Kunst

Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 2189 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4901381

Tato publikace představuje Jaroslava Bendu jako typografa. Vzhledem k jeho celoživotnímu zájmu o knihy a písmo je jeho dílo zpracováno z pohledu písmařského. Jedná se o jediný úsek, který Bendu provázel ve všech etapách a odvětvích jeho tvořivé činnosti a dosud nebyl zpracován. Hlavní část knihy tedy tvoří rozbor Bendových děl, na nichž se typografie objevuje. Zbylé široké spektrum Bendovy práce, která tak úzce nesouvisí s typografií, je v knize zařazeno do delší úvodní kapitoly, prezentující příklady za ostatní. Klíčem k sestavení možného přehledu díla pro nás byly Bendovy paměti Léta s Umělci (1969) a O letech práce a přátelství (1962), z nichž jsme se pokusili převést řadu Bendových citací nejpřesněji popisujících okolnosti vzniku i následný osud jeho návrhů a děl.

39,90 *
Artikel-Nr.: 4901378

Publikace si klade za úkol zmapovat ústřední oblast sokolského výtvarnictví, tvořenou plakáty a pohlednicemi k všesokolským sletům z let 1901–1948. Ačkoliv se na výtvarné podobě sletové propagace tradičně podíleli přední čeští umělci (mezi jinými Mikoláš Aleš, ­Alfons Mucha, Jakub Obrovský, Max Švabinský či Karel Svolinský), a dotyčná díla tak tvoří nezanedbatelnou součást českého výtvarnictví první poloviny 20. století, neexistuje dosud souborné vydání jejich reprodukcí. Publikace hodlá tuto mezeru zaplnit a doprovodit obrazový materiál obsáhlou studií, zasazující prezentovaná díla do tehdejšího společensko-politického kontextu. 

25,90 *
Artikel-Nr.: 4901371

Pražský hrad je tradičním sídlem státní moci a jeho silná pozice symbolu české, respektive československé státnosti byla rozvinuta prvním československým prezidentem T. G. Masarykem, který z něj učinil svou rezidenci a prostor reprezentace mladého demokratického státu. Publikace se zaměřuje na proměnu Pražského hradu v časovém rozmezí let 1948 až 1968 v souvislosti s tím, jak se měnil úhel pohledu na funkce, které by mělo tradiční sídlo státní moci plnit. Na jejich definování se významně podíleli prezident a jeho kancelář, v průběhu sledovaného období se do tohoto procesu zapojili rovněž ideologové KSČ a představitelé československého výtvarného umění, architektury a vědy. Práce se soustředí na krátkodobé i trvalé architektonické úpravy hradního areálu zaměřené na širokou veřejnost a na vývoj zdejšího výstavního programu. Sleduje rovněž institucionální pozadí této proměny.

27,90 *
Artikel-Nr.: 4901366

Petr Babák je již více než 25 let jednou z nejvýraznějších postav v oboru grafického designu ve střední Evropě. Jako profesor pražské UMPRUM ovlivňuje a přímo formuje tuto disciplínu. Založil studio Laboratoř, je autorem řady esejů a recenzí. Babák v knize svým osobitým jazykem popisuje procesy vzniků jednotlivých realizací. Od studentských projektů přes období spolupráce s Tomášem Machkem až po současnou tvorbu studia Laboratoř. V něm zkoumá hranice grafického designu se svými spolupracovníky, mnohdy vzešlými právě z řad bývalých studentů (především Lukáš Kijonka, Michal Krůl, Jan Matoušek, Václav Matoušek, Richard Rozhoň, Jaromír Skácel, Tereza Šerá). Kniha tak zároveň prezentuje vývoj Babákovy práce od projektů na pomezí volného umění a grafického designu až po návrhy konkrétních knih a knižních edic, designu výstav, komplexních vizuálních identit měst, institucí či orientačních systémů budov.

29,90 *
Artikel-Nr.: 4901365

The guide through the oeuvre of the sculptor, painter and performer Lubo Kristek in the context of genius loci.

