Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 1781 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5301446

Publikace doprovází výstavu Antonín Tomalík mezi svými, která se konala v Galerii výtvarného umění v Ostravě ve dnech 18. 10. – 31. 12. 2023.

36,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301445

Publikace mapuje tvorbu malíře, grafika a scénografa Pavla Šmída, rodáka z Krnova. Od svých uměleckých počátků se zajímal o neortodoxní pojetí výtvarného umění mimo oficiální proud, a to ho přivedlo k osobnostem tvořícím skupinu Přirození (1989–1992). Její činností se v minulosti zabývala kurátorka Renata Skřebská, která je autorkou vydávané publikace. Jedná se o první komplexní představení autorovy dosavadní malířské tvorby. Důležitými aspekty, které dávají publikaci rozměr autenticity, jsou osobní postřehy a glosy jinak spíše do sebe uzavřeného Pavla Šmída, které vznikly během rozhovorů s kurátorkou. Poprvé je uveřejněn soupisový katalog děl mapující jeho tvorbu mezi léty 1995 až 2023, doplněný jejich reprodukcemi. Součástí jsou životopisné údaje, účast na výstavách a bohatá obrazová příloha.

46,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301444

V doprovodné publikaci k výstavě VÁCLAV RODEK / Metakódy se nachází komplexnější vhled do malířského uvažovaní Václava Rodka. Kurátor Jaroslav Michna se v sedmi podkapitolách věnuje formálně-obsahové analýze malířovy tvorby jako celku. Text doprovází zmenšené reprodukce obrazů, které mají být čtenáři nápomocné při výkladu formálních i námětových charakteristik. V publikaci se nalézá i další obrazový materiál, který obsahuje jak plátna prezentovaná na výstavě, tak i další, převážně nejsoučasnější malířovy práce. Druhý z textů, jehož autorkou je kunsthistorička a Rodkova kolegyně z ostravské Fakulty umění Hana Vorlová, má formu volnější eseje, která reflektuje malířovu osobnost a tvorbu.

39,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301443

Výstavu Filippa Andrejeviče Maljavina uspořádala v roce 2017 Galerie výtvarného umění v Náchodě, GVUN - zámecká jízdárna, ochoz, 24.4.2017-10.9.2017"--Tiráž; Obálkové podnázvy: vědecký katalog prací F.A. Maljavina ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice = naučnyj katalog proizvedenij F.A. Maljavina iz gosudarstvennych i častnych sobranij Češskoj respubliki; Přehled výstav

39,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301442

Katalog mapuje komplexní tvorbu Jana Wojnara, umělce autodidakta, žijícího a tvořícího ve slezském Třinci. Wojnar se vedle Karla Adamuse, Dagmar Lasotové, Jiřího Šiguta, Martina Klimeše a Milana Lasoty řadí k silnému okruhu slezských konceptuálních umělců.

V rozsáhlém katalogu nalezneme kromě bohaté obrazové databáze Wojnarova díla, která je rozprostřena na celkem 252 stranách i odborné texty od editorky Heleny Musilové, Jiřího Valocha, Dáši Lasotové, Jiřího Pospíšila a Jiřího Jůzy. Mimo reflexe a interpretační texty, je v knize přetištěna i korespondence umělce s jinými autory jakými byli J. H. Kocman, Igor Zhoř, či Dalibor Chatrný. Jedna kapitola je věnována vzpomínkám Dagmar Lasotové. Samozřejmostí jsou životopisné údaje a fotografie z osobního archivu umělce. Silnou stránkou katalogu je kapitola s názvem Analýzy reality skrze fotografie, kde jsou Wojnarovy diagramy, studie a série fotografií popsány v krátkých textech. Skrze vysvětlující komentář se můžeme přiblížit k mentálním pochodům tohoto významného slezského umělce a proniknout hlouběji ke kořenům jeho konceptuálního přístupu.

62,90 *
Versandgewicht: 2.900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301441

Příspěvek k poznání realistického zobrazování člověka ve výtvarném i užitém umění nové doby v našem regionu (umění ze soukromých sbírek). Rozšířený katalog ke stejnojmenné výstavě v Prácheňském muzeu v Písku IX - XI 2023.

