Naturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4000505
Sborník odborných prací Zoologického klubu Zoologické zahrady Děčín, Zoologické zahrady Ústí nad Labem a Podkrušnohorského zooparku Chomutov.
15,00 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4601414

Kniha pojednává o dlouhodobě neprávem opomíjené a přehlížené pražské německé matematické komunitě, která patřila v první třetině 20. století k evropské špičce. Analyzuje vývoj výuky matematiky na Německé univerzitě v Praze od jejího vzniku v roce 1882 až do jejího tragického zániku v roce 1945. Na základě studia archivních pramenů, původních odborných prací, pamětí zúčastněných osobností a sekundární literatury objasňuje komplikované postavení pražské německé matematické komunity v českých zemích. Zachycuje její specifika vyplývající z pražského „genia loci“, naznačuje její provázanost s okolním německým světem, ukazuje její vztahy k našim i zahraničním odborným spolkům a především hodnotí vědecký přínos jednotlivých pražských německých matematiků k rozvoji světové vědy.

26,90 *
Versandgewicht: 580 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000190
Z obsahu: Zámecký park v Dobrohošti. Houby zámeckého parku ve Vlašimi IV. Tvrz a zámek ve Zvěstově u Lounovic pod Blaníkem. Historické krovy na Benešovsku a potřeba jejich ochrany. Emanuel Engel-dětství a zrání pražského vlastence (1844-1870).
24,00 *
Versandgewicht: 600 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4800850

This first illustrated Field Guide to the Flora of Ladakh is designed for the traveler with an interest in botany. Virtually all plant species that can be encountered by a regular visitor are included.

For each species, a description of its morphology, ecology and distribution is provided, together with high quality photographs. Thanks to species overlap, this guide is also widely applicable in western Tibet, Kashmir, or Nepal.

29,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501958

Úvodní rozsáhlá část knihy pojednává o historii sběratelství na našem území. Druhá stěžejní část pak představuje abecední seznam sběratelů převážně žijících, nebo nedávno zemřelých. Autoři Martin Bohatý, Milan Fišera a Petr Welser zde vybrali z celkem 1900 osob, které lze považovat za sběratele, 319 sběratelů, jejichž činnost byla a je zaznameníhodná.

29,90 *
Artikel-Nr.: 4700850

Kniha přináší determinační klíče dvou čeledí brouků, které pro naše území dosud nebyly vytvořeny. Jsou v něm zahrnuty i druhy okolních zemí, takže lze určovat brouky celé střední Evropy. Pro obě čeledi jsou vypracovány způsoby sběru, podrobné popisy jednotlivých způsobů preparace, včetně popisu moderních postupů preparace chitinizovaných částí genitálií, i způsoby uchovávání sbírkových exemplářů. Přelomové je zpracování klíčů i pro samice, protože jejich přesné určování bylo dosud téměř nemožné. Pro identifikaci jednotlivých druhů jsou k dispozici podrobné obrazové přílohy. Popsány jsou rovněž ekologické nároky druhů a poprvé zveřejněny i rozbory jejich potravy. Veškeré nálezy jsou zaneseny do vektorových mapek rozšíření pro každý druh.

27,90 *
Versandgewicht: 960 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500232

Untertitel: Osudy a postoje molekulárního genetika Jana Svobody.

Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc., (1934) je vědec mezinárodní úrovně, jehož výsledky jsou dalekosáhle využívány v medicíně. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR se zabývá buněčnou a virovou genetikou a nádorovými viry. Objevil virogeny retrovirů, jejichž vznik vyložil integrací do buněčného genomu. Navrhl a dokázal, že sám virový onkogen v-src způsobuje vznik zhoubného nádoru. Zavedl a využil postupy buněčné genetiky a později i metody molekulární biologie, včetně klonování prvního unikátního genu v Československu. Za objevy, na nichž se Jan Svoboda podílel, mu byla v roce 1975 udělena Nobelova cena. Její laureáti uváděli tehdy Svobodu jako osobnost, která ji měla také spolu s nimi dostat. V roce 2010 dostal prestižní domácí vědeckou cenu Česká hlava. Na kontě má přes dvě stovky vědeckých prací.

18,90 *
Versandgewicht: 290 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401647

Joachim Barrande nazývaný dělníky a skalníky v lomech zpočátku "ten Francouz" a později "jemnostpán Barrande", byl významnou  postavou nejen pro českou geologii, ale i pro českou historii 19. století. Ve většině zvláště novějších prací je představován jako samotářský vědec, který se zajímal pouze o zkameněliny. Rádi bychom proto ke 130. výročí úmrtí přiblížili Joachima Barranda z jiného pohledu - jako člověka skromného, pracovitého, vstřícného k prostým lidem, ale i tvrdohlavého, stojícího si za svým názorem. Osobnost, která byla přítelem českého národa a mecenášem počáteční české geologie a paleontologie. Muže, který je ve své rodné Francii dodnes nedoceněn. (...). Text in Tschechisch und Engl.

17,90 *
Versandgewicht: 230 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4400329

Publikace představuje fosilní ryby i žraloky Západních Karpat na Moravě, které patří k nejvýznamnějším zkamenělinám našich starších třetihor. Jsou důležitým svědectvím o existenci hlubokého moře v oblasti dnešní Moravy, které ještě v třetihorách spojovalo Atlantický a Indický oceán a zaniklo během alpínského vrásnění.  Výzdvihem mořského dna a zvětrávajícími pochody se tak dostaly na povrch vzácné doklady o zmizelém životě v podobě zkamenělých otisků. Zájemci o paleontologii se v knize seznámí i s historií výzkumu ryb na Moravě, která sahá hluboko do 19. století a je spojena s počátky geologického výzkumu na našem území. Uvidí ukázky dokonale zachovaných zbytků mořských ryb a žraloků, jejichž zástupci dnes žijí téměř ve všech mořích a oceánech. Kromě ryb jsou v knize představeny i fosilní pozůstatky želv, hmyzu a především dvě kostry ptáků, které patří k významným paleontologickým objevům posledních let.

26,90 *
Versandgewicht: 710 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600131
14,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4501485

Důvodem legendární cesty „lovce kaktusů“ Alberto Vojtěcha Friče (1882–1944) do Mexika v roce 1923 bylo pátrání po léčivých účincích kaktusu zvaného peyotl, který odedávna používají indiáni Tarahumarové a Huicholové ke svým rituálům. Studie osobitého botanika, etnografa a člověka s vyhraněnými názory i životními postoji představuje dobovou sumu vědeckých poznatků o těchto nedostupných a záhadných rostlinách, dnes botanicky určených jako rod Lophophora, i jeho vlastní zkušenosti a přínos světovému výzkumu. Je příkladem nadšení a vytrvalosti amatérských badatelů, kteří jsou často odměněni velkými objevy, otevírajícími vědě nové horizonty.

18,90 *
Versandgewicht: 240 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500341
14,00 *
Versandgewicht: 500 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200047
Sborník odborných prací Zoologického klubu, o.s.Zoologické zahrady Ústí nad Labem.
25,00 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand