Kunst

Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 2168 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4901114

Expozice představuje jeden z důležitých, nicméně v kontextu Kupkových realizací ne tak často zmiňovaných momentů – jeho zapojení do snahy nalézt nový vizuální styl mladé republiky. František Kupka se také řadí mezi umělce, kteří se po vypuknutí první světové války zapojili mezi dobrovolníky. Připojili se k francouzské cizinecké legii, aby dopomohli k porážce Rakouska-Uherska a podpořili vytvoření nového jednotného nástupnického státu – Československa.

Od svého vstupu do legií a následného působení v České kolonii v Paříži (a v redakci jejího bulletinu) vytvořil celou řadu zajímavých prací – návrhy pro prapory legionářských pluků, kresby pro bulletin zachycující detaily z každodenního vojenského života – zajímavým způsobem se v těchto návrzích a kresbách propojují prvky jeho (v té době již nerozvíjeného) figurativního období a nové formové tvarosloví, jak je známe z vrcholných abstraktních předválečných pláten. Pro armádu vytvořil zároveň několik medailí. Po roce 1918 se přihlásil i do soutěže o návrh státní vlajky a do dalších akcí, jako je zrod Památníku odboje, výstavy o českých legionářích a podobně. Nicméně pro určité nepochopení jeho snah se nakonec v roce 1920 rozhodl k návratu do Paříže.

Cílem projektu je vůbec poprvé přehledně představit všechny aspekty Kupkovy činnosti, které se období let 1914–1920 týkají – od kreseb, návrhů až po realizace; podařilo se dohledat i několik předmětů z Kupkova osobního vlastnictví z doby, kdy byl v legiích.

32,90 *
Versandgewicht: 770 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4901113

Meda Mládková, life-long supporter and promoter of modern art and lifestyle is an inspiring personality. This year, she is celebrating her 100th anniversary. During her life in the United States she built, together with her husband Jan Mládek, one of the most important collections of Central European art. The exhibition presents the exciting life of these Czech patrons in America, but also their house, which became a salon of Czechoslovak and Central European art and culture. The Mládeks’ home in Georgetown, Washington was a meeting place for artists, intellectuals, and other personalities, as well as a bridge that connected the world behind the Iron Curtain with the West and introduced the West to the cultural wealth of the Eastern Bloc countries. This unique combination of art, architecture, fashion and design created an unprecedented space – the forerunner of today’s Kampa Museum.

52,90 *
Versandgewicht: 960 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4901112

Katalog k výstavě: Jan Zrzavý, ze sbírek soukromých sběratelů. Musem Kampa, 24.3. - 1.7.2018.

29,90 *
Versandgewicht: 730 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4900936

Kniha je zaměřena na výzdobu chorálních rukopisů z 16. století. První část se zabývá osobností písaře Jana Táborského, jenž žil v letech 1499–1572, a nejvýraznějšími iluminátory, kteří se v průběhu 16. století podíleli na výzdobě zpěvníků české provenience. Pozornost je věnována též grafickým předlohám Martina Schongauera, Albrechta Dürera, Bernarda Salomona nebo domácím „melantrišským tiskům“, dále ikonografii a ornamentální výzdobě. Druhá část práce je tvořena katalogem hudebních rukopisů, které můžeme z nějakého důvodu spojit s osobností písařského podnikatele Jana Táborského z Klokotské Hory.

42,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901111

Untertitel: Výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupisy a.s. v Bratislave= Selection fron the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava.

Výstava Hommage à Peter Vajda je poctou významné osobnosti slovenské i české kulturní scény. Peter Vajda, zakladatel významné sbírky slovenského umění 60.–80. let 20. století, který, podobně jako Meda Mládková, svými mecenášskými a sběratelskými aktivitami podporoval umělce, kteří během socialistického režimu nemohli na Slovensku svobodně žít, tvořit a vystavovat. Sbírka Prvej slovenskej investičnej skupiny pod vedením jejího zakladatele a ředitele Petra Vajdy a kurátorky Zuzany Bartošové je slovenským ekvivalentem sbírky Musea Kampa, zaměřené na podobné časové období a zaměřené na umění české a středoevropské scény většinou spojené s neoficiální scénou. Text in Slowakisch und Engl.