44,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301440

Otto Stritzko byl ve svém životě spjatý s Vysočinou a Podyjím. K srdci mu však nejvíce přirostla Stará Říše, v níž žil šestačtyřicet let. Jaroměřický rodák si zde totiž přes odpor jejího otce vyvolil za manželku Marii Florianovou, jedno z dvanácti dětí Josefa Floriana. Byl tedy i otcem nedávno zesnulé Juliany Jirousové, rovněž výborné malířky a manželky Ivana Martina Jirouse, které je v knize, stejně jako její matce, věnována jedna z kapitol.

Fenomén Staré Říše se knihou prolíná ve Stritzkových textech, stížnostech i průšvizích, jakož i v bohaté korespondenci. Čtenář se tak potěší nejen krásou jeho obrazů a grafik, ale také svérázným a jadrným humorem.

49,90 *
Versandgewicht: 1.900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301416

Monumenty těžkého průmyslu, které v Kladně a jeho okolí zůstaly napospas zubu času, přírodě nebo sběračům kovů. Fotograf Šimon Vejvančický zachytil jejich proměny prostřednictvím unikátních analogových fotografií, u kterých experimentuje s formáty, materiály i fotografickými postupy. Vzniká tak jedinečná umělecká výpověď, která nemůže chybět v knihovnách milovníků fotografie, urbexu nebo českého průmyslového dědictví. Text in Tschechisch und Engl.

 

69,90 *
Artikel-Nr.: 5301414

Kniha přináší první ucelený přehled díla jedné z nejosobitějších českých umělkyň Evy Švankmajerové (1940–2005), významné členky Skupiny českých a slovenských surrealistů. Vedle reprezentativního výběru výtvarných prací (obrazy, kresby, keramika, koláže, grafika, objekty) představuje kniha autorčiny komentáře a deníkové záznamy. Vybrané aspekty jejího díla představují ve svých studiích František Dryje, Vratislav Effenberger, Krzysztof a Rachel Fijalkowski, Jan Gabriel, Ivan Horáček, Bertrand Schmitt a Šimon Wikstrøm Svěrák.

 

76,90 *
Artikel-Nr.: 5301404

Jako 5. díl ediční řady Kryptadia vydává nakladatelství Lege artis soubor všech dostupných pornografických kreseb Františka Bidla, především faksimile parodické Svatební košile z roku 1931 — jednoho z nejhezčích meziválečných erotických tisků.

V ediční poznámce je navíc doplněn zcela nedostupný a dosud nikdy znovu nevydaný text i výzdoba 1. Hruškova vydání. Dále pak rovněž věrné reprodukce cyklu barevných kreseb Exegese obecných rčení, vytvořeného v roce 1940 jako dárek pro Františka Halase, k čemuž je pro srovnání doplněna jiná, pravděpodobně starší verze téhož cyklu. Následují obrázkové marginálie básnické sbírky Erotické zrcadlo a pro úplnost i všechny Bidlovy obrázky pro Štyrského edice.

Kniha tak představuje ideální doplněk k rozsáhlé Bidlově čítance, vydané v roce 1959.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5301397

Biblický text Zjevení sv. Jana, zvaný Apokalypsa, a s ním spojená vizuální představivost zahrnovaly již od středověku dva póly. Na jedné straně líčení apokalyptických pohrom a zkázy světa asociovalo zkázu v přeneseném slova smyslu a s apokalypsou byly spojovány společenské krize, otřesy a válečné hrůzy. Na straně druhé text vrcholí silným tématem naděje. Apokalyptické vize tak zahrnovaly i obrazy nového světa, obnovy společnosti a útěchy pro jednotlivce. Kniha představuje širokou škálu inspirací knihou Zjevení ve výtvarném umění od středověku až do současnosti. Zaměřuje se především na díla vzniklá v českých zemích, avšak pozornost věnuje i zahraničním pracím, které byly na tomto území přítomné a měly určitý ohlas. Kromě klasických cyklů ilustrované Apokalypsy (Karlštejnská Apokalypsa, Albrecht Dürer) či kontrastních motivů Posledního soudu a vizí nového světa, zpřítomňuje podoby obou pólů tématu v moderním a současném umění (Jan Koblasa, Václav Boštík, Pavel Nešleha, Josef Bolf ad.). Úzce výběrově jsou prezentovány i ohlasy Apokalypsy v hudbě a literatuře, a to prostřednictvím okruhu českého undergroundu v době tzv. normalizace, v němž hrála apokalyptická symbolika významnou roli.

