Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 1797 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5201531

Publikace je doprovodným materiálem k novému výstavnímu projektu.Unikátní dioráma Svatba u Broučků od Jiřího Trnky se vrátilo do Plzně a po restaurování je dlouhodobě vystaveno v Muzeu loutek v Plzni. Jiří Trnka dioráma vytvořil v roce 1939 pro Světovou výstavu v New Yorku. Jde o unikátní Trnkovo komplexní zpracování tématu Broučků, které jej provázelo celý život. Po zrušení československé účasti na světové výstavě v New Yorku bylo dioráma vystaveno v roce 1940 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze na výstavě „Malíř naděluje dětem“.  V současné době je dioráma majetkem Českobratrské církve evangelické, která jej nyní dlouhodobě zapůjčila do Plzně. Západočeské muzeum v Plzni ve svých dílnách dioráma po deseti letech znova restaurovalo a od roku 2021 je součástí expozice Muzea loutek v Plzni (pobočky Západočeského muzea v Plzni).

27,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201528

Kniha obsahuje výsledek interního grantového programu zpracovávající málo prezentovaný dokument - knižní soubory exlibris. V rámci projektu byla zpracována metodika popisu, terminologie a způsob prezentace. Soupis pak obsahuje popis sbírky Západočeského muzea, v němž jsou uplatněny předchozí závěry projektu. Soupis je doprovázen bohatým pomocným aparátem a obrazovou přílohou.

25,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201506

Czech Cubism is one of the most important contributions of modern Czech art to world culture. These works, created approximately between 1910 and 1935, embrace painting, drawing, graphic art, collage, sculpture, architecture and applied art, and the movement’s leading lights – including painters Emil Filla and Bohumil Kubišta, sculptor Otto Gutfreund and architect Pavel Janák – were among the most exciting practitioners of Cubism anywhere in the world. The Gallery of West Bohemia is home to one of the most important collections of the best Czech Cubist art, painstakingly assembled since the early 1960s. This book, expertly compiled by Gallery Director Roman Musil and his team, introduces some of the finest works of Czech Cubism to an international audience.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5201505

Český kubismus patří mezi jeden z nejvýznamnějších přínosů světové kultuře. Tato díla, vytvořená přibližně v letech 1910-1935, zahrnují malbu, kresbu, grafiku, koláž, sochařství, architekturu a přední představitelé hnutí - včetně malířů Emila Filly a Bohumila Kubišty, sochaře Otto Gutfreunda a architekta Pavla Janáka - se řadili k představitelům světového kubismu. ZČG spravuje jednu z nejvýznamnějších sbírek českého kubistického umění, pečlivě shromažďované od počátku 60. let 20. století. Tato kniha, odborně sestavená ředitelem galerie Romanem Musilem a jeho týmem, představuje mezinárodnímu publiku některá z nejlepších děl českého kubismu.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5201502

Příruční průvodce kapesního formátu je šestým svazkem z edice Monumenta Bohemiae et Moraviae a přibližuje dějiny a uměleckou výzdobu pozdně barokního kostela ve Velkých Heralticích, jedné z nejzajímavějších sakrálních staveb Georga Friedricha Ganse z poloviny 18. století. Přehlednou popularizační formou jsou zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti představena zjištění nedávného archeologického výzkumu o středověkém předchůdci stojícího objektu, kulturně historické i architektonického souvislosti pozdně barokní novostavby i proměny mobiliáře a vzhledu kostela v 19. a počátkem 20. století. Na konci nechybí odkazy na archivní prameny a literaturu.

