Kunst

Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 2120 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4900635

V textové části jsou představeny sbírkové skupiny Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Následuje bohatá obrazová část, kde jsou prezentováni vybraní autoři zastoupení ve sbírkách galerie.

19,90 *
Versandgewicht: 820 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4900618

Katalog Sympozium 7: Where do we go from here rekapituluje Sympozium Litomyšl v roce 2018 a výstavu renomované Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli. Sympozia se zúčastnili čtyři maďarští a tři čeští umělci.

Hynek Alt (CZ), Sári Ember (HU), Mark Fridvalszki (HU), Igor Hosnedl (CZ), Valentýna Janů (CZ), Gábor Kristóf (HU), Dominika Trapp (HU).

18,90 *
Artikel-Nr.: 4900603

Monografie se zabývá sochařským dílem Jiřího Seiferta v co nejširších biografických, historických i uměleckohistorických souvislostech. Přibližuje umělcovu volnou tvorbu i realizace v architektuře a veřejném prostoru od doby jeho studií v ateliéru Bedřicha Stefana na pražské UMPRUM, přes angažované období šedesátých let v Liberci, po dobu nuceného azylu v rodinném domě v Řevnicích a návrat do veřejného života po roce 1989. Text, doprovázený bohatým obrazovým materiálem, je hojně doplněn citáty ze statí teoretiků umění, kteří se v dané době dílem Jiřího Seiferta zabývali. V paralelní rovině knihy probíhá soukromější dějství: v úryvcích rozhovorů s autorovou ženou Hanou Seifertovou, ve skicách a kresbách, a především v unikátních zápisech z umělcových deníků s náčrty zamýšlených sochařských prací a mnoha autentickými komentáři, vypovídajícími o hloubce myšlenkového světa a šíři kulturního rozhledu, o velkorysosti a výjimečném charakteru Jiřího Seiferta.

Podstatnou část monografie pak tvoří kompletní životopisné i bibliografické údaje autora: soupisy katalogů, časopiseckých článků, sympozií, knižních a encyklopedických publikací, a především kompletní soupis sochařského díla včetně vyobrazení.

56,90 *
Versandgewicht: 1.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900602

Výpravná obrazová monografie představuje výběr malířských a sochařských děl od středověku k manýrismu z fondů ve správě Národního památkového ústavu. Kniha zachovává strukturu prvního svazku edice Ad unicum. Úvodní studie knihy se zabývá problematikou záchrany státem konfiskovaného uměleckého majetku po druhé světové válce. Přibližuje činnost Národní kulturní komise a nástrahy, které mařily snahy pověřenců komise v politicky, materiálně i lidsky náročných poválečných časech. Text doplňují vzácné archivní snímky interiérů, dokumentů i svozových míst. Těžiště knihy tvoří šedesát odborných textů seznamujících čtenáře s výsledky poznání přibližně stovky obrazů a soch, které jsou z většiny součástí návštěvnických tras  českých hradů a zámků. V souboru jsou zastoupena díla významná svými autory, zobrazenými tématy, kvalitou i kontextem jejich vzniku či tzv. druhého života na cestě sbírkami 

69,90 *
Versandgewicht: 2.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900601

Kniha veřejnosti poprvé zpřístupňuje historický pramen k jedné z nejvýznamnějších zámeckých obrazových sbírek v České republice, Colloredo-Mansfeldské obrazárně. První ucelený katalog této sbírky vznikl roku 1829, kdy jej vyhotovil malíř, restaurátor, ale i falzifikátor František Horčička. V publikaci je Horčičkův katalog publikován v původním originálu, překladu i jako reprint. Součástí knihy je rovněž bohatý obrazový katalog uspořádaný v pořadí položek Horčičkova soupisu.

Obsah: Pět století sběratelství na zámku v Opočně. Trčkové z Lípy. Sbírka v období baroka František Horčička a jeho katalog. Biografická skica Františka Horčičky. Horčička teoretik, restaurátor, falzifikátor a malíř. Horčičkův katalog. Opočenská obrazárna.

54,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900600

Katalog výstavy. Zima. Období úzkosti, strachu o přežití, ale i odpočinku po zemědělském roce, bilancování a kontemplace, dětské radosti z prvního sněhu, naděje Vánoc. Klid a neklid bílé. Jedno téma, různé národnosti, různá období od 19. století po současnost ukáží, že jakkoli v umění panuje různost, je zaklenuto vyšší shodou a obrazy z tolik odlišných dob, prostředí a od tolika a tolik odlišných autorů spolu mohou komunikovat a vypovídat různými uměleckými jazyky v symbolické shodě o jednom.

