Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 2019 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5001188

A summary catalogue detailing 452 individual woodblock prints and books of Osaka and Kyoto provenance, which form a specific unit within the major collection of almost 5,000 Japanese woodblock prints now housed in the National Gallery Prague. Most of the prints come from Jan Hloucha’s earlier collection. The catalogue outlines the prints’ technical aspects as well as their sociocultural context, revealing some of the specifics of the internationally popular Japanese culture.

41,90 *
Artikel-Nr.: 5001180

Publikace náleží ke stejnojmennému výstavnímu projektu (ve spolupráci s Wallraf-Richartz Museum, Kolín nad Rýnem), jehož ústředním motivem je obraz Učenec ve studovně ze sbírek NGP. Reprezentativní katalog představuje téma poznání a učenosti, kontemplace a intimity z několika možných úhlů: od umělcových počátků a časných prací v kontextu tohoto tématu přes vzrůstající popularitu v Amsterodamu až po relevantní práce žáků a moderní pochopení Rembrandtova díla. Skutečný pohled do nitra Rembrandtovy tvorby nabízí také pojednání o restaurátorském průzkumu klíčových děl.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5001179

This publication will accompany the eponymous exhibition project (in partnership with Wallraf-Richartz Museum, Cologne), whose central theme is the painting Scholar in his Study, housed in NGP’s collections. The representative catalogue focuses on the themes of learning and scholarship, contemplation and intimacy from several different viewpoints beginning with the artist’s early career and works in the context of the themes, followed by his growing popularity in Amsterdam, to relevant works of his students and modern interpretations of Rembrandt’s oeuvre. The article on the technological examination of Rembrandt’s key works offers a deep insight into the core of his art.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5001178

Průvodce k retrospektivní výstavě Kurta Gebauera (1941) zobrazuje ve třech teoretických textech Michala Novotného, Martina Dostála a Jiřího Machalického, doplněných o přepis rozhovorů s umělcem, všechna období šedesáti let tvorby sochaře, pedagoga a osobnosti s vlivem na veřejný prostor. Celoživotní zájem o figuraci, ne však objektivní, ale o vnímanou, živou a pohyblivou figuru umožnil Gebauerovi mimo specifického, v českém i mezinárodním prostředí těžko zařaditelného výrazu i neustávající citlivou a zároveň břitkou kritiku předlistopadových i transformačních poměrů. Mimo rozsáhlý soubor reprodukcí knihu doplňuje obrazová příloha podrobně představující instalační řešení výstavy ve Veletržním paláci Národní galerie.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5001177

This publication examines the reception of the work of the American writer Edgar Allan Poe (1809–1849) in the visual arts in the Czech lands, and the more general phenomenon of horror and fear. To this day, Poe enjoys great attention, and his short stories and poems inspire not only writers but also artists, film makers, and musicians. The project introduces a broad gamut of artists from František Kupka and Josef Váchal to Alén Diviš and, most recently, Krištof Kintera and Martin Zet.

45,90 *
Artikel-Nr.: 5001176

Publikace se věnuje reflexím tvorby amerického spisovatele Edgara Allana Poea (1809–1849) v umění v českých zemích, stejně jako obecnějšímu fenoménu hrůzy a strachu. Poe vyvolává dodnes živý zájem, jeho povídky a básně stále inspirují nejen literáty, ale i výtvarníky, filmaře či hudebníky. Projekt představuje široké spektrum umělců od Františka Kupky nebo Josefa Váchala přes Aléna Diviše po Krištofa Kinteru nebo Martina Zeta.

45,90 *
Artikel-Nr.: 5001174

Tato kniha je vůbec první monografií zajímavého umělce ukrajinského původu, který se začátkem dvacátých let natrvalo usadil v Praze. Po více méně epizodních spolupracích s prvorepublikovými nakladatelstvími J. R. Vilímka, Šolce a Šimáčka, Rebecově nakladatelství a několika dalších začal Wowk úzce spolupracovat s vršovickým nakladatelstvím Toužimský & Moravec. Stal se spolu s malířem Zdeňkem Burianem důležitým kmenovým ilustrátorem a jeho kresby doprovázely více než sto titulů firmy. Jeho ilustrace do cyklů Tarzan, Biggles, Nobody, či westernů Maxe Branda se staly legendárními.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5001136

Ludmila Padrtová (1931 – 2016) vytvářela abstraktní kompozice od poloviny padesátých let a byla utajená tehdy a je málo známá i dnes. A to přestože byla společně s Vladimírem Boudníkem první, kdo se abstrakci v Československu věnoval a to v době, kdy nesměla být vytvářena a už vůbec ne vystavena. Přitom byla v abstrakci zralejší než byl tehdy Boudník. Navíc byla žena, což znamenalo její přehlížení ze strany mužů ať už z řady umělců, kritiků či dokonce přátel. Nadto si netroufala se ať už jakýmkoli způsobem prosazovat. Vzhledem k tomu, že její inspirace pocházela z přírody, pracovala s barvou, která byla tehdy mladými výtvarníky zavrhována.

