Kunst

Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 1987 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5000390

Ondřej Sekora (1899–1967) byl významný ilustrátor a tvůrce dětských knih, jehož nejslavnější hrdiny dodnes zná v podstatě každé malé dítě. Současně zanechal nepřehlédnutelnou stopu v dějinách české žurnalistiky, sportu, divadla, audiovizuálních médií či komiksu a obecně patří k nejzásadnějším tvůrcům domácí populární kultury první poloviny dvacátého století. Tato výpravná monografie je rozdělena do dvanácti kapitol, které detailně zkoumají jednotlivé okruhy Sekorových rozsáhlých tvůrčích aktivit. Díky takto široce pojatému záběru, ale i díky přístupu k Sekorovu aktuálně zpracovanému archivu a spolupráci s řadou institucí, jež mají v držení sekorovské fondy, nabízí publikace mnohem komplexnější pohled na Sekorův život a dílo, než byl v případě tohoto domněle dobře známého tvůrce dosud k dispozici. Monografie je provázena bohatým obrazovým materiálem; reprodukce se dočkalo mnoho originálů a artefaktů, které zatím nebyly širší veřejnosti známy, včetně jeho soukromé malířské tvorby a studijních kreseb.

64,90 *
Artikel-Nr.: 5000386

Přestože se Jaroslav Veris (1900 – 1983)  a jeho práce může směle řadit mezi špičku českého výtvarného umění dvacátého století, nebyla dosud vydána žádná komplexní monografie shrnující jeho tvorbu a osobní život. Publikace vyšla u příležitosti retrospektivní výstavy celoživotního díla tohoto umělce v Arthouse Hejtmánek (podzim 2019). Hlavním cílem výstavy "VERIS PARIS" a stejnojmenné knihy je připomenout tohoto všestranně nadaného umělce, jehož životní osudy nebyly vždy lehké.

53,90 *
Artikel-Nr.: 5000384

Rozsáhlá výpravná monografie představuje poprvé v češtině zakladatele německého expresionismu a nejvýznamnějšího německého malíře 1.třetiny 20.století. Kniha mapuje životní pouť umělce v Německu a Švýcarsku včetně malířových kontaktů na české umělce (Filla, Čapek, Gutfreund, Kubín, Kubišta, Nowak) a Kirchnerův vliv na českou uměleckou avantgardu po roce 1910. Barevná obrazová příloha nabízí čtenáři výběr nejlepších děl autora ze světových galerií.

32,90 *
Artikel-Nr.: 5000382

Tato kniha dosud nejobsáhleji představuje dosavadní umělcovu tvorbou a nezaměřuje se jen na jeho dominantní výtvarnou činnost, kterou je paleorekonstrukce. Umožňuje čtenáři nahlédnout do jeho ateliéru a ukazuje i jeho výlety do hájemství dobrodružné ilustrace, ukázek portrétní i tzv. volné tvorby...

"Po Zdeňku Burianovi je Petr Modlitba dalším výjimečným výtvarníkem, který dokáže mimořádně věrným způsobem rekonstruovat pravěký svět. V řadě případů, z hlediska věrnosti a zachycení atmosféry, výsledný obraz dokonce překonává naše očekávání. To, co je na plátně, je skutečně dokonalá rekonstrukce pravěkého světa na základě výsledků nejnovějších vědeckých výzkumů a poznatků,“ říká na adresu malíře Martin Košťák, jeden z předních odborníků Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5000379

Architekt Jan Koula patří k polozapomenutým, přesto ale významným a vlivným osobnostem českého umění a kulturně společenského dění závěru 19. století. Byl vynikajícím znalcem uměleckého řemesla a současně i nadšeným obdivovatelem a dokumentátorem lidového umění. Zaujetí jedinečnými pracemi rudolfínské doby či habánskou keramikou, stejně jako znalost tvorby českých a moravských vyšívaček poté silně ovlivňovalo Koulovy vlastní návrhy v různých oborech užitého umění, rytého skla, malované keramiky či intarzovaného nábytku. Kniha představuje Jana Koulu jako jedinečného návrháře osobitě reagujícího na podněty novorenesančního stylu, ale i jako autora svázaného s výtvarnými projevy lidového prostředí doznívajícího 19. století. Přináší také nové poznatky o jedinečném monumentálním díle, jehož prostřednictvím je Jan Koula spjat s Plzní, o rekonstrukci zdejší renesanční radnice.