Náročný výstavní projekt s díly ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, zápújčkami ze státních sbírkotvorných institucí, soukromých galerií a sběratelů a od samotných autorů představí přes 130 různých obrazů zimy v tematických celcích krajiny, města, symbolu, žánru včetně zimních sportů a radovánek, zátiší, náboženského obrazu a Vánoc v průběhu dvou století.

19,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900598

Zámek Valtice, národní kulturní památka a památka zapsaná spolu s okolní krajinou na seznam světového dědictví UNESCO, patří k nejvýznamnějším barokním rezidencím ve střední Evropě. Aristokratické sídlo, od středověku svázané s knížecím rodem Liechtensteinů, prošlo během staletí složitým stavebním vývojem. Nejvýznamnější etapu v jeho dějinách představovalo období baroka, během něhož prošel zámek řadou přestaveb, odpovídajících vkusu a zejména společenskému postavení jednotlivých vládnoucích knížat. V 17. a 18. století na zámku pracovala řada nejvýznamnějších rakouských umělců, kteří z Valtic vytvořili aristokratické sídlo, jehož nároky na reprezentaci dokonale odpovídaly evropským panovnickým rezidencím. Publikace Zámek Valtice, doplněná řadou dosud neznámých vedut, portrétů a vyobrazení ze sbírek knížat z Liechtensteinu, je první ucelenou monografií o zámku a okolním parku, která se zároveň věnuje také proměnám životního stylu knížat z Liechtensteinu.

19,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900547

Počátky českého státu jsou spjaty s christianizací země. Byl to v pozdním 9. století Bořivoj, první historicky doložený kníže z rodu Přemyslovců, který postavil první kostely na Levém Hradci a v prostoru Pražského hradu. Do řad světců z vladařského rodu vstoupila manželka knížete Bořivoje sv. Ludmila a Bořivojův vnuk sv. Václav, jenž se stal patronem a nebeským ochráncem Čechů a české země. Přemyslovcům se podařilo vybudovat základy českého státu a upevnit jeho postavení v evropském rámci. Jeho výrazem se stal i zisk královské hodnosti. Dvůr českých knížat a králů byl nejen centrem moci, ale i ohniskem kulturním. Panovníci byli po staletí největšími zakladateli, stavebníky a objednavateli uměleckých děl, jejichž umělecká a estetická kvalita i významový kód byly nástrojem vladařské reprezentace. Architektura a další umělecká díla se podílely na vytváření lesku a slávy panovnického majestátu podstatným způsobem. Tyto stavby a umělecká díla jsou významnými svědky minulosti českého státu a nositeli národní a kulturní identity.

89,90 *
Versandgewicht: 3.900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900542

Monografie světoznámého českého výtvarníka - TOMÁŠE HŘIVNÁČE (1959-). Kniha  přináší komplexně zpracované dílo autora, řazené do jednotlivých kapitol, které mají chronologickou posloupnost. Tomáš Hřivnáč je výtvarník, který se především věnuje grafické tvorbě technikou suché jehly. V monografii Vám též představíme jeho malbu a kresbu. Kniha uspokojí nejen ty, kteří obdivují dílo autora, ale jistě i všechny se zájmem o současnou grafiku a malbu.

41,90 *
Versandgewicht: 2.320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900526

Vizuální publikace, která zpřítomňuje dobu nesvobody. Kniha obsahuje výběr reprodukcí uměleckých děl z let 1938-1989 a jejich kunsthistorickou interpretaci. Z naprosté většiny jsou reprodukována díla, která ve své době nebyla výrazem oficiální kulturní politiky státu. Další rovinou výpovědi jsou dobové dokumenty, zejména plakáty a fotografie od Dagmar Hochové, Pavla Štecha a Zdeňka Tmeje. Čas nesvobody kniha dále zachycuje v dobových textech, od básnických až po politické. Pro uměleckou tvorbu byla v době nesvobody nejpříznivější šedesátá léta. Těm je věnována zvláštní pozornost.