6,90 *
Artikel-Nr.: 5201480

Pečlivým pozorováním kontur ošklivých písem psaných, kreslených i typografických na vzorcích odebraných z veřejného prostoru a utříděním klíčových motivů v popisu glyfů je možné objasnit okolnosti jejich vzniku a jejich úlohu. Standardní a extrémní písma mají mezi sebou širší a rozmanitější vztah, než je obvykle tradovaný pohled na špatné písmo jako na úpadek krásných vzorů. V publikaci Not Ok (2015/2022) popisuje Ondřej Chorý životní cyklus tvarů glyfů – z chaotické čmáranice postupným uspořádáváním k čitelným a jasným znakům a odtud zpět k iracionalitě tvarové i významové. Dnes téměř nábožně uctívaný modernistický techno-grotesk je autorem identifikován jako okrajový a nudící na slepém konci stupnice uspořádanosti. Publikace usiluje názorně předvést, že ošklivé písmo – vlastně spíše písmo v krizi – pozoruhodně zrcadlí nikoliv zánik, ale proces bolestivé proměny jak samotných tvůrců či uživatelů, tak celých sociálních skupin a společnosti.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5201476

První monografie Josefa Mánesa, která nezkresleně zachycuje jeho život a dílo.Josef Mánes jako malíř, kreslíř, dekoratér i autor předloh pro užité umění či architekturu. Josef Mánes jako tvůrce, do něhož vkládala česká obrozenská společnost naděje na vytvoření národního umění. Jako enfant terrible domácí umělecké scény, zneuznaný umělec, ale také zábavný společník. A v neposlední řadě Josef Mánes jako autor idealizovaný i zprofanovaný v různých kulturně politických souvislostech. Tyto různé tváře Josefa Mánesa ukazuje kniha, která je výsledkem badatelského úsilí kolektivu autorů, jehož cílem bylo představit klíčovou osobnost českého umění 19. století v kontextu soudobé evropské tvorby a z aktuálních pozic dnešních dějin umění. Výsledkem je, byť je to podivuhodné, první monografie Josefa Mánesa, která nezkresleně zachycuje jeho život a dílo.

68,90 *
Artikel-Nr.: 5201469

Tato biografická kniha by měla podat čtenáři ucelený obraz o životě a díle mnohostranně nadaného, avšak poměrně málo známého českého umělce - malíře a animátora Bedřicha Glasera. Kromě beletristicky pojednaného životopisu z pera jeho ženy Světlany Glaserové jsou do knihy zařazeny i texty, které psal sám Bedřich, tedy jeho dopisy, sny i náměty na filmy, které nebyly realizovány. Kniha je doplněna mnoha barevnými obrazovými přílohami i černobílými grafikami a fotografiemi z rodinného alba.

24,90 *
Artikel-Nr.: 5201449

Katalog je nedílnou součástí projektu financovaného z větší části z prostředků Ministerstva kultury udělovaných v rámci soutěže Národní kulturní identita (NAKI II). Cílem výstavy a doprovodné publikace je představit veřejnosti metody průzkumy vzácných uměleckých děl z terakoty, jak z pohledu umělecko-historického, tak z hlediska přírodovědných věd.

Atraktivní formou ukazuje výhody interdisciplinární spolupráce historika umění, restaurátora, přírodovědce a specialistů z Vysoké školy chemicko-technologické. Jednotlivé příspěvky zpřístupňují způsoby nejnovějších neinvazivních analýz, jež pomáhají odhalit, co se skrývá pod povrchem uměleckých děl.

Publikace dále představuje, jak se vyhodnocuje materiálový rozbor s ohledem na užití specifického materiálu - keramiky a glazur.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5201408

Nástup komunistického režimu po druhé světové válce vedl mimo jiné k naprostému potlačení křesťanských církví a s ní i výtvarných projevů s duchovním obsahem. Přesto a navzdory této době vznikaly sakrální realizace vysoké výtvarné a teologické úrovně, na které se soustředí nová výstava MUO Posvátné umění v nesvaté době. Výběrově vám představí díla ze sakrálních prostor křesťanských církví, jež ukáží, jak novodobé výtvarné přístupy pronikaly do kostelních interiérů, například v pracích Ludvíka Kolka, Mikuláše Medka, Otmara Olivy, Miroslava Rady, Miloslava Troupa, Vojmíra Vokolka a dalších.

65,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201416

Stopy k bilanční výstavě Michala Škody (*1962) – umělce solitéra, kreslíře, sochaře, autora místně specifických instalací a kurátora s mezinárodní reputací, který je v jižních Čechách doma, vedou od specifického vnímání prostoru, architektury, krajiny a "místa pro člověka", přes uměleckou transformaci těchto podnětů do vysoko abstrahovaných uměleckých děl. Ty jsou jako stopy individuální tvorby zanechány pro komunikaci s diváky v prostoru Alšovy jihočeské galerie.