25,90 *
Artikel-Nr.: 5000311

Itálie je kolébkou mnohého, renesance například, hlavně však múz, což plnou měrou potvrzuje tato výjimečná publikace. Jejím autorům, Jiřímu Přibáňovi a Jakubu Špaňhelovi, se stala zdrojem nepřeberné inspirace. Italskou krajinou, městy, stavbami i uměním putují s až nespoutaným nadšením, a díky nim i jejich čtenář. Přibáň ve svých textech zachytil bezprostřední dojmy a zážitky z konkrétních míst i setkání s lidmi, zároveň však píše o tom, co každé takové místo přesahuje a vytváří univerzální stopy v dějinách i současnosti, ať už jde o umění, architekturu, filosofii, historické postavy nebo jejich činy. A takové jsou i obrazy jednoho z nejoriginálnějších současných výtvarných umělců Jakuba Špaňhela. Na první pohled jsme si téměř jisti, že zobrazené místo poznáváme, s druhý pohledem se však již obracíme do svého nitra, abychom zjistili, že nám výjev otevřel prostor pro vlastní imaginaci o místech, o světě, o nás samých. Vzájemný dialog obsahově nabitých, stylisticky bravurních textů Jiřího Přibáně a magicky atmosférických obrazů Jakuba Špaňhela přináší zcela vzácný zážitek.

28,90 *
Artikel-Nr.: 5000334

Kniha Jakoby Retrospektíva je venovaná životu a dielu košického výtvarníka Júliusa Jakobyho (1903–1985). Umeleckú tvorbu maliara publikácia približuje v 231 reprodukciách jeho diel a v troch rozsiahlejších rozhovoroch. Súčasťou knihy je aj štúdia o Jakobyho mozaikárskej tvorbe, alebo spomínanie sochára Juraja Bartusza na svojho o generáciu staršieho priateľa. Desiatky v knihe publikovaných reprodukcií Jakobyho malieb sú v knižnej podobe zverejnené po prvýkrát. Obrazový materiál dopĺňajú fotografie z rodinného archívu

66,90 *
Artikel-Nr.: 5000300

České vydání katalogu k výstavě v Českém a Slovenském pavilonu na 58. mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách představuje tuzemskému publiku dosud nejkomplexnější zachycení života a díla jednoho z nejvýznamnějších českých umělců posledního století.

Mezinárodně uznávaní kurátoři a teoretici se ve svých textech zamýšlí nad uměleckým významem tvorby Stanislava Kolíbala a jejími přesahy z pohledu matematiky, architektury a lingvistiky. Umělcovo dílo vychází z bohatých osobních zážitků bouřlivých událostí minulých desetiletí, které v rozhovoru s umělcem důsledně zaznamenal kurátor projektu Dieter Bogner.

42,90 *
Versandgewicht: 860 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000296

Kniha Tavík František Šimon zblízka představuje dílo ceněného grafika a malíře, profesora pražské AVU. Nabízí neznámé fotografie a vzácné dokumenty z jeho pobytu v Paříži a ve světě. Dokladuje Šimonův vztah s F. Kupkou, M. R.Štefánikem a dalšími osobnostmi, včetně prezidentů E. Beneše a E. Háchy. Sleduje vývoj rodu po sňatku Evy Šimonové s Cyrilem Boudou a přináší ukázky prací dalších generací, Jiřího (vnuk) a Martina (pravnuk) Boudových.

28,90 *
Versandgewicht: 670 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000286

 v New Yorku v roce 1939.