Kniha je koncipovaná jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, pořádané ÚDU v Západočeské galerii v Plzni (říjen 2023 – březen 2024).

39,90 *
Artikel-Nr.: 5301396

Obsahem publikace je soubor studií, zaměřený na některé poněkud opomíjené tradiční technologie imitativních povrchových úprav, které jsou zahrnovány pod pojem štafířství. Kritický katalog se soustřeďuje na témata, která nejsou v češtině dosud podrobněji zpracovaná. Po úvodu, zaměřeném na etymologii a vymezení pojmu, následují obsáhlejší kapitoly, věnované technologiím, které téměř nebyly v českém prostředí doposud zpracovány. Jedná se o papírmaše, lacca povera a fládrování. V druhé části publikace jsou zařazeny případové studie, které vycházejí z nových nálezů a upozorňují na některé zajímavé formy pozlacovačského řemesla například různé typy lazur či zlacení do exteriéru na olejový podklad. Textovou část doprovází velmi bohatá a názorná obrazová příloha.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5301395

Obsahem publikace je soubor tapiserií, výjimečné kvality, datovaných do 2. poloviny 16. až 18. století, ze sbírkových fondů Státního zámku Náměšť nad Oslavou. Jednotlivé kapitoly se zabývají historií sbírky, ikonografickým rozborem artefaktů, jejich materiálovou analýzou a detaily použitých technologií. Závěrečná kapitola je věnovaná preventivní i kurativní péči o tapiserie.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5301394

Publikace, která je věnovaná ojedinělé a pozoruhodné sbírce sklomaleb zámku Hluboká nad Vltavou, spojuje jak pohled uměleckého historika, tak i pohled technický, tedy uměleckého sklenáře. Prezentuje se zde jak výběr sbírkových kusů, tak i současně vývoj malby na skle od středověkých vitráží až po kabinetní malbu 16. a 19. století, která je vlastním jádrem sbírky. V úvodu autoři věnují vzniku vitráže jakožto způsobu zakrývání okenních otvorů a jejího rozvoje při výzdobě chrámových oken středověku. Dále se pak podrobně zabývají dílenskou praxí, která se u klasických vitráží prakticky od doby jejich vzniku v podstatě nezměnila, včetně současných technik zušlechťování skla.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5301393

Čalounění představovalo v aristokratických interiérech všech slohových období velmi významnou součást celkového vybavení. Rozmanitost materiálu dává čalouněným prvkům, mezi něž zahrnujeme sedací nábytek, lože, draperie i tapety, schopnost vytvářet intimní a pohodlné prostředí, ale rovněž interiér zateplit a dodat prostředí patřičnou reprezentativnost a eleganci. Nejrůznější druhy čalounů byly velmi početně zastoupenou složkou mobiliáře a v řadě případů potvrzovaly svým luxusem i cenou společenské postavení majitelů. Čalounění v podobě tapet, sedacího nábytku i loží udávalo často zásadní výraz interiéru svým tvaroslovím, a především dominantní barevností. Textilie včetně čalounění byly v pravém slova smyslu „mobiliářem“, neboť se daly poměrně snadno přemísťovat z jednoho sídla na druhé a vytvářet tak majiteli pocit důvěrně známého útulného prostředí. Měnící se módní požadavky společně s křehkostí a zranitelností materiálů čalounění však zapříčinily jejich častou likvidaci. S výjimkou těch nejcennějších artefaktů, mezi něž patřily například textilie vázané na rodové či historické události, byly poškozené tkaniny velmi prakticky měněny za nové. Proto jsou ukázky původního čalounění ze starších období nesmírně cennými artefakty, které svědčí o vybraném vkusu uživatelů i skvělých řemeslných kvalitách tvůrců a inspirují nás i v současnosti. První část publikace přináší stručný průřez historií a typologií produktů čalounického řemesla, doprovázený velmi bohatou obrazovou přílohou, sestávající z fotografií autentického mobiliáře i dobových ilustrací. Reálné příklady doplňují ukázky z dobových inventářů. Další část knihy je věnována podrobnému výčtu materiálů, pomůcek a nářadí používaných v historii pro čalounické práce. 