Koncepce autorské výstavy rozkrývá některé základní myšlenky a podoby Škodovy dosavadní umělecké cesty, s průhledy do minulosti i do možné budoucnosti. Stopy jsou tu pozůstatky přítomnosti a následky událostí, průsečnice makro a mikro světů, šrámy po střetu vnějších tlaků a vnitřního pnutí, záznamy rytmů a rituálů každodennosti. Text in Tschechisch und Engl.

27,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201412

18 volných grafických listů Jana Zrzavého 165x225mm. Grafiky věnoval Jan Zrzavý ve 20. letech minulého století Jiřímu Karáskovy pro jeho sbírku. J. Karásek na sklonku života odkázal celou svou sbírku Památníku národního písemnictví. Dílo Jana Zrzavého ve sbírkách Karáskovy galerie (8 Seiten).

27,90 *
Artikel-Nr.: 5201389

Slavnostní průvody, turnajová klání, divadla, hostiny, plesy, ohňostroje, kratochvíle a hry v zahradách. Luxus, noblesa, elegance… Jak se dříve šlechta bavila? Krátila si dlouhé chvíle, nebo se za velkolepou podívanou skrýval i hlubší význam? Jak Mantova, Ferrara, Mnichov či Vídeň a další města Evropy ovlivnila Český Krumlov a slavnosti Rožmberků, Eggenbergů i Schwarzenbergů?  Na tyto a mnohé další otázky se pokouší odpovědět publikace Šlechtické slavnosti a zábavy, která čtenáře seznámí s fenoménem festivit v aristokratickém prostředí v časovém období od 16. do počátku 19. století. Jednotlivé studie jsou doplněny bohatým obrazovým doprovodem a přehledem výběrové bibliografie. Předměty mimořádné vypovídací hodnoty jsou opatřeny rozšířenými popisy, které suplují katalogová hesla. Publikaci lze chápat jako průvodce výstavou Šlechtické slavnosti a zábavy, která je k vidění v nové Galerii Mincovna na zámku Český Krumlov od 1. 7. 2022. 

Obsah: Šlechtické slavnosti a zábavy.  Slavnostní průvody. Slavnosti ve zbroji. Zábavy a slavnosti v zahradách. Divadlo a opera. Hostiny aristokratických dvorů. Pijácké zábavy. Tančící šlechtici .Slavnosti na zámku v Českém Krumlově na příkladu použití dobového osvětlení.

34,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201388

Reprezentativní katalog stejnojmenné výstavy, který obsahuje všechny sbírkové předměty Regionálního muzea v Litomyšli k tématu Josefa Portmana, Josefa Váchala a k dějinám a činnosti Portmonea – Musea Josefa Váchala v Litomyšli. Popisuje vznik sbírky, který začal poměrně nedávno, v roce 2016, když Pardubický kraj koupil a do správy regionálního muzea svěřil Váchalovo muzeum. Do té doby se doby se ve sbírce nacházely pouze fotografie, tiskařské štočky a bibliofilie od Josefa Portmana. Provozování Portmonea dalo podnět k novým akvizicím k Josefu Váchalovi a Ladislavu Horáčkovi. Do sbírky se tak dostává například cenná autorská kniha Josefa Váchala Satanu, se kterou vyhrál ve Florencii v roce 1927 cenu na výstavě krásných knih. Mezi sbírkovými předměty jsou exlibris, grafické listy, ale i drobnosti spojené s propagací Portmonea nebo kulisy Krvavého románu divadelního spolku Filigrán. Katalog vypráví tři příběhy – příběh Josefa Portmana, Josefa Váchala a Portmonea. Ke každé kapitole jsou přiřazeny sbírkové předměty v chronologickém pořadí podle data jejich vzniku. Záznamy obsahují fotografie, technické údaje i podrobnosti, které dále rozvíjí hlavní linii příběhu.