Na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939 chtěla mladá Československá republika demonstrovat své úspěchy na obchodním i kulturním poli. Počátek nacistické okupace v březnu 1939 tento záměr fatálně překazil. Díky úsilí nového amerického výstavního výboru se ale přesto podařilo československý pavilon otevřít a po celou dobu prodloužené výstavy jej provozovat jako memento okupovaného Československa. Jedním z exponátů, který měl ukázat výtvarnou úroveň československých umělců a zaujmout nejen dětské návštěvníky, bylo obrovské dioráma s námětem „Inaugurace George Washingtona 30. dubna 1789“. Původcem myšlenky byl generální komisař Československého výstavního výboru Hugo Vavrečka, financování zajistil továrník Jindřich Waldes a autory dioramatu byli Václav Fiala, Minka Podhájská, Václav Nejtek a Evžen Březinský. Téměř 9 metrů široké dioráma obsahovalo mimo realistického nábřeží v New Yorku i více než 200 loutek vytvořených podle dobových rytin. Dioráma mělo být po skončení výstavy věnováno městskému muzeu v New Yorku, ale v současné době netušíme, kam bylo skutečně umístěno. Předmětem našeho bádání bylo popsat příběh ojedinělého exponátu a zasadit jej do širšího rámce okolností československé účasti na Světové výstavě v New Yorku. Text in Tschechisch und Engl.

24,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000282

Čtvrtý díl edice Vzdělanec v provincii vycházející z cyklu mezinárodních konferencí českých a polských historiků. Publikace zahrnuje 17 příspěvků s prologem a zaměřuje se na téma pozice a role umělce či recepce umění v periferním prostředí Horního Slezska a severovýchodní Moravy. Autoři sledují proměnlivost vztahů periferie a center, okolnosti, jež mohly vést k vytvoření hodnotných uměleckých děl či kulturních středisek i v okrajových oblastech regionů. Upozorňují do jaké míry se dařilo místním autorům prosadit v rámci širších regionálních a nadregionálních vazeb, případně jak jsou nahlížena a hodnocena jejich díla optikou center. Jednotlivé studie se týkají oblastí literatury, tisku, filmu, divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000267

Publikace podává ucelený přehled o vývoji odívání ve 14. a 15. století. V tomto období proběhla největší změna ve způsobu konstruování oděvu, vznikl totiž střih kopírující tvary lidské postavy. Díky tomu začal oděv zdůrazňovat krásu lidského těla i jeho individualitu. Začalo se rozvíjet krejčovské umění, jež umožnilo rychlejší proměny oděvu i vznik zcela nových oděvních součástí. Byly tak položeny základy módy v její hravosti a frivolnosti, změnilo se vnímání lidského těla i jeho krásy. Na základě podrobného studia písemných i obrazových pramenů sleduje autorka nejen vývoj módy, ale i vztah středověkých lidí k oděvu a tělesné kráse. V centru pozornosti je prostředí šlechty a královského dvora, kde se vytvářely jak módní a estetické vzory, tak dobová etiketa. Nahlédneme však i do prostředí měšťanů, venkovanů a seznámíme se i s odíváním lidí na okraji společnosti. Bohatý obrazový doprovod čerpá ze všech oblastí dobového výtvarného umění, není však pouhou ilustrací. Autorka jej používá jako pramen k poznání vzhledu a střihu oděvu, ale i ke zkoumání dobového vkusu a estetiky.

59,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5000263

Japanese Woodblock Prints and Collectors in the Czech Lands, a new book by Markéta Hánová just published by the National Gallery in Prague, offers the first comprehensive look at the history of the collecting of Japanese woodblock prints in Bohemia and Moravia, which tied in with the broader phenomenon of Japanese art collecting in Europe in the second half of the 19th century. This became one of the main sources of inspiration for Japonisme in art, which the author explored in a previous publication.

45,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000202

Publikace Gallasové/Clam-Gallasové. Noblesa severních Čech pojednává o třísetletém působení těchto šlechtických rodů v severních Čechách. Na území dnešního Libereckého kraje Gallasové v průběhu 17. a 18. století získali čtyři panství - Frýdlant, Liberec, Grabštejn a Lemberk, která byla vlastněna jejich nástupci z rodu Clam-Gallasů až do konce druhé světové války. Příslušníci obou těchto aristokratických rodin zanechali v této lokalitě svou nesmazatelnou stopu v podobě šlechtických sídel, církevních památek či jiných staveb, ale i v místním názvosloví, neboť některé obce či liberecké městské části dodnes nesou jejich jméno. Publikace představuje všech osm generací majitelů nejen jako válečníky, diplomaty a hospodáře, ale umožňuje nahlédnout i do jejich soukromého života a způsobu trávení volného času.