English edition of the collection of texts by German art historians Hartfrid Neunzert and Sonia Fischer, the Czech art historian and anthropologist Barbora Půtová, and others. Rich picture material. Archival photographs and documents from the 1940s up to the present – Kristek’s roots, his German period, his creation in the public space or in the sacral environment, his wanderings around the world as well as his returns home, the Chateau Lubo in Podhradí nad Dyjí and the Kristek House in Brno.

Documentation of Kristek’s legendary happenings, including photographs and pre-speeches by Ludvík Kundera and Jaromír Tomeček. Lubo Kristek in the historical testimony of, for example, the theorists Jaroslav Dresler, Walter Etschmann, Karel Friedrich, Johanna Kerschner, Ina Kresse or Vlastimil Mrva; the artist’s symbology or critical assemblages. The hardbound book brings a piece of the genius loci from Kristek’s immediate proximity.

25,90 *
Artikel-Nr.: 4900936

Kniha je zaměřena na výzdobu chorálních rukopisů z 16. století. První část se zabývá osobností písaře Jana Táborského, jenž žil v letech 1499–1572, a nejvýraznějšími iluminátory, kteří se v průběhu 16. století podíleli na výzdobě zpěvníků české provenience. Pozornost je věnována též grafickým předlohám Martina Schongauera, Albrechta Dürera, Bernarda Salomona nebo domácím „melantrišským tiskům“, dále ikonografii a ornamentální výzdobě. Druhá část práce je tvořena katalogem hudebních rukopisů, které můžeme z nějakého důvodu spojit s osobností písařského podnikatele Jana Táborského z Klokotské Hory.

42,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901341

Kniha Sochařské Brno 1989–2019 přináší jako odborný průvodce český i anglický výklad o sochách ze čtyř hlavních tematických okruhů. V rámci cyklu Sochy pro Brno vznikají od roku 2005 sochy věnované osobnostem spjatým s dějinami města.

Dalším souborem jsou díla v areálech Masarykovy univerzity a díky sochařským sympoziím najdeme sochy také u řeky Svratky nebo na plážích Brněnské přehrady. Čtvrtým okruhem je mezinárodní přehlídka Brno Art Open / Sochy v ulicích. Díky sto dvaceti třem fotografiím, odbornému výkladu i medailonům sochařek a sochařů získáte v knížce Sochařské Brno 1989–2019 informace o těchto pozoruhodných aktivitách.

24,90 *
Versandgewicht: 340 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901330

Katalog výstavy. Výstava představuje Váchalovo zpracování výletu na Vysočinu, který podnikl společně s Josefem Portmanem a Annou Mackovou. Cesta z Litomyšle přes Žďárské vrchy a zpět se uskutečnila v srpnu roku 1921, tedy v době intenzivního přátelství všech tří protagonistů. Váchalovy obrázky a vtipné komentáře popisují nejen jednotlivé etapy putování, ale vyzařují družnou a neopakovatelnou atmosféru výpravy. Skicák s názvem Cestopisák, aneb Vandrovní knížka dvou poutníků a jedné poutnice nakreslil Váchal bezprostředně po výletě během dvou dnů, když ještě pobýval v Litomyšli u Portmanů. Nyní se tak vrací přímo na místo svého vzniku. Váchalovy kolorované ilustrace, zpracované komiksovou formou, uvidí návštěvníci díky reprodukcím všechny. Nepřijdou však ani o zhlédnutí originálu Cestopisáku, vystaveného spolu s dalším dobovými dokumentačními materiály. V katalogu výstavy je uveřejněn celý reprint tohoto díla a dále odborné komentáře doplněné o obrazové a fotografické přílohy. Katalog i výstava jsou v české a anglické jazykové mutaci. Výstavou si připomínáme padesátileté výročí od úmrtí Anny Mackové a Josefa Váchala.