Dnes patří k nejprofilovanějším umělkyním svého věku a to přesto, že je ještě stále známá jen publiku, které chápe a obdivuje abstraktní umění, až už bylo vytvořeno kdekoli. V západní Evropě byl každý umělec, který se věnoval v padesátých letech abstrakci, ceněn a je dnes již známý, pokud ovšem šlo o ženu, tak ta bývá považována všude za kunsthistorický poklad, který je náležitě hodnocen, vystavován a celebrován.

43,90 *
Artikel-Nr.: 5001128

Génius geometrické abstrakce a kinetického umění, multimediální umělec a průzkumník nových prostorových iluzí. Tak by se dala charakterizovat umělecká osobnost výtvarníka Milana Dobeše, který za svou nadčasovou tvorbu získal např. Zlatou medaili na Trienále grafiky v Norsku v roce 1999.

Publikace v soustředěném grafickém provedení Kristiny Ambrozové shrnuje dílo tohoto průkopníka evropského op-artu, zároveň je komplexním záznamem úspěšné výstavy Milan Dobeš 90, kterou pro ostravské Milan Dobeš Museum v roce 2019 připravila kurátorská dvojce Jan Světlík a Zdeněk Sklenář.

45,90 *
Artikel-Nr.: 5001111

Přestože je na českém knižním trhu k dostání řada titulů s tvorbou karikaturisty a filmaře Ivana Steigera, kniha „Ivan Steiger, básník kreslených esejů“ je první knihou svého druhu o Ivanu Steigerovi samotném. Cílem této knihy tak není představit uceleně jeho tvorbu na jednom místě, záměrem je představit tohoto výjimečného a světově unikátního autora politické a společenské kresby, filmaře, nejvýznamnějšího světového sběratele hraček, zakladatele dvou unikátních muzeí hraček i výtvarníka velkých malířských pláten jako člověka. Kniha přináší řadu detailů i osobních příběhů ze Steigerova života v Československu i v emigraci, kam musel po roce 1968 s rodinou uprchnout, a nabízí také řadu zajímavých nepublikovaných fotografií i průřez jeho dílem.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5001115

Dopisy učitele a malíře Jana Rafaela Schustera, které českobudějovický státní okresní archiv získal před několika lety darem společně s početným souborem Schusterových obrazů a kreseb od manželů Plosových z Českých Budějovic. Šťastná shoda okolností tehdy napomohla tomu, že při pátrání po československých legionářích se spolu s válečnými vyznamenáními italského legionáře Jaroslava Jelena (otce paní Plosové) dostaly do rukou archivářů i více než dvě stovky dopisů a dopisnic Jana Rafaela Schustera, výrazné postavy českobudějovické kulturní scény 20. století. Schuster do československých legií nevstoupil a první světovou válkou prošel v uniformě nejprve jednoročního dobrovolníka a později důstojníka rakouské armády. 

33,90 *
Versandgewicht: 530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001124

Soubor autorských knih z Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM 2003–2018. Tato česko-anglická publikace mapuje historii vydávání tiskovin, které vznikly na půdě Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM - autorské knihy, komiksy, ziny, ilustrované texty, experimentální zlomky a noviny, individuální i kolektivní projekty. Jde o podstatné ukázky z nedávných dějin ateliéru, kniha však obsahuje také soupis všech autorských tiskovin v tomto ateliéru vzniklých.

Soubor doplňují texty Jana Rouse, Juraje Horvátha a Jana Čumlivského, rozhovory s dílenskými mistry Katedry grafiky, fotografie dílen, přehled absolventů.