21,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000205

Orel a lev – pomníky velké války na Lounsku a Žatecku jako výraz národní identity. Zahrada sasko-lauenburských vévodů v Ostrově ve světle písemných pramenů. Středověká architektura kostela sv. Jiljí ve Vinařicích. Štuková výzdoba interiérů zámku a kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech u Litoměřic. Drobné památky v obci Dolní Zálezly (okr. UL). Historie chmelových konstrukcí a mnohem více. Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace.

25,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000204

Publikace mapuje akce a události z oblasti památkové péče. Přiblíží čtenáři barokní kulturní krajinu, osobnost zbožné mecenášky, tajemné chodby či znovuzrozenou krásu staré venkovské fary. První část knihy představují odborné články. Kromě příspěvků týkajících se působení jezuitů a odkazu mecenášky Františky hraběnky Slavatové zde jsou informace o podzemních chodbách fary ve Ždírci, o domech venkovských řemeslníků z počátku 19. století či o hotelu U Nádraží v Telči a jeho nepříznivém osudu.

Druhou část tvoří akce obnovy, které mají čtenáři přiblížit architektonicky, historicky či umělecky cenné objekty. Tentokrát je pozornost zaměřena na přestavbu Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě a na obnovy barokních fasád v Jihlavě. Čtenář se také seznámí s celkovou záchranou stropu zámecké kaple v Budišově a s obnovou venkovské fary v obci Křeč, která byla nominována na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Třetí část publikace vyplňují zprávy informující například o projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Zajímavým tématem bude pro čtenáře jistě projekt Archeologie z nebe. 

28,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000184

Publikace představuje tento jedinečný a nesmírně rozsáhlý soubor všech slohových období zahrnující téměř 1400 kulturních památek (z toho 23 národních) představuje nejpodstatnějšími typy významných staveb (paláce, kostely, kláštery, židovské památky, stavby určené pro vzdělání a kulturu, ostatní významné stavby a měšťanské domy) jednotlivých částí historického centra – Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany, Starého města a Josefova, Nového Města a Vyšehradu. Spolu s nimi představit také významný komplex Průhonického parku. Publikace na svých 336 stranách ilustruje toto mimořádné kulturní bohatství a krásu stovkami obrazů a současných snímků.

34,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000150

Jiřího Šlitra v roli hudebníka, herce a zpěváka není třeba představovat. Poněkud v pozadí zájmu zůstává druhá Šlitrova celoživotní umělecká vášeň – výtvarná tvorba.  Kniha je monografií, která představuje fenomenální, dosud nepublikované kresby ze Šlitrových cest, scény z městského a kavárenského života, hudebního i divadelního světa a známých osobností zlatých šedesátých let, a které v řadě případů snesou srovnání s legendární filmovou novou vlnou či progresivní světovou kresbou. 

26,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000195

Kniha se zabývá osobností a dílem sochaře a restaurátora, jáhna Karla Stádníka. Analyzuje podrobně nejen jeho dílo, ale také pohnutky, které jej vedly k tomu, že se věnoval celý život převážně sakrálnímu umění. Vzpomeňme například díla, jako je např. sousoší sv. Anežky v pražské katedrále, křížová cesta v olomoucké katedrále, socha sv. Patrika pro Glen Cove v USA, reliéf sv. Vojtěcha pro papeže Jana Pavla II., neobvyklá křížová cesta na Lhotce či restaurátorské počiny, jež ho proslavily v zahraničí – restaurování oltáře Monogramisty IP v Týnském chrámu, Braunových soch v kostele sv. Klimenta či Brokoffových soch v kostele sv. Havla. Najdeme zde nejen podrobný přehled jeho sochařských děl s informací o tom, jak vznikala, ale také seznamy restaurátorských prací včetně vybraných restaurátorských zpráv, dále přehledy výstav u nás i v zahraničí. Kniha obsahuje množství unikátního, dosud nezveřejněného textového i obrazového materiálu.