27,90 *
Artikel-Nr.: 5301392

Metodika navazuje na práci kolektivu autorů Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací. Jednotlivé kapitoly se věnují podrobněji několika fenoménům, které měly v historickém interiéru vedle nesporné a někdy i zásadní estetické role především účel praktický. Historické podlahy, topná tělesa nebo čalounění mají v interiérech nezastupitelné místo a svým prostřednictvím objektivně vypovídají o důležitých detailech dobového životního stylu. Řečí svého materiálu vypovídají o vkusu i praktických potřebách majitelů a jsou hmatatelným svědectvím nejen o technických dovednostech, ale rovněž o úrovni estetického cítění tvůrců. V jednotlivých kapitolách se publikace věnuje podrobně těmto fenoménům a dopadu jejich kvality na integritu historického interiéru a jeho vypovídací hodnotu. Publikace přináší především praktické informace a instrukce, jak uplatňovat a realizovat v rámci rehabilitace historických interiérů maximální respekt k autenticitě sledovaných elementů (podlahové krytina, historická topidla, veškeré čalouněné prvky). Informace jsou podány na praktických příkladech možných řešení a doplněné velkým množstvím názorných ilustrací.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5301391

I památkáři mají své velké příběhy. Jeden z těch, který si mezi lety 1919 a 1989 předávali z generace na generaci, reagoval na dlouhodobou snahu technické inteligence, vedení státu a nemalé části širší veřejnosti o zbudování vodních děl na Vltavě. Reakce na mnohokrát modifikovaná vládní rozhodnutí obětovat rozsáhlá území vltavských údolí ve prospěch dobově podmíněné představy o zajištění budoucího civilizačního rozvoje je možné vnímat jako prubířské kameny tuzemské památkové péče. Zánik nanejvýš krásné krajiny památkáře motivoval nejen k obecně pojatému upozorňování na nebývalé množství kulturních i přírodních ztrát, ale i konkrétním iniciativám směřujícím k záchraně alespoň těch nejvýznamnějších památek. Některé snahy ztroskotaly (např. pokusy o zachování kostela v Dolní Vltavici, roubené hospody v Živohošti či farního areálu v Purkarci), některé hodnoty se podařilo ochránit alespoň z části (např. přenesení kostela v Červené nad Vltavou, zajištění podloží zámku Orlík a hradu Zvíkov), jiné byly po mnoha peripetiích korunovány úspěchem (např. záchrana a zabezpečení ostrova sv. Kiliána u Davle, zahrázování zámku v Kolodějích nad Lužnicí či transfer řetězového mostu z Podolska do Stádlce). Metodicky je této knize blízké prolínání makro- a mikrohistorického výzkumu, snaží se proto o zachycení proměn momentálních strategií opakujících se vyjednávání mezi památkáři, státními a krajskými úředníky a vodohospodáři.

49,90 *
Versandgewicht: 980 g

Nicht auf Lager

Neu

Artikel-Nr.: 5301363

Kniha volně navazuje na dnes již legendární vydání ABECEDY od Vítězslava Nezvala a kol. z roku 1926 u Ottova Nakladatelství. Namísto básníka, typografa, tanečnice a fotografa se tématu nově ujala sochařka, malířka a básnířka v jedné osobě – ELLEN JILEMNICKÁ.