33,90 *
Artikel-Nr.: 4900489

Publikace Obrazy s podtitulem Mistrovská díla ze sbírek Národního památkového ústavu je reprezentativním katalogem vypovídajícím o mimořádném významu sbírek ve správě Národního památkového ústavu.  Čtenářům z řad odborné i široké veřejnosti představuje poutavou formou bezmála dvě stovky nejvýznamnějších děl ze sbírek hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Knihu tvoří úvodní studie, představující fenomén aristokratického sběratelství a vysvětlující význam náboženských obrazů a portrétů pro interiéry šlechtických sídel; na ni pak navazuje chronologicky sestavený katalog jednotlivých děl s velmi kvalitními fotografiemi, bez ohledu na to, kde obrazy vznikly, jaké mají autory či témě téma. Nejvýznamnější a často publikované obrazy jsou v této knize mnohdy poprvé doplněny i díly dosud unikajícími divácké pozornosti. Obrazy. Mistrovská díla ze sbírek Národního památkového ústavu nabízejí čtenářům a zároveň návštěvníkům památek kromě mimořádného vizuálního zážitku i netradiční způsob, jak prostřednictvím uměleckých děl objevovat i samotné hrady a zámky.

78,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900488

Formování obrazu Napoleona Bonaparta je stále aktuálním tématem a předmětem nejrůznějších interpretací a reinterpretací. Jednu takovou nabízí i tato kniha. Je manuálem pro pochopení kulturní politiky Napoleonova režimu v oblasti vizuálního umění a jeho reálných dopadů v oblasti kulturního dědictví. Referenčním a ideovým rámcem pro pochopení sledované problematiky je nietzscheovský model vůle k moci. Vždyť to byla právě tato vůle, která vedla mladého francouzského generála, aby se stal prvním konzulem, poté císařem Francouzů a italským králem. Tuto vůli k moci nechal vystoupit ve svém obrazu, aby prostřednictvím působivého média, jakým bylo umění, reprezentoval svůj majestát. Akci následovala reakce; Napoleonova vůle k moci se stala součástí uměleckého konceptu, jehož se chopili umělci, aby ho dále dotvářeli. Brzy vplynula do napoleonské legendy a mýtu, aby žila svým druhým životem a rozprostřela se nad historickou pamětí. Umění se tak stalo zrcadlem moci, ve kterém se blýskala Napoleonova vůle. V této podobě k nám promlouvá prostřednictvím dochovaného kulturního dědictví – napoleonik, prezentovaných na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu.

49,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900399

Desátým svazkem edice Osobnosti české scénografie, kterou od roku 2014 vydává Institut umění – Divadelní ústav, je monografie věnovaná scénickému a kostýmnímu výtvarníkovi Karlu Glogrovi (nar. 1958). Glogr v letech 1977 až 1984 studoval scénografii u profesorů Jana Duška a Alberta Pražáka na Divadelní akademii múzických umění v Praze, kde od roku 1999 dosud působí pedagogicky. Jako scénograf byl v angažmá ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci (1985–1987), v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni (1987–1989), v Divadle E. F. Buriana v Praze (1989–1990) a v Divadle na Vinohradech v Praze (1991–2004). Text in Tschechisch und Engl.

18,90 *
Artikel-Nr.: 4900398

Publikace Moniky Holé komplexně mapující výtvarné pokusy Bohuslava Martinů byla vydána u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Městském muzeu a galerii v Poličce - Centru Bohuslava Martinů v roce 2018. Text in Tschechisch und Engl.

29,90 *
Artikel-Nr.: 4900417

Venkov, lidové tradice a výtvarná kultura venkovského lidu jsou v různých formách součástí našeho života. Kniha představuje a interpretuje zdroje a podoby zájmu o venkovské prostředí od počátku 19. století do šedesátých let 20. století.

Věnuje se objevování venkova a jeho obyvatel kolem roku 1800 v souvislosti s kultem přírody a zkoumání „přirozených“ počátků společnosti, moderních národů a jejich kultury i charakteru. Zaměřuje pozornost na lidovou kulturu jako zdroj národního umění, mytizaci venkova jako exotického prostředí nebo na lidové umění inspirující kubismus a historické avantgardy. Závěr knihy se zabývá politizací folkloru v 50. letech 20. století i jeho obsahovým vyčerpáním.

Kniha pojímá vedle architektury, obrazů, soch, kreseb, grafik a fotografií českých, ale i zahraničních umělců i vybraná filmová díla.