39,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901289

Katalog představuje obsáhlou tvorbu Zorky Ságlové, jedné z nejzajímavějších a nejvýznamnějších českých výtvarnic generace šedesátých let minulého století, především na dvou tematických okruzích. První z nich vychází z autorčina textilního školení v ateliéru Antonína Kybala na VŠUP v Praze, druhým je pak tvorba inspirovaná prací s fotografiemi i vlastní fotografické práce, jejichž inspiraci můžeme mimo jiné jistě hledat také v celoživotním soužití s fotografem Janem Ságlem.

27,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901269

Unikátní a svým rozsahem i zpracováním výjimečná publikace přináší výběr z nevýznamnějších exponátů ojedinělé, po více než třicet let budované sbírky loutek a rodinného a spolkového loutkového divadla Marie a Pavla Jiráskových. Ti jako erudovaní znalci historie českého loutkářství doprovodili knihu studií o vývoji českého loutkového divadla a každou fotografii loutky podrobnými texty o jejím původu, zpracování, typologii, včetně jejího uplatnění v divadelním repertoáru. Publikace splňuje jak vysoké nároky odborné veřejnosti, tak je svou čtivou formou a zejména bohatým ilustračním doprovodem přístupná laikům, potažmo všem milovníkům loutkového divadla, a lze ji vnímat jako poctu fenoménu českého marionetového divadla, které je chráněno jako součást nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO.

79,90 *
Artikel-Nr.: 4901258

Katalog výstavy. Šárka Radová se narodila v roce 1949 v Praze, kde také žije a pracuje. Je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové, oboru keramika (1967-1973).

Její zájem o práci s keramikou pramení z rodové sochařské tradice. Umělecká cesta Šárky Radové vždy byla poznamenána touhou po svobodném vyjádření vnitřních pocitů. To ji přivedlo k volné plastice, kde hlavní doménou je porcelán a keramika, ale používá i papírovou hmotu v kombinaci s bílým technickým porcelánem. Výsledkem jsou pak díla prodchnutá silou myšlenky a pocitem jitřivého napětí.

26,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901259

Veronika Tučková (1985-) je pravnučkou naivní malířky Marie Krůtové a vnučkou malířky Jany Štanclové, po nichž zdědila citlivost nejen k malbě, ale ke hře barevných tónů, či někdy náhlých barevných přechodů. Tato mladá malířka původně netoužila studovat na výtvarných školách a nechtěla být ovlivněna akademickým školením. Přesto později studovala v malířském ateliéru Niny Hedwic Mainerové malbu a kresbu. Dříve ale studovala u bulharského umělce Lyube Petrova a následně u malíře Jiřího Housky, který se převážně věnuje figurální tvorbě a portrétům. Částečné ovlivnění jeho tvorbou se objevovalo v raných obrazech Tučkové, které nepostrádaly realistický základ. Později ale začala spíše hledat svůj vlastní výtvarný jazyk.

25,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901257
19,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901256

Katalog výstavy malíře, grafika Josefa Pelíška, profesora malby v Portu Alegre (1896 Kutná Hora -1937 Brazílie). 

17,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4901246

Aleš Hnízdil a Jiří Kačer jsou umělci téže generace. Oba byli součástí skupiny mladých, která v druhé polovině 80. let vystoupila s otevřenou kritikou svazových a fondových praktik, což nakonec vedlo ke znovuotevření Galerie mladých U Řečických, první platformy, která dávala prostor začínajícím umělcům bez prověrek a nezasahovala do jejich tvorby. Vznikla tak jedinečná laboratoř tehdy aktuálních názorů a jejich střetů, která tříbila umělecké směřování této generace. Hnízdil a Kačer si pro své sochařské realizace vybrali zcela rozdílné cesty i materiály a jejich práce se budou právě odlišnými přístupy k formě i výrazu zajímavě doplňovat. Zatímco první pracuje s vertikálně orientovanou efemérní formou abstraktních drátěných konstrukcí s kinetickými detaily, druhý naopak preferuje kámen v komorním i monumentálním formátu s graficky formulovanou strukturou na povrchu ležících bloků.