29,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901109

Kniha se věnuje uměleckohistorickému tématu vývoje raně gotického tesaného rostlinného dekoru na českých stavbách ve 13. století, které zatím nebylo v odborné literatuře souborně zpracováno. Publikace je doplněna řadou detailních fotografií dokumentujících jednotlivé dekory. Z obsahu: K počátečnímu vývoji evropského středověkého rostlinného ornamentu. Symbolický význam raně gotické rostlinné ornamentiky. Raně gotický rostlinný dekor první poloviny 13. století. Vznik a počátky evropského raně gotického rostlinného dekoru .Počátky a vývoj raně gotického rostlinného dekoru v první polovině 13. století ve střední Evropě a v Čechách .Exkurz. Románský dekor v raně gotické architektuře .Cheb, kostel sv. Mikuláše a Alžběty.Vlašim, Muzeum Podblanicka, hlavice s dekorem.Teplá, premonstrátský klášter .Jablonné v Podještědí, kostel Narození P. Marie.Osek, cisterciácký klášter .Cisterciácký klášter Hradiště.Cisterciácký klášter Pomuk .Jindřichův Hradec, hrad, kaple.Kouřim, Muzeum Kouřimska, architektonické fragmenty.Klášter sv. Anežky české v Praze .Pivoň, bývalý klášterní kostel řádu vilemitů a obutých augustiniánů.Benešov, minoritský klášter, hlavice s dekorem.Nový Kostelec, kostel Narození P. Marie.

53,90 *
Versandgewicht: 1.650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901110

Untertitel: Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, František Kupka a další/ and others.

Katalog výstavy. Tento výstavní a publikační projekt představuje, vůbec poprvé v České republice, uměleckou skupinu, respektive volné uskupení umělců, kteří se postupně usazovali na pařížském předměstí Puteaux a významně zasáhli do vývoje moderního umění vytvořením jakési druhé, nepicassovsko-braqueovké cesty, dávající velký význam barvě a zákonitostem vycházejícím z univerzálních principů přítomných v přírodě a univerzu vůbec.

Počátky spolupráce skupiny z Puteaux, dané zejména diskuzemi a společnými setkáváními, spadají k roku 1911 do ateliéru J. Villona, kde se scházeli A. Gleizes, F. Picabia, La Fresnaye, F. Léger, J. Metzinger, F. Kupka a též básník G. Apollinaire ad. Ke směru se přidali i M. a R. Duchampovi, D. Rivera aj. Jednotliví autoři nebyli nijak dogmaticky závislí na jednom určitém směru, spíše různě přetvářeli a modifikovali tehdy se rodící principy moderního umění: orfismus (R. Delaunay), futurismus a kubofuturismus (D. Burljuk), rajonismus (M. Larionov); řada členů skupiny z Puteaux vytvořila sdružení Section ďOr (Zlatý řez) – s nimi vystavoval nakonec i František Kupka, ačkoliv není uveden na oficiálním plakátu k výstavě.

43,90 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4901108

Z obsahu: Filatorie v našich sídlech. Hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách - překvapení pod omítkami.  K podobě hradu Dívčího kamene.  Jáma na katr v parku zámku Veltrusy. Pálená střešní krytina českého venkova na Kolínsku i jinde. Poznatky z průzkumu zanikajícího pozdně klasicistního domu čp. 37 v Pavlovicích. Kostel sv. Petra a Pavla v Bernharticích. Jihočeští zedníci Jan a František Šochové.  Fortifikace kolem Hodkovic nad Mohelkou. Hůrky u Nové Bystřice (Adamsfreiheit) - nejprve hornické, pak textilní městečko a nakonec jen vesnice. Kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Městě nad Metují.  Takzvaná Stará prelatura v areálu želivského kláštera. Olešky - nové postřehy k problematice stavebního vývojekostela Narození Panny Marie. Barokní zámky pavilonového typu v loveckých oborách. Město Bezděz a jeho předpokládaná podoba.