69,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900451

 Josef Portman byl doposud známý nejvíce jako iniciátor legendárního litomyšlského Portmonela kongeniálně do nejmenších detailů vyzdobeného Josefem Váchalem. Kniha poprvé sleduje jednotlivé fazety jeho života a díla. Portman je prezentován nejen svou vydavatelskou činností, ale také jako vytrvalý sběratel, rozporuplný mecenáš a milovník umění. Josef Portman zasvětil svůj život literatuře, krásným knihám a výtvarnému umění. Jako bibliofil a amatérský tiskař stál za vznikem mnoha zajímavých knižních titulů, nezřídka vydaných jen v jednom nebo několika málo výtiscích, často doplněných důmyslným výběrem výtvarného doprovodu. Neostýchal se oslovit ke spolupráci takové umělce, jakými byli např. Jan Konůpek, Zdenka Braunerová, Vojtěch Preissig, Milada Marešová, Josef Čapek nebo Karel Svolinský. Z literátů patřili k jeho nejoblíbenějším Charles Baudelaire, Otokar Březina, Paul Claudel, Jaroslav Durych, Eugene Demolder, Gustav Flaubert, Franz Kafka, Pierre Louys a Miloš Marten. Přestože Portman celoživotně působil v Litomyšli, charakter, rozpětí a výsledky jeho činnosti přesáhly hranice jeho rodného regionu a v určitém směru také hranice tehdejšího Československa. 

64,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900432

Adolf Rossi (1920–2000) patří k mimořádně zajímavým osobnostem české amatérské fotografie 20. století. Přestože jeho dílo se více méně uzavřelo před více jak padesáti lety, nevznikla doposud žádná autorova monografie, která by představila obrovskou šíři jeho tvorby. Rossiho dílo bylo totiž ovlivněno jak piktorialismem počátku minulého století, tak avantgardou, ale i dobově populární fotografií všedního dne.

Výjimečné místo v dějinách české fotografie má však Adolf Rossi z jiného důvodu. Od počátku totiž svoji tvorbu vztahoval spíše k zahraničí a k mezinárodním fotografickým salonům, které obesílal s nevídanou intenzitou a zápalem. Za dvacet let se účastnil více jak devíti set soutěží a dosáhl na nich mimořádných úspěchů. Rossiho fotografie, společně s pietně dochovanou sbírkou salonních katalogů a ocenění, tak poskytují mimořádně podrobný vhled do práce fotografa amatéra padesátých a šedesátých let 20. století.

24,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900391

Sochař Miloš Cvach (nar. 1945 ve Víru v okrese Žďár nad Sázavou) patří k umělcům, jejichž tvorba je v českém prostředí známa a reflektována pouze omezeně. Jednou z příčin je to, že v roce 1973 emigroval a usadil se v Paříži, kde žije dodnes. Kniha je první monografií, mapující souhrnně jeho život a dílo od figurálních prací, vzniklých na Akademii výtvarných umění v Praze, přes objekty a reliéfy, blízké minimalismu, až k současné tvorbě – reliéfům, autorským knihám, kresbám, grafikám a videu.

17,90 *
Artikel-Nr.: 4900390

Jaroslav Róna není pouze autorem monumentálních soch a velkých pláten, jak jej v posledních letech vnímá veřejnost. Rád se věnuje také kresbě a ilustracím (vzpomeňme na jeho podání povídek E. A. Poea v souboru Démon zvrácenosti nebo autentický pohled do světa Orwellova románu Devatenáct set osmdesát čtyři). Tento konkrétní knižní soubor představuje Rónovy „zápisky z cest“, které vznikají ve chvílích autorovy relaxace a můžeme je označit třeba termínem poloautomatická kresba.

Přes jejich zdánlivou nahodilost v nich však Jaroslava Rónu poznáváme zcela bezpečně. Objevují se na nich stejně tak jeho oblíbené motivy, jako jeho specifický smysl pro humor. Rónovy kresby – mnohem subtilnější než ostatní dílo – jsou vhledem do autorova podvědomí, poodkrytím pomyslné pokličky nad tyglíkem jeho mysli. Vzhledem k jejich rozměrům k nim nacházíme cestu snáze než k Rónovým velkým plastikám.

31,90 *
Artikel-Nr.: 4900389

Fotografická monografie Petra Zhoře přináší průřez jeho celoživotním dílem od šedesátých let po současnost.  Najdete v ní tedy vše podstatné z autorova originálního rukopisu, pro který jsou typické zneklidňující světelné linie, nezúčastněné tváře figurín, chladné odlesky, včetně surrealistické technizující poetiky zdůrazněné tónováním černobílé fotografie.

