskovce v New Yorku. Jiří Voskovec byl jen jedním z celé řady „viníků“, kteří byli příčinou cesty za oceán. Když v dubnu 1927 zahájili Voskovec a Werich studentskou legráckou Vest pocket revue – aniž by to plánovali! – dějiny moderního českého divadla, netušili mnohé. Ani ve snu je nenapadlo, že jejich Osvobozené divadlo bude senzací, později trnem v oku českým i německým fašistům, a deset let po likvidaci divadla se stane i komunisty se skřípáním zubů trpěnou látkou v učebnicích. Humor a poezie V&W se staly živou vodou pro hnutí malých divadelních forem v šedesátých letech nejen v Čechách, ale i na Slovensku. Naplno tehdy zářil Semafor a jistý Vodňanský potkal jistého Skoumala. Jejich první písně znali nejprve spolužáci z mejdanů a později návštěvníci Reduty, Ateliéru, Divadla hudby. Uprostřed bouřlivého jara roku 1969 pak ohromili publikum Činoherního klubu celovečerním pořadem S úsměvem idiota. Epilog knihy tvoří reportáž o výroční inscenaci Vest pocket revue k jejím sedmdesátinám.

22,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400510

Divadlo a etika je titul odborné recenzované kolektivní monografie, jejímž cílem je prezentace původních příspěvků autorů z řad pedagogů, doktorandů i studentů všech kateder Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU). Smyslem celofakultní kolektivní monografie je zkoumat, jaká je etická role divadla v současném souběhu několika globálních krizí, jakým způsobem se v dnešním divadle realizují etické principy a etická dilemata, jaké etické výzvy představuje současné divadlo pro tvůrce i diváky (účastníky) a jaké podmínky dnes umožňují vnímat a realizovat divadlo jako prostor etické kultivace.

 

24,90 *
Artikel-Nr.: 5400422

Kniha František Bolech a hudební život v Táboře představuje jednu z nejvýznamnějších postav táborského kulturní historie. František Bolech (16. 1. 1852 – 1. 2. 1924) byl nejen dirigentem, klavíristou, organizátorem, spoluzakladatelem Městské hudební školy a Hudebního spolku, ale také profesorem na táborské hospodářské akademii, výzkumníkem, odborným publicistou a městským zastupitelem. Publikace popisuje jeho všestranně působící osobnost, větší část je věnována Bolechovu působení v hudebním životě města.

13,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400411

Rozsáhlá publikace kolektivu autorů NFA je první ucelenou vědeckou monografií věnovanou filmům (a jejich digitalizaci) českého režiséra a kameramana, průkopníka české kinematografie Jana Kříženeckého. Kniha nabízí pohled na dějiny raného českého filmu a materiální podobu prvotních kinematografických děl. Opírá se o dlouholetý archivní výzkum filmových materiálů v Národním filmovém archivu a dosavadní zkušenosti s jejich prezentací, i o široké rozpětí metodologických přístupů, zejména o teorii archivnictví a digitální restaurování, dějiny filmové techniky, materialistickou teorii filmu a médií, mediální archeologii, filmovou estetiku, či umělecký výzkum. Publikace sestává ze dvou rozsahově stejných částí, první tvoří původní studie, jež z různých pozic rozkrývají materialitu a cirkulaci Kříženeckého filmů; vznik teoretických pasáží se přitom odvíjel také od procesu digitalizace. Ve druhé části je prezentována obsáhlá detailně okomentovaná Edice dokumentů, jež život prvních českých filmů i jejich tvůrce kontextuálně a faktograficky ukotvuje (mapa míst, kde Jan Kříženecký natáčel; časová osa života a díla; dochované hmotné objekty J. Kříženeckého aj.). Monografie obsahuje bohatou obrazovou přílohu, filmografii, bibliografii a rejstříky.

36,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400401

 loutkou 1950 – 2020.