41,90 *
Artikel-Nr.: 5001088

Doprovodný katalog stejnojmenné výstavy představí jednu z nejvýznamnějších osobností českého umění 2. poloviny 20. století. Jeho tvorba prošla strmým, velmi dynamickým vývojem, opsatelným jako oblouk od surrealismu přes období označované jako informelní ke zcela osobité závěrečné etapě: Medek vždy šel svou vlastní a nezávislou cestou, jež z něj udělala jedinečného evropského malíře své doby, jehož věhlas nadále vzrůstá.

53,90 *
Artikel-Nr.: 5001087

Jiří Jílovský (1884 – 1958) vstoupil do profesionálního života po ukončení pražské akademie v roce 1908, kdy se ve skupině Jung-Prag zaujal místo Richarda Teschnera.

Mimo knižní úpravy byl autorem ex-libris, u kterého se řadí mezi zakladatele žánru, jako takového. Byl virtuózním kreslířem a ovládal všechny grafické techniky. V malbě se především zabýval portréty, malbou v plenéru a starou Prahou. Tu zachycoval i v grafice. Dá se označit spolu s Aloisem Wiererem za poslední novoromantické malíře. Důležité bylo i jeho členství v pražské zednářské lóži Schlaraffie, sídlící ve Štěpánské ulici. Řada prací, zejména z počátku jeho tvorby, se zaobírá mytologií, pohádkou a symbolikou. V jeho podání má každý prvek svébytný význam, například v grafikách staré Prahy si pohrává s oblohou, která určuje náladu, zatímco drobná figurální stafáž vypráví příběh.

Za druhé světové války jeho dva synové zemřeli v koncentračním táboře. On sám přežil zásluhou toho, že ho z Osvětimi převezli do Sachsenhausenu, kde byl zaměstnán v padělatelské dílně (příběh byl zfilmován pod názvem Ďáblova dílna), která vyráběla padělky anglických liber.

Po návratu z koncentračního tábora se snažil vrátit se ke své práci. Ateliér byl stejně, jako u řady dalších česko-německých autorů za války zničen. Většina volných prací, tak nenávratně zmizela. Jiří Georg Jílovský umírá zapomenut v roce 1958.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5001086

Barevné linoryty a fotografie Michala Cihláře inspirované dekadentní krásou erotického zboží. Od prvního kolorovaného zátiší s vibrátorem z roku 2003 se autor posunul k mnohobarevným tiskům deprivačních kukel, kožených pout a roubíků. Jediné obskurní téma shrnuté do katalogu k chrudimské výstavě bourá tabu i hranice linorytu. Úvodní text katalogu s šedesáti fotografiemi a linoryty napsal Pavel Kosatík.

19,90 *
Artikel-Nr.: 5001084

Kniha otevírá doposud nezpracované téma českého a slovenského dějepisu umění. Je výstupem více než tříleté spolupráce 13 badatelů a badatelek z České republiky, Slovenska a USA, editorsky ji připravil Ivo Habán. Zabývá se zmapováním, definováním a interpretací moderních realistických přístupů ve výtvarném umění a fotografii, které sleduje v obrysech multietnického prostoru někdejšího Československa dvacátých, třicátých a čtyřicátých let 20. století. V centru pozornosti leží zejména umělecké projevy korespondující s estetikou nové věcnosti. Rozšiřující mezioborové kapitoly jsou věnovány vybraným souvislostem filmu, literatury a hudby. Nad rámec časového vymezení jsou zařazeny přesahové studie zaměřené ke “starým realismům” 19. století a k současnosti.

Nové realismy jsou představeny jako svébytná alternativa ke klasické moderně i avantgardě.  Ačkoli se většinová umělecká produkce v českých zemích a na Slovensku ve sledovaném období orientovala především na Francii, existoval zde i pozoruhodný proud nových realistických přístupů, které odpovídaly soudobému dění na evropské či americké scéně. Jejich nositeli byli často příslušníci etnických minorit, někteří z nich donedávna považovaní lineární modernistickou optikou

84,90 *
Artikel-Nr.: 5001057

Kniha zpracovává téma tzv. Polenského pokladu, souboru 28 manýristických šperků, který byl nalezen roku 1916 v hrobce rodu Zejdliců v děkanském kostele v Polné u Jihlavy. Publikace obsahuje více než 50 barevných fotografií, včetně detailních záběrů na práce rudolfínských šperkařů. Je dílem historiků Dany Stehlíkové, Filipa Plašila a Jana Štěpánka, kteří na publikaci pracovali dva roky. Ve třech kapitolách seznamují čtenáře s dějinami rodu Zejdliců, posléze s okolnostmi nálezu, a nakonec se zhodnocením samotných klenotů.