37,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201310

Syn zámožného advokát Filipa Messera a Berty, rozené Heim; oba byli židovského původu a německého jazyka. V roce 1900 se M. přestěhoval do Budapešti a nechal si úředně změnit příjmení na „Meszlény“, od r. 1902 studoval na zdejší univerzitě filologii, v r. 1908 tu obhájil práci věnovanou dílu H. W. von Gerstenberg. V letech 1909–14 žil ve Švýcarsku – nejprve v Bernu, poté v Ženevě (z této doby pochází několik jeho knižních monografií a především série statí publikovaných zejména v berlínském časopise Die Grenzboten), v r. 1912 se habilitoval na ženevské filozofické fakultě. Po vypuknutí války načas zakotvil v Poznani a redigoval tu časopis Aus dem Posener Lande, během r. 1915 musel narukovat. V r. 1917 byl vojenské povinnosti zproštěn a začal vyučovat na obchodní akademii v Pozsony/Pressburgu. V r. 1918 vyšla konečně knižně první část jeho monografie o Carlu Spittelerovi (Karl Spitteler und das neudeutsche Epos). V poválečné Bratislavě zůstal zakotven až do r. 1922; podílel se na provozu místního Uměleckého spolku, v r. 1920 vydával měsíčník Das Riff. V r. 1922 se stal lektorem němčiny na pražské české filozofické fakultě, rok nato se tu neúspěšně pokusil o habilitaci, pokračoval nicméně v práci lektora. Zásadní platformu našel už v té době v deníku Prager Presse, kam přispíval texty o literatuře, avšak postupně především o aktuální kunsthistorické či výtvarněkritické produkci. Do roku 1940 M. spojil síly také s redakcemi několika dalších periodik – nejvýrazněji s časopisy Kunst für Alle, Svobodný zednář, Forum, Dílo a Filosofická revue, v roce 1938 vyšel knižně jeho diptych Jak se dívat na obrazy a Jak se dívat na sochy. 

23,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201340

Malířky Květa a Jitka Válovy vyrostly a zemřely doma v Kladně. Když jim byly čtyři roky, zemřel jim tatínek a s maminkou a dvěma staršími sestrami se ocitly v opravdové nouzi, která trvala desítky let. K tomu přišla válka a byly totálně nasazeny v Poldi Kladno. Od útlého věku kreslily a snily o malování. Podařilo se jim vystudovat UMPRUM, ale jejich výtvarné pojetí a politický postoj režim nepřijal, zůstaly v ústraní. Zlom nastal až po výstavě v roce 1983, kdy se o jejich existenci a mimořádném talentu dozvěděla veřejnost. Hovory s Jitkou Válovou vedla novinářka Marcela Pecháčková v roce 2009. O Jitce si povídala také s její přítelkyní Adrienou Šimotovou a s několika dalšími osobnostmi včetně Majky Vydrové, Jitčiny asistentky po Květině smrti. Původním záměrem byla kniha rozhovorů. Když Jitka dala autorce k dispozici svůj neuspořádaný archiv s deníky, dopisy, skicami a básněmi, práce na textu na dlouhých dvanáct let zamrzla. Teprve letošní 100. výročí narození dvojčat Válových se stalo impulzem k dokončení knihy.

30,90 *
Versandgewicht: 730 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201336

Kniha Rezavá ústa s podtitulem Magická dekáda se obrací k počátkům komunity Pragovky a prostřednictvím pořádaných akcí dokumentuje vznik uměleckého centra „zdola“ optikou umělecké komunity v místě usazené. Komunitu Pragovky vkládá do místních i světových kontextů (prostřednictvím textů Charlotty Kotík, Dagmar Šubrtové i Petra Vaňouse), vytyčuje trojúhelníkový základ, na němž dodnes stojí umělecká komunita Pragovky: výstava 45–Kolben Open–Kolben Daněk Salon. Druhou část knihy tvoří ohlédnutí za pěti rezidentskými výstavami s texty kurátorů Karla Srpa, Petra Vaňouse, Pavla Tichoně a s výběrem fotografií. Kapitola věnovaná site-specific realizacím a komunitním projektům v industriálním prostředí uzavírá samotný text knihy, která krom výše jmenovaných okruhů obsahuje také široce pojatý „apendix“ s profily umělců a s rejstříkem výstav uskutečněných v galeriích Pragovky s obrazovým doprovodem.