Abeceda Ellen Jilemnické je pozoruhodným počinem umělkyně, v jejíž osobnosti se snoubí několik talentů: výsostná schopnost nakládat s tvarem, hmotou, obrazem, ale také se slovem. V knize najdeme jednatřicet písmen doprovázených autorskými kresbami a texty básní složených ze slov uvozených daným písmenem. Třicátá druhá báseň, úvodní, sehrává roli vstupní poetické brány: navozuje atmosféru a ladí naše vnímání. Texty doprovázející litery abecedy jsou psány asociativně, tak jak měli v oblibě dadaisté a surrealisté. Z rukopisu zároveň tušíme spontánnost a jistotu, vtip, grotesknost i ironickou nadsázku.

Ilustrace a rukou psané texty básní jsou navzájem propojené. Autorka kombinuje kresbu perem s akvarelovými barvami a používá dobře uleželé, dávno již zažloutlé kladívkové čtvrtky, jejichž archivní odstín dodává kresbám na autentičnosti a zároveň působí nadčasově.

28,90 *

Neu

Artikel-Nr.: 5301385

 Malíř, autor instalací a hudebník, který veřejně vystupuje výhradně pod pseudonymy KW, Q: či Ewski, patří k nejoriginálnějším výtvarným umělcům posledních třiceti let. Skrze jeho obrazy vstupujeme do prostoru, jenž vzniká mezi imaginativními vizemi, mnohdy s narativně-literárním pozadím, a podobenstvími. V jeho první tvůrčí dekádě ho zajímala témata jako smrt a strach a jeho práci z 90. let tak lze vnímat jako reakci na odkaz romantismu. Později prozkoumával, nakolik obraz může nést morální poselství, aniž by upadl do pasti didaktičnosti. V minulém desetiletí při tom došel až na samotnou hranu tohoto experimentu, kdy své obrazy záměrně nechal vyznít jako komentáře k neutěšenému stavu české společnosti. KW ale zároveň vždy zdůrazňoval úlohu malířské formy, jíž – řečeno jeho slovy – musí být alespoň o procento více než obsahu. Třebaže na umělecké scéně je vysoce respektovaným solitérem a řada jeho prací je považována za ikonické, nebyla jeho tvorba doposud zmapována v širším měřítku. O to se pokusila výstava „Once Upon a Time“ v chebské GAVU, ke které vychází tato první přehledová monografie.

42,90 *
Versandgewicht: 880 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301352

Malířka, sochařka a ilustrátorka Věra Nováková (* 1928) v knize vypráví svůj životní příběh, který se odehrává na půdorysu zásadních historických zvratů 20. a části 21. století. Začíná prvorepublikovou rodinnou idylou, pokračuje přes válečné roky až k přijetí na AVU, odkud byla v roce 1949 na základě politického rozhodnutí studentské prověrkové komise vyloučena. Se svým mužem, malířem Pavlem Brázdou, zůstala prakticky až do roku 1989 bez možnosti vystavit či s veřejností konfrontovat svoje práce. „Malovala jsem, co jsem žila,“ říká v jednom z rozhovorů – a dokumentuje to nejen na svých „klíčových“ obrazech Tak končí sláva světa a Po konci, ale i třeba na své cestě ke křesťanství. Páteří vyprávění dnes pětadevadesátileté umělkyně jsou zveřejněné i dosud nepublikované texty včetně mnoha archivních dokumentů, zápisky z deníků a záznamy osobních rozhovorů, které jsou doplněné fotografiemi a reprodukcemi jejích výtvarných děl. Název odkazuje k Nietzscheho provazochodci, který se stal jedním z inspiračních motivů tvorby Věry Novákové.

28,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301346

Kniha zachycuje tzv. cesty na Jih, jejichž protagonisty byli mezi léty 1925 až 1931 Otakar Nejedlý (1883–1957) a Josef Hubáček (1899–1931).