28,90 *
Versandgewicht: 850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901086

Interwar Czechoslovakia.

The publication provides insight into the complex life story of the artist Vojtěch Chytil (1896–1936) and the history of his collections of modern Chinese ink painting, ancient Chinese art, as well as Tibetan and Japanese art. Despite being mainly a painter and art collector, Chytil tried his luck also in business and politics, which makes his career an interesting example of the intricate paths an individual’s fate could take in the interwar Czechoslovakia. His collection, with several dozens of paintings by the legendary master Qi Baishi (1864–1957) leading the list, is reconstructed in its entirety. It has become the core of the collection of modern Chinese painting at the National Gallery Prague and to this day counts among the most remarkable collections of its kind worldwide. The unique graphic design of the book includes elements of original Chinese textile design and bookbinding.

49,90 *
Artikel-Nr.: 4901085

This publication is being produced to accompany the exhibition of French Impressionism, which presents sixty paintings from the Ordrupgaard Museum in Denmark. The introductory section, consisting of texts about the collection itself, also provides an outline of the issues associated with Impressionism and its overlaps, as the exhibition itself includes other artworks, such as those representing the Barbizon school of painters. This is followed by the catalogue section, in which each work is reproduced and accompanied by a commentary including information about the artist. 

28,90 *
Artikel-Nr.: 4901084

Publikace doprovází výstavu Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard, která představuje 60 obrazů z dánského muzea Ordrupgaard. Úvodní texty představují samotnou sbírku a nastiňují problematiku impresionismu s jeho přesahy, neboť na výstavě jsou zastoupeni například umělci barbizonské školy. Dále následuje katalogová část, kde každé dílo má vyobrazení a komentář vztahující se též k autorovi.

28,90 *
Artikel-Nr.: 4901083

Průvodce stejnojmennou výstavou osvětluje poprvé změny a dynamiku sousedských vztahů mezi Čechami a Saskem v průběhu tisíciletí. Jeho cílem je akcentovat užší vazby ve všech rovinách (obchod, náboženství, vzdělání, komunikace, umění a jiné) s ohledem na zajímavé projevy hmotné kultury a význačná střediska umění. Pro pochopení všech dobových fenoménů slouží i širší historické souvislosti (Evropa v 10. století, období reformace, třicetiletá válka atd.). Text in Tschechisch und Deutsch.

28,90 *
Artikel-Nr.: 4901078

Výpravný katalog, který vyšel k výstavě Zdeněk Burian: Širým světem,jež proběhla od března do června 2019 v Obecním domě v Praze. V katalogu jsou reprodukována veškerá vystavená díla malíře Zdeňka Buriana společně s texty Vladimíra Prokopa. Publikace člení Burianovu tvorbu do tematických celků, v nichž se umělcova individualita projevila nejvýrazněji. Jednotlivé kapitoly tak představují ilustrace k legendárním dobrodružným příběhům Jacka Londona, Julese Verna, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise Stevensona, Karla Maye či Arthura Ransoma, dále kvašové malby k cestopisným knihám Enriqua Stanka Vráze nebo ilustrace k vědecko-fantastickým titulům Vladimira Obručeva a Ludvíka Součka.

Volná malba a knižní obálky s rysy exotiky a dobrodružného romantismu ukazují další oblast Burianovy tvorby. Zastoupen je také celek geografických děl Země a lidé, zprostředkovávající divákům obrazy dalekých krajin a jejich obyvatel. Čtenáři se mohou těšit i na pravěké obrazové rekonstrukce, které vznikly ve spolupráci s paleontologem Josefem Augustou.