26,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901245

Katalog Václav Špála – Na Otavě který mapuje pobyty slavného malíře na Písecku. Z dopisů, článků a archivních dokumentů skládá mozaiku jeho letních měsíců v letech 1929 a 1930, kdy trávil společně s rodinou prázdniny v lokalitě Cajska u Písku. Publikace obsahuje reprodukce všech vytavených děl a řadu dobových snímků. Jednu z kapitol též tvoří přepis rozhlasového rozhovoru se synem Václava Špály Janem, který na rodinné otavské pobyty rád vzpomínal. Jak se přední český malíř nechal inspirovat nejbližším okolím města Písku Byla to právě řeka Otava, která propůjčila Václavu Špálovi svou modř a on ji pak nezaměnitelně přenesl na svá plátna. Výsledkem spojení jednoho z největších českých malířů a jihočeské řeky jsou obrazy, které představují vrchol české meziválečné krajinomalby.

24,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901244

Kniha byla vydána u příležitosti výstavy Josef Honys 1919-1969.

47,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901241

Josef Matějka stál u počátku volného uměleckého spolku Mha, který sdružoval výtvarníky, hudebníky, literáty, herce, novináře i fotografy z Plzeňska. Vytvářel olejové obrazy, akvarely, perokresby, dřevoryty a rytiny, ilustroval řadu knih a časopisů.

26,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901240

Život a dílo blovického malíře a myslitele Jiřího Sýkory (1924-2004).

24,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901238

Katalog výstavy. Na výstavě  jsou zastoupeny práce více než tří desítek umělců z období od 80. let 20. století až po současnost. Výstava prezentuje současnou českou mozaiku v šíři jejích možností, v různém materiálovém provedení, v architektuře nebo objektech, v užitkových předmětech i jako volná autonomní díla.

24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901109

Kniha se věnuje uměleckohistorickému tématu vývoje raně gotického tesaného rostlinného dekoru na českých stavbách ve 13. století, které zatím nebylo v odborné literatuře souborně zpracováno. Publikace je doplněna řadou detailních fotografií dokumentujících jednotlivé dekory. Z obsahu: K počátečnímu vývoji evropského středověkého rostlinného ornamentu. Symbolický význam raně gotické rostlinné ornamentiky. Raně gotický rostlinný dekor první poloviny 13. století. Vznik a počátky evropského raně gotického rostlinného dekoru .Počátky a vývoj raně gotického rostlinného dekoru v první polovině 13. století ve střední Evropě a v Čechách .Exkurz. Románský dekor v raně gotické architektuře .Cheb, kostel sv. Mikuláše a Alžběty.Vlašim, Muzeum Podblanicka, hlavice s dekorem.Teplá, premonstrátský klášter .Jablonné v Podještědí, kostel Narození P. Marie.Osek, cisterciácký klášter .Cisterciácký klášter Hradiště.Cisterciácký klášter Pomuk .Jindřichův Hradec, hrad, kaple.Kouřim, Muzeum Kouřimska, architektonické fragmenty.Klášter sv. Anežky české v Praze .Pivoň, bývalý klášterní kostel řádu vilemitů a obutých augustiniánů.Benešov, minoritský klášter, hlavice s dekorem.Nový Kostelec, kostel Narození P. Marie.

53,90 *
Versandgewicht: 1.650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901108

Z obsahu: Filatorie v našich sídlech. Hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách - překvapení pod omítkami.  K podobě hradu Dívčího kamene.  Jáma na katr v parku zámku Veltrusy. Pálená střešní krytina českého venkova na Kolínsku i jinde. Poznatky z průzkumu zanikajícího pozdně klasicistního domu čp. 37 v Pavlovicích. Kostel sv. Petra a Pavla v Bernharticích. Jihočeští zedníci Jan a František Šochové.  Fortifikace kolem Hodkovic nad Mohelkou. Hůrky u Nové Bystřice (Adamsfreiheit) - nejprve hornické, pak textilní městečko a nakonec jen vesnice. Kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Městě nad Metují.  Takzvaná Stará prelatura v areálu želivského kláštera. Olešky - nové postřehy k problematice stavebního vývojekostela Narození Panny Marie. Barokní zámky pavilonového typu v loveckých oborách. Město Bezděz a jeho předpokládaná podoba.