69,90 *
Artikel-Nr.: 5201229

1.díl knihy, kterou Národní památkový ústav vydával z praktických důvodů postupně v letech 2019 - 2022 (3. díl - katalog pro území Moravy a Slezska 2019, 2. díl pro území Čech 2020. 1. díl - výklad 2022).

První díl prináší souhrnné kapitoly, které se zabývají základními, nejdůležitějšími tématy výzkumu středověkých městských opevnění. Po úvodu, který se věnuje hlavně postupům a stavu výzkumu, nbásledují kapitoly o úlohách opevněných měst v průběhu středověku, o vývoji a struktuře středověkých měst ve vztahu k jejich hradbám, o stavební podobě a vývoji jednotlivých součástíopevnění, o výstavbě hradeb s jejich obraně, o otázkách provenience a místě českých městských opevnění v průběhu 16. - 19. století, o zásadách památkové péče od poloviny 19. století dodnes a o potřebách dalšího zkoumání.

 

75,90 *
Versandgewicht: 4.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201263

Katalog k výstavě Ruka v rouně, která se konala ve Východočeské galerii v Pardubicích, ve které se nachází nejrozsáhlejší veřejná sbírka grafik Bohuslava Reynka - obsahuje 113 grafik.

28,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201320

Publikace doprovází výstavní projekt předního umělce a významného pedagoga UMPRUM profesora Ronyho Plesla na 59. Mezinárodním bienále umění v Benátkách 2022, na kterém představuje ve světové premiéře unikátní technologii tavení skla Vitrum Vivum v globálním kontextu. Publikace se věnuje vlastnímu projektu, týkajícímu se otázek podstaty lidské existence, který v kostele Santa Maria della Visitazione propojí vznešenost křišťálových plastik s noblesní čistotou renesančního prostoru, jeho vzniku, ale rovněž kontextu díla v historii české skleněné plastiky a současného umění. Grafika Robert V. Novák. Vychází v česko-anglicko-italské jazykové mutaci.

32,90 *
Artikel-Nr.: 5201306

Publikace Senzační realismus dokumentuje ojedinělou Pištěkovu výstavní prezentaci v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, která byla zaměřena výhradně na malířovu hyperrealistickou fázi, s lehkými náznaky přesahu k jeho evropským či americkým druhům. Malíř byl na tomto výstavním projektu představen v pokud možno komplexním přehledu jeho nejznámějších a ikonických děl, které vznikaly zejména od první poloviny 70. let 20. století do první poloviny následné dekády; malíř se však ke svému svébytnému realismu průběžně vracel až do doby nedávné. V kontextu tvorby Theodora Pištěka (nar. 25. října 1932 v Praze) je tak navýsost napínavé srovnání jeho přístupu s americkým hyperrealistou Richardem Estesem, a také s tendencí evropského malířství, které z realismu vycházelo (Jacques Monory, Gerhard Richter, Gérard Gasiorowski) či na něj bezprostředně navázalo (Gottfried Heinvein).

29,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201299

Katalog vůbec první výstavy u nás, zabývající se tématem fotbalu, uspořádané u příležitosti MS v Kataru, se zaměřuje na výtvarné umění téměř všech tradičních i nových médií a na fotografii. Představuje práce na 40 autorských subjektů, vedle českého umění zahrnuje i přesahy do sousedních zemí Slovenska a Německa. V katalogu jsou podrobně analyzována nejstarší zobrazení českého fotbalu z prvního desetiletí 20. století (Miloš Jiránek, Jan Preisler, F. X. Naske, Joža Koudelka), dále obrazy a grafiky klasiků, kteří se fotbalu dotkli významnými díly (Karel Holan, Jan Rambousek, František Hudeček, Vlastimil Beneš, Jiří Načeradský), práce z oblasti sportovního fotožurnalismu (Stanislav Tereba, Zdeněk Lhoták, Roman Vondrouš) i humanistické fotografie (Václav Jírů, Jindřich Štreit), stejně jako konceptuální umění (Alex Mlynárčik, Július Koller, Jasanský - Polák.