37,90 *
Artikel-Nr.: 4901068

Významný český fotograf Jaroslav Kučera vydává u příležitosti výstavy Sametová revoluce – 1989 Pád železné opony konané v Letohrádku královny Anny na Pražském hradě od 30. 6. do 30. 11. 2019 knihu Sametová revoluce, která zachycuje na 81 autorových fotografiích jeho pohled na historickou událost, která vedla k pádu komunistické režimu a svobodným volbám. V edici ČERNOBÍLE vychází tato kniha jako třetí v řadě.

Z textu historičky umění PhDr. Daniely Mrázkové:

Jeho fotografie okamžiku, kdy disident Václav Havel padá kolem krku ikonické postavě Pražského jara Alexandru Dubčekovi poté, co rezignovalo československé komunistické vedení státu, vyšla v roce 2005 na celé dvoustraně jubilejní publikace World Press Photo nazvané This Critical Mirror, Kritické zrcadlo, jíž pořadatel prestižní světové soutěže prezentoval velké fotografie velkých historických událostí. Text in Tschechisch und Engl.

23,90 *
Versandgewicht: 780 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901067

Fotograf Jan Svoboda (1934–1990) vnímal sochy Zdeňka Palcra (1927–1996) jako autonomní výtvarný motiv. Fotografie těchto soch vznikaly v 60. – 80. letech 20. století primárně jako dokumentace sloužící sochaři, fotograf je však autorsky přetvořil v obrazy specifických výtvarných kvalit a nevšední obrazové hodnoty. Kniha těchto fotografií je zároveň katalogem stejnojmenné výstavy, která proběhla v roce 2019 v Galerii výtvarného umění v Chebu. Vedle početných reprodukcí zahrnuje čtyři odborné studie rozebírající samotné fotografie soch od Jana Svobody (studie Kataríny Mašterové) i vlastní dílo Zdeňka Palcra (studie Ivy Mladičové a esej Vladimíry Koubové-Eidernové), které je dnes téměř zapomenuté, přestože patří k nejkvalitnějším výtvarným dílům druhé poloviny 20. století. Knihu doplňuje popis přátelství i výtvarného a myšlenkového souznění obou autorů (text Jaromíra Zeminy), jejich stručné životopisy a výběrová bibliografie. Kniha zahrnuje unikátní a nově zpřístupněný obrazový materiál.

25,90 *
Artikel-Nr.: 4901045

Sborník jubilejního 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. Tyto unikátní pravidelné konference, pořádané od roku 2000 Ústavem dějin umění AV ČR, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním pojetí, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropskému kontextu. Nevyhýbají se ani tématům, které šířeji osvětlují kontext, ve kterém tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na interdisciplinární charakter zasedání. Vícejazyčná publikace obsahuje celkem 22 statí a 3 kratší zprávy, které pokrývají danou problematiku od středověku do 20. století. Nově byly zařazeny i příspěvky k památkám židovským a islámským.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4901044

Významný malíř české moderny 20.století. Jeho tvorba reflektuje nejen tradice českého malířství, ale i důležité proudy světového výtvarného umění, vždy jim však dodává vlastní nezaměnitelný obsah i formu. Přes značnou rozmanitost stylů se jedná o dílo mimořádné kontinuity, což je však možné doložit pouze obsáhlou a systematickou prezentací i důkladnou analýzou díla, s ohledem na jeho vnitřní logiku. Vzhledem k těmto skutečnostem by bylo vhodné, kdyby bylo možno zkoordinovat vydání publikace s již zminěnou prezentací - nejlépe formou retrospektivní výstavy, představující všechna období umělcovy tvorby a zohledňující jejich vývojové souvislosti. Bělocvětov byl členem skupiny Máj a znal se s většinou významných malířů poválečné generace (Medek, Fremund, Piesen, Veržakovskij, Vysušil, Wichterlová....), ale také s mnoha hudebníky a hudebními teoretiky. Zcela zvláštní roli v jeho životě i tvorbě hraje významný fotograf Josef Sudek, který byl jeho celoživotním přítelem, obdivovatelem i mecenášem, měl rozsáhlou sbírku jeho obrazů.