Obsáhlá kniha pojednává o vedené loutce v českém filmu a televizi. O prostředcích výtvarného divadelního a filmového jazyka v oblasti loutkové inscenace, seriálu, filmu s divadelními loutkami, zejména v Československé televizi, České televizi a Krátkém filmu mezi lety 1950–2020. Chronologicky po desetiletích sleduje, jak se scénografické pojetí i filmové tvarosloví inscenací a filmů s divadelními loutkami vyrovnávalo s dobovou zkušeností divadla a poetikou filmové loutkové animace. Za jakých okolností a s kterými autory vznikal a postupně se etabloval osobitý loutkářský výtvarný televizní a filmový jazyk. Analyzuje základní tendence, které posouvaly scénografické postupy k tvořivosti a fantazii – černé divadlo, ekranizaci, masky, herce vedle loutky a další, které ve své době značně rozšířily i sám pojem loutkového divadla. Obrazová publikace přinášející stovky archivních snímků slavných loutkových pořadů od Večerníčků až po filmy Jana Švankmajera vychází v nápaditém designu Petra Babáka a Lukáše Kijonky z grafického studia Laboratoř.

Publikace se zároveň pokouší vyplnit jisté vakuum historiografické a teoreticko-estetické literatury v oblasti televizní, filmové a jiné mediální loutkářské tvorby. Vychází především z důkladného průzkumu archivů a na základě faktografického materiálu představuje, pokud možno obsažný a zároveň komplexní přehled zásadních progresivních počinů v tomto oboru, který doplňují analytické a zobecňující teoretické závěry. Přináší pestrý obraz estetických názorů a tvůrčích koncepcí mnoha významných autorů ve vztahu k proměnám jak uměleckých stylů, tak i společenských systémů a je tak výsostnou poctou českému filmovému a divadelnímu loutkářství a jeho tvůrcům z období více jak půl století.

 

89,90 *
Versandgewicht: 3.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400177

Kniha autorského týmu, vedeného prof. Janem Vedralem, dramatikem, šéfdramaturgem Divadla na Vinohradech a vysokoškolským pedagogem, nabízí – i razancí prominentních autorů formátu Vladimíra Justa, Radmily Hrdinové, Lenky Jungmannové, Vladimíra Procházky ad. – velmi detailní a otevřený pohled na proměnu přední pražské scény po srpnu 1968, na divadelní etapu v mimořádně ztížených podmínkách až do listopadových událostí v roce 1989.

Vedle šéfů, režisérů a dramatiků pro množství fotodokumentace před námi zároveň defiluje i tehdejší nebývale silná herecká garnitura: Jiřina Bohdalová, Iva Janžurová, Jiřina Jirásková, Daniela Kolářová, Hana Maciuchová, Jana Štěpánková, Dagmar Veškrnová, Gabriela Vránová, Josef Bláha, Vlastimil Brodský, Otakar Brousek, Radoslav Brzobohatý, Petr Haničinec, Jaromír Hanzlík, Oldřich Kaiser, Miloš Kopecký, Jan Potměšil, Ilja Prachař, Viktor Preiss, Ilja Racek, Karel Roden, Zdeněk Řehoř, Jaroslav Satoranský, Svatopluk Skopal, Martin Stropnický, Tomáš Töpfer a mnozí další.

23,90 *
Versandgewicht: 800 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4701248

Die Studie widmet sich den Methoden der stilistischen Textanalyse. Die Textbasis für die Stilanalysen bilden 470 Filmrezensionen und filmbezogene Texte aus den renommierten deutschsprachigen Magazinen und Zeitungen (oder ihren online Versionen) Der Spiegel, Focus, Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung, suedeutsche.de etc. Zur vergleichenden Stilanalyse wurden auch tschechische Medien (.B. iDnes.cz) eingesetzt. Aktuelle Problembereiche der stilistischen Textanalyse werden reflektiert und in individuellen Analysen verwertet; der Film wird dabei als eines der populären Phänomene unseres Kulturkreises angesehen.