19,90 *
Artikel-Nr.: 5201294

Publikácia sa zaoberá obrazom pôvodom talianskeho maliara Giacoma (Jacopa) Antonia Marastoniho, ktorý zobrazuje početnú rodinu bohatého obchodníka a prešporského mešťana Filipa Scherza v roku 1835 v Prešporku/Bratislave. Do správy Mestského múzea sa obraz dostal začiatkom 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy ho získala prevodom v roku 1959. Tento veľkorozmerný rodinný portrét patrí k ikonickým dielam svojho žánru v prostredí Uhorska. V Prešporku nebolo v čase jeho vzniku veľa kvalitných maliarov, pre samotného Marastoniho išlo tiež len o „krátky“ trojročný pobyt, keďže následne odišiel do Pešti s víziou založiť vlastnú maliarsku školu. Publikácia prezentuje výsledky posledného náročného reštaurovania obrazu pracovníkmi galérie (Barbara Davidson, Anna Gregová) vrátane záverov chemicko-technologického výskumu, či IR reflektografie kolegov z partnerských inštitúcií. Súčasťou sú obšírne informácie o jednotlivých členoch zobrazenej rodiny, autorovi diela a bohatý obrazový materiál mapujúci celý proces reštaurovania unikátneho obrazu.

25,90 *
Versandgewicht: 470 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201220

Katalog Design a transformace ukazuje prostřednictvím textů Lady Hubatové-Vackové, Daniely Kramerové, Hany Machkové, Pavly Pauknerové, Kláry Pelouškové, Radka Siduna, Jiřího Suka a Jindřicha Vybírala, že pod pojmem český design se ukrývá celá řada pozoruhodných výrobků a děl. Sleduje vztahy transformace společnosti a designové produkce. Nezaměřuje se pouze na krásné předměty, ale snaží se přiblížit pozadí jejich vzniku na příbězích firem, které svými osudy dokumentují specifika středoevropské situace – staleté kulturní a řemeslné tradice, a zároveň neustálé proměny státních útvarů, ekonomických a politických rámců. Kniha vznikla při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie a doprovází dvě stejnojmenné výstavy v Design Museum Brussels (7. 9. 2022–8. 1. 2023) a v Prague House v Bruselu (8. 9.–2. 10. 2022).

32,90 *
Artikel-Nr.: 5202024

Kniha obsahuje vybrané texty o dějinách architektury a historiografii dějin umění, z nichž jen část byla zveřejněna v českém jazyce. Jejich společným jmenovatelem je ambice překonat nacionalistický model historického vyprávění a v kontrastu vůči němu pěstovat transnacionální dějiny. Jak naznačuje ironicky míněný titul knihy, tento přístup může být obzvláště produktivní ve střední Evropě, která vždy byla doménou multikulturní reality a uměleckých cirkulací. Ústředním tématem je migrace umělců či historiků umění a cirkulace idejí nebo vizuálních forem. Autor se v několika studiích pokouší o komparativní uměleckohistorický přístup, v dalších překračuje tradiční regionální hranice a nastoluje středoevropská témata.

39,90 *
Artikel-Nr.: 5201209

Kniha z nakladatelství KANT představuje výběr z aktuálního malířského díla Jiřího Šiguta, v němž se autor vyrovnává se zkušeností digitálního (číselného) přepisu vizuální informace. Na základě rozkrývání komprimačních procesů (práce s pixly) přehodnocuje situaci a podobu dvou zvolených žánrů – portrétu a krajiny - v rovině „ukládání paměti“. Objevuje v tomto směru poetiku volených číselných řad, které esteticky definují jak tvarovou tak barevnou podobu výsledných „obrazů“. Autor tak nastoluje celou řadu otázek spojených s proměnou lidského smyslového vnímání i s transformací ontologického pohybu, v němž si vědomí konstruuje pilíře pro představu o smyslu bytí. Číselné definice obrazového východiska nahrazují fyzické předlohy. Překlápí je v textový zápis. Jak se však tento „skrytý“ záznam ukládá v paměti, která není strojově mechanická? Co tento proces může znamenat pro potenciál lidské paměti, ať už osobní, nebo historické? Text in Tschechisch, Deutsch und Engl.