Zhoř má mimořádný pozorovací talent a občas můžete mít pocit, že vidí i to, co se odehrává hluboko pod povrchem – třeba ve vašem nitru.Nevšedně graficky zpracovanou knihu doprovází erudovaný text PhDr. Michala Janaty. Text in Tschechisch und Engl.

55,90 *
Artikel-Nr.: 4900383

„Krutoněžné“ foto-autoportréty Petry Šimkové vznikají jako forma jejího intimního deníku, kdy řečí těla výmluvně zobrazuje své pocity, touhy a předtuchy. Vlastní akty snímané dlouhou expozicí následně metodou digitální fotomontáže kombinuje s fotografiemi přírodních struktur a městských prostorů, které pořídila na dvou pro ni osudových místech – na tropickém ostrově Bali a v Praze. Estetiku i dynamiku jejích foto-obrazů zásadně ovlivňuje techno, jež pro ni znamená mnohem víc než pouhou hudební inspiraci. Text in Tschechisch, Engl., Franz.

29,90 *

Neu

Artikel-Nr.: 4900262

„Fotografování mě osvobozuje od tlaku, co se mi usazuje na duši,“ říká Jan Dobrovský, jehož série snímků ze severních Čech přináší do české krajiny zcela novou kvalitu fotografické citlivosti.

„Nedokážu vyjádřit slovy, co ve mně vyvolává, když vidím, s jakou nečekanou něhou hladí chlap jako hora rozjívené dítě.“ Mezi romskými rodinami v Krásné Lípě Dobrovský nejprve hledal poezii syrového bytí, ale našel tam mnohem víc – nové přátele i příležitost splatit starý osobní dluh.

A tak začal Romy navštěvovat v domácnostech, při svátečních okamžicích i na boxerských trénincích. V černobílých kompozicích, jež mohly být pořízeny jen v atmosféře oboustranné důvěry, nám muž s Leicou předkládá empatický, světelný otisk lidské intimity i přirozené touhy stát se hrdinou vlastního života.  Vychází s předmluvou autora a doslovem Miroslava Petříčka.

52,90 *
Artikel-Nr.: 4900261

Překrásně připravená kniha odkrývá příběh u nás zapomenutých pražských rodáků Ziky Aschera a jeho manželky Lídy, jejichž jméno a značka jsou na Západě již sedmdesát let synonymem textilního designu. Po dramatickém odchodu z Československa v roce 1939 se jim podařilo vybudovat v Londýně úspěšnou firmu specializovanou na oděvní látky. Z textilií firmy Ascher vytvářely své kolekce módní domy francouzské, stejně jako britské a italské, například Dior, Balenciaga, Lanvin, Cardin, Y. S. Laurent, Paterson, Sassoon nebo Fabiani. Publikace propojuje všechny aspekty jejich bohatých osudů v jeden celek a poskytuje ucelený obraz překračující dílčí oborová, umělecká či technická hlediska.

Kniha vychází v těsné spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a je součástí stejnojmenné výstavy, 15.2.2019-15.9.2019

69,90 *
Artikel-Nr.: 4900372

Na jaře letošního roku jsme si připomněli sté výročí úmrtí klíčové osobnosti středoevropského modernismu, malíře, kreslíře a pedagoga Jana Preislera (1872-1918).

Záhy po studiích na pražské Uměleckoprůmyslové škole se Preisler začal aktivně podílet na činnosti nastupující generace malířů a sochařů, kteří se spojili v uměleckém sdružení Mánes. V letech 1896–1906 byl také redaktorem časopisu Volné směry, který spolek Mánes vydával. V roce 1913 byl jmenován profesorem malířské školy na pražské Akademii.

24,90 *
Versandgewicht: 360 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900250

Malíř a básník Vladimír Josef Dvořák (*1967) patří mezi výrazné osobnosti českého moderního umění uplynulého půlstoletí spojující výtvarné i slovesné vyjadřování v jeden celek. Jeho kladení a vrstvení barev do abstraktních ploch i reálných tvarů navazuje na odkaz klasické moderny, ale dotváří přiznané inspirační vzory do osobitého rukopisu současného tvůrce glosujícího svět okolo nás. Jak sám zdůrazňuje jeho obrazy jsou určené k tomu, aby žily s člověkem v jeho každodennosti.

