Textilie z archeologických výzkumů=Textiles from archaeological research: Památky po českých

Artikel-Nr.: 5300857

Nicht auf Lager

129,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 4.300 g
Preisvergünstigungen

panovnících, jejich rodinných příslušnících, světcích a církevních hodnostářích=Relics of Czech rulers, their family members,saints and Church dignitaries.

Předmětem monografie je detailní studium archeologických středověkých a raně novověkých textilií, které se zachovaly v různých nálezových situacích Pražského hradu a představují jedinečný soubor luxusních předmětů dokládajících vysokou úroveň dobové textilní produkce. Monografie je rozdělena do dvou částí – textové a katalogové. Kapitoly textové části jsou věnovány dějinám bádání, restaurování textilií, zmínkám o nich v historických písemných pramenech, dějinám hedvábnické produkce, obchodu a módy. Stěžejní částí monografie je podrobný katalog textilií, který čítá více než 170 hesel. Celá kniha je doplněna rozsáhlou grafickou přílohou, dokumentující jak zkoumané textilie, tak zahraniční analogie nebo ikonografické prameny.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Bravermanová, Milena – Helena Březinová – Jana Bureš Víchová
Erscheinungsort Praha
Verlag Academia/ Archeologický ústav AVČR
Erscheinungsjahr 2023
ISBN 978-80-200-3404-5
Seitenzahl 976
Bindungsart
  • Gebunden
Abbildungen
  • Reproduktionen

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Kunst, Geschichte, Archäologie