Jejich přátelství počíná nástupem Nejedlého roku 1924 do čela obnoveného ateliéru krajinomalby na pražské Akademii, kam přestoupil i Hubáček. Následně Nejedlý zorganizoval pro svůj ateliér šest zahraničních plenérů na Francouzské Riviéře a na Korsice (1925 Cagnes-sur-Mer, 1926 Cap d’Antibes, 1928 a 1929 Ajaccio, 1930 Pont de Suve u Toulonu, 1931 Cap Ferrat u Nice). Hubáček pro sebe „objevil“ Korsiku, v jejímž hlavním městě Ajacciu strávil čtyři zimy (1926/27 – 1929/30). Přijížděli sem za ním jak Nejedlý se svou školou i sám, tak i jeho dva nejbližší přátelé Bedřich Piskač (1898–1929) a Jan Slavíček (1900–1970). Mezi studenty najdeme osobnosti, které se později dokázaly výrazně prosadit (A. Fišárek, B. Dvorský, B. Žufan), stejně jako krajináře, dnes zcela zapomenuté. Druhou část knihy tvoří vzpomínka jednoho z nich, Františka Michla a zejména obsáhlá kronika Pipanovců, stolní společnosti kolem Otakara Nejedlého z kavárny Hlavovka, kterou vedl hudební publicista Silvestr Hipman. Poutavě v ní vylíčil zejména zmíněné pobyty, jichž se sám zúčastnil. Kniha zachycující všechna dohledatelná díla vzniklá na Jihu je důležitým příspěvkem nejen k poznání účastných umělců, ale též kulturní atmosféry první republiky.

56,90 *
Versandgewicht: 630 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301345

Adam Kašpar (1993) patří k výrazným představitelům nejmladší generace českých malířů. Je absolventem (2018) Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství IV profesora Martina Mainera). Obecným míněním je považován za realistického malíře, což v jeho pojetí neodkazuje ani tak k samotnému technickému pojetí malby či k její vnějškové podobě jako spíše k vnitřnímu prožitku, k přímému, konkrétnímu, pravdivému, a tedy realistickému pohledu a ztvárňování světa, který jej obklopuje. Sám sebe však považuje především za pozorovatele a jednu ze součástí přírody a malířství je pro něj sice zásadním, avšak stále jen prostředkem k tomu, aby výsledky svého pozorování mohl tlumočit i ostatním. Tematicky se jeho tvorba pohybuje v prostoru mezi nebem (astronomická pozorování), zemí (lesy, pralesy a krajina) a podzemím (geologické průzkumy).

104,90 *
Versandgewicht: 1.950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301333

Tématem katalogu, připravovaného ke stejnojmenné výstavě ve Veletržním paláci, je umění akvarelu 19. století. Pro tuto výtvarnou techniku na pomezí kresby a malby je charakteristická lehkost, suverenita a virtuozita. S ohledem na sbírky Národní galerie se výstava i katalog zaměřuje na tvorbu ve střední Evropě, a to jak Vídeň, která byla jedním z center akvarelistického umění, tak na prostředí Čech, které na zahraniční podněty reagovalo kvalitními díly. Členění knihy navazuje na strukturu výstavy, vycházející z hlavních rolí akvarelu v kultuře 19. století. Zvláštní pozornost je věnována fenoménu akvarelové skici, která volností svého pojetí zároveň tvořila most mezi uměním 19. století a moderním uměním.

56,90 *
Artikel-Nr.: 5301332

Petr Brandl (1668 Praha – 1735 Kutná Hora) náleží mezi nejvýznamnější umělce barokního umění v Čechách. Poslední výstava tohoto malíře byla uspořádána v roce 1969, tedy před více jak padesáti lety, a proto je důležité, aby jeho dílo bylo co nejširší veřejnosti znovu připomenuto. Katalog je ve shodě s výstavou koncipován jako vyprávění dvou paralelních příběhů: „příběh“ děl malíře a „příběh“ jeho života. Počátek je věnován Brandlovým studentským létům a představí i malířské osobnosti, z jejichž díla měl Brandl možnost čerpat inspiraci. Zároveň je představena námětová pestrost Brandlovy tvorby od rozměrných oltářních pláten po portréty šlechtických zadavatelů, ikonograficky výjimečné žánrové malby s náměty podvodných felčarů. Značná pozornost je věnována osobité a velmi originální technice Brandlovy malby, pozoruhodné také tím, že se blíží rukopisným projevům Rembrandta Van Rijn. U vybraných děl jsou prezentovány makrofotografie, které divákovi zprostředkují zajímavé detaily jako například otisky prstů a rytí násadou štětce do nezaschlé barevné vrstvy.