49,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901043

Obsáhlá monografie autorky v grafické úpravě Dragany Živanović Poláchové a s texty Magdalény Juříkové, Petra Vaňouse, Ivy Mladičové, Terezie Zemánkové a Milana Periče. Tato monografie byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se koná v Colloredo-Mansfeldském paláci (Karlova 189/2, Praha 1) od 8.5. do 25.8.2019.

Dílo předčasně zesnulé umělkyně představuje ve výběru výstava připravená kolektivem kolegů z GHMP a kurátora Petra Vaňouse. Tato „kreslířka a malířka s přesahem k objektu, instalaci a novým médiím, si za dobu svého působení vypracovala osobitý výtvarný projev ‚dějové abstrakce‘, kterou bychom mohli označit za svého druhu existenciální. Kresby Michaely Maupicové představují živelně se množící, neklidný, všepohlcující ornament, někdy ukázněný do symetrických soustav, jindy utíkající a rozlévající se náhodně po formátu i mimo něj nebo expandující přímo do prostoru. Máme tu před sebou řád v náhodnosti, zvětšeninu umožňující v modelové situaci zvoleného jednotícího prvku a jeho zmnožení nahlédnout naši analogickou představu o dění mimo nás a v nás.“

59,90 *
Versandgewicht: 2.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901014

Významný český malíř a kreslíř Otakar Slavík (1931– 2010), osobnost pevných morálních zásad, působil po podpisu Charty 77 ve vídeňském exilu. Výstavní projekt připomene 50. výročí Slavíkovy výstavy v ostrovském letohrádku a představí průřez tvorbou bytostného koloristy soustředěného na tematiku člověka, autora barevné i výrazové uvolněnosti a opravdové tvůrčí radosti.

20,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4901013

Tomáš Polcar (1973) a jeho tvůrčí proces osciluje mezi intuicí a raciem, mezi pravou a levou hemisférou. Tyto dva principy bude naplňovat výstavní soubor aktuálních děl malířských a sochařských zaměřený na krajinu a strukturu.

19,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900962

Jaroslav Malina (1937–2016) byl světově uznávaným scénografem a malířem. Eseje zařazené do této knihy pokrývají rozmanité aspekty jeho kariéry, poskytují vhled do jeho pracovních metod i jejich filosofických kořenů a objasňují Malinův umělecký přínos. Přepisy rozhovorů jsou v této knize zveřejněny poprvé a poskytují intimní výpověď o impulsech, které v průběhu let Malinu vedly. Více než 120 ilustrací dokumentuje spojitost mezi Malinovou prací scénografa a jeho osobnější malířskou tvorbou.

39,90 *
Versandgewicht: 1.560 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900945

Publikace detailně mapuje umělecký a osobní vztah dvou hlavních představitelů českého moderního umění a „českého kubismu“ Bohumila Kubišty a Emila Filly v kontextu generací, nastupujících na uměleckou scénu v prvním a druhém desetiletí 20. století. Vzájemné působení dvou silných osobností vedlo nejprve k eskalaci tvůrčích výbojů, po roce 1911 však jejich názorová kolize roztříštila společné generační úsilí a oslabila program prosazovaný uvnitř umělecké komunity v Čechách, který původně sebevědomě mířil také za hranice.

Prostřednictvím vzájemné interakce uměleckých děl Bohumila Kubišty a Emila Filly ze ZČG i jiných sbírek rekonstruuje publikace rozpravu obou hlavních aktérů, přičemž jejich disputace je doplněna o hlasy jejich přátel i tvůrčích protivníků z řad českých, českoněmeckých a židovských malířů a sochařů (Friedrich Feigl, Willy Nowak, Georg Kars, Otto Gutfreund, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Václav Špála, Antonín Procházka). Pozornost je věnována i situaci po smrti Bohumila Kubišty, kdy se jeho odkazu ujala nejmladší generace a dále ho rozvíjela, často v otevřené opozici vůči Emilu Fillovi.