33,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001066

Cílem předložené publikace je uměnovědné zhodnocení sepulkrálních památek okresu Přerov na přelomu 19. a v průběhu 20. století. Úvodní část se zabývá společenskými změnami a jejich vlivem na vývoj sepulkrálních památek, stručným nástinem historie pohřbívání, prvními vizemi moderních hřbitovů a vývojem hřbitovů v Evropě ve vazbě na historií hřbitovů ve sledovaném území a problematikou s pietou vůči sepulkráliím a péčí o ně. Další část je věnována tematickým a formálním prvkům sepulkrálních objektů. Od převažujícího zastoupení ustálených křesťanských motivů, přes individuální projevy a autorské práce. Následují architektonické realizace a dílenské práce. Systematický terénní průzkum lokalit umožnil dokumentovat rozsah a kvalitu náhrobků. Prokazuje, že právě množství regionálních autorů a dílen přináší originální a specifickou tvorbu. Součástí publikace je představení sochařů a kamenosochařských dílen, které se nejčastěji v regionu vyskytují. Podařilo se dokumentovat práce autorů, jako Stanislav Sucharda, Franta Úprka, Josef Kubíček, architekt Josef Polášek nebo Bohuslav Fuchs. Vyprofilovali se zde regionální autoři, jež se náhrobní tvorbou zaobírali cíleně, jako Julius Pelikán nebo František Mádle.

23,90 *
Artikel-Nr.: 5001065

Více než dvacet let probíhá výzkum mariánských a světeckých sloupů v českých městech, vesnicích i krajině. Výsledky jsou postupně prezentovány v obsáhlých odborných publikacích. Tentokrát se kolektiv odborníků zaměřil na Středočeský kraj, jehož památkám jsou věnovány dva svazky. Druhý ze svazků zahrnuje sloupy a pilíře v okresech Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník. Jednotlivé památky jsou představeny formou katalogových hesel, která uvádějí základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny a literaturu, heslo je vždy doplněno o fotodokumentaci dané památky. Publikace obsahuje rovněž barevnou fotodokumentaci a fotodokumentaci laboratorního průzkumu stratigrafie povrchových úprav vybraných památek.

56,90 *
Artikel-Nr.: 5001064

Více než dvacet let probíhá výzkum mariánských a světeckých sloupů v českých městech, vesnicích i krajině. Výsledky jsou postupně prezentovány v obsáhlých odborných publikacích. Tentokrát se kolektiv odborníků zaměřil na Středočeský kraj, jehož památkám jsou věnovány dva svazky. První z nich zahrnuje okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora a Mělník. V úvodních kapitolách se autoři věnují stručné statistice a ikonografii těchto památek, jejich uměleckohistorickému zhodnocení a shrnutí stratigrafického průzkumu povrchových úprav. Jednotlivé památky jsou pak představeny formou katalogových hesel. U každého sloupu či pilíře tým autorů shromáždil základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, literaturu a provedl fotodokumentaci. Rovněž analyzoval materiální složku sochařských děl.

56,90 *
Artikel-Nr.: 5001058

Jedním z mnoha pokladů, které uchovává Národní knihovna ČR v Klementinu, je sbírka univerzitních tezí, jež čítá 526 jednolistů a patří tak k nejobsáhlejším uceleným sbírkám tohoto specifického druhu barokní grafiky na světě. Význam pražské kolekce byl stvrzen v roce 2011 zápisem do registru UNESCO Paměť světa. Záměrem publikace je přiblížit charakter této klementinské sbírky obsahující díla mimořádné kulturněhistorické hodnoty a objasnit nejen proble­matiku univerzitních tezí obecně, ale také představit široké spektrum malířů i rytců, kteří se na vytváření tezí podíleli. Do katalogové části knihy bylo vybráno s ohledem na pestrost námětů 50 listů, tedy zhruba desetina z celku sbírky. Výběr tak nabízí vhled do osobitého výtvarného jazyka univerzitních tezí a přibližuje nám dnes již nejen časově, ale také myšlenkově dosti vzdálený svět, v němž tyto specifické a exkluzivní grafické listy téměř dvě století existovaly.