66,90 *
Artikel-Nr.: 5301290

knihovny v Praze.

Rukupisná i tištěná kniha jakožto vysoce kulturní objekt se během 16. století postupně infiltrovala do sociálně různorodého prostředí. Její působení bylo spjato s metropolí, s bohatými městy, městečky či vzdálenými kouty českého království, s představiteli nižší a vyšší aristokracie i duchovenstva, s měšťany nebo jednotlivci z lidových vrstev, ovšem ke čtení kvalifikovanými.

Rukopisná kniha měla privátní charakter, zatímco tištěné vydání se stalo široce obchodovatelným zbožím. Obě podoby textu chránila knižní vazba, jejíž exteriér mohl být povýšen individuálně pojatým slepotiskem, anebo naopak paušalizován sériovou výrobou.

Boj o volnou plochu průběžně obrací čtenářovu pozornost k celospolečenské mentalitě a osobnímu vkusu, a to proto, že slepotisk není totéž co ilustrace, která vždy závisela na textu. Slepotisk měl šanci odrážet způsob myšlení koncového zákazníka, soukromou preferenci i konfekční (masový) vkus, a to mnohem nápadněji než unifikovaná typografie.

Publikace stojí na pomezí knižní kultury a dějin umění. Zkoumá výzdobné koncepty slepotisku na knižních vazbách českého původu 16. století. Ukazuje se, že přístup knihvazačské dílny i přístup zákazníka k výzdobě byl ovlivněn skladbou nářadí (kolek, váleček, plotna), mentalitou nebo sociálním, finančním i vzdělanostním zázemím. Poněvadž se česká, převahou utrakvistická společnost nemohla dlouho zbavit závislosti na pozdně středověkém způsobu života, průvodní jev výzdobných konceptů tvořilo napětí mezi strachem z prázdnoty a volnou plochou. Od tohoto nového zjištění se odvíjejí otázky, do jaké míry byl český slepotisk 16. století proněmecký a zda je vůbec vhodné při jeho hodnocení paušálně uplatňovat renesanční kritéria.

135,90 *
Versandgewicht: 3.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301230

Kniha „Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky“ je prvním velmi podrobným průvodcem všemi pražskými hřbitovy. Publikace obsahuje cca 80 % dosud nepublikovaných informací získaných při práci v terénu a na základě zevrubného studia archivních pramenů.

Kniha má jednoduchou a přehlednou strukturu. V úvodní části je zachycen širší kulturně-historický pohled na problematiku smrti, pohřebních obřadů a vztahu lidí ke smrti od raného středověku. Následují kapitoly o vývoji a typech náhrobků a o motivech a symbolech, které jsou nedílnou součástí jejich výzdoby. Tyto kapitoly doplňuje slovníček odborných termínů a tabulky obsahující chronologický přehled nejvýznamnějších dat.

Nejvýznamnější částí knihy je katalog popisující existující hřbitovy celé Velké Prahy a značné množství dávno zaniklých hřbitovů, jež se rozkládaly kolem všech pražských kostelů. Velmi podrobně zde bylo zpracováno 245 hřbitovů (farních, obecních, evangelických a židovských). Každé heslo obsahuje zevrubný popis a historii daného místa, seznam pohřbených osobností a soupisy použité literatury, archeologických zpráv, archivních pramenů, významných vyobrazení a plánů.

69,90 *
Artikel-Nr.: 5301267

„Obrazy jsou jména toho, co nedokážeme pojmenovat,“ říká Miroslav Petříček, filosof, pedagog a překladatel, který se zabývá reflexí vizuálního umění už několik desetiletí. Své postřehy shrnul mimo jiné v knize Myšlení obrazem.