55,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201196

Katalog výstavy, která poprvé komplexně uvádí dílo Markéty Othové, zahrnuje výběr retrospektivního souboru fotografií. Mimo jiné obsahuje eseje teoretika umění Karla Císaře, ředitele Sbírky moderního a současného umění NGP Michala Novotného a rozhovor umělkyně s kurátorkou Adélou Janíčkovou.

Publikace ve shodě s výstavou představuje komplexní tvůrčí přístup Markéty Othové, tedy nejen výsledné fotografie, ale i související umělecké procesy.

Autorka je neodmyslitelnoě spojována se svými fotografickými instalacemi, v nichž dochází k dialogu mezi konkrétním výstavním prostorem a fotografiemi. Svébytný přístup se odráží i v současném projektu, jehož autorská instalace, dokumentovaná v katalogu, se osvobozuje od tradičních výstavních principů.

42,90 *
Artikel-Nr.: 5201195

The catalogues of the exibition, whitch for the first time presents Makéta Othová's work created fromthe 1990s to the present, includes a selection from a retrospective collection of photographs. Amon other things, it includes essays by theorist Karel Císař, Director of the NGP Collection of Modern and Conterporary Art Michal Novotný, and an interview between Othová and curator Adéla Janíčková. In line with the exbition, the publication presents Markéta Othová's complex creative approach: not only final photographs but also the related artistic processes. The artist is inherently associated with her photographic installations, in whitch a dialogue between the concrete exibition space and the photographs takes place. This distinctive approach is also reflected in the current project: the authorial installation - documented in the catalogue - breaks free form traditional exhibition pronciples.

42,90 *
Artikel-Nr.: 5201194

Průvodce expozicí Sbírky starého umění Národní galerie  Praha =Guide to the Exibition of the Collection of Old Masters of the National Gallery in Prague.

Nová expozice ve Šternberském paláci navazuje na historickou tradici prezentace mistrovských děl v tomto objektu, v němž sídlila v letech 1811–1871 Společnost vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně dnešní Národní galerie Praha. Díla jsou tentokrát vystavena v kontextu uměleckých center a jejich vzájemného prolínání. Staří mistři II představují to nejlepší z unikátních fondů NGP a jejích partnerů – např. ojedinělou kolekci ikon. Představena je zcela výjimečná kolekce italské malby 14. a 15. století. Na fond raného italského umění navazuje instalace renesančního a barokního malířství. Zastoupeny jsou mimořádné soubory nizozemského, vlámského a holandského malířství z období 15.–18. století. Uměleckou tvorbu střední Evropy reprezentuje soubor norimberského malířství a dále vybraná solitérní díla vzniklá na území současného Německa, zejména v důležité obchodní a umělecké oblasti Porýní, a to z období 15.–18. století.

V expozici se též nachází umělecká produkce německých a rakouských zemí, jež vznikala v průběhu 17. a 18. století. Menší soubor francouzského a španělského umění 17. a 18. století vyniká významem a kvalitou vystavených solitérních děl.

37,90 *
Artikel-Nr.: 5201193

There are a total of 500 sculptural works in the holdings of the National Gallery Prague that were created in the territorry of Bohemia and Moravia from the Late Renaissance period to the end of the Baroque era. Far the most part, these are works of undetermined authorship; one quarter of the preserved artefacts have been attributed by modern research to specific names of master sculptors. The ensemble was expanded from the firs half of the 1920s thanks to a sizeable network of contacts among art dealers, antiquarians and collectors of old art, cultivated at the time by Vincenc Kramář, the then-director of the Picture Gallery of the Patriotic Friends of the Arts in Prague. The most valuable exhibits in today´s collection of Baroqu sculpture comprise the sculptural works of Matthias Bernard Braun. For the first time ever, the entire body of works are expertly researched and photographically documented in the form of a Illustrated summary catalogue.

149,90 *
Versandgewicht: 2.100 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 1797 Ergebnissen