29,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001052

Český grafik, malíř, kreslíř a knižní úpravce František Kobliha (1877–1962) patří mezi čelné představitele symbolistního proudu českého moderního umění. Jako jeden z prvních zdejších výtvarníků se specializoval na uměleckou grafiku, především na techniku dřevorytu, proslul zejména svými cykly originálně zpracovaných literárních námětů. Například kolekce Pozdě k ránu a Mstivá kantiléna jsou inspirovány poezií Karla Hlaváčka, Máj básnickou skladbou Karla Hynka Máchy, osobitě ztvárnil i téma Tristana a Isoldy, ve své pozdní tvorbě se zabýval dílem Edgara Allana Poea. Významně se podílel na rozvoji české krásné knihy – spolupracoval především s menšími modernistickými nakladatelstvími a se soukromými nakladateli, ilustroval či jinak upravil bezmála tři sta knih včetně mimořádně cenných bibliofilií. Nervalova Aurelie, Huysmansovo Na ruby, Demlova Miriam, Kniha Judyth nebo Karáskova Geneda bezesporu patří k těm nejkrásnějším v dějinách české knihy.

Jedná se o první monografii Františka Koblihy představující jak jeho volnou tvorbu, tak práci pro knihu. Koblihovým dílem chronologicky provázejí navazující stati Otto M. Urbana a Gustava Erharta, interpretují všechny jeho cykly v kontextu vlastní tvorby, uvádějí je do dobových uměleckých a duchovních souvislostí.

79,90 *
Versandgewicht: 2.400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001048

Kniha Sádrové odlitky je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešit problematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálům sochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů.

39,90 *
Artikel-Nr.: 5001035

Malířská tvorba Stanislava Diviše náleží k výrazným autentickým hodnotám české výtvarné scény. Diviš se narodil v Kutné Hoře v roce 1953. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1982–1985, tu však kvůli nepřejícnosti tehdejšího komunistického režimu nedokončil. V roce 1983 založil legendární hudební skupinu Krásné nové stroje, jejímž frontmanem je dodnes. Byl iniciátorem řady generačních výstav v neortodoxních prostorách pod názvem Konfrontace a spoluzakladatelem proslulé skupiny Tvrdohlaví. Mezi lety 2003–2010 vedl ateliér malby na VŠUP v Praze.

34,90 *
Artikel-Nr.: 5001033

Katalog představuje dílo známého grafika a mj. autora českých bankovek, u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin. Ukazuje krystalizaci jeho „apokalyptického realismu“ na pozadí dobové vizuality. Předkládá přednostně ta díla, která umělec zanechal ve svém ateliéru a váží se k období vymezenému 60. až 80. lety 20. století. V knize prezentovaný soubor mimo jiné ukáže, jak celou autorovou tvorbou prostupuje princip koláže a jak výrazně do ní zasáhla dobová reportážní a reklamní fotografie. K vidění jsou zde nejen známější grafiky (lepty a litografie), ale také kresby a soubor koláží, které byly vstupní branou do jeho umělecké praxe.

30,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5001030

Malíř a fotograf Antonín Střížek odpovídá dílem, které nám připomíná, že není dort jako dort a kravata jako kravata. Tvoří v klasických žánrech zátiší nebo krajinomalby a vyjadřuje se v mírně melancholických gestech zobrazení všedních a pomíjivých předmětů. Katalog Zdánlivá lehkost vychází k příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Miroslava Kubíka v Litomyšli v roce 2020. Text in Tschechisch und Engl.

30,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000908

This publication is being published on the nine hundredth anniversary of the founding of the Premonstratensian Order. So its second goal is much more obvious - for the general public, to open the door at least a little to the rich art collections of the Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov. The text is divided into 50 headings (with 135 photographs), ranked chronologically according to the undisputed or assumed year of manufacture. If the earlier scholarly literature only put emphasis on the inventorisation and formalistic description of bookbinding tools, then the positivist accumulation of facts cannot be disregarded today, but we must in future build into any modern history of bookbinding, from which we are a very long way away, the socio-cultural aspects of society and not just facts about the major book collectors of the time. That is why I am trying for the first time in the domestic professional literature to place bookbinding deeper within book culture and to draw attention to the connection and difference with book type, decoration and illustration. These interdisciplinarily conceived passages extend the existing methodological approaches, and although they are brief, to the detriment of the matter, they go far beyond the scope of similar publications.