55,90 *
Artikel-Nr.: 5000173

Publikace představuje kompletní sbírku obrazů italské provenience od 14. do konce 18. století, které uchovává MG v Brně. Tato kolekce narůstala od vzniku Františkova muzea (1818) až do současnosti víceméně nahodile v rámci akvizic starého evropského umění, prostřednictvím darů, konfiskací před a po druhé světové válce nebo koupí na trhu s uměním. Text in Tschechisch und Engl.

33,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900936

Kniha je zaměřena na výzdobu chorálních rukopisů z 16. století. První část se zabývá osobností písaře Jana Táborského, jenž žil v letech 1499–1572, a nejvýraznějšími iluminátory, kteří se v průběhu 16. století podíleli na výzdobě zpěvníků české provenience. Pozornost je věnována též grafickým předlohám Martina Schongauera, Albrechta Dürera, Bernarda Salomona nebo domácím „melantrišským tiskům“, dále ikonografii a ornamentální výzdobě. Druhá část práce je tvořena katalogem hudebních rukopisů, které můžeme z nějakého důvodu spojit s osobností písařského podnikatele Jana Táborského z Klokotské Hory.

42,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000145

Soupisový katalog podrobně představuje 452 samostatných dřevořezů a knižních publikací ósacké a kjótské provenience, které tvoří specifický konvolut v rámci významného souboru téměř 5 000 japonských dřevořezů, uloženého v Národní galerii. Jejich podstatná část pochází z někdejší sbírky Joe Hlouchy. Katalog se zabývá nejen technickou stránkou daných tisků, ale i jejich společensko-kulturním pozadím a odhaluje některá specifika mezinárodně populární japonské kultury.

39,90 *
Artikel-Nr.: 5000100

Bd.1: Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695). Olomoucký biskup a kníže střední Evropy.  Bd.2: Karel z Lichtensteinu- Castelcorna (1624-1695). Místa biskupovy paměti.

Olomoucký biskup a kníže Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1623–1695) patří bezpochyby k nejvýznamnějším osobnostem barokní Evropy. Jeho význam po všech stránkách přesahuje nejen hranice olomoucké diecéze, ale také střední Evropy. Za dobu svého episkopátu diecézi ekonomicky stabilizoval, modernizoval a znovu pozdvihl mezi nejbohatší instituce starého kontinentu. Stal se symbolem obnovené rekatolizace na Moravě, její hospodářské a kulturní obnovy a důležitým hráčem na politické šachovnici střední Evropy. Mimořádný význam sehrál rovněž jako mecenáš. Významným způsobem se zapsal do podoby většiny moravských měst a vystavěl řadu reprezentativních rezidencí včetně unikátních zahrad. Prostředkoval střední Evropě nastupující barokní zkušenost a to na základě konfrontace s nejvýznamnějšími evropskými kulturními a duchovními centry. Zaměstnával mnoho cizích umělců, zakoupil obrazovou sbírku celoevropského významu a na vysokou úroveň na svém dvoře pozvedl většinu uměleckých odvětví.

99,90 *

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000077

severočeští majitelé= Konfiszierte Schicksale: Kunstdenkmäler aus deutschem Besitz, erworben durch den tschechoslowakischen Staat, und ihre nordböhmischen Besitzer.

V centru pozornosti česko-německé publikace stojí proces záchrany, ale i devastace kulturně hodnotných předmětů z majetku postiženého poválečnými nacionálně motivovanými majetkovými represemi, a to se zvláštním důrazem na situaci v severních Čechách. Vzhledem k tomu, že pouhý popis odosobněných úředních mechanismů by sám o sobě nebyl schopen adekvátně přiblížit, co a proč se s těmito věcmi stalo, je k obecným kapitolám připojeno devatenáct případových studií sledujících konkrétní vybrané předměty dnes uložené ve veřejných sbírkách, objekty, jejichž zařízení původně tvořily, a osobnosti jejich posledních soukromých majitelů.