27,90 *
Versandgewicht: 370 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701238

Musicologica Brunensia je mezinárodní recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní výsledky bádání v oblasti hudební vědy a příbuzných disciplín. Zaměření časopisu pokrývá širokou oblast zahrnující jak historickou, tak systematickou oblast muzikologie. 

39,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301436

Publikace přibližuje dějiny hudby v renesanci. Publikace přibližuje dějiny hudby v renesanci. V Brně, Znojmě, Jihlavě a v Olomouci, tedy ve čtyřech nejvýznamnějších moravských královských městech doby předbělohorské, se odehrávala řada politických, společenských a církevních událostí, jejichž nedílnou součástí byla také hudba. Právě města obecně patřila v období renesance k hlavním centrům hudební kultury. Nejbohatší hudební tendence lze spatřovat zejména v městských farních kostelích. Z těchto institucí se do dnešních dnů dochovalo bohaté spektrum archivních pramenů, díky kterým je možné čtenářům předložit odpovědi na stěžejní otázky: Kdo patřil v této době k hlavním hudebním osobnostem? Kde a při jakých příležitostech obvykle ve městech zaznívala hudba a jaký konkrétní repertoár se během těchto událostí prováděl?

28,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400066

Operní režisér Václav Věžník se v publikaci Zpívali v Brně v letech 1965-1991 uceleně zabývá činností a vlivem opery na kulturní život Brna a okolí. Dosud vydané dvě knihy popisují činnost na brněnské operní scéně německé a české od devadesátých let devatenáctého století do konce druhé světové války.

Tato nová publikace je přímým pokračováním této započaté mravenčí práce a zahrnuje na 559 stránkách a spoustou fotografiemi údobí od roku 1965 do roku 1991. Vzniklo tak unikátní bibliografické dílo představující brněnskou operu, její funkčnost, jmenovitě její pracovníky, tvůrce a interprety domácí i hostující. Součástí jsou životopisy všech účinkujících pěvců, seznam všech uváděných titulů a úplně všech představení v jednotlivých sezonách i se jmény vedoucích pracovníků divadla v celé této době.  

 

54,90 *
Versandgewicht: 2.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400063

Jak se zrodilo Pražské jaro? A co tu bylo před ním? Jaké osobnosti tvořily jeho podobu a slávu? A jak se do něj promítala politická situace, proměny města i doba digitální? Mezinárodní hudební festival mapuje svou historii a vydává obsáhlou monografii 75 let Pražského jara. Kniha navazuje na starší publikaci Antonína Matznera Šedesát Pražských jar. Tentokrát ovšem příběh našeho předního festivalu stopuje již od prvních festivalových počinů u nás na konci 19. století a pokračuje až k jeho nejnovějšímu vývoji, od roku 2006 k posledním „covidovým“ ročníkům.

Vedle oficiální linky událostí kniha zachycuje i vzpomínky pamětníků, historky ze zákulisí a příhody slavných hostů na Pražském jaru. V bohaté grafické výbavě se nachází řada unikátních památek z muzeí i soukromých archivů, například dosud nepublikovaný soubor fotografií Václava Chocholy.

52,90 *
Versandgewicht: 2.450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400060

Svět na divadle ukázat, a celý… Jedná se o nejnovější publikaci ediční řady Eseje, kritiky, analýzy, která přináší soubor studií a kritik teatroložky a kritičky Jany Patočkové.