59,90 *
Versandgewicht: 1.200 g
Artikel-Nr.: 5001009

Monogramista IP patří k nejvýznamnějším a zároveň nejzáhadnějším středoevropským umělcům 16. století. Pracoval v bavorském Pasově a svoje díla označoval písmeny IP. Začínal jako pozdně gotický umělec, ale výrazně ho ovlivnila italská renesance, stejně jako malíře Albrechta Dürera.

K řezbářově identitě a okruhu jeho prací se dodnes nabízí mnohem více otázek, než máme odpovědí. S jistotou však víme, že svoje nejvýznamnější zakázky vytvořil pro zákazníky z Čech. Tato kniha je věnována především oltáři sv. Anny samotřetí, který se dnes nachází v Rožmberské kapli zámku v Českém Krumlově. Monogramista IP ho vytvořil v letech 1519–1523/1524 pro Zdeňka Lva z Rožmitálu, nejmocnějšího politika v Čechách za vlády jagellonských králů. V souvislostech jsou v knize představena i další česká díla Monogramisty IP, zejména jeho oltář sv. Jana Křtitele v kostele Panny Marie před Týnem nebo unikátní renesanční skříň na zámku v Jindřichově Hradci.

Hlavní text Petra Kováče doplňují studie českých i německých historiků umění. Kniha nabízí soubor unikátních fotografií, připravených speciálně pro tuto publikaci, a obsáhlou dokumentaci. Text in Tschechisch, Englisch und Deutsch.

49,90 *
Artikel-Nr.: 5000907

Diese Publikation erscheint anlässlich des neunhundertsten Jubiläums der Gründung des Prämonstratenserordens in deutscher englischer und tschechischer Sprache. Ihr zweites Ziel ist also viel offenkundiger - der breiten Öffentlichkeit die Tür zu den reichen Kunstsammlungen der Königlichen Kanonie der Prämonstratenser vom Strahov wenigstens halbwegs zu öffnen. Der Text ist in 50 Stichwörter (mit 135 Fotografien) gegliedert, die ich dem unbestrittenen oder vorausgesetzten Fertigungsjahr nach chronologisch reihe. Wenn die ältere Fachliteratur den einzigen Akzent auf die Inventarisierung und formalistische Beschreibung des Buchbinderwerkzeugs gelegt hat, dann kann das positivistische Anhäufen von Tatsachen heute nicht missachtet werden, sondern in die moderne Geschichte der Buchbinderei, zu der wir es sowieso immer noch unendlich weit haben, müssen wir zukünftig die sozio-kulturellen Aspekte der Gesellschaft einschalten, nicht nur die Tatsachen über bedeutendere Buchsammler. Darum bemühe ich mich, die Buchbinderei überhaupt zum ersten Mal in der einheimischen Fachliteratur tiefer in die Buchkultur einzufügen und auf den Zusammenhang sowie die Unterschiedlichkeit in Beziehung zu Buchschrift, Dekor oder Illustration aufmerksam zu machen. Derart interinterdisziplinär konzipierte Passagen erweitern die bisherigen methodologischen Ausgangspunkte, und trotzdem sie zum Schaden der Dinge kurzgefasst sind, übersteigen sie den Rahmen ähnlicher Publikationen aus dem Ausland deutlich.

59,90 *
Versandgewicht: 2.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000906

Publikace vychází k devítisetletému výročí založení premonstrátského řádu. Její druhý cíl je tedy mnohem zřejmější - široké veřejnosti alespoň pootevřít dveře k bohatým uměleckým sbírkám Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Text je členěn do 50 hesel, která spolu se 135 fotografiemi autor řadí chronologicky dle nezpochybnitelného či předpokládaného roku výroby. Kladla-li starší odborná literatura jediný důraz na inventarizaci a formalistní popis knihvazačského nářadí, pak pozitivistické kupení faktů nelze dnes znevažovat, ale do moderních dějin knihvazačství, k nimž máme tak jako tak pořád neskonale daleko, budoucně musíme zapojovat socio-kulturní aspekty společnosti, nikoli jen fakta o významnějších sběratelích knih. Proto se knihvazačství vůbec poprvé v domácí odborné literatuře tato publikace snaží zasadit hlouběji do knižní kultury a upozornit na souvislost i mimoběžnost s knižním písmem, dekorem nebo ilustrací. Takto mezioborově koncipované pasáže rozšiřují dosavadní metodologická východiska, a přestože jsou ke škodě věci stručné, rámec podobných publikací ze zahraničí dosti překračují.

55,90 *
Versandgewicht: 2.100 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 2019 Ergebnissen