35,90 *
Versandgewicht: 1.750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000070

Publikace poprvé v historii přináší kompletní katalog děl, která byla zakoupena z finančních prostředků, shromážděných k oslavě 70. a 80. narozenin Tomáše Garriguea Masaryka. Více než 400 děl bylo zakoupeno během mandátů TGM, Edvarda Beneše, Emila Háchy a Klementa Gottwalda. Pozornost je věnována především osobnosti prvního československého prezidenta. Za jeho éry byly nákupy nejpočetnější a etablovalo se personální zajištění, proces akvizice a základní měřítka, podle nichž byla jednotlivá díla vybírána. Text in Tschechisch und Engl.

70,00 *
Versandgewicht: 3.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000116

Publikace je věnována přestavbě reprezentačních sálů v severním křídle Pražského hradu, k níž došlo v souvislosti s uvažovanou královskou korunovací Františka Josefa I. Na základě rozsáhlého archivního průzkumu rekonstruuje průběh stavebních prací, zabývá se autorstvím projektu a zodpovídá otázku, do jaké míry jsou oba prostory produktem 19. století a co je naopak zachováno ze starší výzdoby. Analyzuje stylovou fyziognomii obou reprezentativních interiérů, zkoumá jejich funkci jako symbol dynastické tradice a legitimity, rekonstruuje historický a sociální kontext přestavby. Nahlíží oba sály jako politické a ceremoniální prostory a studuje souvislost interiérové architektury a dvorského ceremoniálu Habsburků.

40,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000071

Dělení Kousků ze Sobětíček o statek Lhotku. Spor o vícovskou faru v roce 1377: Neznámá fakta pražského arcibiskupského soudu. Nové eneolitické nálezy na Klatovsku a Domažlicku. Klatovský okrašlovací spolek – historie a současnost. Zánik patronátních vztahů k církevním objektům na Klatovsku po roce 1945. Sdružení pošumavských výtvarných umělců 1946-1948. Otázka inspirace mnichovského umění pro umělecké objednávky Švihlovských z Rýzmberka. Podmalby na skle ve sbírkách Muzea Šumavy v Sušici, část 1.

38,90 *
Versandgewicht: 660 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000097

Z obsahu: Kresba v Miláně v 16. století: protrpěné utvrzení. Kresby Giovanniho Carboncina. Francesco Terzi - italský umělec ve službách arcivévody Ferdinanda II. Kresby ze sbírky Clary-Aldringen jako dokument lombardské ateliérové praxe v 16. století.

22,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5000095

Katalog výstavy. Klub konkretistů od roku 1967 soustředil představitele českého a slovenského konstruktivně koncipovaného umění, jehož univerzální řečí byla geometrie. Na výstavě budou zastoupeni původní i současní členové klubu (např. J. Hilmar, R. Kratina, Š. Belohradský, E. Ovčáček, J. Bielecki, Z. Janáček, Š. Málek, V. Hajnová). Výstavní projekt připomíná 50. leté výročí od konání první výstavy klubu v karlovarské galerii roku 1969.

23,90 *
Versandgewicht: 200 g

Nicht auf Lager

Neu

Artikel-Nr.: 5000093

Výstavní projekt KRAJINOW chce svými pěti výstavami zmapovat nejrůznější podoby krajiny s důrazem na současné umění. V rámci projektu proběhnou dvě autorské výstavy, kurátorský projekt konfrontující různé pohledy na krajinu a intervence mladé generace umělců, kteří přenesou téma krajiny do města. V současné době se často mluví o proměně krajiny, ať už způsobené vlivem přírodních procesů nebo lidskou činností. Krajina totiž tvoří nejen naše okolí, ale stává se součástí identity jedince, společnosti i celých měst a národů.. Názory starší generace se zde potkávají s pohledem nejmladších umělců, kteří svůj vztah ke krajině – obzvláště vzhledem k situaci poslední doby – razantně přehodnocují. Ve čtyřech hlavních sálech MUD se výstava rozděluje na několik tematických okruhů – krajina duchovní, dramatická, divoká, krajina mého srdce a další. Ke každému tématu jsou vybrána díla jak ze sbírek MUD, tak ze zápůjček spřátelených institucí.

33,90 *
Versandgewicht: 960 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 1987 Ergebnissen