Výbor ze statí významné teatroložky a divadelní kritičky Jany Patočkové zahrnuje její texty z doby, kdy v šedesátých letech působila v redakci časopisu Divadlo, dále období samizdatových příspěvků pro časopis O divadle a její tvorbu za posledních třicet let, kdy psala pro odborná divadelní periodika (Svět a divadlo, Divadelní revue, Divadelní noviny, Czech Theatre) a sborníky. Svazek je pojmenovaný po jedné ze statí zahrnutých v knize.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5400057

Z obsahu: Studium Čechovovy techniky v MICHA (Asociace Michaila Čechova). Práh, vědomí, přijímání a dávání. Pohyb/gesto a jeho kvality, ‘čtyři bratři’ a jiné formy.  Šestisměrný pohyb ve staccatu a legatu. ‘Čtyři bratři’: cit pro lehkost, cit pro formu, cit pro krásu, smysl pro celistvost. Cit pro lehkost . Cit pro formu. Tíha, světlost, rovnováha a lehkost. Cit pro krásu. Smysl pro celistvost. Další kvality pohybu a obrazů. Polarity (kontrasty). Představivost – Práce s obrazy – Použití při tvorbě postavy. Psychologické gesto a další archetypální gesta. Centra, imaginární centra a ohniskové body. Sylabus a výuková osnova Čechovovy techniky.Rejstřík pojmů Michaila Čechova.

19,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100098
Kniha sa zaoberá tvorivým prínosom F.J.Haydna a W.A.Mozarta.
7,00 *
Versandgewicht: 250 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4600655

Páté číslo časopisu pro studium hudby a tance Živá hudba, které právě vychází, navazuje svým obsahem, formálním i výtvarným pojetím na dosavadní čtyři čísla obnoveného časopisu. V oddílu recenzovaných statí a studií se vedle čistě hudebně-teoretického článku Vojtěcha Esterleho (Basová funkce jako projev periodicity v hudbě) a reflexi české odezvy Asafjevovy teorie (Miloš Hons: Intonační teorie a česká hudební věda 50. a 60. let minulého století) opět projevuje zájem o aktuální témata zasahující i mimo pole hudební teorie - jde o interdisciplinární studie Michala Nejtka (Synestezie jako metafora) a Jiřího Mareše (Hudební představy, hudební představivost a mentální reprezentace hudby). Tento oddíl uzavírá choreologicky zaměřená studie Doroty Gremlicové o spisu Bernarda Spechta (Tanec jako předmět literární debaty v Čechách na konci 18. století.)

16,00 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301465

Monografie komplexně a do detailů přehlíží profesní divadelní dráhu předního českého herce Ladislava Lakomého (1931–2011). Významný i velmi oblíbený umělec představoval jedinečnou osobnost brněnského divadla, stejně jako byl špičkovým rozhlasovým, filmovým hercem a mimořádným recitátorem v tuzemském uměleckém kontextu. V názvu knihy je skryta nejen aluze na až aristokratickou, lety mistrně vycizelovanou podobu Lakomého jevištního projevu, ale titul funguje i jako narážka na jeho fenomenální ztvárnění šlechtice Lva Nikolajeviče Myškina v Kaločově slavné inscenaci Idiot (1971). A právě všech erbovních rolí Ladislava Lakomého se publikace často v podrobných analýzách dotýká. Autor nejvýznamnější hercovy úlohy rozebírá, aby v závěru sumarizoval a popsal podobu Lakomého jevištního projevu i jeho originálního hraní.

26,90 *
Artikel-Nr.: 4600381
75,00 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301331

Kolekce filmů světově uznávaného režiséra Jiřího Menzela v nově upravené digitalizované podobě: Postřižiny, Slavnosti sněženek, Vesničko má středisková, Konec starých časů, Skřivánci na niti. 5× DVD.

41,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301027

Obrazová publikace, vydaná u příležitosti zápisu archivu Antonína Dvořáka do Mezinárodního registru paměti světa UNESCO, představuje život a dílo světoznámého skladatele na základě předmětů a dokumentů soustředěných ve sbírce Muzea Antonína Dvořáka. To se nachází v letohrádku Amerika na pražském Novém Městě, Ke Karlovu 20 a je součástí Národního muzea. Na základě běhu skladatelova života koncipovaný text zavede čtenáře do Dvořákových působišť, v četných fotografiích pak kniha ukazuje osobní předměty, rukopisy i dílo. Kniha vychází česko-anglicky.