Pětice autorů (Miroslav Petříček, Jitka Hlaváčková, Milena Bartlová, Jiří Přibáň a Václav Janoščík) v dialogu s díly více než čtyřiceti výtvarných umělců představila své postoje k jazyku vizuálního umění, jeho historii i žhavé současnosti balancující na hranici reálných a digitálně manipulovaných smyslových vjemů. Společně s autorskou dokumentací fotografa Jiřího Thýna provádí čtenáře labyrintem vizuálních událostí od abstraktního smyslového vjemu přes hledání tvaru a pojmu až po konstruování ideje: od tajemných hranic chaosu a řádu nebo světla a tmy k metaobrazům současného světa.

35,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301252

Sochařka, která v českém umění zanechala svůj otisk. Dílo Evy Kmentové (1928—1980) tvoří oblouk od realistických soch přes různé podoby figurativního modernismu až po polohu souznící se světovými projevy nového realismu. Sochy modelovala z hlíny a odlévala do sádry, pracovala s betonem, kamenem, cínem nebo hliníkem. V šedesátých letech se dotkla strukturální abstrakce a později se opakovaně vracela k otisku nebo odlitku těla či tělesného fragmentu. Často zachycovala momenty života nazíraného ženskou perspektivou. Samostatnou linii tvoří její kresby, jež můžeme považovat za jakési deníkové záznamy. Práce Evy Kmentové je nutno vnímat feministickou perspektivou a řadit ji k autorkám, které v českém umění předznamenaly zájem o genderové otázky. Souvisely s prosazováním umělecké i partnerské rovnoprávnosti, touhou po samostatnosti a v neposlední řadě s hledáním milostného naplnění.

32,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301157

Blanka Lamrová (*1949), rodačka z Litovle, patří k nenápadným osobnostem české fotografické scény. Po studiích na Střední průmyslové škole grafické v Praze (1968–1972) pracovala neuvěřitelných 43 let (1972–2015) jako fotografka v Národní galerii v Praze. Celý život se věnovala dokumentární a časosběrné fotografii, cenné jsou i její snímky z roku 1989, kdy se jí podařilo zachytit řadu zlomových okamžiků, jako byla emigrace občanů NDR či sametová revoluce. Je členkou Asociace profesionálních Fotografů České republiky a členkou Svazu českých fotografů.

29,90 *
Versandgewicht: 410 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301184

Kniha je vydávána k 55. výročí okupace ČSSR. Dominantní v knize je 5,5 metru vysoká plastika Jiřího Sozanského se 137 jmény obětí invaze, dále kniha obsahuje olejomalby a fotografie J. Hníka a i QR kód s originální skladbou M. Pavlíčka, texty historiků a dokumenty z roku 1968 a fotografie z vernisáže v Armádním muzeu.

„Je hanba, že po 55 letech neexistuje žádný památník, který by byl naším výrazem respektu k obětem invaze v roce 1968“ říká v rozhovoru malíř a sochař Jiří Sozanský, známý svými díly, která se často vztahují k temnějším stránkám české historie (Respekt 35).

Umělec se proto rozhodl na vlastní náklady vytvořit 5,5 m vysoký bronzový monument, na kterém je 137 jmen lidí, kteří zahynuli v důsledku invaze do konce roku 1968. Jména obětí nesměla být za minulého režimu nejen připomínána, ale dokonce jejich pozůstalí byli šikanováni a bylo jim vyhrožováno, pokud budou hovořit o tom, jak a proč jejich nejbližší zemřeli.

Plastika s názvem 137 je do konce roku 2023 spolu s obrazy Jiřího Sozanského vystavena v Armádním muzeu na Žižkově. V knize INVAZE 1968 jsou fotografie Josefa Hníka. Originální skladbu Michala Pavlíčka, jejíž premiéra byla na vernisáži 21. 8. 2023 si mohou čtenáři díky QR kódu v knize poslechnout.

Publikace zřejmě poprvé slovem i obrazem provází čtenáře mnohaměsíční výrobou bronzové plastiky. Kromě rozsáhlé obrazové části obsahuje kniha také řadu textu historiků, především text Prokopa Tomka, vedoucího týmu, kterému se podařilo po mnohaletém bádání dohledat osudy všech 137 obětí i jejich rodin.

37,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 1781 Ergebnissen