35,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900941

Stredoeurópsky dom fotografie je neoficiálny názov občianskeho združenia FOTOFO, prvej a najdôležitejšej inštitúcie, ktorá po novembri 1989 začala programovo zastrešovať a rozvíjať nezávislú fotografickú kultúru na Slovensku. Názov sa začal používať po roku 2005, keď FOTOFO získalo do dlhodobého prenájmu budovu v centre Bratislavy s dvoma fotografickými galériami, kanceláriou, knižnicou a fotografickým ateliérom. Združenie organizuje od roku 1992 festival Mesiac fotografie, ktorý každoročne počas novembra prináša do bratislavských výstavných priestorov vyše 30 výstav. Pre slovenskú i európsku fotografickú kultúru má zásadný význam. Predmetom práce je história združenia, počnúc kultúrnou situáciou na sklonku socializmu, sledujúc vznik združenia, jeho organizačnú, výstavnú, vydavateľskú a zbierkovú činnosť a postupnú transofmáciu až do súčasnej podoby. Práca uvádza podrobný kvantitatívny a kvalitatívny rozbor dramaturgie Mesiaca fotografie a tofografického časopisu IMAGO vydávaného v rokoch 1995 až 2010. Súčasťou je prehľad knižných i časopiseckých publikácií, na ktorých vydaní sa FOTOFO podieľalo, i prehľad fotografických ocenení, ktoré združenie organizačne zastrešilo.

38,90 *
Versandgewicht: 1.130 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900862

Jedná se o překlad knihy Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze – Sbírka Richarda Poppera, svazek 3, která vyšla v roce 2016. 

Translation from Czech Original: Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze – Sbírka Richarda Poppera, Prague, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války , 2016.

49,90 *
Artikel-Nr.: 4900925

Oldřich Hamera (1944) je bez vší pochyby jedním z nejoriginálnějších umělců, spojujících ve své osobě hned několik talentů. Vedle výtvarného, je nezpochybnitelně i literární, pedagogický a rétorický. Přesto zůstal ve stínu. Za komunismu nedobrovolně a posléze z vlastního rozhodnutí, nechtěje se podílet na komercionalizaci „kulturního provozu“. Kniha přináší vůbec poprvé přehled vývoje Hamerova grafického díla od šedesátých let do současnosti. Přestavuje nejen netradiční techniky objevené v polovině padesátých let jeho „učitelem“ a našim předním grafikem Vladimírem Boudníkem, jež Hamera upravuje a dodnes rozvíjí, ale i vlastní monotypické postupy a poodhaluje tajemství své tvorby. Hamerovo dílo je ukázkou stírání hranic mezi uměleckou tvorbou a jednotlivými vědními obory, kterým se umělec po celý život s vášní věnuje – mineralogie, paleontologie a geologie. V textové části knihy Hamera vypráví o svém přátelství s Vladimírem Boudníkem, Bohumilem Hrabalem, se kterým prožil více než třicet let, i o setkáních s dalšími osobnostmi kulturního života. Kniha se věnuje také Hamerově neoficiální vydavatelské činnosti sedmdesátých a osmdesátých let.

53,90 *
Versandgewicht: 1.550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900921

Today, the question of the origins of Christian aesthetics is no longer a topical issue in medieval art history, although a persuasive answer has never been formulated. One of the reasons for this oblivion deals with the looming figure of Josef Strzygowski, who published his pivotal volume Orient oder Rom in 1901, now discredited for its racial and proto-Nazi ideas. However, the debate does not concern Strzygowski alone: the prodromes of this critical concept go back to the nineteenth century, when the Russian, Austro-Hungarian and Ottoman empires fought to control contested territories, and studies of the humanities mirrored these conflicts.