23,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300968

První odborná kniha věnovaná dějinám Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary před rokem 1989. Významnou kulturní socialistickou instituci zkoumá s důrazem na transnacionální perspektivu. Potkávají se v ní přístupy z institucionálních, (geo)politických, kulturních a ekonomických dějin, recepčních studií, star studies či dějin každodennosti. Sleduje význam festivalu pro československou filmovou kulturu i jeho roli v socialistickém internacionalismu, post-kolonialismu a alternativních modelech globalizace. Kriticky reviduje představu periferní, politicky zkorumpované akce. Představuje MFF KV jako součást festivalové scény druhé poloviny 20. století na obou stranách železné opony a přispívá i k pochopení kulturní dimenze globálního socialismu.

31,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301250

Dlouho postrádaná monografie o největším a současně jakoby nejkontroverznějším českém divadelním režisérovi Karlu Hugo Hilarovi (1885–1935) vychází z nejžhavější problematiky jeho šéfování ve Vinohradském divadle a v činohře Národního divadla: Byl diktátor? Nebo své herce opravdu inspiroval a vybudoval nejlepší činoherní soubor, který tvořil základ činohry Národního divadla ještě v 60. letech minulého století? Příběh jeho života a díla, tvořících výjimečnou jednotu, dovoluje nahlédnout tam, kde se tvoří předpoklady pro to, co pak obecenstvo vidí na jevišti: do složitých vztahů divadelního zákulisí, divadla a kritiky a samozřejmě divadla a doby, která nebyla jednoduchá. Tak předkládaná kniha nabízí i důležitý pohled na kulturní poměry první Československé republiky, která za Hilarova života vznikla a skončila tři roky po jeho smrti.

26,90 *
Versandgewicht: 830 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301234

Kniha sleduje genezi dvou pozoruhodných Janáčkových oper. Po dokončení své nejslavnější opery Její pastorkyňa hledal Janáček nové způsoby, jak dále rozvíjet svou skladatelskou metodu vycházející z mluveného projevu. Osud i Výlety páně Broučkovy tak tvoří spojnici mezi Její pastorkyní a autorovými vrcholnými pozdními operami. Není divu, že toto období hledání patří k Janáčkovým nejzajímavějším tvůrčím, ale i osobním životním etapám. Kniha přináší mnoho informací o skladatelových inspiracích, zvažovaných námětech ke zhudebnění, jeho spolupráci s literáty, setkáních s hudebními díly, která mu otevřela oči, a otevírá také mnoho dalších témat.

46,90 *
Versandgewicht: 2.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300921

Kniha přibližuje tvůrčí vztah mezi skladatelem Bohuslavem Martinů a básníkem Miloslavem Burešem. Objasňuje jejich spolupráci ve druhé polovině 50. let, vznik kantát Otvírání studánek, Romance z Pampelišek, Legenda z dýmu bramborové nati a Mikeš z hor, ale také jejich nerealizované plány. Přináší nový pohled na dobový kontext. Publikace vychází v česko-anglické zrcadlové edici.

44,90 *
Versandgewicht: 560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000121
Historie ochotnického souboru založeného v roce 1910.
9,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000248
Tvorba, umění a realizační postupy režiséra Jána Roháče patří k významným pokladům české popkultury a jeho dílo tvoří pevný základ i současné audiovizuální tvorby. Kniha vypráví nejen o jednotlivých etapách Roháčova uměleckého a rovněž tak značně hektického společenského života, ale i o peripetiích televizní a divadelní tvorby v 50.-70.letech tehdejšího Československa.
23,00 *
Versandgewicht: 650 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000249
Kniha přináší přehled mapující současné filmové a televizní instituce na Moravě. Jejím cílem je poskytnout čtenáři základní orientaci v oblasti audiovize na daném území. Časovým mezníkem je rok 1989, který přinesl zásadní politické změny s dopadem na celou českou společnost.
13,20 *
Versandgewicht: 350 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 347 Ergebnissen