Neu

„Ženám žádný obor vědecký od přírody není uzavřen.“: Spletité cesty žen k vědecké kariéře v první

Artikel-Nr.: 5400342

Nicht auf Lager

25,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 500 g
Preisvergünstigungen

polovině 20. století.

Zapojení žen do vědeckého světa navazuje na zpřístupnění vysokoškolského vzdělání ženám, čímž se významně změnila jejich profesní, rodinná i společenská situace. Tato zásadní změna přichází ve středoevropském prostoru na počátku 20. století a je završena po první světové válce. Cílem autorek je představit komplexní obraz vědkyně v české a československé společnosti první poloviny 20. století; ukázat zastoupení a pracovní výsledky žen v různých vědních oborech, možnosti profesionálního růstu a budování vědecké kariéry, které v případě žen vyžadovalo sladění pracovního a osobního života; představit důvody, které do určitých oborů přiváděly více žen než mužů. Kniha hledá odpovědi na otázky, jaký druh vědění ženy reprezentují a produkují, jaká byla jejich místa ve vědeckých institucích a jak probíhala výměna vědeckých informací. Sleduje jak vzdělávací a vědecké instituce, v nichž se objevovaly ženy, tak osobní i profesní životy vědkyň. Zabývá se také konkrétními příklady, které často svědčí o zvláštních osudech a atypických vědeckých kariérách žen, někdy označovaných pojmem „maverickové“, tedy ty, které překračovaly všechny normy, stereotypy a zažitou praxi a dosahovaly (byť třeba jen částečných) úspěchů.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Bahenská, Marie – Dana Musilová-Libuše Heczková
Erscheinungsort Praha
Verlag , Academia, Archiv Akademie věd ČR, Masarykův ústav AV ČR
Erscheinungsjahr 2014
Reihe (=Ed. České moderní dějiny )
ISBN 978-80-200-3545-5
Seitenzahl 184
Bindungsart
  • Gebunden
Register
  • Namenregister
Zusamenfassung
  • Deutsch/Englisch

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Geschichte