28,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901152

Výpravná fotografická publikace, která mapuje stavebně - historický vývoj Arcibiskupského paláce, jeho umělecké památky a interiéry. Kniha prezentuje řadu historických fotografií černobílých i barevných, které byly převedeny do digitální kvality, a více než 1500 nových fotografií. Historické podklady byly čerpány z archivních zdrojů Arcibiskupství pražského, Archivu hl.m. Prahy, Kanceláře prezidenta republiky, Metropolitní kapituly U sv. Víta v Praze, z Muzea hl.m. Prahy, Národní galerie, Národního památkového ústavu Praha, Správy Pražského hradu a Strahovského kláštera.

119,90 *
Artikel-Nr.: 4901151

Untertitel: Pocta prof. PhDr. Janu Sedlákovi, CSc. k nedožitým 75. narozeninám.

Brněnský historik umění a vysokoškolský pedagog Jan Sedlák, který by se v loňském roce dožil 75 let, je autorem řady odborných publikací a statí, především o secesní a moderní architektuře. Je také autorem jedné z monografií o vile Tugendhat, nazvané "Vila Tugendhat. Prostor ducha a umění / The Tugendhat House. A Space for Art and Spirit", vydané v roce 2012.

Editory a spoluautory knihy jsou Dagmar Černoušková a Jindřich Chatrný z oddělení dějin architektury Muzea města Brna. Do publikace přispělo více jak šest desítek našich i zahraničních autorů, převážně historiků umění a architektů, mezi nimi např. Pavel Borský, Pavla Cenková, Iveta Černá, Matúš Dulla, Hana Dvořáková, Petr Fidler, Aleš Filip, Milena Flodrová, Ladislava Horňáková, Martina Hrabová, Petr Hrůša, Andrea Husseiniová, Lukáš Kos, Dagmar Koudelková, Markus Kristan, Jiří Kroupa, Martina Lehmannová, Christopher Long, Otakar Máčel, Zoja Matulíková, Iris Meder, Henrieta Moravčíková, Josef Němec, Damjan Prelovšek, Ivan Ruller, Tomáš Rusín, Lubomír Slavíček, Miloš Stehlík, Markéta Svobodová, Maria Szadkowska, Pavel Šopák, Jana Tichá, Dušan Uhlíř, Jana Vránová, Petr Všetečka, Jindřich Vybíral, Ivan Wahla, Pavel Zatloukal a řada dalších.

69,90 *
Artikel-Nr.: 4901141

Katalog k výstavě konané v květnu až červnu 2019 v Galerii Art Chrudim.

Matouš Háša (*1992) – mladý, nikoli však začínající sochař, se pro svou profesi rozhodl již ve 14 letech fascinován osobností Michalengela Buonarottiho. Již během studia na Střední kamenosochařské škole v Hořicích ho označil ředitel Galerie plastik za mimořádný talent, který se rodí jednou za sto let. Zjevně se nemýlil, jelikož Hášovy plastiky byly vystaveny např. na Pražském hradě či zdobí veřejná prostranství různých měst republiky.

16,90 *
Versandgewicht: 180 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901068

Významný český fotograf Jaroslav Kučera vydává u příležitosti výstavy Sametová revoluce – 1989 Pád železné opony konané v Letohrádku královny Anny na Pražském hradě od 30. 6. do 30. 11. 2019 knihu Sametová revoluce, která zachycuje na 81 autorových fotografiích jeho pohled na historickou událost, která vedla k pádu komunistické režimu a svobodným volbám. V edici ČERNOBÍLE vychází tato kniha jako třetí v řadě.