Patří proto především do bytových a pracovních interiérů, aby vytvářely kultivované kulisy našich životů. Publikace chronologicky mapuje vývoj a proměny Dvořákovi malby zahrnující nejrůznější výtvarné techniky a ukazuje na její souvislost s kulturně-politickým kontextem jeho života mezi Šumavou, Plzní, Prahou a Berlínem. Vedle reprodukcí děl jsou otištěny i jeho statě vysvětlující teoretická východiska tvorby a biografická dokumentace. Text in Tschechisch und Engl.,

19,90 *
Artikel-Nr.: 4801673

Vydáno k výstavě Krištof Kinterea - Believe it or not, Dům U Jonáše, Perštýnské nám. 50, Pardubice (3.9. - 2.11.2008). Krištof Kintera (1973), jeden z nejúspěšnějších a neznámějších současných českých umělců, je známý svými prvními úspěšnými projekty jako je To, Plumbař, Spotřebiče či Revolution, ale také spolupracoval s Davidem Černým na instalaci Entropa vytvořené k příležitosti předsednictví ČR v Radě Evropské unie.

16,90 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900257

Uplynulo sto let od konce 1. světové války a založení Československé republiky, jejíž existence trvala pouhých dvacet let. Ve městech a především po venkovské krajině východních Čech je na ni rozptýlena řada památek z oblasti hmotné kultury, které stojí za ochranu a péči, zachování do budoucích let a turistické objevování. Formou bedekru knížka přináší úvod do tematiky památníků a pomníků padlých vojáků z 1. světové války na území východních Čech. Představuje reprezentativní vzorek pomníků, které byly zpracovány s výraznější uměleckou invencí a snaží se nejen o výklad jejich ikonografie z hlediska národní a armádní symboliky, ale také upozorňuje na literární reflexi válečných střetů v deníkové, memoárové a krásné literatuře se zaměřením na tzv. legionářskou literaturu, vytvářenou veterány a dalšími přímými účastníky bojů, především z ruské válečné fronty. Vedle památníků představuje publikace také významné architektonické památky, vzniklé v regionu v období mezi oběma světovými válkami a prezentující vysokou úroveň stavební kultury veřejných staveb té doby. Vydejte se s námi na krátkou pouť východočeským regionem do časem velmi vzdáleného – a přece stále aktuálního – Československa.

29,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900352
27,90 *
Versandgewicht: 580 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900199

Katalog užitého umění, pocházejícího z majetku židovské populace Protektorátu Čechy a Morava. Úzce navazuje na první část katalogu sychrovských deponátů, publikaci Židovský majetek uložený na zámku Sychrov (vydáno 2017, ZDE), věnovanou výtvarnému umění (obrazy, kresby, miniatury, grafika, plastiky).

Předměty uměleckého a uměleckoprůmyslového charakteru byly na sychrovský zámek předány Národní kulturní komisí v roce 1950. Téměř po sedmdesáti letech vydává Centrum pro dokumentaci studii, poprvé shrnující výsledky výzkumu provenience sychrovských deponátů a – prostřednictvím stručných životopisů – přibližující osudy jejich původních majitelů. Důležitou součást katalogu tvoří fotografie předmětů, včetně detailů a pro výzkum provenience zásadních indicií.

46,90 *
Versandgewicht: 1.450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900156

Loutkářská, kostýmní a scénická výtvarnice Irena Marečková absolvovala obor výtvarnictví a technologie na Katedře loutkářství pražské DAMU, kde později také vyučovala (1990 – 2003, Katedra Alternativního a loutkového divadla, 2003 jmenována docentkou).

Jako pedagožka též spolupracovala se studenty Katedry nonverbálního divadla HAMU v Praze a dramatické výchovy neslyšících JAMU v Brně a vedla scénografické semináře na festivalu amatérských divadel Loutkářská Chrudim. Její vyhraněný výtvarný rukopis, jenž je nepřehlédnutelný jak v návrhu, tak v realizaci, ji předurčuje k účasti na projektech s akcentovanou vizuální složkou, ať už na scéně loutkové (např. Divadlo Alfa Plzeň, Divadlo Drak Hradec Králové), činoherní (např. Národní divadlo Brno) nebo operní (Národní divadlo Praha), a to v divadlech českých i zahraničních (Německo, Švýcarsko, Francie, Japonsko, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Slovensko). Text in Tschechisch und Engl.

17,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 2120 Ergebnissen