This volume, originating in the urgency to reflect on this pivotal conundrum in our field, attempts to reconstruct the (mis)fortune of a question that, according to Alois Riegl, “is the most important and most trenchant one in the entire history of mankind to date”.

35,00 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900910

Velkým tématem moderní doby se po roce 1800 stal sám umělec, jeho postavení ve společnosti i budování jeho uměleckého sebevědomí tváří v tvář anonymnímu publiku. Svou roli sehrála nově zavedená veřejná prezentace děl na uměleckých výstavách či téma institucionalizace a reflexe uměleckého provozu. Více či méně stylizované a inscenované obrazy, jejichž prostřednictvím umělci zachycovali prosazování vlastní profese ve společnosti, zahrnují zobrazení sebevědomého tvůrce, romantickou introspekci sebe sama i oslavování a kritiku ikon uměleckého i národního společenství. Kritické analýzy různých fází a souvislostí tohoto vývoje jsou opakovaně součástí uměleckohistorického bádání, stejně tak jako jsou v hledáčku i příbuzných oborů. Kniha s texty od předních odborníků na dané období si klade za cíl uchopit toto téma z různých současných pohledů a ukázat ho v přesazích propojujících české umění s evropským kontextem.

39,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900905

Monografie zachycuje významnou část díla malíře, grafika a textilního návrháře Bohuslava Lamače, táborského výtvarníka, jehož tvorba nebyla za jeho života plně doceněna. Tato kniha navazuje na retrospektivní výstavu konanou na přelomu roku 2017 a 2018 v Husitském muzeu v Táboře, která představila poprvé jeho dílo v komplexní podobě – návrhy i realizace textilního designu a volnou uměleckou tvorbu v podobě obrazů, grafik a kreseb.

47,90 *
Versandgewicht: 1.800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900819

Publikace mapuje proměny novinářské fotografie a nahlíží možnosti jejího uplatnění v české mediální krajině druhé poloviny 20. století. Rekapituluje postavení fotožurnalismu, jeho role a úrovně v jednotlivých vývojových etapách a snahy českých publicistů o vytvoření teoretických rámců. Mezi dobovými fotoreportéry a fotožurnalisty si autorka vybírá především ty, kteří svým pochopením pro fotografii a její nekonvenční uplatňování přesahovali obecně prosazované a akceptované standardy. Fotografy, kteří fotografii nevnímali jako ilustrační doprovod bez jakýchkoli žurnalistických ambicí a svojí prací v redakcích slavných časopisů, jako byl Svět v obrazech, Mladý svět nebo Stadión, ovlivňovali vizuální vkus čtenářů.

34,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900810

Studie se vyrovnává s absentující historiografií nezávislé výtvarné scény v období normalizace (1968–1989) a zkoumá výtvarné umění a jeho subverzní roli ve vztahu „politika a umění“. Je kritická vůči současným snahám v rámci dějin umění, teorie kultury a historie popírat nebo zkreslovat normalizační minulost.

Autor v ní klade celou řadu otázek. Například jak komunistický režim institucionálně definoval „zakázané“ výtvarné umění? Podle jakých kritérií represivní složky určovaly „co“ a „koho“ zakazovat, střežit a hlídat? Jak se samotné umělecké instituce, například výtvarné školy podílely na potlačování umělecké novosti a individualismu? Jakým způsobem obchodoval komunistický režim se „zakázaným uměním“? Dotýká se i tabuizované otázky, jak důležitou roli hráli sami výtvarní umělci a teoretici umění, kteří spolupracovali s tajnou policií.

Kniha se v rámci teoretické diference mezi textem a obrazem, mezi skripturální a skulpturální kulturou snaží v závěru vysvětlit jednu normalizační výtvarnou záhadu: Proč se komunistickému režimu nepodařilo potlačit žádný západní umělecký směr s výjimkou jediného, u něhož je předpoklad vytváření ženské umělecké subjektivity a identity

21,90 *
Versandgewicht: 470 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 2168 Ergebnissen