Z textu historičky umění PhDr. Daniely Mrázkové:

Jeho fotografie okamžiku, kdy disident Václav Havel padá kolem krku ikonické postavě Pražského jara Alexandru Dubčekovi poté, co rezignovalo československé komunistické vedení státu, vyšla v roce 2005 na celé dvoustraně jubilejní publikace World Press Photo nazvané This Critical Mirror, Kritické zrcadlo, jíž pořadatel prestižní světové soutěže prezentoval velké fotografie velkých historických událostí. Text in Tschechisch und Engl.

23,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901114

Expozice představuje jeden z důležitých, nicméně v kontextu Kupkových realizací ne tak často zmiňovaných momentů – jeho zapojení do snahy nalézt nový vizuální styl mladé republiky. František Kupka se také řadí mezi umělce, kteří se po vypuknutí první světové války zapojili mezi dobrovolníky. Připojili se k francouzské cizinecké legii, aby dopomohli k porážce Rakouska-Uherska a podpořili vytvoření nového jednotného nástupnického státu – Československa.

Od svého vstupu do legií a následného působení v České kolonii v Paříži (a v redakci jejího bulletinu) vytvořil celou řadu zajímavých prací – návrhy pro prapory legionářských pluků, kresby pro bulletin zachycující detaily z každodenního vojenského života – zajímavým způsobem se v těchto návrzích a kresbách propojují prvky jeho (v té době již nerozvíjeného) figurativního období a nové formové tvarosloví, jak je známe z vrcholných abstraktních předválečných pláten. Pro armádu vytvořil zároveň několik medailí. Po roce 1918 se přihlásil i do soutěže o návrh státní vlajky a do dalších akcí, jako je zrod Památníku odboje, výstavy o českých legionářích a podobně. Nicméně pro určité nepochopení jeho snah se nakonec v roce 1920 rozhodl k návratu do Paříže.

Cílem projektu je vůbec poprvé přehledně představit všechny aspekty Kupkovy činnosti, které se období let 1914–1920 týkají – od kreseb, návrhů až po realizace; podařilo se dohledat i několik předmětů z Kupkova osobního vlastnictví z doby, kdy byl v legiích.

32,90 *
Versandgewicht: 770 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4901113

Meda Mládková, life-long supporter and promoter of modern art and lifestyle is an inspiring personality. This year, she is celebrating her 100th anniversary. During her life in the United States she built, together with her husband Jan Mládek, one of the most important collections of Central European art. The exhibition presents the exciting life of these Czech patrons in America, but also their house, which became a salon of Czechoslovak and Central European art and culture. The Mládeks’ home in Georgetown, Washington was a meeting place for artists, intellectuals, and other personalities, as well as a bridge that connected the world behind the Iron Curtain with the West and introduced the West to the cultural wealth of the Eastern Bloc countries. This unique combination of art, architecture, fashion and design created an unprecedented space – the forerunner of today’s Kampa Museum.

52,90 *
Versandgewicht: 960 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4901112

Katalog k výstavě: Jan Zrzavý, ze sbírek soukromých sběratelů. Musem Kampa, 24.3. - 1.7.2018.

29,90 *
Versandgewicht: 730 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4901111

Untertitel: Výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupisy a.s. v Bratislave= Selection fron the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava.

Výstava Hommage à Peter Vajda je poctou významné osobnosti slovenské i české kulturní scény. Peter Vajda, zakladatel významné sbírky slovenského umění 60.–80. let 20. století, který, podobně jako Meda Mládková, svými mecenášskými a sběratelskými aktivitami podporoval umělce, kteří během socialistického režimu nemohli na Slovensku svobodně žít, tvořit a vystavovat. Sbírka Prvej slovenskej investičnej skupiny pod vedením jejího zakladatele a ředitele Petra Vajdy a kurátorky Zuzany Bartošové je slovenským ekvivalentem sbírky Musea Kampa, zaměřené na podobné časové období a zaměřené na umění české a středoevropské scény většinou spojené s neoficiální scénou. Text in Slowakisch und Engl.

29,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 2189 Ergebnissen